Województwo mazowieckie w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, regon, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja)

Woj. mazowieckie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • 5 384 617 Liczba mieszkańców
 • 35 558 km² Powierzchnia
 • 151 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 64,7% Stopa urbanizacji
 • Warszawa Siedziba wojewody
 • pl. Bankowy 3/5 Urząd Wojewódzki
 • Zdzisław Sipiera Wojewoda
 • Warszawa Siedziba sejmiku
 • ul. Jagiellońska 26 Urząd Marszałkowski
 • Adam Struzik Marszałek
 • W Tablica rejestracyjna
Mapa
Identyfikatory
 • 14 TERYT (TERC)
Herb woj. mazowieckie
Woj. mazowieckie herb
Flaga woj. mazowieckie
Woj. mazowieckie flaga

Woj. mazowieckie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Woj. mazowieckie ma 5 384 617 mieszkańców, z czego 52,2% stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 5,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców mazowieckiego w 2050 roku wynosi 5 318 714, z czego 2 751 616 to kobiety, a 2 567 098 mężczyźni.

  Mieszkańcy mazowieckiego zawarli w 2017 roku 27 142 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla kraju. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców mazowieckiego jest stanu wolnego, 55,4% żyje w małżeństwie, 5,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Woj. mazowieckie ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 4 613. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,86 na 1000 mieszkańców mazowieckiego. W 2017 roku urodziło się 61 850 dzieci, w tym 48,4% dziewczynek i 51,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 405 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,08 i jest większy od średniej dla całego kraju.

  W 2016 roku 41,8% zgonów w mazowieckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,9% zgonów w mazowieckim były nowotwory, a 7,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności mazowieckiego przypada 10.24 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla Polski.

  W 2016 roku zarejestrowano 59 661 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 48 494 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla mazowieckiego 11 167. W tym samym roku 2 150 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 367 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1 783.

  60,1% mieszkańców mazowieckiego jest w wieku produkcyjnym, 18,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców mazowieckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 384 617 Liczba mieszkańców
 • 2 808 443 Kobiety
 • 2 576 174 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w mazowieckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w mazowieckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w mazowieckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców mazowieckiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 318 714 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 2 751 616 Kobiety
 • 2 567 098 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w mazowieckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w mazowieckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w mazowieckim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców mazowieckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Województwo
  41,2 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 42,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Woj. mazowieckie, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców mazowieckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - Woj. mazowieckie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Woj. mazowieckie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Woj. mazowieckie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • woj. mazowieckie
  28,4%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,4% Żonaci/Zamężne
 • Mazowieckie
  55,4%
  Polska
  55,8%
 • 52,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • Województwo
  9,9%
  Kraj
  9,6%
 • 16,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Mazowieckie
  5,8%
  Cała Polska
  5,0%
 • 6,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Województwo
  0,5%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w mazowieckim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • woj. mazowieckie
  5,1
  Cała Polska
  5,0
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Województwo
  1,7
  Polska
  1,7
 • 27 142 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w mazowieckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 613 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 1 893 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 2 720 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,86 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Województwo
  0,9
  Cała Polska
  -0,0
 • 1,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w mazowieckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w mazowieckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w mazowieckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w mazowieckim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61 850 Urodzenia żywe
 • 29 949 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 31 901 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,4%
  51,6%
 • 11,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Województwo
  11,5
  Polska
  10,5
 • 48,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Mazowieckie
  48,2
  Kraj
  44,2
 • 9.58 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.58
 • 46.77 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46.77
 • 104.64 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 104.64
 • 99.82 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 99.82
 • 44.38 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 44.38
 • 9.59 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9.59
 • 0.48 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.48
 • 3 405 g Średnia waga noworodków
 • 3 336 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 470 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Mazowieckie
  3 405 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 70 Waga 5000g i więcej
 • 70
 • 852 Waga 4500g - 4999g
 • 852
 • 6 135 Waga 4000g - 4499g
 • 6 135
 • 20 487 Waga 3500g - 3999g
 • 20 487
 • 22 950 Waga 3000g - 3499g
 • 22 950
 • 8 159 Waga 2500g - 2999g
 • 8 159
 • 2 041 Waga 2000g - 2499g
 • 2 041
 • 644 Waga 1500g - 1999g
 • 644
 • 300 Waga 1000g - 1499g
 • 300
 • 164 Waga 600g - 999g
 • 164
 • 44 Waga poniżej 600g
 • 44
 • 1,57 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Mazowieckie
  1,57
  Cały kraj
  1,45
 • 0,76 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • woj. mazowieckie
  0,76
  Cała Polska
  0,71
 • 1,08 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • woj. mazowieckie
  1,08
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w mazowieckim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 54 867 Zgony
 • 26 530 Kobiety
  (Zgony)
 • 28 337 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,4%
  51,6%
 • 195 Zgony niemowląt
 • 86 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 109 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 44,1%
  55,9%
 • 10,2 Zgony na 1000 ludności
 • woj. mazowieckie
  10,2
  Cały kraj
  10,1
 • 92,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • woj. mazowieckie
  92,1
  Polska
  101,5
 • 3,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • woj. mazowieckie
  3,3
  Polska
  4,0
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • woj. mazowieckie
  3,1
  Kraj
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w mazowieckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Województwo
  45,4%
  Kraj
  45,7%
 • 26,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • woj. mazowieckie
  26,7%
  Cała Polska
  26,7%
 • 8,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • woj. mazowieckie
  8,5%
  Polska
  6,1%
 • 1,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  1,3
  Kraj
  5,9
 • 74,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  74,2
  Kraj
  74,3
 • 275,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  275,0
  Kraj
  274,3
 • 264,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  264,5
  Polska
  261,6
 • 467,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 483,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 449,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Mazowieckie
  467,3
  Polska
  469,0
 • 92,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 41,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 143,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • woj. mazowieckie
  92,2
  Kraj
  87,7
 • 35,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Mazowieckie
  35,2
  Cała Polska
  31,8
 • 7,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Mazowieckie
  7,6
  Cała Polska
  8,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • woj. mazowieckie
  0,8%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 59 661 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 32 431 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 230 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 150 Zameldowania z zagranicy
 • 1 036 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 114 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 48 494 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 26 229 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 265 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 367 Wymeldowania za granicę
 • 174 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 193 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 12 950 Saldo migracji
 • 7 064 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 5 886 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 11 167 Saldo migracji wewnętrznych
 • 6 202 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 965 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 783 Saldo migracji zagranicznych
 • 862 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 921 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w mazowieckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Woj. mazowieckie, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. mazowieckie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w mazowieckim oddano do użytku 37 274 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,92 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w mazowieckim to 2 227 879 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 415 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 71,7% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 26,1% na cele indywidualne, 1,2% jako mieszkania spółdzielcze, mieszkania komunalne (0,6%), lokale społeczne czynszowe (0,2%) i lokale zakładowe (0,1%).

