Kluczbork w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, zarobki, wynagrodzenie, tabele)

Kluczbork - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kluczbork to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa opolskiego, powiatu kluczborskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kluczbork.
 • 24 000 Liczba mieszkańców
 • 12,4 km² Powierzchnia
 • 1 943,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 177-190 m n.p.m Wysokość
 • 1253 Data założenia
 • 1274 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OKL Tablice rejestracyjne
 • Jarosław Kielar Burmistrz miasta
Kluczbork na mapie
Identyfikatory
 • 18.218150.9724 Współrzędne GPS
 • 1604024 TERYT (TERC)
 • 0965619 SIMC
Herb miasta Kluczbork
Kluczbork herb

Kluczbork - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
46-200Poczta Kluczbork 001, ul. Mickiewicza 6
46-200Skrytki Pocztowe Poczta Kluczbork 001, ul. Mickiewicza 6
46-203Poczta Kluczbork 003, ul. Ligonia 14A
46-203Skrytki Pocztowe Poczta Kluczbork 003, ul. Ligonia 14A

Kluczbork - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kluczborku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Kluczborku aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Kluczborku
(77) 418-14-81
(77) 418-22-30
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork
Urząd Skarbowy w Kluczborku
(77) 425-06-00
(77) 425-06-01
Sienkiewicza 22 A
46-200 Kluczbork
ZUS Inspektorat w Kluczborku (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Katowicka 14
46-200 Kluczbork
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku
77 417 03 80
77 417 03 83
Krakusa 1
46-200 Kluczbork
Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku
77-41-70-302
77-41-70-303
Katowicka 14
46-200 Kluczbork
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
77-41-80-968
77-41-80-968
Żeromskiego 3B
46-200 Kluczbork
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kluczborku
77-41-82-257
77-44-72-002
Jagiellońska 8
46-200 Kluczbork
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku
77-41-82-700
77-44-58-105
Żeromskiego 3 B
46-200 Kluczbork
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
(77) 418-52-18 106
(77) 418-65-20
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

Kluczbork - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Kluczbork jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 24 000, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 9,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2016 roku 109 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,6% mieszkańców Kluczborka jest stanu wolnego, 54,5% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Kluczbork ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -68. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,8 na 1000 mieszkańców Kluczborka. W 2016 roku urodziło się 197 dzieci, w tym 47,2% dziewczynek i 52,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 317 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,85 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 45,0% zgonów w Kluczborku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,0% zgonów w Kluczborku były nowotwory, a 4,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kluczborka przypada 10.99 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 162 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 281 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kluczborka -119. W tym samym roku 9 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 9.

  62,3% mieszkańców Kluczborka jest w wieku produkcyjnym, 14,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kluczborka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 24 000 Liczba mieszkańców
 • 12 508 Kobiety
 • 11 492 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kluczborku w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kluczborku w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kluczborku w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kluczborka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 42,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,8 lat
  Województwo
  42,4 lat
  Polska
  41,2 lat
 • 44,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kluczbork, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kluczborka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kluczbork, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kluczbork, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kluczbork, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,7%
  Województwo
  28,3%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,6%
  Województwo
  54,8%
  Cała Polska
  55,8%
 • 52,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,7%
  woj. opolskie
  9,4%
  Cały kraj
  9,6%
 • 15,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Kluczbork
  4,2%
  woj. opolskie
  4,7%
  Kraj
  5,0%
 • 4,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,9% Nieustalone
 • Tutaj
  2,9%
  woj. opolskie
  2,7%
  Polska
  0,8%
 • 2,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kluczborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kluczborku w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Miasto
  4,5
  woj. opolskie
  4,9
  Kraj
  5,0
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Kluczbork
  1,4
  Województwo
  1,4
  Kraj
  1,7
 • 109 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kluczborku w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kluczborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -68 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -40 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -28 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,8 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Kluczbork
  -2,8
  Województwo
  -1,4
  Kraj
  -0,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kluczborku w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kluczborku w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kluczborku w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kluczborku w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 197 Urodzenia żywe
 • 93 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 104 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,2%
  52,8%
 • 8,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Kluczbork
  8,2
  Województwo
  8,7
  Polska
  10,0
 • 36,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  36,6
  Opolskie
  36,3
  Cały kraj
  41,7
 • 19.69 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 19.69
 • 49.74 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49.74
 • 77.22 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77.22
 • 62.84 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 62.84
 • 27.8 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27.8
 • 6.02 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.02
 • 3 317 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 221 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 406 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Kluczbork
  3 317 g
  Opolskie
  3 352 g
  Kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 53 Waga 4000g - 4499g
 • 53
 • 159 Waga 3500g - 3999g
 • 159
 • 224 Waga 3000g - 3499g
 • 224
 • 106 Waga 2500g - 2999g
 • 106
 • 29 Waga 2000g - 2499g
 • 29
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,21 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,21
  woj. opolskie
  1,20
  Kraj
  1,36
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,58
  Opolskie
  0,58
  Cała Polska
  0,66
 • 0,85 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,85
  Opolskie
  0,86
  Cała Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w Kluczborku w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 265 Zgony
 • 133 Kobiety
  (Zgony)
 • 132 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,2%
  49,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,0
  woj. opolskie
  10,1
  Polska
  10,1
 • 117,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Kluczbork
  117,4
  Województwo
  115,9
  Polska
  101,5
 • 1,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,7
  woj. opolskie
  4,6
  Polska
  4,0
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Kluczbork
  3,1
  Opolskie
  3,1
  Cała Polska
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kluczborskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  46,5%
  woj. opolskie
  48,6%
  Cały kraj
  45,7%
 • 25,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Kluczbork
  25,5%
  woj. opolskie
  24,3%
  Cała Polska
  26,7%
 • 4,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  4,1%
  woj. opolskie
  7,5%
  Cała Polska
  6,1%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  0,2
  Polska
  5,9
 • 76,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  76,4
  Cała Polska
  74,3
 • 258,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  258,7
  Opolskie
  254,2
  Cały kraj
  274,3
 • 239,3 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  239,3
  Cała Polska
  261,6
 • 472,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 479,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 465,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kluczbork
  472,5
  Województwo
  509,7
  Kraj
  469,0
 • 90,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 154,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  90,5
  Województwo
  98,8
  Kraj
  87,7
 • 26,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  26,3
  Opolskie
  36,1
  Polska
  31,8
 • 14,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  14,6
  Województwo
  10,5
  Cała Polska
  8,0
 • 1,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,6%
  Województwo
  1,1%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 162 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 76 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 86 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Zameldowania z zagranicy
 • 5 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 281 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 152 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 129 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -110 Saldo migracji
 • -71 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -39 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -119 Saldo migracji wewnętrznych
 • -76 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -43 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 9 Saldo migracji zagranicznych
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kluczborku w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kluczborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 12,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kluczbork, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kluczbork - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Kluczborku oddano do użytku 15 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,63 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kluczborku to 6,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w Kluczborku to 177,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kluczborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 15 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 0,63 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  0,63
  Województwo
  1,78
  Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 15 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 95 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 6,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  6,33
  Województwo
  4,73
  Cała Polska
  3,96
 • 3,96 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  3,96
  woj. opolskie
  8,42
  Polska
  16,85
 • 2 663 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 177,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  177,5 m2
  Województwo
  124,2 m2
  Kraj
  94,5 m2
 • 0,11 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Kluczbork
  0,11 m2
  woj. opolskie
  0,22 m2
  Kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kluczbork - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W Kluczborku na 1000 mieszkańców pracuje 303 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 45,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Kluczborku wynosiło w 2016 roku 12,7% (16,0% wśród kobiet i 9,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kluczborku wynosi 3 641,66 PLN, co odpowiada 84.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kluczborka 1 354 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 848 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 494.

