Wyszogród w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, tabele)

Wyszogród - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Wyszogród to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu płockiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Wyszogród.
 • 2 664 Liczba mieszkańców
 • 13,0 km² Powierzchnia
 • 205,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1065 Data założenia
 • 1398 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 24 Numer kierunkowy
 • WPL Tablice rejestracyjne
 • Wiesław Przedpełski Burmistrz miasta
Wyszogród na mapie
Identyfikatory
 • 20.190052.3918 Współrzędne GPS
 • 1419154 TERYT (TERC)
 • 0969356 SIMC
Herb miasta Wyszogród
Wyszogród herb

Wyszogród - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
09-450Poczta Wyszogród, ul. Rynek 1

Wyszogród - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Wyszogrodzie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
(24) 267-26-00
(24) 267-26-01
ul. Rębowska 37
09-450 Wyszogród
ZUS Oddział w Płocku
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Al. Stanisława Jachowicza 1
09-402 Płock

Wyszogród - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wyszogród jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 664, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 7,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2016 roku 14 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców Wyszogrodu jest stanu wolnego, 58,0% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,3% to wdowy/wdowcy.

  Wyszogród ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -7. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,6 na 1000 mieszkańców Wyszogrodu. W 2016 roku urodziło się 24 dzieci, w tym 54,2% dziewczynek i 45,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 457 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,90 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 44,1% zgonów w Wyszogrodzie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,2% zgonów w Wyszogrodzie były nowotwory, a 7,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Wyszogrodu przypada 11.54 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 22 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 28 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Wyszogrodu -6. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  62,3% mieszkańców Wyszogrodu jest w wieku produkcyjnym, 16,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Wyszogrodu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 664 Liczba mieszkańców
 • 1 335 Kobiety
 • 1 329 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Wyszogrodzie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Wyszogrodzie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Wyszogrodzie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Wyszogrodu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 41,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,8 lat
  woj. mazowieckie
  41,1 lat
  Kraj
  41,2 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Wyszogród, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Wyszogrodu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Wyszogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Wyszogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Wyszogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,5%
  woj. mazowieckie
  28,4%
  Cały kraj
  28,8%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 34,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,0% Żonaci/Zamężne
 • Wyszogród
  58,1%
  Województwo
  55,4%
  Polska
  55,8%
 • 56,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,3% Wdowcy/Wdowy
 • Wyszogród
  10,3%
  woj. mazowieckie
  9,9%
  Polska
  9,6%
 • 17,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Wyszogród
  2,9%
  Mazowieckie
  5,8%
  Kraj
  5,0%
 • 3,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Wyszogrodzie w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Wyszogród
  5,2
  Województwo
  5,0
  Cały kraj
  5,0
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  0,9
  woj. mazowieckie
  1,6
  Cała Polska
  1,7
 • 14 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Wyszogrodzie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -7 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,6 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,6
  Mazowieckie
  0,9
  Cały kraj
  -0,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Wyszogrodzie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Wyszogrodzie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Wyszogrodzie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Wyszogrodzie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 24 Urodzenia żywe
 • 13 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 11 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 54,2%
  45,8%
 • 8,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,9
  Mazowieckie
  11,1
  Cała Polska
  10,0
 • 38,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  38,4
  woj. mazowieckie
  46,3
  Cały kraj
  41,7
 • 12.13 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12.13
 • 53.28 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53.28
 • 91.71 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91.71
 • 72.56 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72.56
 • 27.76 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27.76
 • 4.66 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.66
 • 0.53 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.53
 • 3 457 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 381 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 534 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Wyszogród
  3 457 g
  Mazowieckie
  3 404 g
  Kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 5000g i więcej
 • 4
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 122 Waga 4000g - 4499g
 • 122
 • 376 Waga 3500g - 3999g
 • 376
 • 348 Waga 3000g - 3499g
 • 348
 • 128 Waga 2500g - 2999g
 • 128
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 15 Waga 1500g - 1999g
 • 15
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Wyszogród
  1,31
  Województwo
  1,48
  Kraj
  1,36
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,66
  Mazowieckie
  0,72
  Polska
  0,66
 • 0,90 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Wyszogród
  0,90
  Mazowieckie
  1,09
  Kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w Wyszogrodzie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 31 Zgony
 • 16 Kobiety
  (Zgony)
 • 15 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,6%
  48,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,5 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  11,5
  woj. mazowieckie
  10,2
  Cała Polska
  10,1
 • 110,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  110,6
  Mazowieckie
  92,1
  Cała Polska
  101,5
 • 1,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  1,9
  woj. mazowieckie
  3,3
  Polska
  4,0
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,3
  Mazowieckie
  3,1
  Cały kraj
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,4
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie płockim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  38,9%
  woj. mazowieckie
  45,4%
  Cały kraj
  45,7%
 • 26,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Wyszogród
  26,0%
  Mazowieckie
  26,7%
  Cały kraj
  26,7%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Wyszogród
  6,1%
  Mazowieckie
  8,5%
  Kraj
  6,1%
 • 1,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  1,3
  Polska
  5,9
 • 74,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  74,2
  Polska
  74,3
 • 284,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Wyszogród
  284,3
  Województwo
  275,0
  Cały kraj
  274,3
 • 264,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  264,5
  Kraj
  261,6
 • 424,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 479,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 369,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  424,7
  woj. mazowieckie
  467,3
  Cały kraj
  469,0
 • 69,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 110,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  69,3
  Mazowieckie
  92,2
  Cały kraj
  87,7
 • 16,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Wyszogród
  16,1
  Mazowieckie
  35,2
  Cała Polska
  31,8
 • 5,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Wyszogród
  5,4
  Mazowieckie
  7,6
  Cały kraj
  8,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Wyszogród
  0,5%
  Województwo
  0,8%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 22 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 28 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -4 Saldo migracji
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -6 Saldo migracji wewnętrznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Wyszogrodzie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Wyszogród, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wyszogród - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Wyszogrodzie oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,88 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Wyszogrodzie to 6,20 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w Wyszogrodzie to 194,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 1,88 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  1,88
  woj. mazowieckie
  6,72
  Cała Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 5 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 31 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 6,20 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  6,20
  Województwo
  3,48
  Kraj
  3,96
 • 11,64 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  11,64
  Województwo
  23,39
  Kraj
  16,85
 • 974 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 194,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  194,8 m2
  Województwo
  82,5 m2
  Cały kraj
  94,5 m2
 • 0,37 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  0,37 m2
  woj. mazowieckie
  0,55 m2
  Kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wyszogród - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W Wyszogrodzie na 1000 mieszkańców pracuje 0 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Wyszogrodzie wynosiło w 2016 roku 23,6% (25,4% wśród kobiet i 22,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wyszogrodzie wynosi 3 509,53 PLN, co odpowiada 81.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Wyszogrodu 250 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 86 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -164.

