Czerniejewo w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, zarobki, wynagrodzenie, tabele)

Czerniejewo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Czerniejewo to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu gnieźnieńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Czerniejewo.
 • 2 637 Liczba mieszkańców
 • 10,2 km² Powierzchnia
 • 258,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 110 m n.p.m Wysokość
 • XIII wiek Data założenia
 • ok. 1390 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 61 Numer kierunkowy
 • PGN Tablice rejestracyjne
 • Danuta Grychowska Burmistrz miasta
Czerniejewo na mapie
Identyfikatory
 • 17.489152.4262 Współrzędne GPS
 • 3003024 TERYT (TERC)
 • 0970543 SIMC
Herb miasta Czerniejewo
Czerniejewo herb

Czerniejewo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-250Poczta Czerniejewo

Czerniejewo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Czerniejewie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo
(61) 429-13-51
(61) 429-13-49
ul. Poznańska 8
62-250 Czerniejewo
ZUS Inspektorat w Gnieźnie (podlega pod: ZUS II Oddział w Poznaniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sienkiewicza 4
62-200 Gniezno

Czerniejewo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Czerniejewo jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 637, z czego 49,9% stanowią kobiety, a 50,1% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 3,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,6 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2016 roku 17 małżeństw, co odpowiada 6,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  30,0% mieszkańców Czerniejewa jest stanu wolnego, 57,1% żyje w małżeństwie, 3,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Czerniejewo ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 6. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,3 na 1000 mieszkańców Czerniejewa. W 2016 roku urodziło się 26 dzieci, w tym 38,5% dziewczynek i 61,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 429 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,21 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 39,2% zgonów w Czerniejewie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,4% zgonów w Czerniejewie były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Czerniejewa przypada 7.66 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 28 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 29 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Czerniejewa -1. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,2% mieszkańców Czerniejewa jest w wieku produkcyjnym, 19,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Czerniejewa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 637 Liczba mieszkańców
 • 1 316 Kobiety
 • 1 321 Mężczyźni
 • 49,9%
  50,1%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Czerniejewie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Czerniejewie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Czerniejewie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Czerniejewa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 38,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Czerniejewo
  38,6 lat
  Województwo
  40,1 lat
  Polska
  41,2 lat
 • 40,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Czerniejewo, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Czerniejewa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Czerniejewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Czerniejewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Czerniejewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,0% Kawalerowie/Panny
 • Czerniejewo
  29,9%
  Województwo
  29,5%
  Kraj
  28,8%
 • 25,5% Kobiety
  (Panny)
 • 34,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,1% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,0%
  Województwo
  57,2%
  Cała Polska
  55,8%
 • 55,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,8%
  Wielkopolskie
  9,0%
  Cały kraj
  9,6%
 • 14,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Czerniejewo
  4,0%
  Wielkopolskie
  4,1%
  Polska
  5,0%
 • 4,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Miasto
  0,3%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Czerniejewie w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Czerniejewo
  6,5
  Województwo
  5,3
  Kraj
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Czerniejewo
  1,8
  woj. wielkopolskie
  1,7
  Polska
  1,7
 • 17 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Czerniejewie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 6 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 10 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,3 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Czerniejewo
  2,3
  woj. wielkopolskie
  1,7
  Polska
  -0,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Czerniejewie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Czerniejewie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Czerniejewie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Czerniejewie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 26 Urodzenia żywe
 • 10 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 16 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 38,5%
  61,5%
 • 10,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Czerniejewo
  10,0
  woj. wielkopolskie
  11,0
  Kraj
  10,0
 • 45,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  45,6
  Wielkopolskie
  45,3
  Kraj
  41,7
 • 13.13 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13.13
 • 59.16 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 59.16
 • 106.5 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 106.5
 • 79.66 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79.66
 • 31.86 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31.86
 • 7.46 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.46
 • 0.24 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.24
 • 3 429 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 392 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 467 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 429 g
  Wielkopolskie
  3 407 g
  Cały kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 18 Waga 4500g - 4999g
 • 18
 • 177 Waga 4000g - 4499g
 • 177
 • 535 Waga 3500g - 3999g
 • 535
 • 578 Waga 3000g - 3499g
 • 578
 • 190 Waga 2500g - 2999g
 • 190
 • 55 Waga 2000g - 2499g
 • 55
 • 17 Waga 1500g - 1999g
 • 17
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,48 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Czerniejewo
  1,48
  Wielkopolskie
  1,47
  Cały kraj
  1,36
 • 0,74 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Czerniejewo
  0,74
  woj. wielkopolskie
  0,71
  Cały kraj
  0,66
 • 1,21 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  1,21
  woj. wielkopolskie
  1,18
  Kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w Czerniejewie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 20 Zgony
 • 14 Kobiety
  (Zgony)
 • 6 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 70,0%
  30,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 7,7 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  7,7
  Wielkopolskie
  9,3
  Kraj
  10,1
 • 82,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Czerniejewo
  82,7
  woj. wielkopolskie
  84,5
  Cały kraj
  101,5
 • 5,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  5,1
  Wielkopolskie
  4,1
  Polska
  4,0
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,1
  Wielkopolskie
  2,9
  Cała Polska
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gnieźnieńskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  33,6%
  woj. wielkopolskie
  39,8%
  Cały kraj
  45,7%
 • 29,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Czerniejewo
  29,3%
  woj. wielkopolskie
  27,4%
  Kraj
  26,7%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,9%
  Wielkopolskie
  6,5%
  Polska
  6,1%
 • 7,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  7,8
  Kraj
  5,9
 • 64,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  64,1
  Cały kraj
  74,3
 • 279,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  279,3
  Wielkopolskie
  261,2
  Cały kraj
  274,3
 • 245,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  245,2
  Kraj
  261,6
 • 320,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 335,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 305,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Czerniejewo
  320,7
  Wielkopolskie
  380,2
  Kraj
  469,0
 • 65,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 34,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 96,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  65,6
  Wielkopolskie
  68,9
  Kraj
  87,7
 • 32,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Czerniejewo
  32,5
  Wielkopolskie
  31,9
  Kraj
  31,8
 • 5,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Czerniejewo
  5,4
  woj. wielkopolskie
  6,2
  Polska
  8,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,6%
  woj. wielkopolskie
  0,7%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 28 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 29 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -1 Saldo migracji
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -1 Saldo migracji wewnętrznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Czerniejewie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 69,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 12,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Czerniejewo, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czerniejewo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Czerniejewie oddano do użytku 24 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 9,10 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 37,5% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 62,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Czerniejewie to 3,29 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w Czerniejewie to 71,30 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 24 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 9,10 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  9,10
  Województwo
  4,71
  Cała Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 9 Użytek własny
 • 15 Sprzedaż lub wynajem
 • 37,5%
  62,5%
 • 79 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 3,29 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Czerniejewo
  3,29
  woj. wielkopolskie
  4,15
  Kraj
  3,96
 • 29,96 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Czerniejewo
  29,96
  Województwo
  19,54
  Cały kraj
  16,85
 • 1 711 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 71,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  71,3 m2
  Wielkopolskie
  100,5 m2
  Polska
  94,5 m2
 • 0,65 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  0,65 m2
  Wielkopolskie
  0,47 m2
  Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czerniejewo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W Czerniejewie na 1000 mieszkańców pracuje 115 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 68,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 31,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Czerniejewie wynosiło w 2016 roku 17,5% (25,0% wśród kobiet i 11,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Czerniejewie wynosi 3 528,01 PLN, co odpowiada 82.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Czerniejewa 367 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 239 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -128.

