Wyszogród w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja, tabele)

Wyszogród - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Wyszogród to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu płockiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Wyszogród.
 • 2 687 Liczba mieszkańców
 • 13,0 km² Powierzchnia
 • 207,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1065 Data założenia
 • 1398 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 24 Numer kierunkowy
 • WPL Tablice rejestracyjne
 • Wiesław Przedpełski Burmistrz miasta
Wyszogród na mapie
Identyfikatory
 • 20.190052.3918 Współrzędne GPS
 • 1419154 TERYT (TERC)
 • 0969356 SIMC
Herb miasta Wyszogród
Wyszogród herb

Wyszogród - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
09-450Poczta Wyszogród, ul. Rynek 1

Wyszogród - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Wyszogrodzie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
(24) 267-26-00
(24) 267-26-01
ul. Rębowska 37
09-450 Wyszogród
ZUS Oddział w Płocku
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Al. Stanisława Jachowicza 1
09-402 Płock

Wyszogród - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Wyszogrodzie

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 1 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 4 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 4,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Wyszogród
  4,00
  Woj. mazowieckie
  3,79
  Polska
  4,13
 • 96 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 96,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Wyszogród
  96,0 m2
  Woj. mazowieckie
  91,8 m2
  Polska
  99,8 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wyszogród - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Wyszogród jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 687, z czego 50,3% stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 6,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2015 roku 12 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców Wyszogrodu jest stanu wolnego, 58,0% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,3% to wdowy/wdowcy.

  Wyszogród ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -10. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,7 na 1000 mieszkańców Wyszogrodu. W 2015 roku urodziło się 27 dzieci, w tym 44,4% dziewczynek i 55,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 416 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,84 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 44,1% zgonów w Wyszogrodzie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,2% zgonów w Wyszogrodzie były nowotwory, a 7,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Wyszogrodu przypada 13.7 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2015 roku zarejestrowano 22 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 25 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Wyszogrodu -3. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,6% mieszkańców Wyszogrodu jest w wieku produkcyjnym, 17,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Wyszogrodu

 • 2 687 Liczba mieszkańców
 • 1 351 Kobiety
 • 1 336 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Wyszogrodzie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Wyszogrodzie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Wyszogrodzie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Wyszogrodu

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Wyszogród
  41,2 lat
  Woj. mazowieckie
  40,9 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 43,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Wyszogród, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Wyszogrodu

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Wyszogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Wyszogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Wyszogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Wyszogród
  28,5%
  Woj. mazowieckie
  28,4%
  Polska
  28,8%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 34,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,0% Żonaci/Zamężne
 • Wyszogród
  58,1%
  Woj. mazowieckie
  55,4%
  Polska
  55,8%
 • 56,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,3% Wdowcy/Wdowy
 • Wyszogród
  10,3%
  Woj. mazowieckie
  9,9%
  Polska
  9,6%
 • 17,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Wyszogród
  2,9%
  Woj. mazowieckie
  5,8%
  Polska
  5,0%
 • 3,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Wyszogród
  0,3%
  Woj. mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Wyszogrodzie

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Wyszogrodzie w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Wyszogród
  4,4
  Woj. mazowieckie
  4,8
  Polska
  4,9
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Wyszogród
  1,3
  Woj. mazowieckie
  1,8
  Polska
  1,8
 • 12 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Wyszogrodzie w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Wyszogrodzie

 • -10 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,7 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Wyszogród
  -3,7
  Woj. mazowieckie
  0,5
  Polska
  -0,7
 • Wykres - Przyrost naturalny w Wyszogrodzie w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Wyszogrodzie w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Wyszogrodzie w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Wyszogrodzie w roku 2015

