Powiat nowosądecki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat nowosądecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 213 420 Liczba mieszkańców
 • 1 549 km2 Powierzchnia
 • 137 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 19,0% Stopa urbanizacji
 • Marek Pławiak Starosta
 • ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz Adres starostwa powiatowego
 • KNS Tablice rejestracyjne
Powiat nowosądecki na mapie
Identyfikatory
 • 1210 TERYT (TERC)
Herb powiatu nowosądeckiego
powiat nowosądecki herb
Flaga powiatu nowosądeckiego
powiat nowosądecki flaga

Powiat nowosądecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie nowosądeckim oddano do użytku 522 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,45 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  99,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 0,8% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie nowosądeckim to 6,23 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie nowosądeckim to 161,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie nowosądeckim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 522 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 2,45 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. nowosądecki
  2,45
  woj. małopolskie
  4,33
  Kraj
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 518 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 3 253 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 6,23 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat nowosądecki
  6,23
  woj. małopolskie
  4,32
  Kraj
  4,13
 • 15,28 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  15,28
  Województwo
  18,68
  Polska
  15,89
 • 84 483 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 161,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. nowosądecki
  161,8 m2
  Województwo
  106,4 m2
  Cała Polska
  99,8 m2
 • 0,40 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  0,40 m2
  Województwo
  0,46 m2
  Kraj
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nowosądecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat nowosądecki ma 213 420 mieszkańców, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 10,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 36,8 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu nowosądeckiego zawarli w 2015 roku 1 235 małżeństw, co odpowiada 5,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  34,0% mieszkańców powiatu nowosądeckiego jest stanu wolnego, 57,2% żyje w małżeństwie, 1,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat nowosądecki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 1 027. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 4,8 na 1000 mieszkańców powiatu nowosądeckiego. W 2015 roku urodziło się 2 533 dzieci, w tym 47,3% dziewczynek i 52,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 321 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,68 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 44,3% zgonów w powiecie nowosądeckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,9% zgonów w powiecie nowosądeckim były nowotwory, a 6,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu nowosądeckiego przypada 7.1 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 1 608 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 755 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu nowosądeckiego -147. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,3% mieszkańców powiatu nowosądeckiego jest w wieku produkcyjnym, 23,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 14,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu nowosądeckiego

 • 213 420 Liczba mieszkańców
 • 107 012 Kobiety
 • 106 408 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie nowosądeckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie nowosądeckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie nowosądeckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu nowosądeckiego w latach 2017-2050

 • 230 193 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 115 990 Kobiety
 • 114 203 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie nowosądeckim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie nowosądeckim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie nowosądeckim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu nowosądeckiego

 • 36,8 latŚredni wiek mieszkańców
 • pow. nowosądecki
  36,8 lat
  woj. małopolskie
  40,1 lat
  Kraj
  40,9 lat
 • 38,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 35,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat nowosądecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu nowosądeckiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat nowosądecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat nowosądecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat nowosądecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,0% Kawalerowie/Panny
 • powiat nowosądecki
  34,0%
  woj. małopolskie
  30,6%
  Kraj
  28,8%
 • 28,6% Kobiety
  (Panny)
 • 39,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,2%Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,2%
  Małopolskie
  56,8%
  Cały kraj
  55,8%
 • 57,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,3%
  Województwo
  8,9%
  Cała Polska
  9,6%
 • 12,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  1,3%
  Małopolskie
  3,4%
  Cały kraj
  5,0%
 • 1,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • pow. nowosądecki
  0,2%
  Małopolskie
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie nowosądeckim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie nowosądeckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • powiat nowosądecki
  5,8
  Małopolskie
  5,2
  Cały kraj
  4,9
 • 0,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • pow. nowosądecki
  0,7
  Województwo
  1,4
  Polska
  1,8
 • 1 235 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie nowosądeckim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie nowosądeckim

 • 1 027 Przyrost naturalny w roku 2015
 • 498 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 529 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 4,8 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. nowosądecki
  4,8
  Województwo
  1,0
  Kraj
  -0,7
 • 0,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 5,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie nowosądeckim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie nowosądeckim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie nowosądeckim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie nowosądeckim w roku 2015

