Powiat rzeszowski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat rzeszowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 167 638 Liczba mieszkańców
 • 1 157 km2 Powierzchnia
 • 144 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 11,8% Stopa urbanizacji
 • Józef Jodłowski Starosta
 • ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów Adres starostwa powiatowego
 • RZE Tablice rejestracyjne
Powiat rzeszowski na mapie
Identyfikatory
 • 1816 TERYT (TERC)
Herb powiatu rzeszowskiego
powiat rzeszowski herb
Flaga powiatu rzeszowskiego
powiat rzeszowski flaga

Powiat rzeszowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie rzeszowskim oddano do użytku 621 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,71 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  94,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 5,6% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 96,6% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 3,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie rzeszowskim to 5,63 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie rzeszowskim to 133,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie rzeszowskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 621 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 3,71 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  3,71
  woj. podkarpackie
  3,59
  Cała Polska
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 566 Użytek własny
 • 20 Sprzedaż lub wynajem
 • 96,6%
  3,4%
 • 3 497 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,63 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat rzeszowski
  5,63
  Podkarpackie
  4,67
  Cały kraj
  4,13
 • 20,90 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. rzeszowski
  20,90
  Podkarpackie
  16,77
  Kraj
  15,89
 • 82 648 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 133,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  133,1 m2
  Województwo
  108,4 m2
  Cała Polska
  99,8 m2
 • 0,49 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  0,49 m2
  Podkarpackie
  0,39 m2
  Polska
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rzeszowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat rzeszowski ma 167 638 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 1,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu rzeszowskiego zawarli w 2015 roku 829 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  31,1% mieszkańców powiatu rzeszowskiego jest stanu wolnego, 58,0% żyje w małżeństwie, 1,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat rzeszowski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 133. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,8 na 1000 mieszkańców powiatu rzeszowskiego. W 2015 roku urodziło się 1 689 dzieci, w tym 48,4% dziewczynek i 51,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 361 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,09 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 49,3% zgonów w powiecie rzeszowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,9% zgonów w powiecie rzeszowskim były nowotwory, a 4,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu rzeszowskiego przypada 9.32 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 2 124 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 486 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu rzeszowskiego 638. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,0% mieszkańców powiatu rzeszowskiego jest w wieku produkcyjnym, 20,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu rzeszowskiego

 • 167 638 Liczba mieszkańców
 • 84 842 Kobiety
 • 82 796 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie rzeszowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie rzeszowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie rzeszowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu rzeszowskiego w latach 2017-2050

 • 182 566 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 92 435 Kobiety
 • 90 131 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie rzeszowskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie rzeszowskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie rzeszowskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu rzeszowskiego

 • 39,0 latŚredni wiek mieszkańców
 • Powiat
  39,0 lat
  Podkarpackie
  40,1 lat
  Cały kraj
  40,9 lat
 • 40,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat rzeszowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu rzeszowskiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat rzeszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat rzeszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat rzeszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,1% Kawalerowie/Panny
 • pow. rzeszowski
  31,1%
  Województwo
  30,5%
  Polska
  28,8%
 • 25,9% Kobiety
  (Panny)
 • 36,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,0%Żonaci/Zamężne
 • powiat rzeszowski
  58,0%
  woj. podkarpackie
  57,1%
  Polska
  55,8%
 • 57,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,7%
  Województwo
  8,7%
  Cały kraj
  9,6%
 • 14,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. rzeszowski
  1,6%
  Województwo
  2,8%
  Cała Polska
  5,0%
 • 1,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • pow. rzeszowski
  0,5%
  Podkarpackie
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie rzeszowskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie rzeszowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Tutaj
  5,0
  Podkarpackie
  5,1
  Polska
  4,9
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • pow. rzeszowski
  1,1
  woj. podkarpackie
  1,2
  Kraj
  1,8
 • 829 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie rzeszowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie rzeszowskim

 • 133 Przyrost naturalny w roku 2015
 • 35 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 98 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,8 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat rzeszowski
  0,8
  Podkarpackie
  0,1
  Kraj
  -0,7
 • 2,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie rzeszowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie rzeszowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie rzeszowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie rzeszowskim w roku 2015

