Szczytna w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja, tabele)

Szczytna - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Szczytna to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu kłodzkiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Szczytna.
  • 5 278 Liczba mieszkańców
  • 80,4 km² Powierzchnia
  • 65,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
  • 1973 Uzyskanie praw miejskich
  • (+48) 74 Numer kierunkowy
  • DKL Tablice rejestracyjne
  • Marek Szpanier Burmistrz miasta
Szczytna na mapie
Identyfikatory
  • 16.447450.4134 Współrzędne GPS
  • 0208144 TERYT (TERC)
  • 0984597 SIMC
Herb miasta Szczytna
Szczytna herb

Szczytna - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
57-330Poczta Szczytna Kłodzka

Szczytna - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Szczytnej)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miasta i Gminy Szczytna
(74) 868-32-76
(74) 868-30-20
ul. Wolności 42
57-330 Szczytna
ZUS Inspektorat w Kłodzku (podlega pod: ZUS Oddział w Wałbrzychu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Pl. B. Chrobrego 21
57-300 Kłodzko

Szczytna - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

  • Nieruchomości w pigułce

  • W 2015 roku w Szczytnej oddano do użytku 10 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,89 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

    Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Szczytnej to 5,40 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w Szczytnej to 134,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  • Mieszkania oddane do użytkowania w Szczytnej

  • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
  • 10 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
  • 1,89 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
    (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
  • Miasto
    1,89
    Dolnośląskie
    4,83
    Cały kraj
    3,84
  • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
  • 10 Użytek własny
  • 0 Sprzedaż lub wynajem
  • 100,0%
    0,0%
  • 54 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
  • 5,40 Przeciętna liczba izb w lokalu
    (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
  • Tutaj
    5,40
    woj. dolnośląskie
    3,69
    Kraj
    4,13
  • 10,23 Liczba izb na 1000 ludności
    (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
  • Tutaj
    10,23
    Województwo
    17,84
    Polska
    15,89
  • 1 341 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
  • 134,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
    (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
  • Miasto
    134,1 m2
    Dolnośląskie
    88,4 m2
    Polska
    99,8 m2
  • 0,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
    (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
  • Tutaj
    0,25 m2
    Województwo
    0,43 m2
    Cała Polska
    0,38 m2
  • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szczytna - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

  • Demografia w pigułce

  • Szczytna jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 278, z czego 49,9% stanowią kobiety, a 50,1% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 0,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

    Mieszkańcy powiatu zawarli w 2015 roku 19 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
    31,6% mieszkańców Szczytnej jest stanu wolnego, 51,4% żyje w małżeństwie, 6,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,4% to wdowy/wdowcy.

    Szczytna ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -29. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,5 na 1000 mieszkańców Szczytnej. W 2015 roku urodziło się 43 dzieci, w tym 39,5% dziewczynek i 60,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 315 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,58 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

    W 2013 roku 49,5% zgonów w Szczytnej spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,2% zgonów w Szczytnej były nowotwory, a 5,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Szczytnej przypada 13.59 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

    W 2015 roku zarejestrowano 37 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 56 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Szczytnej -19. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

    64,2% mieszkańców Szczytnej jest w wieku produkcyjnym, 15,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
  • Liczba i płeć mieszkańców Szczytnej

  • 5 278 Liczba mieszkańców
  • 2 633 Kobiety
  • 2 645 Mężczyźni
  • 49,9%
    50,1%
  • 100 Współczynnik feminizacji
    (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
  • 100 Współczynnik maskulinizacji
    (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
  • Wykres - Populacja w Szczytnej w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek kobiet w Szczytnej w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek mężczyzn w Szczytnej w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wiek mieszkańców Szczytnej

  • 42,3 latŚredni wiek mieszkańców
  • Szczytna
    42,3 lat
    Województwo
    41,7 lat
    Cała Polska
    40,9 lat
  • 44,0 lat Kobiety
    (średni wiek)
  • 40,6 lat Mężczyźni
    (średni wiek)
  • Wykres - Piramida wieku - Szczytna, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Stan cywilny mieszkańców Szczytnej

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Stan cywilny - Szczytna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny kobiet - Szczytna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Szczytna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 31,6% Kawalerowie/Panny
  • Szczytna
    31,4%
    Województwo
    29,8%
    Cały kraj
    28,8%
  • 26,2% Kobiety
    (Panny)
  • 37,1% Mężczyźni
    (Kawalerowie)
  • 51,4%Żonaci/Zamężne
  • Miasto
    51,3%
    Dolnośląskie
    53,4%
    Polska
    55,8%
  • 49,5% Kobiety
    (Zamężne)
  • 53,3% Mężczyźni
    (Żonaci)
  • 10,4% Wdowcy/Wdowy
  • Tutaj
    10,7%
    woj. dolnośląskie
    9,7%
    Polska
    9,6%
  • 17,1% Kobiety
    (Wdowy)
  • 3,5% Mężczyźni
    (Wdowcy)
  • 6,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
  • Miasto
    6,6%
    woj. dolnośląskie
    6,6%
    Kraj
    5,0%
  • 7,1% Kobiety
    (Rozwiedzione)
  • 5,9% Mężczyźni
    (Rozwiedzeni)
  • 0,1% Nieustalone
  • Szczytna
    0,1%
    Województwo
    0,5%
    Polska
    0,8%
  • 0,0% Kobiety
    (Nieustalone)
  • 0,1% Mężczyźni
    (Nieustalone)
  • Małżeństwa i rozwody w Szczytnej

  • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Szczytnej w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
  • Tutaj
    3,6
    woj. dolnośląskie
    4,5
    Polska
    4,9
  • 2,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
  • Tutaj
    2,0
    Województwo
    1,9
    Cała Polska
    1,8
  • 19 Małżeństwa zawarte w roku 2015
  • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Szczytnej w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przyrost naturalny w Szczytnej

  • -29 Przyrost naturalny w roku 2015
  • -10 Kobiety
    (Przyrost naturalny)
  • -19 Mężczyźni
    (Przyrost naturalny)
  • -5,5 Przyrost naturalny na 1000 ludności
  • Miasto
    -5,5
    woj. dolnośląskie
    -1,8
    Polska
    -0,7
  • Wykres - Przyrost naturalny w Szczytnej w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Szczytnej w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Szczytnej w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Statystyki urodzeń w Szczytnej w roku 2015

  • 43 Urodzenia żywe
  • 17 Dziewczynki
    (Urodzenia żywe)
  • 26 Chłopcy
    (Urodzenia żywe)
  • 39,5%
    60,5%
  • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
  • Tutaj
    8,1
    Dolnośląskie
    9,0
    Kraj
    9,6
  • 32,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
  • Tutaj
    32,5
    Dolnośląskie
    38,1
    Kraj
    40,1
  • 18.13 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
  • 18.13
  • 47.2 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
  • 47.2
  • 69.8 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
  • 69.8
  • 51.64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
  • 51.64
  • 23.37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
  • 23.37
  • 5.12 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
  • 5.12
  • 3 315 gŚrednia waga noworodków (Dane powiatowe)
  • 3 230 g Dziewczynki
    (Średnia waga noworodków)
  • 3 393 g Chłopcy
    (Średnia waga noworodków)
  • Miasto
    3 315 g
    woj. dolnośląskie
    3 256 g
    Kraj
    3 356 g
  • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
  • 1 Waga 5000g i więcej
  • 1
  • 15 Waga 4500g - 4999g
  • 15
  • 100 Waga 4000g - 4499g
  • 100
  • 351 Waga 3500g - 3999g
  • 351
  • 430 Waga 3000g - 3499g
  • 430
  • 204 Waga 2500g - 2999g
  • 204
  • 56 Waga 2000g - 2499g
  • 56
  • 17 Waga 1500g - 1999g
  • 17
  • 9 Waga 1000g - 1499g
  • 9
  • 5 Waga 600g - 999g
  • 5
  • 1 Waga poniżej 600g
  • 1
  • 1,07 Współczynnik dzietności ogólnej
    (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
  • Tutaj
    1,07
    woj. dolnośląskie
    1,21
    Cały kraj
    1,29
  • 0,51 Współczynnik reprodukcji brutto
    (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
  • Miasto
    0,51
    Województwo
    0,59
    Cały kraj
    0,63
  • 0,58 Współczynnik dynamiki demograficznej
    (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
  • Miasto
    0,58
    woj. dolnośląskie
    0,83
    Kraj
    0,94
  • Statystyki zgonów w Szczytnej w roku 2015

  • 72 Zgony
  • 27 Kobiety
    (Zgony)
  • 45 Mężczyźni
    (Zgony)
  • 37,5%
    62,5%
  • 0 Zgony niemowląt
  • 0 Dziewczynki
    (Zgony niemowląt)
  • 0 Chłopcy
    (Zgony niemowląt)
  • 13,6 Zgony na 1000 ludności
  • Tutaj
    13,6
    Dolnośląskie
    10,9
    Kraj
    10,3
  • 172,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
  • Tutaj
    172,5
    Województwo
    120,1
    Cała Polska
    106,9
  • 5,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
  • Szczytna
    5,0
    Województwo
    3,8
    Kraj
    4,0
  • 4,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
  • Miasto
    4,4
    woj. dolnośląskie
    3,6
    Cały kraj
    3,2
  • 1,9 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
  • woj. dolnośląskie
    1,9
    Polska
    1,5
  • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kłodzkim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 47,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
  • Tutaj
    47,7%
    Województwo
    45,1%
    Cały kraj
    45,1%
  • 25,3% Zgony spowodowane nowotworami
  • Tutaj
    25,3%
    woj. dolnośląskie
    27,5%
    Cały kraj
    26,6%
  • 5,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
  • Tutaj
    5,6%
    woj. dolnośląskie
    5,8%
    Kraj
    5,4%
  • 3,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
  • Dolnośląskie
    3,1
    Cały kraj
    3,9
  • 74,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
  • Województwo
    74,6
    Cała Polska
    70,2
  • 297,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
  • Tutaj
    297,9
    Województwo
    282,5
    Cała Polska
    260,7
  • 265,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
  • Województwo
    265,6
    Cała Polska
    248,3
  • 561,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
  • 580,3 Kobiety
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 540,4 Mężczyźni
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Szczytna
    561,1
    Województwo
    463,6
    Polska
    441,1
  • 131,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
  • 76,3 Kobiety
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 186,4 Mężczyźni
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Szczytna
    131,7
    Dolnośląskie
    97,4
    Polska
    85,7
  • 30,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
  • Miasto
    30,6
    Województwo
    29,9
    Cały kraj
    30,1
  • 16,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
  • Miasto
    16,5
    Dolnośląskie
    9,7
    Kraj
    8,2
  • 1,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
  • Miasto
    1,5%
    Województwo
    1,0%
    Kraj
    0,9%
  • Migracje ludności

