Powiat cieszyński w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, gminy, regon, zarobki, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat cieszyński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 178 251 Liczba mieszkańców
 • 730 km2 Powierzchnia
 • 244 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 46,3% Stopa urbanizacji
 • Janusz Król Starosta
 • ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn Adres starostwa powiatowego
 • SCI Tablice rejestracyjne
Powiat cieszyński na mapie
Identyfikatory
 • 2403 TERYT (TERC)
Herb powiatu cieszyńskiego
powiat cieszyński herb
Flaga powiatu cieszyńskiego
powiat cieszyński flaga

powiat cieszyński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie
33/ 852-11-06
33/ 852-27-60
ul. Chemików 16
43-400 Cieszyn
Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie
33/ 851-62-00 Tel. dyż. 33/ 851-62-55
33/ 851-62-44
ul. Wojska Polskiego 2
43-400 Cieszyn
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Cieszynie
33/ 477-74-41
33/ 477-74-41
ul. Szeroka 13
43-400 Cieszyn
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie
33/ 852-06-26
33/ 852-06-26
ul. Bielska 3 a
43-400 Cieszyn
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie
33/ 479-70-10, 33/ 479-40-80, 33/ 479-40-81
33/ 479-71-73
ul. Liburnia 2
43-400 Cieszyn
Starostwo Powiatowe w Cieszynie
(33) 477-71-00
(33) 477-73-33
ul. Bobrecka
43-400 Cieszyn

Powiat cieszyński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat cieszyński ma 178 251 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 5,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu cieszyńskiego w 2050 roku wynosi 173 340, z czego 88 632 to kobiety, a 84 708 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu cieszyńskiego zawarli w 2017 roku 936 małżeństw, co odpowiada 5,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  27,6% mieszkańców powiatu cieszyńskiego jest stanu wolnego, 58,3% żyje w małżeństwie, 4,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat cieszyński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -41. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,23 na 1000 mieszkańców powiatu cieszyńskiego. W 2017 roku urodziło się 1 883 dzieci, w tym 46,8% dziewczynek i 53,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 368 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,98 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 49,2% zgonów w powiecie cieszyńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,8% zgonów w powiecie cieszyńskim były nowotwory, a 6,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu cieszyńskiego przypada 10.15 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 1 930 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 708 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu cieszyńskiego 222. W tym samym roku 58 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 53 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 5.

