Powiat poddębicki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, gminy, regon, zarobki, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat poddębicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 41 380 Liczba mieszkańców
 • 881 km2 Powierzchnia
 • 47 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 26,0% Stopa urbanizacji
 • Ryszard Rytter Starosta
 • ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice Adres starostwa powiatowego
 • EPD Tablice rejestracyjne
Powiat poddębicki na mapie
Identyfikatory
 • 1011 TERYT (TERC)
Herb powiatu poddębickiego
powiat poddębicki herb
Flaga powiatu poddębickiego
powiat poddębicki flaga

powiat poddębicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poddębicach
(43) 678-78-00 wew. 850, 854, 855
ul. Łęczycka 16
99-200 Poddębice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach
poddebice.piw@wetgiw.gov.pl
ul. Mickiewicza 32, (42)678-90-95
99-200 Poddębice
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach
(43) 678-75-00, (43) 678-75-10 kppsp13psk@straz.lodz.pl
ul. Narutowicza 3
99-200 Poddębice
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Poddębicach
(43) 678-86 00
ul.Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Poddębicach
(43)678-86-00
ul.Mickiewicza16
99-200 Poddębice
Starostwo Powiatowe w Poddębicach
(43) 678-78-00
(43) 678-27-01
ul. Łęczycka
99-200 Poddębice

