Powiat kartuski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat kartuski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 129 996 Liczba mieszkańców
 • 1 121 km2 Powierzchnia
 • 113 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 17,2% Stopa urbanizacji
 • Janina Kwiecień Starosta
 • ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy Adres starostwa powiatowego
 • GKA Tablice rejestracyjne
Powiat kartuski na mapie
Identyfikatory
 • 2205 TERYT (TERC)
Herb powiatu kartuskiego
powiat kartuski herb
Flaga powiatu kartuskiego
powiat kartuski flaga

powiat kartuski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach
58 681 13 57/58
58 685 30 55
3-go Maja 16a
83-300 Kartuzy
Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach
58 685 22 22
58 685 22 44
Sambora 41
83-300 Kartuzy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kartuzach
58 685 44 36 (37)
58 685 34 58
11 Listopada 3
83-300 Kartuzy
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kartuzach
58 681 07 21 668 027 346 . alarmowy
58 681 07 21
Sambora 30 A
83-300 Kartuzy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
58 681 14 02
58 681 14 02 wew. 21
Słoneczna 1
83-300 Kartuzy
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
(58) 685-33-43
(58) 681-36-43
ul. Dworcowa
83-300 Kartuzy

Powiat kartuski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie kartuskim oddano do użytku 843 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,54 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  61,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 38,3% na sprzedaż lub wynajem, 0,1% jako lokale zakładowe. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 82,5% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 17,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kartuskim to 4,36 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie kartuskim to 122,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kartuskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 843 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 6,54 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. kartuski
  6,54
  Pomorskie
  5,71
  Kraj
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 428 Użytek własny
 • 91 Sprzedaż lub wynajem
 • 82,5%
  17,5%
 • 3 677 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 4,36 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. kartuski
  4,36
  Województwo
  3,60
  Cały kraj
  4,13
 • 28,52 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  28,52
  Województwo
  20,56
  Cała Polska
  15,89
 • 103 242 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 122,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat kartuski
  122,5 m2
  Województwo
  86,3 m2
  Kraj
  99,8 m2
 • 0,80 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  0,80 m2
  woj. pomorskie
  0,49 m2
  Kraj
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kartuski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat kartuski ma 129 996 mieszkańców, z czego 50,0% stanowią kobiety, a 50,0% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 24,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 35,6 lat i jest znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu kartuskiego zawarli w 2015 roku 748 małżeństw, co odpowiada 5,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,4% mieszkańców powiatu kartuskiego jest stanu wolnego, 61,1% żyje w małżeństwie, 2,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kartuski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 999. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 7,8 na 1000 mieszkańców powiatu kartuskiego. W 2015 roku urodziło się 1 858 dzieci, w tym 48,5% dziewczynek i 51,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 479 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 2,16 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 42,4% zgonów w powiecie kartuskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,5% zgonów w powiecie kartuskim były nowotwory, a 6,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kartuskiego przypada 6.71 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 2 097 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 193 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kartuskiego 904. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,6% mieszkańców powiatu kartuskiego jest w wieku produkcyjnym, 25,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 12,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kartuskiego

 • 129 996 Liczba mieszkańców
 • 64 963 Kobiety
 • 65 033 Mężczyźni
 • 50,0%
  50,0%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kartuskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kartuskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kartuskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kartuskiego w latach 2017-2050

 • 178 665 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 89 859 Kobiety
 • 88 806 Mężczyźni
 • 49,9%
  50,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kartuskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kartuskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kartuskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kartuskiego

 • 35,6 latŚredni wiek mieszkańców
 • pow. kartuski
  35,6 lat
  Pomorskie
  39,8 lat
  Kraj
  40,9 lat
 • 36,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 34,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kartuski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kartuskiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kartuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kartuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kartuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,4% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  29,4%
  Pomorskie
  29,4%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 61,1%Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  61,1%
  woj. pomorskie
  55,9%
  Cała Polska
  55,8%
 • 61,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,8% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  6,8%
  woj. pomorskie
  8,5%
  Cały kraj
  9,6%
 • 11,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat kartuski
  2,6%
  Województwo
  5,3%
  Cały kraj
  5,0%
 • 2,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • pow. kartuski
  0,1%
  Województwo
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kartuskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kartuskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • pow. kartuski
  5,8
  woj. pomorskie
  5,1
  Cały kraj
  4,9
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • pow. kartuski
  1,3
  woj. pomorskie
  2,0
  Cała Polska
  1,8
 • 748 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kartuskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kartuskim

 • 999 Przyrost naturalny w roku 2015
 • 502 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 497 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 7,8 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. kartuski
  7,8
  Województwo
  1,5
  Cała Polska
  -0,7
 • 3,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 8,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kartuskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kartuskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kartuskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kartuskim w roku 2015