 • 27 Urodzenia żywe
 • 12 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,4%
  55,6%
 • 10,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Wyszogród
  10,0
  Woj. mazowieckie
  10,8
  Polska
  9,6
 • 37,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Wyszogród
  37,7
  Woj. mazowieckie
  44,6
  Polska
  40,1
 • 14.03 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14.03
 • 56.29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 56.29
 • 91.64 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91.64
 • 69.23 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 69.23
 • 21.08 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 21.08
 • 5.71 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.71
 • 3 416 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 354 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 480 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Wyszogród
  3 416 g
  Woj. mazowieckie
  3 371 g
  Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 5000g i więcej
 • 4
 • 14 Waga 4500g - 4999g
 • 14
 • 102 Waga 4000g - 4499g
 • 102
 • 348 Waga 3500g - 3999g
 • 348
 • 379 Waga 3000g - 3499g
 • 379
 • 124 Waga 2500g - 2999g
 • 124
 • 32 Waga 2000g - 2499g
 • 32
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 11 Waga 1000g - 1499g
 • 11
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Wyszogród
  1,29
  Woj. mazowieckie
  1,41
  Polska
  1,29
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Wyszogród
  0,65
  Woj. mazowieckie
  0,68
  Polska
  0,63
 • 0,84 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Wyszogród
  0,84
  Woj. mazowieckie
  1,04
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w Wyszogrodzie w roku 2015

 • 37 Zgony
 • 16 Kobiety
  (Zgony)
 • 21 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,2%
  56,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,7 Zgony na 1000 ludności
 • Wyszogród
  13,7
  Woj. mazowieckie
  10,3
  Polska
  10,3
 • 118,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Wyszogród
  118,4
  Woj. mazowieckie
  95,8
  Polska
  106,9
 • 4,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Wyszogród
  4,9
  Woj. mazowieckie
  3,8
  Polska
  4,0
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Wyszogród
  3,6
  Woj. mazowieckie
  3,1
  Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. mazowieckie
  1,5
  Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie płockim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Wyszogród
  41,1%
  Woj. mazowieckie
  46,7%
  Polska
  45,1%
 • 26,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Wyszogród
  26,7%
  Woj. mazowieckie
  26,1%
  Polska
  26,6%
 • 7,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Wyszogród
  7,7%
  Woj. mazowieckie
  7,8%
  Polska
  5,4%
 • 0,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Woj. mazowieckie
  0,6
  Polska
  3,9
 • 73,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. mazowieckie
  73,2
  Polska
  70,2
 • 282,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Wyszogród
  282,7
  Woj. mazowieckie
  262,0
  Polska
  260,7
 • 251,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Woj. mazowieckie
  251,5
  Polska
  248,3
 • 434,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 462,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 406,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Wyszogród
  434,9
  Woj. mazowieckie
  469,5
  Polska
  441,1
 • 87,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 45,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 128,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Wyszogród
  87,9
  Woj. mazowieckie
  92,3
  Polska
  85,7
 • 30,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Wyszogród
  30,4
  Woj. mazowieckie
  32,3
  Polska
  30,1
 • 5,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Wyszogród
  5,4
  Woj. mazowieckie
  7,6
  Polska
  8,2
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Wyszogród
  0,6%
  Woj. mazowieckie
  0,8%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 22 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 25 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -3 Saldo migracji
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -3 Saldo migracji wewnętrznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Wyszogrodzie w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Wyszogrodzie

 • 13,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Wyszogród, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wyszogród - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W Wyszogrodzie na 1000 mieszkańców pracuje 0 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Wyszogrodzie wynosiło w 2015 roku 24,3% (27,5% wśród kobiet i 21,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wyszogrodzie wynosi 3 449,24 PLN, co odpowiada 83.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Wyszogrodu 250 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 86 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -164.

  56,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Wyszogrodu pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 14,7% w przemyśle i budownictwie, a 8,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 8,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Wyszogrodzie

 • 0 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Wyszogród
  0,0
  Woj. mazowieckie
  283,0
  Polska
  232,0
 • 24,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 27,5% Kobiety
 • 21,7% Mężczyźni
 • Wyszogród
  24,3%
  Woj. mazowieckie
  8,3%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Wyszogrodzie w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Wyszogrodzie w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Wyszogrodzie w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wyszogrodzie

 • 3 449 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Wyszogród
  3 449 PLN
  Woj. mazowieckie
  5 094 PLN
  Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Wyszogrodzie w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Wyszogrodzie

 • 250 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 86 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -164 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,34 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Wyszogrodzie