Powiat poddębicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat poddębicki ma 41 380 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 4,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu poddębickiego w 2050 roku wynosi 34 329, z czego 17 191 to kobiety, a 17 138 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu poddębickiego zawarli w 2017 roku 182 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,2% mieszkańców powiatu poddębickiego jest stanu wolnego, 54,9% żyje w małżeństwie, 3,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat poddębicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -109. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,63 na 1000 mieszkańców powiatu poddębickiego. W 2017 roku urodziło się 415 dzieci, w tym 52,8% dziewczynek i 47,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 340 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,79 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 45,2% zgonów w powiecie poddębickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,5% zgonów w powiecie poddębickim były nowotwory, a 3,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu poddębickiego przypada 12.83 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 347 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 413 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu poddębickiego -66. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  61,0% mieszkańców powiatu poddębickiego jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu poddębickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41 380 Liczba mieszkańców
 • 20 926 Kobiety
 • 20 454 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie poddębickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie poddębickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie poddębickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu poddębickiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 34 329 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 17 191 Kobiety
 • 17 138 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie poddębickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie poddębickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie poddębickim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu poddębickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  42,2 lat
  Województwo
  42,7 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 44,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat poddębicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu poddębickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat poddębicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat poddębicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat poddębicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,2% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  29,2%
  łódzkie
  26,6%
  Kraj
  28,8%
 • 22,2% Kobiety
  (Panny)
 • 36,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,9% Żonaci/Zamężne
 • powiat poddębicki
  54,9%
  Województwo
  55,0%
  Polska
  55,8%
 • 53,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 12,4% Wdowcy/Wdowy
 • pow. poddębicki
  12,4%
  Województwo
  11,5%
  Kraj
  9,6%
 • 20,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. poddębicki
  3,3%
  woj. łódzkie
  5,8%
  Cała Polska
  5,0%
 • 3,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • pow. poddębicki
  0,2%
  woj. łódzkie
  1,1%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie poddębickim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat poddębicki
  4,4
  łódzkie
  4,7
  Cała Polska
  5,0
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat poddębicki
  1,5
  Województwo
  1,8
  Polska
  1,7
 • 182 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie poddębickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -109 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 0 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -109 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,63 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. poddębicki
  -2,6
  Województwo
  -3,0
  Polska
  -0,0
 • -1,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie poddębickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie poddębickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie poddębickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie poddębickim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 415 Urodzenia żywe
 • 219 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 196 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,8%
  47,2%
 • 10,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. poddębicki
  10,0
  woj. łódzkie
  9,6
  Polska
  10,5
 • 44,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  44,3
  łódzkie
  42,0
  Polska
  44,2
 • 8.28 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8.28
 • 57.4 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 57.4
 • 84.27 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 84.27
 • 103.91 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 103.91
 • 40.61 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40.61
 • 4.19 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.19
 • 3 340 g Średnia waga noworodków
 • 3 279 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 407 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 340 g
  Województwo
  3 360 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 40 Waga 4000g - 4499g
 • 40
 • 120 Waga 3500g - 3999g
 • 120
 • 166 Waga 3000g - 3499g
 • 166
 • 59 Waga 2500g - 2999g
 • 59
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,49 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,49
  łódzkie
  1,41
  Polska
  1,45
 • 0,79 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,79
  Województwo
  0,69
  Cała Polska
  0,71
 • 0,79 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,79
  Województwo
  0,76
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie poddębickim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 533 Zgony
 • 252 Kobiety
  (Zgony)
 • 281 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,3%
  52,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,8
  łódzkie
  12,1
  Cała Polska
  10,1
 • 139,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. poddębicki
  139,2
  łódzkie
  132,5
  Cały kraj
  101,5
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  0,0
  woj. łódzkie
  3,8
  Kraj
  4,0
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  4,0
  Województwo
  4,0
  Kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  1,6
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie poddębickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  48,5%
  łódzkie
  41,7%
  Cały kraj
  45,7%
 • 22,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. poddębicki
  22,8%
  łódzkie
  25,2%
  Kraj
  26,7%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. poddębicki
  5,0%
  woj. łódzkie
  7,4%
  Cała Polska
  6,1%
 • 10,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  10,1
  Cała Polska
  5,9
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  83,3
  Polska
  74,3
 • 295,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat poddębicki
  295,0
  woj. łódzkie
  314,0
  Kraj
  274,3
 • 295,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  295,4
  Cała Polska
  261,6
 • 628,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 722,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 532,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat poddębicki
  628,5
  łódzkie
  519,0
  Cała Polska
  469,0
 • 66,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 42,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 89,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  66,8
  woj. łódzkie
  90,2
  Polska
  87,7
 • 28,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat poddębicki
  28,5
  Województwo
  36,2
  Polska
  31,8
 • 4,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,8
  łódzkie
  10,4
  Cała Polska
  8,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,4%
  łódzkie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 347 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 183 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 164 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 413 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 223 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 190 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -65 Saldo migracji
 • -40 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -25 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -66 Saldo migracji wewnętrznych
 • -40 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -26 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie poddębickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat poddębicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat poddębicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie poddębickim oddano do użytku 199 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,81 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie poddębickim to 15 504 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 374 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 63,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 36,2% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie poddębickim to 4,07 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie poddębickim to 103,10 m2 i jest mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 88,64% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 80,82% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 75,03% mieszkań posiada łazienkę, 60,33% korzysta z centralnego ogrzewania, a 3,90% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15 504 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 373,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat poddębicki
  373,70
  woj. łódzkie
  406,30
  Cały kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 81,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat poddębicki
  81,40 m2
  Województwo
  68,90 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 30,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. poddębicki
  30,40 m2
  Województwo
  28,00 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,91 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat poddębicki
  3,91
  Województwo
  3,60
  Kraj
  3,82
 • 2,68 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,68
  woj. łódzkie
  2,46
  Polska
  2,69
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. poddębicki
  0,68
  Województwo
  0,68
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 199 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 4,81 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. poddębicki
  4,81
  woj. łódzkie
  3,02
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 104 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 809 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,07 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  4,07
  Województwo
  4,43
  Kraj
  3,91
 • 19,55 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  19,55
  łódzkie
  13,36
  Cała Polska
  18,14
 • 20 523 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 103,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  103,1 m2
  łódzkie
  113,3 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,50 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. poddębicki
  0,50 m2
  łódzkie
  0,34 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 88,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat poddębicki
  88,64%
  Województwo
  94,69%
  Cały kraj
  96,79%
 • 80,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. poddębicki
  80,82%
  woj. łódzkie
  89,51%
  Cała Polska
  93,66%
 • 75,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat poddębicki
  75,03%
  Województwo
  85,48%
  Kraj
  91,31%
 • 60,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat poddębicki
  60,33%
  Województwo
  77,15%
  Cała Polska
  82,12%
 • 3,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat poddębicki
  3,90%
  łódzkie
  44,57%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat poddębicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie poddębickim na 1000 mieszkańców pracuje 129 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 55,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie poddębickim wynosiło w 2016 roku 9,3% (10,0% wśród kobiet i 8,7% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie poddębickim wynosi 4 094,44 PLN, co odpowiada 95.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu poddębickiego 4 758 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 815 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 943.