 • 1 858 Urodzenia żywe
 • 902 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 956 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,5%
  51,5%
 • 14,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  14,5
  Województwo
  10,7
  Kraj
  9,6
 • 57,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  57,7
  Województwo
  43,9
  Cała Polska
  40,1
 • 14.57 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14.57
 • 85.88 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 85.88
 • 129.27 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 129.27
 • 90.62 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 90.62
 • 47.21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 47.21
 • 10.22 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10.22
 • 1.06 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1.06
 • 3 479 gŚrednia waga noworodków
 • 3 391 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 562 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 479 g
  Pomorskie
  3 430 g
  Cała Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 43 Waga 4500g - 4999g
 • 43
 • 234 Waga 4000g - 4499g
 • 234
 • 640 Waga 3500g - 3999g
 • 640
 • 649 Waga 3000g - 3499g
 • 649
 • 216 Waga 2500g - 2999g
 • 216
 • 51 Waga 2000g - 2499g
 • 51
 • 17 Waga 1500g - 1999g
 • 17
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,88 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,88
  Województwo
  1,41
  Cała Polska
  1,29
 • 0,91 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat kartuski
  0,91
  woj. pomorskie
  0,69
  Polska
  0,63
 • 2,16 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  2,16
  woj. pomorskie
  1,17
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie kartuskim w roku 2015

 • 859 Zgony
 • 400 Kobiety
  (Zgony)
 • 459 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,6%
  53,4%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 6,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,7
  Pomorskie
  9,1
  Cały kraj
  10,3
 • 46,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. kartuski
  46,2
  Pomorskie
  85,5
  Cały kraj
  106,9
 • 1,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,6
  Województwo
  3,7
  Cała Polska
  4,0
 • 1,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. kartuski
  1,9
  Pomorskie
  3,0
  Kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,6
  Cała Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kartuskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. kartuski
  43,4%
  Województwo
  41,8%
  Polska
  45,1%
 • 27,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  27,9%
  woj. pomorskie
  30,0%
  Kraj
  26,6%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,9%
  woj. pomorskie
  7,6%
  Cały kraj
  5,4%
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Pomorskie
  8,6
  Kraj
  3,9
 • 62,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Pomorskie
  62,9
  Cała Polska
  70,2
 • 165,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  165,0
  Województwo
  262,9
  Kraj
  260,7
 • 254,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Pomorskie
  254,9
  Polska
  248,3
 • 257,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 247,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 266,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  257,0
  woj. pomorskie
  366,1
  Kraj
  441,1
 • 54,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 83,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. kartuski
  54,6
  woj. pomorskie
  80,3
  Cały kraj
  85,7
 • 19,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  19,1
  Województwo
  31,2
  Cały kraj
  30,1
 • 3,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  3,2
  woj. pomorskie
  8,8
  Cały kraj
  8,2
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  Województwo
  1,1%
  Cała Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 2 097 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 135 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 962 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 193 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 632 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 561 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 904 Saldo migracji
 • 503 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 401 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 904 Saldo migracji wewnętrznych
 • 503 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 401 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kartuskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kartuskim

 • 21,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 21,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 22,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 10,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 8,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kartuski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kartuski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie kartuskim na 1000 mieszkańców pracuje 170 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kartuskim wynosiło w 2015 roku 5,4% (7,2% wśród kobiet i 3,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kartuskim wynosi 3 275,79 PLN, co odpowiada 78.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kartuskiego 13 625 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 9 936 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 689.

  31,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kartuskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,2% w przemyśle i budownictwie, a 6,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 6,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kartuskim

 • 170 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat kartuski
  170,0
  woj. pomorskie
  229,0
  Cała Polska
  232,0
 • 5,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,2% Kobiety
 • 3,8% Mężczyźni
 • Powiat
  5,4%
  Pomorskie
  8,9%
  Kraj
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kartuskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kartuskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kartuskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kartuskim

 • 3 276 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat kartuski
  3 276 PLN
  Województwo
  4 132 PLN
  Kraj
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kartuskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kartuskim

 • 13 625 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 9 936 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 689 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,73 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kartuskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 31,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 29,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 32,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,2% Przemysł i budownictwo
 • 20,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 6,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 6,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 13,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 12,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,7% Pozostałe
 • 32,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kartuskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kartuskim

