Powiat mielecki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat mielecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 136 315 Liczba mieszkańców
 • 880 km2 Powierzchnia
 • 155 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 48,2% Stopa urbanizacji
 • Zbigniew Tymuła Starosta
 • ul. Sękowskiego 2b, 39-300 Mielec Adres starostwa powiatowego
 • RMI Tablice rejestracyjne
Powiat mielecki na mapie
Identyfikatory
 • 1811 TERYT (TERC)
Herb powiatu mieleckiego
powiat mielecki herb
Flaga powiatu mieleckiego
powiat mielecki flaga

powiat mielecki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu
17 780 09 70
17 780 09 73
Sienkiewicza 54
39-300 Mielec
Komenda Powiatowa Policji w Mielcu
17 584 53 99
17 584 53 19
Wyspiańskiego 8
39-300 Mielec
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mielcu
17 780 05 63
17 788 62 00
M. C. Skłodowskiej 8
39-300 Mielec
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Mielec
17 586 30 21
17 586 30 21
M.C.Skłodowskiej 8
39-300 Mielec
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu
17 583 04 20
17 583 04 21
M.C-Skłodowskiej 8
39-300 Mielec
Starostwo Powiatowe w Mielcu
(17) 780-04-03
(17) 780-04-02
ul. Sękowskiego
39-300 Mielec

Powiat mielecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat mielecki ma 136 315 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 2,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu mieleckiego w 2050 roku wynosi 120 572, z czego 60 607 to kobiety, a 59 965 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu mieleckiego zawarli w 2016 roku 765 małżeństw, co odpowiada 5,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,0% mieszkańców powiatu mieleckiego jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 2,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat mielecki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 244. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,8 na 1000 mieszkańców powiatu mieleckiego. W 2016 roku urodziło się 1 430 dzieci, w tym 47,6% dziewczynek i 52,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 329 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,21 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 41,5% zgonów w powiecie mieleckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,1% zgonów w powiecie mieleckim były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu mieleckiego przypada 8.7 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 960 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 148 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu mieleckiego -188. W tym samym roku 76 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 40 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 36.

