Powiat złotowski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat złotowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 69 801 Liczba mieszkańców
 • 1 660 km2 Powierzchnia
 • 42 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 49,9% Stopa urbanizacji
 • Ryszard Goławski Starosta
 • al. Piasta 32, 77-400 Złotów Adres starostwa powiatowego
 • PZL Tablice rejestracyjne
Powiat złotowski na mapie
Identyfikatory
 • 3031 TERYT (TERC)
Herb powiatu złotowskiego
powiat złotowski herb

powiat złotowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie
672223350
672223346
ul. ks. Domańskiego 48 a
77-400 Złotów
Komenda Powiatowa Policji w Złotowie
67 265 02 11
67 265 02 15
Aleja Piasta 49
77-400 Złotów
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Złotowie
067 349 16 91
067 349 16 92
ul. Hubego 1/1
77-400 Złotów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie
067 263 51 54
067 263 51 54
ul. 8 Marca 5
77-400 Złotów
Starostwo Powiatowe w Złotowie
(67) 263-32-20
(67) 263-28-02
Al. Piasta
77-400 Złotów

Powiat złotowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie złotowskim oddano do użytku 232 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,32 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  65,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 31,5% na sprzedaż lub wynajem, 3,4% jako mieszkania komunalne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 89,4% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 10,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie złotowskim to 4,30 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie złotowskim to 106,10 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie złotowskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 232 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 3,32 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  3,32
  woj. wielkopolskie
  4,62
  Kraj
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 135 Użytek własny
 • 16 Sprzedaż lub wynajem
 • 89,4%
  10,6%
 • 997 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 4,30 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  4,30
  Województwo
  4,17
  Cały kraj
  4,13
 • 14,29 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. złotowski
  14,29
  woj. wielkopolskie
  19,28
  Polska
  15,89
 • 24 604 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 106,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat złotowski
  106,1 m2
  woj. wielkopolskie
  102,9 m2
  Cała Polska
  99,8 m2
 • 0,35 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat złotowski
  0,35 m2
  Województwo
  0,48 m2
  Kraj
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat złotowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat złotowski ma 69 801 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 1,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu złotowskiego zawarli w 2015 roku 347 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,4% mieszkańców powiatu złotowskiego jest stanu wolnego, 56,1% żyje w małżeństwie, 4,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat złotowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -8. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,1 na 1000 mieszkańców powiatu złotowskiego. W 2015 roku urodziło się 676 dzieci, w tym 46,7% dziewczynek i 53,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 410 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,99 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 43,2% zgonów w powiecie złotowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,0% zgonów w powiecie złotowskim były nowotwory, a 5,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu złotowskiego przypada 9.79 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 670 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 874 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu złotowskiego -204. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,8% mieszkańców powiatu złotowskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu złotowskiego

 • 69 801 Liczba mieszkańców
 • 35 146 Kobiety
 • 34 655 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie złotowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie złotowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie złotowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu złotowskiego w latach 2017-2050

 • 59 674 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 29 931 Kobiety
 • 29 743 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie złotowskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie złotowskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie złotowskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu złotowskiego

 • 39,1 latŚredni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  39,1 lat
  woj. wielkopolskie
  39,8 lat
  Cała Polska
  40,9 lat
 • 40,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat złotowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu złotowskiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat złotowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat złotowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat złotowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,4% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  30,4%
  Wielkopolskie
  29,5%
  Cała Polska
  28,8%
 • 24,6% Kobiety
  (Panny)
 • 36,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,1%Żonaci/Zamężne
 • powiat złotowski
  56,1%
  Wielkopolskie
  57,2%
  Kraj
  55,8%
 • 55,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,3%
  woj. wielkopolskie
  9,0%
  Polska
  9,6%
 • 14,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,1%
  Województwo
  4,1%
  Cały kraj
  5,0%
 • 4,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,1% Nieustalone
 • pow. złotowski
  1,1%
  Województwo
  0,2%
  Cała Polska
  0,8%
 • 1,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie złotowskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie złotowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Tutaj
  5,0
  Województwo
  5,1
  Cały kraj
  4,9
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Powiat
  1,4
  Województwo
  1,7
  Cały kraj
  1,8
 • 347 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie złotowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie złotowskim

 • -8 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,1 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -0,1
  Wielkopolskie
  1,0
  Cały kraj
  -0,7
 • -0,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie złotowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie złotowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie złotowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie złotowskim w roku 2015

