Powiat krapkowicki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat krapkowicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 64 373 Liczba mieszkańców
 • 442 km2 Powierzchnia
 • 146 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 55,1% Stopa urbanizacji
 • Maciej Sonik Starosta
 • ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice Adres starostwa powiatowego
 • OKR Tablice rejestracyjne
Powiat krapkowicki na mapie
Identyfikatory
 • 1605 TERYT (TERC)
Herb powiatu krapkowickiego
powiat krapkowicki herb

powiat krapkowicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
77 407 97 00
77 407 97 19
3-go Maja 19
47-303 Krapkowice
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
77-40-79-723
77-40-79-765
Sadowa 25
47-300 Krapkowice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach
77-46-61-470
77-46-61-470
Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach
77-44-66-740
77-44-66-741
Ks. Koziołka 30
47-303 Krapkowice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach
77-46-61-515
77-46-61-515
Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
(77) 407-43-00
(77) 407-43-32
ul. Kilińskiego
47-303 Krapkowice

Powiat krapkowicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat krapkowicki ma 64 373 mieszkańców, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 7,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu krapkowickiego w 2050 roku wynosi 46 406, z czego 23 496 to kobiety, a 22 910 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu krapkowickiego zawarli w 2016 roku 310 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,6% mieszkańców powiatu krapkowickiego jest stanu wolnego, 55,0% żyje w małżeństwie, 3,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat krapkowicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -13. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,2 na 1000 mieszkańców powiatu krapkowickiego. W 2016 roku urodziło się 547 dzieci, w tym 50,1% dziewczynek i 49,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 385 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,98 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 44,5% zgonów w powiecie krapkowickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,6% zgonów w powiecie krapkowickim były nowotwory, a 4,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu krapkowickiego przypada 8.69 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 434 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 542 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu krapkowickiego -108. W tym samym roku 40 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 119 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -79.