  56,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Wyszogrodu pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 15,4% w przemyśle i budownictwie, a 11,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 0 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  0,0
  woj. mazowieckie
  295,0
  Cała Polska
  240,0
 • 23,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 25,4% Kobiety
 • 22,1% Mężczyźni
 • Miasto
  23,6%
  woj. mazowieckie
  7,2%
  Kraj
  8,3%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Wyszogrodzie w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Wyszogrodzie w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Wyszogrodzie w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 510 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 510 PLN
  Mazowieckie
  5 241 PLN
  Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Wyszogrodzie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 250 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 86 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -164 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,34 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 56,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 54,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 57,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 15,4% Przemysł i budownictwo
 • 9,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 21,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,2% Pozostałe
 • 25,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Wyszogrodzie w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,3% W wieku produkcyjnym
 • 55,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Wyszogród, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 60,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  60,6
  woj. mazowieckie
  64,7
  Kraj
  61,7
 • 34,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  34,2
  woj. mazowieckie
  33,8
  Polska
  32,7
 • 130,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  130,0
  Mazowieckie
  109,8
  Kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 62,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Wyszogród - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Wyszogrodzie stwierdzono szacunkowo 27 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,04 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Wyszogrodzie wynosi 70,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Wyszogrodu najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,42 (wykrywalność 51%) oraz przeciwko mieniu - 3,84 (wykrywalność 32%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,78 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,18 (75%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Wyszogrodu.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Wyszogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 27
 • 14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 14
 • 3 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 3
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 10 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 10
 • 10,04 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  10,04
  Mazowieckie
  20,20
  Polska
  19,48
 • 5,42 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,42
  Mazowieckie
  13,93
  Kraj
  12,76
 • 1,18 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,18
  woj. mazowieckie
  3,51
  Polska
  3,91
 • 2,78 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,78
  Województwo
  1,93
  Cała Polska
  1,91
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,30
  woj. mazowieckie
  0,40
  Cała Polska
  0,47
 • 3,84 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Wyszogród
  3,84
  Województwo
  11,70
  Kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Wyszogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  70%
  Mazowieckie
  56%
  Cała Polska
  67%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Wyszogród
  52%
  Województwo
  44%
  Cały kraj
  55%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  76%
  Mazowieckie
  73%
  Kraj
  83%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Wyszogród
  99%
  Województwo
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  97%
  Mazowieckie
  82%
  Cały kraj
  83%
 • 33% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Wyszogród
  33%
  Województwo
  35%
  Polska
  46%