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 56,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 55,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 58,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 14,7% Przemysł i budownictwo
 • 8,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 20,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 8,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 8,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 16,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 16,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 15,6% Pozostałe
 • 24,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Wyszogrodzie w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Wyszogrodzie

 • 0 Pracujący ogółem
 • 0 Kobiety
 • 0 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Wyszogrodzie w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 17,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,6% W wieku produkcyjnym
 • 55,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Wyszogród, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 59,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Wyszogród
  59,7
  Woj. mazowieckie
  62,9
  Polska
  60,1
 • 32,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Wyszogród
  32,1
  Woj. mazowieckie
  32,7
  Polska
  31,4
 • 116,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Wyszogród
  116,8
  Woj. mazowieckie
  107,8
  Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Wyszogród - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Wyszogrodzie

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Wyszogrodu.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Wyszogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 37
 • 18 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 18
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 20 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 20
 • 13,86 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Wyszogród
  13,86
  Woj. mazowieckie
  21,06
  Polska
  20,80
 • 6,49 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Wyszogród
  6,49
  Woj. mazowieckie
  14,77
  Polska
  13,59
 • 3,39 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Wyszogród
  3,39
  Woj. mazowieckie
  3,57
  Polska
  4,36
 • 3,23 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Wyszogród
  3,23
  Woj. mazowieckie
  1,90
  Polska
  1,99
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Wyszogród
  0,24
  Woj. mazowieckie
  0,37
  Polska
  0,45
 • 7,51 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Wyszogród
  7,51
  Woj. mazowieckie
  12,38
  Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Wyszogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Wyszogród
  73%
  Woj. mazowieckie
  54%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Wyszogród
  47%
  Woj. mazowieckie
  41%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Wyszogród
  93%
  Woj. mazowieckie
  73%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Wyszogród
  99%
  Woj. mazowieckie
  98%

Wyszogród - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce

 • Suma wydatków z budżetu Wyszogrodu wyniosła w 2015 roku 21,3 mln złotych, co daje 3,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.8% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu Wyszogrodu - 33.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (20.7%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (15.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,6 mln złotych, czyli 21,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Wyszogrodu wyniosła w 2015 roku 20,2 mln złotych, co daje 3,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.7% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (38.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (13%). W budżecie Wyszogrodu wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 434 złotych na mieszkańca (12,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 10,6 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,0%.
 • Wydatki budżetu w Wyszogrodzie według działów klasyfikacji budżetowej

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Wyszogrodu według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Wyszogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Wyszogrodu według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  13,1 mln

  2,2 tys(100%)

  15,6 mln

  2,6 tys(100%)

  18,5 mln

  3,1 tys(100%)

  17,0 mln

  2,9 tys(100%)

  20,0 mln

  3,4 tys(100%)

  17,7 mln

  3,0 tys(100%)

  19,2 mln

  3,3 tys(100%)

  21,3 mln

  3,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,7 mln

  1,7 tys(35.9%)

  5,7 mln

  2,1 tys(36.8%)

  5,6 mln

  2,0 tys(30.2%)

  6,0 mln

  2,2 tys(35.1%)

  6,4 mln

  2,3 tys(32.1%)

  5,8 mln

  2,1 tys(32.6%)

  7,3 mln

  2,7 tys(38.1%)

  7,1 mln

  2,6 tys(33.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  539,2 tys

  197(4.1%)

  620,2 tys

  223(4%)

  3,2 mln

  1,2 tys(17.4%)

  1,4 mln

  508(8.2%)

  606,7 tys

  221(3%)

  461,0 tys

  170(2.6%)

  614,5 tys

  227(3.2%)

  4,4 mln

  1,6 tys(20.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  947(19.8%)

  2,8 mln

  999(17.8%)

  2,9 mln

  1,1 tys(15.8%)

  2,9 mln

  1,1 tys(17%)

  3,1 mln

  1,1 tys(15.3%)

  3,0 mln

  1,1 tys(16.8%)

  3,2 mln

  1,2 tys(16.8%)

  3,2 mln

  1,2 tys(15.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,9 mln

  690(14.4%)

