Łowicz w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja, tabele)

Łowicz - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Łowicz to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu łowickiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Łowicz.
 • 28 828 Liczba mieszkańców
 • 23,4 km² Powierzchnia
 • 1 230,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XII wiek Data założenia
 • ok. 1298 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 46 Numer kierunkowy
 • ELC Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Jan Kaliński Burmistrz miasta
Łowicz na mapie
Identyfikatory
 • 19.945452.1068 Współrzędne GPS
 • 1005011 TERYT (TERC)
 • 0977031 SIMC
Herb miasta Łowicz
Łowicz herb
Flaga miasta Łowicz
Łowicz flaga

Łowicz - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
99-400Poczta Łowicz 001, ul. 3 Maja 13
99-401Poczta Łowicz 003, Osiedle Kostka 12
99-402Poczta Łowicz 004, ul. Zduńska 47

Łowicz - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Łowiczu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Łowiczu aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Łowiczu
(46) 830-91-51
(46) 830-91-60
ul. Stary Rynek 1
99-400 Łowicz
Urząd Gminy Łowicz
(46) 830-26-32
(46) 830-26-31
ul. Długa 12
99-400 Łowicz
Urząd Skarbowy w Łowiczu
(46) 837-65-05
(46) 837-97-66
Józefa Chełmońskiego 2
99-400 Łowicz
ZUS Inspektorat w Łowiczu (podlega pod: ZUS I Oddział w Łodzi)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00/7.30 - 15.00/15.30, Wt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Śr: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Cz: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Pt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kaliska 8
99-400 Łowicz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łowiczu
ul. Starościńska 1, (46)837-03-47
99-400 Łowicz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu
(46) 837 - 55 - 78, 837 - 52 - 88
ul. Starościńska 5a
99-400 Łowicz
Jednostki Ratowniczo Gaśnicze Łowicz
(46) 830-25-50
ul. Seminaryjna 4
99-400 Łowicz
Komenda Powiatowa PSP w Łowiczu
(46) 830-25-70,71
ul. Seminaryjna 4
99-400 Łowicz
Ochotnicza Straż Pożarna KSRG Łowicz
ul. Floriana
99-400 Łowicz
Starostwo Powiatowe w Łowiczu
(46) 837-59-02
(46) 837-50-15
ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz
Oddział Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łowiczu
(46) 830-20-81
ul. Jana Pawła II 173/175
99-400 Łowicz

Łowicz - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Łowiczu

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 46 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 24 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 195 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 4,24 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Łowicz
  4,24
  Woj. łódzkie
  4,48
  Polska
  4,13
 • 4 687 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 101,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Łowicz
  101,9 m2
  Woj. łódzkie
  112,6 m2
  Polska
  99,8 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łowicz - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Łowicz jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 28 828, z czego 52,8% stanowią kobiety, a 47,2% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 6,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2015 roku 125 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,0% mieszkańców Łowicza jest stanu wolnego, 57,3% żyje w małżeństwie, 3,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,8% to wdowy/wdowcy.

  Łowicz ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -56. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,9 na 1000 mieszkańców Łowicza. W 2015 roku urodziło się 243 dzieci, w tym 48,1% dziewczynek i 51,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 400 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,74 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 48,1% zgonów w Łowiczu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,0% zgonów w Łowiczu były nowotwory, a 6,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Łowicza przypada 10.3 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2015 roku zarejestrowano 170 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 316 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Łowicza -146. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,3% mieszkańców Łowicza jest w wieku produkcyjnym, 16,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Łowicza

 • 28 828 Liczba mieszkańców
 • 15 207 Kobiety
 • 13 621 Mężczyźni
 • 52,8%
  47,2%
 • 112 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 112 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Łowiczu w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Łowiczu w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Łowiczu w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Łowicza

 • 41,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Łowicz
  41,7 lat
  Woj. łódzkie
  42,3 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 43,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Łowicz, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Łowicza

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Łowicz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Łowicz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Łowicz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,0% Kawalerowie/Panny
 • Łowicz
  27,2%
  Woj. łódzkie
  26,6%
  Polska
  28,8%
 • 21,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,3% Żonaci/Zamężne
 • Łowicz
  57,4%
  Woj. łódzkie
  55,0%
  Polska
  55,8%
 • 54,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,8% Wdowcy/Wdowy
 • Łowicz
  11,6%
  Woj. łódzkie
  11,5%
  Polska
  9,6%
 • 19,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Łowicz
  3,5%
  Woj. łódzkie
  5,8%
  Polska
  5,0%
 • 3,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Łowicz
  0,4%
  Woj. łódzkie
  1,1%
  Polska
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Łowiczu