  25,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Kluczborka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,5% w przemyśle i budownictwie, a 14,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kluczborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 303 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  303,0
  Opolskie
  213,0
  Kraj
  240,0
 • 12,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 16,0% Kobiety
 • 9,8% Mężczyźni
 • Miasto
  12,7%
  woj. opolskie
  9,0%
  Polska
  8,3%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kluczborku w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kluczborku w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kluczborku w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kluczborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 642 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Kluczbork
  3 642 PLN
  Województwo
  3 927 PLN
  Cały kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kluczborku w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kluczborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 354 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 848 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 494 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,36 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kluczborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 25,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 23,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 27,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,5% Przemysł i budownictwo
 • 18,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,4% Pozostałe
 • 40,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kluczborku w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Kluczborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 7 272 Pracujący ogółem
 • 3 319 Kobiety
 • 3 953 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Kluczborku w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 14,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,3% W wieku produkcyjnym
 • 56,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kluczbork, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 60,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Kluczbork
  60,5
  Opolskie
  58,2
  Cały kraj
  61,7
 • 36,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  36,6
  Województwo
  33,0
  Cały kraj
  32,7
 • 152,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Kluczbork
  152,9
  Województwo
  130,9
  Kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 60,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kluczbork - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Kluczborku stwierdzono szacunkowo 408 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,99 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kluczborku wynosi 70,90% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kluczborka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,28 (wykrywalność 61%) oraz przeciwko mieniu - 6,53 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,42 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,33 (78%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,59 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kluczborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kluczborka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kluczbork, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 408 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 408
 • 271 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 271
 • 56 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 56
 • 58 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 58
 • 14 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 14
 • 157 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 157
 • 16,99 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Kluczbork
  16,99
  woj. opolskie
  20,01
  Cała Polska
  19,48
 • 11,28 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Kluczbork
  11,28
  Województwo
  12,82
  Cała Polska
  12,76
 • 2,33 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,33
  Opolskie
  4,22
  Cały kraj
  3,91
 • 2,42 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,42
  Województwo
  2,07
  Cała Polska
  1,91
 • 0,59 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,59
  woj. opolskie
  0,51
  Kraj
  0,47
 • 6,53 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,53
  woj. opolskie
  9,88
  Cała Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kluczbork, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  71%
  Województwo
  66%
  Cały kraj
  67%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  62%
  Województwo
  58%
  Kraj
  55%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  78%
  Opolskie
  68%
  Polska
  83%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. opolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  95%
  Opolskie
  82%
  Cała Polska
  83%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  51%
  Województwo
  48%
  Polska
  46%

Kluczbork - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Suma wydatków z budżetu Kluczborka wyniosła w 2015 roku 112,2 mln złotych, co daje 3,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.9% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu Kluczborka - 37.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (16.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,5 mln złotych, czyli 14,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kluczborka wyniosła w 2015 roku 106,0 mln złotych, co daje 2,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 2.6% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (45.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21.3%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (12.8%). W budżecie Kluczborka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 618 złotych na mieszkańca (21,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 34,3 złotych na mieszkańca (1,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 21,8%.
 • Wydatki budżetu w Kluczborku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kluczborka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kluczbork, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kluczborka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  93,5 mln

  2,5 tys(100%)

  99,3 mln

  2,6 tys(100%)

  107,5 mln

  2,9 tys(100%)

  102,2 mln

  2,8 tys(100%)

  97,7 mln

  2,6 tys(100%)

  93,7 mln

  2,5 tys(100%)

  104,1 mln

  2,8 tys(100%)

  112,2 mln

  3,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  32,8 mln

  1,3 tys(35.1%)

  34,4 mln

  1,4 tys(34.6%)

  40,8 mln

  1,6 tys(38%)

  40,7 mln

  1,6 tys(39.8%)

  40,9 mln

  1,7 tys(41.8%)

  42,4 mln

  1,7 tys(45.2%)

  41,9 mln

  1,7 tys(40.2%)

  42,5 mln

  1,8 tys(37.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,4 mln

  529(14.3%)

  14,0 mln

  555(14.1%)

  15,3 mln

  607(14.2%)

  15,7 mln

  632(15.3%)

  15,5 mln

  628(15.9%)

  16,4 mln

  667(17.5%)

  17,5 mln

  716(16.8%)

  18,6 mln

  770(16.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,1 mln

  280(7.6%)

  6,9 mln

  273(6.9%)

  8,3 mln

  330(7.7%)

  7,4 mln

  298(7.2%)

  7,5 mln

  303(7.7%)

  7,7 mln

  315(8.3%)

  8,7 mln

  355(8.3%)

  11,2 mln

  463(10%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,5 mln

  176(4.8%)

  2,8 mln

  111(2.8%)

  2,5 mln

  97,5(2.3%)

  2,1 mln

  85,3(2.1%)

  2,3 mln

  92,8(2.3%)

  3,3 mln

  135(3.5%)

  5,7 mln

  233(5.5%)

  7,6 mln

  315(6.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  7,6 mln

  301(8.2%)

  6,2 mln

  246(6.3%)

  4,3 mln

  170(4%)

  4,3 mln

  173(4.2%)

  4,9 mln

  197(5%)

  4,2 mln

  172(4.5%)

  5,8 mln

  237(5.6%)

  7,6 mln

  313(6.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  6,5 mln

  258(7%)

  11,6 mln

  461(11.7%)

  6,8 mln

  269(6.3%)

  8,2 mln

  332(8%)

  4,5 mln

  182(4.6%)

  2,3 mln

  94,1(2.5%)

  5,9 mln

  240(5.6%)

  6,4 mln

  264(5.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  5,7 mln

  224(6.1%)

  7,7 mln

  307(7.8%)

  11,2 mln

  447(10.4%)

  4,3 mln

  171(4.2%)

  4,0 mln

  160(4.1%)

  4,1 mln

  166(4.3%)

  4,8 mln

  195(4.6%)

  4,4 mln

  182(3.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,8 mln

  348(9.4%)

  6,9 mln

  272(6.9%)

  6,9 mln

  275(6.4%)

  9,8 mln

  393(9.5%)

  5,6 mln

  226(5.7%)

  4,4 mln

  179(4.7%)

  4,1 mln

  169(4%)

  4,1 mln

  168(3.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,2 mln

  125(3.4%)

  3,8 mln

  152(3.9%)

  5,9 mln

  235(5.5%)

  4,2 mln

  171(4.2%)

  6,6 mln

  266(6.7%)

  3,0 mln

  124(3.2%)

  2,6 mln

  108(2.5%)

  2,6 mln

  107(2.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  374,6 tys

  14,8(0.4%)

  294,8 tys

  11,7(0.3%)

  225,0 tys

  8,9(0.2%)

