Powiat wałbrzyski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat wałbrzyski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 56 848 Liczba mieszkańców
 • 430 km2 Powierzchnia
 • 134 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • Jacek Cichura Starosta
 • Al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych Adres starostwa powiatowego
 • DBA Tablice rejestracyjne
Powiat wałbrzyski na mapie
Identyfikatory
 • 0221 TERYT (TERC)
Herb powiatu wałbrzyskiego
powiat wałbrzyski herb
Flaga powiatu wałbrzyskiego
powiat wałbrzyski flaga

powiat wałbrzyski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu
74 847 75 69
74 847 66 39
ul. Armii Krajowej 35c
58-320 Wałbrzych

Powiat wałbrzyski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie wałbrzyskim oddano do użytku 60 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,05 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  88,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 11,7% na mieszkania komunalne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie wałbrzyskim to 5,30 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie wałbrzyskim to 140,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie wałbrzyskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 60 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 1,05 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. wałbrzyski
  1,05
  woj. dolnośląskie
  4,83
  Cała Polska
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 53 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 318 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,30 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  5,30
  Dolnośląskie
  3,69
  Polska
  4,13
 • 5,58 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. wałbrzyski
  5,58
  Dolnośląskie
  17,84
  Cały kraj
  15,89
 • 8 433 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 140,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat wałbrzyski
  140,6 m2
  Województwo
  88,4 m2
  Cały kraj
  99,8 m2
 • 0,15 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat wałbrzyski
  0,15 m2
  Dolnośląskie
  0,43 m2
  Cała Polska
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wałbrzyski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat wałbrzyski ma 56 848 mieszkańców, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 4,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego zawarli w 2015 roku 242 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców powiatu wałbrzyskiego jest stanu wolnego, 51,3% żyje w małżeństwie, 8,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat wałbrzyski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -329. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,7 na 1000 mieszkańców powiatu wałbrzyskiego. W 2015 roku urodziło się 442 dzieci, w tym 48,4% dziewczynek i 51,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 286 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 45,9% zgonów w powiecie wałbrzyskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,7% zgonów w powiecie wałbrzyskim były nowotwory, a 3,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu wałbrzyskiego przypada 13.46 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 593 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 649 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu wałbrzyskiego -56. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,1% mieszkańców powiatu wałbrzyskiego jest w wieku produkcyjnym, 15,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu wałbrzyskiego

 • 56 848 Liczba mieszkańców
 • 29 432 Kobiety
 • 27 416 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie wałbrzyskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie wałbrzyskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie wałbrzyskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wałbrzyskiego w latach 2017-2050

 • 40 553 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 20 882 Kobiety
 • 19 671 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie wałbrzyskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie wałbrzyskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie wałbrzyskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu wałbrzyskiego

 • 42,7 latŚredni wiek mieszkańców
 • powiat wałbrzyski
  42,7 lat
  Dolnośląskie
  41,7 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 44,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat wałbrzyski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu wałbrzyskiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat wałbrzyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat wałbrzyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat wałbrzyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,9%
  Dolnośląskie
  29,8%
  Polska
  28,8%
 • 24,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,3%Żonaci/Zamężne
 • pow. wałbrzyski
  51,3%
  Dolnośląskie
  53,4%
  Kraj
  55,8%
 • 48,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  11,7%
  Województwo
  9,7%
  Polska
  9,6%
 • 18,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,0%
  Dolnośląskie
  6,6%
  Polska
  5,0%
 • 9,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • pow. wałbrzyski
  0,2%
  Dolnośląskie
  0,5%
  Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie wałbrzyskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie wałbrzyskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • pow. wałbrzyski
  4,2
  Województwo
  4,5
  Kraj
  4,9
 • 2,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Powiat
  2,2
  woj. dolnośląskie
  1,9
  Polska
  1,8
 • 242 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie wałbrzyskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie wałbrzyskim

 • -329 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -181 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -148 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,7 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat wałbrzyski
  -5,7
  woj. dolnośląskie
  -1,8
  Polska
  -0,7
 • -7,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie wałbrzyskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie wałbrzyskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie wałbrzyskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie wałbrzyskim w roku 2015