 • 676 Urodzenia żywe
 • 316 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 360 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,7%
  53,3%
 • 9,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,7
  Wielkopolskie
  10,6
  Kraj
  9,6
 • 40,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  40,0
  Wielkopolskie
  43,3
  Cały kraj
  40,1
 • 14.37 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14.37
 • 60.17 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 60.17
 • 88.35 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 88.35
 • 61.81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61.81
 • 25.2 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25.2
 • 5.29 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.29
 • 2.44 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 2.44
 • 3 410 gŚrednia waga noworodków
 • 3 331 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 480 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 410 g
  Wielkopolskie
  3 395 g
  Cała Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 76 Waga 4000g - 4499g
 • 76
 • 217 Waga 3500g - 3999g
 • 217
 • 229 Waga 3000g - 3499g
 • 229
 • 91 Waga 2500g - 2999g
 • 91
 • 29 Waga 2000g - 2499g
 • 29
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,28 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,28
  woj. wielkopolskie
  1,38
  Polska
  1,29
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat złotowski
  0,60
  Wielkopolskie
  0,67
  Polska
  0,63
 • 0,99 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,99
  Województwo
  1,11
  Cały kraj
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie złotowskim w roku 2015

 • 684 Zgony
 • 329 Kobiety
  (Zgony)
 • 355 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,1%
  51,9%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 66,7%
  33,3%
 • 9,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,8
  Województwo
  9,6
  Cała Polska
  10,3
 • 101,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  101,2
  Województwo
  90,2
  Cała Polska
  106,9
 • 4,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. złotowski
  4,4
  woj. wielkopolskie
  4,5
  Kraj
  4,0
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,4
  Wielkopolskie
  3,0
  Kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,5
  Kraj
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie złotowskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  40,7%
  Województwo
  39,8%
  Kraj
  45,1%
 • 29,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  29,0%
  Województwo
  28,2%
  Kraj
  26,6%
 • 4,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  4,1%
  Wielkopolskie
  5,9%
  Kraj
  5,4%
 • 1,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  1,6
  Polska
  3,9
 • 60,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  60,9
  Polska
  70,2
 • 241,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  241,5
  Wielkopolskie
  252,8
  Polska
  260,7
 • 238,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  238,5
  Kraj
  248,3
 • 338,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 345,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 331,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  338,6
  woj. wielkopolskie
  356,0
  Cała Polska
  441,1
 • 66,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 99,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  66,8
  Województwo
  68,0
  Cały kraj
  85,7
 • 34,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  34,0
  Wielkopolskie
  30,3
  Cały kraj
  30,1
 • 5,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  5,7
  woj. wielkopolskie
  7,1
  Kraj
  8,2
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. złotowski
  0,7%
  Wielkopolskie
  0,9%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 670 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 351 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 319 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 874 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 443 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 431 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -204 Saldo migracji
 • -92 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -112 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -204 Saldo migracji wewnętrznych
 • -92 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -112 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie złotowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie złotowskim

 • 16,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat złotowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat złotowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie złotowskim na 1000 mieszkańców pracuje 242 osób . Jest to mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. 47,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie złotowskim wynosiło w 2015 roku 12,1% (14,4% wśród kobiet i 10,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie złotowskim wynosi 3 114,52 PLN, co odpowiada 75.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu złotowskiego 4 760 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 665 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 095.

  29,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu złotowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 21,2% w przemyśle i budownictwie, a 10,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 10,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie złotowskim

 • 242 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  242,0
  woj. wielkopolskie
  262,0
  Cała Polska
  232,0
 • 12,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 14,4% Kobiety
 • 10,1% Mężczyźni
 • pow. złotowski
  12,1%
  woj. wielkopolskie
  6,1%
  Kraj
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie złotowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie złotowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie złotowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie złotowskim

 • 3 115 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 115 PLN
  Wielkopolskie
  3 729 PLN
  Kraj
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie złotowskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie złotowskim

 • 4 760 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 665 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 095 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,77 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie złotowskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 30,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 21,2% Przemysł i budownictwo
 • 13,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 28,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 10,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 21,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 19,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,5% Pozostałe
 • 28,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie złotowskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie złotowskim