  58,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu poddębickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,6% w przemyśle i budownictwie, a 7,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 129 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. poddębicki
  129,0
  łódzkie
  237,0
  Polska
  240,0
 • 9,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 10,0% Kobiety
 • 8,7% Mężczyźni
 • powiat poddębicki
  9,3%
  łódzkie
  8,5%
  Kraj
  8,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie poddębickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie poddębickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie poddębickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 4 094 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 094 PLN
  woj. łódzkie
  3 925 PLN
  Cały kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie poddębickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 758 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 815 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 943 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,59 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 58,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 53,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 64,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,6% Przemysł i budownictwo
 • 13,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 20,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,1% Pozostałe
 • 23,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie poddębickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 5 360 Pracujący ogółem
 • 2 980 Kobiety
 • 2 380 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie poddębickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,0% W wieku produkcyjnym
 • 55,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat poddębicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 63,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  63,8
  woj. łódzkie
  66,6
  Cały kraj
  63,4
 • 36,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. poddębicki
  36,0
  łódzkie
  38,5
  Kraj
  34,0
 • 129,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. poddębicki
  129,2
  łódzkie
  136,9
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat poddębicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie poddębickim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 230 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 568 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 253 nowe podmioty, a 222 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (355) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (253) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (744) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (189) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie poddębickim najwięcej (137) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 095) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,6% (148) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,7% (732) podmiotów, a 72,8% (2 350) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie poddębickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (35.6%) oraz Budownictwo (14.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 230 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 148 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 732 Przemysł i budownictwo
 • 2 350 Pozostała działalność
 • 253 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie poddębickim w 2017 roku
 • 222 Podmioty wyrejestrowane w powiecie poddębickim w 2017 roku
 • 2 568 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 095 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 095
 • 111 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 111
 • 22 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 22
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 3 228 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 228
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 22 Spółdzielnie ogółem
 • 22
 • 129 Spółki handlowe ogółem
 • 129
 • 12  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 98  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 98
 • 12    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 137 Spółki cywilne ogółem
 • 137
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 568 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 914 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 914
 • 373 Budownictwo
 • 373
 • 235 Przetwórstwo przemysłowe
 • 235
 • 202 Transport i gospodarka magazynowa
 • 202
 • 163 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 163
 • 135 Pozostała działalność
 • 135
 • 125 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 125
 • 125 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 125
 • 91 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 91
 • 50 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 50
 • 47 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 47
 • 45 Edukacja
 • 45
 • 24 Informacja i komunikacja
 • 24
 • 15 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 15
 • 12 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 12
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat poddębicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie poddębickim stwierdzono 496 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,97 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie poddębickim wynosi 73,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu poddębickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,86 (wykrywalność 60%) oraz przeciwko mieniu - 5,09 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,32 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,05 (75%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,51 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat poddębicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 496 Przestępstwa ogółem
 • 496
 • 284 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 284
 • 85 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 85
 • 96 Przestępstwa drogowe
 • 96
 • 21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 21
 • 211 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 211
 • 11,97 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. poddębicki
  11,97
  woj. łódzkie
  17,76
  Cała Polska
  19,62
 • 6,86 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat poddębicki
  6,86
  woj. łódzkie
  11,26
  Polska
  12,07
 • 2,05 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat poddębicki
  2,05
  woj. łódzkie
  3,84
  Cały kraj
  4,94
 • 2,32 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,32
  Województwo
  1,95
  Cały kraj
  1,78
 • 0,51 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,51
  woj. łódzkie
  0,49
  Kraj
  0,49
 • 5,09 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat poddębicki
  5,09
  łódzkie
  9,64
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat poddębicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  73%
  łódzkie
  66%
  Polska
  72%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. poddębicki
  61%
  woj. łódzkie
  53%
  Kraj
  60%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat poddębicki
  76%
  Województwo
  84%
  Cały kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat poddębicki
  100%
  woj. łódzkie
  98%
  Kraj
  99%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. poddębicki
  86%
  Województwo
  82%
  Polska
  84%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat poddębicki
  44%
  łódzkie
  47%
  Kraj
  52%