  60,5% mieszkańców powiatu cieszyńskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu cieszyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 178 251 Liczba mieszkańców
 • 91 717 Kobiety
 • 86 534 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie cieszyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie cieszyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie cieszyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu cieszyńskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 173 340 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 88 632 Kobiety
 • 84 708 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie cieszyńskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie cieszyńskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie cieszyńskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu cieszyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,1 lat
  śląskie
  42,4 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat cieszyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu cieszyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat cieszyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat cieszyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat cieszyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,6% Kawalerowie/Panny
 • pow. cieszyński
  27,6%
  Województwo
  27,1%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,7% Kobiety
  (Panny)
 • 31,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,3% Żonaci/Zamężne
 • powiat cieszyński
  58,3%
  śląskie
  57,5%
  Cała Polska
  55,8%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,8%
  śląskie
  9,8%
  Cały kraj
  9,6%
 • 14,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  4,7%
  śląskie
  5,1%
  Kraj
  5,0%
 • 5,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • powiat cieszyński
  0,5%
  śląskie
  0,4%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie cieszyńskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  5,3
  śląskie
  4,9
  Polska
  5,0
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. cieszyński
  1,7
  woj. śląskie
  1,8
  Polska
  1,7
 • 936 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie cieszyńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -41 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -37 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,23 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -0,2
  śląskie
  -1,4
  Kraj
  -0,0
 • -2,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie cieszyńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie cieszyńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie cieszyńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie cieszyńskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 883 Urodzenia żywe
 • 882 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 1 001 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,8%
  53,2%
 • 10,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat cieszyński
  10,6
  Województwo
  9,9
  Cała Polska
  10,5
 • 45,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat cieszyński
  45,2
  woj. śląskie
  42,8
  Kraj
  44,2
 • 9.6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.6
 • 59.07 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 59.07
 • 112.94 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 112.94
 • 83.9 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83.9
 • 33.79 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33.79
 • 8.58 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8.58
 • 3 368 g Średnia waga noworodków
 • 3 299 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 429 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat cieszyński
  3 368 g
  woj. śląskie
  3 323 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 159 Waga 4000g - 4499g
 • 159
 • 611 Waga 3500g - 3999g
 • 611
 • 713 Waga 3000g - 3499g
 • 713
 • 279 Waga 2500g - 2999g
 • 279
 • 74 Waga 2000g - 2499g
 • 74
 • 20 Waga 1500g - 1999g
 • 20
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,53 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. cieszyński
  1,53
  woj. śląskie
  1,42
  Cała Polska
  1,45
 • 0,72 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat cieszyński
  0,72
  śląskie
  0,69
  Cała Polska
  0,71
 • 0,98 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. cieszyński
  0,98
  Województwo
  0,87
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie cieszyńskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 802 Zgony
 • 855 Kobiety
  (Zgony)
 • 947 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,4%
  52,6%
 • 9 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 6 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 10,2 Zgony na 1000 ludności
 • pow. cieszyński
  10,2
  śląskie
  10,7
  Cały kraj
  10,1
 • 96,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  96,3
  śląskie
  114,5
  Cała Polska
  101,5
 • 4,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat cieszyński
  4,8
  Województwo
  4,4
  Cała Polska
  4,0
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. cieszyński
  2,9
  śląskie
  3,6
  Cała Polska
  3,2
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,8
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie cieszyńskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 51,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat cieszyński
  51,0%
  śląskie
  46,1%
  Kraj
  45,7%
 • 24,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  24,5%
  śląskie
  27,5%
  Polska
  26,7%
 • 7,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,7%
  śląskie
  4,6%
  Kraj
  6,1%
 • 9,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • śląskie
  9,5
  Cały kraj
  5,9
 • 81,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  81,1
  Polska
  74,3
 • 244,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  244,2
  woj. śląskie
  302,7
  Cały kraj
  274,3
 • 281,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  281,0
  Kraj
  261,6
 • 508,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 534,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 480,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  508,1
  śląskie
  508,0
  Kraj
  469,0
 • 90,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 39,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 140,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  90,3
  śląskie
  96,0
  Polska
  87,7
 • 37,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  37,1
  Województwo
  37,6
  Kraj
  31,8
 • 3,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  3,3
  śląskie
  9,2
  Cała Polska
  8,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat cieszyński
  0,3%
  woj. śląskie
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 930 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 001 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 929 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 58 Zameldowania z zagranicy
 • 26 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 32 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 708 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 898 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 810 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 53 Wymeldowania za granicę
 • 24 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 29 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 227 Saldo migracji
 • 105 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 122 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 222 Saldo migracji wewnętrznych
 • 103 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 119 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie cieszyńskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat cieszyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat cieszyński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie cieszyńskim oddano do użytku 583 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,27 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie cieszyńskim to 60 814 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 342 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 74,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 25,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie cieszyńskim to 4,97 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie cieszyńskim to 125,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,85% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,65% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,86% mieszkań posiada łazienkę, 89,66% korzysta z centralnego ogrzewania, a 74,80% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 60 814 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 341,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  341,90
  śląskie
  384,00
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 91,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. cieszyński
  91,60 m2
  śląskie
  70,70 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 31,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. cieszyński
  31,30 m2
  śląskie
  27,20 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,58 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat cieszyński
  4,58
  woj. śląskie
  3,76
  Polska
  3,82
 • 2,92 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat cieszyński
  2,92
  śląskie
  2,60
  Cały kraj
  2,69
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. cieszyński
  0,64
  śląskie
  0,69
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 583 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 3,27 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  3,27
  woj. śląskie
  2,69
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 419 Użytek własny
 • 16 Sprzedaż lub wynajem
 • 96,3%
  3,7%
 • 2 897 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,97 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. cieszyński
  4,97
  Województwo
  4,52
  Cała Polska
  3,91
 • 16,25 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. cieszyński
  16,25
  śląskie
  12,14
  Cały kraj
  18,14
 • 73 024 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 125,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  125,3 m2
  śląskie
  112,6 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,41 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. cieszyński
  0,41 m2
  woj. śląskie
  0,30 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. cieszyński
  98,85%
  Województwo
  98,77%
  Cała Polska
  96,79%
 • 97,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  97,65%
  Województwo
  95,45%
  Cały kraj
  93,66%
 • 95,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  95,86%
  śląskie
  93,83%
  Kraj
  91,31%
 • 89,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat cieszyński
  89,66%
  Województwo
  81,75%
  Cała Polska
  82,12%
 • 74,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat cieszyński
  74,80%
  śląskie
  64,39%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat cieszyński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie cieszyńskim na 1000 mieszkańców pracuje 223 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. 52,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie cieszyńskim wynosiło w 2016 roku 6,1% (6,8% wśród kobiet i 5,4% wśród mężczyzn). Jest to mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie cieszyńskim wynosi 3 565,79 PLN, co odpowiada 83.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu cieszyńskiego 26 450 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 17 656 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -8 794.