  62,6% mieszkańców powiatu mieleckiego jest w wieku produkcyjnym, 18,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu mieleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 136 315 Liczba mieszkańców
 • 69 131 Kobiety
 • 67 184 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie mieleckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie mieleckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie mieleckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu mieleckiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 120 572 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 60 607 Kobiety
 • 59 965 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie mieleckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie mieleckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie mieleckim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu mieleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 40,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,2 lat
  Województwo
  40,4 lat
  Cała Polska
  41,2 lat
 • 41,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat mielecki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu mieleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat mielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat mielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat mielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,0% Kawalerowie/Panny
 • pow. mielecki
  30,0%
  Województwo
  30,5%
  Kraj
  28,8%
 • 24,5% Kobiety
  (Panny)
 • 35,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,4% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  58,4%
  Podkarpackie
  57,1%
  Cały kraj
  55,8%
 • 57,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • powiat mielecki
  8,5%
  woj. podkarpackie
  8,7%
  Cała Polska
  9,6%
 • 14,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. mielecki
  2,6%
  Podkarpackie
  2,8%
  Polska
  5,0%
 • 3,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Powiat
  0,6%
  Podkarpackie
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie mieleckim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • pow. mielecki
  5,6
  Województwo
  5,2
  Polska
  5,0
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  0,9
  Podkarpackie
  1,2
  Cały kraj
  1,7
 • 765 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie mieleckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 244 Przyrost naturalny w roku 2016
 • 156 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 88 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,8 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  1,8
  Podkarpackie
  0,5
  Kraj
  -0,2
 • 2,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie mieleckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie mieleckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie mieleckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie mieleckim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 430 Urodzenia żywe
 • 680 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 750 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,6%
  52,4%
 • 10,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat mielecki
  10,5
  Podkarpackie
  9,5
  Kraj
  10,0
 • 42,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. mielecki
  42,9
  Podkarpackie
  38,9
  Kraj
  41,7
 • 6.91 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6.91
 • 41.26 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41.26
 • 100.99 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100.99
 • 82.76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82.76
 • 34.08 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34.08
 • 7.77 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.77
 • 0.72 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.72
 • 3 329 g Średnia waga noworodków
 • 3 256 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 395 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 329 g
  Województwo
  3 349 g
  Cały kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 13 Waga 4500g - 4999g
 • 13
 • 105 Waga 4000g - 4499g
 • 105
 • 430 Waga 3500g - 3999g
 • 430
 • 563 Waga 3000g - 3499g
 • 563
 • 227 Waga 2500g - 2999g
 • 227
 • 57 Waga 2000g - 2499g
 • 57
 • 21 Waga 1500g - 1999g
 • 21
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1,37 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,37
  woj. podkarpackie
  1,25
  Cała Polska
  1,36
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,65
  Województwo
  0,61
  Polska
  0,66
 • 1,21 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat mielecki
  1,21
  Województwo
  1,06
  Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie mieleckim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 186 Zgony
 • 524 Kobiety
  (Zgony)
 • 662 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,2%
  55,8%
 • 6 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 8,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,7
  Województwo
  9,0
  Cała Polska
  10,1
 • 82,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  82,9
  Podkarpackie
  94,3
  Cały kraj
  101,5
 • 4,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat mielecki
  4,2
  Województwo
  4,5
  Polska
  4,0
 • 2,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. mielecki
  2,4
  Podkarpackie
  2,5
  Cała Polska
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  1,6
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie mieleckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat mielecki
  46,8%
  Województwo
  53,4%
  Kraj
  45,7%
 • 22,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. mielecki
  22,5%
  Województwo
  23,5%
  Cała Polska
  26,7%
 • 4,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat mielecki
  4,7%
  Województwo
  4,2%
  Cała Polska
  6,1%
 • 0,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  0,0
  Polska
  5,9
 • 70,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  70,2
  Kraj
  74,3
 • 205,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. mielecki
  205,6
  woj. podkarpackie
  214,7
  Kraj
  274,3
 • 211,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  211,1
  Cały kraj
  261,6
 • 427,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 432,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 421,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  427,3
  Podkarpackie
  487,3
  Cała Polska
  469,0
 • 93,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 43,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 142,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  93,7
  woj. podkarpackie
  83,0
  Kraj
  87,7
 • 33,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  33,3
  woj. podkarpackie
  24,2
  Cały kraj
  31,8
 • 2,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  2,9
  woj. podkarpackie
  5,3
  Kraj
  8,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat mielecki
  0,3%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 960 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 506 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 454 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 76 Zameldowania z zagranicy
 • 41 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 35 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 148 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 633 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 515 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 40 Wymeldowania za granicę
 • 17 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 23 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -152 Saldo migracji
 • -103 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -49 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -188 Saldo migracji wewnętrznych
 • -127 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -61 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 36 Saldo migracji zagranicznych
 • 24 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 12 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie mieleckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat mielecki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat mielecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie mieleckim oddano do użytku 459 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,37 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  78,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 8,5% na sprzedaż lub wynajem, 7,6% jako mieszkania spółdzielcze, mieszkania komunalne (5,2%). Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 92,5% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 7,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie mieleckim to 4,88 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie mieleckim to 113,60 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 459 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 3,37 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. mielecki
  3,37
  woj. podkarpackie
  3,70
  Kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 334 Użytek własny
 • 27 Sprzedaż lub wynajem
 • 92,5%
  7,5%
 • 2 238 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 4,88 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  4,88
  Województwo
  4,70
  Cała Polska
  3,96
 • 16,42 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  16,42
  Województwo
  17,38
  Polska
  16,85
 • 52 133 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 113,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  113,6 m2
  Podkarpackie
  107,1 m2
  Cała Polska
  94,5 m2
 • 0,38 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat mielecki
  0,38 m2
  Podkarpackie
  0,40 m2
  Kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat mielecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie mieleckim na 1000 mieszkańców pracuje 268 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 44,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 55,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie mieleckim wynosiło w 2016 roku 7,6% (9,0% wśród kobiet i 6,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie mieleckim wynosi 3 699,88 PLN, co odpowiada 86.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu mieleckiego 10 100 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 9 430 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -670.