 • 1 689 Urodzenia żywe
 • 818 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 871 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,4%
  51,6%
 • 10,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat rzeszowski
  10,1
  Województwo
  9,2
  Kraj
  9,6
 • 40,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. rzeszowski
  40,1
  woj. podkarpackie
  37,3
  Cały kraj
  40,1
 • 6.18 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6.18
 • 39.19 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39.19
 • 97.93 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 97.93
 • 80.9 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80.9
 • 30.76 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30.76
 • 8.84 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8.84
 • 0.74 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.74
 • 3 361 gŚrednia waga noworodków
 • 3 316 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 402 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat rzeszowski
  3 361 g
  Województwo
  3 352 g
  Kraj
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 14 Waga 4500g - 4999g
 • 14
 • 139 Waga 4000g - 4499g
 • 139
 • 536 Waga 3500g - 3999g
 • 536
 • 650 Waga 3000g - 3499g
 • 650
 • 266 Waga 2500g - 2999g
 • 266
 • 46 Waga 2000g - 2499g
 • 46
 • 21 Waga 1500g - 1999g
 • 21
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat rzeszowski
  1,31
  Województwo
  1,20
  Polska
  1,29
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. rzeszowski
  0,64
  Województwo
  0,59
  Cała Polska
  0,63
 • 1,09 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  1,09
  Województwo
  1,01
  Cała Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie rzeszowskim w roku 2015

 • 1 556 Zgony
 • 783 Kobiety
  (Zgony)
 • 773 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,3%
  49,7%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 20,0%
  80,0%
 • 9,3 Zgony na 1000 ludności
 • powiat rzeszowski
  9,3
  Podkarpackie
  9,1
  Kraj
  10,3
 • 92,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. rzeszowski
  92,1
  woj. podkarpackie
  99,2
  Polska
  106,9
 • 3,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat rzeszowski
  3,0
  Podkarpackie
  4,1
  Polska
  4,0
 • 2,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,3
  Województwo
  2,5
  Cały kraj
  3,2
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  1,7
  Cały kraj
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie rzeszowskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  41,0%
  Województwo
  46,1%
  Cały kraj
  45,1%
 • 22,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. rzeszowski
  22,2%
  Podkarpackie
  23,2%
  Cały kraj
  26,6%
 • 4,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. rzeszowski
  4,1%
  Podkarpackie
  3,7%
  Cały kraj
  5,4%
 • 0,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  0,1
  Cała Polska
  3,9
 • 59,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  59,8
  Kraj
  70,2
 • 195,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  195,6
  Województwo
  200,3
  Cała Polska
  260,7
 • 194,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  194,9
  Cała Polska
  248,3
 • 360,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 356,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 364,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  360,6
  Województwo
  398,0
  Cały kraj
  441,1
 • 69,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 27,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 111,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. rzeszowski
  69,9
  Województwo
  74,2
  Polska
  85,7
 • 22,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat rzeszowski
  22,6
  Podkarpackie
  22,7
  Kraj
  30,1
 • 5,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat rzeszowski
  5,9
  woj. podkarpackie
  6,1
  Kraj
  8,2
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat rzeszowski
  0,7%
  Podkarpackie
  0,8%
  Cały kraj
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 2 124 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 117 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 007 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 486 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 820 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 666 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 638 Saldo migracji
 • 297 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 341 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 638 Saldo migracji wewnętrznych
 • 297 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 341 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie rzeszowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie rzeszowskim

 • 16,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat rzeszowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rzeszowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie rzeszowskim na 1000 mieszkańców pracuje 151 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie rzeszowskim wynosiło w 2015 roku 12,8% (13,2% wśród kobiet i 12,5% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie rzeszowskim wynosi 3 333,91 PLN, co odpowiada 80.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu rzeszowskiego 30 114 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 12 773 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -17 341.

  52,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu rzeszowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 20,6% w przemyśle i budownictwie, a 4,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 4,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie rzeszowskim

 • 151 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  151,0
  woj. podkarpackie
  200,0
  Cała Polska
  232,0
 • 12,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 13,2% Kobiety
 • 12,5% Mężczyźni
 • pow. rzeszowski
  12,8%
  Podkarpackie
  13,2%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie rzeszowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie rzeszowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie rzeszowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie rzeszowskim

 • 3 334 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 334 PLN
  Województwo
  3 528 PLN
  Cały kraj
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie rzeszowskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie rzeszowskim

 • 30 114 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 12 773 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -17 341 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,42 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie rzeszowskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 52,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 57,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 47,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 20,6% Przemysł i budownictwo
 • 8,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 32,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 4,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 4,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 8,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 8,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 13,6% Pozostałe
 • 21,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie rzeszowskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie rzeszowskim

