Powiat iławski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat iławski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 92 791 Liczba mieszkańców
 • 1 385 km2 Powierzchnia
 • 67 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 57,5% Stopa urbanizacji
 • Maciej Rygielski Starosta
 • ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława Adres starostwa powiatowego
 • NIL Tablice rejestracyjne
Powiat iławski na mapie
Identyfikatory
 • 2807 TERYT (TERC)
Herb powiatu iławskiego
powiat iławski herb
Flaga powiatu iławskiego
powiat iławski flaga

powiat iławski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie
089 644-95-00 089 6944 95 15
089 644-95-03
Wyszyńskiego 10
14-200 Iława
Komenda Powiatowa Policji Iławie
089 640 72 00
089 640 72 05
Wiejska 4
14-200 Iława
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Iławie
089 644 81 42
089 644 81 41
Wyszyńskiego 37
14-200 Iława
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Iława
089 649 04 20
089 649 04 21
Sienkiewicza 10
14-200 Iława
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie
089 648 22 86
089 648 22 86
Dąbrowskiego 11
14-200 Iława
Starostwo Powiatowe w Iławie
(89) 649-07-00
(89) 649-66-00
ul. Andersa
14-200 Iława

Powiat iławski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat iławski ma 92 791 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 3,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu iławskiego w 2050 roku wynosi 81 591, z czego 41 059 to kobiety, a 40 532 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu iławskiego zawarli w 2016 roku 438 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,0% mieszkańców powiatu iławskiego jest stanu wolnego, 57,8% żyje w małżeństwie, 3,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat iławski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 74. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,8 na 1000 mieszkańców powiatu iławskiego. W 2016 roku urodziło się 931 dzieci, w tym 47,5% dziewczynek i 52,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 379 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,09 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 41,2% zgonów w powiecie iławskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,6% zgonów w powiecie iławskim były nowotwory, a 6,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu iławskiego przypada 9.24 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 901 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 025 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu iławskiego -124. W tym samym roku 22 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 11 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 11.