  • 37 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
  • 15 Kobiety
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 22 Mężczyźni
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 0 Zameldowania z zagranicy
  • 0 Kobiety
    (zameldowania z zagranicy)
  • 0 Mężczyźni
    (zameldowania z zagranicy)
  • 56 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
  • 30 Kobiety
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 26 Mężczyźni
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 0 Wymeldowania za granicę
  • 0 Kobiety
    (wymeldowania za granicę)
  • 0 Mężczyźni
    (wymeldowania za granicę)
  • -19 Saldo migracji
  • -15 Kobiety
    (saldo migracji)
  • -4 Mężczyźni
    (saldo migracji)
  • -19 Saldo migracji wewnętrznych
  • -15 Kobiety
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • -4 Mężczyźni
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 0 Saldo migracji zagranicznych
  • 0 Kobiety
    (saldo migracji zagranicznych)
  • 0 Mężczyźni
    (saldo migracji zagranicznych)
  • Wykres - Migracje na pobyt stały w Szczytnej w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biologiczne grupy wieku w Szczytnej

  • 12,7% Ludność w wieku 0-14 lat
  • 12,1% Kobiety
    (w wieku 0-14 lat)
  • 13,4% Mężczyźni
    (w wieku 0-14 lat)
  • 71,9% Ludność w wieku 15-64 lat
  • 69,4% Kobiety
    (w wieku 15-64 lat)
  • 74,3% Mężczyźni
    (w wieku 15-64 lat)
  • 15,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
  • 18,5% Kobiety
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • 12,3% Mężczyźni
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Szczytna, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szczytna - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

  • Rynek pracy w pigułce

  • W Szczytnej na 1000 mieszkańców pracuje 91 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,2% mężczyźni.

    Bezrobocie rejestrowane w Szczytnej wynosiło w 2015 roku 30,2% (28,4% wśród kobiet i 31,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

    Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Szczytnej wynosi 3 410,23 PLN, co odpowiada 82.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

    Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Szczytnej 440 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 68 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -372.

    18,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Szczytnej pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,3% w przemyśle i budownictwie, a 6,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 6,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
  • Bezrobocie rejestrowane w Szczytnej

  • 91 Pracujący na 1000 ludności
  • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
  • Tutaj
    91,0
    Dolnośląskie
    255,0
    Cała Polska
    232,0
  • 30,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
  • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
  • 28,4% Kobiety
  • 31,6% Mężczyźni
  • Szczytna
    30,2%
    Województwo
    8,5%
    Kraj
    9,7%
  • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Szczytnej w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Szczytnej w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Szczytnej w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Szczytnej

  • 3 410 PLN Wynagrodzenie brutto
  • Szczytna
    3 410 PLN
    Dolnośląskie
    4 204 PLN
    Cały kraj
    4 151 PLN
  • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Szczytnej w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dojazdy do pracy w Szczytnej

  • 440 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
    (Poza miasto zamieszkania)
  • 68 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
    (Z innego miasta)
  • -372 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
  • 0,15 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
  • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Szczytnej

    (Dane powiatowe)
  • 100,0% Pracujący ogółem
  • 100,0% Kobiety
    (ogółem)
  • 100,0% Mężczyźni
    (ogółem)
  • 18,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 14,3% Kobiety
    (sektor rolniczy)
  • 22,3% Mężczyźni
    (sektor rolniczy)
  • 23,3% Przemysł i budownictwo
  • 12,7% Kobiety
    (sektor przemysłowy)
  • 35,6% Mężczyźni
    (sektor przemysłowy)
  • 6,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
  • 12,5% Kobiety
    (sektor usługowy)
  • 14,6% Mężczyźni
    (sektor usługowy)
  • 6,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
  • 12,5% Kobiety
    (sektor finansowy)
  • 14,6% Mężczyźni
    (sektor finansowy)
  • 38,5% Pozostałe
  • 51,1% Kobiety
    (pozostałe)
  • 23,8% Mężczyźni
    (pozostałe)
  • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Szczytnej w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Pracujący według płci w Szczytnej

