Powiat nowosądecki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat nowosądecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 213 864 Liczba mieszkańców
 • 1 549 km2 Powierzchnia
 • 138 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 19,0% Stopa urbanizacji
 • Marek Pławiak Starosta
 • ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz Adres starostwa powiatowego
 • KNS Tablice rejestracyjne
Powiat nowosądecki na mapie
Identyfikatory
 • 1210 TERYT (TERC)
Herb powiatu nowosądeckiego
powiat nowosądecki herb
Flaga powiatu nowosądeckiego
powiat nowosądecki flaga

Powiat nowosądecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat nowosądecki ma 213 864 mieszkańców, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 10,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 37,1 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu nowosądeckiego w 2050 roku wynosi 230 193, z czego 115 990 to kobiety, a 114 203 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu nowosądeckiego zawarli w 2016 roku 1 263 małżeństw, co odpowiada 5,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  34,0% mieszkańców powiatu nowosądeckiego jest stanu wolnego, 57,2% żyje w małżeństwie, 1,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat nowosądecki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 1 016. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 4,8 na 1000 mieszkańców powiatu nowosądeckiego. W 2016 roku urodziło się 2 649 dzieci, w tym 47,6% dziewczynek i 52,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 313 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,62 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 44,3% zgonów w powiecie nowosądeckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,9% zgonów w powiecie nowosądeckim były nowotwory, a 6,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu nowosądeckiego przypada 7.65 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 1 681 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 716 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu nowosądeckiego -35. W tym samym roku 102 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 51 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 51.