  20,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu cieszyńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,0% w przemyśle i budownictwie, a 18,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 223 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. cieszyński
  223,0
  woj. śląskie
  265,0
  Cała Polska
  240,0
 • 6,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,8% Kobiety
 • 5,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,1%
  Województwo
  6,6%
  Polska
  8,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie cieszyńskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie cieszyńskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie cieszyńskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 566 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat cieszyński
  3 566 PLN
  śląskie
  4 295 PLN
  Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie cieszyńskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 26 450 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 17 656 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -8 794 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,67 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,0% Przemysł i budownictwo
 • 20,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 45,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,1% Pozostałe
 • 38,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie cieszyńskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 39 625 Pracujący ogółem
 • 20 910 Kobiety
 • 18 715 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie cieszyńskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,5% W wieku produkcyjnym
 • 55,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat cieszyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 65,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  65,3
  śląskie
  63,8
  Cała Polska
  63,4
 • 34,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  34,0
  woj. śląskie
  36,0
  Kraj
  34,0
 • 108,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  108,7
  śląskie
  129,8
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat cieszyński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie cieszyńskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 19 457 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 14 580 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 272 nowe podmioty, a 1 397 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 839) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (1 272) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (1 806) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (934) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie cieszyńskim najwięcej (1 439) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (18 540) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,5% (488) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,1% (4 694) podmiotów, a 73,4% (14 275) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie cieszyńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.3%) oraz Budownictwo (16.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19 457 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 488 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4 694 Przemysł i budownictwo
 • 14 275 Pozostała działalność
 • 1 272 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie cieszyńskim w 2017 roku
 • 1 397 Podmioty wyrejestrowane w powiecie cieszyńskim w 2017 roku
 • 14 580 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 18 540 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 18 540
 • 789 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 789
 • 112 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 112
 • 15 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 15
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 19 441 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 19 441
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 66 Spółdzielnie ogółem
 • 66
 • 1 676 Spółki handlowe ogółem
 • 1 676
 • 396  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 396
 • 22  Spółki handlowe - akcyjne
 • 22
 • 6    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 1 374  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 1 374
 • 378    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 378
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 4
 • 1 439 Spółki cywilne ogółem
 • 1 439
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 14 580 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 3 682 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 3 682
 • 2 395 Budownictwo
 • 2 395
 • 1 397 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 397
 • 1 267 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 267
 • 915 Transport i gospodarka magazynowa
 • 915
 • 905 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 905
 • 873 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 873
 • 692 Pozostała działalność
 • 692
 • 464 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 464
 • 435 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 435
 • 419 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 419
 • 360 Informacja i komunikacja
 • 360
 • 350 Edukacja
 • 350
 • 227 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 227
 • 144 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 144
 • 40 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 40
 • 8 Górnictwo i wydobywanie
 • 8
 • 7 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 7
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat cieszyński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie cieszyńskim stwierdzono 3 680 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,70 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie cieszyńskim wynosi 80,90% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu cieszyńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 12,17 (wykrywalność 72%) oraz o charakterze kryminalnym - 9,59 (wykrywalność 67%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 8,54 (91%), drogowe - 1,92 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,46 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat cieszyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 680 Przestępstwa ogółem
 • 3 680
 • 1 705 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 705
 • 1 518 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 1 518
 • 342 Przestępstwa drogowe
 • 342
 • 82 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 82
 • 2 163 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 2 163
 • 20,70 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat cieszyński
  20,70
  Województwo
  24,53
  Cała Polska
  19,62
 • 9,59 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. cieszyński
  9,59
  woj. śląskie
  13,94
  Polska
  12,07
 • 8,54 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. cieszyński
  8,54
  woj. śląskie
  8,05
  Cały kraj
  4,94
 • 1,92 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. cieszyński
  1,92
  woj. śląskie
  1,60
  Cała Polska
  1,78
 • 0,46 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,46
  woj. śląskie
  0,65
  Polska
  0,49
 • 12,17 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. cieszyński
  12,17
  Województwo
  12,21
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat cieszyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  81%
  śląskie
  78%
  Cała Polska
  72%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  67%
  woj. śląskie
  66%
  Kraj
  60%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  91%
  śląskie
  92%
  Cały kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. cieszyński
  99%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat cieszyński
  93%
  śląskie
  78%
  Polska
  84%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  72%
  Województwo
  63%
  Kraj
  52%