Powiat poddębicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu poddębickiego wyniosła w 2016 roku 41,6 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu poddębickiego - 26% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (17.9%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (17.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,6 mln złotych, czyli 23,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu poddębickiego wyniosła w 2016 roku 41,0 mln złotych, co daje 986 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (35.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.9%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (13.7%). W budżecie powiatu poddębickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 123 złotych na mieszkańca (12,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,8 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie poddębickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu poddębickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat poddębicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu poddębickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  52,0 mln

  1,2 tys(100%)

  41,3 mln

  977(100%)

  74,9 mln

  1,8 tys(100%)

  33,6 mln

  801(100%)

  35,7 mln

  854(100%)

  36,8 mln

  879(100%)

  39,3 mln

  942(100%)

  41,6 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,9 mln

  191(15.3%)

  3,6 mln

  86,7(8.7%)

  3,4 mln

  81,4(4.6%)

  1,7 mln

  40,5(5%)

  5,6 mln

  133(15.6%)

  4,0 mln

  96,5(11%)

  8,0 mln

  191(20.3%)

  10,8 mln

  261(26%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,0 mln

  143(11.5%)

  6,8 mln

  163(16.4%)

  7,1 mln

  168(9.4%)

  7,7 mln

  184(22.9%)

  7,6 mln

  181(21.2%)

  8,5 mln

  204(23.2%)

  7,7 mln

  185(19.7%)

  7,4 mln

  179(17.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,4 mln

  130(10.4%)

  5,7 mln

  138(13.9%)

  6,2 mln

  148(8.3%)

  6,4 mln

  152(19%)

  6,5 mln

  154(18.1%)

  6,9 mln

  165(18.7%)

  6,4 mln

  153(16.3%)

  7,3 mln

  177(17.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,0 mln

  145(11.6%)

  5,8 mln

  141(14.2%)

  5,7 mln

  135(7.6%)

  5,4 mln

  130(16.2%)

  5,8 mln

  139(16.3%)

  6,6 mln

  157(17.9%)

  6,3 mln

  150(16%)

  5,7 mln

  139(13.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,9 mln

  69,5(5.6%)

  3,0 mln

  72,0(7.2%)

  2,8 mln

  66,5(3.7%)

  3,0 mln

  71,0(8.9%)

  3,1 mln

  74,0(8.7%)

  3,1 mln

  75,1(8.5%)

  3,2 mln

  77,4(8.2%)

  3,3 mln

  79,0(7.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  20,1 mln

  482(38.6%)

  10,9 mln

  263(26.5%)

  44,7 mln

  1,1 tys(59.6%)

  2,1 mln

  49,1(6.1%)

  2,3 mln

  55,9(6.6%)

  2,4 mln

  57,6(6.6%)

  2,8 mln

  66,9(7.1%)

  1,7 mln

  41,7(4.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,3 mln

  30,4(2.4%)

  1,3 mln

  31,2(3.1%)

  1,3 mln

  31,8(1.8%)

  2,5 mln

  60,9(7.6%)

  1,5 mln

  34,7(4.1%)

  1,7 mln

  39,6(4.5%)

  1,6 mln

  37,2(3.9%)

  1,6 mln

  39,3(3.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,2 mln

  28,7(2.3%)

  1,4 mln

  32,9(3.3%)

  1,3 mln

  31,8(1.8%)

  1,4 mln

  34,6(4.3%)

  1,5 mln

  35,8(4.2%)

  1,6 mln

  37,1(4.2%)

  1,5 mln

  36,4(3.9%)

  1,6 mln

  37,7(3.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  192,8 tys

  4,6(0.4%)

  698,7 tys

  16,8(1.7%)

  918,0 tys

  21,8(1.2%)

  1,3 mln

  32,1(4%)

  1,0 mln

  24,1(2.8%)

  908,7 tys

  21,7(2.5%)

  743,5 tys

  17,8(1.9%)

  701,2 tys

  16,9(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  427,2 tys

  10,3(0.8%)

  682,8 tys

  16,4(1.7%)

  535,4 tys

  12,7(0.7%)

  573,0 tys

  13,7(1.7%)

  541,7 tys

  12,9(1.5%)