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w mazowieckim to 3,55 i jest mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w mazowieckim to 84,70 m2 i jest mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,77% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,42% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,38% mieszkań posiada łazienkę, 86,29% korzysta z centralnego ogrzewania, a 57,68% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 227 879 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 415,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  415,20
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 72,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Województwo
  72,00 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 29,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • woj. mazowieckie
  29,90 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,63 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • woj. mazowieckie
  3,63
  Polska
  3,82
 • 2,41 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • woj. mazowieckie
  2,41
  Cały kraj
  2,69
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Mazowieckie
  0,66
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 37 274 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 6,92 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • woj. mazowieckie
  6,92
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 9 326 Użytek własny
 • 2 046 Sprzedaż lub wynajem
 • 82,0%
  18,0%
 • 132 297 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 3,55 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Mazowieckie
  3,55
  Polska
  3,91
 • 24,57 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • woj. mazowieckie
  24,57
  Kraj
  18,14
 • 3 158 076 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 84,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Województwo
  84,7 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,59 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • woj. mazowieckie
  0,59 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 95,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Województwo
  95,77%
  Cały kraj
  96,79%
 • 93,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • woj. mazowieckie
  93,42%
  Kraj
  93,66%
 • 91,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • woj. mazowieckie
  91,38%
  Polska
  91,31%
 • 86,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • woj. mazowieckie
  86,29%
  Kraj
  82,12%
 • 57,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Województwo
  57,68%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 1999-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Woj. mazowieckie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W mazowieckim na 1000 mieszkańców pracuje 295 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla kraju. 52,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w mazowieckim wynosiło w 2016 roku 7,0% (7,3% wśród kobiet i 6,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia dla Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w mazowieckim wynosi 5 240,86 PLN, co odpowiada 122.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców mazowieckiego 335 303 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 393 325 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 58 022.