  21,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Czerniejewa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,4% w przemyśle i budownictwie, a 19,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 115 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Czerniejewo
  115,0
  Wielkopolskie
  271,0
  Kraj
  240,0
 • 17,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 25,0% Kobiety
 • 11,2% Mężczyźni
 • Czerniejewo
  17,5%
  Województwo
  5,0%
  Kraj
  8,3%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Czerniejewie w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Czerniejewie w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Czerniejewie w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 528 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Czerniejewo
  3 528 PLN
  Województwo
  3 894 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Czerniejewie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 367 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 239 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -128 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,65 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 21,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 24,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,4% Przemysł i budownictwo
 • 19,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,8% Pozostałe
 • 39,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Czerniejewie w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 302 Pracujący ogółem
 • 207 Kobiety
 • 95 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Czerniejewie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 19,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,2% W wieku produkcyjnym
 • 57,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Czerniejewo, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 58,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  58,3
  Wielkopolskie
  61,3
  Cała Polska
  61,7
 • 27,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  27,1
  woj. wielkopolskie
  30,4
  Cała Polska
  32,7
 • 86,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Czerniejewo
  86,7
  Wielkopolskie
  98,3
  Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 64,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Czerniejewo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Czerniejewie stwierdzono szacunkowo 32 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,09 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Czerniejewie wynosi 66,80% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Czerniejewa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,02 (wykrywalność 61%) oraz przeciwko mieniu - 6,31 (wykrywalność 49%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu - 0,47 (82%), drogowe - 1,34 (97%) oraz o charakterze gospodarczym - 1,85 (57%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Czerniejewa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Czerniejewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 32
 • 21 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 21
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 17 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 17
 • 12,09 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Czerniejewo
  12,09
  Województwo
  17,74
  Kraj
  19,48
 • 8,02 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Czerniejewo
  8,02
  woj. wielkopolskie
  10,99
  Polska
  12,76
 • 1,85 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,85
  woj. wielkopolskie
  4,04
  Cała Polska
  3,91
 • 1,34 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Czerniejewo
  1,34
  woj. wielkopolskie
  1,80
  Cały kraj
  1,91
 • 0,47 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,47
  Wielkopolskie
  0,34
  Cały kraj
  0,47
 • 6,31 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,31
  Województwo
  9,03
  Cały kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Czerniejewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  67%
  Wielkopolskie
  72%
  Kraj
  67%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  61%
  Wielkopolskie
  59%
  Cała Polska
  55%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Czerniejewo
  57%
  Wielkopolskie
  88%
  Cała Polska
  83%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  97%
  Wielkopolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  83%
  Województwo
  91%
  Cała Polska
  83%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Czerniejewo
  50%
  Województwo
  51%
  Cały kraj
  46%