 • 25 312 Pracujący ogółem
 • 11 261 Kobiety
 • 14 051 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie rzeszowskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 20,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,0% W wieku produkcyjnym
 • 58,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat rzeszowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 58,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat rzeszowski
  58,8
  woj. podkarpackie
  58,1
  Cały kraj
  60,1
 • 26,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat rzeszowski
  26,9
  Województwo
  28,8
  Kraj
  31,4
 • 84,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  84,5
  woj. podkarpackie
  98,2
  Cała Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 65,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 34,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 31,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat rzeszowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie rzeszowskim stwierdzono 1 119 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 6,71 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie rzeszowskim wynosi 59,00% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu rzeszowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 3,35 (wykrywalność 30%) oraz o charakterze kryminalnym - 3,98 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,62 (95%), o charakterze gospodarczym - 0,79 (37%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (76%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie rzeszowskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat rzeszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 119 Przestępstwa ogółem
 • 1 119
 • 664 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 664
 • 132 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 132
 • 271 Przestępstwa drogowe
 • 271
 • 38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 38
 • 559 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 559
 • 6,71 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. rzeszowski
  6,71
  woj. podkarpackie
  12,92
  Kraj
  20,80
 • 3,98 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,98
  Podkarpackie
  7,23
  Cały kraj
  13,59
 • 0,79 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat rzeszowski
  0,79
  Województwo
  3,19
  Kraj
  4,36
 • 1,62 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,62
  Województwo
  1,88
  Cały kraj
  1,99
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat rzeszowski
  0,23
  Podkarpackie
  0,45
  Cała Polska
  0,45
 • 3,35 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,35
  woj. podkarpackie
  6,65
  Cały kraj
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat rzeszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  59%
  Podkarpackie
  72%
  Polska
  65%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat rzeszowski
  47%
  Województwo
  57%
  Cały kraj
  52%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. rzeszowski
  38%
  woj. podkarpackie
  85%
  Kraj
  84%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  95%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat rzeszowski
  77%
  Województwo
  84%
  Cała Polska
  82%
 • 31% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  31%
  Podkarpackie
  55%
  Cały kraj
  46%

Powiat rzeszowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 44 815 mieszkańców powiatu rzeszowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 22 016 kobiet oraz 22 799 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 17,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,2% mieszkańców powiatu rzeszowskiego, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 22,3% podstawowym ukończonym. 1,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu rzeszowskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie rzeszowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,6%) oraz zasadnicze zawodowe (18,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,3%) oraz podstawowe ukończone (19,9%).

  17,0% mieszkańców powiatu rzeszowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 17,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 816 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,26 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,0% ludności (24,8% wśród dziewczynek i 25,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 85,49.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,5% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 86,29.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,4% mieszkańców (13,5% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów. 30 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,9% mieszkańców powiatu rzeszowskiego w wieku potencjalnej nauki (32,3% kobiet i 31,6% mężczyzn).

 • 13,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  13,8%
  Województwo
  15,7%
  Cały kraj
  17,9%
 • 16,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 21,4% W miastach
  (wyższe)
 • 12,3% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  30,8%
  woj. podkarpackie
  32,8%
  Kraj
  33,3%
 • 32,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 34,4% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 30,0% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • powiat rzeszowski
  2,3%
  Podkarpackie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,9% W miastach
  (policealne)
 • 2,0% Na wsi
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat rzeszowski
  11,3%
  Podkarpackie
  11,5%
  Polska
  12,4%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,7% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat rzeszowski
  17,2%
  woj. podkarpackie
  18,7%
  Cała Polska
  18,1%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,7% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. rzeszowski
  25,2%
  woj. podkarpackie
  23,5%
  Cały kraj
  22,9%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,0% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. rzeszowski
  6,3%
  Województwo
  6,0%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,0% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  22,3%
  Województwo
  20,6%
  Kraj
  19,3%
 • 24,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,9% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 23,6% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. rzeszowski
  1,7%
  woj. podkarpackie
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie rzeszowskim

 • 816 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  816,0
  Województwo
  793,0
  Kraj
  842,0
 • 1,26 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat rzeszowski
  1,26
  woj. podkarpackie
  1,25
  Cała Polska
  1,12
 •  
 • 241,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 240,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 2,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 84,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 81,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 36,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie rzeszowskim

 • 85,49 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat rzeszowski
  85,49
  woj. podkarpackie
  86,66
  Polska
  90,94
 • 84,72 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. rzeszowski
  84,72
  Podkarpackie
  86,22
  Kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat rzeszowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat rzeszowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,0
  Podkarpackie
  16,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 942,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 781,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 161,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie rzeszowskim

 • 86,29 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  86,29
  Podkarpackie
  95,37
  Cały kraj
  98,90
 • 84,07 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  84,07
  woj. podkarpackie
  91,81
  Kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat rzeszowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat rzeszowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  20,0
  Województwo
  20,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 •  
 • 443,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 314,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 129,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie rzeszowskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie rzeszowskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. rzeszowski
  24,0
  Podkarpackie
  4,0
  Kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 24
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 83,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 58,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  30,0
  Podkarpackie
  26,0
  Cała Polska
  23,0
 • 30 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 30
 • 30 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 30
 • 74,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 47,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. rzeszowski
  23,0
  Podkarpackie
  23,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 23 Szkoły policealne ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 23
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie rzeszowskim

 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat rzeszowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat rzeszowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat rzeszowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)