Powiat chełmski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, gminy, regon, zarobki, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat chełmski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 78 579 Liczba mieszkańców
 • 1 887 km2 Powierzchnia
 • 42 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 6,2% Stopa urbanizacji
 • Piotr Deniszczuk Starosta
 • pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm Adres starostwa powiatowego
 • LCH Tablice rejestracyjne
Powiat chełmski na mapie
Identyfikatory
 • 0603 TERYT (TERC)
Herb powiatu chełmskiego
powiat chełmski herb
Flaga powiatu chełmskiego
powiat chełmski flaga

Powiat chełmski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat chełmski ma 78 579 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 5,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu chełmskiego w 2050 roku wynosi 66 208, z czego 33 346 to kobiety, a 32 862 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu chełmskiego zawarli w 2017 roku 410 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,5% mieszkańców powiatu chełmskiego jest stanu wolnego, 53,8% żyje w małżeństwie, 3,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat chełmski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -277. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,52 na 1000 mieszkańców powiatu chełmskiego. W 2017 roku urodziło się 717 dzieci, w tym 48,3% dziewczynek i 51,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 336 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,72 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 51,3% zgonów w powiecie chełmskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,5% zgonów w powiecie chełmskim były nowotwory, a 4,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu chełmskiego przypada 12.01 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 922 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 987 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu chełmskiego -65. W tym samym roku 24 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 13 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 11.