Czerniejewo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Suma wydatków z budżetu Czerniejewa wyniosła w 2015 roku 22,1 mln złotych, co daje 3,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 12.3% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu Czerniejewa - 38.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (18.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (14.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,1 mln złotych, czyli 9,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Czerniejewa wyniosła w 2015 roku 24,4 mln złotych, co daje 3,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 0% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (37.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.7%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (12.1%). W budżecie Czerniejewa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 569 złotych na mieszkańca (17,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,8 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,5%.
 • Wydatki budżetu w Czerniejewie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Czerniejewa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Czerniejewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Czerniejewa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,3 mln

  2,5 tys(100%)

  17,7 mln

  2,5 tys(100%)

  23,2 mln

  3,2 tys(100%)

  20,3 mln

  2,8 tys(100%)

  23,3 mln

  3,2 tys(100%)

  23,9 mln

  3,3 tys(100%)

  24,8 mln

  3,4 tys(100%)

  22,1 mln

  3,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,3 mln

  2,4 tys(36.4%)

  5,6 mln

  2,2 tys(31.9%)

  6,3 mln

  2,4 tys(27.3%)

  7,1 mln

  2,7 tys(34.9%)

  7,7 mln

  2,9 tys(33.3%)

  8,0 mln

  3,0 tys(33.3%)

  7,9 mln

  3,0 tys(31.7%)

  8,5 mln

  3,3 tys(38.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,8 mln

  1,1 tys(16.2%)

  2,6 mln

  1,0 tys(14.8%)

  2,9 mln

  1,1 tys(12.4%)

  2,9 mln

  1,1 tys(14.2%)

  3,1 mln

  1,2 tys(13.2%)

  3,4 mln

  1,3 tys(14.1%)

  3,6 mln

  1,4 tys(14.6%)

  4,1 mln

  1,6 tys(18.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,9 mln

  1,1 tys(16.5%)

  2,4 mln

  915(13.5%)

  2,5 mln

  950(10.6%)

  2,6 mln

  963(12.6%)

  3,0 mln

  1,1 tys(13%)

  3,1 mln

  1,2 tys(12.8%)

  3,1 mln

  1,2 tys(12.6%)

  3,2 mln

  1,2 tys(14.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,1 mln

  801(12%)

  3,5 mln

  1,4 tys(20%)

  5,8 mln

  2,2 tys(25.1%)

  3,0 mln

  1,1 tys(14.7%)

  2,3 mln

  846(9.7%)

  2,5 mln

  952(10.5%)

  2,3 mln

  859(9.1%)

  2,2 mln

  838(9.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  348,9 tys

  135(2%)

  428,8 tys

  164(2.4%)

  570,6 tys

  220(2.5%)

  601,3 tys

  227(3%)

  967,5 tys

  363(4.2%)

  916,7 tys

  347(3.8%)

  746,9 tys

  283(3%)

  1,2 mln

  453(5.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,0 mln

  399(6%)

  782,0 tys

  299(4.4%)

  560,7 tys

  216(2.4%)

  572,8 tys

  216(2.8%)

  1,1 mln

  409(4.7%)

  2,4 mln

  891(9.9%)

  657,4 tys

  249(2.7%)

  714,9 tys

  273(3.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  702,0 tys

  271(4.1%)

  1,1 mln

  418(6.2%)

  1,5 mln

  580(6.5%)

  1,9 mln

  724(9.5%)

  2,2 mln

  817(9.3%)