  656,2 tys

  15,7(1.8%)

  632,8 tys

  15,2(1.6%)

  629,8 tys

  15,2(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  153,3 tys

  3,7(0.3%)

  411,7 tys

  9,9(1%)

  684,9 tys

  16,3(0.9%)

  993,6 tys

  23,7(3%)

  97,2 tys

  2,3(0.3%)

  145,8 tys

  3,5(0.4%)

  154,9 tys

  3,7(0.4%)

  243,9 tys

  5,9(0.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  234,0 tys

  5,6(0.5%)

  243,8 tys

  5,9(0.6%)

  127,4 tys

  3,0(0.2%)

  127,5 tys

  3,0(0.4%)

  141,5 tys

  3,4(0.4%)

  149,3 tys

  3,6(0.4%)

  159,7 tys

  3,8(0.4%)

  175,5 tys

  4,2(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,0(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  10,9 tys

  0,3(0%)

  108,4 tys

  2,6(0.3%)

  103,5 tys

  2,5(0.1%)

  132,2 tys

  3,2(0.4%)

  83,0 tys

  2,0(0.2%)

  68,0 tys

  1,6(0.2%)

  86,9 tys

  2,1(0.2%)

  86,9 tys

  2,1(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  40,0 tys

  1,0(0.1%)

  22,7 tys

  0,5(0.1%)

  26,9 tys

  0,6(0%)

  82,7 tys

  2,0(0.2%)

  21,7 tys

  0,5(0.1%)

  25,7 tys

  0,6(0.1%)

  63,9 tys

  1,5(0.2%)

  67,3 tys

  1,6(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  166,0 tys

  4,0(0.3%)

  6,9 tys

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  2,9 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  568,4 tys

  13,7(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  121,0 tys

  2,9(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  7,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  16,2 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,1 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie poddębickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu poddębickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat poddębicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu poddębickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  45,4 mln

  1,1 tys(100%)

  39,8 mln

  942(100%)

  67,0 mln

  1,6 tys(100%)

  34,9 mln

  832(100%)

  36,8 mln

  882(100%)

  37,2 mln

  888(100%)

  40,0 mln

  959(100%)

  41,0 mln

  986(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,4 mln

  298(27.3%)

  22,3 mln

  537(56%)

  13,9 mln

  331(20.8%)

  13,9 mln

  333(39.9%)

  13,7 mln

  328(37.3%)

  14,1 mln

  337(37.8%)

  14,5 mln

  349(36.3%)

  14,5 mln

  349(35.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,7 mln

  65,2(6%)

  2,9 mln

  70,3(7.3%)

  3,5 mln

  83,6(5.2%)

  3,8 mln

  91,1(10.9%)

  4,0 mln

  95,9(10.9%)

  4,4 mln

  106(11.9%)

  5,9 mln

  141(14.7%)

  6,5 mln

  157(15.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  83,3(7.6%)

  3,7 mln

  89,0(9.3%)

  4,3 mln

  103(6.5%)

  4,7 mln

  111(13.3%)

  4,6 mln

  109(12.4%)

  4,9 mln

  118(13.3%)

  4,6 mln

  110(11.4%)

  5,6 mln

  136(13.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  28,1(2.6%)

  1,7 mln

  41,3(4.3%)

  2,2 mln

  53,4(3.3%)

  266,1 tys

  6,4(0.8%)

  2,3 mln

  55,0(6.2%)

  1,7 mln

  41,7(4.7%)

  3,7 mln

  87,7(9.1%)

  4,2 mln

  100(10.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,8 mln

  67,0(6.1%)

  2,9 mln

  68,9(7.2%)

  2,8 mln

  66,3(4.2%)

  3,0 mln

  70,7(8.5%)

  3,1 mln

  73,8(8.4%)

  3,1 mln

  74,8(8.4%)

  3,2 mln

  77,1(8%)

  3,3 mln

  79,0(8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  19,4 mln

  466(42.7%)

  2,8 mln

  67,1(7%)

  35,9 mln

  854(53.6%)

  3,2 mln

  76,3(9.2%)

  3,6 mln

  86,0(9.8%)

  2,7 mln

  65,5(7.4%)

  2,5 mln

  59,1(6.2%)

