Powiat koszaliński w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat koszaliński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 65 809 Liczba mieszkańców
 • 1 653 km2 Powierzchnia
 • 40 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 21,8% Stopa urbanizacji
 • Marian Hermanowicz Starosta
 • ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin Adres starostwa powiatowego
 • ZKO Tablice rejestracyjne
Powiat koszaliński na mapie
Identyfikatory
 • 3209 TERYT (TERC)
Herb powiatu koszalińskiego
powiat koszaliński herb
Flaga powiatu koszalińskiego
powiat koszaliński flaga

Powiat koszaliński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie koszalińskim oddano do użytku 356 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,41 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  92,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 7,9% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 94,5% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 5,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie koszalińskim to 5,49 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie koszalińskim to 128,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie koszalińskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 356 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 5,41 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. koszaliński
  5,41
  Województwo
  3,09
  Cały kraj
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 310 Użytek własny
 • 18 Sprzedaż lub wynajem
 • 94,5%
  5,5%
 • 1 953 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,49 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  5,49
  Województwo
  4,01
  Cały kraj
  4,13
 • 29,66 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. koszaliński
  29,66
  woj. zachodniopomorskie
  12,38
  Cała Polska
  15,89
 • 45 581 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 128,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat koszaliński
  128,0 m2
  Zachodniopomorskie
  96,4 m2
  Cały kraj
  99,8 m2
 • 0,69 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. koszaliński
  0,69 m2
  woj. zachodniopomorskie
  0,30 m2
  Cała Polska
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat koszaliński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat koszaliński ma 65 809 mieszkańców, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 4,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,6 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu koszalińskiego zawarli w 2015 roku 318 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,9% mieszkańców powiatu koszalińskiego jest stanu wolnego, 53,4% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat koszaliński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -9. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,1 na 1000 mieszkańców powiatu koszalińskiego. W 2015 roku urodziło się 589 dzieci, w tym 48,7% dziewczynek i 51,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 387 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,98 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 44,6% zgonów w powiecie koszalińskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 30,3% zgonów w powiecie koszalińskim były nowotwory, a 4,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu koszalińskiego przypada 9.09 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 922 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 031 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu koszalińskiego -109. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  65,5% mieszkańców powiatu koszalińskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu koszalińskiego

 • 65 809 Liczba mieszkańców
 • 32 983 Kobiety
 • 32 826 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie koszalińskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie koszalińskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie koszalińskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu koszalińskiego w latach 2017-2050

 • 64 445 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 32 222 Kobiety
 • 32 223 Mężczyźni
 • 50,0%
  50,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie koszalińskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie koszalińskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie koszalińskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu koszalińskiego

 • 39,6 latŚredni wiek mieszkańców
 • powiat koszaliński
  39,6 lat
  woj. zachodniopomorskie
  41,2 lat
  Cała Polska
  40,9 lat
 • 40,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat koszaliński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu koszalińskiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat koszaliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat koszaliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat koszaliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,9% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,9%
  Zachodniopomorskie
  28,5%
  Cała Polska
  28,8%
 • 24,6% Kobiety
  (Panny)
 • 35,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,4%Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  53,4%
  Zachodniopomorskie
  53,1%
  Cały kraj
  55,8%
 • 53,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,9% Wdowcy/Wdowy
 • powiat koszaliński
  7,9%
  Województwo
  9,0%
  Kraj
  9,6%
 • 13,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat koszaliński
  5,6%
  Zachodniopomorskie
  6,7%
  Polska
  5,0%
 • 5,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,3% Nieustalone
 • pow. koszaliński
  3,3%
  Zachodniopomorskie
  2,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • 3,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie koszalińskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie koszalińskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Powiat
  4,8
  Zachodniopomorskie
  4,9
  Cały kraj
  4,9
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Tutaj
  1,3
  woj. zachodniopomorskie
  1,9
  Cała Polska
  1,8
 • 318 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie koszalińskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie koszalińskim

 • -9 Przyrost naturalny w roku 2015
 • 13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -22 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,1 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -0,1
  Zachodniopomorskie
  -1,3
  Cała Polska
  -0,7
 • -2,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie koszalińskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie koszalińskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie koszalińskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie koszalińskim w roku 2015