  64,6% mieszkańców powiatu krapkowickiego jest w wieku produkcyjnym, 15,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu krapkowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 64 373 Liczba mieszkańców
 • 33 250 Kobiety
 • 31 123 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie krapkowickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie krapkowickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie krapkowickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu krapkowickiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 46 406 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 23 496 Kobiety
 • 22 910 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie krapkowickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie krapkowickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie krapkowickim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu krapkowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 42,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  42,3 lat
  woj. opolskie
  42,4 lat
  Cała Polska
  41,2 lat
 • 43,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat krapkowicki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu krapkowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat krapkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat krapkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat krapkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,6% Kawalerowie/Panny
 • powiat krapkowicki
  27,6%
  Opolskie
  28,3%
  Cała Polska
  28,8%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 31,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,0% Żonaci/Zamężne
 • powiat krapkowicki
  55,0%
  Opolskie
  54,8%
  Cały kraj
  55,8%
 • 53,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,7%
  woj. opolskie
  9,4%
  Polska
  9,6%
 • 13,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  3,9%
  woj. opolskie
  4,7%
  Kraj
  5,0%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 4,8% Nieustalone
 • Tutaj
  4,8%
  woj. opolskie
  2,7%
  Kraj
  0,8%
 • 5,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 4,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie krapkowickim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • pow. krapkowicki
  4,8
  woj. opolskie
  4,9
  Cała Polska
  5,0
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • powiat krapkowicki
  1,4
  woj. opolskie
  1,4
  Cała Polska
  1,7
 • 310 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie krapkowickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -13 Przyrost naturalny w roku 2016
 • 0 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -13 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,2 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -0,2
  Opolskie
  -1,4
  Polska
  -0,2
 • -0,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie krapkowickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie krapkowickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie krapkowickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie krapkowickim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 547 Urodzenia żywe
 • 274 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 273 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,1%
  49,9%
 • 8,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat krapkowicki
  8,5
  Województwo
  8,7
  Cała Polska
  10,0
 • 34,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  34,5
  Województwo
  36,3
  Cały kraj
  41,7
 • 12.02 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12.02
 • 47.64 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47.64
 • 91.1 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91.1
 • 61.05 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61.05
 • 19.84 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 19.84
 • 2.94 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 2.94
 • 3 385 g Średnia waga noworodków
 • 3 293 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 477 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat krapkowicki
  3 385 g
  Województwo
  3 352 g
  Kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 62 Waga 4000g - 4499g
 • 62
 • 163 Waga 3500g - 3999g
 • 163
 • 205 Waga 3000g - 3499g
 • 205
 • 84 Waga 2500g - 2999g
 • 84
 • 13 Waga 2000g - 2499g
 • 13
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,17 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,17
  Opolskie
  1,20
  Polska
  1,36
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat krapkowicki
  0,59
  Województwo
  0,58
  Cały kraj
  0,66
 • 0,98 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,98
  woj. opolskie
  0,86
  Cała Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie krapkowickim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 560 Zgony
 • 274 Kobiety
  (Zgony)
 • 286 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,9%
  51,1%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 8,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,7
  Opolskie
  10,1
  Kraj
  10,1
 • 102,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat krapkowicki
  102,4
  Województwo
  115,9
  Kraj
  101,5
 • 5,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat krapkowicki
  5,5
  Województwo
  4,6
  Kraj
  4,0
 • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. krapkowicki
  2,7
  Województwo
  3,1
  Cały kraj
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  1,4
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krapkowickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  49,6%
  Opolskie
  48,6%
  Cała Polska
  45,7%
 • 25,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. krapkowicki
  25,7%
  woj. opolskie
  24,3%
  Cały kraj
  26,7%
 • 6,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. krapkowicki
  6,8%
  Województwo
  7,5%
  Polska
  6,1%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  0,2
  Polska
  5,9
 • 76,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  76,4
  Kraj
  74,3
 • 253,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. krapkowicki
  253,4
  Opolskie
  254,2
  Cała Polska
  274,3
 • 239,3 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  239,3
  Kraj
  261,6
 • 488,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 455,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 523,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  488,3
  Opolskie
  509,7
  Kraj
  469,0
 • 78,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 40,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 117,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  78,5
  woj. opolskie
  98,8
  Kraj
  87,7
 • 35,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  35,9
  woj. opolskie
  36,1
  Polska
  31,8
 • 15,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat krapkowicki
  15,0
  Opolskie
  10,5
  Polska
  8,0
 • 1,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat krapkowicki
  1,7%
  Opolskie
  1,1%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 434 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 245 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 189 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 40 Zameldowania z zagranicy
 • 15 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 25 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 542 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 278 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 264 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 119 Wymeldowania za granicę
 • 59 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 60 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -187 Saldo migracji
 • -77 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -110 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -108 Saldo migracji wewnętrznych
 • -33 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -75 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -79 Saldo migracji zagranicznych
 • -44 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -35 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie krapkowickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 12,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat krapkowicki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krapkowicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie krapkowickim oddano do użytku 67 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,04 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie krapkowickim to 6,03 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie krapkowickim to 175,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 67 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 1,04 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat krapkowicki
  1,04
  Opolskie
  1,78
  Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 67 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 404 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 6,03 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  6,03
  Województwo
  4,73
  Cały kraj
  3,96
 • 6,28 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  6,28
  Opolskie
  8,42
  Cała Polska
  16,85
 • 11 750 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 175,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. krapkowicki
  175,4 m2
  Województwo
  124,2 m2
  Polska
  94,5 m2
 • 0,18 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat krapkowicki
  0,18 m2
  Opolskie
  0,22 m2
  Cały kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krapkowicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie krapkowickim na 1000 mieszkańców pracuje 276 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 35,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 64,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie krapkowickim wynosiło w 2016 roku 6,8% (9,1% wśród kobiet i 4,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie krapkowickim wynosi 4 270,15 PLN, co odpowiada 99.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu krapkowickiego 625 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 709 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 3 084.