 • 16 894 Pracujący ogółem
 • 8 215 Kobiety
 • 8 679 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie złotowskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 19,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,8% W wieku produkcyjnym
 • 58,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat złotowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 56,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  56,7
  Wielkopolskie
  59,7
  Cały kraj
  60,1
 • 25,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. złotowski
  25,8
  Województwo
  29,1
  Polska
  31,4
 • 83,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  83,9
  Wielkopolskie
  95,3
  Cały kraj
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 63,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat złotowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie złotowskim stwierdzono 935 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,39 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie złotowskim wynosi 75,40% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu złotowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 6,39 (wykrywalność 56%) oraz o charakterze kryminalnym - 7,27 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,15 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,43 (81%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (77%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie złotowskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat złotowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 935 Przestępstwa ogółem
 • 935
 • 508 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 508
 • 170 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 170
 • 150 Przestępstwa drogowe
 • 150
 • 18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 18
 • 446 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 446
 • 13,39 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. złotowski
  13,39
  woj. wielkopolskie
  19,81
  Kraj
  20,80
 • 7,27 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  7,27
  woj. wielkopolskie
  12,37
  Cały kraj
  13,59
 • 2,43 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. złotowski
  2,43
  Wielkopolskie
  4,63
  Kraj
  4,36
 • 2,15 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,15
  Województwo
  1,93
  Polska
  1,99
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat złotowski
  0,26
  Województwo
  0,33
  Kraj
  0,45
 • 6,39 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. złotowski
  6,39
  woj. wielkopolskie
  10,82
  Cała Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat złotowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  75%
  Wielkopolskie
  70%
  Kraj
  65%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  62%
  Wielkopolskie
  57%
  Cały kraj
  52%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. złotowski
  82%
  woj. wielkopolskie
  89%
  Cała Polska
  84%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. złotowski
  78%
  Województwo
  89%
  Kraj
  82%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. złotowski
  56%
  Wielkopolskie
  52%
  Kraj
  46%

Powiat złotowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 18 486 mieszkańców powiatu złotowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 974 kobiet oraz 9 512 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,7% wykształcenie policealne, 7,0% średnie ogólnokształcące, a 20,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,0% mieszkańców powiatu złotowskiego, gimnazjalnym 7,0%, natomiast 26,0% podstawowym ukończonym. 2,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu złotowskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie złotowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,3%) oraz średnie zawodowe (20,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,7%) oraz podstawowe ukończone (23,6%).

  17,1% mieszkańców powiatu złotowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,6% wśród dziewczynek i 16,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 821 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,10 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,4% ludności (24,9% wśród dziewczynek i 25,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,74.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,9% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 94,65.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,3% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 3 uczniów. 26 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,4% mieszkańców powiatu złotowskiego w wieku potencjalnej nauki (32,3% kobiet i 32,5% mężczyzn).

 • 10,1% Wykształcenie wyższe
 • powiat złotowski
  10,1%
  Województwo
  16,9%
  Cały kraj
  17,9%
 • 11,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 13,6% W miastach
  (wyższe)
 • 6,6% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  28,9%
  Województwo
  31,7%
  Cała Polska
  33,3%
 • 32,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 33,9% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 23,9% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,7% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  1,7%
  Województwo
  2,3%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,6% Kobiety
  (policealne)
 • 0,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,2% Na wsi
  (policealne)
 • 7,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  7,0%
  Wielkopolskie
  11,3%
  Polska
  12,4%
 • 9,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 4,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,5% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,2%
  Województwo
  18,1%
  Kraj
  18,1%
 • 20,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,3% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 17,1% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  26,0%
  Wielkopolskie
  26,8%
  Polska
  22,9%
 • 18,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,1% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,0% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 7,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. złotowski
  7,0%
  Wielkopolskie
  5,3%
  Cały kraj
  5,2%
 • 6,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,5% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,4% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 26,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  26,0%
  Wielkopolskie
  18,3%
  Kraj
  19,3%
 • 28,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 20,5% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 31,6% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat złotowski
  2,0%
  woj. wielkopolskie
  1,1%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,6% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie złotowskim

 • 821 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  821,0
  Wielkopolskie
  876,0
  Polska
  842,0
 • 1,10 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,10
  Województwo
  1,05
  Cała Polska
  1,12
 •  
 • 112,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 112,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 24,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 7,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie złotowskim

 • 86,74 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  86,74
  woj. wielkopolskie
  94,21
  Cały kraj
  90,94
 • 85,16 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. złotowski
  85,16
  woj. wielkopolskie
  93,37
  Cały kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat złotowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat złotowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. złotowski
  18,0
  woj. wielkopolskie
  19,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 9
 •  
 • 318,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 267,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 50,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 15,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie złotowskim

 • 94,65 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. złotowski
  94,65
  Województwo
  101,87
  Cały kraj
  98,90
 • 86,52 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat złotowski
  86,52
  Wielkopolskie
  94,51
  Kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat złotowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat złotowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  19,0
  woj. wielkopolskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 9 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 9
 •  
 • 176,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 126,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 49,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 16,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie złotowskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie złotowskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 3 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. złotowski
  3,0
  Województwo
  2,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 3 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 3
 • 30 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 30
 • 36 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 36
 • 34,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 20,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  26,0
  Województwo
  24,0
  Polska
  23,0
 • 26 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 26
 • 26 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 26
 • 52,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 30,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. złotowski
  12,0
  Województwo
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 12 Szkoły policealne ogółem
 • 12
 • 13 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 13
 • 11 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 11
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie złotowskim

 • 17,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat złotowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat złotowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat złotowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)