  2,0 mln

  48,7(4.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,5 mln

  37,2(3.4%)

  1,4 mln

  33,3(3.5%)

  1,4 mln

  32,3(2%)

  1,3 mln

  31,1(3.7%)

  2,4 mln

  57,2(6.5%)

  2,9 mln

  68,3(7.7%)

  2,9 mln

  69,1(7.2%)

  1,3 mln

  31,8(3.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  427,2 tys

  10,3(0.9%)

  432,8 tys

  10,4(1.1%)

  1,6 mln

  38,2(2.4%)

  969,3 tys

  23,1(2.8%)

  868,6 tys

  20,7(2.4%)

  1,1 mln

  25,6(2.9%)

  1,1 mln

  26,3(2.7%)

  1,1 mln

  26,3(2.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  238,7 tys

  5,7(0.5%)

  574,3 tys

  13,8(1.4%)

  477,2 tys

  11,4(0.7%)

  922,7 tys

  22,0(2.6%)

  913,4 tys

  21,8(2.5%)

  597,6 tys

  14,3(1.6%)

  223,6 tys

  5,4(0.6%)

  676,5 tys

  16,3(1.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  153,3 tys

  3,7(0.3%)

  92,0 tys

  2,2(0.2%)

  83,1 tys

  2,0(0.1%)

  664,6 tys

  15,9(1.9%)

  484,8 tys

  11,6(1.3%)

  339,7 tys

  8,1(0.9%)

  596,6 tys

  14,3(1.5%)

  640,9 tys

  15,4(1.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  800,1 tys

  19,2(1.8%)

  476,4 tys

  11,5(1.2%)

  529,8 tys

  12,6(0.8%)

  1,7 mln

  40,3(4.8%)

  504,9 tys

  12,1(1.4%)

  669,2 tys

  16,0(1.8%)

  393,4 tys

  9,4(1%)

  604,5 tys

  14,6(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  40,0 tys

  1,0(0.1%)

  103,3 tys

  2,5(0.3%)

  83,0 tys

  2,0(0.1%)

  277,3 tys

  6,6(0.8%)

  128,5 tys

  3,1(0.3%)

  313,7 tys

  7,5(0.8%)

  212,7 tys

  5,1(0.5%)

  227,6 tys

  5,5(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  167,0 tys

  4,0(0.4%)

  133,1 tys

  3,2(0.3%)

  126,8 tys

  3,0(0.2%)

  144,0 tys

  3,4(0.4%)

  165,6 tys

  4,0(0.4%)

  172,4 tys

  4,1(0.5%)

  193,0 tys

  4,6(0.5%)

  197,4 tys

  4,8(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,0(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  21,5 tys

  0,5(0%)

  157,5 tys

  3,8(0.4%)

  49,3 tys

  1,2(0.1%)

  120,0 tys

  2,9(0.3%)

  72,7 tys

  1,7(0.2%)

  85,7 tys

  2,1(0.2%)

  76,6 tys

  1,8(0.2%)

  44,9 tys

  1,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  118,5 tys

  2,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  50,0 tys

  1,2(0.1%)

  58,0 tys

  1,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  16,2 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,1 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat poddębicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 9 376 mieszkańców powiatu poddębickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 516 kobiet oraz 4 860 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 14,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,4% mieszkańców powiatu poddębickiego, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 31,9% podstawowym ukończonym. 2,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu poddębickiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie poddębickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (32,5%) oraz zasadnicze zawodowe (17,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (31,3%) oraz zasadnicze zawodowe (29,5%).

  17,1% mieszkańców powiatu poddębickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,2% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 678 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,28 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,9% ludności (25,6% wśród dziewczynek i 26,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,49.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,9% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,7% wśród dziewczyn i 11,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 97,25.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,0% mieszkańców (11,8% wśród dziewczyn i 12,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,1% mieszkańców powiatu poddębickiego w wieku potencjalnej nauki (33,7% kobiet i 32,5% mężczyzn).