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Łowiczu w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Łowicz
  4,3
  Woj. łódzkie
  4,6
  Polska
  4,9
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Łowicz
  1,4
  Woj. łódzkie
  1,5
  Polska
  1,8
 • 125 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Łowiczu w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Łowiczu

 • -56 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -31 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -25 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,9 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Łowicz
  -1,9
  Woj. łódzkie
  -3,6
  Polska
  -0,7
 • Wykres - Przyrost naturalny w Łowiczu w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Łowiczu w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Łowiczu w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Łowiczu w roku 2015

 • 243 Urodzenia żywe
 • 117 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 126 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,1%
  51,9%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Łowicz
  8,4
  Woj. łódzkie
  8,9
  Polska
  9,6
 • 38,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Łowicz
  38,6
  Woj. łódzkie
  38,3
  Polska
  40,1
 • 9.66 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.66
 • 44.18 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44.18
 • 90.55 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90.55
 • 77.78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77.78
 • 28.03 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28.03
 • 5.42 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.42
 • 0.4 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.4
 • 3 400 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 348 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 453 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Łowicz
  3 400 g
  Woj. łódzkie
  3 344 g
  Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 63 Waga 4000g - 4499g
 • 63
 • 237 Waga 3500g - 3999g
 • 237
 • 275 Waga 3000g - 3499g
 • 275
 • 94 Waga 2500g - 2999g
 • 94
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,27 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Łowicz
  1,27
  Woj. łódzkie
  1,26
  Polska
  1,29
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Łowicz
  0,64
  Woj. łódzkie
  0,61
  Polska
  0,63
 • 0,74 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Łowicz
  0,74
  Woj. łódzkie
  0,71
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w Łowiczu w roku 2015

 • 299 Zgony
 • 148 Kobiety
  (Zgony)
 • 151 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,5%
  50,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,3 Zgony na 1000 ludności
 • Łowicz
  10,3
  Woj. łódzkie
  12,5
  Polska
  10,3
 • 134,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Łowicz
  134,9
  Woj. łódzkie
  140,8
  Polska
  106,9
 • 1,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Łowicz
  1,4
  Woj. łódzkie
  4,8
  Polska
  4,0
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Łowicz
  3,7
  Woj. łódzkie
  4,1
  Polska
  3,2
 • 1,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. łódzkie
  1,8
  Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łowickim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Łowicz
  49,3%
  Woj. łódzkie
  44,1%
  Polska
  45,1%
 • 25,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Łowicz
  25,1%
  Woj. łódzkie
  24,6%
  Polska
  26,6%
 • 5,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Łowicz
  5,4%
  Woj. łódzkie
  5,8%
  Polska
  5,4%
 • 9,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Woj. łódzkie
  9,4
  Polska
  3,9
 • 81,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. łódzkie
  81,4
  Polska
  70,2
 • 289,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Łowicz
  289,5
  Woj. łódzkie
  291,5
  Polska
  260,7
 • 278,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Woj. łódzkie
  278,8
  Polska
  248,3
 • 567,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 642,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 488,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Łowicz
  567,7
  Woj. łódzkie
  522,1
  Polska
  441,1
 • 86,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 48,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 123,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Łowicz
  86,4
  Woj. łódzkie
  98,1
  Polska
  85,7
 • 50,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Łowicz
  50,9
  Woj. łódzkie
  31,6
  Polska
  30,1
 • 4,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Łowicz
  4,8
  Woj. łódzkie
  8,1
  Polska
  8,2
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Łowicz
  0,5%
  Woj. łódzkie
  0,7%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 170 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 93 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 77 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 316 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 169 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 147 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -146 Saldo migracji
 • -76 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -70 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -146 Saldo migracji wewnętrznych
 • -76 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -70 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Łowiczu w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Łowiczu

 • 14,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Łowicz, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łowicz - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W Łowiczu na 1000 mieszkańców pracuje 292 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 51,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Łowiczu wynosiło w 2015 roku 10,3% (10,2% wśród kobiet i 10,3% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łowiczu wynosi 3 247,31 PLN, co odpowiada 78.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Łowicza 1 447 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 423 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -24.