  62,2% mieszkańców powiatu nowosądeckiego jest w wieku produkcyjnym, 23,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 14,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu nowosądeckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 213 864 Liczba mieszkańców
 • 107 233 Kobiety
 • 106 631 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie nowosądeckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie nowosądeckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie nowosądeckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu nowosądeckiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 230 193 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 115 990 Kobiety
 • 114 203 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie nowosądeckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie nowosądeckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie nowosądeckim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu nowosądeckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 37,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. nowosądecki
  37,1 lat
  woj. małopolskie
  40,3 lat
  Kraj
  41,2 lat
 • 38,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 35,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat nowosądecki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu nowosądeckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat nowosądecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat nowosądecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat nowosądecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,0% Kawalerowie/Panny
 • powiat nowosądecki
  34,0%
  woj. małopolskie
  30,6%
  Kraj
  28,8%
 • 28,6% Kobiety
  (Panny)
 • 39,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,2% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,2%
  Województwo
  56,8%
  Polska
  55,8%
 • 57,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,3% Wdowcy/Wdowy
 • pow. nowosądecki
  7,3%
  Województwo
  8,9%
  Cała Polska
  9,6%
 • 12,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  1,3%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  5,0%
 • 1,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • pow. nowosądecki
  0,2%
  woj. małopolskie
  0,4%
  Kraj
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie nowosądeckim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • powiat nowosądecki
  5,9
  woj. małopolskie
  5,3
  Kraj
  5,0
 • 0,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  0,7
  Małopolskie
  1,4
  Cały kraj
  1,7
 • 1 263 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie nowosądeckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 016 Przyrost naturalny w roku 2016
 • 496 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 520 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 4,8 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  4,8
  Województwo
  1,7
  Cała Polska
  -0,2
 • 0,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 5,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie nowosądeckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie nowosądeckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie nowosądeckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie nowosądeckim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 649 Urodzenia żywe
 • 1 260 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 1 389 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,6%
  52,4%
 • 12,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,4
  Małopolskie
  10,8
  Cały kraj
  10,0
 • 49,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. nowosądecki
  49,1
  Małopolskie
  43,8
  Polska
  41,7
 • 7.6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7.6
 • 53.31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53.31
 • 117.61 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 117.61
 • 88.55 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 88.55
 • 45.25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 45.25
 • 10.37 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10.37
 • 1.03 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1.03
 • 3 313 g Średnia waga noworodków
 • 3 226 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 393 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat nowosądecki
  3 313 g
  Małopolskie
  3 324 g
  Cały kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 27 Waga 4500g - 4999g
 • 27
 • 170 Waga 4000g - 4499g
 • 170
 • 768 Waga 3500g - 3999g
 • 768
 • 1 070 Waga 3000g - 3499g
 • 1 070
 • 463 Waga 2500g - 2999g
 • 463
 • 90 Waga 2000g - 2499g
 • 90
 • 33 Waga 1500g - 1999g
 • 33
 • 20 Waga 1000g - 1499g
 • 20
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,61 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. nowosądecki
  1,61
  Województwo
  1,40
  Polska
  1,36
 • 0,77 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. nowosądecki
  0,77
  Województwo
  0,68
  Kraj
  0,66
 • 1,62 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. nowosądecki
  1,62
  Województwo
  1,18
  Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie nowosądeckim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 633 Zgony
 • 764 Kobiety
  (Zgony)
 • 869 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,8%
  53,2%
 • 18 Zgony niemowląt
 • 8 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 10 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 44,4%
  55,6%
 • 7,7 Zgony na 1000 ludności
 • pow. nowosądecki
  7,7
  Województwo
  9,1
  Cały kraj
  10,1
 • 61,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat nowosądecki
  61,6
  Województwo
  84,5
  Kraj
  101,5
 • 6,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat nowosądecki
  6,8
  Małopolskie
  3,4
  Kraj
  4,0
 • 2,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,2
  Małopolskie
  2,5
  Kraj
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  1,2
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nowosądeckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  45,2%
  Małopolskie
  50,2%
  Kraj
  45,7%
 • 26,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat nowosądecki
  26,8%
  Małopolskie
  28,1%
  Cała Polska
  26,7%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,9%
  Województwo
  4,6%
  Polska
  6,1%
 • 5,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  5,3
  Cała Polska
  5,9
 • 72,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  72,9
  Cała Polska
  74,3
 • 189,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. nowosądecki
  189,9
  Województwo
  261,6
  Cały kraj
  274,3
 • 248,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  248,4
  Kraj
  261,6
 • 320,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 335,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 305,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat nowosądecki
  320,5
  Małopolskie
  467,3
  Cały kraj
  469,0
 • 51,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 15,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 85,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  51,3
  Województwo
  72,0
  Kraj
  87,7
 • 14,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat nowosądecki
  14,1
  Województwo
  31,1
  Kraj
  31,8
 • 11,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  11,3
  Małopolskie
  7,3
  Cały kraj
  8,0
 • 1,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,7%
  Małopolskie
  0,8%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 681 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 880 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 801 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 102 Zameldowania z zagranicy
 • 52 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 50 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 716 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 946 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 770 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 51 Wymeldowania za granicę
 • 20 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 31 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 16 Saldo migracji
 • -34 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 50 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -35 Saldo migracji wewnętrznych
 • -66 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 31 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 51 Saldo migracji zagranicznych
 • 32 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 19 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie nowosądeckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 19,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 12,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 9,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat nowosądecki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nowosądecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie nowosądeckim oddano do użytku 359 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,68 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  99,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 0,3% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 97,2% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 2,8% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie nowosądeckim to 6,06 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie nowosądeckim to 151,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 359 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 1,68 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. nowosądecki
  1,68
  woj. małopolskie
  5,14
  Cały kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 348 Użytek własny
 • 10 Sprzedaż lub wynajem
 • 97,2%
  2,8%
 • 2 176 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 6,06 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  6,06
  Małopolskie
  3,93
  Polska
  3,96
 • 10,17 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. nowosądecki
  10,17
  Województwo
  20,17
  Cała Polska
  16,85
 • 54 426 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 151,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  151,6 m2
  woj. małopolskie
  95,3 m2
  Cały kraj
  94,5 m2
 • 0,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  0,25 m2
  Województwo
  0,49 m2
  Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nowosądecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie nowosądeckim na 1000 mieszkańców pracuje 119 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie nowosądeckim wynosiło w 2016 roku 10,5% (13,4% wśród kobiet i 7,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie nowosądeckim wynosi 3 240,29 PLN, co odpowiada 75.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu nowosądeckiego 23 350 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 10 447 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -12 903.

