Wysoka w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, zarobki, wynagrodzenie, tabele)

Wysoka - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Wysoka to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu pilskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Wysoka.
 • 2 696 Liczba mieszkańców
 • 4,8 km² Powierzchnia
 • 559,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 110 m n.p.m Wysokość
 • XIII w. Data założenia
 • 1505 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 67 Numer kierunkowy
 • PP Tablice rejestracyjne
 • Marek Madej Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 17.083653.1809 Współrzędne GPS
 • 3019094 TERYT (TERC)
 • 0967417 SIMC
Herb miasta Wysoka
Wysoka herb

Wysoka - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
89-320Poczta Wysoka

Wysoka - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Wysokiej)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miasta i Gminy Wysoka
(67) 287-10-04
(67) 287-18-12
Plac Powstańców Wielkopolskich 21
89-320 Wysoka
ZUS Oddział w Pile
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Dr. Drygasa 7
64-920 Piła

Wysoka - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wysoka jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 696, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 2,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,3 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2016 roku 20 małżeństw, co odpowiada 7,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  29,6% mieszkańców Wysokiej jest stanu wolnego, 56,4% żyje w małżeństwie, 5,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Wysoka ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 4. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,5 na 1000 mieszkańców Wysokiej. W 2016 roku urodziło się 31 dzieci, w tym 61,3% dziewczynek i 38,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 389 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,05 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 42,6% zgonów w Wysokiej spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,1% zgonów w Wysokiej były nowotwory, a 7,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Wysokiej przypada 9.99 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 22 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 51 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Wysokiej -29. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,5% mieszkańców Wysokiej jest w wieku produkcyjnym, 20,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 696 Liczba mieszkańców
 • 1 383 Kobiety
 • 1 313 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Wysokiej w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Wysokiej w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Wysokiej w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 38,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  38,3 lat
  woj. wielkopolskie
  40,1 lat
  Cała Polska
  41,2 lat
 • 39,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 36,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Wysoka, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Wysoka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Wysoka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Wysoka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,6%
  Wielkopolskie
  29,5%
  Polska
  28,8%
 • 25,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,4% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  56,4%
  Województwo
  57,2%
  Kraj
  55,8%
 • 54,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,3%
  Województwo
  9,0%
  Kraj
  9,6%
 • 13,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,1%
  woj. wielkopolskie
  4,1%
  Kraj
  5,0%
 • 5,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Wysoka
  0,6%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Wysokiej w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  7,4
  Wielkopolskie
  5,3
  Cała Polska
  5,0
 • 2,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Miasto
  2,2
  Wielkopolskie
  1,7
  Polska
  1,7
 • 20 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Wysokiej w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 4 Przyrost naturalny w roku 2016
 • 8 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,5 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  1,5
  Województwo
  1,7
  Cała Polska
  -0,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Wysokiej w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Wysokiej w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Wysokiej w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Wysokiej w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 31 Urodzenia żywe
 • 19 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 12 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 61,3%
  38,7%
 • 11,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  11,5
  Wielkopolskie
  11,0
  Kraj
  10,0
 • 40,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Wysoka
  40,6
  Wielkopolskie
  45,3
  Cały kraj
  41,7
 • 15.19 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15.19
 • 60.53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 60.53
 • 87.29 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 87.29
 • 68.64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 68.64
 • 34.19 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34.19
 • 4.97 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.97
 • 0.24 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.24
 • 3 389 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 316 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 465 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 389 g
  Województwo
  3 407 g
  Cała Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 25 Waga 4500g - 4999g
 • 25
 • 145 Waga 4000g - 4499g
 • 145
 • 399 Waga 3500g - 3999g
 • 399
 • 499 Waga 3000g - 3499g
 • 499
 • 198 Waga 2500g - 2999g
 • 198
 • 51 Waga 2000g - 2499g
 • 51
 • 16 Waga 1500g - 1999g
 • 16
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,35 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Wysoka
  1,35
  Województwo
  1,47
  Cała Polska
  1,36
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,69
  woj. wielkopolskie
  0,71
  Cały kraj
  0,66
 • 1,05 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Wysoka
  1,05
  Województwo
  1,18
  Kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w Wysokiej w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 27 Zgony
 • 11 Kobiety
  (Zgony)
 • 16 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 40,7%
  59,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,0 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  10,0
  Wielkopolskie
  9,3
  Cały kraj
  10,1
 • 95,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  95,2
  Wielkopolskie
  84,5
  Polska
  101,5
 • 4,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Wysoka
  4,5
  Województwo
  4,1
  Cały kraj
  4,0
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,3
  Wielkopolskie
  2,9
  Kraj
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,2
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie pilskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Wysoka
  42,0%
  Wielkopolskie
  39,8%
  Polska
  45,7%
 • 26,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Wysoka
  26,1%
  Wielkopolskie
  27,4%
  Cały kraj
  26,7%
 • 6,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,8%
  Województwo
  6,5%
  Cały kraj
  6,1%
 • 7,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  7,8
  Cały kraj
  5,9
 • 64,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  64,1
  Kraj
  74,3
 • 255,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  255,0
  Województwo
  261,2
  Polska
  274,3
 • 245,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  245,2
  Cały kraj
  261,6
 • 411,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 432,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 388,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  411,3
  Województwo
  380,2
  Cały kraj
  469,0
 • 93,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 42,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 143,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  93,4
  Województwo
  68,9
  Polska
  87,7
 • 32,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  32,8
  Województwo
  31,9
  Cała Polska
  31,8
 • 11,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  11,4
  woj. wielkopolskie
  6,2
  Polska
  8,0
 • 1,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,2%
  Województwo
  0,7%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 22 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 51 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 31 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -29 Saldo migracji
 • -20 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -29 Saldo migracji wewnętrznych
 • -20 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Wysokiej w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 18,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 12,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Wysoka, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wysoka - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Wysokiej oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,60 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Wysokiej to 6,43 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w Wysokiej to 176,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 2,60 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  2,60
  Wielkopolskie
  4,71
  Cała Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 7 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 45 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 6,43 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  6,43
  Województwo
  4,15
  Kraj
  3,96
 • 16,69 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  16,69
  woj. wielkopolskie
  19,54
  Kraj
  16,85
 • 1 237 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 176,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Wysoka
  176,7 m2
  Wielkopolskie
  100,5 m2
  Cały kraj
  94,5 m2
 • 0,46 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  0,46 m2
  Województwo
  0,47 m2
  Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wysoka - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W Wysokiej na 1000 mieszkańców pracuje 0 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Wysokiej wynosiło w 2016 roku 21,0% (27,7% wśród kobiet i 15,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wysokiej wynosi 3 772,08 PLN, co odpowiada 87.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Wysokiej 278 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 57 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -221.