  • 481 Pracujący ogółem
  • 274 Kobiety
  • 207 Mężczyźni
  • Wykres - Liczba pracujących według płci w Szczytnej w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Produkcyjne grupy wieku

  • 15,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
  • 14,4% Kobiety
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 15,9% Mężczyźni
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 64,2% W wieku produkcyjnym
  • 56,7% Kobiety
    (18-59 lat)
  • 71,8% Mężczyźni
    (18-64 lata)
  • 20,6% W wieku poprodukcyjnym
  • 28,9% Kobiety
    (59+ lat)
  • 12,3% Mężczyźni
    (64+ lata)
  • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Szczytna, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wskaźniki obciążenia demograficznego

  • 55,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Szczytna
    55,7
    Dolnośląskie
    59,3
    Cały kraj
    60,1
  • 32,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Szczytna
    32,1
    Województwo
    32,6
    Kraj
    31,4
  • 136,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
  • Tutaj
    136,0
    Dolnośląskie
    122,1
    Cała Polska
    109,1
  • Mobilne grupy wieku

  • 59,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
  • 63,2% Kobiety
    (w wieku mobilnym)
  • 56,8% Mężczyźni
    (w wieku mobilnym)
  • 40,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
  • 36,8% Kobiety
    (45-59 lat)
  • 43,2% Mężczyźni
    (45-64 lata)

Szczytna - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

  • Poziom przestępczości w pigułce

  • W 2015 roku w Szczytnej stwierdzono szacunkowo 105 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,90 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Szczytnej wynosi 70,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

    W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Szczytnej najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,61 (wykrywalność 59%) oraz przeciwko mieniu - 9,27 (wykrywalność 49%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,06 (87%), drogowe - 2,41 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,50 (74%).
  • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Szczytnej

  • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Szczytnej.
  • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Szczytna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 105 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
  • 105
  • 67 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
  • 67
  • 22 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
  • 22
  • 13 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
  • 13
  • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
  • 3
  • 49 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
  • 49
  • 19,90 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
  • Miasto
    19,90
    Dolnośląskie
    27,33
    Cała Polska
    20,80
  • 12,61 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
  • Miasto
    12,61
    Województwo
    19,96
    Cały kraj
    13,59
  • 4,06 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
  • Szczytna
    4,06
    Województwo
    4,28
    Cały kraj
    4,36
  • 2,41 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    2,41
    woj. dolnośląskie
    2,18
    Kraj
    1,99
  • 0,50 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
  • Miasto
    0,50
    Województwo
    0,47
    Polska
    0,45
  • 9,27 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
  • Miasto
    9,27
    woj. dolnośląskie
    17,00
    Kraj
    11,44
  • Wskaźniki wykrywalności sprawców

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Szczytna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
  • Szczytna
    71%
    Województwo
    60%
    Polska
    65%
  • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
  • Szczytna
    59%
    Dolnośląskie
    50%
    Kraj
    52%
  • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
  • Miasto
    87%
    Województwo
    81%
    Cały kraj
    84%
  • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
  • Miasto
    98%
    Dolnośląskie
    99%
    Cały kraj
    99%
  • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
  • Szczytna
    74%
    woj. dolnośląskie
    82%
    Cała Polska
    82%
  • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
  • Tutaj
    50%
    Województwo
    44%
    Cały kraj
    46%

Szczytna - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

  • Finanse publiczne w pigułce

  • Suma wydatków z budżetu Szczytnej wyniosła w 2015 roku 19,0 mln złotych, co daje 2,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 3.5% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu Szczytnej - 34.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (20.5%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (17.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 940,8 tys złotych, czyli 4,9% wydatków ogółem.

    Suma dochodów do budżetu Szczytnej wyniosła w 2015 roku 20,4 mln złotych, co daje 2,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 3.7% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (14%). W budżecie Szczytnej wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 461 złotych na mieszkańca (16,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,4 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,5%.
  • Wydatki budżetu w Szczytnej według działów klasyfikacji budżetowej

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Szczytnej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Szczytna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wydatki budżetu Szczytnej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    18,7 mln

    2,6 tys(100%)

    16,9 mln

    2,3 tys(100%)

    27,6 mln

    3,7 tys(100%)

    18,4 mln

    2,5 tys(100%)

    15,3 mln

    2,0 tys(100%)

    16,8 mln

    2,2 tys(100%)

    19,9 mln

    2,6 tys(100%)

    19,0 mln

    2,6 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    5,8 mln

    1,1 tys(31.3%)

    5,0 mln

    963(29.6%)

    6,1 mln

    1,2 tys(22.1%)

    5,7 mln

    1,1 tys(30.7%)

    5,1 mln

    960(33.6%)

    6,0 mln

    1,1 tys(35.6%)

    6,0 mln

    1,1 tys(30.2%)

    6,5 mln

    1,2 tys(34.2%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    2,7 mln

    514(14.4%)

    2,8 mln

    546(16.8%)

    3,1 mln

    598(11.2%)