  51,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Łowicza pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 18,5% w przemyśle i budownictwie, a 7,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 7,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Łowiczu

 • 292 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Łowicz
  292,0
  Woj. łódzkie
  230,0
  Polska
  232,0
 • 10,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 10,2% Kobiety
 • 10,3% Mężczyźni
 • Łowicz
  10,3%
  Woj. łódzkie
  10,3%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Łowiczu w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Łowiczu w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Łowiczu w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łowiczu

 • 3 247 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Łowicz
  3 247 PLN
  Woj. łódzkie
  3 791 PLN
  Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Łowiczu w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Łowiczu

 • 1 447 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 423 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -24 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,98 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Łowiczu

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 51,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 48,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 54,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 18,5% Przemysł i budownictwo
 • 14,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 22,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 7,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 15,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 16,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,6% Pozostałe
 • 23,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Łowiczu w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Łowiczu

 • 8 455 Pracujący ogółem
 • 4 300 Kobiety
 • 4 155 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Łowiczu w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 16,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,3% W wieku produkcyjnym
 • 55,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Łowicz, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 63,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Łowicz
  63,0
  Woj. łódzkie
  62,9
  Polska
  60,1
 • 35,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Łowicz
  35,4
  Woj. łódzkie
  35,6
  Polska
  31,4
 • 128,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Łowicz
  128,2
  Woj. łódzkie
  130,1
  Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 60,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Łowicz - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Łowiczu

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Łowicza.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Łowicz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 441 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 441
 • 304 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 304
 • 55 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 55
 • 54 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 54
 • 12 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 12
 • 216 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 216
 • 15,23 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Łowicz
  15,23
  Woj. łódzkie
  19,34
  Polska
  20,80
 • 10,49 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Łowicz
  10,49
  Woj. łódzkie
  13,12
  Polska
  13,59
 • 1,88 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Łowicz
  1,88
  Woj. łódzkie
  3,41
  Polska
  4,36
 • 1,86 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Łowicz
  1,86
  Woj. łódzkie
  2,04
  Polska
  1,99
 • 0,43 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Łowicz
  0,43
  Woj. łódzkie
  0,47
  Polska
  0,45
 • 7,45 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Łowicz
  7,45
  Woj. łódzkie
  11,13
  Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Łowicz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Łowicz
  70%
  Woj. łódzkie
  59%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Łowicz
  63%
  Woj. łódzkie
  46%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Łowicz
  70%
  Woj. łódzkie
  80%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Łowicz
  99%
  Woj. łódzkie
  98%

Łowicz - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce

 • Suma wydatków z budżetu Łowicza wyniosła w 2015 roku 96,5 mln złotych, co daje 3,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 17.8% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu Łowicza - 35.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (14.5%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (13.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,4 mln złotych, czyli 19,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Łowicza wyniosła w 2015 roku 94,5 mln złotych, co daje 3,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.8% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (46.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (19.2%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (9.1%). W budżecie Łowicza wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 801 złotych na mieszkańca (24,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 28,7 złotych na mieszkańca (0,9%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 19,5%.
 • Wydatki budżetu w Łowiczu według działów klasyfikacji budżetowej

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Łowicza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Łowicz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Łowicza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  71,8 mln

  2,4 tys(100%)

  81,7 mln

  2,7 tys(100%)

  91,5 mln

  3,1 tys(100%)

  92,4 mln

  3,1 tys(100%)

  83,5 mln

  2,8 tys(100%)

  80,4 mln

  2,7 tys(100%)

  82,5 mln

  2,8 tys(100%)

  96,5 mln

  3,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  23,2 mln

  780(32.4%)

  25,5 mln

  860(31.3%)

  25,7 mln

  868(28%)

  30,6 mln

  1,0 tys(33.2%)

  30,5 mln

  1,0 tys(36.5%)

  31,0 mln

  1,1 tys(38.6%)

  32,4 mln

  1,1 tys(39.3%)

  34,1 mln

  1,2 tys(35.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,2 mln

  374(15.5%)

  12,0 mln

  406(14.7%)

  14,8 mln

  501(16.2%)

  13,0 mln

  436(14.1%)

  9,6 mln

  323(11.5%)

  7,3 mln

  248(9.1%)

  5,8 mln

  198(7%)

  14,0 mln

  482(14.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,7 mln

  327(13.6%)

  10,0 mln

  338(12.3%)

  10,6 mln

  357(11.6%)

  10,8 mln

  364(11.7%)

  11,3 mln

  382(13.5%)

  12,2 mln

  414(15.1%)

  12,4 mln

  424(15%)

  12,8 mln

  444(13.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,8 mln

  160(6.6%)

  6,6 mln

  224(8.1%)