  17,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Wysokiej pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,5% w przemyśle i budownictwie, a 19,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 0 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  0,0
  Wielkopolskie
  271,0
  Cała Polska
  240,0
 • 21,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 27,7% Kobiety
 • 15,2% Mężczyźni
 • Miasto
  21,0%
  woj. wielkopolskie
  5,0%
  Polska
  8,3%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Wysokiej w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Wysokiej w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Wysokiej w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 772 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Wysoka
  3 772 PLN
  Wielkopolskie
  3 894 PLN
  Kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Wysokiej w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 278 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 57 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -221 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,21 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 19,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,5% Przemysł i budownictwo
 • 23,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,8% Pozostałe
 • 40,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Wysokiej w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 20,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,5% W wieku produkcyjnym
 • 56,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Wysoka, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 59,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  59,9
  Województwo
  61,3
  Cała Polska
  61,7
 • 26,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Wysoka
  26,6
  woj. wielkopolskie
  30,4
  Cała Polska
  32,7
 • 80,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  80,0
  Wielkopolskie
  98,3
  Cała Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 62,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Wysoka - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Wysokiej stwierdzono szacunkowo 42 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,57 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Wysokiej wynosi 78,70% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Wysokiej najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,38 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 7,66 (wykrywalność 64%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,56 (84%), drogowe - 1,78 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,50 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Wysokiej.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Wysoka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 42
 • 25 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 25
 • 10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 10
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 21 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 21
 • 15,57 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  15,57
  Wielkopolskie
  17,74
  Polska
  19,48
 • 9,38 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,38
  Wielkopolskie
  10,99
  Cały kraj
  12,76
 • 3,56 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,56
  Województwo
  4,04
  Polska
  3,91
 • 1,78 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Wysoka
  1,78
  Województwo
  1,80
  Cały kraj
  1,91
 • 0,50 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,50
  Województwo
  0,34
  Polska
  0,47
 • 7,66 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Wysoka
  7,66
  woj. wielkopolskie
  9,03
  Cały kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Wysoka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  79%
  woj. wielkopolskie
  72%
  Kraj
  67%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  71%
  woj. wielkopolskie
  59%
  Cały kraj
  55%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Wysoka
  85%
  woj. wielkopolskie
  88%
  Polska
  83%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Wysoka
  96%
  Wielkopolskie
  91%
  Kraj
  83%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  64%
  woj. wielkopolskie
  51%
  Polska
  46%