  703,2 tys

  266(2.9%)

  1,5 mln

  566(6%)

  549,1 tys

  210(2.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  322,4 tys

  124(1.9%)

  345,8 tys

  132(2%)

  1,3 mln

  495(5.5%)

  495,9 tys

  187(2.4%)

  512,2 tys

  192(2.2%)

  1,2 mln

  441(4.9%)

  469,9 tys

  178(1.9%)

  509,5 tys

  195(2.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  451,2 tys

  174(2.6%)

  421,6 tys

  161(2.4%)

  387,8 tys

  149(1.7%)

  428,5 tys

  161(2.1%)

  415,1 tys

  156(1.8%)

  514,9 tys

  195(2.2%)

  358,7 tys

  136(1.4%)

  411,7 tys

  157(1.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  78,6 tys

  30,3(0.5%)

  105,0 tys

  40,2(0.6%)

  186,9 tys

  71,9(0.8%)

  349,3 tys

  132(1.7%)

  346,7 tys

  130(1.5%)

  278,3 tys

  105(1.2%)

  268,4 tys

  102(1.1%)

  211,7 tys

  80,9(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  107,5 tys

  41,5(0.6%)

  44,9 tys

  17,2(0.3%)

  788,8 tys

  304(3.4%)

  59,2 tys

  22,3(0.3%)

  1,3 mln

  489(5.6%)

  93,0 tys

  35,2(0.4%)

  118,0 tys

  44,8(0.5%)

  156,3 tys

  59,8(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  53,8 tys

  20,7(0.3%)

  71,4 tys

  27,3(0.4%)

  73,7 tys

  28,4(0.3%)

  94,2 tys

  35,5(0.5%)

  82,7 tys

  31,1(0.4%)

  85,8 tys

  32,5(0.4%)

  100,1 tys

  38,0(0.4%)

  129,5 tys

  49,5(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  73,1 tys

  28,0(0.4%)

  75,5 tys

  29,1(0.3%)

  74,6 tys

  28,1(0.4%)

  93,3 tys

  35,0(0.4%)

  67,8 tys

  25,6(0.3%)

  118,1 tys

  44,8(0.5%)

  113,8 tys

  43,5(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  77,1 tys

  29,8(0.4%)

  84,2 tys

  32,2(0.5%)

  87,7 tys

  33,7(0.4%)

  102,1 tys

  38,5(0.5%)

  121,1 tys

  45,5(0.5%)

  112,4 tys

  42,5(0.5%)

  97,6 tys

  37,0(0.4%)

  58,7 tys

  22,5(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,0 tys

  0,4(0%)

  12,7 tys

  4,8(0.1%)

  33,8 tys

  13,0(0.1%)

  13,4 tys

  5,1(0.1%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  45,0 tys

  17,1(0.2%)

  57,0 tys

  21,8(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  72,8 tys

  28,1(0.4%)

  28,4 tys

  10,9(0.2%)

  136,9 tys

  52,7(0.6%)

  57,5 tys

  21,7(0.3%)

  69,0 tys

  25,9(0.3%)

  665,5 tys

  252(2.8%)

  3,5 mln

  1,3 tys(13.9%)

  26,2 tys

  10,0(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1 000

  0,4(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  10,6 tys

  4,1(0.1%)

  10,0 tys

  3,8(0.1%)

  9,6 tys

  3,7(0%)

  10,2 tys

  3,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Czerniejewie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Czerniejewa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Czerniejewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Czerniejewa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,8 mln

  2,4 tys(100%)

  16,4 mln

  2,3 tys(100%)

  19,4 mln

  2,7 tys(100%)

  20,7 mln

  2,9 tys(100%)

  24,0 mln

  3,3 tys(100%)

  22,2 mln

  3,0 tys(100%)

  24,4 mln

  3,3 tys(100%)

  24,4 mln

  3,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,8 mln

  2,6 tys(40.6%)

  7,3 mln

  2,8 tys(44.7%)

  7,5 mln

  2,9 tys(38.7%)

  8,0 mln

  3,0 tys(38.8%)

  8,3 mln

  3,1 tys(34.6%)

  9,2 mln

  3,5 tys(41.5%)

  8,8 mln

  3,3 tys(36.1%)

  9,1 mln

  3,5 tys(37.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,9 mln

  1,9 tys(29.5%)

  4,6 mln

  1,8 tys(28%)

  4,9 mln

  1,9 tys(25.5%)

  5,3 mln

  2,0 tys(25.6%)

  6,0 mln

  2,2 tys(24.9%)

  6,7 mln

  2,5 tys(30.4%)

  8,0 mln

  3,0 tys(32.8%)

