Powiat średzki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat średzki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 52 969 Liczba mieszkańców
 • 704 km2 Powierzchnia
 • 75 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 17,8% Stopa urbanizacji
 • Sebastian Burdzy Starosta
 • ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska Adres starostwa powiatowego
 • DSR Tablice rejestracyjne
Powiat średzki na mapie
Identyfikatory
 • 0218 TERYT (TERC)
Herb powiatu średzkiego
powiat średzki herb

powiat średzki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej
71 317 24 15
71 396 75 42
ul. Św. Andrzeja 2
55-300 Środa Śląska
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej
71 317 22 12
71 317 69 83
ul. Kolejowa 45
55-300 Środa Śląska
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Środzie Śląskiej
71 317 27 60
71 317 27 60
ul. Ogrody Zamkowe 5
55-300 Środa Śląska
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie Śląskiej
71 317 23 76
71 396 66 42
ul. Wrocławska 2
55-300 Środa Śląska
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
(71) 317-56-46
(71) 317-56-49
ul. Wrocławska
55-300 Środa Śląska

Powiat średzki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie średzkim oddano do użytku 368 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,96 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  78,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 20,1% na sprzedaż lub wynajem, 1,6% jako mieszkania komunalne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 72,6% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 27,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie średzkim to 4,95 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie średzkim to 115,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie średzkim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 368 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 6,96 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  6,96
  woj. dolnośląskie
  4,83
  Polska
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 209 Użytek własny
 • 79 Sprzedaż lub wynajem
 • 72,6%
  27,4%
 • 1 822 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 4,95 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  4,95
  woj. dolnośląskie
  3,69
  Polska
  4,13
 • 34,48 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  34,48
  Dolnośląskie
  17,84
  Polska
  15,89
 • 42 459 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 115,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  115,4 m2
  woj. dolnośląskie
  88,4 m2
  Cały kraj
  99,8 m2
 • 0,80 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  0,80 m2
  woj. dolnośląskie
  0,43 m2
  Polska
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat średzki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat średzki ma 52 969 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 8,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,8 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu średzkiego zawarli w 2015 roku 205 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców powiatu średzkiego jest stanu wolnego, 56,4% żyje w małżeństwie, 4,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat średzki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -93. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,8 na 1000 mieszkańców powiatu średzkiego. W 2015 roku urodziło się 457 dzieci, w tym 48,8% dziewczynek i 51,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 277 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,83 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 46,5% zgonów w powiecie średzkim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,7% zgonów w powiecie średzkim były nowotwory, a 4,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu średzkiego przypada 10.42 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 781 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 537 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu średzkiego 244. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  64,8% mieszkańców powiatu średzkiego jest w wieku produkcyjnym, 18,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu średzkiego

 • 52 969 Liczba mieszkańców
 • 26 790 Kobiety
 • 26 179 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie średzkim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie średzkim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie średzkim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu średzkiego w latach 2017-2050

 • 56 239 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 28 438 Kobiety
 • 27 801 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie średzkim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie średzkim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie średzkim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu średzkiego

 • 39,8 latŚredni wiek mieszkańców
 • Powiat
  39,8 lat
  Województwo
  41,7 lat
  Cała Polska
  40,9 lat
 • 41,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat średzki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu średzkiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat średzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat średzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat średzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • pow. średzki
  28,4%
  Dolnośląskie
  29,8%
  Kraj
  28,8%
 • 22,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,4%Żonaci/Zamężne
 • powiat średzki
  56,4%
  Dolnośląskie
  53,4%
  Polska
  55,8%
 • 55,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,3%
  woj. dolnośląskie
  9,7%
  Kraj
  9,6%
 • 15,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,5%
  Województwo
  6,6%
  Cały kraj
  5,0%
 • 4,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,4% Nieustalone
 • pow. średzki
  1,4%
  woj. dolnośląskie
  0,5%
  Polska
  0,8%
 • 1,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie średzkim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie średzkim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • powiat średzki
  3,9
  woj. dolnośląskie
  4,5
  Cała Polska
  4,9
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • powiat średzki
  1,4
  Województwo
  1,9
  Kraj
  1,8
 • 205 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie średzkim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie średzkim

 • -93 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -18 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -75 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,8 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -1,8
  woj. dolnośląskie
  -1,8
  Cała Polska
  -0,7
 • -2,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie średzkim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie średzkim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie średzkim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie średzkim w roku 2015