 • 21 890 Pracujący ogółem
 • 11 004 Kobiety
 • 10 886 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kartuskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 25,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 24,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 26,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,6% W wieku produkcyjnym
 • 58,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 12,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 16,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 8,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kartuski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 62,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat kartuski
  62,5
  Pomorskie
  60,7
  Cały kraj
  60,1
 • 21,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat kartuski
  21,0
  Pomorskie
  29,5
  Kraj
  31,4
 • 50,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. kartuski
  50,6
  Województwo
  94,6
  Cała Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 66,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 69,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 63,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 33,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 30,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 36,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kartuski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie kartuskim stwierdzono 2 116 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,52 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kartuskim wynosi 69,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kartuskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,59 (wykrywalność 62%) oraz przeciwko mieniu - 7,41 (wykrywalność 41%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,13 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,16 (71%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,27 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kartuskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kartuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 116 Przestępstwa ogółem
 • 2 116
 • 1 484 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 484
 • 277 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 277
 • 273 Przestępstwa drogowe
 • 273
 • 34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 34
 • 949 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 949
 • 16,52 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat kartuski
  16,52
  woj. pomorskie
  21,28
  Kraj
  20,80
 • 11,59 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  11,59
  Pomorskie
  14,61
  Cała Polska
  13,59
 • 2,16 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,16
  Pomorskie
  4,13
  Polska
  4,36
 • 2,13 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,13
  Województwo
  1,79
  Cała Polska
  1,99
 • 0,27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,27
  Pomorskie
  0,46
  Cały kraj
  0,45
 • 7,41 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  7,41
  Pomorskie
  12,64
  Cały kraj
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kartuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  69%
  Pomorskie
  59%
  Polska
  65%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  62%
  Pomorskie
  47%
  Cała Polska
  52%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  72%
  Województwo
  79%
  Polska
  84%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. kartuski
  99%
  woj. pomorskie
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  85%
  woj. pomorskie
  77%
  Kraj
  82%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  41%
  Pomorskie
  42%
  Cała Polska
  46%

Powiat kartuski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 40 539 mieszkańców powiatu kartuskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 19 715 kobiet oraz 20 824 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,5% wykształcenie policealne, 12,7% średnie ogólnokształcące, a 12,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,6% mieszkańców powiatu kartuskiego, gimnazjalnym 6,6%, natomiast 24,4% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kartuskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kartuskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,7%) oraz zasadnicze zawodowe (20,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,8%) oraz podstawowe ukończone (22,1%).

  19,5% mieszkańców powiatu kartuskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,0% wśród dziewczynek i 19,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 796 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,59 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,3% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,03.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,8% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 94,40.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 26 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,9% mieszkańców powiatu kartuskiego w wieku potencjalnej nauki (28,0% kobiet i 27,9% mężczyzn).

 • 12,5% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,5%
  woj. pomorskie
  18,7%
  Cała Polska
  17,9%
 • 15,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 19,0% W miastach
  (wyższe)
 • 11,1% Na wsi
  (wyższe)
 • 26,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  26,7%
  Pomorskie
  33,2%
  Cały kraj
  33,3%
 • 30,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 35,6% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 24,7% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,5%
  woj. pomorskie
  2,7%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,1% Kobiety
  (policealne)
 • 0,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,5% W miastach
  (policealne)
 • 1,2% Na wsi
  (policealne)
 • 12,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. kartuski
  12,7%
  Województwo
  13,3%
  Cały kraj
  12,4%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,3% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  12,6%
  Województwo
  17,3%
  Kraj
  18,1%
 • 12,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 13,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 12,2% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 28,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. kartuski
  28,6%
  woj. pomorskie
  23,2%
  Polska
  22,9%
 • 20,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,7% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,9% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. kartuski
  6,6%
  Pomorskie
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 6,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,2% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 24,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat kartuski
  24,4%
  woj. pomorskie
  18,3%
  Cała Polska
  19,3%
 • 26,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 16,7% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 26,2% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. kartuski
  1,1%
  Województwo
  1,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kartuskim

 • 796 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat kartuski
  796,0
  Województwo
  803,0
  Cała Polska
  842,0
 • 1,59 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,59
  woj. pomorskie
  1,24
  Cały kraj
  1,12
 •  
 • 179,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 177,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 131,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 131,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 12,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kartuskim

 • 92,03 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat kartuski
  92,03
  Województwo
  90,69
  Cały kraj
  90,94
 • 91,56 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  91,56
  Województwo
  89,87
  Kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kartuski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kartuski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,0
  Województwo
  19,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 839,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 742,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 96,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 22,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie kartuskim

 • 94,40 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. kartuski
  94,40
  Województwo
  99,11
  Polska
  98,90
 • 90,54 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  90,54
  woj. pomorskie
  91,30
  Cała Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kartuski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kartuski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat kartuski
  22,0
  Województwo
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 •  
 • 375,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 284,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 91,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 14,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie kartuskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kartuskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. kartuski
  2,0
  Pomorskie
  2,0
  Cały kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 29 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 29
 • 33 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 33
 • 80,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 58,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 4,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. kartuski
  26,0
  woj. pomorskie
  24,0
  Kraj
  23,0
 • 26 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 26
 • 26 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 26
 • 135,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 96,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  28,0
  woj. pomorskie
  20,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 28 Szkoły policealne ogółem
 • 28
 • 28 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 28
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kartuskim

 • 19,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kartuski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kartuski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kartuski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)