  53,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu nowosądeckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,9% w przemyśle i budownictwie, a 11,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 119 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. nowosądecki
  119,0
  Małopolskie
  231,0
  Kraj
  240,0
 • 10,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 13,4% Kobiety
 • 7,9% Mężczyźni
 • pow. nowosądecki
  10,5%
  Małopolskie
  6,7%
  Cały kraj
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie nowosądeckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie nowosądeckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie nowosądeckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 240 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. nowosądecki
  3 240 PLN
  woj. małopolskie
  4 078 PLN
  Kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie nowosądeckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 23 350 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 10 447 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -12 903 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,45 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 53,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 54,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 52,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,9% Przemysł i budownictwo
 • 8,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 26,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,8% Pozostałe
 • 26,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie nowosądeckim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 25 360 Pracujący ogółem
 • 12 249 Kobiety
 • 13 111 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie nowosądeckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 23,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 22,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 23,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,2% W wieku produkcyjnym
 • 58,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 14,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 19,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 9,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat nowosądecki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 60,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat nowosądecki
  60,7
  woj. małopolskie
  61,3
  Cały kraj
  61,7
 • 23,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat nowosądecki
  23,6
  Małopolskie
  30,8
  Cały kraj
  32,7
 • 63,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  63,7
  woj. małopolskie
  101,0
  Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 65,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 63,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 34,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 31,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 36,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat nowosądecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie nowosądeckim stwierdzono 1 761 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,25 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie nowosądeckim wynosi 74,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu nowosądeckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 4,87 (wykrywalność 61%) oraz przeciwko mieniu - 3,22 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,25 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,71 (86%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,19 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat nowosądecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 761 Przestępstwa ogółem
 • 1 761
 • 1 039 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 039
 • 366 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 366
 • 267 Przestępstwa drogowe
 • 267
 • 40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 40
 • 687 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 687
 • 8,25 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,25
  woj. małopolskie
  21,50
  Cała Polska
  19,48
 • 4,87 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. nowosądecki
  4,87
  Województwo
  13,15
  Cała Polska
  12,76
 • 1,71 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,71
  Województwo
  5,84
  Polska
  3,91
 • 1,25 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat nowosądecki
  1,25
  woj. małopolskie
  1,59
  Polska
  1,91
 • 0,19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,19
  Małopolskie
  0,36
  Cała Polska
  0,47
 • 3,22 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat nowosądecki
  3,22
  Małopolskie
  9,33
  Cała Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat nowosądecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  74%
  Małopolskie
  73%
  Polska
  67%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat nowosądecki
  62%
  Małopolskie
  61%
  Cała Polska
  55%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. nowosądecki
  86%
  Małopolskie
  88%
  Cała Polska
  83%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. nowosądecki
  100%
  Małopolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  90%
  Małopolskie
  78%
  Cały kraj
  83%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat nowosądecki
  47%
  Małopolskie
  49%
  Kraj
  46%

Powiat nowosądecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 64 156 mieszkańców powiatu nowosądeckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 31 210 kobiet oraz 32 946 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 17,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,7% mieszkańców powiatu nowosądeckiego, gimnazjalnym 7,0%, natomiast 21,7% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu nowosądeckiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie nowosądeckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,0%) oraz zasadnicze zawodowe (20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,9%) oraz podstawowe ukończone (20,4%).

  17,0% mieszkańców powiatu nowosądeckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,2% wśród dziewczynek i 16,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 662 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,84 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,8% ludności (25,5% wśród dziewczynek i 26,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,46.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,9% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,9% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 93,21.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,7% mieszkańców (13,9% wśród dziewczyn i 13,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,6% mieszkańców powiatu nowosądeckiego w wieku potencjalnej nauki (30,4% kobiet i 30,8% mężczyzn).

 • 10,0% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  10,0%
  Województwo
  18,2%
  Polska
  17,9%
 • 12,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 14,9% W miastach
  (wyższe)
 • 8,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat nowosądecki
  30,5%
  Małopolskie
  33,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 35,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,9% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 28,8% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,3%
  Małopolskie
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,8% W miastach
  (policealne)
 • 2,0% Na wsi
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat nowosądecki
  10,8%
  woj. małopolskie
  12,6%
  Cały kraj
  12,4%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,1% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat nowosądecki
  17,3%
  woj. małopolskie
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,1% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,7% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 28,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. nowosądecki
  28,7%
  woj. małopolskie
  24,2%
  Cały kraj
  22,9%
 • 20,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,8% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 7,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat nowosądecki
  7,0%
  Województwo
  5,3%
  Kraj
  5,2%
 • 6,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,5% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 21,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. nowosądecki
  21,7%
  woj. małopolskie
  18,1%
  Kraj
  19,3%
 • 23,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 16,2% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 23,0% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,1%
  Województwo
  1,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 662 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  662,0
  Województwo
  841,0
  Cała Polska
  842,0
 • 1,84 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,84
  woj. małopolskie
  1,11
  Polska
  1,12
 •  
 • 259,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 255,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 162,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 156,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 12,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 86,46 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat nowosądecki
  86,46
  Województwo
  88,87
  Kraj
  90,94
 • 86,27 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. nowosądecki
  86,27
  woj. małopolskie
  88,42
  Kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat nowosądecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat nowosądecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat nowosądecki
  16,0
  woj. małopolskie
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 •  
 • 1 336,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 1 118,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 217,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 93,21 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. nowosądecki
  93,21
  woj. małopolskie
  97,29
  Kraj
  98,90
 • 91,25 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. nowosądecki
  91,25
  Małopolskie
  93,62
  Kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat nowosądecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat nowosądecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  22,0
  woj. małopolskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 •  
 • 654,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 481,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 173,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie nowosądeckim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  24,0
  Województwo
  4,0
  Kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 24
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 76,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 49,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  24,0
  woj. małopolskie
  23,0
  Polska
  23,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 146,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 105,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat nowosądecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat nowosądecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat nowosądecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)