  8,5 mln

  286(9.2%)

  5,8 mln

  194(6.3%)

  6,7 mln

  227(8.1%)

  8,1 mln

  276(10.1%)

  6,8 mln

  232(8.2%)

  8,9 mln

  307(9.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,0 mln

  202(8.4%)

  6,2 mln

  209(7.6%)

  7,1 mln

  242(7.8%)

  9,9 mln

  334(10.8%)

  7,0 mln

  236(8.4%)

  7,4 mln

  251(9.2%)

  7,7 mln

  264(9.3%)

  7,6 mln

  263(7.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,1 mln

  240(9.9%)

  6,2 mln

  211(7.7%)

  7,4 mln

  250(8.1%)

  4,3 mln

  144(4.6%)

  5,0 mln

  167(5.9%)

  5,0 mln

  169(6.2%)

  7,6 mln

  261(9.2%)

  6,8 mln

  233(7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  5,5 mln

  186(7.7%)

  8,1 mln

  272(9.9%)

  3,9 mln

  133(4.3%)

  3,5 mln

  116(3.7%)

  4,3 mln

  146(5.2%)

  3,5 mln

  120(4.4%)

  3,5 mln

  121(4.3%)

  4,6 mln

  159(4.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,8 mln

  61,3(2.5%)

  1,8 mln

  61,7(2.2%)

  1,8 mln

  60,7(2%)

  1,8 mln

  62,0(2%)

  2,3 mln

  76,3(2.7%)

  2,1 mln

  72,1(2.6%)

  2,2 mln

  76,3(2.7%)

  2,4 mln

  82,1(2.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  166,7 tys

  5,6(0.2%)

  152,6 tys

  5,1(0.2%)

  164,7 tys

  5,6(0.2%)

  187,6 tys

  6,3(0.2%)

  359,8 tys

  12,1(0.4%)

  364,3 tys

  12,4(0.5%)

  473,5 tys

  16,2(0.6%)

  1,5 mln

  50,7(1.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  514,9 tys

  17,3(0.7%)

  544,7 tys

  18,4(0.7%)

  625,2 tys

  21,1(0.7%)

  707,8 tys

  23,8(0.8%)

  767,5 tys

  25,9(0.9%)

  916,4 tys

  31,1(1.1%)

  989,1 tys

  33,9(1.2%)

  1,3 mln

  45,2(1.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  676,7 tys

  22,7(0.9%)

  1,0 mln

  34,9(1.3%)

  694,0 tys

  23,5(0.8%)

  790,1 tys

  26,5(0.9%)

  680,3 tys

  23,0(0.8%)

  652,8 tys

  22,2(0.8%)

  750,0 tys

  25,7(0.9%)

  668,4 tys

  23,1(0.7%)

  Handel

  [Dział 500]

  304,0 tys

  10,2(0.4%)

  420,7 tys

  14,2(0.5%)

  269,1 tys

  9,1(0.3%)

  474,2 tys

  15,9(0.5%)

  342,9 tys

  11,6(0.4%)

  370,2 tys

  12,6(0.5%)

  468,9 tys

  16,1(0.6%)

  456,5 tys

  15,8(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  156,4 tys

  5,2(0.2%)

  278,3 tys

  9,4(0.3%)

  449,6 tys

  15,2(0.5%)

  542,6 tys

  18,2(0.6%)

  306,7 tys

  10,3(0.4%)

  316,2 tys

  10,7(0.4%)

  278,4 tys

  9,5(0.3%)

  392,2 tys

  13,6(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  308,1 tys

  10,3(0.4%)

  657,9 tys

  22,2(0.8%)

  774,1 tys

  26,2(0.8%)

  1,0 mln

  34,1(1.1%)

  1,2 mln

  39,7(1.4%)

  955,4 tys

  32,5(1.2%)

  632,1 tys

  21,7(0.8%)

  390,9 tys

  13,5(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  4,6 tys

  0,2(0%)

  51,7 tys

  1,7(0.1%)

  132,2 tys

  4,5(0.1%)

  55,1 tys

  1,9(0.1%)

  5,3 tys

  0,2(0%)

  5,1 tys

  0,2(0%)

  238,4 tys

  8,2(0.3%)

  240,8 tys

  8,3(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  9,8 tys

  0,3(0%)

  1,7 mln

  57,8(2.1%)

  8,4 mln

  285(9.2%)

  8,6 mln

  290(9.3%)

  3,1 mln

  103(3.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,9 tys

  0,5(0%)