    3,0 mln

    550(16%)

    3,1 mln

    581(20.3%)

    3,5 mln

    645(20.6%)

    3,7 mln

    690(18.5%)

    3,9 mln

    740(20.5%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    964,6 tys

    185(5.2%)

    1,7 mln

    334(10.2%)

    5,6 mln

    1,1 tys(20.2%)

    1,5 mln

    279(8.1%)

    1,8 mln

    334(11.7%)

    1,6 mln

    293(9.4%)

    3,2 mln

    599(16.1%)

    3,4 mln

    646(17.9%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    2,4 mln

    456(12.8%)

    2,3 mln

    448(13.8%)

    3,1 mln

    589(11.1%)

    2,9 mln

    542(15.8%)

    2,4 mln

    440(15.4%)

    2,7 mln

    506(16.2%)

    2,6 mln

    488(13.1%)

    2,7 mln

    506(14%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    2,9 mln

    554(15.5%)

    1,5 mln

    289(8.9%)

    2,5 mln

    490(9.2%)

    3,0 mln

    556(16.2%)

    607,4 tys

    114(4%)

    759,1 tys

    142(4.5%)

    1,8 mln

    345(9.3%)

    533,5 tys

    101(2.8%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    637,6 tys

    122(3.4%)

    1,0 mln

    192(5.9%)

    1,6 mln

    309(5.8%)

    451,2 tys

    84,1(2.4%)

    477,6 tys

    89,3(3.1%)

    488,3 tys

    91,1(2.9%)

    462,6 tys

    86,8(2.3%)

    507,3 tys

    96,1(2.7%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    314,3 tys

    60,3(1.7%)

    417,2 tys

    80,1(2.5%)

    346,0 tys

    66,7(1.3%)

    253,4 tys

    47,2(1.4%)

    190,6 tys

    35,6(1.2%)

    473,1 tys

    88,2(2.8%)

    829,0 tys

    156(4.2%)

    367,8 tys

    69,6(1.9%)

    Obsługa długu publicznego

    [Dział 757]

    206,5 tys

    39,6(1.1%)

    246,5 tys

    47,4(1.5%)

    468,7 tys

    90,4(1.7%)

    701,2 tys

    131(3.8%)

    874,3 tys

    163(5.7%)

    512,6 tys

    95,6(3.1%)

    379,5 tys

    71,2(1.9%)

    276,7 tys

    52,4(1.5%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    329,7 tys

    63,2(1.8%)

    219,7 tys

    42,2(1.3%)

    950,8 tys

    183(3.4%)

    139,2 tys

    26,0(0.8%)

    177,4 tys

    33,2(1.2%)

    158,8 tys

    29,6(0.9%)

    158,2 tys

    29,7(0.8%)

    183,1 tys

    34,7(1%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    147,3 tys

    28,3(0.8%)

    146,7 tys

    28,2(0.9%)

    149,7 tys

    28,9(0.5%)

    156,3 tys

    29,1(0.8%)

    141,7 tys

    26,5(0.9%)

    168,1 tys

    31,3(1%)

    175,5 tys

    32,9(0.9%)

    163,4 tys

    30,9(0.9%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    130,2 tys

    25,0(0.7%)

    130,3 tys

    25,0(0.8%)

    105,4 tys

    20,3(0.4%)

    122,7 tys

    22,9(0.7%)

    98,1 tys

    18,3(0.6%)

    91,9 tys

    17,1(0.5%)

    98,5 tys

    18,5(0.5%)

    114,2 tys

    21,6(0.6%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    1,8 mln

    346(9.7%)

    357,4 tys

    68,7(2.1%)

    3,3 mln

    640(12%)

    234,7 tys

    43,7(1.3%)

    102,0 tys

    19,1(0.7%)

    117,7 tys

    22,0(0.7%)

    101,4 tys

    19,0(0.5%)

    105,1 tys

    19,9(0.6%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    133,0 tys

    25,5(0.7%)

    94,9 tys

    18,2(0.6%)

    73,4 tys

    14,1(0.3%)

    95,2 tys

    17,7(0.5%)

    59,4 tys

    11,1(0.4%)

    94,2 tys

    17,6(0.6%)

    117,5 tys

    22,1(0.6%)

    93,5 tys

    17,7(0.5%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    50,5 tys

    9,7(0.3%)

    60,9 tys

    11,7(0.4%)

    61,6 tys

    11,9(0.2%)

    53,3 tys

    9,9(0.3%)

    68,0 tys

    12,7(0.4%)

    83,5 tys

    15,6(0.5%)

    86,6 tys

    16,3(0.4%)

    86,0 tys

    16,3(0.5%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    4,8 tys

    0,9(0%)

    13,6 tys

    2,6(0.1%)

    38,0 tys

    7,3(0.1%)

    16,1 tys

    3,0(0.1%)

    1,3 tys

    0,2(0%)

    1,3 tys

    0,2(0%)

    51,6 tys

    9,7(0.3%)