  62,6% mieszkańców powiatu chełmskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu chełmskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 78 579 Liczba mieszkańców
 • 39 795 Kobiety
 • 38 784 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie chełmskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie chełmskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie chełmskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu chełmskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 66 208 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 33 346 Kobiety
 • 32 862 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie chełmskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie chełmskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie chełmskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu chełmskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. chełmski
  40,7 lat
  Lubelskie
  41,6 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 42,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat chełmski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu chełmskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat chełmski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat chełmski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat chełmski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,5% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,5%
  Województwo
  28,7%
  Cała Polska
  28,8%
 • 22,9% Kobiety
  (Panny)
 • 38,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,8% Żonaci/Zamężne
 • powiat chełmski
  53,8%
  Województwo
  56,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 53,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 12,0% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  12,0%
  Lubelskie
  10,4%
  Polska
  9,6%
 • 20,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,4%
  Lubelskie
  3,9%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Powiat
  0,3%
  Lubelskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie chełmskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  5,2
  Lubelskie
  5,0
  Polska
  5,0
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. chełmski
  1,5
  Lubelskie
  1,6
  Kraj
  1,7
 • 410 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie chełmskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -277 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -150 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -127 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,52 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat chełmski
  -3,5
  Lubelskie
  -1,2
  Kraj
  -0,0
 • -1,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie chełmskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie chełmskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie chełmskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie chełmskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 717 Urodzenia żywe
 • 346 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 371 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,3%
  51,7%
 • 9,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,1
  woj. lubelskie
  9,8
  Kraj
  10,5
 • 38,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat chełmski
  38,4
  Lubelskie
  42,0
  Kraj
  44,2
 • 15.1 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15.1
 • 53.09 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53.09
 • 71.38 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 71.38
 • 74.2 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74.2
 • 32.86 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32.86
 • 8.53 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8.53
 • 3 336 g Średnia waga noworodków
 • 3 242 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 423 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 336 g
  Województwo
  3 372 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 4 Waga 5000g i więcej
 • 4
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 55 Waga 4000g - 4499g
 • 55
 • 227 Waga 3500g - 3999g
 • 227
 • 247 Waga 3000g - 3499g
 • 247
 • 120 Waga 2500g - 2999g
 • 120
 • 33 Waga 2000g - 2499g
 • 33
 • 18 Waga 1500g - 1999g
 • 18
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,27 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,27
  woj. lubelskie
  1,37
  Kraj
  1,45
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,61
  Województwo
  0,67
  Kraj
  0,71
 • 0,72 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,72
  woj. lubelskie
  0,89
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie chełmskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 952 Zgony
 • 452 Kobiety
  (Zgony)
 • 500 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,5%
  52,5%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 12,0 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  12,0
  woj. lubelskie
  10,4
  Kraj
  10,1
 • 138,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. chełmski
  138,6
  Województwo
  113,3
  Polska
  101,5
 • 1,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  1,5
  Województwo
  3,5
  Cała Polska
  4,0
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat chełmski
  3,8
  Lubelskie
  3,0
  Kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  1,5
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie chełmskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat chełmski
  50,7%
  Województwo
  47,6%
  Kraj
  45,7%
 • 20,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. chełmski
  20,1%
  woj. lubelskie
  23,8%
  Cała Polska
  26,7%
 • 4,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat chełmski
  4,0%
  Województwo
  5,5%
  Cała Polska
  6,1%
 • 4,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  4,0
  Polska
  5,9
 • 76,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  76,0
  Cała Polska
  74,3
 • 249,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. chełmski
  249,5
  Województwo
  253,5
  Cała Polska
  274,3
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  239,1
  Cała Polska
  261,6
 • 630,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 698,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 560,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat chełmski
  630,1
  Lubelskie
  506,7
  Cała Polska
  469,0
 • 84,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 132,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  84,4
  Województwo
  80,2
  Cały kraj
  87,7
 • 24,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  24,8
  Lubelskie
  25,0
  Cały kraj
  31,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. chełmski
  0,0
  Lubelskie
  6,2
  Cały kraj
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. chełmski
  0,0%
  Lubelskie
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 922 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 457 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 465 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Zameldowania z zagranicy
 • 12 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 987 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 529 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 458 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -54 Saldo migracji
 • -63 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -65 Saldo migracji wewnętrznych
 • -72 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 11 Saldo migracji zagranicznych
 • 9 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie chełmskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat chełmski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat chełmski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie chełmskim oddano do użytku 164 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,09 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie chełmskim to 28 507 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 360 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie chełmskim to 5,16 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie chełmskim to 131,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 81,63% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 69,46% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 65,77% mieszkań posiada łazienkę, 55,53% korzysta z centralnego ogrzewania, a 8,38% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 28 507 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 360,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  360,40
  Lubelskie
  359,90
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 76,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  76,70 m2
  woj. lubelskie
  77,10 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 27,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat chełmski
  27,60 m2
  Województwo
  27,70 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,65 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,65
  Województwo
  3,85
  Cała Polska
  3,82
 • 2,77 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat chełmski
  2,77
  woj. lubelskie
  2,78
  Cały kraj
  2,69
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat chełmski
  0,76
  Województwo
  0,72
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 164 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,09 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  2,09
  Województwo
  3,46
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 196 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 847 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,16 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  5,16
  Województwo
  4,27
  Polska
  3,91
 • 10,78 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  10,78
  Województwo
  14,79
  Polska
  18,14
 • 21 568 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 131,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  131,5 m2
  Województwo
  96,9 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat chełmski
  0,27 m2
  woj. lubelskie
  0,34 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 81,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  81,63%
  Lubelskie
  91,60%
  Polska
  96,79%
 • 69,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  69,46%
  woj. lubelskie
  84,92%
  Polska
  93,66%
 • 65,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  65,77%
  Województwo
  82,38%
  Polska
  91,31%
 • 55,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. chełmski
  55,53%
  Lubelskie
  75,41%
  Kraj
  82,12%
 • 8,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  8,38%
  woj. lubelskie
  42,93%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat chełmski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie chełmskim na 1000 mieszkańców pracuje 81 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 56,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie chełmskim wynosiło w 2016 roku 15,7% (18,9% wśród kobiet i 13,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie chełmskim wynosi 3 333,95 PLN, co odpowiada 77.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu chełmskiego 3 269 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 176 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 093.

