Powiat mielecki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat mielecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 136 280 Liczba mieszkańców
 • 880 km2 Powierzchnia
 • 155 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 48,2% Stopa urbanizacji
 • Zbigniew Tymuła Starosta
 • ul. Sękowskiego 2b, 39-300 Mielec Adres starostwa powiatowego
 • RMI Tablice rejestracyjne
Powiat mielecki na mapie
Identyfikatory
 • 1811 TERYT (TERC)
Herb powiatu mieleckiego
powiat mielecki herb
Flaga powiatu mieleckiego
powiat mielecki flaga

powiat mielecki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu
17 780 09 70
17 780 09 73
Sienkiewicza 54
39-300 Mielec
Komenda Powiatowa Policji w Mielcu
17 584 53 99
17 584 53 19
Wyspiańskiego 8
39-300 Mielec
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mielcu
17 780 05 63
17 788 62 00
M. C. Skłodowskiej 8
39-300 Mielec
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Mielec
17 586 30 21
17 586 30 21
M.C.Skłodowskiej 8
39-300 Mielec
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu
17 583 04 20
17 583 04 21
M.C-Skłodowskiej 8
39-300 Mielec
Starostwo Powiatowe w Mielcu
(17) 780-04-03
(17) 780-04-02
ul. Sękowskiego
39-300 Mielec

Powiat mielecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie mieleckim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 453 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 323 Użytek własny
 • 22 Sprzedaż lub wynajem
 • 93,6%
  6,4%
 • 2 277 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,03 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat mielecki
  5,03
  Woj. podkarpackie
  4,67
  Polska
  4,13
 • 54 157 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 119,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat mielecki
  119,6 m2
  Woj. podkarpackie
  108,4 m2
  Polska
  99,8 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat mielecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat mielecki ma 136 280 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 2,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu mieleckiego zawarli w 2015 roku 730 małżeństw, co odpowiada 5,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,0% mieszkańców powiatu mieleckiego jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 2,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat mielecki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 66. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,5 na 1000 mieszkańców powiatu mieleckiego. W 2015 roku urodziło się 1 309 dzieci, w tym 48,0% dziewczynek i 52,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 355 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,05 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 41,5% zgonów w powiecie mieleckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,1% zgonów w powiecie mieleckim były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu mieleckiego przypada 9.13 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 935 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 096 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu mieleckiego -161. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,1% mieszkańców powiatu mieleckiego jest w wieku produkcyjnym, 18,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu mieleckiego

 • 136 280 Liczba mieszkańców
 • 69 104 Kobiety
 • 67 176 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie mieleckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie mieleckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie mieleckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu mieleckiego w latach 2017-2050

 • 120 572 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 60 607 Kobiety
 • 59 965 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie mieleckim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie mieleckim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie mieleckim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu mieleckiego

 • 39,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat mielecki
  39,9 lat
  Woj. podkarpackie
  40,1 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 41,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat mielecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu mieleckiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat mielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat mielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat mielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,0% Kawalerowie/Panny
 • powiat mielecki
  30,0%
  Woj. podkarpackie
  30,5%
  Polska
  28,8%
 • 24,5% Kobiety
  (Panny)
 • 35,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,4% Żonaci/Zamężne
 • powiat mielecki
  58,4%
  Woj. podkarpackie
  57,1%
  Polska
  55,8%
 • 57,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • powiat mielecki
  8,5%
  Woj. podkarpackie
  8,7%
  Polska
  9,6%
 • 14,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat mielecki
  2,6%
  Woj. podkarpackie
  2,8%
  Polska
  5,0%
 • 3,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • powiat mielecki
  0,6%
  Woj. podkarpackie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie mieleckim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie mieleckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • powiat mielecki
  5,4
  Woj. podkarpackie
  5,1
  Polska
  4,9
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • powiat mielecki
  1,2
  Woj. podkarpackie
  1,2
  Polska
  1,8
 • 730 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie mieleckim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie mieleckim

 • 66 Przyrost naturalny w roku 2015
 • 13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 53 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,5 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat mielecki
  0,5
  Woj. podkarpackie
  0,1
  Polska
  -0,7
 • 0,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie mieleckim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie mieleckim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie mieleckim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie mieleckim w roku 2015