  214,4 tys

  7,4(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  191,3 tys

  6,4(0.3%)

  162,1 tys

  5,5(0.2%)

  148,4 tys

  5,0(0.2%)

  187,5 tys

  6,3(0.2%)

  130,5 tys

  4,4(0.2%)

  110,5 tys

  3,8(0.1%)

  63,8 tys

  2,2(0.1%)

  159,3 tys

  5,5(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  11,2 tys

  0,4(0%)

  10,4 tys

  0,3(0%)

  11,2 tys

  0,4(0%)

  12,1 tys

  0,4(0%)

  11,6 tys

  0,4(0%)

  13,9 tys

  0,5(0%)

  15,3 tys

  0,5(0%)

  15,0 tys

  0,5(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,6 tys

  2,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,9 tys

  0,3(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  182,7 tys

  6,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  46,8 tys

  1,6(0.1%)

  37,6 tys

  1,3(0%)

  36,0 tys

  1,2(0%)

  43,0 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Łowiczu według działów klasyfikacji budżetowej

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Łowicza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Łowicz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Łowicza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  73,1 mln

  2,4 tys(100%)

  71,3 mln

  2,4 tys(100%)

  91,5 mln

  3,1 tys(100%)

  87,1 mln

  2,9 tys(100%)

  85,0 mln

  2,9 tys(100%)

  81,7 mln

  2,8 tys(100%)

  87,6 mln

  3,0 tys(100%)

  94,5 mln

  3,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  33,8 mln

  1,1 tys(46.3%)

  33,7 mln

  1,1 tys(47.2%)

  34,4 mln

  1,2 tys(37.6%)

  36,5 mln

  1,2 tys(41.9%)

  38,8 mln

  1,3 tys(45.6%)

  41,7 mln

  1,4 tys(51%)

  46,9 mln

  1,6 tys(53.6%)

  44,1 mln

  1,5 tys(46.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,0 mln

  437(17.8%)

  14,1 mln

  476(19.8%)

  14,7 mln

  497(16%)

  15,4 mln

  516(17.6%)

  16,6 mln

  561(19.6%)

  16,5 mln

  559(20.1%)

  17,0 mln

  581(19.4%)

  18,1 mln

  626(19.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,3 mln

  243(9.9%)

  7,3 mln

  246(10.2%)

  7,7 mln

  260(8.4%)

  7,7 mln

  258(8.8%)

  7,8 mln

  264(9.2%)

  8,2 mln

  278(10%)

  8,1 mln

  278(9.3%)

  8,6 mln

  296(9.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  6,4 mln

  215(8.8%)

  6,6 mln

  222(9.2%)

  8,4 mln

  283(9.2%)

  7,7 mln

  257(8.8%)

  11,5 mln

  387(13.5%)

  7,2 mln

  244(8.8%)

  8,1 mln

  278(9.3%)

  8,3 mln

  285(8.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,7 mln

  58,4(2.4%)

  2,2 mln

  72,7(3%)

  2,7 mln

  91,4(3%)

  5,1 mln

  172(5.9%)

  2,8 mln

  96,2(3.4%)

  3,0 mln

  101(3.6%)

  3,9 mln

  133(4.4%)

  4,2 mln

  144(4.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,9 mln

  199(8.1%)

  2,5 mln

  84,1(3.5%)

  13,4 mln

  455(14.7%)

  4,5 mln

  150(5.1%)

  3,3 mln

  110(3.8%)

  3,2 mln

  110(4%)

  815,6 tys

  28,0(0.9%)

  4,0 mln

  139(4.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  581,2 tys

  19,5(0.8%)

  33,7 tys

  1,1(0%)

  408,5 tys

  13,8(0.4%)

  284,6 tys

  9,6(0.3%)

  275,8 tys

  9,3(0.3%)

  114,8 tys

  3,9(0.1%)

  288,6 tys

  9,9(0.3%)

  3,3 mln

  115(3.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  137,9 tys

  4,6(0.2%)

  41,7 tys

  1,4(0.1%)

  43,7 tys

  1,5(0%)

  45,3 tys

  1,5(0.1%)

  202,9 tys

  6,8(0.2%)

  185,0 tys

  6,3(0.2%)

  258,4 tys

  8,9(0.3%)

  1,1 mln

  38,3(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,8 mln

  60,5(2.5%)

  2,3 mln

  76,3(3.2%)

  826,2 tys

  27,9(0.9%)

  537,4 tys

  18,1(0.6%)

  502,0 tys

  16,9(0.6%)