Wyszogród - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Suma wydatków z budżetu Wyszogrodu wyniosła w 2015 roku 21,3 mln złotych, co daje 3,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.8% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu Wyszogrodu - 33.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (20.7%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (15.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,6 mln złotych, czyli 21,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Wyszogrodu wyniosła w 2015 roku 20,2 mln złotych, co daje 3,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.7% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (38.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (13%). W budżecie Wyszogrodu wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 434 złotych na mieszkańca (12,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 10,6 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,0%.
 • Wydatki budżetu w Wyszogrodzie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Wyszogrodu według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Wyszogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Wyszogrodu według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  13,1 mln

  2,2 tys(100%)

  15,6 mln

  2,6 tys(100%)

  18,5 mln

  3,1 tys(100%)

  17,0 mln

  2,9 tys(100%)

  20,0 mln

  3,4 tys(100%)

  17,7 mln

  3,0 tys(100%)

  19,2 mln

  3,3 tys(100%)

  21,3 mln

  3,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,7 mln

  1,7 tys(35.9%)

  5,7 mln

  2,1 tys(36.8%)

  5,6 mln

  2,0 tys(30.2%)

  6,0 mln

  2,2 tys(35.1%)

  6,4 mln

  2,3 tys(32.1%)

  5,8 mln

  2,1 tys(32.6%)

  7,3 mln

  2,7 tys(38.1%)

  7,1 mln

  2,6 tys(33.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  539,2 tys

  197(4.1%)

  620,2 tys

  223(4%)

  3,2 mln

  1,2 tys(17.4%)

  1,4 mln

  508(8.2%)

  606,7 tys

  221(3%)

  461,0 tys

  170(2.6%)

  614,5 tys

  227(3.2%)

  4,4 mln

  1,6 tys(20.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  947(19.8%)

  2,8 mln

  999(17.8%)

  2,9 mln

  1,1 tys(15.8%)

  2,9 mln

  1,1 tys(17%)

  3,1 mln

  1,1 tys(15.3%)

  3,0 mln

  1,1 tys(16.8%)

  3,2 mln

  1,2 tys(16.8%)

  3,2 mln

  1,2 tys(15.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,9 mln

  690(14.4%)

  3,0 mln

  1,1 tys(19.3%)

  3,2 mln

  1,1 tys(17.1%)

  3,0 mln

  1,1 tys(17.8%)

  3,1 mln

  1,1 tys(15.5%)

  3,0 mln

  1,1 tys(17.1%)

  2,9 mln

  1,1 tys(15.3%)

  2,7 mln

  995(12.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  150,0 tys

  54,9(1.1%)

  191,0 tys

  68,8(1.2%)

  224,3 tys

  81,1(1.2%)

  236,2 tys

  86,3(1.4%)

  426,1 tys

  156(2.1%)

  626,3 tys

  231(3.5%)

  911,3 tys

  337(4.8%)

  627,6 tys

  233(2.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  505(10.6%)

  1,5 mln

  553(9.9%)

  1,4 mln

  502(7.5%)

  1,0 mln

  366(5.9%)

  2,7 mln

  996(13.7%)

  859,0 tys

  317(4.9%)