  72,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu chełmskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 6,5% w przemyśle i budownictwie, a 5,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 81 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat chełmski
  81,0
  woj. lubelskie
  180,0
  Kraj
  240,0
 • 15,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 18,9% Kobiety
 • 13,0% Mężczyźni
 • powiat chełmski
  15,7%
  Województwo
  10,3%
  Polska
  8,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie chełmskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie chełmskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie chełmskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 334 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. chełmski
  3 334 PLN
  Lubelskie
  3 816 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie chełmskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 269 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 176 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 093 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,36 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 72,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 69,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 75,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 6,5% Przemysł i budownictwo
 • 2,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 10,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 5,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 15,0% Pozostałe
 • 21,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie chełmskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 6 417 Pracujący ogółem
 • 3 602 Kobiety
 • 2 815 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie chełmskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,6% W wieku produkcyjnym
 • 56,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat chełmski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 59,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  59,6
  Lubelskie
  63,7
  Cała Polska
  63,4
 • 30,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. chełmski
  30,8
  Lubelskie
  34,7
  Kraj
  34,0
 • 106,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. chełmski
  106,7
  woj. lubelskie
  119,9
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat chełmski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie chełmskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 919 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 047 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 467 nowych podmiotów, a 379 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (512) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (354) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (390) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (229) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie chełmskim najwięcej (137) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 758) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,1% (200) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,0% (1 019) podmiotów, a 68,9% (2 700) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie chełmskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.3%) oraz Budownictwo (21.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 919 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 200 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 019 Przemysł i budownictwo
 • 2 700 Pozostała działalność
 • 467 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie chełmskim w 2017 roku
 • 379 Podmioty wyrejestrowane w powiecie chełmskim w 2017 roku
 • 3 047 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 758 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 758
 • 149 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 149
 • 12 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 12
 • 3 919 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 919
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 59 Spółdzielnie ogółem
 • 59
 • 170 Spółki handlowe ogółem
 • 170
 • 35  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 35
 • 137  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 137
 • 34    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 34
 • 84 Spółki cywilne ogółem
 • 84
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 047 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 862 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 862
 • 667 Budownictwo
 • 667
 • 285 Transport i gospodarka magazynowa
 • 285
 • 236 Przetwórstwo przemysłowe
 • 236
 • 166 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 166
 • 158 Pozostała działalność
 • 158
 • 156 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 156
 • 115 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 115
 • 93 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 93
 • 92 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 92
 • 79 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 79
 • 44 Informacja i komunikacja
 • 44
 • 41 Edukacja
 • 41
 • 27 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 27
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • 9 Górnictwo i wydobywanie
 • 9
 • 7 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 7
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat chełmski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie chełmskim stwierdzono 1 027 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,04 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie chełmskim wynosi 86,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu chełmskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,72 (wykrywalność 82%) oraz przeciwko mieniu - 2,86 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,73 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,04 (74%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,42 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat chełmski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 027 Przestępstwa ogółem
 • 1 027
 • 529 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 529
 • 161 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 161
 • 215 Przestępstwa drogowe
 • 215
 • 33 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 33
 • 225 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 225
 • 13,04 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  13,04
  Lubelskie
  14,59
  Polska
  19,62
 • 6,72 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,72
  Lubelskie
  8,79
  Cały kraj
  12,07
 • 2,04 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,04
  woj. lubelskie
  3,11
  Polska
  4,94
 • 2,73 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,73
  Województwo
  1,92
  Polska
  1,78
 • 0,42 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,42
  Lubelskie
  0,49
  Cały kraj
  0,49
 • 2,86 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,86
  woj. lubelskie
  6,20
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat chełmski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  87%
  Województwo
  77%
  Kraj
  72%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat chełmski
  82%
  Lubelskie
  69%
  Kraj
  60%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  75%
  Lubelskie
  83%
  Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Lubelskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. chełmski
  100%
  Województwo
  86%
  Kraj
  84%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat chełmski
  58%
  Województwo
  61%
  Cała Polska
  52%

Powiat chełmski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu chełmskiego wyniosła w 2016 roku 78,8 mln złotych, co daje 994 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.3% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu chełmskiego - 30.1% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (21.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 21,3 mln złotych, czyli 27,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu chełmskiego wyniosła w 2016 roku 71,3 mln złotych, co daje 900 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 2.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (38.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (18.8%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14.2%). W budżecie powiatu chełmskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 90,1 złotych na mieszkańca (10,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,5 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie chełmskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu chełmskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat chełmski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu chełmskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  53,6 mln

  678(100%)

  51,0 mln

  632(100%)

  75,8 mln

  944(100%)

  57,4 mln

  717(100%)

  68,2 mln

  856(100%)

  79,6 mln

  1,0 tys(100%)

  70,3 mln

  885(100%)

  78,8 mln

  994(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  16,5 mln

  210(30.8%)

  11,0 mln

  140(21.5%)

  24,0 mln

  300(31.7%)