 • 457 Urodzenia żywe
 • 223 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 234 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,8%
  51,2%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,7
  Dolnośląskie
  9,0
  Cała Polska
  9,6
 • 35,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat średzki
  35,4
  Dolnośląskie
  38,1
  Kraj
  40,1
 • 15 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15
 • 36.82 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36.82
 • 77.83 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77.83
 • 71.92 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71.92
 • 26.15 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26.15
 • 5.72 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.72
 • 3 277 gŚrednia waga noworodków
 • 3 231 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 321 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 277 g
  woj. dolnośląskie
  3 256 g
  Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 4 Waga 5000g i więcej
 • 4
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 41 Waga 4000g - 4499g
 • 41
 • 134 Waga 3500g - 3999g
 • 134
 • 162 Waga 3000g - 3499g
 • 162
 • 74 Waga 2500g - 2999g
 • 74
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,16 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,16
  Województwo
  1,21
  Cały kraj
  1,29
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. średzki
  0,57
  Województwo
  0,59
  Cała Polska
  0,63
 • 0,83 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,83
  Województwo
  0,83
  Cały kraj
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie średzkim w roku 2015

 • 550 Zgony
 • 241 Kobiety
  (Zgony)
 • 309 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,8%
  56,2%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 10,4 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  10,4
  Województwo
  10,9
  Cały kraj
  10,3
 • 120,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  120,4
  Dolnośląskie
  120,1
  Cały kraj
  106,9
 • 2,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,2
  Dolnośląskie
  3,8
  Kraj
  4,0
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,4
  Dolnośląskie
  3,6
  Cały kraj
  3,2
 • 1,9 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  1,9
  Kraj
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie średzkim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  47,5%
  Województwo
  45,1%
  Kraj
  45,1%
 • 24,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat średzki
  24,2%
  Dolnośląskie
  27,5%
  Kraj
  26,6%
 • 5,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat średzki
  5,8%
  woj. dolnośląskie
  5,8%
  Cały kraj
  5,4%
 • 3,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  3,1
  Cały kraj
  3,9
 • 74,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  74,6
  Cała Polska
  70,2
 • 213,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  213,2
  Województwo
  282,5
  Cała Polska
  260,7
 • 265,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  265,6
  Kraj
  248,3
 • 418,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 470,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 366,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. średzki
  418,7
  Województwo
  463,6
  Kraj
  441,1
 • 93,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 40,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 144,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. średzki
  93,5
  woj. dolnośląskie
  97,4
  Kraj
  85,7
 • 22,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  22,6
  Województwo
  29,9
  Kraj
  30,1
 • 11,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  11,3
  Województwo
  9,7
  Kraj
  8,2
 • 1,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  1,3%
  Dolnośląskie
  1,0%
  Kraj
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 781 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 392 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 389 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 537 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 300 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 237 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 244 Saldo migracji
 • 92 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 152 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 244 Saldo migracji wewnętrznych
 • 92 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 152 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie średzkim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie średzkim

 • 15,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 71,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat średzki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat średzki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie średzkim na 1000 mieszkańców pracuje 203 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 45,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie średzkim wynosiło w 2015 roku 8,2% (8,5% wśród kobiet i 7,9% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie średzkim wynosi 3 826,72 PLN, co odpowiada 92.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu średzkiego 8 105 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 273 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 832.

  21,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu średzkiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 48,9% w przemyśle i budownictwie, a 15,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 15,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie średzkim

 • 203 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  203,0
  Dolnośląskie
  255,0
  Kraj
  232,0
 • 8,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,5% Kobiety
 • 7,9% Mężczyźni
 • powiat średzki
  8,2%
  Województwo
  8,5%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie średzkim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie średzkim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie średzkim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie średzkim

 • 3 827 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat średzki
  3 827 PLN
  woj. dolnośląskie
  4 204 PLN
  Kraj
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie średzkim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie średzkim

 • 8 105 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 273 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 832 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,77 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie średzkim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 21,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 48,9% Przemysł i budownictwo
 • 38,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 57,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 33,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 28,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 15,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 33,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 28,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,9% Pozostałe
 • 28,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie średzkim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie średzkim