  1,1 mln

  404(5.7%)

  582,7 tys

  216(2.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  578,4 tys

  212(4.4%)

  548,5 tys

  198(3.5%)

  489,6 tys

  177(2.6%)

  537,8 tys

  196(3.2%)

  477,4 tys

  174(2.4%)

  496,2 tys

  183(2.8%)

  489,4 tys

  181(2.6%)

  462,1 tys

  171(2.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  24,2 tys

  8,7(0.2%)

  4,6 tys

  1,6(0%)

  160,8 tys

  58,8(0.9%)

  102,5 tys

  37,4(0.5%)

  64,0 tys

  23,6(0.4%)

  130,9 tys

  48,4(0.7%)

  385,0 tys

  143(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  581,4 tys

  213(4.4%)

  319,5 tys

  115(2.1%)

  311,2 tys

  112(1.7%)

  327,1 tys

  120(1.9%)

  940,8 tys

  343(4.7%)

  1,3 mln

  490(7.5%)

  1,1 mln

  412(5.8%)

  363,9 tys

  135(1.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  72,2 tys

  26,4(0.6%)

  92,0 tys

  33,1(0.6%)

  194,0 tys

  70,1(1%)

  344,8 tys

  126(2%)

  443,7 tys

  162(2.2%)

  453,1 tys

  167(2.6%)

  330,0 tys

  122(1.7%)

  333,7 tys

  124(1.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  110,1 tys

  40,2(0.6%)

  273,4 tys

  101(1.5%)

  113,4 tys

  41,9(0.6%)

  253,8 tys

  94,1(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  179,7 tys

  65,8(1.4%)

  346,5 tys

  125(2.2%)

  382,4 tys

  138(2.1%)

  326,8 tys

  119(1.9%)

  791,0 tys

  289(4%)

  392,5 tys

  145(2.2%)

  307,7 tys

  114(1.6%)

  191,4 tys

  71,0(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  134,4 tys

  49,2(1%)

  118,8 tys

  42,8(0.8%)

  146,6 tys

  53,0(0.8%)

  146,5 tys

  53,5(0.9%)

  170,9 tys

  62,4(0.9%)

  138,6 tys

  51,2(0.8%)

  174,7 tys

  64,6(0.9%)

  173,8 tys

  64,4(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  73,9 tys

  27,0(0.6%)

  73,3 tys

  26,4(0.5%)

  31,1 tys

  11,2(0.2%)

  26,6 tys

  9,7(0.2%)

  98,0 tys

  35,8(0.5%)

  194,2 tys

  71,7(1.1%)

  75,1 tys

  27,8(0.4%)

  163,1 tys

  60,5(0.8%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,5 tys

  19,9(0.3%)

  76,1 tys

  28,1(0.4%)

  96,9 tys

  35,8(0.5%)

  121,5 tys

  45,1(0.6%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  4,5 tys

  1,7(0%)

  9,5 tys

  3,4(0.1%)

  31,4 tys

  11,3(0.2%)

  13,0 tys

  4,8(0.1%)

  1,0 tys

  0,4(0%)

  1,0 tys

  0,4(0%)

  58,0 tys

  21,4(0.3%)

  99,7 tys

  37,0(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  73,6 tys

  27,0(0.6%)

  73,3 tys

  26,4(0.5%)

  96,0 tys

  34,7(0.5%)

  92,8 tys

  33,9(0.5%)

  91,9 tys

  33,5(0.5%)

  115,3 tys

  42,6(0.7%)

  96,0 tys

  35,5(0.5%)

  89,5 tys

  33,2(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  107,0 tys

  39,2(0.8%)

  72,3 tys

  26,0(0.5%)

  145,6 tys

  52,6(0.8%)

  402,7 tys

  147(2.4%)

  96,7 tys

  35,3(0.5%)

  21,1 tys

  7,8(0.1%)

  30,4 tys

  11,3(0.2%)

  37,3 tys

  13,8(0.2%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  194,2 tys

  70,9(1%)

  346,1 tys

  128(2%)

  4,0 tys

  1,5(0%)

  2,5 tys

  0,9(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  113,0 tys

  40,8(0.6%)

  86,0 tys

  31,4(0.5%)