  11,3 mln

  142(19.7%)

  17,1 mln

  215(25.1%)

  16,1 mln

  202(20.2%)

  15,2 mln

  192(21.7%)

  23,7 mln

  300(30.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,2 mln

  167(24.6%)

  14,4 mln

  183(28.3%)

  15,2 mln

  190(20.1%)

  16,0 mln

  201(28%)

  16,7 mln

  210(24.5%)

  16,8 mln

  211(21.1%)

  16,1 mln

  203(22.9%)

  16,7 mln

  212(21.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,8 mln

  73,7(10.8%)

  6,4 mln

  82,1(12.7%)

  14,4 mln

  179(18.9%)

  7,2 mln

  90,1(12.5%)

  9,4 mln

  119(13.8%)

  11,2 mln

  141(14.1%)

  9,7 mln

  122(13.7%)

  8,5 mln

  108(10.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,4 mln

  17,5(2.6%)

  946,0 tys

  12,0(1.9%)

  3,5 mln

  43,7(4.6%)

  3,7 mln

  46,0(6.4%)

  4,3 mln

  54,4(6.3%)

  10,5 mln

  131(13.1%)

  4,5 mln

  56,7(6.4%)

  7,2 mln

  91,1(9.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,3 mln

  42,5(6.2%)

  3,3 mln

  42,4(6.5%)

  3,5 mln

  43,0(4.6%)

  3,5 mln

  43,3(6%)

  3,9 mln

  48,7(5.7%)

  6,4 mln

  80,0(8%)

  7,3 mln

  92,3(10.4%)

  6,0 mln

  75,8(7.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,5 mln

  57,7(8.5%)

  4,8 mln

  61,7(9.5%)

  5,6 mln

  70,2(7.4%)

  6,1 mln

  75,9(10.6%)

  6,8 mln

  85,8(10%)

  7,1 mln

  89,6(9%)

  6,1 mln

  76,7(8.7%)

  5,5 mln

  69,5(7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,1 mln

  52,2(7.7%)

  3,7 mln

  47,3(7.3%)

  3,5 mln

  43,2(4.6%)

  3,7 mln

  46,1(6.4%)

  4,1 mln

  52,0(6.1%)

  4,5 mln

  56,9(5.7%)

  4,8 mln

  60,5(6.8%)

  4,7 mln

  59,7(6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,3 mln

  41,9(6.2%)

  4,6 mln

  59,0(9.1%)

  3,8 mln

  47,2(5%)

  3,4 mln

  43,1(6%)

  3,8 mln

  48,3(5.6%)

  4,9 mln

  61,8(6.2%)

  4,0 mln

  50,0(5.6%)

  3,9 mln

  49,5(5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  526,8 tys

  6,7(1%)

  520,6 tys

  6,6(1%)

  1,2 mln

  15,3(1.6%)

  867,4 tys

  10,9(1.5%)

  921,7 tys

  11,6(1.4%)

  779,6 tys

  9,8(1%)

  657,6 tys

  8,3(0.9%)

  954,3 tys

  12,1(1.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  179,9 tys

  2,3(0.3%)

  188,3 tys

  2,4(0.4%)

  226,6 tys

  2,8(0.3%)

  501,8 tys

  6,3(0.9%)

  305,3 tys

  3,8(0.4%)

  413,7 tys

  5,2(0.5%)

  356,6 tys

  4,5(0.5%)

  314,0 tys

  4,0(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  381,0 tys

  4,8(0.7%)

  402,8 tys

  5,1(0.8%)

  493,7 tys

  6,2(0.7%)

  332,7 tys

  4,2(0.6%)

  249,0 tys

  3,1(0.4%)

  221,5 tys

  2,8(0.3%)

  802,0 tys

  10,1(1.1%)

  262,4 tys

  3,3(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  85,7 tys

  1,1(0.2%)

  108,5 tys

  1,4(0.2%)

  125,6 tys

  1,6(0.2%)

  124,6 tys

  1,6(0.2%)

  146,0 tys

  1,8(0.2%)

  208,9 tys

  2,6(0.3%)

  268,8 tys

  3,4(0.4%)

  254,1 tys

  3,2(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  188,1 tys

  2,4(0.4%)

  350,1 tys

  4,5(0.7%)

  215,2 tys

  2,7(0.3%)