Powiat cieszyński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu cieszyńskiego wyniosła w 2016 roku 157,4 mln złotych, co daje 886 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu cieszyńskiego - 28.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (20.6%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (14.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,5 mln złotych, czyli 11,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu cieszyńskiego wyniosła w 2016 roku 163,9 mln złotych, co daje 923 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (38.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (14.6%). W budżecie powiatu cieszyńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 212 złotych na mieszkańca (23,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,7 złotych na mieszkańca (0,9%).
 • Wydatki budżetu w powiecie cieszyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu cieszyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat cieszyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu cieszyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  144,3 mln

  837(100%)

  172,7 mln

  984(100%)

  155,3 mln

  881(100%)

  155,7 mln

  881(100%)

  146,5 mln

  826(100%)

  148,5 mln

  836(100%)

  150,5 mln

  847(100%)

  157,4 mln

  886(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  41,5 mln

  240(28.8%)

  42,8 mln

  246(24.8%)

  46,3 mln

  262(29.8%)

  44,7 mln

  252(28.7%)

  46,2 mln

  260(31.5%)

  45,6 mln

  257(30.7%)

  49,9 mln

  281(33.2%)

  44,7 mln

  251(28.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  25,9 mln

  150(18%)

  26,4 mln

  152(15.3%)

  28,6 mln

  162(18.4%)

  29,5 mln

  167(19%)

  32,6 mln

  184(22.3%)

  29,2 mln

  164(19.6%)

  30,4 mln

  171(20.2%)

  32,4 mln

  182(20.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  24,3 mln

  141(16.9%)

  57,8 mln

  333(33.5%)

  24,8 mln

  140(16%)

  21,6 mln

  122(13.9%)

  17,9 mln

  101(12.2%)

  17,5 mln

  98,5(11.8%)

  21,8 mln

  123(14.5%)

  23,1 mln

  130(14.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  9,9 mln

  57,5(6.9%)

  11,0 mln

  63,3(6.4%)

  12,4 mln

  70,1(8%)

  13,6 mln

  76,6(8.7%)

  14,4 mln

  81,4(9.9%)

  18,8 mln

  106(12.7%)

  14,3 mln

  80,4(9.5%)

  18,3 mln

  103(11.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  10,3 mln

  59,4(7.1%)

  11,5 mln

  66,3(6.7%)

  12,5 mln

  70,9(8.1%)

  11,9 mln

  66,9(7.6%)

  11,6 mln

  65,1(7.9%)

  12,3 mln

  69,4(8.3%)

  12,3 mln

  69,0(8.1%)

  15,2 mln

  85,7(9.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  8,2 mln

  47,6(5.7%)

  8,2 mln

  47,1(4.7%)

  8,0 mln

  45,4(5.2%)

  8,4 mln

  47,3(5.4%)

  8,5 mln

  48,1(5.8%)

  8,4 mln

  47,1(5.6%)

  8,4 mln

  47,1(5.6%)

  8,7 mln

  48,8(5.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,7 mln

  15,6(1.9%)

  3,2 mln

  18,6(1.9%)

  3,1 mln

  17,4(2%)

  2,9 mln

  16,4(1.9%)

  3,3 mln

  18,7(2.3%)

  4,6 mln

  26,1(3.1%)

  3,6 mln

  20,4(2.4%)