  66,6 tys

  24,3(0.3%)

  70,5 tys

  26,0(0.4%)

  73,1 tys

  27,0(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  24,4 tys

  8,9(0.2%)

  32,5 tys

  11,7(0.2%)

  41,2 tys

  14,9(0.2%)

  41,5 tys

  15,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Wyszogrodzie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Wyszogrodu według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Wyszogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Wyszogrodu według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  12,6 mln

  2,1 tys(100%)

  14,1 mln

  2,4 tys(100%)

  14,3 mln

  2,4 tys(100%)

  16,7 mln

  2,8 tys(100%)

  17,7 mln

  3,0 tys(100%)

  16,9 mln

  2,9 tys(100%)

  19,5 mln

  3,4 tys(100%)

  20,2 mln

  3,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,5 mln

  2,0 tys(43.5%)

  6,1 mln

  2,2 tys(43.5%)

  6,2 mln

  2,2 tys(42.9%)

  6,1 mln

  2,2 tys(36.2%)

  6,6 mln

  2,4 tys(37.7%)

  6,8 mln

  2,5 tys(40.1%)

  6,9 mln

  2,5 tys(35.1%)

  7,7 mln

  2,9 tys(38.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,7 mln

  1,4 tys(29.2%)

  3,7 mln

  1,3 tys(26.4%)

  3,8 mln

  1,4 tys(26.7%)

  5,2 mln

  1,9 tys(30.9%)

  4,8 mln

  1,7 tys(27%)

  4,9 mln

  1,8 tys(28.9%)

  5,5 mln

  2,0 tys(27.9%)

  5,8 mln

  2,1 tys(28.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  836(18.1%)

  2,4 mln

  851(16.8%)

  2,4 mln

  869(16.8%)

  2,3 mln

  827(13.6%)

  2,4 mln

  870(13.5%)

  2,4 mln

  878(14.1%)

  2,6 mln

  954(13.2%)

  2,6 mln

  973(13%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  372,9 tys

  135(2.6%)

  1,9 mln

  708(11.6%)

  11,1 tys

  4,1(0.1%)

  6,1 tys

  2,2(0%)

  1,7 mln

  632(8.7%)

  2,4 mln

  886(11.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  167,2 tys

  61,2(1.3%)

  810,0 tys

  292(5.8%)

  219,2 tys

  79,2(1.5%)

  338,7 tys

  124(2%)

  555,5 tys

  203(3.1%)

  440,6 tys

  163(2.6%)

  363,4 tys

  134(1.9%)

  403,0 tys

  149(2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  373,4 tys

  137(3%)

  312,7 tys

  113(2.2%)

  292,0 tys

  106(2%)

  319,0 tys

  117(1.9%)

  362,7 tys

  132(2.1%)

  681,6 tys

  252(4%)

  1,1 mln

  403(5.6%)

  353,3 tys

  131(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  113,6 tys

  41,6(0.9%)

  180,2 tys

  64,9(1.3%)

  555,7 tys

  201(3.9%)

  116,3 tys

  42,5(0.7%)

  290,2 tys

  106(1.6%)

  762,9 tys

  282(4.5%)

  630,7 tys

  233(3.2%)

  179,6 tys

  66,6(0.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  217,5 tys

  79,6(1.7%)

  216,9 tys

  78,1(1.5%)

  15,5 tys

  5,6(0.1%)

  58,0 tys

  21,2(0.3%)

  1,8 mln

  642(10%)

  305,2 tys

  113(1.8%)

  408,3 tys

  151(2.1%)

  166,1 tys

  61,6(0.8%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,7 tys

  31,3(0.5%)

  78,6 tys

  29,1(0.4%)

  159,6 tys

  59,2(0.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,3 tys

  4,9(0.1%)

  141,2 tys

  52,3(0.7%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  4,5 tys

  1,7(0%)

  9,5 tys

  3,4(0.1%)

  31,4 tys

  11,3(0.2%)

  13,0 tys

  4,8(0.1%)

  1,0 tys

  0,4(0%)

  1,0 tys

  0,4(0%)

  58,0 tys

  21,4(0.3%)

  99,7 tys

  37,0(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  76,1 tys

  27,9(0.6%)

