Województwo mazowieckie w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, tabele, edukacja, demografia)

Woj. mazowieckie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • 5 356 838 Liczba mieszkańców
 • 35 558 km² Powierzchnia
 • 150 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 64,7% Stopa urbanizacji
 • Warszawa Siedziba wojewody
 • pl. Bankowy 3/5 Urząd Wojewódzki
 • Jacek Kozłowski Wojewoda
 • Warszawa Siedziba sejmiku
 • ul. Jagiellońska 26 Urząd Marszałkowski
 • Adam Struzik Marszałek
 • W Tablica rejestracyjna
Mapa
Identyfikatory
 • 14 TERYT (TERC)
Herb woj. mazowieckie
Woj. mazowieckie herb
Flaga woj. mazowieckie
Woj. mazowieckie flaga

Woj. mazowieckie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w mazowieckim oddano do użytku 29 227 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,46 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do średniej dla całej Polski.

  55,6% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 41,1% na cele indywidualne, 1,8% jako mieszkania spółdzielcze, mieszkania komunalne (1,3%), lokale społeczne czynszowe (0,2%) i lokale zakładowe (0,1%). Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 81,1% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 18,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w mazowieckim to 3,79 i jest mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w mazowieckim to 91,80 m2 i jest mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w mazowieckim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 29 227 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 5,46 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Województwo
  5,46
  Polska
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 9 749 Użytek własny
 • 2 274 Sprzedaż lub wynajem
 • 81,1%
  18,9%
 • 110 885 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 3,79 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • woj. mazowieckie
  3,79
  Cała Polska
  4,13
 • 20,73 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Mazowieckie
  20,73
  Polska
  15,89
 • 2 683 114 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 91,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • woj. mazowieckie
  91,8 m2
  Polska
  99,8 m2
 • 0,50 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Województwo
  0,50 m2
  Cały kraj
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. mazowieckie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Woj. mazowieckie ma 5 356 838 mieszkańców, z czego 52,2% stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 4,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy mazowieckiego zawarli w 2015 roku 25 808 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla kraju. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców mazowieckiego jest stanu wolnego, 55,4% żyje w małżeństwie, 5,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Woj. mazowieckie ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 2 426. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,5 na 1000 mieszkańców mazowieckiego. W 2015 roku urodziło się 57 456 dzieci, w tym 48,5% dziewczynek i 51,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 371 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,04 i jest znacznie większy od średniej dla całego kraju.

  W 2013 roku 46,7% zgonów w mazowieckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,0% zgonów w mazowieckim były nowotwory, a 8,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności mazowieckiego przypada 10.3 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla Polski.

  W 2015 roku zarejestrowano 63 121 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 50 736 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla mazowieckiego 12 385. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,4% mieszkańców mazowieckiego jest w wieku produkcyjnym, 18,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców mazowieckiego

 • 5 356 838 Liczba mieszkańców
 • 2 794 081 Kobiety
 • 2 562 757 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w mazowieckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w mazowieckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w mazowieckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców mazowieckiego w latach 2017-2050

 • 5 318 714 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 2 751 616 Kobiety
 • 2 567 098 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w mazowieckim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w mazowieckim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w mazowieckim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców mazowieckiego

 • 40,9 latŚredni wiek mieszkańców
 • Mazowieckie
  40,9 lat
  Cały kraj
  40,9 lat
 • 42,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Woj. mazowieckie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców mazowieckiego

 • Wykres - Stan cywilny - Woj. mazowieckie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Woj. mazowieckie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Woj. mazowieckie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • woj. mazowieckie
  28,4%
  Cała Polska
  28,8%
 • 24,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,4%Żonaci/Zamężne
 • Województwo
  55,4%
  Cała Polska
  55,8%
 • 52,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • woj. mazowieckie
  9,9%
  Cały kraj
  9,6%
 • 16,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Województwo
  5,8%
  Cała Polska
  5,0%
 • 6,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w mazowieckim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w mazowieckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Województwo
  4,8
  Polska
  4,9
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • woj. mazowieckie
  1,8
  Cały kraj
  1,8
 • 25 808 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w mazowieckim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w mazowieckim

 • 2 426 Przyrost naturalny w roku 2015
 • 898 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 1 528 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,5 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Mazowieckie
  0,5
  Polska
  -0,7
 • 0,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w mazowieckim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w mazowieckim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w mazowieckim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w mazowieckim w roku 2015