  29,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu mieleckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 41,2% w przemyśle i budownictwie, a 10,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 268 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  268,0
  Podkarpackie
  207,0
  Kraj
  240,0
 • 7,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,0% Kobiety
 • 6,4% Mężczyźni
 • Powiat
  7,6%
  Podkarpackie
  11,6%
  Cały kraj
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie mieleckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie mieleckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie mieleckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 700 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. mielecki
  3 700 PLN
  Województwo
  3 654 PLN
  Kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie mieleckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 10 100 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 9 430 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -670 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,93 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 33,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 26,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 41,2% Przemysł i budownictwo
 • 27,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,9% Pozostałe
 • 26,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie mieleckim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 36 546 Pracujący ogółem
 • 16 188 Kobiety
 • 20 358 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie mieleckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 18,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,6% W wieku produkcyjnym
 • 57,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat mielecki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 59,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  59,7
  Województwo
  59,1
  Cała Polska
  61,7
 • 29,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. mielecki
  29,8
  Województwo
  29,8
  Polska
  32,7
 • 99,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  99,7
  Podkarpackie
  102,1
  Cały kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 64,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat mielecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie mieleckim stwierdzono 1 296 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,51 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie mieleckim wynosi 64,40% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu mieleckiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 4,81 (wykrywalność 38%) oraz o charakterze kryminalnym - 5,67 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,56 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,42 (73%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,21 (79%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat mielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 296 Przestępstwa ogółem
 • 1 296
 • 773 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 773
 • 194 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 194
 • 213 Przestępstwa drogowe
 • 213
 • 29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 29
 • 655 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 655
 • 9,51 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. mielecki
  9,51
  Podkarpackie
  11,02
  Cały kraj
  19,48
 • 5,67 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,67
  Województwo
  6,84
  Cała Polska
  12,76
 • 1,42 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. mielecki
  1,42
  woj. podkarpackie
  1,88
  Polska
  3,91
 • 1,56 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,56
  Podkarpackie
  1,74
  Cała Polska
  1,91
 • 0,21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. mielecki
  0,21
  woj. podkarpackie
  0,39
  Polska
  0,47
 • 4,81 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  4,81
  Podkarpackie
  5,24
  Cały kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat mielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat mielecki
  64%
  Województwo
  69%
  Cała Polska
  67%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  48%
  Województwo
  59%
  Kraj
  55%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. mielecki
  74%
  woj. podkarpackie
  74%
  Cała Polska
  83%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. mielecki
  99%
  woj. podkarpackie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat mielecki
  79%
  Podkarpackie
  85%
  Kraj
  83%
 • 39% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  39%
  woj. podkarpackie
  47%
  Cały kraj
  46%

Powiat mielecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 33 682 mieszkańców powiatu mieleckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 16 349 kobiet oraz 17 333 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 11,4% średnie ogólnokształcące, a 18,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,0% mieszkańców powiatu mieleckiego, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 18,1% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu mieleckiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie mieleckim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (21,5%) oraz podstawowe ukończone (19,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,7%) oraz średnie zawodowe (20,0%).

  16,4% mieszkańców powiatu mieleckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,0% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 822 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,10 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,2% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 25,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 83,18.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,1% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 95,93.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,3% mieszkańców (13,7% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 27 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,7% mieszkańców powiatu mieleckiego w wieku potencjalnej nauki (31,6% kobiet i 31,8% mężczyzn).

 • 14,3% Wykształcenie wyższe
 • powiat mielecki
  14,3%
  Podkarpackie
  15,7%
  Kraj
  17,9%
 • 16,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 20,6% W miastach
  (wyższe)
 • 8,4% Na wsi
  (wyższe)
 • 32,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  32,2%
  Województwo
  32,8%
  Cały kraj
  33,3%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,3% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 25,5% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • powiat mielecki
  2,3%
  Podkarpackie
  2,6%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,3% W miastach
  (policealne)
 • 1,4% Na wsi
  (policealne)
 • 11,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. mielecki
  11,4%
  Województwo
  11,5%
  Cały kraj
  12,4%
 • 14,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. mielecki
  18,5%
  Województwo
  18,7%
  Cała Polska
  18,1%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,6% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,7% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 28,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  28,0%
  Podkarpackie
  23,5%
  Polska
  22,9%
 • 21,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,7% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,0% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. mielecki
  6,0%
  woj. podkarpackie
  6,0%
  Polska
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,0% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 18,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. mielecki
  18,1%
  woj. podkarpackie
  20,6%
  Cały kraj
  19,3%
 • 19,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 11,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 24,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat mielecki
  1,4%
  Podkarpackie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 822 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. mielecki
  822,0
  Województwo
  793,0
  Kraj
  842,0
 • 1,10 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. mielecki
  1,10
  Województwo
  1,25
  Polska
  1,12
 •  
 • 266,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 263,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 6,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 60,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 57,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 83,18 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  83,18
  woj. podkarpackie
  86,66
  Cały kraj
  90,94
 • 82,73 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  82,73
  Podkarpackie
  86,22
  Kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat mielecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat mielecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. mielecki
  16,0
  Województwo
  16,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 670,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 559,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 110,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 14,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 95,93 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  95,93
  Podkarpackie
  95,37
  Polska
  98,90
 • 92,39 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  92,39
  Podkarpackie
  91,81
  Cała Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat mielecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat mielecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. mielecki
  23,0
  Podkarpackie
  20,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 23 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 23
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 24
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 •  
 • 342,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 249,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 93,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 17,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie mieleckim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  2,0
  woj. podkarpackie
  4,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 29 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 29
 • 29 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 29
 • 133,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 90,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 43,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 11,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. mielecki
  27,0
  Województwo
  26,0
  Polska
  23,0
 • 27 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 27
 • 27 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 27
 • 180,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 116,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 64,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. mielecki
  23,0
  woj. podkarpackie
  23,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 23 Szkoły policealne ogółem
 • 23
 • 34 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 34
 • 22 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 22
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat mielecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat mielecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat mielecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)