 • 442 Urodzenia żywe
 • 214 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 228 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,4%
  51,6%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,7
  Dolnośląskie
  9,0
  Cały kraj
  9,6
 • 33,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat wałbrzyski
  33,8
  woj. dolnośląskie
  38,1
  Polska
  40,1
 • 15.84 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15.84
 • 46.9 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46.9
 • 68.91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 68.91
 • 61.85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61.85
 • 25.94 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25.94
 • 4.26 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.26
 • 3 286 gŚrednia waga noworodków
 • 3 184 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 382 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 286 g
  Województwo
  3 256 g
  Kraj
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 42 Waga 4000g - 4499g
 • 42
 • 120 Waga 3500g - 3999g
 • 120
 • 166 Waga 3000g - 3499g
 • 166
 • 68 Waga 2500g - 2999g
 • 68
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,12 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. wałbrzyski
  1,12
  Dolnośląskie
  1,21
  Cały kraj
  1,29
 • 0,54 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat wałbrzyski
  0,54
  woj. dolnośląskie
  0,59
  Kraj
  0,63
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,57
  woj. dolnośląskie
  0,83
  Cały kraj
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie wałbrzyskim w roku 2015

 • 771 Zgony
 • 395 Kobiety
  (Zgony)
 • 376 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,2%
  48,8%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 25,0%
  75,0%
 • 13,5 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  13,5
  Dolnośląskie
  10,9
  Kraj
  10,3
 • 174,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  174,4
  woj. dolnośląskie
  120,1
  Polska
  106,9
 • 9,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  9,0
  Województwo
  3,8
  Cała Polska
  4,0
 • 4,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,4
  woj. dolnośląskie
  3,6
  Cała Polska
  3,2
 • 1,9 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  1,9
  Cały kraj
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wałbrzyskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat wałbrzyski
  45,2%
  woj. dolnośląskie
  45,1%
  Polska
  45,1%
 • 26,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat wałbrzyski
  26,0%
  Województwo
  27,5%
  Cały kraj
  26,6%
 • 6,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  6,9%
  woj. dolnośląskie
  5,8%
  Polska
  5,4%
 • 3,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  3,1
  Cała Polska
  3,9
 • 74,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  74,6
  Kraj
  70,2
 • 319,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. wałbrzyski
  319,3
  Dolnośląskie
  282,5
  Kraj
  260,7
 • 265,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  265,6
  Cała Polska
  248,3
 • 555,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 626,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 479,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. wałbrzyski
  555,4
  Województwo
  463,6
  Cały kraj
  441,1
 • 113,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 50,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 176,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  113,6
  Dolnośląskie
  97,4
  Cała Polska
  85,7
 • 16,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  16,7
  woj. dolnośląskie
  29,9
  Cały kraj
  30,1
 • 10,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat wałbrzyski
  10,0
  Województwo
  9,7
  Polska
  8,2
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat wałbrzyski
  0,9%
  woj. dolnośląskie
  1,0%
  Cała Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 593 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 310 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 283 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 649 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 363 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 286 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -56 Saldo migracji
 • -53 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -56 Saldo migracji wewnętrznych
 • -53 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie wałbrzyskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie wałbrzyskim

 • 13,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat wałbrzyski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wałbrzyski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie wałbrzyskim na 1000 mieszkańców pracuje 106 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie wałbrzyskim wynosiło w 2015 roku 22,4% (25,0% wśród kobiet i 20,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wałbrzyskim wynosi 3 293,54 PLN, co odpowiada 79.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wałbrzyskiego 9 668 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 10 462 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 794.

  16,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wałbrzyskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,9% w przemyśle i budownictwie, a 26,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 26,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie wałbrzyskim

 • 106 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  106,0
  woj. dolnośląskie
  255,0
  Cała Polska
  232,0
 • 22,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 25,0% Kobiety
 • 20,2% Mężczyźni
 • pow. wałbrzyski
  22,4%
  woj. dolnośląskie
  8,5%
  Cały kraj
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wałbrzyskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie wałbrzyskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie wałbrzyskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wałbrzyskim

 • 3 294 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat wałbrzyski
  3 294 PLN
  woj. dolnośląskie
  4 204 PLN
  Kraj
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie wałbrzyskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie wałbrzyskim

 • 9 668 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 10 462 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 794 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,08 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie wałbrzyskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,9% Przemysł i budownictwo
 • 11,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 26,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 48,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 58,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 26,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 48,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 58,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,3% Pozostałe
 • 47,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie wałbrzyskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie wałbrzyskim