  15,9% aktywnych zawodowo mieszkańców mazowieckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 18,5% w przemyśle i budownictwie, a 25,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 7,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 295 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Mazowieckie
  295,0
  Cała Polska
  240,0
 • 7,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,3% Kobiety
 • 6,7% Mężczyźni
 • woj. mazowieckie
  7,0%
  Cały kraj
  8,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w mazowieckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w mazowieckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w mazowieckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 5 241 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Województwo
  5 241 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w mazowieckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 335 303 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 393 325 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 58 022 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,17 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 15,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 17,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 18,5% Przemysł i budownictwo
 • 11,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 26,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 25,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 27,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 7,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 8,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 5,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 33,6% Pozostałe
 • 43,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 22,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w mazowieckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 584 264 Pracujący ogółem
 • 825 508 Kobiety
 • 758 756 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w mazowieckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,1% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Woj. mazowieckie, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 66,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Mazowieckie
  66,4
  Polska
  63,4
 • 35,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Mazowieckie
  35,0
  Cała Polska
  34,0
 • 111,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • woj. mazowieckie
  111,2
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Woj. mazowieckie - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W mazowieckim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 809 369 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 514 006 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 67 057 nowych podmiotów, a 46 585 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (68 431) podmiotów zarejestrowano w roku 2015, a najmniej (51 916) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (64 008) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (33 516) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w mazowieckim najwięcej (148 957) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (776 988) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (8 797) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 17,6% (142 827) podmiotów, a 81,3% (657 745) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w mazowieckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.4%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (15.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 809 369 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 797 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 142 827 Przemysł i budownictwo
 • 657 745 Pozostała działalność
 • 67 057 Podmioty nowo zarejestrowane w mazowieckim w 2017 roku
 • 46 585 Podmioty wyrejestrowane w mazowieckim w 2017 roku
 • 514 006 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 776 988 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 776 988
 • 26 192 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 26 192
 • 5 111 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5 111
 • 836 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 836
 • 242 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 242
 • 808 291 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 808 291
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 59 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 59
 • 3 131 Spółdzielnie ogółem
 • 3 131
 • 171 229 Spółki handlowe ogółem
 • 171 229
 • 37 972  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 37 972
 • 4 509  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4 509
 • 42    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 42
 • 909    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 909
 • 148 957  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 148 957
 • 36 157    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 36 157
 • 66    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 66
 • 57 800 Spółki cywilne ogółem
 • 57 800
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 514 006 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 120 348 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 120 348
 • 80 731 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 80 731
 • 55 319 Budownictwo
 • 55 319
 • 39 409 Przetwórstwo przemysłowe
 • 39 409
 • 39 400 Transport i gospodarka magazynowa
 • 39 400
 • 32 987 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 32 987
 • 32 536 Informacja i komunikacja
 • 32 536
 • 21 690 Pozostała działalność
 • 21 690
 • 20 971 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 20 971
 • 16 833 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 16 833
 • 16 143 Edukacja
 • 16 143
 • 12 657 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 12 657
 • 9 652 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 9 652
 • 6 962 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6 962
 • 6 481 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6 481
 • 1 299 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1 299
 • 334 Górnictwo i wydobywanie
 • 334
 • 230 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 230
 • 24 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 24
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. mazowieckie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w mazowieckim stwierdzono 103 962 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,35 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w mazowieckim wynosi 60,00% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców mazowieckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,22 (wykrywalność 49%) oraz przeciwko mieniu - 10,51 (wykrywalność 36%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,63 (74%), drogowe - 1,78 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,40 (83%).
 • Przestępstwa stwierdzone w mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Woj. mazowieckie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 103 962 Przestępstwa ogółem
 • 103 962
 • 71 012 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 71 012
 • 19 484 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 19 484
 • 9 581 Przestępstwa drogowe
 • 9 581
 • 2 166 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 2 166
 • 56 477 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 56 477
 • 19,35 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  19,35
  Kraj
  19,62
 • 13,22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Mazowieckie
  13,22
  Polska
  12,07
 • 3,63 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  3,63
  Polska
  4,94
 • 1,78 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,78
  Cała Polska
  1,78
 • 0,40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Mazowieckie
  0,40
  Cały kraj
  0,49
 • 10,51 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Mazowieckie
  10,51
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Woj. mazowieckie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • woj. mazowieckie
  60%
  Cały kraj
  72%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Województwo
  49%
  Cały kraj
  60%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • woj. mazowieckie
  74%
  Polska
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Województwo
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • woj. mazowieckie
  84%
  Cały kraj
  84%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Województwo
  37%
  Kraj
  52%

Woj. mazowieckie - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu mazowieckiego wyniosła w 2016 roku 2,25 mld złotych, co daje 420 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 15.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu mazowieckiego - 30.4% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 758 - Różne rozliczenia (25.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 395,2 mln złotych, czyli 17,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu mazowieckiego wyniosła w 2016 roku 2,30 mld złotych, co daje 430 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 20.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (76.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (13.1%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (3.5%). W budżecie mazowieckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 53,3 złotych na mieszkańca (12,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 272 złotych na mieszkańca (63,3%).
 • Wydatki budżetu w mazowieckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu mazowieckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu województwa i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Woj. mazowieckie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu mazowieckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  3,24 mld

  622(100%)

  2,51 mld

  477(100%)

  2,60 mld

  492(100%)

  2,46 mld

  465(100%)

  2,19 mld

  413(100%)

  2,51 mld

  471(100%)

  2,59 mld

  486(100%)

  2,25 mld

  420(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  832,2 mln

  159(25.7%)

  579,7 mln

  111(23.1%)

  762,4 mln

  144(29.4%)

  660,2 mln

  125(26.8%)

  612,4 mln

  115(27.9%)

  800,2 mln

  150(31.9%)

  984,7 mln

  184(38%)

  683,7 mln

  127(30.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  875,5 mln

  168(27%)

  939,3 mln

  179(37.4%)

  631,9 mln

  120(24.3%)

  666,1 mln

  126(27%)