  227,6 tys

  2,9(0.4%)

  249,0 tys

  3,1(0.4%)

  214,1 tys

  2,7(0.3%)

  261,6 tys

  3,3(0.4%)

  237,4 tys

  3,0(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,3(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  126,6 tys

  1,6(0.2%)

  158,1 tys

  2,0(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  42,3 tys

  0,5(0.1%)

  20,7 tys

  0,3(0%)

  25,2 tys

  0,3(0%)

  461,0 tys

  5,8(0.8%)

  26,9 tys

  0,3(0%)

  27,9 tys

  0,4(0%)

  24,3 tys

  0,3(0%)

  48,6 tys

  0,6(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  11,1 tys

  0,1(0%)

  60,9 tys

  0,8(0.1%)

  44,3 tys

  0,6(0.1%)

  66,1 tys

  0,8(0.1%)

  28,5 tys

  0,4(0%)

  16,4 tys

  0,2(0%)

  42,4 tys

  0,5(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,3 tys

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  21,8 tys

  0,3(0%)

  3,9 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,4 tys

  0,1(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  151

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  24,2 tys

  0,3(0%)

  149

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  82,8 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,0 tys

  0,1(0%)

  23,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  523

  0,0(0%)

  94,3 tys

  1,2(0.1%)

  36,0 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie chełmskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu chełmskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat chełmski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu chełmskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  48,6 mln

  615(100%)

  52,5 mln

  651(100%)

  62,6 mln

  779(100%)

  65,8 mln

  823(100%)

  66,2 mln

  831(100%)

  76,3 mln

  961(100%)

  73,1 mln

  921(100%)

  71,3 mln

  900(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  21,2 mln

  269(43.5%)

  21,3 mln

  272(40.7%)

  20,0 mln

  249(32%)

  19,3 mln

  242(29.3%)

  20,6 mln

  259(31.1%)

  22,9 mln

  288(30%)

  25,7 mln

  323(35.1%)

  27,4 mln

  346(38.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,7 mln

  110(17.9%)

  8,7 mln

  111(16.6%)

  10,2 mln

  127(16.3%)

  10,9 mln

  137(16.6%)

  12,2 mln

  153(18.4%)

  11,8 mln

  148(15.5%)

  12,7 mln

  159(17.3%)

  13,4 mln

  169(18.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,3 mln

  66,7(10.8%)

  5,5 mln

  69,4(10.4%)

  6,4 mln

  79,6(10.2%)

  6,8 mln

  85,5(10.4%)

  7,4 mln

  93,2(11.2%)

  8,4 mln

  106(11%)

  9,3 mln

  117(12.7%)

  10,1 mln

  128(14.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,4 mln

  17,5(2.8%)

  946,0 tys

  12,0(1.8%)

  3,5 mln

  43,7(5.6%)

  3,7 mln

  46,0(5.6%)

  4,3 mln

  54,4(6.5%)

  10,5 mln

  131(13.7%)

  4,5 mln

  56,7(6.2%)

  6,7 mln

  84,5(9.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,5 mln

  57,5(9.3%)

  4,8 mln

  61,5(9.2%)

  5,6 mln

  69,9(9%)

  6,0 mln

  75,3(9.1%)

  6,8 mln

  85,1(10.2%)

  7,1 mln

  88,9(9.3%)

  6,0 mln

  76,0(8.3%)

  5,4 mln

  68,8(7.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,3 mln

  29,2(4.7%)

  3,8 mln

  47,9(7.2%)

  3,1 mln

  38,4(4.9%)

  2,3 mln

  28,4(3.4%)

  3,0 mln

  37,6(4.5%)

  4,1 mln

  52,1(5.4%)

  2,8 mln

  35,1(3.8%)

  2,8 mln

  35,6(3.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,7 mln

  47,1(7.6%)

  4,3 mln

  54,2(8.1%)

  3,4 mln

  42,3(5.4%)

  13,9 mln

  174(21.1%)

  6,5 mln

  81,7(9.8%)

  5,9 mln

  74,3(7.7%)

  7,2 mln

  90,8(9.9%)

  2,1 mln

  26,6(2.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  526,9 tys

  6,7(1.1%)

  520,7 tys

  6,6(1%)

  1,8 mln

  23,1(3%)

