Powiat strzelecko-drezdenecki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat strzelecko-drezdenecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 49 842 Liczba mieszkańców
 • 1 248 km2 Powierzchnia
 • 40 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 47,3% Stopa urbanizacji
 • Edward Tyranowicz Starosta
 • ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie Adres starostwa powiatowego
 • FSD Tablice rejestracyjne
Powiat strzelecko-drezdenecki na mapie
Identyfikatory
 • 0806 TERYT (TERC)
Herb powiatu strzelecko-drezdeneckiego
powiat strzelecko-drezdenecki herb
Flaga powiatu strzelecko-drezdeneckiego
powiat strzelecko-drezdenecki flaga

powiat strzelecko-drezdenecki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich
(95) 763-23-80
(95) 763-11-26
ul. Ks. St. Wyszyńskiego
66-500 Strzelce Krajeńskie

Powiat strzelecko-drezdenecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat strzelecko-drezdenecki ma 49 842 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 1,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego w 2050 roku wynosi 41 151, z czego 20 178 to kobiety, a 20 973 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu strzelecko-drezdeneckiego zawarli w 2016 roku 245 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,9% mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego jest stanu wolnego, 54,8% żyje w małżeństwie, 4,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat strzelecko-drezdenecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -57. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,1 na 1000 mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego. W 2016 roku urodziło się 479 dzieci, w tym 48,2% dziewczynek i 51,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 329 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,89 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 45,7% zgonów w powiecie strzelecko-drezdeneckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,1% zgonów w powiecie strzelecko-drezdeneckim były nowotwory, a 7,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu strzelecko-drezdeneckiego przypada 10.73 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 437 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 594 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego -157. W tym samym roku 17 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 30 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -13.