  500,4 mln

  94,1(22.8%)

  640,7 mln

  120(25.6%)

  283,2 mln

  52,9(10.9%)

  572,0 mln

  107(25.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  195,7 mln

  37,5(6%)

  188,0 mln

  35,9(7.5%)

  201,2 mln

  38,1(7.8%)

  187,0 mln

  35,3(7.6%)

  180,9 mln

  34,0(8.3%)

  183,7 mln

  34,4(7.3%)

  237,2 mln

  44,3(9.1%)

  199,8 mln

  37,2(8.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  345,8 mln

  66,2(10.7%)

  141,1 mln

  26,9(5.6%)

  149,7 mln

  28,3(5.8%)

  115,1 mln

  21,7(4.7%)

  138,6 mln

  26,1(6.3%)

  107,9 mln

  20,2(4.3%)

  331,2 mln

  61,9(12.8%)

  190,5 mln

  35,5(8.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  240,6 mln

  46,1(7.4%)

  164,9 mln

  31,4(6.6%)

  211,0 mln

  39,9(8.1%)

  178,3 mln

  33,6(7.2%)

  163,6 mln

  30,8(7.5%)

  180,7 mln

  33,9(7.2%)

  180,9 mln

  33,8(7%)

  189,0 mln

  35,2(8.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  55,0 mln

  10,5(1.7%)

  109,1 mln

  20,8(4.3%)

  150,3 mln

  28,4(5.8%)

  133,4 mln

  25,2(5.4%)

  136,7 mln

  25,7(6.2%)

  141,0 mln

  26,4(5.6%)

  155,7 mln

  29,1(6%)

  102,3 mln

  19,1(4.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  176,1 mln

  33,7(5.4%)

  116,8 mln

  22,3(4.7%)

  123,5 mln

  23,4(4.8%)

  131,0 mln

  24,7(5.3%)

  125,2 mln

  23,5(5.7%)

  128,4 mln

  24,1(5.1%)

  118,7 mln

  22,2(4.6%)

  102,2 mln

  19,0(4.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  47,9 mln

  9,2(1.5%)

  58,3 mln

  11,1(2.3%)

  81,3 mln

  15,4(3.1%)

  84,1 mln

  15,9(3.4%)

  67,9 mln

  12,8(3.1%)

  63,4 mln

  11,9(2.5%)

  56,4 mln

  10,5(2.2%)

  53,1 mln

  9,9(2.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  95,7 mln

  18,3(2.9%)

  46,2 mln

  8,8(1.8%)

  49,6 mln

  9,4(1.9%)

  39,4 mln

  7,4(1.6%)

  43,9 mln

  8,3(2%)

  50,9 mln

  9,5(2%)

  42,0 mln

  7,9(1.6%)

  50,3 mln

  9,4(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  14,7 mln

  2,8(0.5%)

  5,8 mln

  1,1(0.2%)

  14,2 mln

  2,7(0.5%)

  19,7 mln

  3,7(0.8%)

  17,9 mln

  3,4(0.8%)

  14,9 mln

  2,8(0.6%)

  23,3 mln

  4,4(0.9%)

  23,3 mln

  4,3(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  20,7 mln

  4,0(0.6%)

  16,9 mln

  3,2(0.7%)

  18,4 mln

  3,5(0.7%)

  18,5 mln

  3,5(0.7%)

  18,9 mln

  3,6(0.9%)

  20,6 mln

  3,9(0.8%)

  21,1 mln

  3,9(0.8%)

  23,0 mln

  4,3(1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  28,8 mln

  5,5(0.9%)

  20,4 mln

  3,9(0.8%)

  37,4 mln

  7,1(1.4%)

  50,4 mln

  9,5(2%)

  23,2 mln

  4,4(1.1%)

  29,5 mln

  5,5(1.2%)

  49,3 mln

  9,2(1.9%)

  19,7 mln

  3,7(0.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  86,7 mln

  16,6(2.7%)

  10,4 mln

  2,0(0.4%)

  12,2 mln

  2,3(0.5%)

  19,2 mln

  3,6(0.8%)

  23,2 mln

  4,4(1.1%)

  23,6 mln

  4,4(0.9%)

  18,8 mln

  3,5(0.7%)

  17,5 mln

  3,3(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  38,7 mln

  7,4(1.2%)

  15,2 mln

  2,9(0.6%)

  37,3 mln

  7,1(1.4%)

  15,5 mln

  2,9(0.6%)

  11,1 mln

  2,1(0.5%)

  357,9 tys

  0,1(0%)

  4,3 mln

  0,8(0.2%)

  4,6 mln

  0,9(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  16,5 mln

  3,2(0.5%)

  93,4 tys

  0,0(0%)

  7,1 mln

  1,4(0.3%)

  5,3 mln

  1,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,3 mln

  0,6(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,6 mln

  0,7(0.1%)

  2,2 mln

  0,4(0.1%)

  4,6 mln

  0,9(0.2%)