  3,9 mln

  21,9(2.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  15,0 mln

  86,7(10.4%)

  4,3 mln

  24,8(2.5%)

  12,0 mln

  67,7(7.7%)

  16,4 mln

  92,7(10.5%)

  5,0 mln

  27,9(3.4%)

  4,7 mln

  26,6(3.2%)

  3,7 mln

  21,1(2.5%)

  3,8 mln

  21,4(2.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  6,3(0.8%)

  1,1 mln

  6,2(0.6%)

  1,9 mln

  10,8(1.2%)

  1,8 mln

  10,2(1.2%)

  2,1 mln

  12,0(1.5%)

  2,2 mln

  12,2(1.5%)

  2,3 mln

  12,8(1.5%)

  2,4 mln

  13,5(1.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  7,7(0.9%)

  1,4 mln

  8,1(0.8%)

  1,7 mln

  9,4(1.1%)

  1,7 mln

  9,6(1.1%)

  1,8 mln

  10,0(1.2%)

  2,1 mln

  12,1(1.4%)

  1,9 mln

  10,5(1.2%)

  2,1 mln

  11,5(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,1 mln

  12,0(1.4%)

  1,6 mln

  9,3(0.9%)

  1,7 mln

  9,4(1.1%)

  950,2 tys

  5,4(0.6%)

  1,1 mln

  6,1(0.7%)

  1,3 mln

  7,2(0.9%)

  693,2 tys

  3,9(0.5%)

  1,2 mln

  6,8(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  617,0 tys

  3,6(0.4%)

  1,2 mln

  6,9(0.7%)

  1,9 mln

  10,6(1.2%)

  1,8 mln

  10,0(1.1%)

  1,3 mln

  7,5(0.9%)

  1,1 mln

  6,2(0.7%)

  806,9 tys

  4,5(0.5%)

  680,2 tys

  3,8(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  421,0 tys

  2,4(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  291,2 tys

  1,7(0.2%)

  366,8 tys

  2,1(0.2%)

  261,0 tys

  1,5(0.2%)

  264,8 tys

  1,5(0.2%)

  404,0 tys

  2,3(0.3%)

  269,2 tys

  1,5(0.2%)

  262,0 tys

  1,5(0.2%)

  242,2 tys

  1,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  216,8 tys

  1,3(0.2%)

  457,8 tys

  2,6(0.3%)

  142,0 tys

  0,8(0.1%)

  151,3 tys

  0,9(0.1%)

  156,5 tys

  0,9(0.1%)

  146,3 tys

  0,8(0.1%)

  161,6 tys

  0,9(0.1%)

  168,8 tys

  0,9(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  45,0 tys

  0,3(0%)

  992,7 tys

  5,7(0.6%)

  50,3 tys

  0,3(0%)

  58,6 tys

  0,3(0%)

  58,8 tys

  0,3(0%)

  63,5 tys

  0,4(0%)

  62,7 tys

  0,4(0%)

  78,4 tys

  0,4(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 tys

  0,0(0%)

  321,0 tys

  1,8(0.2%)

  43,1 tys

  0,2(0%)

  40,9 tys

  0,2(0%)

  86,1 tys

  0,5(0.1%)

  35,8 tys

  0,2(0%)

  39,1 tys

  0,2(0%)

  69,3 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  100,0 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,8 tys

  0,0(0%)

  39,5 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,7 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  39,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  119,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  689,6 tys

  4,0(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie cieszyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu cieszyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat cieszyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu cieszyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  138,1 mln

  801(100%)

  146,2 mln

  833(100%)

  164,6 mln

  934(100%)

  155,8 mln

  881(100%)

  144,8 mln

  816(100%)

  151,5 mln

  853(100%)

  156,6 mln

  881(100%)

  163,9 mln

  923(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  52,2 mln

  302(37.8%)

  56,9 mln

  328(38.9%)

  59,5 mln

  337(36.1%)

  62,1 mln

  351(39.9%)

  61,8 mln

  348(42.7%)

  60,6 mln

  341(40%)

  64,2 mln

  361(41%)

  63,4 mln

  356(38.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  28,2 mln

  163(20.4%)

  28,7 mln

  165(19.7%)

  31,7 mln

  180(19.3%)

  33,2 mln

  188(21.3%)

  35,5 mln

  200(24.5%)

  38,4 mln

  216(25.4%)

