Powiat zgorzelecki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat zgorzelecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 91 579 Liczba mieszkańców
 • 839 km2 Powierzchnia
 • 110 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 68,3% Stopa urbanizacji
 • Artur Bieliński Starosta
 • ul. Bohaterów II Armii WP 8, 59-900 Zgorzelec Adres starostwa powiatowego
 • DZG Tablice rejestracyjne
Powiat zgorzelecki na mapie
Identyfikatory
 • 0225 TERYT (TERC)
Herb powiatu zgorzeleckiego
powiat zgorzelecki herb
Flaga powiatu zgorzeleckiego
powiat zgorzelecki flaga

powiat zgorzelecki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu
75 649 42 15
75 649 42 00
ul. Boh. II Armii Woj. Polskiego 12 G
59-900 Zgorzelec
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu
75 775 11 45
75 773 09 98
ul. Chrobrego 1
59-900 Zgorzelec
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgorzelcu
75 649 45 20
75 649 45 29
ul. Warszawska 11
59-900 Zgorzelec
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgorzelcu
75 775 20 64
75 775 20 64
ul. Poluszyńskiego 1
59-900 Zgorzelec
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
(75) 775-06-90
(75) 771-79-30
ul. Bohaterów II Armii WP
59-900 Zgorzelec

Powiat zgorzelecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie zgorzeleckim oddano do użytku 123 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,34 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  92,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 7,3% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 88,6% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 11,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie zgorzeleckim to 5,01 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie zgorzeleckim to 133,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie zgorzeleckim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 123 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 1,34 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. zgorzelecki
  1,34
  woj. dolnośląskie
  4,83
  Cała Polska
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 101 Użytek własny
 • 13 Sprzedaż lub wynajem
 • 88,6%
  11,4%
 • 616 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,01 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  5,01
  Województwo
  3,69
  Kraj
  4,13
 • 6,71 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. zgorzelecki
  6,71
  woj. dolnośląskie
  17,84
  Polska
  15,89
 • 16 392 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 133,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat zgorzelecki
  133,3 m2
  Dolnośląskie
  88,4 m2
  Kraj
  99,8 m2
 • 0,18 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  0,18 m2
  Dolnośląskie
  0,43 m2
  Kraj
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zgorzelecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat zgorzelecki ma 91 579 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 4,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego zawarli w 2015 roku 411 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  29,5% mieszkańców powiatu zgorzeleckiego jest stanu wolnego, 52,4% żyje w małżeństwie, 7,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat zgorzelecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -350. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,8 na 1000 mieszkańców powiatu zgorzeleckiego. W 2015 roku urodziło się 731 dzieci, w tym 49,2% dziewczynek i 50,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 333 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,68 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 48,4% zgonów w powiecie zgorzeleckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,9% zgonów w powiecie zgorzeleckim były nowotwory, a 4,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu zgorzeleckiego przypada 11.75 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 863 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 057 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu zgorzeleckiego -194. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,5% mieszkańców powiatu zgorzeleckiego jest w wieku produkcyjnym, 16,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu zgorzeleckiego

 • 91 579 Liczba mieszkańców
 • 46 944 Kobiety
 • 44 635 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie zgorzeleckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie zgorzeleckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie zgorzeleckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu zgorzeleckiego w latach 2017-2050

 • 65 005 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 32 601 Kobiety
 • 32 404 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie zgorzeleckim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie zgorzeleckim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie zgorzeleckim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu zgorzeleckiego

 • 42,0 latŚredni wiek mieszkańców
 • pow. zgorzelecki
  42,0 lat
  woj. dolnośląskie
  41,7 lat
  Kraj
  40,9 lat
 • 43,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat zgorzelecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu zgorzeleckiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat zgorzelecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat zgorzelecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat zgorzelecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,5% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,5%
  Województwo
  29,8%
  Kraj
  28,8%
 • 24,3% Kobiety
  (Panny)
 • 35,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,4%Żonaci/Zamężne
 • pow. zgorzelecki
  52,4%
  Dolnośląskie
  53,4%
  Kraj
  55,8%
 • 50,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,0%
  woj. dolnośląskie
  9,7%
  Kraj
  9,6%
 • 16,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat zgorzelecki
  7,1%
  Dolnośląskie
  6,6%
  Kraj
  5,0%
 • 7,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,0% Nieustalone
 • Tutaj
  1,0%
  Dolnośląskie
  0,5%
  Polska
  0,8%
 • 1,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie zgorzeleckim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie zgorzeleckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Powiat
  4,5
  Województwo
  4,5
  Kraj
  4,9
 • 2,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Tutaj
  2,0
  Dolnośląskie
  1,9
  Polska
  1,8
 • 411 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie zgorzeleckim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie zgorzeleckim

 • -350 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -172 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -178 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,8 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -3,8
  Dolnośląskie
  -1,8
  Polska
  -0,7
 • -4,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie zgorzeleckim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie zgorzeleckim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie zgorzeleckim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie zgorzeleckim w roku 2015