Wysoka - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Suma wydatków z budżetu Wysokiej wyniosła w 2015 roku 20,7 mln złotych, co daje 3,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.7% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu Wysokiej - 46.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (19.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (14.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,0 mln złotych, czyli 5,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Wysokiej wyniosła w 2015 roku 21,2 mln złotych, co daje 3,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.2% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (45.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.4%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (14.7%). W budżecie Wysokiej wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 312 złotych na mieszkańca (10,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 28,8 złotych na mieszkańca (0,9%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,6%.
 • Wydatki budżetu w Wysokiej według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Wysokiej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Wysoka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Wysokiej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,6 mln

  2,6 tys(100%)

  17,9 mln

  2,6 tys(100%)

  18,3 mln

  2,7 tys(100%)

  18,5 mln

  2,7 tys(100%)

  22,7 mln

  3,3 tys(100%)

  20,1 mln

  2,9 tys(100%)

  20,7 mln

  3,0 tys(100%)

  20,7 mln

  3,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,4 mln

  2,7 tys(42.1%)

  7,7 mln

  2,8 tys(42.8%)

  7,7 mln

  2,8 tys(42.3%)

  8,1 mln

  3,0 tys(43.9%)

  8,4 mln

  3,1 tys(37%)

  9,1 mln

  3,3 tys(45.2%)

  10,0 mln

  3,7 tys(48.3%)

  9,5 mln

  3,5 tys(46.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  1,2 tys(19.2%)

  3,2 mln

  1,2 tys(17.7%)

  3,5 mln

  1,3 tys(18.9%)

  3,4 mln

  1,2 tys(18.5%)

  3,6 mln

  1,3 tys(15.8%)

  3,7 mln

  1,4 tys(18.6%)

  3,9 mln

  1,4 tys(18.8%)

  3,9 mln

  1,5 tys(19.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,0 mln

  746(11.6%)

  2,2 mln

  813(12.4%)

  2,5 mln

  896(13.4%)

  2,5 mln

  911(13.5%)

  2,7 mln

  1,0 tys(12.1%)

  2,9 mln

  1,0 tys(14.2%)

  2,9 mln

  1,1 tys(14%)

  2,9 mln

  1,1 tys(14.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  758,1 tys

  279(4.3%)

  786,5 tys

  288(4.4%)

  734,9 tys

  269(4%)

  635,4 tys

  233(3.4%)

  1,0 mln

  370(4.5%)

  944,7 tys

  343(4.7%)

  941,2 tys

  348(4.6%)

  1,0 mln

  370(4.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  353,5 tys

  130(2%)

  416,2 tys

  153(2.3%)

  685,2 tys

  250(3.8%)

  773,9 tys

  284(4.2%)

  632,0 tys

  230(2.8%)

  934,5 tys

  339(4.6%)

  672,1 tys

  248(3.3%)

  901,1 tys

  332(4.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  899(13.9%)

  2,0 mln

  732(11.2%)

  545,3 tys

  199(3%)

  667,1 tys

  245(3.6%)

  1,9 mln

  707(8.5%)

  536,0 tys

  194(2.7%)

  566,3 tys

  209(2.7%)