  1,1 mln

  14,3(1.7%)

  1,2 mln

  14,7(1.8%)

  1,2 mln

  15,1(1.6%)

  1,3 mln

  16,3(1.8%)

  1,6 mln

  19,9(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  363,9 tys

  4,6(0.7%)

  460,2 tys

  5,9(0.9%)

  687,1 tys

  8,6(1.1%)

  380,8 tys

  4,8(0.6%)

  362,2 tys

  4,6(0.5%)

  319,0 tys

  4,0(0.4%)

  1,1 mln

  13,8(1.5%)

  848,7 tys

  10,7(1.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  15,3(2.3%)

  492,6 tys

  6,1(0.8%)

  397,7 tys

  5,0(0.6%)

  164,5 tys

  2,1(0.2%)

  291,1 tys

  3,7(0.4%)

  352,0 tys

  4,4(0.5%)

  323,3 tys

  4,1(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  186,5 tys

  2,4(0.4%)

  197,7 tys

  2,5(0.4%)

  199,8 tys

  2,5(0.3%)

  206,4 tys

  2,6(0.3%)

  216,6 tys

  2,7(0.3%)

  210,1 tys

  2,6(0.3%)

  218,0 tys

  2,7(0.3%)

  213,2 tys

  2,7(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,3(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  388,6 tys

  4,9(0.8%)

  641,3 tys

  8,2(1.2%)

  7,1 mln

  88,7(11.4%)

  496,9 tys

  6,2(0.8%)

  3,4 mln

  42,7(5.1%)

  3,3 mln

  41,0(4.3%)

  1,9 mln

  23,9(2.6%)

  166,9 tys

  2,1(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,8 tys

  0,1(0%)

  10,7 tys

  0,1(0%)

  3,8 tys

  0,0(0%)

  24,9 tys

  0,3(0%)

  77,7 tys

  1,0(0.1%)

  9,6 tys

  0,1(0%)

  33,9 tys

  0,4(0%)

  68,4 tys

  0,9(0.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  125,3 tys

  1,6(0.3%)

  75,2 tys

  1,0(0.1%)

  64,8 tys

  0,8(0.1%)

  212,6 tys

  2,7(0.3%)

  26,3 tys

  0,3(0%)

  85,8 tys

  1,1(0.1%)

  54,0 tys

  0,7(0.1%)

  42,3 tys

  0,5(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  4,5 tys

  0,1(0%)

  9,5 tys

  0,1(0%)

  21,8 tys

  0,3(0%)

  12,4 tys

  0,2(0%)

  16,5 tys

  0,2(0%)

  19,3 tys

  0,2(0%)

  17,9 tys

  0,2(0%)

  19,6 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  101,0 tys

  1,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,3

  0,0(0%)

  89,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  81,7

  0,0(0%)

  26,8

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  24,2 tys

  0,3(0%)

  149

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  82,8 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  80,8 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  134

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat chełmski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 19 443 mieszkańców powiatu chełmskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 503 kobiet oraz 9 940 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,6% wykształcenie policealne, 8,8% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,8% mieszkańców powiatu chełmskiego, gimnazjalnym 6,7%, natomiast 30,7% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu chełmskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie chełmskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (31,8%) oraz zasadnicze zawodowe (17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,7%) oraz podstawowe ukończone (29,5%).

  15,8% mieszkańców powiatu chełmskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,1% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 452 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 4,10 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,2% ludności (26,1% wśród dziewczynek i 26,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 84,63.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,0% wśród dziewczyn i 11,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 89,77.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,2% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29 uczniów. 19 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,0% mieszkańców powiatu chełmskiego w wieku potencjalnej nauki (32,9% kobiet i 33,0% mężczyzn).