  404,4 tys

  16,3(0.4%)

  341,5 tys

  13,8(0.3%)

  260,7 tys

  10,6(0.3%)

  807,5 tys

  33,1(0.8%)

  1,8 mln

  72,7(1.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  986,6 tys

  38,9(1.1%)

  1,1 mln

  43,3(1.1%)

  1,2 mln

  48,8(1.1%)

  1,3 mln

  50,6(1.2%)

  1,4 mln

  56,8(1.4%)

  1,4 mln

  57,7(1.5%)

  1,5 mln

  60,8(1.4%)

  1,5 mln

  61,7(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  79,5 tys

  3,1(0.1%)

  461,5 tys

  18,3(0.5%)

  1,0 mln

  40,6(0.9%)

  1,7 mln

  69,6(1.7%)

  2,4 mln

  97,3(2.5%)

  2,1 mln

  85,8(2.2%)

  1,8 mln

  74,0(1.7%)

  1,5 mln

  60,1(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,1 mln

  43,0(1.2%)

  1,3 mln

  51,5(1.3%)

  1,3 mln

  50,1(1.2%)

  844,4 tys

  34,0(0.8%)

  879,2 tys

  35,6(0.9%)

  999,8 tys

  40,7(1.1%)

  1,0 mln

  41,7(1%)

  980,8 tys

  40,5(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  514,8 tys

  20,3(0.6%)

  536,8 tys

  21,3(0.5%)

  630,3 tys

  25,1(0.6%)

  600,7 tys

  24,2(0.6%)

  599,4 tys

  24,3(0.6%)

  610,1 tys

  24,9(0.7%)

  737,3 tys

  30,2(0.7%)

  720,5 tys

  29,8(0.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  257,6 tys

  10,2(0.3%)

  283,3 tys

  11,2(0.3%)

  354,6 tys

  14,1(0.3%)

  331,5 tys

  13,4(0.3%)

  341,5 tys

  13,8(0.3%)

  348,7 tys

  14,2(0.4%)

  523,0 tys

  21,4(0.5%)

  424,6 tys

  17,5(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  5,7 tys

  0,2(0%)

  74,1 tys

  2,9(0.1%)

  195,8 tys

  7,8(0.2%)

  82,0 tys

  3,3(0.1%)

  6,5 tys

  0,3(0%)

  6,5 tys

  0,3(0%)

  219,1 tys

  9,0(0.2%)

  287,0 tys

  11,9(0.3%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  257,3 tys

  10,1(0.3%)

  672,1 tys

  26,6(0.7%)

  512,4 tys

  20,4(0.5%)

  114,7 tys

  4,6(0.1%)

  24,1 tys

  1,0(0%)

  42,5 tys

  1,7(0%)

  27,0 tys

  1,1(0%)

  32,3 tys

  1,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  62,8 tys

  2,5(0.1%)

  58,9 tys

  2,3(0.1%)

  85,2 tys

  3,4(0.1%)

  50,5 tys

  2,0(0%)

  30,3 tys

  1,2(0%)

  54,0 tys

  2,2(0.1%)

  42,9 tys

  1,8(0%)

  29,1 tys

  1,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  700

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  24,7 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  24,0 tys

  0,9(0%)

  12,3 tys

  0,5(0%)

  3,9 tys

  0,2(0%)

  7,7 tys

  0,3(0%)

  36,7 tys

  1,5(0%)

  4,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  154,8 tys

  6,1(0.2%)

  134,7 tys

  5,3(0.1%)

  121,4 tys

  4,8(0.1%)

  170,1 tys

  6,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  534,6 tys

  21,9(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kluczborku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kluczborka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kluczbork, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kluczborka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  78,5 mln

  2,1 tys(100%)

  84,6 mln

  2,2 tys(100%)

  88,9 mln

  2,4 tys(100%)

  96,6 mln

  2,6 tys(100%)

  93,0 mln

  2,5 tys(100%)

  91,3 mln

  2,5 tys(100%)

  109,0 mln

  3,0 tys(100%)

  106,0 mln

  2,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  34,0 mln

  1,3 tys(43.3%)

  33,2 mln

  1,3 tys(39.2%)

  36,1 mln

  1,4 tys(40.6%)

  37,1 mln

  1,5 tys(38.5%)

  39,7 mln

  1,6 tys(42.7%)

  41,2 mln

  1,7 tys(45.1%)

  44,7 mln

  1,8 tys(41%)

  48,3 mln

  2,0 tys(45.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  20,9 mln

  823(26.6%)

  23,9 mln

  947(28.3%)

  23,8 mln

  949(26.8%)

  24,6 mln

  990(25.4%)

  25,4 mln

  1,0 tys(27.3%)

  23,2 mln

  943(25.4%)

  22,9 mln

  938(21%)

  22,6 mln

  933(21.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,0 mln

  394(12.7%)

  10,4 mln

  410(12.2%)

  11,3 mln

  450(12.7%)

  11,6 mln

  468(12%)

  11,3 mln

  459(12.2%)

  11,7 mln

  477(12.8%)

  12,8 mln

  523(11.7%)

  13,6 mln

  561(12.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  7,7 mln

  303(9.8%)

  8,2 mln

  326(9.7%)

  5,5 mln

  221(6.2%)

  8,4 mln

  339(8.7%)

  4,6 mln

  186(5%)

  5,2 mln

  211(5.7%)

  5,7 mln

  233(5.2%)

  5,9 mln

  244(5.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  192,2 tys

  7,6(0.2%)

  5,2 tys

  0,2(0%)

  719,2 tys

  28,6(0.8%)

  386,9 tys

  15,6(0.4%)

  435,1 tys

  17,6(0.5%)

  2,6 mln

  106(2.9%)

  4,9 mln

  201(4.5%)

  5,0 mln

  207(4.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  768,6 tys

  30,3(1%)

  833,4 tys

  33,0(1%)

  830,6 tys

  33,0(0.9%)

  2,3 mln

  91,2(2.3%)

  1,6 mln

  64,5(1.7%)

  1,3 mln

  51,2(1.4%)

  10,2 mln

  416(9.3%)

  3,6 mln

  148(3.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,8 mln

  69,2(2.2%)

  1,5 mln

  58,3(1.7%)

  2,9 mln

  116(3.3%)

  2,4 mln

  98,3(2.5%)

  2,3 mln

  93,0(2.5%)

  2,7 mln

  110(2.9%)

  3,4 mln

  138(3.1%)

  3,1 mln

  127(2.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  510,6 tys

  20,1(0.7%)

  558,5 tys

  22,1(0.7%)

  796,5 tys

  31,7(0.9%)

  875,0 tys

  35,3(0.9%)

  692,1 tys

  28,0(0.7%)

  666,8 tys

  27,2(0.7%)

  685,6 tys

  28,1(0.6%)

  768,1 tys

  31,7(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  543,3 tys

  21,4(0.7%)

  574,3 tys

  22,7(0.7%)

  663,3 tys

  26,4(0.7%)

  646,5 tys

  26,0(0.7%)

  710,0 tys

  28,7(0.8%)

  717,8 tys

  29,2(0.8%)

  760,0 tys

  31,1(0.7%)

  752,5 tys

  31,1(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  910,8 tys

  35,9(1.2%)