  694,1 tys

  256(3.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  69,2 tys

  25,4(0.4%)

  210,9 tys

  77,3(1.2%)

  1,6 mln

  569(8.5%)

  1,2 mln

  458(6.8%)

  3,0 mln

  1,1 tys(13.4%)

  483,9 tys

  175(2.4%)

  385,8 tys

  143(1.9%)

  446,1 tys

  164(2.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  368,7 tys

  136(2.1%)

  678,8 tys

  249(3.8%)

  326,5 tys

  119(1.8%)

  432,8 tys

  159(2.3%)

  403,5 tys

  147(1.8%)

  426,9 tys

  155(2.1%)

  206,4 tys

  76,3(1%)

  307,5 tys

  113(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  129,1 tys

  47,5(0.7%)

  166,2 tys

  60,9(0.9%)

  151,6 tys

  55,4(0.8%)

  128,6 tys

  47,2(0.7%)

  153,7 tys

  56,1(0.7%)

  325,4 tys

  118(1.6%)

  165,4 tys

  61,1(0.8%)

  224,2 tys

  82,7(1.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  116,0 tys

  42,7(0.7%)

  78,9 tys

  28,9(0.4%)

  106,2 tys

  38,8(0.6%)

  77,3 tys

  28,3(0.4%)

  62,6 tys

  22,8(0.3%)

  137,4 tys

  49,8(0.7%)

  82,3 tys

  30,4(0.4%)

  168,5 tys

  62,1(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  77,2 tys

  28,4(0.4%)

  75,8 tys

  27,8(0.4%)

  79,4 tys

  29,0(0.4%)

  75,0 tys

  27,5(0.4%)

  249,2 tys

  90,9(1.1%)

  74,0 tys

  26,8(0.4%)

  201,1 tys

  74,3(1%)

  149,2 tys

  55,0(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  182,4 tys

  67,0(1%)

  213,8 tys

  78,4(1.2%)

  193,8 tys

  70,8(1.1%)

  214,7 tys

  78,7(1.2%)

  321,4 tys

  117(1.4%)

  244,9 tys

  88,8(1.2%)

  197,2 tys

  72,8(1%)

  148,3 tys

  54,7(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  152,3 tys

  56,0(0.9%)

  117,4 tys

  43,0(0.7%)

  99,3 tys

  36,3(0.5%)

  107,0 tys

  39,2(0.6%)

  109,5 tys

  39,9(0.5%)

  137,8 tys

  49,9(0.7%)

  142,6 tys

  52,7(0.7%)

  135,7 tys

  50,0(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  50,5 tys

  18,6(0.3%)

  48,7 tys

  17,8(0.3%)

  57,5 tys

  21,0(0.3%)

  15,9 tys

  5,8(0.1%)

  39,0 tys

  14,2(0.2%)

  23,5 tys

  8,5(0.1%)

  29,7 tys

  11,0(0.1%)

  49,5 tys

  18,3(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  3,9 tys

  1,4(0%)

  7,9 tys

  2,9(0%)

  23,6 tys

  8,6(0.1%)

  15,8 tys

  5,8(0.1%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  50,5 tys

  18,6(0.2%)

  40,4 tys

  14,9(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  165,7 tys

  60,1(0.8%)

  267,4 tys

  98,8(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  60,2 tys

  22,1(0.3%)

  63,8 tys

  23,4(0.4%)

  58,0 tys

  21,2(0.3%)

  60,3 tys

  22,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Wysokiej według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Wysokiej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Wysoka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Wysokiej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,0 mln

  2,5 tys(100%)

  17,2 mln

  2,5 tys(100%)

  17,4 mln

  2,5 tys(100%)

  19,2 mln

  2,8 tys(100%)

  20,7 mln

  3,0 tys(100%)

  20,5 mln

  3,0 tys(100%)

  21,3 mln

  3,1 tys(100%)

  21,2 mln

  3,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,4 mln

  3,1 tys(49.7%)

  9,1 mln

  3,3 tys(52.9%)

  9,2 mln

  3,3 tys(52.7%)

  8,9 mln

  3,3 tys(46.5%)

  9,6 mln

  3,5 tys(46.4%)