  62,1% mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego jest w wieku produkcyjnym, 18,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 49 842 Liczba mieszkańców
 • 25 291 Kobiety
 • 24 551 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 41 151 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 20 178 Kobiety
 • 20 973 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 40,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  40,5 lat
  Województwo
  40,9 lat
  Polska
  41,2 lat
 • 41,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat strzelecko-drezdenecki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat strzelecko-drezdenecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat strzelecko-drezdenecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat strzelecko-drezdenecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,9% Kawalerowie/Panny
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  30,9%
  woj. lubuskie
  30,0%
  Kraj
  28,8%
 • 25,5% Kobiety
  (Panny)
 • 36,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,8%
  Województwo
  53,6%
  Cała Polska
  55,8%
 • 53,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,5%
  Województwo
  9,1%
  Kraj
  9,6%
 • 15,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  4,4%
  Lubuskie
  6,0%
  Cały kraj
  5,0%
 • 4,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Tutaj
  0,4%
  woj. lubuskie
  1,3%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  4,9
  woj. lubuskie
  5,0
  Polska
  5,0
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Powiat
  1,5
  Lubuskie
  1,9
  Polska
  1,7
 • 245 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -57 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -15 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -42 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,1 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -1,1
  woj. lubuskie
  -0,2
  Polska
  -0,2
 • -0,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie strzelecko-drezdeneckim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 479 Urodzenia żywe
 • 231 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 248 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,2%
  51,8%
 • 9,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  9,6
  Województwo
  9,6
  Cały kraj
  10,0
 • 41,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  41,0
  woj. lubuskie
  40,3
  Kraj
  41,7
 • 23.77 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 23.77
 • 55.65 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 55.65
 • 93.7 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 93.7
 • 66.74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 66.74
 • 25.6 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25.6
 • 5.88 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.88
 • 0.69 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.69
 • 3 329 g Średnia waga noworodków
 • 3 306 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 350 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 329 g
  woj. lubuskie
  3 363 g
  Kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 41 Waga 4000g - 4499g
 • 41
 • 130 Waga 3500g - 3999g
 • 130
 • 199 Waga 3000g - 3499g
 • 199
 • 74 Waga 2500g - 2999g
 • 74
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,35 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  1,35
  Lubuskie
  1,33
  Cała Polska
  1,36
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,65
  Lubuskie
  0,65
  Cały kraj
  0,66
 • 0,89 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  0,89
  woj. lubuskie
  0,98
  Cały kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie strzelecko-drezdeneckim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 536 Zgony
 • 246 Kobiety
  (Zgony)
 • 290 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,9%
  54,1%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 10,7 Zgony na 1000 ludności
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  10,7
  Lubuskie
  9,8
  Cały kraj
  10,1
 • 111,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  111,9
  Lubuskie
  102,3
  Cała Polska
  101,5
 • 8,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  8,4
  Województwo
  5,9
  Cała Polska
  4,0
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  3,9
  Województwo
  3,5
  Kraj
  3,2
 • 2,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  2,2
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  43,6%
  woj. lubuskie
  43,7%
  Kraj
  45,7%
 • 26,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  26,3%
  Lubuskie
  25,8%
  Polska
  26,7%
 • 3,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  3,9%
  woj. lubuskie
  3,8%
  Polska
  6,1%
 • 1,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  1,7
  Polska
  5,9
 • 69,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubuskie
  69,3
  Cała Polska
  74,3
 • 257,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  257,5
  Lubuskie
  257,4
  Cały kraj
  274,3
 • 250,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Lubuskie
  250,7
  Cała Polska
  261,6
 • 427,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 421,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 433,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  427,1
  woj. lubuskie
  435,8
  Cała Polska
  469,0
 • 104,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 57,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 150,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  104,9
  Województwo
  110,0
  Kraj
  87,7
 • 39,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  39,4
  woj. lubuskie
  31,0
  Cały kraj
  31,8
 • 7,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  7,9
  woj. lubuskie
  8,8
  Kraj
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  0,9%
  Lubuskie
  1,0%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 437 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 222 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 215 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 594 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 311 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 283 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Wymeldowania za granicę
 • 15 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -170 Saldo migracji
 • -97 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -73 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -157 Saldo migracji wewnętrznych
 • -89 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -68 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -13 Saldo migracji zagranicznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat strzelecko-drezdenecki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat strzelecko-drezdenecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie strzelecko-drezdeneckim oddano do użytku 145 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,91 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  73,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 24,1% na sprzedaż lub wynajem, 1,4% jako mieszkania komunalne, lokale zakładowe (1,4%). Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 74,5% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 25,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie strzelecko-drezdeneckim to 4,17 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie strzelecko-drezdeneckim to 90,80 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 145 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 2,91 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  2,91
  Lubuskie
  3,52
  Cały kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 79 Użytek własny
 • 27 Sprzedaż lub wynajem
 • 74,5%
  25,5%
 • 605 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 4,17 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  4,17
  Województwo
  3,97
  Cały kraj
  3,96
 • 12,14 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  12,14
  Lubuskie
  13,97
  Kraj
  16,85
 • 13 172 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 90,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  90,8 m2
  woj. lubuskie
  90,6 m2
  Kraj
  94,5 m2
 • 0,26 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  0,26 m2
  Lubuskie
  0,32 m2
  Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat strzelecko-drezdenecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie strzelecko-drezdeneckim na 1000 mieszkańców pracuje 171 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 44,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 55,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie strzelecko-drezdeneckim wynosiło w 2016 roku 15,2% (19,6% wśród kobiet i 11,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie strzelecko-drezdeneckim wynosi 3 689,38 PLN, co odpowiada 86.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego 5 466 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 119 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 347.