  1,9 mln

  0,4(0.1%)

  9,5 mln

  1,8(0.4%)

  3,4 mln

  0,6(0.1%)

  8,6 mln

  1,6(0.3%)

  3,2 mln

  0,6(0.1%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  1,0 mln

  0,2(0%)

  2,1 mln

  0,4(0.1%)

  2,4 mln

  0,5(0.1%)

  2,4 mln

  0,5(0.1%)

  1,9 mln

  0,3(0.1%)

  2,1 mln

  0,4(0.1%)

  2,3 mln

  0,4(0.1%)

  2,6 mln

  0,5(0.1%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  692,1 tys

  0,1(0%)

  4,0 mln

  0,8(0.2%)

  4,4 mln

  0,8(0.2%)

  23,1 mln

  4,3(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4 mln

  0,5(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,4 mln

  1,2(0.2%)

  6,0 mln

  1,1(0.2%)

  13,0 mln

  2,5(0.5%)

  15,7 mln

  3,0(0.6%)

  4,5 mln

  0,8(0.2%)

  5,8 mln

  1,1(0.2%)

  3,3 mln

  0,6(0.1%)

  2,2 mln

  0,4(0.1%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  135,6 mln

  26,0(4.2%)

  83,0 mln

  15,8(3.3%)

  85,1 mln

  16,1(3.3%)

  107,6 mln

  20,3(4.4%)

  102,7 mln

  19,3(4.7%)

  77,3 mln

  14,5(3.1%)

  70,2 mln

  13,1(2.7%)

  1,5 mln

  0,3(0.1%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  258,5 tys

  0,0(0%)

  435,6 tys

  0,1(0%)

  489,4 tys

  0,1(0%)

  483,1 tys

  0,1(0%)

  707,3 tys

  0,1(0%)

  586,8 tys

  0,1(0%)

  743,2 tys

  0,1(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,9 tys

  0,0(0%)

  228,6 tys

  0,0(0%)

  Nauka

  [Dział 730]

  23,0 mln

  4,4(0.7%)

  1,1 mln

  0,2(0%)

  1,0 mln

  0,2(0%)

  3,9 mln

  0,7(0.2%)

  3,6 mln

  0,7(0.2%)

  3,7 mln

  0,7(0.1%)

  701,9 tys

  0,1(0%)

  226,1 tys

  0,0(0%)

  Hotele i restauracje

  [Dział 550]

  4,0 mln

  0,8(0.1%)

  224,3 tys

  0,0(0%)

  694,6 tys

  0,1(0%)

  3,9 mln

  0,7(0.2%)

  769,6 tys

  0,1(0%)

  1,8 mln

  0,3(0.1%)

  762,7 tys

  0,1(0%)

  55,3 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  12,3 tys

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,0(0%)

  5,5 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 mln

  0,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,1 mln

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w mazowieckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu mazowieckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu województwa i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Woj. mazowieckie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu mazowieckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  2,95 mld

  566(100%)

  2,45 mld

  467(100%)

  2,46 mld

  466(100%)

  2,49 mld

  470(100%)

  2,16 mld

  408(100%)

  2,47 mld

  464(100%)

  2,77 mld

  518(100%)

  2,30 mld

  430(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  1,64 mld

  314(55.5%)

  1,50 mld

  285(61%)

  1,59 mld

  300(64.6%)

  1,58 mld

  298(63.5%)

  1,38 mld

  259(63.7%)

  1,50 mld

  281(60.7%)

  1,65 mld

  309(59.7%)

  1,76 mld

  329(76.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  862,9 mln

  165(29.2%)

  543,1 mln

  104(22.1%)

  486,3 mln

  92,0(19.8%)

  533,3 mln

  101(21.4%)

  456,5 mln

  85,9(21.1%)

  648,9 mln

  122(26.3%)

  796,7 mln

  149(28.8%)

  301,6 mln

  56,2(13.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  89,2 mln

  17,1(3%)

  156,4 mln

  29,8(6.4%)

  185,8 mln

  35,1(7.6%)

  132,3 mln

  25,0(5.3%)

  90,9 mln

  17,1(4.2%)

  95,5 mln

  17,9(3.9%)

  96,2 mln

  18,0(3.5%)

  81,0 mln

  15,1(3.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  25,2 mln

  4,8(0.9%)

  89,6 mln

  17,1(3.7%)

  122,6 mln

  23,2(5%)

  115,2 mln

  21,7(4.6%)

  117,9 mln

  22,2(5.4%)

  111,9 mln

  21,0(4.5%)

  109,0 mln

  20,4(3.9%)

  70,9 mln

  13,2(3.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  122,4 mln

  23,4(4.1%)

  41,7 mln

  7,9(1.7%)

  3,2 mln

  0,6(0.1%)

  12,0 mln

  2,3(0.5%)

  16,6 mln

  3,1(0.8%)

  10,4 mln

  2,0(0.4%)

  6,0 mln

  1,1(0.2%)