  3,0 mln

  1,1 tys(19.3%)

  3,2 mln

  1,1 tys(17.1%)

  3,0 mln

  1,1 tys(17.8%)

  3,1 mln

  1,1 tys(15.5%)

  3,0 mln

  1,1 tys(17.1%)

  2,9 mln

  1,1 tys(15.3%)

  2,7 mln

  995(12.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  150,0 tys

  54,9(1.1%)

  191,0 tys

  68,8(1.2%)

  224,3 tys

  81,1(1.2%)

  236,2 tys

  86,3(1.4%)

  426,1 tys

  156(2.1%)

  626,3 tys

  231(3.5%)

  911,3 tys

  337(4.8%)

  627,6 tys

  233(2.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  505(10.6%)

  1,5 mln

  553(9.9%)

  1,4 mln

  502(7.5%)

  1,0 mln

  366(5.9%)

  2,7 mln

  996(13.7%)

  859,0 tys

  317(4.9%)

  1,1 mln

  404(5.7%)

  582,7 tys

  216(2.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  578,4 tys

  212(4.4%)

  548,5 tys

  198(3.5%)

  489,6 tys

  177(2.6%)

  537,8 tys

  196(3.2%)

  477,4 tys

  174(2.4%)

  496,2 tys

  183(2.8%)

  489,4 tys

  181(2.6%)

  462,1 tys

  171(2.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  24,2 tys

  8,7(0.2%)

  4,6 tys

  1,6(0%)

  160,8 tys

  58,8(0.9%)

  102,5 tys

  37,4(0.5%)

  64,0 tys

  23,6(0.4%)

  130,9 tys

  48,4(0.7%)

  385,0 tys

  143(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  581,4 tys

  213(4.4%)

  319,5 tys

  115(2.1%)

  311,2 tys

  112(1.7%)

  327,1 tys

  120(1.9%)

  940,8 tys

  343(4.7%)

  1,3 mln

  490(7.5%)

  1,1 mln

  412(5.8%)

  363,9 tys

  135(1.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  72,2 tys

  26,4(0.6%)

  92,0 tys

  33,1(0.6%)

  194,0 tys

  70,1(1%)

  344,8 tys

  126(2%)

  443,7 tys

  162(2.2%)

  453,1 tys

  167(2.6%)

  330,0 tys

  122(1.7%)

  333,7 tys

  124(1.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  110,1 tys

  40,2(0.6%)

  273,4 tys

  101(1.5%)

  113,4 tys

  41,9(0.6%)

  253,8 tys

  94,1(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  179,7 tys

  65,8(1.4%)

  346,5 tys

  125(2.2%)

  382,4 tys

  138(2.1%)

  326,8 tys

  119(1.9%)

  791,0 tys

  289(4%)

  392,5 tys

  145(2.2%)

  307,7 tys

  114(1.6%)

  191,4 tys

  71,0(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  134,4 tys

  49,2(1%)

  118,8 tys

  42,8(0.8%)

  146,6 tys

  53,0(0.8%)

  146,5 tys

  53,5(0.9%)

  170,9 tys

  62,4(0.9%)

  138,6 tys

  51,2(0.8%)

  174,7 tys

  64,6(0.9%)

  173,8 tys

  64,4(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  73,9 tys

  27,0(0.6%)

  73,3 tys

  26,4(0.5%)

  31,1 tys

  11,2(0.2%)

  26,6 tys

  9,7(0.2%)

  98,0 tys

  35,8(0.5%)

  194,2 tys

  71,7(1.1%)

  75,1 tys

  27,8(0.4%)

  163,1 tys

  60,5(0.8%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,5 tys

  19,9(0.3%)

  76,1 tys

  28,1(0.4%)

  96,9 tys

  35,8(0.5%)

  121,5 tys

  45,1(0.6%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  4,5 tys

  1,7(0%)

  9,5 tys

  3,4(0.1%)

  31,4 tys

  11,3(0.2%)

  13,0 tys

  4,8(0.1%)

  1,0 tys

  0,4(0%)

  1,0 tys

  0,4(0%)

  58,0 tys

  21,4(0.3%)