  10,3 mln

  3,7 tys(50.2%)

  9,3 mln

  3,4 tys(43.8%)

  9,6 mln

  3,5 tys(45.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,7 mln

  1,4 tys(21.9%)

  3,8 mln

  1,4 tys(22.1%)

  3,7 mln

  1,3 tys(21.1%)

  4,1 mln

  1,5 tys(21.1%)

  4,5 mln

  1,6 tys(21.8%)

  4,8 mln

  1,7 tys(23.1%)

  5,4 mln

  2,0 tys(25.3%)

  5,8 mln

  2,1 tys(27.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,0 mln

  1,1 tys(17.5%)

  2,7 mln

  977(15.5%)

  2,9 mln

  1,1 tys(16.9%)

  2,9 mln

  1,0 tys(14.9%)

  3,0 mln

  1,1 tys(14.7%)

  3,2 mln

  1,2 tys(15.5%)

  3,2 mln

  1,2 tys(15.1%)

  3,1 mln

  1,2 tys(14.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  563,1 tys

  207(3.3%)

  588,8 tys

  216(3.4%)

  581,3 tys

  212(3.3%)

  582,7 tys

  214(3%)

  921,8 tys

  336(4.5%)

  866,7 tys

  314(4.2%)

  852,3 tys

  315(4%)

  942,6 tys

  348(4.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  276,1 tys

  101(1.6%)

  222,7 tys

  81,6(1.3%)

  258,7 tys

  94,5(1.5%)

  369,0 tys

  135(1.9%)

  283,1 tys

  103(1.4%)

  433,6 tys

  157(2.1%)

  1,4 mln

  509(6.5%)

  593,4 tys

  219(2.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  420,4 tys

  155(2.5%)

  144,5 tys

  53,0(0.8%)

  406,1 tys

  148(2.3%)

  844,8 tys

  310(4.4%)

  464,8 tys

  170(2.2%)

  207,0 tys

  75,0(1%)

  407,6 tys

  151(1.9%)

  505,3 tys

  186(2.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,0 tys

  0,7(0%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  19,5 tys

  7,1(0.1%)

  264,9 tys

  96,6(1.3%)

  236,6 tys

  85,8(1.2%)

  4,0 tys

  1,5(0%)

  185,1 tys

  68,3(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  162,5 tys

  59,7(1%)

  213,8 tys

  78,4(1.2%)

  210,8 tys

  77,0(1.2%)

  157,3 tys

  57,6(0.8%)

  204,0 tys

  74,4(1%)

  184,2 tys

  66,8(0.9%)

  160,1 tys

  59,1(0.8%)

  172,0 tys

  63,4(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  152,3 tys

  56,0(0.9%)

  117,4 tys

  43,0(0.7%)

  99,3 tys

  36,3(0.6%)

  88,3 tys

  32,4(0.5%)

  90,0 tys

  32,8(0.4%)

  114,4 tys

  41,5(0.6%)

  118,0 tys

  43,6(0.6%)

  110,3 tys

  40,7(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,5 tys

  25,6(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  224,2 tys

  82,4(1.3%)

  865

  0,3(0%)

  19,9 tys

  7,3(0.1%)

  25,5 tys

  9,3(0.1%)

  37,3 tys

  13,6(0.2%)

  24,8 tys

  9,0(0.1%)

  41,2 tys

  15,2(0.2%)

  52,2 tys

  19,3(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  3,9 tys

  1,4(0%)

  7,9 tys

  2,9(0%)

  23,6 tys

  8,6(0.1%)

  15,8 tys

  5,8(0.1%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  50,5 tys

  18,6(0.2%)

  40,4 tys

  14,9(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  11,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  462(6.6%)

  1,3 mln

  463(6.1%)

  19,0 tys

  6,9(0.1%)

  120,8 tys

  44,6(0.6%)

  27,4 tys

  10,1(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  162,7 tys

  59,0(0.8%)

  235,7 tys

  87,1(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  28,0 tys

  10,3(0.2%)

  310,0 tys

  114(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,7 tys

  14,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,8 tys

  1,8(0%)

  2,5 tys

  0,9(0%)

  7,0 tys

  2,6(0%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Wysoka - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 737 mieszkańców Wysokiej jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 352 kobiet oraz 385 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,3% średnie ogólnokształcące, a 21,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,4% mieszkańców Wysokiej, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 18,7% podstawowym ukończonym. 1,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Wysokiej mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Wysokiej największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,8%) oraz średnie zawodowe (20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,7%) oraz średnie zawodowe (22,9%).