 • 2 533 Urodzenia żywe
 • 1 197 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 1 336 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,3%
  52,7%
 • 11,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. nowosądecki
  11,9
  Województwo
  10,3
  Polska
  9,6
 • 47,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. nowosądecki
  47,0
  Województwo
  41,7
  Cały kraj
  40,1
 • 10.67 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10.67
 • 56.79 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 56.79
 • 109.83 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 109.83
 • 84.25 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 84.25
 • 38.34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 38.34
 • 9.26 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9.26
 • 0.6 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.6
 • 3 321 gŚrednia waga noworodków
 • 3 251 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 383 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat nowosądecki
  3 321 g
  Województwo
  3 328 g
  Kraj
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 25 Waga 4500g - 4999g
 • 25
 • 184 Waga 4000g - 4499g
 • 184
 • 714 Waga 3500g - 3999g
 • 714
 • 1 026 Waga 3000g - 3499g
 • 1 026
 • 439 Waga 2500g - 2999g
 • 439
 • 94 Waga 2000g - 2499g
 • 94
 • 30 Waga 1500g - 1999g
 • 30
 • 18 Waga 1000g - 1499g
 • 18
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,54 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat nowosądecki
  1,54
  Małopolskie
  1,32
  Kraj
  1,29
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,73
  Małopolskie
  0,64
  Kraj
  0,63
 • 1,68 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat nowosądecki
  1,68
  woj. małopolskie
  1,11
  Cała Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie nowosądeckim w roku 2015

 • 1 506 Zgony
 • 699 Kobiety
  (Zgony)
 • 807 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,4%
  53,6%
 • 7 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 5 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 28,6%
  71,4%
 • 7,1 Zgony na 1000 ludności
 • powiat nowosądecki
  7,1
  woj. małopolskie
  9,3
  Polska
  10,3
 • 59,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat nowosądecki
  59,5
  woj. małopolskie
  90,4
  Cały kraj
  106,9
 • 2,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  2,8
  Małopolskie
  2,8
  Cały kraj
  4,0
 • 2,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  2,1
  woj. małopolskie
  2,5
  Cała Polska
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,3
  Cały kraj
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nowosądeckim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  44,4%
  woj. małopolskie
  50,1%
  Kraj
  45,1%
 • 24,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat nowosądecki
  24,6%
  Małopolskie
  27,4%
  Cały kraj
  26,6%
 • 5,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  5,6%
  Województwo
  4,2%
  Kraj
  5,4%
 • 4,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  4,8
  Cały kraj
  3,9
 • 68,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  68,2
  Cała Polska
  70,2
 • 185,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat nowosądecki
  185,9
  Województwo
  240,8
  Cały kraj
  260,7
 • 229,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  229,2
  Cały kraj
  248,3
 • 334,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 366,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 303,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. nowosądecki
  334,9
  woj. małopolskie
  441,0
  Cały kraj
  441,1
 • 50,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 21,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 78,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  50,9
  Małopolskie
  69,8
  Polska
  85,7
 • 19,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. nowosądecki
  19,8
  Województwo
  25,8
  Cała Polska
  30,1
 • 4,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  4,7
  woj. małopolskie
  7,2
  Cały kraj
  8,2
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  Województwo
  0,9%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 1 608 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 871 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 737 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 755 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 965 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 790 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -147 Saldo migracji
 • -94 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -53 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -147 Saldo migracji wewnętrznych
 • -94 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -53 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie nowosądeckim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie nowosądeckim

 • 19,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 12,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 9,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat nowosądecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nowosądecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie nowosądeckim na 1000 mieszkańców pracuje 111 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie nowosądeckim wynosiło w 2015 roku 13,6% (17,1% wśród kobiet i 10,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie nowosądeckim wynosi 3 142,18 PLN, co odpowiada 75.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu nowosądeckiego 23 350 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 10 447 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -12 903.

  52,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu nowosądeckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,8% w przemyśle i budownictwie, a 3,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie nowosądeckim

 • 111 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. nowosądecki
  111,0
  Małopolskie
  222,0
  Kraj
  232,0
 • 13,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 17,1% Kobiety
 • 10,5% Mężczyźni
 • pow. nowosądecki
  13,6%
  Małopolskie
  8,3%
  Cały kraj
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie nowosądeckim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie nowosądeckim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie nowosądeckim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie nowosądeckim

 • 3 142 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. nowosądecki
  3 142 PLN
  woj. małopolskie
  3 907 PLN
  Kraj
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie nowosądeckim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie nowosądeckim

 • 23 350 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 10 447 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -12 903 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,45 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie nowosądeckim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 52,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 54,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 51,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,8% Przemysł i budownictwo
 • 7,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 26,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 3,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 7,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 7,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,4% Pozostałe
 • 25,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie nowosądeckim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie nowosądeckim