  71,4 tys

  25,7(0.5%)

  81,0 tys

  29,3(0.6%)

  78,4 tys

  28,7(0.5%)

  99,6 tys

  36,3(0.6%)

  73,1 tys

  27,0(0.4%)

  75,7 tys

  28,0(0.4%)

  72,0 tys

  26,7(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  93,1 tys

  34,1(0.7%)

  46,0 tys

  16,6(0.3%)

  40,6 tys

  14,7(0.3%)

  52,2 tys

  19,1(0.3%)

  45,6 tys

  16,6(0.3%)

  52,7 tys

  19,5(0.3%)

  58,0 tys

  21,4(0.3%)

  64,5 tys

  23,9(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  81,0 tys

  29,7(0.6%)

  100,7 tys

  36,3(0.7%)

  120,2 tys

  43,4(0.8%)

  190,9 tys

  69,7(1.1%)

  99,0 tys

  36,1(0.6%)

  49,1 tys

  18,1(0.3%)

  62,6 tys

  23,1(0.3%)

  54,8 tys

  20,3(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  101,1 tys

  36,5(0.7%)

  76,9 tys

  28,1(0.5%)

  67,1 tys

  24,5(0.4%)

  53,2 tys

  19,6(0.3%)

  65,2 tys

  24,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  228,0 tys

  83,2(1.3%)

  304,7 tys

  112(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,5 tys

  12,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  30,2 tys

  11,1(0.2%)

  118,4 tys

  42,7(0.8%)

  123,6 tys

  44,7(0.9%)

  36,5 tys

  13,3(0.2%)

  308,1 tys

  112(1.7%)

  43,8 tys

  16,2(0.3%)

  3,0 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,0 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,5 tys

  7,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Wyszogród - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 586 mieszkańców Wyszogrodu jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 272 kobiet oraz 314 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 13,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,9% mieszkańców Wyszogrodu, gimnazjalnym 6,5%, natomiast 27,9% podstawowym ukończonym. 2,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Wyszogrodu mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Wyszogrodzie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,5%) oraz podstawowe ukończone (26,3%).

  17,1% mieszkańców Wyszogrodu w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,2% wśród dziewczynek i 17,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 247 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,58 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,6% ludności (25,0% wśród dziewczynek i 24,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 125,77.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 10,9% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (10,7% wśród dziewczyn i 11,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 223,88.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 21,5% mieszkańców (24,6% wśród dziewczyn i 18,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 3 uczniów. 27 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,9% mieszkańców Wyszogrodu w wieku potencjalnej nauki (23,5% kobiet i 28,0% mężczyzn).