 • 1 309 Urodzenia żywe
 • 628 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 681 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,0%
  52,0%
 • 9,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat mielecki
  9,6
  Woj. podkarpackie
  9,2
  Polska
  9,6
 • 39,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat mielecki
  39,0
  Woj. podkarpackie
  37,3
  Polska
  40,1
 • 9.36 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.36
 • 38.41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38.41
 • 96.55 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96.55
 • 70.91 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70.91
 • 28.04 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28.04
 • 5.39 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.39
 • 0.24 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.24
 • 3 355 g Średnia waga noworodków
 • 3 288 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 417 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat mielecki
  3 355 g
  Woj. podkarpackie
  3 352 g
  Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 117 Waga 4000g - 4499g
 • 117
 • 383 Waga 3500g - 3999g
 • 383
 • 523 Waga 3000g - 3499g
 • 523
 • 208 Waga 2500g - 2999g
 • 208
 • 49 Waga 2000g - 2499g
 • 49
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat mielecki
  1,24
  Woj. podkarpackie
  1,20
  Polska
  1,29
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat mielecki
  0,59
  Woj. podkarpackie
  0,59
  Polska
  0,63
 • 1,05 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat mielecki
  1,05
  Woj. podkarpackie
  1,01
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie mieleckim w roku 2015

 • 1 243 Zgony
 • 615 Kobiety
  (Zgony)
 • 628 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,5%
  50,5%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 20,0%
  80,0%
 • 9,1 Zgony na 1000 ludności
 • powiat mielecki
  9,1
  Woj. podkarpackie
  9,1
  Polska
  10,3
 • 95,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat mielecki
  95,0
  Woj. podkarpackie
  99,2
  Polska
  106,9
 • 3,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat mielecki
  3,8
  Woj. podkarpackie
  4,1
  Polska
  4,0
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat mielecki
  2,5
  Woj. podkarpackie
  2,5
  Polska
  3,2
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. podkarpackie
  1,7
  Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie mieleckim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat mielecki
  39,2%
  Woj. podkarpackie
  46,1%
  Polska
  45,1%
 • 21,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat mielecki
  21,8%
  Woj. podkarpackie
  23,2%
  Polska
  26,6%
 • 6,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat mielecki
  6,5%
  Woj. podkarpackie
  3,7%
  Polska
  5,4%
 • 0,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Woj. podkarpackie
  0,1
  Polska
  3,9
 • 59,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. podkarpackie
  59,8
  Polska
  70,2
 • 190,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat mielecki
  190,7
  Woj. podkarpackie
  200,3
  Polska
  260,7
 • 194,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Woj. podkarpackie
  194,9
  Polska
  248,3
 • 343,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 322,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 364,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat mielecki
  343,3
  Woj. podkarpackie
  398,0
  Polska
  441,1
 • 77,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 128,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat mielecki
  77,8
  Woj. podkarpackie
  74,2
  Polska
  85,7
 • 27,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat mielecki
  27,5
  Woj. podkarpackie
  22,7
  Polska
  30,1
 • 7,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat mielecki
  7,2
  Woj. podkarpackie
  6,1
  Polska
  8,2
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat mielecki
  0,9%
  Woj. podkarpackie
  0,8%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 935 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 492 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 443 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 096 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 580 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 516 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -161 Saldo migracji
 • -88 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -73 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -161 Saldo migracji wewnętrznych
 • -88 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -73 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie mieleckim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie mieleckim

 • 15,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat mielecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat mielecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie mieleckim na 1000 mieszkańców pracuje 252 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz więcej od wartości dla Polski. 46,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie mieleckim wynosiło w 2015 roku 11,0% (12,2% wśród kobiet i 9,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie mieleckim wynosi 3 532,30 PLN, co odpowiada 85.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu mieleckiego 10 100 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 9 430 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -670.

  28,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu mieleckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 41,5% w przemyśle i budownictwie, a 4,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 4,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie mieleckim

 • 252 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat mielecki
  252,0
  Woj. podkarpackie
  200,0
  Polska
  232,0
 • 11,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 12,2% Kobiety
 • 9,9% Mężczyźni
 • powiat mielecki
  11,0%
  Woj. podkarpackie
  13,2%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie mieleckim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie mieleckim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie mieleckim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie mieleckim

 • 3 532 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat mielecki
  3 532 PLN
  Woj. podkarpackie
  3 528 PLN
  Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie mieleckim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie mieleckim

 • 10 100 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 9 430 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -670 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,93 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie mieleckim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 28,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 32,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 25,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 41,5% Przemysł i budownictwo
 • 27,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 4,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 4,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 8,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 7,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,3% Pozostałe
 • 26,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie mieleckim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie mieleckim