  2,0 mln

  80,1(2.4%)

  3,2 mln

  127(3.6%)

  608,3 tys

  24,5(0.6%)

  621,8 tys

  25,2(0.7%)

  638,0 tys

  26,0(0.7%)

  814,2 tys

  33,4(0.7%)

  696,6 tys

  28,8(0.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  381,2 tys

  15,0(0.5%)

  2,4 mln

  94,9(2.8%)

  1,9 mln

  75,1(2.1%)

  4,4 mln

  178(4.6%)

  2,4 mln

  99,1(2.6%)

  540,7 tys

  22,0(0.6%)

  997,6 tys

  40,9(0.9%)

  522,1 tys

  21,6(0.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  257,6 tys

  10,2(0.3%)

  283,3 tys

  11,2(0.3%)

  354,6 tys

  14,1(0.4%)

  331,5 tys

  13,4(0.3%)

  341,5 tys

  13,8(0.4%)

  348,7 tys

  14,2(0.4%)

  532,3 tys

  21,8(0.5%)

  390,8 tys

  16,1(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  5,7 tys

  0,2(0%)

  74,1 tys

  2,9(0.1%)

  195,8 tys

  7,8(0.2%)

  82,0 tys

  3,3(0.1%)

  6,5 tys

  0,3(0%)

  6,5 tys

  0,3(0%)

  219,1 tys

  9,0(0.2%)

  287,0 tys

  11,9(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  69,3 tys

  2,7(0.1%)

  68,2 tys

  2,7(0.1%)

  69,5 tys

  2,8(0.1%)

  75,9 tys

  3,1(0.1%)

  90,4 tys

  3,7(0.1%)

  88,5 tys

  3,6(0.1%)

  115,6 tys

  4,7(0.1%)

  216,3 tys

  8,9(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  338,7 tys

  13,4(0.4%)

  282,3 tys

  11,2(0.3%)

  209,6 tys

  8,3(0.2%)

  192,1 tys

  7,7(0.2%)

  201,7 tys

  8,2(0.2%)

  255,5 tys

  10,4(0.3%)

  247,0 tys

  10,1(0.2%)

  198,1 tys

  8,2(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  59,6 tys

  2,4(0.1%)

  76,7 tys

  3,0(0.1%)

  78,2 tys

  3,1(0.1%)

  2,5 mln

  99,1(2.5%)

  2,3 mln

  94,3(2.5%)

  83,0 tys

  3,4(0.1%)

  39,2 tys

  1,6(0%)

  40,7 tys

  1,7(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  90,6 tys

  3,6(0.1%)

  49,4 tys

  2,0(0.1%)

  68,6 tys

  2,7(0.1%)

  56,8 tys

  2,3(0.1%)

  86,7 tys

  3,5(0.1%)

  100,2 tys

  4,1(0.1%)

  90,9 tys

  3,7(0.1%)

  38,3 tys

  1,6(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  17,0 tys

  0,7(0%)

  22,2 tys

  0,9(0%)

  184,5 tys

  7,3(0.2%)

  31,9 tys

  1,3(0%)

  48,8 tys

  2,0(0.1%)

  33,4 tys

  1,4(0%)

  30,2 tys

  1,2(0%)

  16,5 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  700

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  24,7 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  63,3 tys

  2,5(0.1%)

  246,2 tys

  9,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,7 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kluczbork - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 4 752 mieszkańców Kluczborka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 257 kobiet oraz 2 495 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,6% mieszkańców Kluczborka, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 21,3% podstawowym ukończonym. 1,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy Kluczborka mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kluczborku największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,8%) oraz zasadnicze zawodowe (20,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,1%) oraz średnie zawodowe (19,4%).

  17,2% mieszkańców Kluczborka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,0% wśród dziewczynek i 17,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 071 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,70 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,5% ludności (24,4% wśród dziewczynek i 26,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 110,65.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,9% wśród dziewczyn i 11,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 145,93.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,2% mieszkańców (17,6% wśród dziewczyn i 16,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 3 uczniów. 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,5% mieszkańców Kluczborka w wieku potencjalnej nauki (29,1% kobiet i 28,0% mężczyzn).

 • 12,4% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  12,4%
  Opolskie
  15,1%
  Kraj
  17,9%
 • 14,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  31,9%
  Województwo
  31,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 34,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Kluczbork
  2,8%
  woj. opolskie
  2,5%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,2%
  Opolskie
  11,4%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Kluczbork
  17,9%
  Opolskie
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  27,6%
  Opolskie
  26,6%
  Cały kraj
  22,9%
 • 20,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  5,6%
  Opolskie
  5,1%
  Kraj
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Kluczbork
  21,3%
  woj. opolskie
  19,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 23,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Kluczbork
  1,2%
  Opolskie
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 1,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kluczborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 1071 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 071,0
  Opolskie
  897,0
  Cała Polska
  842,0
 • 0,70 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  0,70
  Opolskie
  0,93
  Kraj
  1,12
 •  
 • 80,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 79,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 11,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kluczborku

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kluczborku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku (Czesława Janczarskiego)
  Publiczne
  77 447-34-26
  77 447-34-25
  ul. Norwida 19
  46-203 Kluczbork
  919331
  Publiczne Przedszkole Nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych (Kubuś Puchatek)
  Publiczne
  77 418-29-65
  ul. Ossowskiego 3i
  46-200 Kluczbork
  818419
  Publiczne Przedszkole Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Kraskowie i Ligocie Dolnej (Maria Konopnicka)
  Publiczne
  77 418-10-61
  77 418-10-61
  ul. Dąbrowskiego 10
  46-200 Kluczbork
  818022
  Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską
  Publiczne
  77 418-22-12
  77 418-22-12
  ul. Waryńskiego 26
  46-200 Kluczbork
  512513
  Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku
  Publiczne
  77 447-47-84
  ul. Chopina 1
  46-203 Kluczbork
  512411
  Przedszkole Specjalne Nr 9 w Kluczborku dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym z autyzmem i niepełnosprawnościami sprz
  Publiczne
  77 418-23-89
  77 418-23-89
  ul. Sienkiewicza 27
  46-200 Kluczbork
  14-
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Agatka" w Kluczborku
  Niepubliczny
  53 994-33-40
  ul. Kościuszki 29
  46-200 Kluczbork
  ---
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny Tęczowa Dolina (0)
  Niepubliczny
  ul. Miarki 1
  46-200 Kluczbork
  ---
 • Szkoły podstawowe w Kluczborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 110,65 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Kluczbork
  110,65
  Opolskie
  89,89
  Cała Polska
  90,94
 • 108,30 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Kluczbork
  108,30
  Opolskie
  88,97
  Cała Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kluczbork) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kluczbork) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,0
  Województwo
  17,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 20 Szkoły podstawowe ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 153,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 135,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kluczborku