 • 10,7% Wykształcenie wyższe
 • Wyszogród
  10,7%
  Województwo
  24,4%
  Cały kraj
  17,9%
 • 12,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 26,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  26,5%
  woj. mazowieckie
  34,8%
  Cały kraj
  33,3%
 • 28,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,1%
  woj. mazowieckie
  3,0%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,9%
  Mazowieckie
  14,4%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  13,5%
  Województwo
  17,4%
  Cała Polska
  18,1%
 • 12,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  25,9%
  Województwo
  17,3%
  Polska
  22,9%
 • 19,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  6,5%
  Województwo
  4,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • 6,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 27,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Wyszogród
  27,9%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Cały kraj
  19,3%
 • 29,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 26,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  2,5%
  Mazowieckie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 1247 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 247,0
  Województwo
  896,0
  Kraj
  842,0
 • 0,58 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,58
  woj. mazowieckie
  1,04
  Cała Polska
  1,12
 •  
 • 5,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 5,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Wyszogrodzie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wyszogrodzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe
  Publiczne
  24 231-10-53
  ul. Niepodległości 7A
  09-450 Wyszogród
  51187
 • Szkoły podstawowe w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 125,77 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Wyszogród
  125,77
  woj. mazowieckie
  93,91
  Polska
  90,94
 • 125,15 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  125,15
  Mazowieckie
  93,21
  Kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wyszogród) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wyszogród) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,0
  woj. mazowieckie
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 •  
 • 30,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 27,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Wyszogrodzie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wyszogrodzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Krzysztof Kamil Baczyński)
  Publiczna
  24 231-10-30
  24 231-10-30
  ul. Niepodległości 11
  09-450 Wyszogród
  1220124
 • Szkoły gimnazjalne w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 223,88 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Wyszogród
  223,88
  woj. mazowieckie
  102,81
  Kraj
  98,90
 • 213,43 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  213,43
  woj. mazowieckie
  95,81
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Wyszogród) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Wyszogród) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Miasto
  21,0
  Województwo
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 • 14,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 9,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Wyszogrodzie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wyszogrodzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum (Bohaterów Bitwy nad Bzurą)
  Publiczne
  24 231-21-81
  24 231-21-81
  ul. Niepodległości 11B
  09-450 Wyszogród
  815922
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Wyszogrodzie w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 3 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Wyszogród
  3,0
  Województwo
  3,0
  Cały kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 3 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 3
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 21 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 21
 • 13,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 9,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Wyszogród
  27,0
  Mazowieckie
  23,0
  Cały kraj
  23,0
 • 27 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 27
 • 27 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 27
 • 19,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 14,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Wyszogrodzie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wyszogrodzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Wyszogrodzie
  Publiczne
  24 231-11-00
  24 231-18-52
  ul. Niepodległości 11a
  09-450 Wyszogród
  6152-
  Liceum Ogólnokształcące w Wyszogrodzie
  Publiczne
  24 231-11-00
  24 231-11-00
  ul. Niepodległości 11a
  09-450 Wyszogród
  5138-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wyszogrodzie
  Publiczna
  24 231-11-00
  24 231-11-00
  ul. Niepdległości 11a
  09-450 Wyszogród
  474-
  Liceum Ogólnoklształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  24 231-11-00
  24 231-11-00
  ul. Niepodległości 11A
  09-450 Wyszogród
  239-
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Wyszogrodzie
  Publiczne
  24 231-11-00
  24 231-11-00
  ul. Niepodległości 11A
  09-450 Wyszogród
  118-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych
  Publiczna
  24 231-11-00
  24 231-11-00
  ul. Niepodległości 11a
  09-450 Wyszogród
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 17,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 10,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 10,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 21,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 24,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Wyszogród, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Wyszogród, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Wyszogród, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wyszogród - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Zabytki w Wyszogrodzie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Wyszogrodu znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Wyszogrodzie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Drwały, st.1 ze średniowieczadnia 1965-10-04, wykaz dokumentów: 752 z 1965-10-04
  • Kościół z XV w. (ul. Klasztorna 18)dnia 1958-10-16, wykaz dokumentów: 138/20/58 z 1958-10-16
  • Klasztor z XVII w. (ul. Klasztorna 18)dnia 1958-10-16, wykaz dokumentów: 138/20/58 z 1958-10-16
  • Zespół - kościół z XV - XVII (ul. Klasztorna 18)dnia 1958-10-16, wykaz dokumentów: 138/20/58 z 1958-10-16
  • Kościół z 1773 - 1786 (ul. Rębowska 41)dnia 1962-05-07, wykaz dokumentów: 744 z 1962-05-07
 • Formy ochrony przyrody w Wyszogrodzie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Wyszogrodu znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Wyszogrodzie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Nadwiślański (powiat płoński płocki i sochaczewski) - obszar chronionego krajobrazuOpis: Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu II obejmuje ochroną obszar w obrębie Kotliny Warszawskiej. Zaznaczają się tu dwa typy krajobrazu: tarasów zalewowych przeważnie łąkowo-rolnych oraz nadzalewowych tarasów piaszczystych z wydmami przeważnie zalesione. W obrebie Kotliny Płockiej leży Jezioro Włocławskie którego powstanie w zasadniczy sposób zmieniło środowisko przyrodnicze. Podpiętrzenie Wisły kończy się nieco powyżej Płocka. Na wysokim prawym brzegu doliny wystąpiły procesy abrazyjne które uruchomiły osuwiska. Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 44314 0 ha, Data ustanowienia: 1988-01-01, Powierzchnia: 44504.0 ha
  • Dolina Środkowej Wisły - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 30777.88 ha
  • Kampinoska Dolina Wisły - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 20659.11 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1989-06-05, Opis granicy: rośnie w ogródku przydomowym pana Zdzisława Cieślaka
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1992-06-23, Opis granicy: parafia rzymsko katolicka przy kościele