 • 34 363 Pracujący ogółem
 • 15 317 Kobiety
 • 19 046 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie mieleckim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 18,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,1% W wieku produkcyjnym
 • 58,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat mielecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 58,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat mielecki
  58,5
  Woj. podkarpackie
  58,1
  Polska
  60,1
 • 28,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat mielecki
  28,7
  Woj. podkarpackie
  28,8
  Polska
  31,4
 • 96,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat mielecki
  96,1
  Woj. podkarpackie
  98,2
  Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 64,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat mielecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie mieleckim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat mielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 872 Przestępstwa ogółem
 • 1 872
 • 1 096 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 096
 • 385 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 385
 • 250 Przestępstwa drogowe
 • 250
 • 40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 40
 • 835 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 835
 • 13,74 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat mielecki
  13,74
  Woj. podkarpackie
  12,92
  Polska
  20,80
 • 8,05 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat mielecki
  8,05
  Woj. podkarpackie
  7,23
  Polska
  13,59
 • 2,83 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat mielecki
  2,83
  Woj. podkarpackie
  3,19
  Polska
  4,36
 • 1,84 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat mielecki
  1,84
  Woj. podkarpackie
  1,88
  Polska
  1,99
 • 0,29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat mielecki
  0,29
  Woj. podkarpackie
  0,45
  Polska
  0,45
 • 6,13 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat mielecki
  6,13
  Woj. podkarpackie
  6,65
  Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat mielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat mielecki
  76%
  Woj. podkarpackie
  72%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat mielecki
  65%
  Woj. podkarpackie
  57%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat mielecki
  87%
  Woj. podkarpackie
  85%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat mielecki
  100%
  Woj. podkarpackie
  99%

Powiat mielecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 34 641 mieszkańców powiatu mieleckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 16 914 kobiet oraz 17 727 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 11,4% średnie ogólnokształcące, a 18,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,0% mieszkańców powiatu mieleckiego, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 18,1% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu mieleckiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie mieleckim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (21,5%) oraz podstawowe ukończone (19,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,7%) oraz średnie zawodowe (20,0%).

  16,8% mieszkańców powiatu mieleckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,7% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 822 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,10 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,6% ludności (24,5% wśród dziewczynek i 24,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 83,18.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,5% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,5% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 95,93.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,2% mieszkańców (13,5% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 27 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,8% mieszkańców powiatu mieleckiego w wieku potencjalnej nauki (32,8% kobiet i 32,8% mężczyzn).

 • 14,3% Wykształcenie wyższe
 • powiat mielecki
  14,3%
  Woj. podkarpackie
  15,7%
  Polska
  17,9%
 • 16,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 20,6% W miastach
  (wyższe)
 • 8,4% Na wsi
  (wyższe)
 • 32,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat mielecki
  32,2%
  Woj. podkarpackie
  32,8%
  Polska
  33,3%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,3% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 25,5% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • powiat mielecki
  2,3%
  Woj. podkarpackie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,3% W miastach
  (policealne)
 • 1,4% Na wsi
  (policealne)
 • 11,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat mielecki
  11,4%
  Woj. podkarpackie
  11,5%
  Polska
  12,4%
 • 14,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat mielecki
  18,5%
  Woj. podkarpackie
  18,7%
  Polska
  18,1%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,6% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,7% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 28,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat mielecki
  28,0%
  Woj. podkarpackie
  23,5%
  Polska
  22,9%
 • 21,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,7% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,0% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat mielecki
  6,0%
  Woj. podkarpackie
  6,0%
  Polska
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,0% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 18,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat mielecki
  18,1%
  Woj. podkarpackie
  20,6%
  Polska
  19,3%
 • 19,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 11,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 24,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat mielecki
  1,4%
  Woj. podkarpackie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie mieleckim

 • 822 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat mielecki
  822,0
  Woj. podkarpackie
  793,0
  Polska
  842,0
 • 1,10 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat mielecki
  1,10
  Woj. podkarpackie
  1,25
  Polska
  1,12
 •  
 • 266,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 263,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 6,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 60,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 57,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie mieleckim

 • 83,18 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat mielecki
  83,18
  Woj. podkarpackie
  86,66
  Polska
  90,94
 • 82,73 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat mielecki
  82,73
  Woj. podkarpackie
  86,22
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat mielecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat mielecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat mielecki
  16,0
  Woj. podkarpackie
  16,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 670,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 559,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 110,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 14,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie mieleckim

 • 95,93 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat mielecki
  95,93
  Woj. podkarpackie
  95,37
  Polska
  98,90
 • 92,39 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat mielecki
  92,39
  Woj. podkarpackie
  91,81
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat mielecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat mielecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat mielecki
  23,0
  Woj. podkarpackie
  20,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 23 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 23
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 24
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 •  
 • 342,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 249,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 93,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 17,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie mieleckim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie mieleckim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat mielecki
  2,0
  Woj. podkarpackie
  4,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 29 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 29
 • 29 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 29
 • 133,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 90,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 43,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 11,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat mielecki
  27,0
  Woj. podkarpackie
  26,0
  Polska
  23,0
 • 27 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 27
 • 27 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 27
 • 180,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 116,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 64,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat mielecki
  23,0
  Woj. podkarpackie
  23,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 23 Szkoły policealne ogółem
 • 23
 • 34 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 34
 • 22 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 22
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie mieleckim

 • 16,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat mielecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat mielecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat mielecki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)