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kluczborku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku (Janusz Korczak)
  Publiczna
  77 418-13-10
  77 418-13-10
  ul. Wolności 17
  46-203 Kluczbork
  2150047
  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku (im. Emilii Plater)
  Publiczna
  77 418-17-66
  77 418-17-66
  ul. Konopnickiej 17
  46-203 Kluczbork
  2041156
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku (Jan Dzierżon)
  Publiczna
  77 418-23-41
  77 418-23-41
  ul. MICKIEWICZA 10
  46-200 Kluczbork
  1840540
  Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna
  Publiczna
  ul. Sienkiewicza 27
  46-200 Kluczbork
  741-
  Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Kluczborku
  Niepubliczna
  77 418-12-24
  77 418-12-24
  ul. LIGONIA 3
  46-203 Kluczbork
  ---
 • Szkoły gimnazjalne w Kluczborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 145,93 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  145,93
  Opolskie
  95,94
  Polska
  98,90
 • 135,01 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  135,01
  woj. opolskie
  88,86
  Kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Kluczbork) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Kluczbork) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Miasto
  22,0
  woj. opolskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 24
 • 9 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 9
 •  
 • 92,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 67,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Kluczborku

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kluczborku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku (Mikołaj Rej)
  Publiczne
  77 418-49-08
  77 418-49-08
  ul. Konopnickiej 17a
  46-203 Kluczbork
  1641047
  Publiczne Gimnazjum Nr 1
  Publiczne
  ul. Mickiewicza 10
  46-200 Kluczbork
  12298-
  Publiczne Gimnazjum nr 3 w Kluczborku (Jan Paweł II)
  Publiczne
  77 418-13-04
  77 418-13-04
  ul. WOLNOŚCI 18
  46-200 Kluczbork
  510621
  Gimnazjum Specjalne
  Publiczne
  ul. Sienkiewicza 27
  46-200 Kluczbork
  536-
  Społeczne Gimnazjum STO w Kluczborku
  Niepubliczne
  77 418-12-24
  77 418-12-24
  ul. LIGONIA 3
  46-203 Kluczbork
  ---
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Kluczborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Kluczborku w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 3 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Kluczbork
  3,0
  Województwo
  2,0
  Kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 3 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 3
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 28 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 28
 • 56,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 38,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  25,0
  woj. opolskie
  24,0
  Cała Polska
  23,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 85,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 47,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Miasto
  24,0
  Województwo
  22,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 24 Szkoły policealne ogółem
 • 24
 • 11 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 11
 • 31 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 31
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Kluczborku

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kluczborku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  I Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  ul. Mickiewicza 10
  46-200 Kluczbork
  16444-
  Technikum Nr 3
  Publiczne
  77 418-25-46
  77 418-25-46
  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 13
  46-200 Kluczbork
  16416-
  Technikum Nr 1 (gen. Józef Bem)
  Publiczne
  77 418-11-04
  77 418-11-04
  ul. Sienkiewicza 20
  46-200 Kluczbork
  11288-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  77 418-26-00
  77 418-26-00
  ul. Byczyńska 7
  46-200 Kluczbork
  10257-
  II Liceum Ogólnokształcące (gen. Józef Bem)
  Publiczne
  77 418-11-04
  77 418-11-04
  ul. Sienkiewicza 20
  46-200 Kluczbork
  8236-
  Technikum Nr 2
  Publiczne
  77 418-26-00
  77 418-26-00
  ul. Byczyńska 7
  46-200 Kluczbork
  8200-
  GMINNA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W KLUCZBORKU
  Publiczna
  77 418-22-06
  77 418-22-06
  ul. MONIUSZKI 4
  46-200 Kluczbork
  -15219
  II Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych
  Publiczne
  77 418-26-00
  77 418-26-00
  ul. Byczyńska 7
  46-200 Kluczbork
  394-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1
  Publiczna
  77 418-25-46
  77 418-25-46
  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 13
  46-200 Kluczbork
  244-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
  Publiczna
  ul. Sienkiewicza 27
  46-200 Kluczbork
  339-
  Szkoła Policealna Nr 3 Dla Dorosłych
  Publiczna
  77 418-25-46
  77 418-25-46
  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 13
  46-200 Kluczbork
  237-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  ul. Sienkiewicza 27
  46-200 Kluczbork
  426-
  Technikum Uzupełniające Nr 1 Dla Dorosłych
  Publiczne
  77 418-26-00
  11 418-26-00
  ul. Byczyńska 7
  46-200 Kluczbork
  ---
  Szkoła policealna Nr 2 Dla Dorosłych
  Publiczna
  77 418-26-00
  77 418-26-00
  ul. Byczyńska 7
  46-200 Kluczbork
  ---
  Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych
  Niepubliczna
  77 418-26-00
  77 418-26-00
  ul. Byczyńska 7
  46-200 Kluczbork
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Kluczborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 17,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kluczbork, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kluczbork, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kluczbork, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kluczbork - Zabytki i atrakcje(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Noclegi w Kluczborku