    58,5 tys

    11,1(0.3%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    0,0

    0,0(0%)

    19,1 tys

    3,7(0.1%)

    47,4 tys

    9,1(0.2%)

    185,7 tys

    34,6(1%)

    105,5 tys

    19,7(0.7%)

    105,5 tys

    19,7(0.6%)

    94,1 tys

    17,7(0.5%)

    44,3 tys

    8,4(0.2%)

    Obrona narodowa

    [Dział 752]

    491

    0,1(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    214

    0,0(0%)

    200

    0,0(0%)

    200

    0,0(0%)

    200

    0,0(0%)

    200

    0,0(0%)

    Przetwórstwo przemysłowe

    [Dział 150]

    19,5 tys

    3,7(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

    [Dział 400]

    102,0 tys

    19,6(0.5%)

    694,5 tys

    133(4.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Wydatki związane z poborem dochodów

    [Dział 756]

    18,7 tys

    3,6(0.1%)

    29,7 tys

    5,7(0.2%)

    25,9 tys

    5,0(0.1%)

    22,7 tys

    4,2(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Turystyka

    [Dział 630]

    0,0

    0,0(0%)

    79,9 tys

    15,3(0.5%)

    41,8 tys

    8,1(0.2%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  • Dochody budżetu w Szczytnej według działów klasyfikacji budżetowej

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Szczytnej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Dochody budżetu według działów - Szczytna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dochody budżetu Szczytnej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    16,2 mln

    2,2 tys(100%)

    14,8 mln

    2,0 tys(100%)

    21,0 mln

    2,8 tys(100%)

    19,1 mln

    2,6 tys(100%)

    15,7 mln

    2,1 tys(100%)

    18,5 mln

    2,5 tys(100%)

    21,3 mln

    2,8 tys(100%)

    20,4 mln

    2,7 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    5,2 mln

    992(32%)

    5,6 mln

    1,1 tys(37.5%)

    5,6 mln

    1,1 tys(26.7%)

    5,6 mln

    1,1 tys(29.5%)

    5,2 mln

    975(33.1%)

    6,3 mln

    1,2 tys(34.1%)

    6,3 mln

    1,2 tys(29.6%)

    6,9 mln

    1,3 tys(33.9%)

    Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

    [Dział 756]

    5,3 mln

    1,0 tys(33%)

    5,1 mln

    986(34.7%)

    4,9 mln

    940(23.3%)

    5,1 mln

    945(26.5%)

    5,8 mln

    1,1 tys(36.8%)

    5,9 mln

    1,1 tys(31.8%)

    6,5 mln

    1,2 tys(30.4%)

    6,6 mln

    1,3 tys(32.5%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    2,0 mln

    393(12.7%)

    2,1 mln

    410(14.4%)

    2,3 mln

    440(10.9%)

    2,2 mln

    409(11.5%)

    2,4 mln

    444(15.1%)

    2,6 mln

    487(14.1%)

    2,7 mln

    514(12.9%)

    2,8 mln

    539(14%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    36,2 tys

    6,9(0.2%)

    14,0 tys

    2,7(0.1%)

    2,2 mln

    419(10.4%)

    1,2 mln

    220(6.2%)

    40,9 tys

    7,7(0.3%)

    1,2 mln

    218(6.3%)

    1,9 mln

    356(8.9%)

    2,1 mln

    407(10.5%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    1,6 mln

    301(9.7%)

    863,0 tys

    166(5.8%)

    943,0 tys

    182(4.5%)

    761,7 tys

    142(4%)

    968,4 tys

    181(6.2%)

    1,1 mln

    212(6.1%)

    1,9 mln

    357(8.9%)

    659,8 tys

    125(3.2%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    289,6 tys

    55,5(1.8%)

    108,1 tys

    20,8(0.7%)

    864,8 tys

    167(4.1%)

    689,4 tys

    128(3.6%)

    260,7 tys

    48,7(1.7%)

    365,4 tys

    68,1(2%)

    491,7 tys

    92,3(2.3%)

    529,7 tys

    100(2.6%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    174,7 tys

    33,5(1.1%)

    528,5 tys

    102(3.6%)

    1,6 mln

    301(7.5%)

    1,4 mln

    260(7.3%)

    365,3 tys

    68,3(2.3%)

    300,4 tys

    56,0(1.6%)

    953,0 tys

    179(4.5%)

    242,8 tys

    46,0(1.2%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    143,3 tys

    27,5(0.9%)

    99,2 tys

    19,1(0.7%)

    136,3 tys

    26,3(0.7%)

    123,4 tys

    23,0(0.6%)

    114,9 tys

    21,5(0.7%)

    137,0 tys

    25,6(0.7%)

    139,4 tys

    26,2(0.7%)

    127,1 tys

    24,1(0.6%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    150,9 tys

    28,9(0.9%)

    99,2 tys

    19,1(0.7%)

    65,6 tys

    12,7(0.3%)

    53,9 tys

    10,0(0.3%)

    89,8 tys

    16,8(0.6%)