  512,1 tys

  17,4(0.6%)

  527,3 tys

  18,1(0.6%)

  735,5 tys

  25,4(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  538,2 tys

  18,1(0.7%)

  619,1 tys

  20,9(0.9%)

  677,0 tys

  22,9(0.7%)

  645,4 tys

  21,7(0.7%)

  669,2 tys

  22,6(0.8%)

  679,3 tys

  23,1(0.8%)

  688,9 tys

  23,6(0.8%)

  693,1 tys

  24,0(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  384,3 tys

  12,9(0.5%)

  348,7 tys

  11,8(0.5%)

  840,4 tys

  28,4(0.9%)

  2,6 mln

  86,2(2.9%)

  431,3 tys

  14,5(0.5%)

  275,2 tys

  9,4(0.3%)

  468,7 tys

  16,1(0.5%)

  652,7 tys

  22,6(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  160,4 tys

  5,4(0.2%)

  149,2 tys

  5,0(0.2%)

  136,8 tys

  4,6(0.1%)

  133,1 tys

  4,5(0.2%)

  158,1 tys

  5,3(0.2%)

  244,7 tys

  8,3(0.3%)

  282,5 tys

  9,7(0.3%)

  275,1 tys

  9,5(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  4,6 tys

  0,2(0%)

  51,7 tys

  1,7(0.1%)

  132,2 tys

  4,5(0.1%)

  55,1 tys

  1,9(0.1%)

  5,3 tys

  0,2(0%)

  5,1 tys

  0,2(0%)

  238,4 tys

  8,2(0.3%)

  240,8 tys

  8,3(0.3%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  125,9 tys

  4,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  22,1 tys

  0,7(0%)

  12,2 tys

  0,4(0%)

  13,3 tys

  0,4(0%)

  41,2 tys

  1,4(0%)

  43,2 tys

  1,5(0.1%)

  34,0 tys

  1,2(0%)

  24,3 tys

  0,8(0%)

  59,8 tys

  2,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  9,9 tys

  0,3(0%)

  9,1 tys

  0,3(0%)

  10,4 tys

  0,4(0%)

  11,2 tys

  0,4(0%)

  10,0 tys

  0,3(0%)

  12,1 tys

  0,4(0%)

  13,6 tys

  0,5(0%)

  13,6 tys

  0,5(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,7 tys

  0,1(0%)

  13,7 tys

  0,5(0%)

  73,2 tys

  2,5(0.1%)

  13,4 tys

  0,5(0%)

  2,6 tys

  0,1(0%)

  2,6 tys

  0,1(0%)

  2,6 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  5,0 tys

  0,2(0%)

  7,0 tys

  0,2(0%)

  5,0 tys

  0,2(0%)

  7,9 tys

  0,3(0%)

  8,8 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,2(0%)

  600

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,3 mln

  42,0(1.7%)

  1,5 mln

  49,2(2%)

  7,1 mln

  239(7.7%)

  6,0 mln

  202(6.9%)

  1,9 mln

  62,5(2.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Łowicz - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 6 315 mieszkańców Łowicza jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 3 093 kobiet oraz 3 222 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 8,4% średnie ogólnokształcące, a 20,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,4% mieszkańców Łowicza, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 25,4% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Łowicza mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Łowiczu największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,4%) oraz średnie zawodowe (19,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,4%) oraz podstawowe ukończone (23,2%).

  19,3% mieszkańców Łowicza w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,6% wśród dziewczynek i 20,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 975 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,87 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,3% ludności (25,8% wśród dziewczynek i 24,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 100,85.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,0% wśród dziewczyn i 12,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 132,02.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,2% mieszkańców (18,7% wśród dziewczyn i 17,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 7 uczniów. 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,1% mieszkańców Łowicza w wieku potencjalnej nauki (24,9% kobiet i 25,3% mężczyzn).