  8,0 mln

  3,0 tys(32.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,5 mln

  966(14.9%)

  2,3 mln

  870(13.8%)

  2,4 mln

  940(12.6%)

  2,5 mln

  928(11.9%)

  2,5 mln

  956(10.6%)

  2,7 mln

  1,0 tys(12%)

  2,8 mln

  1,1 tys(11.5%)

  3,0 mln

  1,1 tys(12.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  415(6.4%)

  834,0 tys

  319(5.1%)

  1,1 mln

  420(5.6%)

  649,7 tys

  245(3.1%)

  474,5 tys

  178(2%)

  472,8 tys

  179(2.1%)

  550,3 tys

  209(2.3%)

  1,8 mln

  684(7.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  228,7 tys

  88,2(1.4%)

  375,7 tys

  144(2.3%)

  1,3 mln

  494(6.6%)

  1,1 mln

  430(5.5%)

  4,2 mln

  1,6 tys(17.4%)

  783,6 tys

  297(3.5%)

  361,9 tys

  137(1.5%)

  789,1 tys

  302(3.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  207,1 tys

  79,9(1.2%)

  138,7 tys

  53,1(0.8%)

  236,2 tys

  90,9(1.2%)

  332,1 tys

  125(1.6%)

  378,1 tys

  142(1.6%)

  479,1 tys

  181(2.2%)

  704,2 tys

  267(2.9%)

  735,3 tys

  281(3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  354,3 tys

  137(2.1%)

  345,7 tys

  132(2.1%)

  748,1 tys

  288(3.9%)

  426,2 tys

  161(2.1%)

  485,0 tys

  182(2%)

  722,1 tys

  273(3.3%)

  554,1 tys

  210(2.3%)

  507,4 tys

  194(2.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  63,7 tys

  24,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  222,5 tys

  83,6(0.9%)

  53,7 tys

  20,3(0.2%)

  1,4 mln

  540(5.8%)

  187,5 tys

  71,7(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  103,5 tys

  39,9(0.6%)

  95,0 tys

  36,4(0.6%)

  76,6 tys

  29,5(0.4%)

  1,6 mln

  600(7.7%)

  84,8 tys

  31,8(0.4%)

  464,2 tys

  176(2.1%)

  151,9 tys

  57,6(0.6%)

  169,7 tys

  64,9(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  288,3 tys

  111(1.7%)

  175,0 tys

  67,0(1.1%)

  76,6 tys

  29,5(0.4%)

  80,9 tys

  30,5(0.4%)

  390,1 tys

  147(1.6%)

  435,6 tys

  165(2%)

  893,5 tys

  339(3.7%)

  88,5 tys

  33,8(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,0 tys

  0,4(0%)

  12,7 tys

  4,8(0.1%)

  33,8 tys

  13,0(0.2%)

  13,4 tys

  5,1(0.1%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  45,0 tys

  17,1(0.2%)

  57,0 tys

  21,8(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  87,1 tys

  33,6(0.5%)

  77,1 tys

  29,5(0.5%)

  132,2 tys

  50,9(0.7%)

  91,6 tys

  34,5(0.4%)

  80,0 tys

  30,1(0.3%)

  46,5 tys

  17,6(0.2%)

  56,7 tys

  21,5(0.2%)

  22,1 tys

  8,4(0.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  84,9 tys

  32,7(0.5%)

  100,0 tys

  38,3(0.6%)

  483,0 tys

  186(2.5%)

  450,6 tys

  170(2.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,0 tys

  26,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,4 tys

  1,7(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  67,1 tys

  25,9(0.4%)

  50,0 tys

  19,1(0.3%)

  263,0 tys

  101(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  844,5 tys

  317(3.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,3 tys

  14,9(0.2%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,9 tys

  1,9(0%)

  7,6 tys

  2,9(0%)

  8,3 tys

  3,2(0%)

  19,3 tys

  7,3(0.1%)

  27,6 tys

  10,4(0.1%)

  20,9 tys

  7,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  99,2 tys

  37,4(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,5 tys

  5,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Czerniejewo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 655 mieszkańców Czerniejewa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 312 kobiet oraz 343 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 12,4% średnie ogólnokształcące, a 16,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,1% mieszkańców Czerniejewa, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 18,1% podstawowym ukończonym. 0,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Czerniejewa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Czerniejewie największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,5%) oraz podstawowe ukończone (21,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,1%) oraz średnie zawodowe (17,1%).