 • 589 Urodzenia żywe
 • 287 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 302 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,7%
  51,3%
 • 9,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat koszaliński
  9,0
  Województwo
  8,8
  Kraj
  9,6
 • 36,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  36,9
  Zachodniopomorskie
  37,2
  Kraj
  40,1
 • 20.19 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 20.19
 • 56.57 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 56.57
 • 83.09 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 83.09
 • 63.61 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 63.61
 • 16.2 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 16.2
 • 7.25 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.25
 • 3 387 gŚrednia waga noworodków
 • 3 315 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 455 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. koszaliński
  3 387 g
  Województwo
  3 333 g
  Cały kraj
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 56 Waga 4000g - 4499g
 • 56
 • 190 Waga 3500g - 3999g
 • 190
 • 220 Waga 3000g - 3499g
 • 220
 • 76 Waga 2500g - 2999g
 • 76
 • 28 Waga 2000g - 2499g
 • 28
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,23 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,23
  Zachodniopomorskie
  1,22
  Polska
  1,29
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat koszaliński
  0,60
  woj. zachodniopomorskie
  0,60
  Polska
  0,63
 • 0,98 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat koszaliński
  0,98
  woj. zachodniopomorskie
  0,87
  Kraj
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie koszalińskim w roku 2015

 • 598 Zgony
 • 274 Kobiety
  (Zgony)
 • 324 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,8%
  54,2%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 9,1 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  9,1
  Województwo
  10,1
  Polska
  10,3
 • 101,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  101,5
  Województwo
  114,4
  Cała Polska
  106,9
 • 1,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,7
  woj. zachodniopomorskie
  3,6
  Cały kraj
  4,0
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,2
  woj. zachodniopomorskie
  3,5
  Cała Polska
  3,2
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,7
  Cała Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie koszalińskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat koszaliński
  46,7%
  Zachodniopomorskie
  45,6%
  Polska
  45,1%
 • 26,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat koszaliński
  26,3%
  Województwo
  28,8%
  Polska
  26,6%
 • 6,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat koszaliński
  6,2%
  Województwo
  5,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 2,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  2,6
  Cały kraj
  3,9
 • 70,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  70,5
  Polska
  70,2
 • 233,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. koszaliński
  233,3
  Zachodniopomorskie
  273,3
  Cała Polska
  260,7
 • 261,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  261,2
  Cały kraj
  248,3
 • 413,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 441,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 385,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  413,5
  Zachodniopomorskie
  431,8
  Kraj
  441,1
 • 112,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 66,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 157,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  112,9
  Zachodniopomorskie
  94,0
  Polska
  85,7
 • 45,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  45,3
  Województwo
  31,2
  Cały kraj
  30,1
 • 6,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat koszaliński
  6,0
  woj. zachodniopomorskie
  9,3
  Cała Polska
  8,2
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat koszaliński
  0,7%
  Województwo
  1,1%
  Cały kraj
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 922 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 483 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 439 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 031 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 562 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 469 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -109 Saldo migracji
 • -79 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -30 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -109 Saldo migracji wewnętrznych
 • -79 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -30 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie koszalińskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie koszalińskim

 • 15,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 72,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 70,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 74,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 12,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat koszaliński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat koszaliński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie koszalińskim na 1000 mieszkańców pracuje 125 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie koszalińskim wynosiło w 2015 roku 21,1% (26,2% wśród kobiet i 16,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie koszalińskim wynosi 3 430,31 PLN, co odpowiada 82.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu koszalińskiego 7 838 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 093 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 745.

  32,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu koszalińskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,9% w przemyśle i budownictwie, a 18,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 18,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie koszalińskim

 • 125 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  125,0
  Województwo
  195,0
  Cały kraj
  232,0
 • 21,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 26,2% Kobiety
 • 16,7% Mężczyźni
 • powiat koszaliński
  21,1%
  woj. zachodniopomorskie
  13,1%
  Cały kraj
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie koszalińskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie koszalińskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie koszalińskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie koszalińskim

 • 3 430 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 430 PLN
  woj. zachodniopomorskie
  3 794 PLN
  Cały kraj
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie koszalińskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie koszalińskim

 • 7 838 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 093 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 745 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,52 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie koszalińskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 32,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 36,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,9% Przemysł i budownictwo
 • 15,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 34,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 38,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 36,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 18,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 38,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 36,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,5% Pozostałe
 • 41,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie koszalińskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie koszalińskim