  62,7% mieszkańców powiatu iławskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu iławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 92 791 Liczba mieszkańców
 • 46 794 Kobiety
 • 45 997 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie iławskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie iławskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie iławskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu iławskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 81 591 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 41 059 Kobiety
 • 40 532 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie iławskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie iławskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie iławskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu iławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 39,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat iławski
  39,4 lat
  Warmińsko-mazurskie
  40,4 lat
  Kraj
  41,2 lat
 • 40,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat iławski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu iławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat iławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat iławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat iławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,0% Kawalerowie/Panny
 • powiat iławski
  28,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  28,7%
  Polska
  28,8%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,8%
  Warmińsko-mazurskie
  54,0%
  Polska
  55,8%
 • 56,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • powiat iławski
  8,5%
  Województwo
  9,0%
  Cała Polska
  9,6%
 • 13,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. iławski
  3,8%
  Warmińsko-mazurskie
  5,6%
  Cały kraj
  5,0%
 • 4,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,0% Nieustalone
 • powiat iławski
  2,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,7%
  Kraj
  0,8%
 • 1,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie iławskim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Powiat
  4,7
  Warmińsko-mazurskie
  4,7
  Cały kraj
  5,0
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Powiat
  1,9
  Województwo
  1,9
  Polska
  1,7
 • 438 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie iławskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 74 Przyrost naturalny w roku 2016
 • 55 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 19 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,8 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. iławski
  0,8
  Województwo
  -0,4
  Cała Polska
  -0,2
 • -0,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 2,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie iławskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie iławskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie iławskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie iławskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 931 Urodzenia żywe
 • 442 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 489 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,5%
  52,5%
 • 10,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,0
  Województwo
  9,4
  Kraj
  10,0
 • 42,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat iławski
  42,2
  Województwo
  39,0
  Kraj
  41,7
 • 17.17 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 17.17
 • 63.55 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 63.55
 • 87.09 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 87.09
 • 70.4 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70.4
 • 34.38 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34.38
 • 6.41 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.41
 • 3 379 g Średnia waga noworodków
 • 3 339 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 415 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat iławski
  3 379 g
  Województwo
  3 393 g
  Cały kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 17 Waga 4500g - 4999g
 • 17
 • 74 Waga 4000g - 4499g
 • 74
 • 323 Waga 3500g - 3999g
 • 323
 • 327 Waga 3000g - 3499g
 • 327
 • 125 Waga 2500g - 2999g
 • 125
 • 41 Waga 2000g - 2499g
 • 41
 • 17 Waga 1500g - 1999g
 • 17
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,38 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. iławski
  1,38
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,28
  Kraj
  1,36
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat iławski
  0,66
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,63
  Cała Polska
  0,66
 • 1,09 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. iławski
  1,09
  Województwo
  0,95
  Cały kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie iławskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 857 Zgony
 • 387 Kobiety
  (Zgony)
 • 470 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,2%
  54,8%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 9,2 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  9,2
  Województwo
  9,8
  Cały kraj
  10,1
 • 92,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  92,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  104,7
  Cała Polska
  101,5
 • 4,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. iławski
  4,3
  Województwo
  5,0
  Polska
  4,0
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,1
  Województwo
  3,4
  Cała Polska
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,3
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie iławskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. iławski
  40,0%
  Warmińsko-mazurskie
  39,1%
  Polska
  45,7%
 • 34,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. iławski
  34,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  29,0%
  Cała Polska
  26,7%
 • 4,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. iławski
  4,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,4%
  Cały kraj
  6,1%
 • 17,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  17,0
  Kraj
  5,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  65,4
  Cała Polska
  74,3
 • 298,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  298,8
  Województwo
  278,4
  Cała Polska
  274,3
 • 262,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  262,1
  Polska
  261,6
 • 350,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 359,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 340,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. iławski
  350,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  375,6
  Polska
  469,0
 • 64,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 94,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat iławski
  64,2
  Warmińsko-mazurskie
  73,1
  Cała Polska
  87,7
 • 25,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat iławski
  25,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,5
  Polska
  31,8
 • 8,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  8,5
  Województwo
  9,1
  Cały kraj
  8,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,1%
  Warmińsko-mazurskie
  1,0%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 901 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 468 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 433 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Zameldowania z zagranicy
 • 10 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 025 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 548 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 477 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Wymeldowania za granicę
 • 6 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -113 Saldo migracji
 • -76 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -37 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -124 Saldo migracji wewnętrznych
 • -80 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -44 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 11 Saldo migracji zagranicznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie iławskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat iławski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat iławski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie iławskim oddano do użytku 309 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,33 nowych lokali. Jest to wartość większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  73,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 26,2% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 56,1% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 43,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie iławskim to 3,98 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie iławskim to 95,60 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 309 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 3,33 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat iławski
  3,33
  Warmińsko-mazurskie
  3,18
  Cała Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 128 Użytek własny
 • 100 Sprzedaż lub wynajem
 • 56,1%
  43,9%
 • 1 230 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 3,98 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat iławski
  3,98
  Województwo
  3,91
  Polska
  3,96
 • 13,26 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  13,26
  Warmińsko-mazurskie
  12,45
  Cały kraj
  16,85
 • 29 527 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 95,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  95,6 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  90,6 m2
  Polska
  94,5 m2
 • 0,32 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  0,32 m2
  Warmińsko-mazurskie
  0,29 m2
  Cały kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat iławski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie iławskim na 1000 mieszkańców pracuje 226 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. 46,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie iławskim wynosiło w 2016 roku 6,0% (8,0% wśród kobiet i 4,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie iławskim wynosi 3 307,79 PLN, co odpowiada 77.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu iławskiego 6 789 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 739 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -50.