 • 10,1% Wykształcenie wyższe
 • pow. poddębicki
  10,1%
  łódzkie
  16,6%
  Cały kraj
  17,9%
 • 12,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 18,6% W miastach
  (wyższe)
 • 7,1% Na wsi
  (wyższe)
 • 26,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. poddębicki
  26,9%
  Województwo
  34,1%
  Cały kraj
  33,3%
 • 29,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 35,0% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 24,1% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • pow. poddębicki
  1,9%
  woj. łódzkie
  2,8%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,8% W miastach
  (policealne)
 • 1,2% Na wsi
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,4%
  woj. łódzkie
  13,7%
  Cały kraj
  12,4%
 • 12,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,3% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  14,6%
  woj. łódzkie
  17,7%
  Kraj
  18,1%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 14,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,6% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,6% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat poddębicki
  23,4%
  Województwo
  20,8%
  Kraj
  22,9%
 • 17,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,5% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. poddębicki
  5,5%
  Województwo
  4,8%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,4% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,5% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 31,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  31,9%
  Województwo
  22,1%
  Polska
  19,3%
 • 32,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 31,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 19,2% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 36,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat poddębicki
  2,2%
  łódzkie
  1,6%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,4% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 678 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat poddębicki
  678,0
  łódzkie
  818,0
  Cała Polska
  811,0
 • 1,28 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat poddębicki
  1,28
  woj. łódzkie
  1,01
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 56,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 56,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 19,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,49 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  96,49
  Województwo
  97,48
  Kraj
  96,62
 • 93,92 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. poddębicki
  93,92
  Województwo
  93,50
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat poddębicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat poddębicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  17,0
  Województwo
  18,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 •  
 • 182,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 156,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,25 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. poddębicki
  97,25
  woj. łódzkie
  101,43
  Kraj
  100,01
 • 94,86 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  94,86
  woj. łódzkie
  93,10
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat poddębicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat poddębicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat poddębicki
  21,0
  łódzkie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 • 94,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 72,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie poddębickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat poddębicki
  23,0
  Województwo
  26,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 23 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 23
 • 22 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 22
 • 27 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 27
 • 29,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 24,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  23,0
  Województwo
  23,0
  Polska
  24,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 25,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 23,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  22,0
  Województwo
  24,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 22 Szkoły policealne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 22
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat poddębicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat poddębicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat poddębicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat poddębicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie poddębickim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie poddębickim znajdowało się 6 hoteli (2 ★★★★, 1 ★★, 1 , 2 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 6 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • ośrodki wczasowe: 2 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 1
  • pokoje gościnne: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 6
  • drzwi automatycznie otwierane: 4
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 7


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 24, liczba miejsc: 1 310)
  • z nagłośnieniem: 6
  • z projektorem multimedialnym: 6
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 7
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 6
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 15


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie poddębickim: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 2 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 1).  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 91 (uczestnicy: 9 387)
  • seanse filmowe: 14 (uczestnicy: 760)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 1 700)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 1 649)
  • koncerty: 11 (uczestnicy: 1 420)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 22 (uczestnicy: 1 435)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 1 050)
  • konkursy: 11 (uczestnicy: 842)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 300)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 35)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 196)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 44 (członkowie: 865)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 123)
  • taneczne: 14 (członkowie: 212)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 19)
  • informatyczne: 4 (członkowie: 28)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 8)
  • teatralne: 2 (członkowie: 12)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 8 (członkowie: 168)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 231)
  • inne: 4 (członkowie: 64)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 34)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 34)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 2
  • komputerowe: 2
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 150)
  • teatralne: 1 (członkowie: 29)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 14)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 42)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 25)
  • taneczne: 3 (członkowie: 40)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie poddębickim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 2 432 zwiedzających, co daje 587 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie poddębickim działało 16 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 196 895 wolumenów oraz 196 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 37 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 5 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 24 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 258 598 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 77
  • dostępne dla czytelników: 46
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 46
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 6
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 9
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 9
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Biblioteki naukowe w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie poddębickim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 34 388 wolumenów w tym ziobry specjalne: 609. Odnotowano 1 843 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 31 508 wolumenów. Odnotowano 1 094 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie poddębickim działało 19 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 179 członków. Zarejestrowano 1 039 ćwiczących (mężczyźni: 804, kobiety: 235, chłopcy do lat 18: 476, dziewczęta do lat 18: 159). Aktywne były 33 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (18), instruktora sportowego (15) oraz inne osoby (17).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie poddębickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)