 • 57 456 Urodzenia żywe
 • 27 866 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 29 590 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,5%
  51,5%
 • 10,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Województwo
  10,8
  Kraj
  9,6
 • 44,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Mazowieckie
  44,6
  Cała Polska
  40,1
 • 10.29 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10.29
 • 44.7 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44.7
 • 93.33 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 93.33
 • 88.42 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 88.42
 • 38.51 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 38.51
 • 8.6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8.6
 • 0.38 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.38
 • 3 371 gŚrednia waga noworodków
 • 3 298 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 440 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Województwo
  3 371 g
  Cała Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 72 Waga 5000g i więcej
 • 72
 • 784 Waga 4500g - 4999g
 • 784
 • 5 757 Waga 4000g - 4499g
 • 5 757
 • 18 633 Waga 3500g - 3999g
 • 18 633
 • 20 920 Waga 3000g - 3499g
 • 20 920
 • 7 806 Waga 2500g - 2999g
 • 7 806
 • 1 855 Waga 2000g - 2499g
 • 1 855
 • 609 Waga 1500g - 1999g
 • 609
 • 315 Waga 1000g - 1499g
 • 315
 • 141 Waga 600g - 999g
 • 141
 • 37 Waga poniżej 600g
 • 37
 • 1,41 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • woj. mazowieckie
  1,41
  Cała Polska
  1,29
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Województwo
  0,68
  Polska
  0,63
 • 1,04 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Województwo
  1,04
  Cała Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w mazowieckim w roku 2015

 • 55 030 Zgony
 • 26 968 Kobiety
  (Zgony)
 • 28 062 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,0%
  51,0%
 • 221 Zgony niemowląt
 • 92 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 129 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 41,6%
  58,4%
 • 10,3 Zgony na 1000 ludności
 • Województwo
  10,3
  Polska
  10,3
 • 95,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Mazowieckie
  95,8
  Kraj
  106,9
 • 3,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Mazowieckie
  3,8
  Cała Polska
  4,0
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Mazowieckie
  3,1
  Cały kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,5
  Cała Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w mazowieckim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • woj. mazowieckie
  46,7%
  Cała Polska
  45,1%
 • 26,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • woj. mazowieckie
  26,1%
  Cały kraj
  26,6%
 • 7,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • woj. mazowieckie
  7,8%
  Polska
  5,4%
 • 0,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  0,6
  Polska
  3,9
 • 73,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  73,2
  Kraj
  70,2
 • 262,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Województwo
  262,0
  Cała Polska
  260,7
 • 251,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  251,5
  Kraj
  248,3
 • 469,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 482,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 455,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • woj. mazowieckie
  469,5
  Cała Polska
  441,1
 • 92,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 41,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 144,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • woj. mazowieckie
  92,3
  Polska
  85,7
 • 32,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Mazowieckie
  32,3
  Kraj
  30,1
 • 7,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Województwo
  7,6
  Kraj
  8,2
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • woj. mazowieckie
  0,8%
  Kraj
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 63 121 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 34 129 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 992 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 50 736 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 27 393 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 343 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 12 385 Saldo migracji
 • 6 736 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 5 649 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 12 385 Saldo migracji wewnętrznych
 • 6 736 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 649 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w mazowieckim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w mazowieckim

 • 15,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Woj. mazowieckie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. mazowieckie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W mazowieckim na 1000 mieszkańców pracuje 283 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla kraju. 51,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w mazowieckim wynosiło w 2015 roku 8,3% (8,4% wśród kobiet i 8,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia dla Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w mazowieckim wynosi 5 094,46 PLN, co odpowiada 122.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców mazowieckiego 335 303 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 393 325 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 58 022.

  16,7% aktywnych zawodowo mieszkańców mazowieckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 18,5% w przemyśle i budownictwie, a 0,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w mazowieckim

 • 283 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Województwo
  283,0
  Polska
  232,0
 • 8,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,4% Kobiety
 • 8,2% Mężczyźni
 • Mazowieckie
  8,3%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w mazowieckim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w mazowieckim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w mazowieckim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w mazowieckim

 • 5 094 PLN Wynagrodzenie brutto
 • woj. mazowieckie
  5 094 PLN
  Kraj
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w mazowieckim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w mazowieckim

 • 335 303 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 393 325 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 58 022 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,17 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w mazowieckim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 18,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 18,5% Przemysł i budownictwo
 • 11,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 26,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 0,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 0,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,8% Pozostałe
 • 43,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 21,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w mazowieckim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w mazowieckim