Wyszogród - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Wyszogród i ich kategorie, przebieg dróg)

 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Wyszogród przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 50droga krajowa nr 50(Ciechanów - Sokołówek - Skarżynek - Kraszewo - Ojrzeń - Kicin - Wola Wodzyńska - Sochocin - Biele - Wycinki - Siedlin - Płońsk - Skrzynki - Radzyminek - Wróblewo - Troski - Kozarzewo - Nacpolsk - Słomin - Kobylniki - Rostkowice - Pozarzyn - Rębowo - Wyszogród - Kamion Poduchowny - Kamion - Młodzieszyn - Ruszki - Kuznocin - Sochaczew - Bielice - Guzów - Wiskitki - Żyrardów - Korytów A - Korytów - Grabce Józefpolskie - Mszczonów - Badowo-Mściska - Ciemno-Gnojna - Chudolipie - Budki Petrykowskie - Konie - Pniewy - Przęsławice - Bikówek - Grójec - Janówek - Żyrów - Nowe Grabice - Czaplinek - Dębówka - Góra Kalwaria - Ostrówek - Piotrowice - Sobiekursk - Tabor - Regut - Człekówka - Kołbiel - Rudno - Rudzienko - Zamienie - Mińsk Mazowiecki - Stojadła - Arynów - Brzóze - Ładzyń - Wólka Czarnińska - Stanisławów - Wólka Piecząca - Kąty Czernickie - Strachówka - Zawiszyn - Łochów - Łojew - Ogrodniki - Zagrodniki - Zieleniec - Sadowne - Płatkownica - Brok - Ostrów Mazowiecka)
  • DK 62droga krajowa nr 62(Strzelno - Stodólno - Sławsk Wielki - Kobylniki - Kruszwica - Grodztwo - Gocanowo - Chełmce - Czołowo - Radziejów - Skibin - Samszyce - Borucinek - Redecz Krukowy - Brześć Kujawski - Pikutkowo - Włocławek - Modzerowo - Wistka Królewska - Mostki - Dobiegniewo - Dąb Polski - Skoki Duże - Nowa Wieś - Karolewo - Nowy Duninów - Stary Duninów - Wola Brwileńska - Brwilno Dolne - Soczewka - Popłacin - Płock - Cekanowo - Słupno - Wilczkowo - Wyszogród - Chmielewo - Wola - Czerwińsk Nad Wisłą - Zarębin - Chociszewo - Goławin - Kamienica-Wygoda - Emolinek - Trębki Stare - Zakroczym - Nowy Dwór Mazowiecki - Stanisławowo - Pomiechówek - Brody Parcele - Kikoły - Nowe Orzechowo - Orzechowo - Dębe - Bolesławowo - Szadki - Karolino - Serock - Wierzbica - Łacha - Rybienko Nowe - Wyszków - Skuszew - Puste Łąki - Gwizdały - Budziska - Łochów - Kamionna - Twarogi - Wólka Paplińska - Kalinowiec - Paplin - Borzychy - Starawieś - Węgrów - Grochów Włościański - Brzozów - Przeździatka-Kolonia - Sokołów Podlaski - Karlusin - Bachorza - Repki - Skrzeszew - Frankopol - Tonkiele - Wólka Zamkowa - Drohiczyn - Zajęczniki - Klekotowo - Słochy Annopolskie - Siemiatycze)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Wyszogrodzie istnieje 39 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Asnyka

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Czerwińska

  ul. Gabriela Narutowicza

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Klasztorna

  ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

  ul. Kościelna

  ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

  ul. Krótka

  ul. Księcia Józefa Poniatowskiego

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Niepodległości

  ul. Ogrodowa

  ul. Okólna

  ul. Pokoju

  ul. Przechodnia

  ul. Płocka

  ul. Płońska

  ul. Rybaki

  pl. Rynek

  ul. Rębowska

  ul. Sochaczewska

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tkacka

  ul. Tomasza Grabowskiego

  ul. Warszawska

  ul. Wiślana

  ul. Wspólna

  ul. Wąska

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Zacisze

  ul. Zamieście