  41,2 mln

  232(26.3%)

  43,6 mln

  245(26.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  16,3 mln

  94,3(11.8%)

  16,6 mln

  95,4(11.3%)

  18,0 mln

  102(10.9%)

  20,5 mln

  116(13.2%)

  20,0 mln

  113(13.8%)

  19,8 mln

  111(13.1%)

  20,2 mln

  114(12.9%)

  23,9 mln

  134(14.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,4 mln

  60,5(7.6%)

  19,7 mln

  113(13.4%)

  24,3 mln

  138(14.8%)

  12,8 mln

  72,3(8.2%)

  5,0 mln

  28,2(3.5%)

  6,1 mln

  34,1(4%)

  5,5 mln

  31,2(3.5%)

  9,2 mln

  51,8(5.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  8,1 mln

  47,1(5.9%)

  8,1 mln

  46,6(5.5%)

  7,9 mln

  44,9(4.8%)

  8,3 mln

  47,1(5.4%)

  8,4 mln

  47,5(5.8%)

  8,3 mln

  46,7(5.5%)

  8,3 mln

  46,7(5.3%)

  8,7 mln

  48,7(5.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  14,3 mln

  82,5(10.3%)

  3,4 mln

  19,6(2.3%)

  7,3 mln

  41,6(4.5%)

  9,5 mln

  53,9(6.1%)

  4,5 mln

  25,3(3.1%)

  4,5 mln

  25,1(2.9%)

  3,6 mln

  20,0(2.3%)

  3,3 mln

  18,6(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,1 mln

  24,0(3%)

  7,9 mln

  45,3(5.4%)

  6,4 mln

  36,3(3.9%)

  2,8 mln

  15,7(1.8%)

  2,9 mln

  16,1(2%)

  4,2 mln

  23,8(2.8%)

  4,7 mln

  26,7(3%)

  3,2 mln

  17,8(1.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  710,6 tys

  4,1(0.5%)

  670,6 tys

  3,9(0.5%)

  2,8 mln

  15,6(1.7%)

  1,9 mln

  10,9(1.2%)

  1,9 mln

  10,5(1.3%)

  2,1 mln

  11,8(1.4%)

  2,5 mln

  14,3(1.6%)

  2,5 mln

  13,9(1.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  781,8 tys

  4,5(0.6%)

  799,0 tys

  4,6(0.5%)

  2,4 mln

  13,8(1.5%)

  2,1 mln

  11,6(1.3%)

  2,0 mln

  11,1(1.4%)

  2,6 mln

  14,4(1.7%)

  2,1 mln

  11,9(1.3%)

  2,4 mln

  13,6(1.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  6,6(0.8%)

  1,3 mln

  7,7(0.9%)

  1,6 mln

  9,3(1%)

  1,1 mln

  6,3(0.7%)

  1,3 mln

  7,4(0.9%)

  2,9 mln

  16,2(1.9%)

  1,6 mln

  9,1(1%)

  1,9 mln

  10,9(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  584,7 tys

  3,4(0.4%)

  724,0 tys

  4,2(0.5%)

  1,5 mln

  8,2(0.9%)

  680,4 tys

  3,8(0.4%)

  756,5 tys

  4,3(0.5%)

  711,1 tys

  4,0(0.5%)

  574,2 tys

  3,2(0.4%)

  903,9 tys

  5,1(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  421,0 tys

  2,4(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,9 tys

  0,0(0%)

  462,1 tys

  2,7(0.3%)

  275,8 tys

  1,6(0.2%)

  341,1 tys

  1,9(0.2%)

  223,4 tys

  1,3(0.2%)

  280,2 tys

  1,6(0.2%)

  271,4 tys

  1,5(0.2%)

  303,5 tys

  1,7(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  136,6 tys

  0,8(0.1%)

  205,1 tys

  1,2(0.1%)

  102,1 tys

  0,6(0.1%)

  105,9 tys

  0,6(0.1%)

  245,2 tys

  1,4(0.2%)

  110,3 tys

  0,6(0.1%)

  106,1 tys

  0,6(0.1%)

  80,3 tys

  0,5(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  141,0 tys

  0,8(0.1%)

  241,8 tys

  1,4(0.2%)

  369,2 tys

  2,1(0.2%)

  139,8 tys

  0,8(0.1%)