 • 23 671 Pracujący ogółem
 • 11 639 Kobiety
 • 12 032 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie nowosądeckim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 23,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 22,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 23,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,3% W wieku produkcyjnym
 • 58,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 14,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 19,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 9,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat nowosądecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 60,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat nowosądecki
  60,5
  woj. małopolskie
  60,1
  Cały kraj
  60,1
 • 23,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat nowosądecki
  23,2
  Małopolskie
  29,8
  Cały kraj
  31,4
 • 62,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  62,0
  woj. małopolskie
  98,3
  Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 66,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 69,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 63,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 33,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 30,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 36,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat nowosądecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie nowosądeckim stwierdzono 4 169 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,65 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie nowosądeckim wynosi 88,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu nowosądeckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 7,49 (wykrywalność 97%) oraz o charakterze kryminalnym - 5,78 (wykrywalność 65%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 4,30 (55%), drogowe - 1,43 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie nowosądeckim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat nowosądecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4 169 Przestępstwa ogółem
 • 4 169
 • 1 227 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 227
 • 1 589 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 1 589
 • 304 Przestępstwa drogowe
 • 304
 • 55 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 55
 • 913 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 913
 • 19,65 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,65
  woj. małopolskie
  20,56
  Cała Polska
  20,80
 • 5,78 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. nowosądecki
  5,78
  Województwo
  13,40
  Cała Polska
  13,59
 • 7,49 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,49
  Województwo
  4,57
  Polska
  4,36
 • 1,43 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat nowosądecki
  1,43
  woj. małopolskie
  1,66
  Polska
  1,99
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,26
  Małopolskie
  0,35
  Cała Polska
  0,45
 • 4,30 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat nowosądecki
  4,30
  Małopolskie
  10,34
  Cała Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat nowosądecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  88%
  Małopolskie
  67%
  Polska
  65%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat nowosądecki
  66%
  Małopolskie
  55%
  Cała Polska
  52%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. nowosądecki
  97%
  Małopolskie
  85%
  Cała Polska
  84%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. nowosądecki
  99%
  Małopolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  87%
  Małopolskie
  78%
  Cały kraj
  82%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat nowosądecki
  55%
  Małopolskie
  46%
  Kraj
  46%

Powiat nowosądecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 65 172 mieszkańców powiatu nowosądeckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 31 698 kobiet oraz 33 474 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 17,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,7% mieszkańców powiatu nowosądeckiego, gimnazjalnym 7,0%, natomiast 21,7% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu nowosądeckiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie nowosądeckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,0%) oraz zasadnicze zawodowe (20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,9%) oraz podstawowe ukończone (20,4%).

  17,3% mieszkańców powiatu nowosądeckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,3% wśród dziewczynek i 17,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 662 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,84 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,9% ludności (24,9% wśród dziewczynek i 24,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,46.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 13,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,2% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 93,21.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,6% mieszkańców (13,6% wśród dziewczyn i 13,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,0% mieszkańców powiatu nowosądeckiego w wieku potencjalnej nauki (31,0% kobiet i 31,0% mężczyzn).

 • 10,0% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  10,0%
  Województwo
  18,2%
  Polska
  17,9%
 • 12,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 14,9% W miastach
  (wyższe)
 • 8,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat nowosądecki
  30,5%
  Małopolskie
  33,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 35,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,9% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 28,8% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,3%
  Małopolskie
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,8% W miastach
  (policealne)
 • 2,0% Na wsi
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat nowosądecki
  10,8%
  woj. małopolskie
  12,6%
  Cały kraj
  12,4%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,1% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat nowosądecki
  17,3%
  woj. małopolskie
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,1% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,7% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 28,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. nowosądecki
  28,7%
  woj. małopolskie
  24,2%
  Cały kraj
  22,9%
 • 20,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,8% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 7,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat nowosądecki
  7,0%
  Województwo
  5,3%
  Kraj
  5,2%
 • 6,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,5% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 21,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. nowosądecki
  21,7%
  woj. małopolskie
  18,1%
  Kraj
  19,3%
 • 23,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 16,2% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 23,0% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,1%
  Województwo
  1,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie nowosądeckim

 • 662 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  662,0
  Województwo
  841,0
  Cała Polska
  842,0
 • 1,84 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,84
  woj. małopolskie
  1,11
  Polska
  1,12
 •  
 • 259,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 255,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 162,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 156,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 12,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie nowosądeckim

 • 86,46 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat nowosądecki
  86,46
  Województwo
  88,87
  Kraj
  90,94
 • 86,27 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. nowosądecki
  86,27
  woj. małopolskie
  88,42
  Kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat nowosądecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat nowosądecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat nowosądecki
  16,0
  woj. małopolskie
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 •  
 • 1 336,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 1 118,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 217,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie nowosądeckim

 • 93,21 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. nowosądecki
  93,21
  woj. małopolskie
  97,29
  Kraj
  98,90
 • 91,25 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. nowosądecki
  91,25
  Małopolskie
  93,62
  Kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat nowosądecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat nowosądecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  22,0
  woj. małopolskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 •  
 • 654,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 481,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 173,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie nowosądeckim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie nowosądeckim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  24,0
  Województwo
  4,0
  Kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 24
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 76,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 49,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  24,0
  woj. małopolskie
  23,0
  Polska
  23,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 146,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 105,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie nowosądeckim

 • 17,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat nowosądecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat nowosądecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat nowosądecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)