  18,0% mieszkańców Czerniejewa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 17,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 989 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,90 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,8% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 28,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 156,50.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,9% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,8% wśród dziewczyn i 11,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 117,20.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,2% mieszkańców (18,3% wśród dziewczyn i 18,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,1% mieszkańców Czerniejewa w wieku potencjalnej nauki (24,0% kobiet i 24,2% mężczyzn).

 • 13,6% Wykształcenie wyższe
 • Czerniejewo
  13,6%
  Województwo
  16,9%
  Polska
  17,9%
 • 15,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Czerniejewo
  30,9%
  Województwo
  31,7%
  Polska
  33,3%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,3%
  Województwo
  2,3%
  Polska
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,4%
  Województwo
  11,3%
  Kraj
  12,4%
 • 15,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  16,2%
  woj. wielkopolskie
  18,1%
  Cały kraj
  18,1%
 • 15,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  31,1%
  Wielkopolskie
  26,8%
  Polska
  22,9%
 • 23,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Czerniejewo
  5,4%
  Wielkopolskie
  5,3%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  18,1%
  Wielkopolskie
  18,3%
  Polska
  19,3%
 • 21,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 0,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  0,9%
  Województwo
  1,1%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 989 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Czerniejewo
  989,0
  Województwo
  876,0
  Polska
  842,0
 • 0,90 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,90
  woj. wielkopolskie
  1,05
  Polska
  1,12
 •  
 • 12,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 12,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Czerniejewie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czerniejewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole "Wróbelek Elemelek"
  Publiczne
  Czerniejewo
  62-250 Czerniejewo
  51188
 • Szkoły podstawowe w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 156,50 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Czerniejewo
  156,50
  Województwo
  94,21
  Cała Polska
  90,94
 • 153,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  153,00
  Wielkopolskie
  93,37
  Cała Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Czerniejewo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Czerniejewo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Czerniejewo
  21,0
  Wielkopolskie
  19,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 21 Szkoły podstawowe ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 • 35,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 30,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Czerniejewie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czerniejewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Czerniejewie (im.Onufrego Kopczyńskiego)
  Publiczna
  61 429-13-40
  61 429-13-40
  ul. SZKOLNA 3
  62-250 Czerniejewo
  13273-
 • Szkoły gimnazjalne w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 117,20 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  117,20
  Województwo
  101,87
  Cały kraj
  98,90
 • 113,98 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Czerniejewo
  113,98
  woj. wielkopolskie
  94,51
  Kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Czerniejewo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Czerniejewo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Miasto
  18,0
  Wielkopolskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 18 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 •  
 • 19,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 11,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Czerniejewie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czerniejewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum w Czerniejewie (im. Księdza Onufrego Kopczyńskiego)
  Publiczne
  61 429-13-40
  61 429-13-40