  20,1% mieszkańców Wysokiej w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,9% wśród dziewczynek i 18,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 025 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 3,46 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,1% ludności (29,5% wśród dziewczynek i 24,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 146,49.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (10,8% wśród dziewczyn i 11,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 249,37.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,0% mieszkańców (13,1% wśród dziewczyn i 14,8% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,8% mieszkańców Wysokiej w wieku potencjalnej nauki (24,7% kobiet i 30,6% mężczyzn).

 • 15,9% Wykształcenie wyższe
 • Wysoka
  15,9%
  woj. wielkopolskie
  16,9%
  Cała Polska
  17,9%
 • 17,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Wysoka
  33,5%
  Wielkopolskie
  31,7%
  Cały kraj
  33,3%
 • 35,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,5%
  woj. wielkopolskie
  2,3%
  Kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  9,3%
  Wielkopolskie
  11,3%
  Kraj
  12,4%
 • 11,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Wysoka
  21,8%
  Wielkopolskie
  18,1%
  Cały kraj
  18,1%
 • 20,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  24,4%
  Wielkopolskie
  26,8%
  Cała Polska
  22,9%
 • 17,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,3%
  woj. wielkopolskie
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 5,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Wysoka
  18,7%
  woj. wielkopolskie
  18,3%
  Polska
  19,3%
 • 21,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  1,2%
  Wielkopolskie
  1,1%
  Polska
  1,4%
 • 1,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 1025 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 025,0
  Województwo
  876,0
  Cały kraj
  842,0
 • 3,46 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  3,46
  woj. wielkopolskie
  1,05
  Cała Polska
  1,12
 •  
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 11,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Wysokiej

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wysokiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Parafialne im. Karola Wojtyły w Wysokiej (Karol Wojtyła)
  Niepubliczne
  53 336-33-54
  ul. pl. św. Jana Pawła II 2
  89-320 Wysoka
  ---
 • Szkoły podstawowe w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 146,49 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Wysoka
  146,49
  Wielkopolskie
  94,21
  Kraj
  90,94
 • 145,18 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  145,18
  woj. wielkopolskie
  93,37
  Cała Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wysoka) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wysoka) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,0
  Województwo
  19,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 20 Szkoły podstawowe ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 • 50,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 43,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Wysokiej

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wysokiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej (Kardynał Stefan Wyszyński)
  Publiczna
  67 287-10-32
  67 287-10-41
  ul. Szkolna 4
  89-320 Wysoka
  2143038
 • Szkoły gimnazjalne w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 249,37 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Wysoka
  249,37
  Wielkopolskie
  101,87
  Polska
  98,90
 • 235,44 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  235,44
  woj. wielkopolskie
  94,51
  Kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Wysoka) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Wysoka) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Miasto
  20,0
  Wielkopolskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 • 17,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 13,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Wysokiej