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kluczborku w najkorzystniejszej cenie. Bogata baza obiektów poczynając od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Zabytki w Kluczborku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kluczborka znajduje się 81 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Kluczborku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Założenie urbanistyczne (data nieznana)dnia 1949-06-10, wykaz dokumentów: 40/49(177) z 1949-06-10
  • Kościół z XIV w. (ul. Plac Gdacjusza 1)dnia 1964-04-14, wykaz dokumentów: 802/64 z 1964-04-14
  • Baszta z przełomu XIV/XV w. (ul. Zamkowa 10)dnia 1964-04-16, wykaz dokumentów: 810/64 z 1964-04-16
  • Mur obronny z 1598 r.dnia 1964-04-16, wykaz dokumentów: 810/64 z 1964-04-16
  • Ratusz z XVIII w. (ul. Rynek 1)dnia 1964-04-16, wykaz dokumentów: 811/64 z 1964-04-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 1)dnia 1964-04-16, wykaz dokumentów: 812/64 z 1964-04-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 1)dnia 1964-04-16, wykaz dokumentów: 813/64 z 1964-04-16
  • Inny budynek mieszkalny z 1776 r.dnia 1964-04-16, wykaz dokumentów: 814/64 z 1964-04-16
  • Plebania z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Plac Gdacjusza 3)dnia 1964-04-16, wykaz dokumentów: 815/64 z 1964-04-16
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 20)dnia 1966-04-13, wykaz dokumentów: 1298/66 z 1966-04-13
  • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 15)dnia 1966-04-13, wykaz dokumentów: 1299/66 z 1966-04-13
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 14)dnia 1966-04-14, wykaz dokumentów: 1300/66 z 1966-04-14
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 13)dnia 1966-04-14, wykaz dokumentów: 1301/66 z 1966-04-14
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 12)dnia 1966-04-14, wykaz dokumentów: 1302/66 z 1966-04-14
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. Rynek 11)dnia 1966-04-14, wykaz dokumentów: 1303/66 z 1966-04-14
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Marszałka Piłsudskiego 7)dnia 1966-04-14, wykaz dokumentów: 1304/66 z 1966-04-14
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Marszałka Piłsudskiego 7)dnia 1966-04-14, wykaz dokumentów: 1305/66 z 1966-04-14
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Marszałka Piłsudskiego 19)dnia 1966-04-14, wykaz dokumentów: 1306/66 z 1966-04-14
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Damrota 34)dnia 1966-04-14, wykaz dokumentów: 1307/66 z 1966-04-14
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVII w. (ul. Kopernika 3)dnia 1966-04-14, wykaz dokumentów: 1308/66 z 1966-04-14; brak numeru z 1972-02-09
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Skłodowskiej-Curie 9)dnia 1966-04-15, wykaz dokumentów: 1309/66 z 1966-04-15
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Księdza Ściegiennego 13)dnia 1966-04-15, wykaz dokumentów: 1310/66 z 1966-04-15
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Księdza Ściegiennego 14)dnia 1966-04-15, wykaz dokumentów: 1311/66 z 1966-04-15
  • Magazyn (data nieznana) (ul. Krzywa 1)dnia 1966-04-15, wykaz dokumentów: 1313/66 z 1966-04-15
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Plac Niepodległości 3)dnia 1966-04-16, wykaz dokumentów: 1314/66 z 1966-04-16
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Plac Niepodległości 4)dnia 1966-04-16, wykaz dokumentów: 1315/66 z 1966-04-16; brak numeru z 1966-04-16
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Plac Niepodległości 7)dnia 1966-04-16, wykaz dokumentów: 1317/66 z 1966-04-16
  • Kaplica z 2. poł. XIX w. (ul. Opolska 1)dnia 1976-03-18, wykaz dokumentów: A-2016/76 z 1976-03-18
  • Park z końca XIX w.dnia 1976-08-26, wykaz dokumentów: A-6/76 z 1976-08-26; brak numeru z 1995-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Wolności 4)dnia 1984-08-27, wykaz dokumentów: 2097/84 z 1984-08-27
  • Park z 1920 - 1930dnia 1986-06-11, wykaz dokumentów: A-139/86 z 1986-06-11
  • Cmentarz II wojna światowa z 1953 r.dnia 1986-11-21, wykaz dokumentów: A-146/86 z 1986-11-21
  • Cmentarz II wojna światowa z 1989 r.dnia 1989-10-10, wykaz dokumentów: A-212/89 z 1989-10-10
  • Cmentarz powstania śląskie z 1971 r.dnia 1989-10-31, wykaz dokumentów: A-220/89 z 1989-10-31
  • Budynek administracyjny z 1907 r. (ul. Młyńska 8)dnia 1990-11-14, wykaz dokumentów: 2238/90 z 1990-11-14
  • Więzienie z 1900 r. (ul. Katowicka 4)dnia 1995-03-02, wykaz dokumentów: A-2348/95 z 1995-03-02
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Rynek 23)dnia 1998-02-16, wykaz dokumentów: A-2375/98 z 1998-02-16
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Rynek 24)dnia 1998-02-16, wykaz dokumentów: A-2376/98 z 1998-02-16
  • Kamienica z 1906 r. (ul. Rynek 7)dnia 1998-03-02, wykaz dokumentów: A-2377/98 z 1998-03-02
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Krakowska 27)dnia 1998-03-09, wykaz dokumentów: A-2378/98 z 1998-03-09
  • Kamienica z 1870 r. (ul. Rynek 21)dnia 1998-04-27, wykaz dokumentów: A-2381/98 z 1998-04-27
  • Willa z 1892 r. (ul. Generała Pułaskiego 1)dnia 2003-10-15, wykaz dokumentów: A-24/2003 z 2003-10-15
  • Kamienica z 1900 r. (ul. Marszałka Piłsudskiego 9)dnia 2005-09-05, wykaz dokumentów: A-42/2005 z 2005-09-05
  • Kościół z 1911 - 1913 (ul. Skłodowskiej-Curie 8)dnia 2007-09-30, wykaz dokumentów: 56/2007 z 2007-09-30
  • Muzeum z 1720 r. (ul. Zamkowa 10)dnia 2008-03-11, wykaz dokumentów: A-61/2008 z 2008-03-11
  • Kamienica z 1900 r. (ul. Krakowska 23)dnia 2008-07-16, wykaz dokumentów: A-68/2008 z 2008-07-16
  • Kamienica z 1905 r. (ul. Marszałka Piłsudskiego 20)dnia 2008-07-18, wykaz dokumentów: A-70/2008 z 2008-07-18
  • Kamienica z 1900 r. (ul. Marszałka Piłsudskiego 4)dnia 2008-07-21, wykaz dokumentów: 69/2008 z 2008-07-21
  • Budynek administracyjny z przełomu XIX/XX w.dnia 2008-09-22, wykaz dokumentów: A-73/2008 z 2008-09-22
  • Kamienica z 1900 r. (ul. Grunwaldzka 3)dnia 2008-10-27, wykaz dokumentów: A-75/2008 z 2008-10-27
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Wolności 9)dnia 2008-10-28, wykaz dokumentów: A-74/2008 z 2008-10-28
  • Kamienica z 1875 r. (ul. Plac Niepodległości 2)dnia 2009-02-04, wykaz dokumentów: A-78/2009 z 2009-02-04
  • Kamienica z 1910 r. (ul. Generała Pułaskiego 25)dnia 2009-02-06, wykaz dokumentów: A-77/2009 z 2009-02-06
  • Kamienica z 1903 r. (ul. Mickiewicza 17)dnia 2009-02-09, wykaz dokumentów: A-79/2009 z 2009-02-09
  • Nastawnia z 3. ćw. XIX w. (ul. Generała Sikorskiego 18)dnia 2009-03-18, wykaz dokumentów: A-85/2009 z 2009-03-18; brak numeru z 2015-09-11
  • Lokomotywownia z 3. ćw. XIX w. (ul. Generała Sikorskiego 18)dnia 2009-03-18, wykaz dokumentów: A-85/2009 z 2009-03-18; brak numeru z 2015-09-11; brak numeru z 2015-11-18
  • Kamienica z 1910 r. (ul. Księdza Ściegiennego 11)dnia 2009-08-27, wykaz dokumentów: A-99/2009 z 2009-08-27
  • Szkoła z 1865 - 1870 (ul. Mickiewicza 10)dnia 2009-09-14, wykaz dokumentów: A-101/2009 z 2009-09-14
  • Szkoła z 1865 - 1870 (ul. Mickiewicza 10)dnia 2009-09-14, wykaz dokumentów: A-101/2009 z 2009-09-14
  • Szkoła z 1865 - 1870 (ul. Mickiewicza 10)dnia 2009-09-14, wykaz dokumentów: A-101/2009 z 2009-09-14
  • Zespół - szkoła z 1865 - 1870 (ul. Mickiewicza 10)dnia 2009-09-14, wykaz dokumentów: A-101/2009 z 2009-09-14
  • Szkoła z 1871 - 1876 (ul. Skłodowskiej-Curie 13)dnia 2009-09-18, wykaz dokumentów: A-102/2009 z 2009-09-18
  • Sala gimnastyczna z końca XIX w. (ul. Skłodowskiej-Curie 13)dnia 2009-09-18, wykaz dokumentów: A-102/2009 z 2009-09-18
  • Kamienica z 1890 r. (ul. Kościuszki 1)dnia 2010-05-14, wykaz dokumentów: A-119/2010 z 2010-05-14; brak numeru z 2010-05-31
  • Kamienica z 1910 r. (ul. Sybiraków 1)dnia 2010-05-17, wykaz dokumentów: A-120/2010 z 2010-05-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1910 r. (ul. Plac Niepodległości 6)dnia 2010-08-18, wykaz dokumentów: 122/2010 z 2010-08-18
  • Klasztor z 1903 r. (ul. Klasztorna 3)dnia 2010-09-20, wykaz dokumentów: A-126/2010 z 2010-09-20
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Piastowska 11)dnia 2010-12-09, wykaz dokumentów: A-107/2009 z 2010-12-09
  • Kamienica z 1910 r. (ul. Generała Pułaskiego 21)dnia 2011-03-21, wykaz dokumentów: A-155/2011 z 2011-03-21
  • Kamienica z 1900 r. (ul. Marszałka Piłsudskiego 8)dnia 2011-04-05, wykaz dokumentów: A-157/2011 z 2011-04-05
  • Inny budynek mieszkalny z 1853 r. (ul. Księdza Ściegiennego 15)dnia 2011-06-30, wykaz dokumentów: A-160/2011 z 2011-06-30
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Damrota 14)dnia 2011-07-01, wykaz dokumentów: A-161/2011 z 2011-07-01
  • Kamienica z 1. ćw. XX w. (ul. Wolności 25)dnia 2011-12-06, wykaz dokumentów: 181/2011 z 2011-12-06
  • Kamienica z 1900 r. (ul. Generała Pułaskiego 11)dnia 2012-06-01, wykaz dokumentów: 189/2012 z 2012-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1926 r. (ul. Sienkiewicza 2)dnia 2012-06-21, wykaz dokumentów: 190/2012 z 2012-06-21
  • Inny budynek mieszkalny z 1900 r. (ul. Waryńskiego 14)dnia 2012-09-26, wykaz dokumentów: 194/2012 z 2012-09-26
  • Kamienica z 1900 r. (ul. Plac Niepodległości 8)dnia 2012-11-08, wykaz dokumentów: 197/2012 z 2012-11-08
  • Kamienica z 1910 r. (ul. Generała Pułaskiego 23)dnia 2016-02-22, wykaz dokumentów: A t.I 249/2016 z 2016-02-22
  • Kamienica z pocz. XX w.dnia 2016-11-14, wykaz dokumentów: 261/2016 z 2016-11-14
  • Browar z końca XIX w.dnia 2016-11-30, wykaz dokumentów: A.t.I.262/2016 z 2016-11-30
  • Suszarnia z końca XIX w.dnia 2016-11-30, wykaz dokumentów: A.t.I.262/2016 z 2016-11-30
 • Formy ochrony przyrody w Kluczborku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kluczborka znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kluczborku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 356.65 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1961-12-16, Opis granicy: Kluczbork ul. Byczyńska (po zachodniej "lewej" stronie ulicy)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1971-02-27, Opis granicy: warsztaty remontowe PKP
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1971-02-27, Opis granicy: skrzyżowanie ulic Piłsudskiego i Kopernika
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-06-03, Opis granicy: Kluczbork ul. Chopina 5 teren zabudowany (153/10)
  • Pomnik przyrodyOpis: Przedmiotem ochrony jest sześciopienny okaz magnolii Soulange’a łac. Magnolia x soulangeana o obwodach pni: 61cm 68cm 81cm 74cm 67cm 79cm. Wiek okazu szacowany jest na ok. 80 lat. Drzewo rośnie na terenie Rynku w Kluczborku (dz. nr 167/2 a.m. 6) stanowiącego część zabytkowego układu urbanistycznego Zespołu Staromiejskiego miasta Kluczbork. Przedmiotowa magnolia jest w bardzo dobrym stanie zdrowotnym i posiada cechy wyróżniające go wśród innych okazów tego gatunku. Dodatkowo drzewo wyróżnia się wysoką wartością przyrodniczą oraz krajobrazową i stanowi niejako symbol miasta i jego niewątpliwą ozdobę., Data ustanowienia: 2014-07-23, Opis granicy: Działka nr 167/2 a.m. 6 Rynek miasta stanowiący część zabytkowego układu urbanistycznego Zespołu Staromiejskiego miasta Kluczborka