  28,0 mln

  5,2(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  23,4 mln

  4,5(0.8%)

  8,8 mln

  1,7(0.4%)

  11,9 mln

  2,2(0.5%)

  17,1 mln

  3,2(0.7%)

  37,8 mln

  7,1(1.7%)

  34,6 mln

  6,5(1.4%)

  38,1 mln

  7,1(1.4%)

  20,9 mln

  3,9(0.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  67,0 mln

  12,8(2.3%)

  4,2 mln

  0,8(0.2%)

  3,4 mln

  0,6(0.1%)

  5,7 mln

  1,1(0.2%)

  6,5 mln

  1,2(0.3%)

  6,3 mln

  1,2(0.3%)

  6,7 mln

  1,3(0.2%)

  7,7 mln

  1,4(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  28,7 mln

  5,5(1%)

  36,4 mln

  6,9(1.5%)

  23,2 mln

  4,4(0.9%)

  32,1 mln

  6,0(1.3%)

  32,3 mln

  6,1(1.5%)

  20,0 mln

  3,7(0.8%)

  38,4 mln

  7,2(1.4%)

  7,7 mln

  1,4(0.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,0 mln

  0,4(0.1%)

  745,5 tys

  0,1(0%)

  1,4 mln

  0,3(0.1%)

  6,3 mln

  1,2(0.3%)

  8,2 mln

  1,5(0.4%)

  7,6 mln

  1,4(0.3%)

  7,4 mln

  1,4(0.3%)

  7,5 mln

  1,4(0.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,2 mln

  0,4(0.1%)

  1,5 mln

  0,3(0.1%)

  1,7 mln

  0,3(0.1%)

  3,9 mln

  0,7(0.2%)

  4,1 mln

  0,8(0.2%)

  4,9 mln

  0,9(0.2%)

  3,9 mln

  0,7(0.1%)

  4,3 mln

  0,8(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,4 mln

  1,0(0.2%)

  5,0 mln

  1,0(0.2%)

  1,4 mln

  0,3(0.1%)

  15,2 mln

  2,9(0.6%)

  3,3 mln

  0,6(0.2%)

  4,1 mln

  0,8(0.2%)

  2,6 mln

  0,5(0.1%)

  3,2 mln

  0,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  38,2 mln

  7,3(1.3%)

  23,1 mln

  4,4(0.9%)

  6,0 mln

  1,1(0.2%)

  4,7 mln

  0,9(0.2%)

  1,5 mln

  0,3(0.1%)

  1,6 mln

  0,3(0.1%)

  1,3 mln

  0,3(0%)

  2,0 mln

  0,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,3 mln

  1,0(0.2%)

  1,7 mln

  0,3(0.1%)

  363,3 tys

  0,1(0%)

  251,3 tys

  0,0(0%)

  262,6 tys

  0,0(0%)

  262,1 tys

  0,0(0%)

  721,9 tys

  0,1(0%)

  1,2 mln

  0,2(0.1%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  674,0 tys

  0,1(0%)

  787,7 tys

  0,2(0%)

  1,1 mln

  0,2(0%)

  1,1 mln

  0,2(0%)

  739,4 tys

  0,1(0%)

  913,0 tys

  0,2(0%)

  847,3 tys

  0,2(0%)

  849,3 tys

  0,2(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  244,1 tys

  0,0(0%)

  435,6 tys

  0,1(0%)

  489,4 tys

  0,1(0%)

  482,8 tys

  0,1(0%)

  702,8 tys

  0,1(0%)

  635,4 tys

  0,1(0%)

  743,0 tys

  0,1(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,8 mln

  0,5(0.1%)

  41,5 mln

  7,9(1.7%)

  14,7 mln

  2,8(0.6%)

  4,9 mln

  0,9(0.2%)

  903,7 tys

  0,2(0%)

  11,8 mln

  2,2(0.5%)

  1,1 mln

  0,2(0%)

  488,9 tys

  0,1(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,8 tys

  0,0(0%)

  174,4 tys

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,7 tys

  0,0(0%)

  Nauka

  [Dział 730]

  24,3 mln

  4,7(0.8%)

  6,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  154,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,9 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  12,3 tys

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,0(0%)

  5,5 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  9,6 mln

  1,8(0.3%)

  497,1 tys

  0,1(0%)

  1,3 mln

  0,2(0.1%)

  4,4 mln

  0,8(0.2%)

  5,5 mln

  1,0(0.3%)

  4,3 mln

  0,8(0.2%)

  6,2 mln

  1,2(0.2%)

  14,2

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  177,2 tys

  0,0(0%)

  8,7 tys

  0,0(0%)

  26,2

  0,0(0%)

  203

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Hotele i restauracje

  [Dział 550]

  337

  0,0(0%)

  25,6

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  535

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  89,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,5 mln

  0,3(0.1%)

  40,0 tys

  0,0(0%)

  5,2 mln

  1,0(0.2%)

  20,1 mln

  3,8(0.8%)

  2,2 mln

  0,4(0.1%)

  2,5 mln

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 mln

  0,3(0.1%)

  105,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,1 mln

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  636,7 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  118,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Woj. mazowieckie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 226 742 mieszkańców mazowieckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 598 091 kobiet oraz 628 651 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 24,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 14,4% średnie ogólnokształcące, a 17,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,3% mieszkańców mazowieckiego, gimnazjalnym 4,7%, natomiast 17,4% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy mazowieckiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w mazowieckim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (26,8%) oraz podstawowe ukończone (17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (22,4%) oraz wyższe (21,7%).