 • 8 219 Pracujący ogółem
 • 4 055 Kobiety
 • 4 164 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie koszalińskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 18,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 65,5% W wieku produkcyjnym
 • 60,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 21,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat koszaliński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 52,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat koszaliński
  52,6
  Zachodniopomorskie
  58,4
  Cały kraj
  60,1
 • 24,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  24,4
  Województwo
  31,0
  Cała Polska
  31,4
 • 86,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  86,2
  Województwo
  112,7
  Cały kraj
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 61,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat koszaliński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie koszalińskim stwierdzono 1 116 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,96 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie koszalińskim wynosi 63,40% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu koszalińskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,76 (wykrywalność 48%) oraz przeciwko mieniu - 9,24 (wykrywalność 36%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,02 (100%), o charakterze gospodarczym - 0,55 (94%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,53 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie koszalińskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat koszaliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 116 Przestępstwa ogółem
 • 1 116
 • 774 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 774
 • 36 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 36
 • 199 Przestępstwa drogowe
 • 199
 • 35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 35
 • 608 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 608
 • 16,96 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  16,96
  Województwo
  23,21
  Cały kraj
  20,80
 • 11,76 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat koszaliński
  11,76
  Województwo
  15,08
  Kraj
  13,59
 • 0,55 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat koszaliński
  0,55
  woj. zachodniopomorskie
  4,57
  Cały kraj
  4,36
 • 3,02 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. koszaliński
  3,02
  Zachodniopomorskie
  2,24
  Kraj
  1,99
 • 0,53 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,53
  woj. zachodniopomorskie
  0,58
  Cały kraj
  0,45
 • 9,24 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat koszaliński
  9,24
  Zachodniopomorskie
  11,61
  Kraj
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat koszaliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  63%
  Zachodniopomorskie
  70%
  Kraj
  65%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  48%
  woj. zachodniopomorskie
  56%
  Kraj
  52%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  94%
  Województwo
  95%
  Polska
  84%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat koszaliński
  89%
  Województwo
  89%
  Kraj
  82%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  37%
  woj. zachodniopomorskie
  48%
  Polska
  46%

Powiat koszaliński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 16 815 mieszkańców powiatu koszalińskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 240 kobiet oraz 8 575 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,6% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 15,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,2% mieszkańców powiatu koszalińskiego, gimnazjalnym 6,4%, natomiast 25,8% podstawowym ukończonym. 2,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu koszalińskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie koszalińskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,6%) oraz zasadnicze zawodowe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,4%) oraz podstawowe ukończone (24,9%).

  15,8% mieszkańców powiatu koszalińskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,8% wśród dziewczynek i 15,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 715 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,51 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,6% ludności (25,1% wśród dziewczynek i 24,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 76,81.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,5% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,3% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 75,50.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,6% mieszkańców (13,7% wśród dziewczyn i 13,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 1 uczniów. 15 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,4% mieszkańców powiatu koszalińskiego w wieku potencjalnej nauki (33,1% kobiet i 33,8% mężczyzn).

 • 11,8% Wykształcenie wyższe
 • powiat koszaliński
  11,8%
  Województwo
  17,6%
  Polska
  17,9%
 • 14,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 11,1% W miastach
  (wyższe)
 • 12,0% Na wsi
  (wyższe)
 • 27,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat koszaliński
  27,1%
  Zachodniopomorskie
  33,2%
  Polska
  33,3%
 • 29,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 29,7% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,6%
  woj. zachodniopomorskie
  2,7%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,4% Kobiety
  (policealne)
 • 0,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 1,9% W miastach
  (policealne)
 • 1,5% Na wsi
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat koszaliński
  10,2%
  Zachodniopomorskie
  13,3%
  Cała Polska
  12,4%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,8% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,8% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  15,2%
  woj. zachodniopomorskie
  17,3%
  Cała Polska
  18,1%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 15,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,1% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  26,2%
  Zachodniopomorskie
  21,9%
  Kraj
  22,9%
 • 20,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,0% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,4%
  woj. zachodniopomorskie
  5,2%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,7% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 25,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. koszaliński
  25,8%
  Zachodniopomorskie
  20,3%
  Polska
  19,3%
 • 26,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 22,9% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 26,6% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,7%
  Zachodniopomorskie
  1,8%
  Cała Polska
  1,4%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,4% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,8% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie koszalińskim

 • 715 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  715,0
  Województwo
  799,0
  Polska
  842,0
 • 1,51 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,51
  Województwo
  1,22
  Cała Polska
  1,12
 •  
 • 78,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 78,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 26,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie koszalińskim

 • 76,81 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. koszaliński
  76,81
  Zachodniopomorskie
  88,23
  Cała Polska
  90,94
 • 74,91 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  74,91
  woj. zachodniopomorskie
  86,83
  Cały kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat koszaliński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat koszaliński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. koszaliński
  17,0
  Województwo
  19,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 14 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 14
 •  
 • 295,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 253,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie koszalińskim

 • 75,50 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat koszaliński
  75,50
  Województwo
  97,11
  Cała Polska
  98,90
 • 67,90 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  67,90
  Województwo
  86,79
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat koszaliński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat koszaliński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. koszaliński
  21,0
  Województwo
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 10 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 10
 •  
 • 138,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 100,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie koszalińskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie koszalińskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 1 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. koszaliński
  1,0
  Województwo
  2,0
  Cały kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 1 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 1
 • 20 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 20
 • 17 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 17
 • 5,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 3,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. koszaliński
  15,0
  woj. zachodniopomorskie
  21,0
  Cała Polska
  23,0
 • 15 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 15
 • 15 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 15
 • 18,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 15,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. koszaliński
  13,0
  Województwo
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 13 Szkoły policealne ogółem
 • 13
 • 13 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 13
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie koszalińskim

 • 15,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat koszaliński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat koszaliński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat koszaliński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)