  ul. SZKOLNA 3
  62-250 Czerniejewo
  6111-
 • Edukacyjne grupy wieku w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 18,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Czerniejewo, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Czerniejewo, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Czerniejewo, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czerniejewo - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Zabytki w Czerniejewie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Czerniejewa znajduje się 16 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Czerniejewie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zespół - pałac z 1771 - 1775dnia 1964-02-21, wykaz dokumentów: 3/A z 1964-02-21; 1937/A z 1984-01-19; 878/Wlkp/A z 2013-01-02; brak numeru z 2013-01-02
  • Pałac z 1771 - 1775dnia 1964-02-21, wykaz dokumentów: 3/A z 1964-02-21; 878/Wlkp/A z 2013-01-02; brak numeru z 2013-01-02
  • Oficyna mieszkalna z 1771 - 1775dnia 1964-02-21, wykaz dokumentów: 3/A z 1964-02-21; 878/Wlkp/A z 2013-01-02; brak numeru z 2013-01-02
  • Oficyna mieszkalna z 1771 - 1775dnia 1964-02-21, wykaz dokumentów: 3/A z 1964-02-21; 878/Wlkp/A z 2013-01-02; brak numeru z 2013-01-02
  • Wozownia z 1779 - 1780dnia 1964-02-21, wykaz dokumentów: 3/A z 1964-02-21; 878/Wlkp/A z 2013-01-02; brak numeru z 2013-01-02
  • Stajnia z 1779 - 1780dnia 1964-02-21, wykaz dokumentów: 3/A z 1964-02-21; 878/Wlkp/A z 2013-01-02; brak numeru z 2013-01-02
  • Brama z XVIII w.dnia 1964-02-21, wykaz dokumentów: 3/A z 1964-02-21; 878/Wlkp/A z 2013-01-02; brak numeru z 2013-01-02
  • Brama z XVIII w.dnia 1964-02-21, wykaz dokumentów: 3/A z 1964-02-21; 878/Wlkp/A z 2013-01-02; brak numeru z 2013-01-02
  • Most z XVIII w.dnia 1964-02-21, wykaz dokumentów: 3/A z 1964-02-21; 878/Wlkp/A z 2013-01-02; brak numeru z 2013-01-02
  • Park z 1771 - 1775dnia 1964-02-21, wykaz dokumentów: 3/A z 1964-02-21; 878/Wlkp/A z 2013-01-02; brak numeru z 2013-01-02
  • Kościół z poł. XVI w.dnia 1968-11-25, wykaz dokumentów: 374/A z 1968-11-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1834 r. (ul. Plac Wiosny Ludów 18)dnia 1968-11-25, wykaz dokumentów: 375/A z 1968-11-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1834 r. (ul. Plac Wiosny Ludów 7)dnia 1970-03-06, wykaz dokumentów: 972/A z 1970-03-06
  • Bażantarnia z pocz. XIX w.dnia 1984-01-19, wykaz dokumentów: 1937/A z 1984-01-19
  • Miasto z XV - XIXdnia 2008-03-13, wykaz dokumentów: 591/Wlkp/A z 2008-03-13
  • Mur/ogrodzenie z XVIII w.dnia 2013-01-02, wykaz dokumentów: 878/Wlkp/A z 2013-01-02; brak numeru z 2013-01-02
 • Formy ochrony przyrody w Czerniejewie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Czerniejewa znajduje się 11 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Czerniejewie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Bielawy - leśny rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 1954-12-04, Powierzchnia: 20.01 ha
  • Modrzew Polski w Noskowie - rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1954-12-04, Powierzchnia: 1.0 ha
  • Wiązy w Nowym Lesie - rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1954-12-04, Powierzchnia: 6.78 ha
  • Grądy w Czerniejewie - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 1212.87 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1957-03-28, Opis granicy: rośnie przy osadzie nadleśnictwa w L-ctwie Linery w oddz. 62
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1957-03-28, Opis granicy: rośnie w parku przy osadzie nadleśnictwa w L-ctwie Linery w oddz. 62
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1957-03-28, Opis granicy: rośnie w parku przy osadzie nadleśnictwa w L-ctwie Linery w oddz. 62
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 6 drzew - dąb szypułkowy, Data ustanowienia: 1981-02-10, Opis granicy: rosną w Nadl. Czerniejewo
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1981-02-10, Opis granicy: rośnie w Nadl. Czerniejewo oddz. 129 a przy drodze leśnej w odl. 1 5 km od osady l-ctwa Głożyna
  • Pomnik przyrodyOpis: obcięte gałęzie pnia, Data ustanowienia: 1981-02-10, Opis granicy: rośnie w Nadl. Czerniejewo oddz. 27d w drzewostanie sosnowym po prawej stronie szosy w kierunku Nekli
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2000-10-11, Opis granicy: rośnie na terenie parku przypałacowego w jego zachodniej części