Kluczbork - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Kluczbork i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kluczbork przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 11droga krajowa nr 11(Kołobrzeg - Bagicz - Sianożęty - Ustronie Morskie - Tymień - Borkowice - Uliszki - Słowienkowo - Będzino - Łękno - Kazimierz Pomorski - Mścice - Koszalin - Kretomino - Bonin - Manowo - Wyszewo - Kliszno - Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Głodowa - Bobolice - Wierzchowo - Białe - Szczecinek - Turowo - Babi Dwór - Lotyń - Okonek - Podgaje - Jastrowie - Ptusza - Płytnica - Krępsko - Dobrzyca - Piła - Ujście - Oleśnica - Chodzież - Podanin - Budzyń - Tarnowo - Gościejewo - Rogoźno - Rożnowo - Kowanówko - Oborniki - Bogdanowo - Ocieszyn - Świerkówki - Chludowo - Złotkowo - Złotniki - Jelonek - Suchy Las - Poznań - Kórnik - Koszuty - Żabikowo - Środa Wielkopolska - Kijewo - Brodowo - Miąskowo - Lubrze - Nowe Miasto nad Wartą - Klęka - Wolica Pusta - Mieszków - Cielcza - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Zielona Łąka - Dobra Nadzieja - Janków - Kuczków - Krzywosądów - Zychlin - Sobótka - Górzno - Szczury - Franklinów - Ostrów Wielkopolski - Przygodzice - Antonin - Niedźwiedź - Kuźniki - Ostrzeszów - Rogaszyce - Kochłowy - Turze - Hanulin - Kępno - Baranów - Słupia Pod Kępnem - Opatów - Klasak - Siemianice - Kostów - Gołkowice - Byczyna - Biskupice - Sarnów - Krzywizna - Gotartów - Kluczbork - Ligota Górna - Bąków - Stare Olesno - Wojciechów - Olesno - Grodzisko - Sowczyce - Łomnica - Sieraków Śląski - Ciasna - Glinica - Lubecko - Lubliniec - Tworóg - Brynek - Hanusek - Tarnowskie Góry - Bytom)
  • DK 42droga krajowa nr 42(Namysłów - Kamienna - Gręboszów - Domaszowice - Duczów Mały - Duczów Wielki - Wierzbica Górna - Ligota Wołczyńska - Wołczyn - Markotów Mały - Ligota Dolna - Kluczbork - Ligota Zamecka - Ligota Górna - Bogdańczowice - Biadacz - Dębina - Gorzów Śląski - Praszka - Strojec - Faustianka - Porąbki - Rudniki - Jaworek - Jaworzno - Kleśniska - Parzymiechy - Grabarze - Kiedosy - Draby - Lisowice-Kolonia - Raciszyn - Działoszyn - Posmykowizna - Trębaczew - Dylów Rządowy - Pajęczno - Makowiska - Stare Gajęcice - Janki - Konstantynów - Dworszowice Kościelne - Nowa Brzeźnica - Kruplin Radomszczański - Jedlino Drugie - Jedlino Pierwsze - Wola Jedlińska - Ładzice - Radomsko - Kietlin - Antopol - Bugaj Dmeniński - Łagiewniki - Zakrzew - Kodrąb - Juzefów - Rzejowice - Granice - Strzelce Małe - Jaskółki - Przedbórz - Przyłanki - Smyków - Czermno - Skórnice - Fałków - Zbójno - Wyszyna Fałkowska - Wyszyna Rudzka - Ruda Maleniecka - Dęba - Nowy Kazanów - Końskie - Pomyków - Piła - Stąporków - Odrowąż - Płaczków - Górki - Bliżyn - Wojtyniów - Brzeście - Bugaj - Skarżysko-Kamienna - Parszów - Wielka Wieś - Wąchock - Starachowice - Kuczów - Styków - Rudnik)
  • DK 45droga krajowa nr 45(Zabełków - Roszków - Krzyżanowice - Tworków - Bieńkowice - Racibórz - Rudnik - Szonowice - Witosławice - Ciężkowice - Polska Cerkiew - Zakrzów - Długomiłowice - Reńska Wieś - Większyce - Komorno - Poborszów - Mechnica - Stradunia - Żużela - Żywocice - Krapkowice - Gwoździce - Dąbrówka Górna - Zimnice Wielkie - Zimnice Małe - Źlinice - Boguszyce - Chrzowice - Folwark - Opole - Zawada - Borek - Węgry - Osowiec Śląski - Jełowa - Bierdzany - Trzebiszyn - Kopalina - Jasienie - Kuniów - Kluczbork - Ligota Zamecka - Ligota Górna - Bogdańczowice - Biadacz - Dębina - Gorzów Śląski - Praszka - Kowale - Sołtysy - Wierzbie - Morzykobyła - Kadłub - Gaszyn - Wieluń - Wydrzyn - Czarnożyły - Emanuelina - Nietuszyna - Gwizdałki - Dobroszyny - Wola Rudlicka - Oleśnica - Złoczew)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Kluczbork przechodzą 4 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 272Linia kolejowa nr 272: Kluczbork - Poznań Główny [o znaczeniu państwowym] (Kluczbork - Krzywizna - Biskupice koło Kluczborka - Byczyna Kluczborska - Kostów - Łęka Opatowska - Słupia - Kępno - Hanulin - Domanin - Ostrzeszów - Niedźwiedź Wielkopolski - Antonin - Przygodzice - Janków Przygodzki - Ostrów Wielkopolski - Biniew - Bronów - Taczanów - Pleszew - Kotlin - Witaszyce - Jarocin - Mieszków - Chocicza - Solec Wielkopolski - Sulęcinek - Środa Wielkopolska - Pierzchno - Kórnik - Gądki - Poznań Krzesiny - Poznań Starołęka - Poznań Dębina - Poznań Główny Towarowy - Poznań Główny)
  • LK 143Linia kolejowa nr 143: Kalety - Wrocław Mikołajów WP2 [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Kalety - Koszęcin - Rusinowice - Lubliniec - Kochcice - Ciasna - Sieraków Śląski - Sowczyce - Olesno Śląskie - Stare Olesno - Bąków - Kluczbork - Smardy - Wołczyn - Wierzbica Górna - Domaszowice - Gręboszów - Namysłów - Wilków Namysłowski - Bierutów - Solniki Wielkie - Oleśnica - Borowa Oleśnicka - Długołęka - Wrocław Psie Pole - Wrocław Sołtysowice - Wrocław Nadodrze)
  • LK 175Linia kolejowa nr 175: Strzelce Opolskie - Kluczbork [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Strzelce Opolskie - Rozmierka - Kadłub - Sporok - Staniszcze Wielkie - Fosowskie - Myślina Lubliniecka - Zębowice - Szumirad - Lasowice Małe Oleskie - Kluczbork)
  • LK 293Linia kolejowa nr 293: Jełowa - Kluczbork [o znaczeniu drugorzędnym] (Jełowa - Kały - Laskowice Oleskie - Tuły - Bukowo - Borkowice - Kluczbork)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Kluczborku istnieje 145 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • droga Aleja Rotmistrza Pileckiego