  172,3 tys

  1,0(0.1%)

  806,7 tys

  4,5(0.5%)

  1,3 mln

  7,6(0.9%)

  71,8 tys

  0,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  14,0 tys

  0,1(0%)

  23,0 tys

  0,1(0%)

  93,5 tys

  0,5(0.1%)

  44,4 tys

  0,3(0%)

  122,2 tys

  0,7(0.1%)

  79,2 tys

  0,4(0.1%)

  353,8 tys

  2,0(0.2%)

  69,4 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  100,2 tys

  0,6(0.1%)

  218

  0,0(0%)

  140

  0,0(0%)

  6,9 tys

  0,0(0%)

  39,6 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  48,1

  0,0(0%)

  9,7 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  65,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,5

  0,0(0%)

  53,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  177

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  39,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  119,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  689,9 tys

  4,0(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  530,2 tys

  3,1(0.4%)

  307,7 tys

  1,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat cieszyński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 42 146 mieszkańców powiatu cieszyńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 20 399 kobiet oraz 21 747 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 20,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,3% mieszkańców powiatu cieszyńskiego, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 16,7% podstawowym ukończonym. 0,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu cieszyńskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie cieszyńskim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,7%) oraz średnie zawodowe (20,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,5%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  18,4% mieszkańców powiatu cieszyńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,8% wśród dziewczynek i 18,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 841 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,92 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,6% ludności (27,7% wśród dziewczynek i 27,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 97,81.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,1% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 99,60.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,1% mieszkańców (13,4% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25 uczniów. 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,7% mieszkańców powiatu cieszyńskiego w wieku potencjalnej nauki (28,9% kobiet i 28,5% mężczyzn).

 • 14,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  14,2%
  woj. śląskie
  16,8%
  Cała Polska
  17,9%
 • 15,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,4% W miastach
  (wyższe)
 • 11,4% Na wsi
  (wyższe)
 • 32,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. cieszyński
  32,5%
  śląskie
  34,2%
  Cały kraj
  33,3%
 • 35,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 36,3% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 29,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,4%
  śląskie
  2,7%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,1% W miastach
  (policealne)
 • 1,8% Na wsi
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  9,6%
  śląskie
  11,3%
  Polska
  12,4%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,3% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,3% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. cieszyński
  20,5%
  Województwo
  20,2%
  Kraj
  18,1%
 • 20,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 20,1% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 30,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  30,3%
  woj. śląskie
  26,6%
  Cały kraj
  22,9%
 • 23,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,9% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat cieszyński
  5,4%
  Województwo
  4,9%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,8% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 16,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. cieszyński
  16,7%
  woj. śląskie
  16,6%
  Kraj
  19,3%
 • 19,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 14,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 18,5% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 0,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. cieszyński
  0,9%
  woj. śląskie
  0,9%
  Kraj
  1,4%
 • 1,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 841 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat cieszyński
  841,0
  woj. śląskie
  828,0
  Cała Polska
  811,0
 • 0,92 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. cieszyński
  0,92
  woj. śląskie
  0,90
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 495,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 491,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 48,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 48,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 16,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,81 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  97,81
  woj. śląskie
  97,89
  Polska
  96,62
 • 93,81 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  93,81
  śląskie
  93,60
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat cieszyński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat cieszyński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. cieszyński
  18,0
  woj. śląskie
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4
 •  
 • 829,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 712,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 117,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 57,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 51,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,60 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  99,60
  woj. śląskie
  100,21
  Kraj
  100,01
 • 92,73 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  92,73
  śląskie
  91,26
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat cieszyński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat cieszyński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  21,0
  śląskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 •  
 • 450,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 327,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 123,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 21,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie cieszyńskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  25,0
  Województwo
  26,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 25 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 25
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 24 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 24
 • 120,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 87,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 7,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. cieszyński
  25,0
  śląskie
  24,0
  Cała Polska
  24,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 11 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 11
 • 215,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 148,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 67,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  14,0
  Województwo
  17,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 14 Szkoły policealne ogółem
 • 14
 • 14 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 14
 • 15,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 12,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat cieszyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat cieszyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat cieszyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat cieszyński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie cieszyńskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie cieszyńskim znajdowało się 27 hoteli (1 ★★★★★, 4 ★★★★, 12 ★★★, 7 ★★, 2 , 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 4 pensjonaty (2 ★★★, 2 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 17
  • schroniska: 3 (całoroczne: 2)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 20 (całoroczne: 19)
  • ośrodki kolonijne: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 14 (całoroczne: 13)
  • hostele: 1
  • domy pracy twórczej: 1
  • zespoły domków turystycznych: 2
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 8
  • pokoje gościnne: 38 (całoroczne: 37)
  • kwatery agroturystyczne: 14 (całoroczne: 11)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 8