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wysokiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum w Wysokiej (im. Powstańców Wielkopolskich)
  Publiczne
  67 287-11-08
  67 287-11-08
  ul. Szkolna 4
  89-320 Wysoka
  1121127
 • Edukacyjne grupy wieku w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 20,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 10,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Wysoka, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Wysoka, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Wysoka, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wysoka - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Zabytki w Wysokiej
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Wysokiej znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Wysokiej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XVIII w. (ul. Kościelna 39)dnia 1933-03-14, wykaz dokumentów: A-297 z 1933-03-14; 161/Wlkp/A z 2004-03-31; brak numeru z 2005-03-10; brak numeru z 2007-07-16
  • Cmentarz przykościelny (data nieznana)dnia 1933-03-14, wykaz dokumentów: A-297 z 1933-03-14; 161/Wlkp/A z 2004-03-31; brak numeru z 2005-03-10; brak numeru z 2007-07-16
  • Zespół - kościół z XVIII w. (ul. Kościelna 39)dnia 1933-03-14, wykaz dokumentów: A-297 z 1933-03-14; 161/Wlkp/A z 2004-03-31; brak numeru z 2005-03-10; brak numeru z 2007-07-16
  • Klasztor z 1715 r. (ul. Kościelna 39)dnia 2004-03-31, wykaz dokumentów: 161/Wlkp/A z 2004-03-31; brak numeru z 2005-03-10
  • Dzwonnica z 1760 - 1766 (ul. Kościelna 39)dnia 2004-03-31, wykaz dokumentów: 161/Wlkp/A z 2004-03-31; brak numeru z 2005-03-10
  • Mur/ogrodzenie z 2. poł. XVIII w.dnia 2004-03-31, wykaz dokumentów: 161/Wlkp/A z 2004-03-31; brak numeru z 2005-03-10
 • Formy ochrony przyrody w Wysokiej
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Wysokiej znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Wysokiej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Noteci - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych., Data ustanowienia: 1989-07-01, Powierzchnia: 72072.0 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: aleja złożona ze 136 drzew (początkowo 137 1 lipę zniesiono) w terenie zidentyfikowano 139 drzew istniejących oraz 3 pnie, Data ustanowienia: 2001-11-22, Opis granicy: Drzewa rosną przy drodze gminnej w otoczeniu pól. W kierunku od Młotkowa do skrzyżowania kolonii Młotkowo i dalej w kierunku Kosztowa (60 drzew po prawej i 77 po lewej stronie).

Wysoka - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Wysoka i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Wysoka przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 190droga wojewódzka nr 190(Krajenka - Czajcze - Leśnik - Podróżna - Bądecz - Sędziniec - Wysoka - Wysoczka - Pobórka Wielka - Białośliwie - Atanazyn - Szamocin - Młynary - Margonin - Próchnowo - Bugaj - Oporzyn - Pawłowo Żońskie - Kobylec - Wągrowiec - Łaziska - Mieścisko - Miłosławice - Jaroszewo Pierwsze - Charbowo - Polska Wieś - Kłecko - Brzozogaj - Działyń - Obora - Piekary - Gniezno)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Wysoka nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 18Linia kolejowa nr 18: Kutno - Piła Główna [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Kutno - Azory - Ostrowy - Rutkowice - Kaliska Kujawskie - Wiktorowo - Czerniewice - Gołaszewo Kujawskie - Warząchewka - Włocławek - Włocławek Zazamcze - Włocławek Brzezie - Włocławek Brzezie - Lubanie - Nieszawa Waganiec - Turzno Kujawskie - Aleksandrów Kujawski - Otłoczyn - Brzoza Toruńska - Toruń Czerniewice - Toruń Główny - Toruń Kluczyki - Cierpice - Cierpice-Kąkol - Przyłubie - Solec Kujawski - Bydgoszcz Łęgnowo - Bydgoszcz Wschód - Bydgoszcz Wschód Towarowa - Bydgoszcz Bielawy - Bydgoszcz Leśna - Bydgoszcz Główna - Bydgoszcz Zachód - Bydgoszcz Osowa Góra - Pawłówek - Zielonczyn - Ślesin - Nakło nad Notecią - Anieliny - Samostrzel - Jadwiżyn - Wyrzysk Osiek - Krostkowo - Białośliwie - Miasteczko Krajeńskie - Kaczory - Piła Główna)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Wysokiej istnieje 25 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Akacjowa

  ul. Batorego

  ul. Bohaterów 17 Października

  ul. Brzozowa

  ul. Cisowa

  ul. Curie-Skłodowskiej

  ul. Dworcowa

  ul. Dębowa

  ul. Jana Matejki

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Księdza Romana Budniaka

  ul. Kwiatowa

  ul. Lubińskiego

  ul. Ogrodowa

  Plac Świętego Jana Pawła II

  ul. Pocztowa

  ul. Podgórna

  pl. Powstańców Wielkopolskich

  ul. Strzelecka

  pl. Studzienny

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  pl. Wolności

  ul. św. Walentego