  ul. Armii Krajowej

  ul. Bankowa

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bora-Komorowskiego

  ul. Boznańskiej

  ul. Bożka

  ul. Broniewskiego

  ul. Byczyńska

  ul. Chełmońskiego

  ul. Chopina

  ul. Cybisa

  al. Czerwonego Krzyża

  ul. Damrota

  ul. Drukarska

  ul. Drzymały

  ul. Dworcowa

  ul. Dzierżona

  ul. Fabryczna

  ul. Fałata

  ul. Ficka

  pl. Floriana

  ul. Gazowa

  ul. Gałczyńskiego

  pl. Gdacjusza

  ul. Generała Andersa

  ul. Generała Hallera

  ul. Generała Maczka

  ul. Generała Okulickiego

  ul. Gersona

  ul. Gierymskiego

  ul. Gniazdowskiego

  ul. Graniczna

  ul. Grota-Roweckiego

  ul. Grottgera

  ul. Grunwaldzka

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Jagiellońska

  ul. Jana Brzechwy

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jaronia

  ul. Kani

  ul. Kantora

  ul. Kardynała Sapiehy

  ul. Kardynała Wyszyńskiego

  ul. Katowicka

  ul. Kilińskiego

  ul. Klasztorna

  ul. Kochanowskiego

  al. Kolejowa

  ul. Konopnickiej

  pl. Konstytucji 3 Maja

  ul. Kopernika

  ul. Korfantego

  ul. Kossaka

  ul. Kołłątaja

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krakowska

  ul. Krakusa

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Księcia Poniatowskiego

  ul. Księdza Curzydły

  ul. Księdza Drendy

  ul. Księdza Popiełuszki

  ul. Księdza Skargi

  ul. Księdza Skorupki

  ul. Księdza Tischnera

  ul. Kujakowicka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Ligonia

  ul. Lompy

  ul. Malczewskiego

  ul. Matejki

  ul. Miarki

  ul. Michałowskiego

  ul. Mickiewicza

  ul. Mieszka I

  ul. Moniuszki

  ul. Morcinka

  ul. Młyńska

  pl. Niepodległości

  ul. Norwida

  ul. Nowodworska

  ul. Ogrodowa

  ul. Opolska

  ul. Ossowskiego

  al. Parkowa

  ul. Parkowa

  ul. Piastowska

  ul. Piekarska

  ul. Plater

  ul. Plebiscytowa

  ul. Podkowińskiego

  ul. Podwale

  al. Pokoju

  ul. Polna

  ul. Powstańców Śląskich

  ul. Prusa

  ul. Reymonta

  ul. Robotnicza

  ul. Rodakowskiego

  Rondo im. Powstańców Warszawskich

  Rondo im. Powstańców Śląskich

  Rynek

  ul. Różana

  ul. Sienkiewicza

  ul. Skłodowskiej-Curie

  al. Spacerowa

  ul. Sportowa

  ul. Staszica

  ul. Stefana Batorego

  ul. Strzelecka

  ul. Styki

  ul. Sybiraków

  ul. Szewska

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  pl. Targowy

  ul. Towarowa

  ul. Tuwima

  ul. Waryńskiego

  ul. Witkacego

  ul. Witosa

  al. Wodna

  ul. Wolności

  ul. Wołczyńska

  ul. Wyczółkowskiego

  ul. Wyspiańskiego

  ul. Wąska

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Zamkowa

  ul. Zygmunta Starego

  ul. gen. Bema

  ul. gen. Dąbrowskiego

  ul. gen. Pułaskiego

  ul. gen. Sikorskiego

  ul. ks. Ściegiennego

  ul. marsz. Piłsudskiego

  ul. Żeromskiego