 • 9,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  9,2%
  woj. lubelskie
  17,0%
  Kraj
  17,9%
 • 11,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 14,0% W miastach
  (wyższe)
 • 8,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 26,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  26,3%
  Lubelskie
  33,2%
  Kraj
  33,3%
 • 27,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 33,7% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 25,9% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,6%
  Lubelskie
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 2,5% Kobiety
  (policealne)
 • 0,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,6% W miastach
  (policealne)
 • 1,6% Na wsi
  (policealne)
 • 8,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  8,8%
  Województwo
  11,7%
  Kraj
  12,4%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,0%
  Lubelskie
  18,4%
  Cała Polska
  18,1%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 16,6% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 23,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat chełmski
  23,8%
  woj. lubelskie
  20,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 17,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,9% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,8% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,7%
  Lubelskie
  5,6%
  Kraj
  5,2%
 • 6,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 30,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. chełmski
  30,7%
  Lubelskie
  22,1%
  Kraj
  19,3%
 • 31,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 29,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 22,1% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 31,2% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. chełmski
  3,3%
  Lubelskie
  2,0%
  Cała Polska
  1,4%
 • 4,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,7% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 452 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat chełmski
  452,0
  woj. lubelskie
  792,0
  Polska
  811,0
 • 4,10 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat chełmski
  4,10
  Lubelskie
  1,13
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 33,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 33,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 5,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 67,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 65,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 84,63 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. chełmski
  84,63
  Lubelskie
  94,47
  Cała Polska
  96,62
 • 81,35 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  81,35
  woj. lubelskie
  91,77
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat chełmski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat chełmski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. chełmski
  15,0
  Województwo
  16,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 355,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 304,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 51,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 89,77 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. chełmski
  89,77
  Lubelskie
  98,27
  Cały kraj
  100,01
 • 83,92 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  83,92
  Lubelskie
  92,40
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat chełmski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat chełmski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. chełmski
  21,0
  woj. lubelskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 •  
 • 202,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 145,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 56,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 3,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie chełmskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 29 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. chełmski
  29,0
  Województwo
  26,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 29 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 29
 • 29 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 29
 • 30 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 30
 • 13,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 7,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  19,0
  Województwo
  22,0
  Cały kraj
  24,0
 • 19 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 19
 • 19 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 19
 • 23,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 10,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  23,0
  Lubelskie
  21,0
  Kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 23 Szkoły policealne ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 23
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat chełmski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat chełmski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat chełmski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat chełmski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie chełmskim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2 (całoroczne: 0)
  • ośrodki kolonijne: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1 (całoroczne: 0)


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie chełmskim: 16 (publiczne: 16, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 16 (przystosowane wejście do budynku: 16, udogodnienia wewnątrz budynku: 10). W powiecie chełmskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 415 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 675 (uczestnicy: 93 371)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 66)
  • wystawy: 36 (uczestnicy: 3 182)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 32 (uczestnicy: 10 661)
  • koncerty: 28 (uczestnicy: 11 400)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 54 (uczestnicy: 2 503)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 160 (uczestnicy: 22 255)
  • konkursy: 136 (uczestnicy: 2 223)
  • pokazy teatralne: 51 (uczestnicy: 4 643)
  • konferencje: 5 (uczestnicy: 460)
  • interdyscyplinarne: 28 (uczestnicy: 12 805)
  • warsztaty: 38 (uczestnicy: 1 482)
  • inne: 104 (uczestnicy: 21 691)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 107 (członkowie: 1 831)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 58)
  • taneczne: 1 (członkowie: 16)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 20)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 20)
  • teatralne: 6 (członkowie: 96)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 11 (członkowie: 353)
  • literackie: 1 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 17 (członkowie: 352)
  • koło gospodyń wiejskich: 51 (członkowie: 789)
  • inne: 10 (członkowie: 107)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 16 (absolwenci: 130)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 36)
  • plastyczne: 3 (absolwenci: 4)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 13)
  • tańca: 2 (absolwenci: 25)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 22)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 7
  • muzyczne: 7
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 9
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 57 (członkowie: 598)
  • teatralne: 8 (członkowie: 99)
  • muzyczne - instrumentalne: 11 (członkowie: 130)
  • wokalne i chóry: 9 (członkowie: 100)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 27 (członkowie: 245)
  • taneczne: 1 (członkowie: 16)
  • inne: 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie chełmskim działało 27 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 249 899 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 58 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 9 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 32 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 309 237 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 161
  • dostępne dla czytelników: 120
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 116
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 10
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 13
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 11
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 6
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie chełmskim działało 28 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 494 członków. Zarejestrowano 1 633 ćwiczących (mężczyźni: 1 367, kobiety: 266, chłopcy do lat 18: 996, dziewczęta do lat 18: 256). Aktywne były 42 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (33), instruktora sportowego (19) oraz inne osoby (10).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie chełmskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)