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 43
  • drzwi automatycznie otwierane: 27
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 31
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 51


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 61 (liczba sal: 135, liczba miejsc: 10 889)
  • z nagłośnieniem: 57
  • z projektorem multimedialnym: 54
  • z zestawem do wideokonferencji: 15
  • z obsługą techniczną: 39
  • z ekranem: 61
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 52
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 51
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 113


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie cieszyńskim: 17 (publiczne: 17, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 17 (przystosowane wejście do budynku: 14, udogodnienia wewnątrz budynku: 13). W powiecie cieszyńskim 8 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 484 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 118 (uczestnicy: 235 402)
  • seanse filmowe: 23 (uczestnicy: 1 720)
  • wystawy: 80 (uczestnicy: 19 265)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 26 (uczestnicy: 16 117)
  • koncerty: 251 (uczestnicy: 99 125)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 185 (uczestnicy: 3 330)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 72 (uczestnicy: 17 427)
  • konkursy: 78 (uczestnicy: 7 175)
  • pokazy teatralne: 108 (uczestnicy: 12 530)
  • konferencje: 5 (uczestnicy: 310)
  • interdyscyplinarne: 44 (uczestnicy: 36 220)
  • warsztaty: 132 (uczestnicy: 3 168)
  • inne: 114 (uczestnicy: 19 015)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 121 (członkowie: 3 996)
  • plastyczne/techniczne: 29 (członkowie: 403)
  • taneczne: 34 (członkowie: 1 316)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 78)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 10)
  • fotograficzne i filmowe: 6 (członkowie: 59)
  • teatralne: 5 (członkowie: 73)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 11 (członkowie: 881)
  • literackie: 1 (członkowie: 8)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 416)
  • koło gospodyń wiejskich: 8 (członkowie: 480)
  • inne: 14 (członkowie: 272)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 24 (absolwenci: 313)
  • języków obcych: 4 (absolwenci: 47)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 25)
  • nauki gry na instrumentach: 13 (absolwenci: 166)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 11)
  • tańca: 4 (absolwenci: 64)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 4
  • filmowe: 3
  • plastyczne: 10
  • muzyczne: 7
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 6
  • ceramiczne: 4
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 9
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 79 (członkowie: 1 333)
  • teatralne: 8 (członkowie: 89)
  • muzyczne - instrumentalne: 9 (członkowie: 91)
  • wokalne i chóry: 10 (członkowie: 225)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 10 (członkowie: 314)
  • taneczne: 37 (członkowie: 524)
  • inne: 5 (członkowie: 90)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie cieszyńskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 320 miejscami na widowni. Odbyły się 1 784 seanse, na które przyszło 67 565 widzów, w tym 378 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 20 381 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie cieszyńskim działało 9 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 3). Odnotowano 51 662 zwiedzających, co daje 2 906 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie cieszyńskim działały 32 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 503 485 wolumenów oraz 46 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 101 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 13 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 7 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 33 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 575 901 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 247
  • dostępne dla czytelników: 134
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 134
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 9
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 12
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 22
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 29
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 8


 • Biblioteki naukowe w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie cieszyńskim działało 5 bibliotek i filii naukowych posiadającychksięgozbiór liczący 102 777 wolumenów w tym ziobry specjalne: 11 388. Odnotowano 1 303 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 26 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 8 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 208 461 wolumenów. Odnotowano 7 506 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 55
  • dostępne dla czytelników: 19
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 17
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie cieszyńskim działało 65 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 614 członków. Zarejestrowano 4 113 ćwiczących (mężczyźni: 3 222, kobiety: 891, chłopcy do lat 18: 2 229, dziewczęta do lat 18: 646). Aktywnych było 106 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (110), instruktora sportowego (92) oraz inne osoby (24).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie cieszyńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)