  21,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu iławskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 45,1% w przemyśle i budownictwie, a 11,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 226 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  226,0
  Warmińsko-mazurskie
  196,0
  Cała Polska
  240,0
 • 6,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,0% Kobiety
 • 4,3% Mężczyźni
 • powiat iławski
  6,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  14,2%
  Polska
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie iławskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie iławskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie iławskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 308 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat iławski
  3 308 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 619 PLN
  Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie iławskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 789 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 739 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -50 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,99 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 21,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 45,1% Przemysł i budownictwo
 • 33,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 55,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,7% Pozostałe
 • 31,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie iławskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 20 942 Pracujący ogółem
 • 9 743 Kobiety
 • 11 199 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie iławskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 19,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,7% W wieku produkcyjnym
 • 57,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat iławski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 59,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat iławski
  59,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  58,4
  Cała Polska
  61,7
 • 27,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat iławski
  27,8
  Województwo
  29,2
  Kraj
  32,7
 • 87,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  87,3
  Województwo
  100,2
  Kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 63,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat iławski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie iławskim stwierdzono 1 852 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,97 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie iławskim wynosi 69,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu iławskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,50 (wykrywalność 62%) oraz przeciwko mieniu - 9,54 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,51 (98%), o charakterze gospodarczym - 3,02 (70%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,51 (72%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat iławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 852 Przestępstwa ogółem
 • 1 852
 • 1 252 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 252
 • 280 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 280
 • 233 Przestępstwa drogowe
 • 233
 • 47 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 47
 • 885 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 885
 • 19,97 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  19,97
  woj. warmińsko-mazurskie
  18,76
  Kraj
  19,48
 • 13,50 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  13,50
  Warmińsko-mazurskie
  12,58
  Polska
  12,76
 • 3,02 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,02
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,06
  Polska
  3,91
 • 2,51 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,51
  Warmińsko-mazurskie
  2,24
  Cała Polska
  1,91
 • 0,51 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,51
  Województwo
  0,64
  Cały kraj
  0,47
 • 9,54 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. iławski
  9,54
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,98
  Cała Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat iławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. iławski
  69%
  Województwo
  67%
  Cała Polska
  67%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat iławski
  62%
  woj. warmińsko-mazurskie
  57%
  Cała Polska
  55%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. iławski
  70%
  woj. warmińsko-mazurskie
  79%
  Cały kraj
  83%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Polska
  99%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  72%
  Warmińsko-mazurskie
  84%
  Cała Polska
  83%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  47%
  Województwo
  48%
  Cała Polska
  46%

Powiat iławski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 24 233 mieszkańców powiatu iławskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 11 713 kobiet oraz 12 520 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 11,1% średnie ogólnokształcące, a 14,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,6% mieszkańców powiatu iławskiego, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 26,4% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu iławskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie iławskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,4%) oraz zasadnicze zawodowe (19,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,3%) oraz podstawowe ukończone (23,4%).

  16,9% mieszkańców powiatu iławskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 752 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,50 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,0% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 27,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,83.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,5% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,5% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 99,61.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,9% mieszkańców powiatu iławskiego w wieku potencjalnej nauki (31,1% kobiet i 30,8% mężczyzn).

 • 11,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  15,1%
  Polska
  17,9%
 • 13,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 15,2% W miastach
  (wyższe)
 • 5,3% Na wsi
  (wyższe)
 • 27,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  27,9%
  Warmińsko-mazurskie
  31,4%
  Cały kraj
  33,3%
 • 30,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 33,5% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 20,0% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  1,9%
  Warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Cały kraj
  2,7%
 • 2,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,5% W miastach
  (policealne)
 • 0,9% Na wsi
  (policealne)
 • 11,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  11,1%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Kraj
  12,4%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,9% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. iławski
  14,9%
  Warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Cały kraj
  18,1%
 • 14,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,2% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 10,4% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  26,6%
  Warmińsko-mazurskie
  21,5%
  Cały kraj
  22,9%
 • 19,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,9% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,9% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. iławski
  6,0%
  Warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Kraj
  5,2%
 • 5,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,0% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 26,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat iławski
  26,4%
  Województwo
  23,9%
  Kraj
  19,3%
 • 29,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 19,7% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 35,7% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,8% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 752 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat iławski
  752,0
  Województwo
  748,0
  Kraj
  842,0
 • 1,50 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,50
  Warmińsko-mazurskie
  1,33
  Cała Polska
  1,12
 •  
 • 127,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 124,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 8,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 41,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 40,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 90,83 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. iławski
  90,83
  woj. warmińsko-mazurskie
  88,14
  Polska
  90,94
 • 89,75 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. iławski
  89,75
  Województwo
  86,91
  Kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat iławski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat iławski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat iławski
  17,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  18,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 476,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 405,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 71,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 30,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 99,61 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat iławski
  99,61
  Warmińsko-mazurskie
  97,53
  Cały kraj
  98,90
 • 91,76 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. iławski
  91,76
  woj. warmińsko-mazurskie
  88,28
  Kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat iławski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat iławski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. iławski
  23,0
  Warmińsko-mazurskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 23 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 23
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 24
 • 10 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 10
 • 17 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 17
 •  
 • 229,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 148,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 81,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie iławskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. iławski
  2,0
  Województwo
  2,0
  Kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 28 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 28
 • 23 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 23
 • 64,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 42,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 6,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. iławski
  25,0
  Warmińsko-mazurskie
  23,0
  Polska
  23,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 102,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 69,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  11,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 11 Szkoły policealne ogółem
 • 11
 • 16 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 16
 • 10 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 10
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat iławski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat iławski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat iławski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)