  99,7 tys

  37,0(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  73,6 tys

  27,0(0.6%)

  73,3 tys

  26,4(0.5%)

  96,0 tys

  34,7(0.5%)

  92,8 tys

  33,9(0.5%)

  91,9 tys

  33,5(0.5%)

  115,3 tys

  42,6(0.7%)

  96,0 tys

  35,5(0.5%)

  89,5 tys

  33,2(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  107,0 tys

  39,2(0.8%)

  72,3 tys

  26,0(0.5%)

  145,6 tys

  52,6(0.8%)

  402,7 tys

  147(2.4%)

  96,7 tys

  35,3(0.5%)

  21,1 tys

  7,8(0.1%)

  30,4 tys

  11,3(0.2%)

  37,3 tys

  13,8(0.2%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  194,2 tys

  70,9(1%)

  346,1 tys

  128(2%)

  4,0 tys

  1,5(0%)

  2,5 tys

  0,9(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  113,0 tys

  40,8(0.6%)

  86,0 tys

  31,4(0.5%)

  66,6 tys

  24,3(0.3%)

  70,5 tys

  26,0(0.4%)

  73,1 tys

  27,0(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  24,4 tys

  8,9(0.2%)

  32,5 tys

  11,7(0.2%)

  41,2 tys

  14,9(0.2%)

  41,5 tys

  15,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Wyszogrodzie według działów klasyfikacji budżetowej

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Wyszogrodu według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Wyszogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Wyszogrodu według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  12,6 mln

  2,1 tys(100%)

  14,1 mln

  2,4 tys(100%)

  14,3 mln

  2,4 tys(100%)

  16,7 mln

  2,8 tys(100%)

  17,7 mln

  3,0 tys(100%)

  16,9 mln

  2,9 tys(100%)

  19,5 mln

  3,4 tys(100%)

  20,2 mln

  3,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,5 mln

  2,0 tys(43.5%)

  6,1 mln

  2,2 tys(43.5%)

  6,2 mln

  2,2 tys(42.9%)

  6,1 mln

  2,2 tys(36.2%)

  6,6 mln

  2,4 tys(37.7%)

  6,8 mln

  2,5 tys(40.1%)

  6,9 mln

  2,5 tys(35.1%)

  7,7 mln

  2,9 tys(38.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,7 mln

  1,4 tys(29.2%)

  3,7 mln

  1,3 tys(26.4%)

  3,8 mln

  1,4 tys(26.7%)

  5,2 mln

  1,9 tys(30.9%)

  4,8 mln

  1,7 tys(27%)

  4,9 mln

  1,8 tys(28.9%)

  5,5 mln

  2,0 tys(27.9%)

  5,8 mln

  2,1 tys(28.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  836(18.1%)

  2,4 mln

  851(16.8%)

  2,4 mln

  869(16.8%)

  2,3 mln

  827(13.6%)

  2,4 mln

  870(13.5%)

  2,4 mln

  878(14.1%)

  2,6 mln

  954(13.2%)

  2,6 mln

  973(13%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  372,9 tys

  135(2.6%)

  1,9 mln

  708(11.6%)

  11,1 tys

  4,1(0.1%)

  6,1 tys

  2,2(0%)

  1,7 mln

  632(8.7%)

  2,4 mln

  886(11.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  167,2 tys

  61,2(1.3%)

  810,0 tys

  292(5.8%)

  219,2 tys

  79,2(1.5%)

  338,7 tys

  124(2%)

  555,5 tys

  203(3.1%)

  440,6 tys

  163(2.6%)

  363,4 tys

  134(1.9%)

  403,0 tys

  149(2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  373,4 tys

  137(3%)

  312,7 tys

  113(2.2%)

  292,0 tys

  106(2%)

  319,0 tys

  117(1.9%)

  362,7 tys

  132(2.1%)

  681,6 tys

  252(4%)

  1,1 mln

  403(5.6%)

  353,3 tys

  131(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  113,6 tys

  41,6(0.9%)

  180,2 tys

  64,9(1.3%)

  555,7 tys

  201(3.9%)