  18,9% mieszkańców mazowieckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,8% wśród dziewczynek i 19,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 880 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,95 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,1% ludności (29,1% wśród dziewczynek i 29,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 100,57.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,2% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 105,11.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,3% mieszkańców (12,4% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,5% mieszkańców mazowieckiego w wieku potencjalnej nauki (27,6% kobiet i 27,4% mężczyzn).

 • 24,4% Wykształcenie wyższe
 • Województwo
  24,4%
  Cały kraj
  17,9%
 • 26,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 21,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,2% W miastach
  (wyższe)
 • 12,1% Na wsi
  (wyższe)
 • 34,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • woj. mazowieckie
  34,8%
  Kraj
  33,3%
 • 36,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 38,9% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 27,5% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • woj. mazowieckie
  3,0%
  Cała Polska
  2,7%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,8% W miastach
  (policealne)
 • 1,6% Na wsi
  (policealne)
 • 14,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Województwo
  14,4%
  Kraj
  12,4%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,3% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,8% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Mazowieckie
  17,4%
  Cały kraj
  18,1%
 • 15,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,7% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,0% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 17,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Mazowieckie
  17,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 12,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 13,3% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,4% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Mazowieckie
  4,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 3,9% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 17,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Województwo
  17,4%
  Polska
  19,3%
 • 17,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 12,0% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 27,2% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • woj. mazowieckie
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,7% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,7% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 880 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Województwo
  880,0
  Cała Polska
  811,0
 • 0,95 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • woj. mazowieckie
  0,95
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 13 294,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 13 166,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 127,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 273,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 267,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2 720,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2 669,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 50,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 17,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 666,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 653,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,57 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Mazowieckie
  100,57
  Polska
  96,62
 • 95,87 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Województwo
  95,87
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. mazowieckie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. mazowieckie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • woj. mazowieckie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 26 121,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 22 810,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3 311,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 391,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 1 256,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 135,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 105,11 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • woj. mazowieckie
  105,11
  Kraj
  100,01
 • 95,78 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Mazowieckie
  95,78
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. mazowieckie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. mazowieckie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • woj. mazowieckie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 19
 •  
 • 13 024,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 9 894,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3 130,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 947,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 772,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 174,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 29,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w mazowieckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Województwo
  26,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 10 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 10
 • 26 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 26
 • 6 184,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 4 522,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 662,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 107,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 79,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 443,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 327,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 115,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Województwo
  23,0
  Polska
  24,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 6 Technika dla młodzieży specjalne
 • 6
 • 9 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 9
 • 5 083,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 3 406,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 677,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 26,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Mazowieckie
  20,0
  Cały kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 20 Szkoły policealne ogółem
 • 20
 • 16 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 16
 • 6 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 6
 • 20 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 20
 • 213,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 159,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 54,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne specjalne dla młodzieży)
 • 4,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 604,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 416,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 187,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Woj. mazowieckie, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Woj. mazowieckie, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Woj. mazowieckie, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. mazowieckie - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w mazowieckim

 • Według danych GUS z 2017 roku w mazowieckim znajdowało się 258 hoteli (13 ★★★★★, 42 ★★★★, 113 ★★★, 63 ★★, 17 , 10 w trakcie kategoryzacji), 11 moteli (1 ★★★, 6 ★★, 1 , 3 w trakcie kategoryzacji) oraz 7 pensjonatów (1 ★★★★, 1 ★★★, 1 ★★, 1 , 3 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 129 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 69
  • domy wycieczkowe: 1
  • schroniska młodzieżowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 9 (całoroczne: 8)
  • ośrodki wczasowe: 13 (całoroczne: 4)
  • ośrodki kolonijne: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 24 (całoroczne: 21)
  • hostele: 24 (całoroczne: 23)
  • domy pracy twórczej: 4
  • zespoły domków turystycznych: 8 (całoroczne: 4)
  • kempingi: 2 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 4 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 1
  • pokoje gościnne: 36 (całoroczne: 35)
  • kwatery agroturystyczne: 42 (całoroczne: 32)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 39 (całoroczne: 36)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 200
  • drzwi automatycznie otwierane: 99
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 152
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 179


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 296 (liczba sal: 1 172, liczba miejsc: 71 388)
  • z nagłośnieniem: 245
  • z projektorem multimedialnym: 256
  • z zestawem do wideokonferencji: 87
  • z obsługą techniczną: 192
  • z ekranem: 276
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 272
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 198
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 425