 • 6 069 Pracujący ogółem
 • 3 488 Kobiety
 • 2 581 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie wałbrzyskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 15,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,1% W wieku produkcyjnym
 • 56,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat wałbrzyski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 58,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  58,5
  Dolnośląskie
  59,3
  Cały kraj
  60,1
 • 33,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. wałbrzyski
  33,3
  woj. dolnośląskie
  32,6
  Cały kraj
  31,4
 • 131,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  131,6
  Dolnośląskie
  122,1
  Cała Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 60,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat wałbrzyski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie wałbrzyskim stwierdzono 1 266 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,10 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie wałbrzyskim wynosi 69,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu wałbrzyskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 17,44 (wykrywalność 63%) oraz przeciwko mieniu - 10,55 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,62 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,22 (78%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,56 (75%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie wałbrzyskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat wałbrzyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 266 Przestępstwa ogółem
 • 1 266
 • 999 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 999
 • 70 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 70
 • 150 Przestępstwa drogowe
 • 150
 • 32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 32
 • 604 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 604
 • 22,10 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  22,10
  woj. dolnośląskie
  27,33
  Polska
  20,80
 • 17,44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat wałbrzyski
  17,44
  Dolnośląskie
  19,96
  Polska
  13,59
 • 1,22 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,22
  Dolnośląskie
  4,28
  Kraj
  4,36
 • 2,62 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,62
  woj. dolnośląskie
  2,18
  Cały kraj
  1,99
 • 0,56 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,56
  Województwo
  0,47
  Cały kraj
  0,45
 • 10,55 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. wałbrzyski
  10,55
  woj. dolnośląskie
  17,00
  Kraj
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat wałbrzyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat wałbrzyski
  70%
  Województwo
  60%
  Cała Polska
  65%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat wałbrzyski
  64%
  Dolnośląskie
  50%
  Cały kraj
  52%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. wałbrzyski
  79%
  Dolnośląskie
  81%
  Polska
  84%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. dolnośląskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  75%
  Dolnośląskie
  82%
  Polska
  82%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  45%
  Dolnośląskie
  44%
  Cała Polska
  46%

Powiat wałbrzyski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 12 505 mieszkańców powiatu wałbrzyskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 158 kobiet oraz 6 347 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 12,8% średnie ogólnokształcące, a 18,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,4% mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, gimnazjalnym 4,6%, natomiast 21,8% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie wałbrzyskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,5%) oraz zasadnicze zawodowe (18,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,3%) oraz średnie zawodowe (20,2%).

  16,3% mieszkańców powiatu wałbrzyskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,0% wśród dziewczynek i 16,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 682 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,51 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,7% ludności (24,7% wśród dziewczynek i 24,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 84,44.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,2% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 88,56.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,1% mieszkańców (13,8% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 9 uczniów. 18 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,1% mieszkańców powiatu wałbrzyskiego w wieku potencjalnej nauki (32,4% kobiet i 33,8% mężczyzn).

 • 14,0% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  14,0%
  Dolnośląskie
  17,9%
  Cały kraj
  17,9%
 • 15,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 14,3% W miastach
  (wyższe)
 • 11,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 33,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. wałbrzyski
  33,8%
  woj. dolnośląskie
  35,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 35,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 34,1% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 31,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,8%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,9% W miastach
  (policealne)
 • 1,7% Na wsi
  (policealne)
 • 12,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat wałbrzyski
  12,8%
  Województwo
  12,9%
  Cały kraj
  12,4%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,7% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,7% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,1%
  woj. dolnośląskie
  18,9%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,4% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 24,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  24,4%
  Dolnośląskie
  22,8%
  Polska
  22,9%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,6% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,8% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  4,6%
  woj. dolnośląskie
  4,7%
  Kraj
  5,2%
 • 3,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,4% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,7% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 21,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. wałbrzyski
  21,8%
  Województwo
  18,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 24,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 21,2% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 27,1% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,4%
  woj. dolnośląskie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie wałbrzyskim

 • 682 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat wałbrzyski
  682,0
  woj. dolnośląskie
  848,0
  Polska
  842,0
 • 1,51 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,51
  Dolnośląskie
  1,07
  Cały kraj
  1,12
 •  
 • 49,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 49,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 20,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie wałbrzyskim

 • 84,44 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat wałbrzyski
  84,44
  Dolnośląskie
  89,83
  Cała Polska
  90,94
 • 83,22 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat wałbrzyski
  83,22
  woj. dolnośląskie
  88,87
  Cała Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wałbrzyski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wałbrzyski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,0
  woj. dolnośląskie
  19,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 197,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 175,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie wałbrzyskim

 • 88,56 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  88,56
  woj. dolnośląskie
  97,70
  Polska
  98,90
 • 82,49 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. wałbrzyski
  82,49
  Województwo
  89,32
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat wałbrzyski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat wałbrzyski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat wałbrzyski
  21,0
  woj. dolnośląskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 •  
 • 114,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 88,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie wałbrzyskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie wałbrzyskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 9 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. wałbrzyski
  9,0
  Dolnośląskie
  2,0
  Kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 9 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 9
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 13 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 13
 • 11,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. wałbrzyski
  18,0
  Dolnośląskie
  24,0
  Cały kraj
  23,0
 • 18 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 18
 • 19 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 19
 • 8 Technika dla dorosłych
 • 8
 • 11,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 8,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla dorosłych)
 • 0,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie wałbrzyskim

 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat wałbrzyski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat wałbrzyski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat wałbrzyski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)