  116,3 tys

  42,5(0.7%)

  290,2 tys

  106(1.6%)

  762,9 tys

  282(4.5%)

  630,7 tys

  233(3.2%)

  179,6 tys

  66,6(0.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  217,5 tys

  79,6(1.7%)

  216,9 tys

  78,1(1.5%)

  15,5 tys

  5,6(0.1%)

  58,0 tys

  21,2(0.3%)

  1,8 mln

  642(10%)

  305,2 tys

  113(1.8%)

  408,3 tys

  151(2.1%)

  166,1 tys

  61,6(0.8%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,7 tys

  31,3(0.5%)

  78,6 tys

  29,1(0.4%)

  159,6 tys

  59,2(0.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,3 tys

  4,9(0.1%)

  141,2 tys

  52,3(0.7%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  4,5 tys

  1,7(0%)

  9,5 tys

  3,4(0.1%)

  31,4 tys

  11,3(0.2%)

  13,0 tys

  4,8(0.1%)

  1,0 tys

  0,4(0%)

  1,0 tys

  0,4(0%)

  58,0 tys

  21,4(0.3%)

  99,7 tys

  37,0(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  76,1 tys

  27,9(0.6%)

  71,4 tys

  25,7(0.5%)

  81,0 tys

  29,3(0.6%)

  78,4 tys

  28,7(0.5%)

  99,6 tys

  36,3(0.6%)

  73,1 tys

  27,0(0.4%)

  75,7 tys

  28,0(0.4%)

  72,0 tys

  26,7(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  93,1 tys

  34,1(0.7%)

  46,0 tys

  16,6(0.3%)

  40,6 tys

  14,7(0.3%)

  52,2 tys

  19,1(0.3%)

  45,6 tys

  16,6(0.3%)

  52,7 tys

  19,5(0.3%)

  58,0 tys

  21,4(0.3%)

  64,5 tys

  23,9(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  81,0 tys

  29,7(0.6%)

  100,7 tys

  36,3(0.7%)

  120,2 tys

  43,4(0.8%)

  190,9 tys

  69,7(1.1%)

  99,0 tys

  36,1(0.6%)

  49,1 tys

  18,1(0.3%)

  62,6 tys

  23,1(0.3%)

  54,8 tys

  20,3(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  101,1 tys

  36,5(0.7%)

  76,9 tys

  28,1(0.5%)

  67,1 tys

  24,5(0.4%)

  53,2 tys

  19,6(0.3%)

  65,2 tys

  24,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  228,0 tys

  83,2(1.3%)

  304,7 tys

  112(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,5 tys

  12,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  30,2 tys

  11,1(0.2%)

  118,4 tys

  42,7(0.8%)

  123,6 tys

  44,7(0.9%)

  36,5 tys

  13,3(0.2%)

  308,1 tys

  112(1.7%)

  43,8 tys

  16,2(0.3%)

  3,0 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,0 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,5 tys

  7,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Wyszogród - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 615 mieszkańców Wyszogrodu jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 294 kobiet oraz 321 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 13,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,9% mieszkańców Wyszogrodu, gimnazjalnym 6,5%, natomiast 27,9% podstawowym ukończonym. 2,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Wyszogrodu mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Wyszogrodzie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,5%) oraz podstawowe ukończone (26,3%).

  16,6% mieszkańców Wyszogrodu w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,0% wśród dziewczynek i 17,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 247 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,58 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 21,8% ludności (22,1% wśród dziewczynek i 21,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 125,77.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 10,9% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (10,5% wśród dziewczyn i 11,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 223,88.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 24,9% mieszkańców (29,6% wśród dziewczyn i 20,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 3 uczniów. 27 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,9% mieszkańców Wyszogrodu w wieku potencjalnej nauki (21,8% kobiet i 29,6% mężczyzn).