 • 13,0% Wykształcenie wyższe
 • Łowicz
  13,0%
  Woj. łódzkie
  16,6%
  Polska
  17,9%
 • 15,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Łowicz
  30,9%
  Woj. łódzkie
  34,1%
  Polska
  33,3%
 • 33,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Łowicz
  2,4%
  Woj. łódzkie
  2,8%
  Polska
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Łowicz
  8,4%
  Woj. łódzkie
  13,7%
  Polska
  12,4%
 • 10,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Łowicz
  20,1%
  Woj. łódzkie
  17,7%
  Polska
  18,1%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Łowicz
  23,4%
  Woj. łódzkie
  20,8%
  Polska
  22,9%
 • 16,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Łowicz
  5,5%
  Woj. łódzkie
  4,8%
  Polska
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 25,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Łowicz
  25,4%
  Woj. łódzkie
  22,1%
  Polska
  19,3%
 • 27,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Łowicz
  1,8%
  Woj. łódzkie
  1,6%
  Polska
  1,4%
 • 2,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Łowiczu

 • 975 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Łowicz
  975,0
  Woj. łódzkie
  847,0
  Polska
  842,0
 • 0,87 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Łowicz
  0,87
  Woj. łódzkie
  1,15
  Polska
  1,12
 •  
 • 88,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 87,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 0,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Łowiczu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łowiczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole nr 1 w Łowiczu
  Publiczne
  46 837-90-51
  ul. Ułańska 1
  99-490 Łowicz
  615016
  Przedszkole Nr 2 wŁowiczu
  Publiczne
  46 837-40-07
  ul. Starzyńskiego 5s
  99-400 Łowicz
  614917
  Przedszkole nr 3
  Publiczne
  46 837-37-63
  ul. 3 MAJA 4
  99-400 Łowicz
  512513
  Przedszkole nr 5 wŁOWICZU
  Publiczne
  46 837-38-99
  ul. CHEŁMOŃSKIEGO 4
  99-400 Łowicz
  512514
  Przedszkole Integracyjne Nr 10 w Łowiczu
  Publiczne
  46 837-53-03
  46 837-53-03
  ul. Księżacka 26
  99-400 Łowicz
  510022
  Przedszkole Nr 4 w Łowiczu
  Publiczne
  46 837-54-04
  ul. gen. Władysława Sikorskiego 2
  99-400 Łowicz
  410010
  Przedszkole Nr 7 w Łowiczu (nie ma)
  Publiczne
  46 837-18-63
  46 837-18-63
  ul. Wiosenna 2
  99-400 Łowicz
  410010
  Prywatne Przedszkole przy sali zabaw Bajkoland w Łowiczu (nie ma)
  Niepubliczne
  72 229-34-61
  42 719-42-74
  ul. Os.Bratkowice 2
  99-400 Łowicz
  ---
  PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "TEREFERE"
  Niepubliczne
  46 837-20-04
  46 837-20-04
  ul. 3 Maja 3/5
  99-400 Łowicz
  ---
  PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE DIECEZJI ŁOWICKIEJ (IM. BŁ. BOLESŁAWA LAMENT)
  Niepubliczne
  46 837-62-18
  43 837-62-18
  ul. SEMINARYJNA 6 B
  99-400 Łowicz
  ---
 • Szkoły podstawowe w Łowiczu

 • 100,85 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Łowicz
  100,85
  Woj. łódzkie
  91,63
  Polska
  90,94
 • 99,95 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Łowicz
  99,95
  Woj. łódzkie
  90,78
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Łowicz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Łowicz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Łowicz
  21,0
  Woj. łódzkie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 21 Szkoły podstawowe ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 9
 •  
 • 123,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 104,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Łowiczu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łowiczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  46 837-37-85
  46 837-37-85
  ul. Kaliska 12
  99-400 Łowicz
  2147834
  Szkoła Podstawowa nr 2 im.Adama Mickiewicza w Łowiczu (Adam Mickiewicz)
  Publiczna
  46 837-57-04
  46 837-57-04
  ul. Adama Mickiewicza 1
  99-400 Łowicz
  1941435
  Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łowiczu (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  46 837-36-94
  46 837-36-94
  ul. Stanisławskiego 31a
  99-400 Łowicz
  1431731
  Szkoła Podstawowa nr 3 im. kard. Karola Wojtyły - Papieża Polaka w Łowiczu (Karol Wojtyła)
  Publiczna
  46 837-37-03
  46 837-34-68
  ul. Grunwaldzka 9
  99-400 Łowicz
  13248-
  Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Łowiczu (Jan Paweł II)
  Publiczna
  46 837-73-87
  46 837-73-87
  ul. Młodzieżowa 15
  99-400 Łowicz
  12208-
  Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju
  Publiczna
  46 837-66-10
  46 837-66-10
  ul. Pijarska 2
  99-400 Łowicz
  718628
  SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA
  Publiczna
  46 837-57-12
  46 837-57-12
  ul. POWSTAŃCÓW 1863 12G-H
  99-400 Łowicz
  543-
 • Szkoły gimnazjalne w Łowiczu