 • 1 511 149 Pracujący ogółem
 • 791 547 Kobiety
 • 719 602 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w mazowieckim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 18,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,4% W wieku produkcyjnym
 • 56,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Woj. mazowieckie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 62,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Mazowieckie
  62,9
  Cała Polska
  60,1
 • 32,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Mazowieckie
  32,7
  Cała Polska
  31,4
 • 107,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • woj. mazowieckie
  107,8
  Kraj
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 64,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Woj. mazowieckie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w mazowieckim stwierdzono 112 453 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,06 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w mazowieckim wynosi 53,80% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców mazowieckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,77 (wykrywalność 41%) oraz przeciwko mieniu - 12,38 (wykrywalność 33%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,57 (73%), drogowe - 1,90 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (80%).
 • Przestępstwa stwierdzone w mazowieckim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Woj. mazowieckie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 112 453 Przestępstwa ogółem
 • 112 453
 • 78 866 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 78 866
 • 19 079 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 19 079
 • 10 169 Przestępstwa drogowe
 • 10 169
 • 1 986 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 1 986
 • 66 097 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 66 097
 • 21,06 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  21,06
  Cała Polska
  20,80
 • 14,77 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  14,77
  Cały kraj
  13,59
 • 3,57 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  3,57
  Cały kraj
  4,36
 • 1,90 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,90
  Polska
  1,99
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  0,37
  Cały kraj
  0,45
 • 12,38 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Mazowieckie
  12,38
  Cały kraj
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Woj. mazowieckie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • woj. mazowieckie
  54%
  Polska
  65%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Mazowieckie
  41%
  Polska
  52%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • woj. mazowieckie
  73%
  Kraj
  84%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Województwo
  98%
  Kraj
  99%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • woj. mazowieckie
  80%
  Kraj
  82%
 • 34% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Województwo
  34%
  Cały kraj
  46%

Woj. mazowieckie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 1 242 972 mieszkańców mazowieckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 606 691 kobiet oraz 636 281 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 24,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 14,4% średnie ogólnokształcące, a 17,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,3% mieszkańców mazowieckiego, gimnazjalnym 4,7%, natomiast 17,4% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy mazowieckiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w mazowieckim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (26,8%) oraz podstawowe ukończone (17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (22,4%) oraz wyższe (21,7%).

  19,6% mieszkańców mazowieckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,5% wśród dziewczynek i 19,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 896 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,04 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,6% ludności (26,5% wśród dziewczynek i 26,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,91.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,0% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 102,81.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,4% mieszkańców (12,4% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 3 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,4% mieszkańców mazowieckiego w wieku potencjalnej nauki (29,5% kobiet i 29,2% mężczyzn).

 • 24,4% Wykształcenie wyższe
 • woj. mazowieckie
  24,4%
  Kraj
  17,9%
 • 26,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 21,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,2% W miastach
  (wyższe)
 • 12,1% Na wsi
  (wyższe)
 • 34,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • woj. mazowieckie
  34,8%
  Polska
  33,3%
 • 36,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 38,9% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 27,5% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • woj. mazowieckie
  3,0%
  Kraj
  2,7%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,8% W miastach
  (policealne)
 • 1,6% Na wsi
  (policealne)
 • 14,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Województwo
  14,4%
  Kraj
  12,4%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,3% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,8% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Mazowieckie
  17,4%
  Cała Polska
  18,1%
 • 15,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,7% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,0% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 17,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • woj. mazowieckie
  17,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 12,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 13,3% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,4% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Województwo
  4,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 3,9% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 17,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Mazowieckie
  17,4%
  Polska
  19,3%
 • 17,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 12,0% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 27,2% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Mazowieckie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,7% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,7% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w mazowieckim

 • 896 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • woj. mazowieckie
  896,0
  Kraj
  842,0
 • 1,04 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • woj. mazowieckie
  1,04
  Kraj
  1,12
 •  
 • 12 380,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 12 266,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 114,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 216,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 211,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2 058,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2 022,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 11,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 638,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 628,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w mazowieckim

 • 93,91 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Mazowieckie
  93,91
  Polska
  90,94
 • 93,21 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • woj. mazowieckie
  93,21
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. mazowieckie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. mazowieckie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • woj. mazowieckie
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 26 607,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 23 357,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3 250,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 327,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 1 202,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 125,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w mazowieckim

 • 102,81 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Mazowieckie
  102,81
  Cały kraj
  98,90
 • 95,81 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Mazowieckie
  95,81
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. mazowieckie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. mazowieckie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • woj. mazowieckie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 21
 •  
 • 13 006,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 9 883,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3 123,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 941,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 766,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 174,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 33,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w mazowieckim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w mazowieckim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 3 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Województwo
  3,0
  Cały kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 3 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 3
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 10 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 10
 • 28 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 28
 • 6 191,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 4 530,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 661,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 97,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 67,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 404,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 299,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 105,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • woj. mazowieckie
  23,0
  Polska
  23,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 6 Technika dla młodzieży specjalne
 • 6
 • 24 Technika dla dorosłych
 • 24
 • 10 Technika uzupełniające dla dorosłych
 • 10
 • 9 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 9
 • 5 049,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 3 416,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 633,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 23,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla dorosłych)
 • 10,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika uzupełniające dla dorosłych)
 • 3,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Województwo
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 21 Szkoły policealne ogółem
 • 21
 • 15 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 15
 • 7 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 7
 • 23 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 23
 • Edukacyjne grupy wieku w mazowieckim

 • 19,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Woj. mazowieckie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Woj. mazowieckie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Woj. mazowieckie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)