    183,9 tys

    34,3(1%)

    105,4 tys

    19,8(0.5%)

    108,9 tys

    20,6(0.5%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    84,2 tys

    16,1(0.5%)

    88,7 tys

    17,0(0.6%)

    130,6 tys

    25,2(0.6%)

    503,5 tys

    93,8(2.6%)

    412,5 tys

    77,1(2.6%)

    128,8 tys

    24,0(0.7%)

    160,2 tys

    30,1(0.8%)

    89,8 tys

    17,0(0.4%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    4,7 tys

    0,9(0%)

    13,6 tys

    2,6(0.1%)

    38,0 tys

    7,3(0.2%)

    16,1 tys

    3,0(0.1%)

    1,3 tys

    0,2(0%)

    1,3 tys

    0,2(0%)

    51,6 tys

    9,7(0.2%)

    58,5 tys

    11,1(0.3%)

    Leśnictwo

    [Dział 020]

    121,1 tys

    23,2(0.7%)

    5,1 tys

    1,0(0%)

    1,6 tys

    0,3(0%)

    26,8 tys

    5,0(0.1%)

    23,3 tys

    4,4(0.1%)

    28,8 tys

    5,4(0.2%)

    19,9 tys

    3,7(0.1%)

    25,5 tys

    4,8(0.1%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    0,0

    0,0(0%)

    35,3 tys

    6,8(0.2%)

    255,2 tys

    49,2(1.2%)

    558,1 tys

    104(2.9%)

    0,0

    0,0(0%)

    84,9 tys

    15,8(0.5%)

    0,0

    0,0(0%)

    4,8 tys

    0,9(0%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    10,4 tys

    2,0(0.1%)

    6,8 tys

    1,3(0%)

    4,2 tys

    0,8(0%)

    2,1 tys

    0,4(0%)

    1,6 tys

    0,3(0%)

    984

    0,2(0%)

    1,4 tys

    0,3(0%)

    2,1 tys

    0,4(0%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    91,9 tys

    17,6(0.6%)

    9,6 tys

    1,9(0.1%)

    12,8 tys

    2,5(0.1%)

    634,3 tys

    118(3.3%)

    1 000

    0,2(0%)

    5,9 tys

    1,1(0%)

    1 000

    0,2(0%)

    1 000

    0,2(0%)

    Obrona narodowa

    [Dział 752]

    491

    0,1(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    200

    0,0(0%)

    200

    0,0(0%)

    200

    0,0(0%)

    200

    0,0(0%)

    200

    0,0(0%)

    Przetwórstwo przemysłowe

    [Dział 150]

    16,6 tys

    3,2(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    42,2 tys

    8,1(0.2%)

    156,3 tys

    29,1(0.8%)

    87,6 tys

    16,4(0.6%)

    153,0 tys

    28,5(0.8%)

    65,0 tys

    12,2(0.3%)

    0,0

    0,0(0%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    867,0 tys

    166(5.4%)

    99,5 tys

    19,1(0.7%)

    2,0 mln

    379(9.4%)

    125,0 tys

    23,3(0.7%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Obsługa długu publicznego

    [Dział 757]

    51,9 tys

    9,9(0.3%)

    4,2 tys

    0,8(0%)

    1,2 tys

    0,2(0%)

    1,5 tys

    0,3(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Szczytna - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

  • Edukacja w pigułce

  • 1 056 mieszkańców Szczytnej jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 499 kobiet oraz 557 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 13,0% średnie ogólnokształcące, a 19,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,5% mieszkańców Szczytnej, gimnazjalnym 4,9%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 1,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

    W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Szczytnej mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Szczytnej największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,6%) oraz średnie zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,2%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

    17,2% mieszkańców Szczytnej w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,0% wśród dziewczynek i 16,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 015 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,82 dzieci w wieku przedszkolnym.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,9% ludności (24,0% wśród dziewczynek i 27,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,69.

    Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,8% wśród dziewczyn i 11,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 92,00.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,2% mieszkańców (16,0% wśród dziewczyn i 16,3% wśród chłopaków).

    W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,8% mieszkańców Szczytnej w wieku potencjalnej nauki (29,1% kobiet i 28,5% mężczyzn).