 • 10 722 Pracujący ogółem
 • 5 109 Kobiety
 • 5 613 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie średzkim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 18,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 64,8% W wieku produkcyjnym
 • 59,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat średzki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 54,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  54,3
  woj. dolnośląskie
  59,3
  Cała Polska
  60,1
 • 25,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  25,8
  Województwo
  32,6
  Cały kraj
  31,4
 • 90,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  90,3
  Dolnośląskie
  122,1
  Cały kraj
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 63,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat średzki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie średzkim stwierdzono 887 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,80 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie średzkim wynosi 62,90% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu średzkiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,29 (wykrywalność 53%) oraz przeciwko mieniu - 8,60 (wykrywalność 35%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,69 (99%), o charakterze gospodarczym - 0,97 (51%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,53 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie średzkim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat średzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 887 Przestępstwa ogółem
 • 887
 • 649 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 649
 • 51 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 51
 • 142 Przestępstwa drogowe
 • 142
 • 28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 28
 • 454 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 454
 • 16,80 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  16,80
  woj. dolnośląskie
  27,33
  Kraj
  20,80
 • 12,29 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. średzki
  12,29
  Dolnośląskie
  19,96
  Polska
  13,59
 • 0,97 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,97
  woj. dolnośląskie
  4,28
  Cała Polska
  4,36
 • 2,69 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. średzki
  2,69
  woj. dolnośląskie
  2,18
  Kraj
  1,99
 • 0,53 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,53
  Dolnośląskie
  0,47
  Kraj
  0,45
 • 8,60 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  8,60
  Dolnośląskie
  17,00
  Cały kraj
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat średzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. średzki
  63%
  Województwo
  60%
  Polska
  65%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  54%
  Dolnośląskie
  50%
  Cały kraj
  52%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. średzki
  52%
  woj. dolnośląskie
  81%
  Kraj
  84%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  woj. dolnośląskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. średzki
  96%
  Dolnośląskie
  82%
  Kraj
  82%
 • 35% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  35%
  Województwo
  44%
  Polska
  46%

Powiat średzki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 12 985 mieszkańców powiatu średzkiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 373 kobiet oraz 6 612 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 17,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,7% mieszkańców powiatu średzkiego, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 21,8% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu średzkiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie średzkim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,0%) oraz zasadnicze zawodowe (19,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,1%) oraz podstawowe ukończone (19,6%).

  18,2% mieszkańców powiatu średzkiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 18,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 797 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,20 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,7% ludności (25,7% wśród dziewczynek i 25,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,38.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,7% wśród dziewczyn i 11,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 89,25.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,6% mieszkańców powiatu średzkiego w wieku potencjalnej nauki (31,4% kobiet i 31,8% mężczyzn).

 • 12,2% Wykształcenie wyższe
 • powiat średzki
  12,2%
  Województwo
  17,9%
  Kraj
  17,9%
 • 14,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 18,5% W miastach
  (wyższe)
 • 10,8% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. średzki
  30,6%
  woj. dolnośląskie
  35,0%
  Cała Polska
  33,3%
 • 33,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,6% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 28,6% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,6%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,8% W miastach
  (policealne)
 • 2,1% Na wsi
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,4%
  Dolnośląskie
  12,9%
  Cały kraj
  12,4%
 • 11,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. średzki
  17,6%
  woj. dolnośląskie
  18,9%
  Cała Polska
  18,1%
 • 18,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,7% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 27,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  27,7%
  woj. dolnośląskie
  22,8%
  Polska
  22,9%
 • 19,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,6% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,1% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. średzki
  5,6%
  Województwo
  4,7%
  Kraj
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,2% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 21,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. średzki
  21,8%
  Dolnośląskie
  18,1%
  Kraj
  19,3%
 • 24,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,0% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 23,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat średzki
  2,1%
  Województwo
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,3% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie średzkim

 • 797 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  797,0
  Województwo
  848,0
  Cała Polska
  842,0
 • 1,20 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,20
  Województwo
  1,07
  Cała Polska
  1,12
 •  
 • 81,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 81,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 15,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie średzkim

 • 88,38 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  88,38
  Dolnośląskie
  89,83
  Polska
  90,94
 • 87,58 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  87,58
  Województwo
  88,87
  Kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat średzki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat średzki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,0
  Dolnośląskie
  19,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 20 Szkoły podstawowe ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 232,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 211,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 4,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie średzkim

 • 89,25 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. średzki
  89,25
  Dolnośląskie
  97,70
  Cały kraj
  98,90
 • 81,56 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  81,56
  Dolnośląskie
  89,32
  Kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat średzki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat średzki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat średzki
  21,0
  woj. dolnośląskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 • 16 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 16
 •  
 • 112,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 80,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 3,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 1,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie średzkim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie średzkim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  2,0
  Dolnośląskie
  2,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 23 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23
 • 21 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 21
 • 18,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 13,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  23,0
  Województwo
  24,0
  Cała Polska
  23,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 31,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 25,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie średzkim

 • 18,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat średzki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat średzki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat średzki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)