 • Domy i ośrodki kultury w mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w mazowieckim: 284 (publiczne: 261, prywatne: 23), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 246 (przystosowane wejście do budynku: 246, udogodnienia wewnątrz budynku: 163). W mazowieckim 180 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 30 712 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 25 391 (uczestnicy: 3 629 778)
  • seanse filmowe: 1 788 (uczestnicy: 96 685)
  • wystawy: 1 725 (uczestnicy: 287 405)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 673 (uczestnicy: 459 766)
  • koncerty: 4 528 (uczestnicy: 1 114 071)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 455 (uczestnicy: 256 302)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 591 (uczestnicy: 199 662)
  • konkursy: 1 069 (uczestnicy: 105 612)
  • pokazy teatralne: 3 151 (uczestnicy: 513 962)
  • konferencje: 268 (uczestnicy: 23 055)
  • interdyscyplinarne: 464 (uczestnicy: 141 412)
  • warsztaty: 4 276 (uczestnicy: 105 797)
  • inne: 1 403 (uczestnicy: 326 049)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 3 651 (członkowie: 77 586)
  • plastyczne/techniczne: 953 (członkowie: 15 086)
  • taneczne: 653 (członkowie: 13 504)
  • muzyczne: 546 (członkowie: 8 591)
  • informatyczne: 71 (członkowie: 991)
  • fotograficzne i filmowe: 92 (członkowie: 1 127)
  • teatralne: 232 (członkowie: 3 084)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 401 (członkowie: 8 225)
  • literackie: 32 (członkowie: 580)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 240 (członkowie: 17 049)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 17 (członkowie: 998)
  • koło gospodyń wiejskich: 90 (członkowie: 1 581)
  • inne: 324 (członkowie: 6 770)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 616 (absolwenci: 9 504)
  • języków obcych: 237 (absolwenci: 3 108)
  • plastyczne: 65 (absolwenci: 1 367)
  • nauki gry na instrumentach: 72 (absolwenci: 1 130)
  • wiedzy praktycznej: 28 (absolwenci: 500)
  • tańca: 80 (absolwenci: 1 246)
  • komputerowe: 95 (absolwenci: 942)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 4 (absolwenci: 69)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 46
  • filmowe: 31
  • plastyczne: 212
  • muzyczne: 195
  • politechniczne: 16
  • studia radiowe: 12
  • studia telewizyjne: 6
  • komputerowe: 122
  • ceramiczne: 66
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 30
  • sale baletowe/taneczne: 157
  • inne: 37


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 1 561 (członkowie: 28 072)
  • teatralne: 284 (członkowie: 3 927)
  • muzyczne - instrumentalne: 318 (członkowie: 4 296)
  • wokalne i chóry: 348 (członkowie: 5 607)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 152 (członkowie: 3 420)
  • taneczne: 410 (członkowie: 10 045)
  • inne: 49 (członkowie: 777)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w mazowieckim działało 75 kin posiadających 237 sal z 48 225 miejscami na widowni. Odbyło się 341 818 seansów, na które przyszło 10 896 041 widzów, w tym 58 993 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 2 396 345 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 60 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 56 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w mazowieckim siedzibę miało 29 teatrów (teatr dramatyczny: 19, teatr muzyczny rozrywkowy, operetka: 4, teatr operowy: 2, teatr lalkowy: 4). Odbyło się 9 831 przedstawień/widowisk w stałych salach teatralnych, na które przyszło 2 463 949 widzów.

  Dla porównania w 2009 roku siedzibę w mazowieckim miały 34 teatry. Odbyło się 7 028 przedstawień, na które przyszło 1 730 859 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w mazowieckim działało 135 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 31). Odnotowano 10 936 353 zwiedzających, co daje 20 356 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 79 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 64 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w mazowieckim działało 957 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 17 730 811 wolumenów oraz 23 999 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 237 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 429 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 234 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 995 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 16 975 546 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6 964
  • dostępne dla czytelników: 3 582
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3 498
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 519
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 278
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 545
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 630
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 703
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 378


 • Biblioteki naukowe w mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w mazowieckim działały 283 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 28 474 640 wolumenów w tym ziobry specjalne: 10 998 880. Odnotowano 245 844 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 098 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 334 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 25 160 427 wolumenów. Odnotowano 565 370 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5 621
  • dostępne dla czytelników: 2 002
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1 774
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 210
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 133
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 177
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 195
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 200
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 148


 • Kluby sportowe w mazowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w mazowieckim działało 1 495 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 134 199 członków. Zarejestrowano 131 869 ćwiczących (mężczyźni: 94 698, kobiety: 37 171, chłopcy do lat 18: 67 402, dziewczęta do lat 18: 30 172). Aktywne były 2 684 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2964), instruktora sportowego (2568) oraz inne osoby (985).

  Ćwiczący w klubach sportowych w mazowieckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)