 • 731 Urodzenia żywe
 • 360 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 371 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,2%
  50,8%
 • 7,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. zgorzelecki
  7,9
  woj. dolnośląskie
  9,0
  Polska
  9,6
 • 34,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat zgorzelecki
  34,6
  woj. dolnośląskie
  38,1
  Kraj
  40,1
 • 13.74 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13.74
 • 51.26 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 51.26
 • 81.09 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 81.09
 • 54.27 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 54.27
 • 24.67 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24.67
 • 5.44 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.44
 • 3 333 gŚrednia waga noworodków
 • 3 288 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 376 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 333 g
  Dolnośląskie
  3 256 g
  Cały kraj
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 13 Waga 4500g - 4999g
 • 13
 • 69 Waga 4000g - 4499g
 • 69
 • 199 Waga 3500g - 3999g
 • 199
 • 271 Waga 3000g - 3499g
 • 271
 • 132 Waga 2500g - 2999g
 • 132
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1,15 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,15
  Województwo
  1,21
  Cała Polska
  1,29
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,56
  woj. dolnośląskie
  0,59
  Polska
  0,63
 • 0,68 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat zgorzelecki
  0,68
  woj. dolnośląskie
  0,83
  Kraj
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie zgorzeleckim w roku 2015

 • 1 081 Zgony
 • 532 Kobiety
  (Zgony)
 • 549 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,2%
  50,8%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11,8 Zgony na 1000 ludności
 • pow. zgorzelecki
  11,8
  Dolnośląskie
  10,9
  Polska
  10,3
 • 147,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. zgorzelecki
  147,9
  Województwo
  120,1
  Polska
  106,9
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  2,7
  Dolnośląskie
  3,8
  Cały kraj
  4,0
 • 4,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat zgorzelecki
  4,4
  Województwo
  3,6
  Cały kraj
  3,2
 • 1,9 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,9
  Kraj
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zgorzeleckim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. zgorzelecki
  43,7%
  Dolnośląskie
  45,1%
  Cały kraj
  45,1%
 • 28,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  28,4%
  woj. dolnośląskie
  27,5%
  Cały kraj
  26,6%
 • 4,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  4,5%
  woj. dolnośląskie
  5,8%
  Cały kraj
  5,4%
 • 3,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  3,1
  Polska
  3,9
 • 74,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  74,6
  Cała Polska
  70,2
 • 325,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat zgorzelecki
  325,4
  woj. dolnośląskie
  282,5
  Polska
  260,7
 • 265,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  265,6
  Polska
  248,3
 • 501,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 519,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 482,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. zgorzelecki
  501,1
  Dolnośląskie
  463,6
  Polska
  441,1
 • 139,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 71,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 205,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat zgorzelecki
  139,1
  Dolnośląskie
  97,4
  Polska
  85,7
 • 37,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  37,8
  woj. dolnośląskie
  29,9
  Cała Polska
  30,1
 • 31,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  31,5
  Dolnośląskie
  9,7
  Cała Polska
  8,2
 • 3,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  3,0%
  Dolnośląskie
  1,0%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 863 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 454 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 409 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 057 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 580 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 477 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -194 Saldo migracji
 • -126 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -68 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -194 Saldo migracji wewnętrznych
 • -126 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -68 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie zgorzeleckim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie zgorzeleckim

 • 13,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat zgorzelecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zgorzelecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie zgorzeleckim na 1000 mieszkańców pracuje 214 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. 45,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie zgorzeleckim wynosiło w 2015 roku 9,0% (11,0% wśród kobiet i 7,3% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie zgorzeleckim wynosi 3 630,73 PLN, co odpowiada 87.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu zgorzeleckiego 10 664 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 12 341 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 677.

  8,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu zgorzeleckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 40,8% w przemyśle i budownictwie, a 9,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 9,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie zgorzeleckim

 • 214 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat zgorzelecki
  214,0
  Dolnośląskie
  255,0
  Kraj
  232,0
 • 9,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,0% Kobiety
 • 7,3% Mężczyźni
 • Powiat
  9,0%
  Województwo
  8,5%
  Cała Polska
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie zgorzeleckim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie zgorzeleckim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie zgorzeleckim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie zgorzeleckim

 • 3 631 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat zgorzelecki
  3 631 PLN
  Województwo
  4 204 PLN
  Kraj
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie zgorzeleckim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie zgorzeleckim

 • 10 664 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 12 341 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 1 677 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,16 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie zgorzeleckim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 8,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 8,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 40,8% Przemysł i budownictwo
 • 19,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 58,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 9,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 20,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 17,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,1% Pozostałe
 • 45,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie zgorzeleckim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie zgorzeleckim