  30,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,9% w przemyśle i budownictwie, a 11,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 171 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  171,0
  Lubuskie
  224,0
  Polska
  240,0
 • 15,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 19,6% Kobiety
 • 11,5% Mężczyźni
 • Powiat
  15,2%
  woj. lubuskie
  8,7%
  Cała Polska
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 689 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 689 PLN
  Województwo
  3 735 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 466 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 119 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 347 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,75 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 30,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 31,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 29,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,9% Przemysł i budownictwo
 • 16,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,6% Pozostałe
 • 34,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 8 546 Pracujący ogółem
 • 3 810 Kobiety
 • 4 736 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 18,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,1% W wieku produkcyjnym
 • 56,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat strzelecko-drezdenecki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 61,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  61,1
  woj. lubuskie
  60,2
  Cały kraj
  61,7
 • 30,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  30,9
  woj. lubuskie
  31,3
  Kraj
  32,7
 • 102,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  102,6
  Województwo
  108,1
  Cała Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 62,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat strzelecko-drezdenecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie strzelecko-drezdeneckim stwierdzono 813 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,28 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie strzelecko-drezdeneckim wynosi 68,30% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,67 (wykrywalność 61%) oraz przeciwko mieniu - 9,01 (wykrywalność 51%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,96 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,88 (72%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,54 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat strzelecko-drezdenecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 813 Przestępstwa ogółem
 • 813
 • 583 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 583
 • 94 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 94
 • 98 Przestępstwa drogowe
 • 98
 • 27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 27
 • 450 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 450
 • 16,28 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  16,28
  woj. lubuskie
  22,38
  Polska
  19,48
 • 11,67 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  11,67
  Lubuskie
  15,16
  Cały kraj
  12,76
 • 1,88 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  1,88
  Województwo
  3,73
  Kraj
  3,91
 • 1,96 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,96
  Lubuskie
  2,26
  Cała Polska
  1,91
 • 0,54 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  0,54
  Lubuskie
  0,63
  Polska
  0,47
 • 9,01 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  9,01
  woj. lubuskie
  11,25
  Kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat strzelecko-drezdenecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  68%
  Lubuskie
  70%
  Polska
  67%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  62%
  Województwo
  60%
  Polska
  55%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  72%
  woj. lubuskie
  82%
  Kraj
  83%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  98%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  96%
  Województwo
  84%
  Cały kraj
  83%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  52%
  Lubuskie
  49%
  Cała Polska
  46%

Powiat strzelecko-drezdenecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 12 243 mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 103 kobiet oraz 6 140 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 15,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,9% mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 25,4% podstawowym ukończonym. 2,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu strzelecko-drezdeneckiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie strzelecko-drezdeneckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,9%) oraz zasadnicze zawodowe (19,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,4%) oraz podstawowe ukończone (22,8%).

  17,3% mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,4% wśród dziewczynek i 17,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 738 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,36 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 27,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,21.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,5% wśród dziewczyn i 11,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 95,22.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,1% mieszkańców (11,6% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 4 uczniów. 27 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,4% mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego w wieku potencjalnej nauki (32,0% kobiet i 30,8% mężczyzn).

 • 11,4% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  11,4%
  woj. lubuskie
  15,3%
  Polska
  17,9%
 • 14,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 15,2% W miastach
  (wyższe)
 • 7,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  28,1%
  woj. lubuskie
  33,5%
  Cały kraj
  33,3%
 • 31,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 33,6% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 23,1% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,4%
  woj. lubuskie
  2,7%
  Polska
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,6% Na wsi
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  10,4%
  Województwo
  12,1%
  Cała Polska
  12,4%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  15,3%
  Lubuskie
  18,7%
  Kraj
  18,1%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,0% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 27,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  27,9%
  Województwo
  25,2%
  Cała Polska
  22,9%
 • 19,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,3% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,3% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  5,3%
  woj. lubuskie
  5,4%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 25,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  25,4%
  woj. lubuskie
  18,9%
  Kraj
  19,3%
 • 27,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 18,9% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 31,2% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,0%
  Lubuskie
  1,7%
  Polska
  1,4%
 • 2,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,5% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 738 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  738,0
  Województwo
  832,0
  Polska
  842,0
 • 1,36 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  1,36
  Województwo
  1,12
  Cała Polska
  1,12
 •  
 • 61,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 60,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 15,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 8,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 90,21 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  90,21
  woj. lubuskie
  90,71
  Polska
  90,94
 • 88,87 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  88,87
  Województwo
  89,51
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat strzelecko-drezdenecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat strzelecko-drezdenecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  18,0
  Lubuskie
  18,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 238,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 201,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 95,22 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  95,22
  Województwo
  97,47
  Cała Polska
  98,90
 • 85,40 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  85,40
  woj. lubuskie
  89,11
  Cała Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat strzelecko-drezdenecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat strzelecko-drezdenecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  20,0
  Województwo
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 9 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 9
 •  
 • 112,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 82,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 4 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  4,0
  woj. lubuskie
  2,0
  Cała Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 4 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 4
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 33 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 33
 • 33,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 24,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  27,0
  Województwo
  24,0
  Cały kraj
  23,0
 • 27 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 27
 • 27 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 27
 • 24,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 10,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat strzelecko-drezdenecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat strzelecko-drezdenecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat strzelecko-drezdenecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)