  17,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu krapkowickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 55,1% w przemyśle i budownictwie, a 10,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 276 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. krapkowicki
  276,0
  Województwo
  213,0
  Cała Polska
  240,0
 • 6,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,1% Kobiety
 • 4,7% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,8%
  Województwo
  9,0%
  Cały kraj
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie krapkowickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie krapkowickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie krapkowickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 4 270 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 270 PLN
  Opolskie
  3 927 PLN
  Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie krapkowickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 625 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 709 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 3 084 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 5,93 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 23,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 55,1% Przemysł i budownictwo
 • 28,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 72,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,2% Pozostałe
 • 31,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie krapkowickim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17 780 Pracujący ogółem
 • 6 334 Kobiety
 • 11 446 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie krapkowickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 64,6% W wieku produkcyjnym
 • 59,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat krapkowicki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 54,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. krapkowicki
  54,9
  Województwo
  58,2
  Cały kraj
  61,7
 • 30,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat krapkowicki
  30,9
  Opolskie
  33,0
  Cała Polska
  32,7
 • 128,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  128,9
  Województwo
  130,9
  Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 59,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat krapkowicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie krapkowickim stwierdzono 966 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,99 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie krapkowickim wynosi 68,40% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu krapkowickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,31 (wykrywalność 61%) oraz przeciwko mieniu - 6,83 (wykrywalność 49%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,17 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,67 (59%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (79%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat krapkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 966 Przestępstwa ogółem
 • 966
 • 600 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 600
 • 172 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 172
 • 140 Przestępstwa drogowe
 • 140
 • 24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 24
 • 440 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 440
 • 14,99 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,99
  Województwo
  20,01
  Cały kraj
  19,48
 • 9,31 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. krapkowicki
  9,31
  woj. opolskie
  12,82
  Cała Polska
  12,76
 • 2,67 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,67
  Województwo
  4,22
  Cały kraj
  3,91
 • 2,17 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,17
  Opolskie
  2,07
  Cała Polska
  1,91
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat krapkowicki
  0,37
  Opolskie
  0,51
  Cały kraj
  0,47
 • 6,83 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. krapkowicki
  6,83
  Opolskie
  9,88
  Kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat krapkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. krapkowicki
  68%
  Opolskie
  66%
  Kraj
  67%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  61%
  woj. opolskie
  58%
  Polska
  55%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. krapkowicki
  59%
  woj. opolskie
  68%
  Kraj
  83%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat krapkowicki
  99%
  woj. opolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  79%
  Opolskie
  82%
  Cały kraj
  83%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. krapkowicki
  49%
  Województwo
  48%
  Polska
  46%

Powiat krapkowicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 13 455 mieszkańców powiatu krapkowickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 536 kobiet oraz 6 919 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 9,2% średnie ogólnokształcące, a 15,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,2% mieszkańców powiatu krapkowickiego, gimnazjalnym 5,2%, natomiast 23,6% podstawowym ukończonym. 1,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu krapkowickiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie krapkowickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,2%) oraz zasadnicze zawodowe (22,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (40,8%) oraz podstawowe ukończone (18,8%).

  16,2% mieszkańców powiatu krapkowickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 15,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 946 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,83 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,0% ludności (25,1% wśród dziewczynek i 25,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,27.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,9% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,7% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 90,81.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,5% mieszkańców (13,6% wśród dziewczyn i 13,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,4% mieszkańców powiatu krapkowickiego w wieku potencjalnej nauki (33,0% kobiet i 33,8% mężczyzn).

 • 11,9% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,9%
  Opolskie
  15,1%
  Kraj
  17,9%
 • 14,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 14,2% W miastach
  (wyższe)
 • 8,8% Na wsi
  (wyższe)
 • 27,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat krapkowicki
  27,0%
  Województwo
  31,8%
  Polska
  33,3%
 • 29,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 30,6% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 22,4% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,2%
  Województwo
  2,5%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,7% W miastach
  (policealne)
 • 1,5% Na wsi
  (policealne)
 • 9,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. krapkowicki
  9,2%
  Województwo
  11,4%
  Cała Polska
  12,4%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,3% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat krapkowicki
  15,6%
  Województwo
  17,8%
  Kraj
  18,1%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 16,4% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,6% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 31,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat krapkowicki
  31,2%
  Opolskie
  26,6%
  Cała Polska
  22,9%
 • 22,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 40,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,9% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,3% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,2%
  Województwo
  5,1%
  Polska
  5,2%
 • 4,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 23,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  23,6%
  Województwo
  19,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 28,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 21,0% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 27,0% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,2%
  Województwo
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 946 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  946,0
  woj. opolskie
  897,0
  Cały kraj
  842,0
 • 0,83 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat krapkowicki
  0,83
  woj. opolskie
  0,93
  Kraj
  1,12
 •  
 • 122,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 121,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 12,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 91,27 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  91,27
  woj. opolskie
  89,89
  Polska
  90,94
 • 90,32 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. krapkowicki
  90,32
  woj. opolskie
  88,97
  Kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat krapkowicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat krapkowicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat krapkowicki
  16,0
  Województwo
  17,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 309,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 268,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 41,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 90,81 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat krapkowicki
  90,81
  Województwo
  95,94
  Kraj
  98,90
 • 86,21 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. krapkowicki
  86,21
  Województwo
  88,86
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat krapkowicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat krapkowicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. krapkowicki
  20,0
  Opolskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 4 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 4
 •  
 • 131,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 101,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 3,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie krapkowickim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat krapkowicki
  2,0
  Opolskie
  2,0
  Kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 21 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 21
 • 25,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 17,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  24,0
  woj. opolskie
  24,0
  Kraj
  23,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 34,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 25,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  11,0
  Opolskie
  22,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 11 Szkoły policealne ogółem
 • 11
 • 11 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 11
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie krapkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat krapkowicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat krapkowicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat krapkowicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)