 • 19 679 Pracujący ogółem
 • 9 147 Kobiety
 • 10 532 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie zgorzeleckim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 16,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,5% W wieku produkcyjnym
 • 57,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat zgorzelecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 57,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. zgorzelecki
  57,4
  woj. dolnośląskie
  59,3
  Cały kraj
  60,1
 • 31,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat zgorzelecki
  31,8
  woj. dolnośląskie
  32,6
  Cała Polska
  31,4
 • 124,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. zgorzelecki
  124,0
  Dolnośląskie
  122,1
  Kraj
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 61,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat zgorzelecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie zgorzeleckim stwierdzono 2 572 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 27,96 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie zgorzeleckim wynosi 61,80% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu zgorzeleckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 22,32 (wykrywalność 55%) oraz przeciwko mieniu - 18,09 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,99 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,18 (70%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,36 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie zgorzeleckim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat zgorzelecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 572 Przestępstwa ogółem
 • 2 572
 • 2 053 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 2 053
 • 201 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 201
 • 183 Przestępstwa drogowe
 • 183
 • 33 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 33
 • 1 664 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 664
 • 27,96 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  27,96
  Dolnośląskie
  27,33
  Polska
  20,80
 • 22,32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  22,32
  woj. dolnośląskie
  19,96
  Kraj
  13,59
 • 2,18 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. zgorzelecki
  2,18
  Dolnośląskie
  4,28
  Kraj
  4,36
 • 1,99 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,99
  Województwo
  2,18
  Kraj
  1,99
 • 0,36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. zgorzelecki
  0,36
  Województwo
  0,47
  Kraj
  0,45
 • 18,09 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  18,09
  woj. dolnośląskie
  17,00
  Kraj
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat zgorzelecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat zgorzelecki
  62%
  woj. dolnośląskie
  60%
  Polska
  65%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. zgorzelecki
  56%
  Dolnośląskie
  50%
  Kraj
  52%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat zgorzelecki
  71%
  Dolnośląskie
  81%
  Kraj
  84%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  woj. dolnośląskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  85%
  Dolnośląskie
  82%
  Kraj
  82%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  48%
  woj. dolnośląskie
  44%
  Cały kraj
  46%

Powiat zgorzelecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 20 529 mieszkańców powiatu zgorzeleckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 934 kobiet oraz 10 595 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 21,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,5% mieszkańców powiatu zgorzeleckiego, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 22,6% podstawowym ukończonym. 1,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie zgorzeleckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,6%) oraz zasadnicze zawodowe (19,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,6%) oraz średnie zawodowe (22,7%).

  16,7% mieszkańców powiatu zgorzeleckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,0% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 873 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,09 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,0% ludności (24,7% wśród dziewczynek i 25,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,93.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,3% wśród dziewczyn i 12,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 96,64.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,1% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 1 uczniów. 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,4% mieszkańców powiatu zgorzeleckiego w wieku potencjalnej nauki (33,9% kobiet i 33,0% mężczyzn).

 • 12,0% Wykształcenie wyższe
 • powiat zgorzelecki
  12,0%
  Dolnośląskie
  17,9%
  Kraj
  17,9%
 • 13,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 13,7% W miastach
  (wyższe)
 • 8,2% Na wsi
  (wyższe)
 • 33,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  33,1%
  woj. dolnośląskie
  35,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 35,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 35,5% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 27,6% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • pow. zgorzelecki
  2,3%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,5% W miastach
  (policealne)
 • 1,8% Na wsi
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. zgorzelecki
  9,6%
  Dolnośląskie
  12,9%
  Cały kraj
  12,4%
 • 12,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat zgorzelecki
  21,1%
  Dolnośląskie
  18,9%
  Cała Polska
  18,1%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 18,3% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 25,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat zgorzelecki
  25,5%
  woj. dolnośląskie
  22,8%
  Polska
  22,9%
 • 19,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,8% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,6% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,4%
  Dolnośląskie
  4,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,0% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. zgorzelecki
  22,6%
  Województwo
  18,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 24,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 20,8% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 26,6% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,5%
  woj. dolnośląskie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie zgorzeleckim

 • 873 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  873,0
  woj. dolnośląskie
  848,0
  Cała Polska
  842,0
 • 1,09 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. zgorzelecki
  1,09
  Województwo
  1,07
  Polska
  1,12
 •  
 • 147,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 146,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 22,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 8,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie zgorzeleckim

 • 90,93 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  90,93
  Województwo
  89,83
  Polska
  90,94
 • 89,81 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat zgorzelecki
  89,81
  Dolnośląskie
  88,87
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat zgorzelecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat zgorzelecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat zgorzelecki
  19,0
  woj. dolnośląskie
  19,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 375,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 317,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 57,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 18,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie zgorzeleckim

 • 96,64 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat zgorzelecki
  96,64
  Województwo
  97,70
  Polska
  98,90
 • 89,55 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  89,55
  woj. dolnośląskie
  89,32
  Cała Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat zgorzelecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat zgorzelecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat zgorzelecki
  19,0
  woj. dolnośląskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 11 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 11
 •  
 • 229,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 167,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 61,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie zgorzeleckim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie zgorzeleckim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 1 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat zgorzelecki
  1,0
  Dolnośląskie
  2,0
  Cała Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 1 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 1
 • 29 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 29
 • 32 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 32
 • 59,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 42,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 6,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat zgorzelecki
  25,0
  Dolnośląskie
  24,0
  Polska
  23,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 94,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 63,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  30,0
  Województwo
  20,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 30 Szkoły policealne ogółem
 • 30
 • 30 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 30
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie zgorzeleckim

 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat zgorzelecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat zgorzelecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat zgorzelecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)