 • 10,7% Wykształcenie wyższe
 • Wyszogród
  10,7%
  Woj. mazowieckie
  24,4%
  Polska
  17,9%
 • 12,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 26,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Wyszogród
  26,5%
  Woj. mazowieckie
  34,8%
  Polska
  33,3%
 • 28,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Wyszogród
  2,1%
  Woj. mazowieckie
  3,0%
  Polska
  2,7%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Wyszogród
  10,9%
  Woj. mazowieckie
  14,4%
  Polska
  12,4%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Wyszogród
  13,5%
  Woj. mazowieckie
  17,4%
  Polska
  18,1%
 • 12,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Wyszogród
  25,9%
  Woj. mazowieckie
  17,3%
  Polska
  22,9%
 • 19,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Wyszogród
  6,5%
  Woj. mazowieckie
  4,7%
  Polska
  5,2%
 • 6,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 27,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Wyszogród
  27,9%
  Woj. mazowieckie
  17,4%
  Polska
  19,3%
 • 29,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 26,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Wyszogród
  2,5%
  Woj. mazowieckie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Wyszogrodzie

 • 1247 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Wyszogród
  1 247,0
  Woj. mazowieckie
  896,0
  Polska
  842,0
 • 0,58 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Wyszogród
  0,58
  Woj. mazowieckie
  1,04
  Polska
  1,12
 •  
 • 5,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 5,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Wyszogrodzie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wyszogrodzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe
  Publiczne
  24 231-10-53
  ul. Niepodległości 7A
  09-450 Wyszogród
  51187
 • Szkoły podstawowe w Wyszogrodzie

 • 125,77 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Wyszogród
  125,77
  Woj. mazowieckie
  93,91
  Polska
  90,94
 • 125,15 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Wyszogród
  125,15
  Woj. mazowieckie
  93,21
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wyszogród) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wyszogród) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Wyszogród
  17,0
  Woj. mazowieckie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 •  
 • 30,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 27,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Wyszogrodzie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wyszogrodzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Krzysztof Kamil Baczyński)
  Publiczna
  24 231-10-30
  24 231-10-30
  ul. Niepodległości 11
  09-450 Wyszogród
  1220124
 • Szkoły gimnazjalne w Wyszogrodzie

 • 223,88 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Wyszogród
  223,88
  Woj. mazowieckie
  102,81
  Polska
  98,90
 • 213,43 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Wyszogród
  213,43
  Woj. mazowieckie
  95,81
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Wyszogród) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Wyszogród) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Wyszogród
  21,0
  Woj. mazowieckie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 • 14,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 9,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Wyszogrodzie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wyszogrodzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum (Bohaterów Bitwy nad Bzurą)
  Publiczne
  24 231-21-81
  24 231-21-81
  ul. Niepodległości 11B
  09-450 Wyszogród
  815922
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Wyszogrodzie

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Wyszogrodzie w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 3 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Wyszogród
  3,0
  Woj. mazowieckie
  3,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 3 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 3
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 21 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 21
 • 13,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 9,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Wyszogród
  27,0
  Woj. mazowieckie
  23,0
  Polska
  23,0
 • 27 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 27
 • 27 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 27
 • 19,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 14,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Wyszogrodzie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wyszogrodzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Wyszogrodzie
  Publiczne
  24 231-11-00
  24 231-18-52
  ul. Niepodległości 11a
  09-450 Wyszogród
  6152-
  Liceum Ogólnokształcące w Wyszogrodzie
  Publiczne
  24 231-11-00
  24 231-11-00
  ul. Niepodległości 11a
  09-450 Wyszogród
  5138-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wyszogrodzie
  Publiczna
  24 231-11-00
  24 231-11-00
  ul. Niepdległości 11a
  09-450 Wyszogród
  474-
  Liceum Ogólnoklształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  24 231-11-00
  24 231-11-00
  ul. Niepodległości 11A
  09-450 Wyszogród
  239-
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Wyszogrodzie
  Publiczne
  24 231-11-00
  24 231-11-00
  ul. Niepodległości 11A
  09-450 Wyszogród
  118-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych
  Publiczna
  24 231-11-00
  24 231-11-00
  ul. Niepodległości 11a
  09-450 Wyszogród
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Wyszogrodzie

  (Dane powiatowe)
 • 16,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 21,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 10,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 10,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 24,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 29,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Wyszogród, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Wyszogród, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Wyszogród, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)