  • 11,7% Wykształcenie wyższe
  • Tutaj
    11,7%
    Województwo
    17,9%
    Polska
    17,9%
  • 13,6% Kobiety
    (wyższe)
  • 9,7% Mężczyźni
    (wyższe)
  • 36,0% Wykształcenie średnie i policealne
  • Szczytna
    36,0%
    woj. dolnośląskie
    35,0%
    Polska
    33,3%
  • 38,6% Kobiety
    (średnie i policealne)
  • 33,2% Mężczyźni
    (średnie i policealne)
  • 3,8% Wykształcenie policealne
  • Tutaj
    3,8%
    Województwo
    3,1%
    Cała Polska
    2,7%
  • 5,3% Kobiety
    (policealne)
  • 2,2% Mężczyźni
    (policealne)
  • 13,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
  • Miasto
    13,0%
    Województwo
    12,9%
    Kraj
    12,4%
  • 15,6% Kobiety
    (średnie ogólnokształcące)
  • 10,2% Mężczyźni
    (średnie ogólnokształcące)
  • 19,2% Wykształcenie średnie zawodowe
  • Tutaj
    19,2%
    woj. dolnośląskie
    18,9%
    Cały kraj
    18,1%
  • 17,8% Kobiety
    (średnie zawodowe)
  • 20,8% Mężczyźni
    (średnie zawodowe)
  • 23,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
  • Tutaj
    23,5%
    Dolnośląskie
    22,8%
    Cała Polska
    22,9%
  • 17,4% Kobiety
    (zasadnicze zawodowe)
  • 30,2% Mężczyźni
    (zasadnicze zawodowe)
  • 4,9% Wykształcenie gimnazjalne
  • Miasto
    4,9%
    Dolnośląskie
    4,7%
    Cała Polska
    5,2%
  • 4,5% Kobiety
    (gimnazjalne)
  • 5,4% Mężczyźni
    (gimnazjalne)
  • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
  • Miasto
    22,1%
    Województwo
    18,1%
    Kraj
    19,3%
  • 23,6% Kobiety
    (podstawowe ukończone)
  • 20,4% Mężczyźni
    (podstawowe ukończone)
  • 1,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
  • Miasto
    1,7%
    woj. dolnośląskie
    1,4%
    Cała Polska
    1,4%
  • 2,4% Kobiety
    (podstawowe nieukończone)
  • 1,0% Mężczyźni
    (podstawowe nieukończone)
  • Przedszkola i punkty przedszkolne w Szczytnej

  • 1015 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
  • Miasto
    1 015,0
    Dolnośląskie
    848,0
    Kraj
    842,0
  • 0,82 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  • Szczytna
    0,82
    Województwo
    1,07
    Kraj
    1,12
  •  
  • 12,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
  • 12,1 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,2 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Szczytnej

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szczytnej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Przedszkole Publiczne z Grupą Żłobkową
    Publiczne
    74 868-34-20
    74 868-32-10
    ul. Leśna 1
    57-330 Szczytna
    715716
  • Szkoły podstawowe w Szczytnej

  • 94,69 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
  • Szczytna
    94,69
    woj. dolnośląskie
    89,83
    Polska
    90,94
  • 94,69 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
  • Miasto
    94,69
    woj. dolnośląskie
    88,87
    Cała Polska
    90,11
  • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Szczytna) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Szczytna) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
  • Miasto
    23,0
    Dolnośląskie
    19,0
    Cała Polska
    18,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
  • 23 Szkoły podstawowe ogółem
  • 23
  • 23 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
  • 23
  • 23 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 23
  •  
  • 26,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 23,0 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 3,5 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista szkół podstawowych w Szczytnej

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szczytnej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Szkoła Podstawowa im. Orła Białego (im. Orła Białego)
    Publiczna
    74 868-33-64
    74 868-33-64
    ul. Kościelna 6
    57-330 Szczytna
    1227233
  • Szkoły gimnazjalne w Szczytnej

  • 92,00 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
  • Tutaj
    92,00
    Dolnośląskie
    97,70
    Cała Polska
    98,90
  • 84,80 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
  • Miasto
    84,80
    Dolnośląskie
    89,32
    Cały kraj
    92,03
  • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Szczytna) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Szczytna) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
  • Tutaj
    19,0
    Dolnośląskie
    21,0
    Kraj
    21,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
  • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
  • 19
  • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
  • 19
  • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 19
  •  
  • 12,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 10,5 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 2,2 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista szkół gimnazjalnych w Szczytnej

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szczytnej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Gimnazjum
    Publiczne
    74 868-33-50
    74 868-33-50
    ul. Wolności 80
    57-330 Szczytna
    612715
  • Edukacyjne grupy wieku w Szczytnej

    (Dane powiatowe)
  • 17,2% Populacja w wieku 3-6 lat
  • 18,0% Kobiety
    (w wieku 3-6 lat)
  • 16,5% Mężczyźni
    (w wieku 3-6 lat)
  • 25,9% Populacja w wieku 7-12 lat
  • 24,0% Kobiety
    (w wieku 7-12 lat)
  • 27,6% Mężczyźni
    (w wieku 7-12 lat)
  • 11,8% Populacja w wieku 13-15 lat
  • 12,8% Kobiety
    (w wieku 13-15 lat)
  • 11,0% Mężczyźni
    (w wieku 13-15 lat)
  • 16,2% Populacja w wieku 16-18 lat
  • 16,0% Kobiety
    (w wieku 16-18 lat)
  • 16,3% Mężczyźni
    (w wieku 16-18 lat)
  • 28,8% Populacja w wieku 19-24 lat
  • 29,1% Kobiety
    (w wieku 19-24 lat)
  • 28,5% Mężczyźni
    (w wieku 19-24 lat)
  • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Szczytna, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Szczytna, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Szczytna, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)