Czerniejewo - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Czerniejewo i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Czerniejewo nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 15droga krajowa nr 15(Trzebnica - Księgnice - Kobylice - Ligota - Jaźwiny - Blizocin - Skoroszów - Lasowice - Miłochowice - Milicz - Wszewilki - Dziadkowo - Rakłowice - Cieszków - Zduny - Krotoszyn - Bożacin - Wolenice - Czarny Sad - Lipowiec - Koźmin Wielkopolski - Chełkówko - Wałków - Golina - Jarocin - Cielcza - Mieszków - Wolica Pusta - Klęka - Nowe Miasto nad Wartą - Lubrze - Miąskowo - Czarne Piątkowo - Białe Piątkowo - Miłosław - Kębłowo - Skotniki - Obłaczkowo - Września - Sokołowo - Gulczewo - Czeluścin - Żydowo - Gniezno - Trzemeszno - Lubiń - Wylatowo - Żabienko - Kwieciszewo - Goryszewo - Jeziorki - Strzelno - Markowice - Krusza Duchowna - Tupadły - Inowrocław - Latkowo - Szadłowice - Wierzchosławice - Gniewkowo - Suchatówka - Chorągiewka - Toruń - Grębocin - Rogówko - Brzeźno - Gronowo - Wielka Łąka - Elzanowo - Szychowo - Kowalewo Pomorskie - Frydrychowo - Pluskowęsy - Kiełpiny - Lipnica - Karczewo - Wrocki - Pląchoty - Małki - Szabda - Brodnica - Tama Brodzka - Jajkowo - Wielki Głęboczek - Brzozie Lubawskie - Nielbark - Kurzętnik - Nowe Miasto Lubawskie - Bratian - Rakowice - Łążek - Sampława - Lubawa - Byszwałd - Rożental - Lipowo - Bałcyny - Smykówko - Morliny - Ostróda)
  • DK 92droga krajowa nr 92(Rzepin - Boczów - Pniów - Torzym - Koryta - Poźrzadło - Gronów - Stok - Mostki - Wilkowo - Świebodzin - Rzeczyca - Myszęcin - Brójce - Lutol Suchy - Bieleń - Jasieniec - Trzciel - Miedzichowo - Bolewicko - Bolewice - Grońsko - Lwówek - Pniewy - Chełmno - Podrzewie - Sękowo - Bytyń - Młodasko - Gaj Wielki - Rumianek - Tarnowo Podgórne - Sady - Swadzim - Baranowo - Przyźmierowo - Poznań - Swarzędz - Jasin - Paczkowo - Kostrzyn - Siedlec - Brzeźno - Nekla - Zasutowo - Psary Małe - Września - Bierzglin - Węgierki - Gonice - Wólka - Strzałkowo - Słupca - Rokosz - Wilczna - Golina - Krawnice - Węglew - Konin - Brzeźno - Paprotnia - Drążeń - Dąbrowice - Kościelec - Koło - Chojny - Cząstków - Kłodawa - Chodów - Czerwonka - Głaznów - Krośniewice - Skłóty - Adamowice - Kutno - Bedlno - Plecka Dąbrowa - Zduny - Maurzyce - Małszyce - Łowicz - Nowy Kozłów Pierwszy - Kozłów Szlachecki - Stary Dębsk - Karolków Szwarocki - Dachowa - Kuznocin - Sochaczew - Wojtówka - Chrzczany - Topołowa - Paprotnia - Maszna - Lisica - Bieniewo-Parcela - Bramki - Piorunów - Błonie-Wieś - Błonie - Kopytów - Święcice - Ołtarzew - Ożarów Mazowiecki - Ożarów - Bronisze - Jawczyce - Mory - Choszczówka Stojecka - Stojadła - Mińsk Mazowiecki - Nowe Osiny - Janów - Ignaców - Jędrzejów Nowy - Jędrzejów Stary - Kałuszyn)
  • s5droga ekspresowa s5(Morsk - Świecie - Dworzysko - Bydgoszcz - Białe Błota - Mielno - Gniezno - Łubowo - Fałkowo - Wierzyce - Iwno - Kostrzyn - Strumiany - Kleszczewo - Poznań - Śmigiel - Kaczkowo - Bojanowo - Rawicz - Korzeńsko - Żmigródek - Żmigród - Krościna Mała)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Czerniejewo przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 281Linia kolejowa nr 281: Oleśnica - Chojnice [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Oleśnica - Oleśnica Rataje - Dąbrowa Oleśnicka - Dobroszyce - Grabowno Wielkie - Bukowice Trzebnickie - Krośnice - Wierzchowice - Milicz - Rakoniewice Milickie - Cieszków - Zduny - Krotoszyn - Bożacin - Wolenice - Koźmin Wielkopolski - Obra Stara - Golina - Jarocin - Radlin Wielkopolski - Żerków - Orzechowo - Miłosław - Książno - Chwalibogowo - Września - Marzenin - Czerniejewo - Żydowo - Gębarzewo - Gniezno - Gniezno Winiary - Zdziechowa - Świątniki - Mieleszyn - Gącz - Janowiec Wielkopolski - Dąbrowa Międzylesie - Damasławek - Wapno - Rusiec - Kcynia - Szczepice - Studzienki - Nakło nad Notecią - Kozia Góra Krajeńska - Mrocza - Witosław - Rajgród - Runowo Krajeńskie - Więcbork - Wysoka Krajeńska - Świdwie Sępoleńskie - Sępólno Krajeńskie - Kamień Krajeński - Obkas - Ogorzeliny - Chojnice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Czerniejewie istnieje 39 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  pl. 21 Stycznia

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Armii "Poznań"

  ul. Bolesława Prusa

  os. Działkowe

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Generała Józefa Lipskiego

  ul. Gnieźnieńska

  ul. Gospodarcza

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Kraszewskiego

  ul. Jana Brzechwy

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Krótka

  pl. Księdza Onufrego Kopczyńskiego

  ul. Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Miechowa

  os. Młynarskie

  os. Nadziei

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrężna

  os. Papieża Jana Pawła II

  ul. Pałacowa

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Powstańców Wlkp.

  ul. Poznańska

  Rondo Rakówka

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Szkolna

  pl. Wiosny Ludów

  ul. Wrzesińska

  ul. Wąska

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Zaułek