 • 132,02 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Łowicz
  132,02
  Woj. łódzkie
  100,03
  Polska
  98,90
 • 124,54 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Łowicz
  124,54
  Woj. łódzkie
  93,23
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Łowicz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Łowicz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Łowicz
  22,0
  Woj. łódzkie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 • 10 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 10
 •  
 • 85,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 60,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Łowiczu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łowiczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum nr 2 w Łowiczu (Jan Wegner)
  Publiczne
  46 837-06-88
  46 837-06-88
  ul. A. Mickiewicza 1
  99-400 Łowicz
  1436735
  Gimnazjum nr 1 w Łowiczu (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczne
  46 837-42-45
  46 830-01-83
  ul. Al. Sienkiewicza 62
  99-400 Łowicz
  1020228
  Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu
  Publiczne
  46 837-66-10
  46 837-66-10
  ul. Pijarska 2
  99-400 Łowicz
  616633
  Gimnazjum nr 3 w Łowiczu
  Publiczne
  46 837-37-03
  46 837-34-68
  ul. Grunwaldzka 9
  99-400 Łowicz
  6142-
  Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Łowiczu (Jan Paweł II)
  Publiczne
  46 837-73-87
  46 837-73-87
  ul. Młodzieżowa 15
  99-400 Łowicz
  6114-
  GIMNAZJUM SPECJALNE
  Publiczne
  46 837-57-12
  46 837-57-12
  ul. POWSTAŃCÓW 1863 12G-H
  99-400 Łowicz
  325-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Łowiczu

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Łowiczu w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 7 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Łowicz
  7,0
  Woj. łódzkie
  2,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 7 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 7
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 27 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 27
 • 79,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 61,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Łowicz
  25,0
  Woj. łódzkie
  23,0
  Polska
  23,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 125,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 84,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Łowicz
  23,0
  Woj. łódzkie
  25,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 23 Szkoły policealne ogółem
 • 23
 • 22 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 22
 • 24 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 24
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Łowiczu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łowiczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. T Kościuszki (T Kościuszko)
  Publiczne
  46 837-37-05
  46 837-37-05
  ul. Blich 10
  99-400 Łowicz
  22542-
  II Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu (Mikołaj Kopernik)
  Publiczne
  46 830-08-98
  46 830-08-98
  ul. Ułańska 2
  99-400 Łowicz
  1335536
  I Liceum Ogólnokształcące (Józef Chełmoński)
  Publiczne
  46 837-42-00
  46 837-42-00
  ul. Bonifraterska 3
  99-400 Łowicz
  1232833
  Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu
  Publiczne
  46 837-05-87
  46 837-05-87
  ul. Powstańców 1863 r 12 D
  99-400 Łowicz
  14321-
  IV LO (WŁADYSŁAW GRABSKI)
  Publiczne
  46 837-49-49
  46 837-49-49
  ul. KALISKA 5A
  99-400 Łowicz
  10304-
  TECHNIKUM NR 4 (WŁADYSŁAW GRABSKI)
  Publiczne
  46 837-49-49
  46 837-49-49
  ul. KALISKA 5A
  99-400 Łowicz
  10284-
  Technikum nr 1
  Publiczne
  46 837-42-01
  46 837-42-01
  ul. Podrzeczna 30
  99-400 Łowicz
  11219-
  Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu
  Publiczne
  46 837-66-10
  46 837-66-10
  ul. Pijarska 2
  99-400 Łowicz
  916332
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr1
  Publiczna
  46 837-42-01
  46 837-42-01
  ul. Podrzeczna 30
  99-400 Łowicz
  6143-
  Łowicka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Łowiczu
  Publiczna
  46 837-58-85
  46 837-50-27
  ul. UŁAŃSKA 2
  99-400 Łowicz
  4104-
  Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu
  Publiczna
  46 837-58-85
  46 837-50-27
  ul. UŁAŃSKA 2
  99-400 Łowicz
  497-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. T Kościuszki (T Kościuszko)
  Publiczna
  46 837-37-05
  46 837-37-05
  ul. Blich 10
  99-400 Łowicz
  362-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (T Kościuszko)
  Publiczna
  46 837-37-05
  46 837-37-05
  ul. Blich 10
  99-400 Łowicz
  358-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu
  Publiczna
  46 837-05-87
  46 837-05-87
  ul. Powstańców 1863 r. 12 D
  99-400 Łowicz
  344-
  Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (T Kościuszko)
  Publiczne
  46 837-37-05
  46 837-37-05
  ul. Blich 10
  99-400 Łowicz
  235-
 • Edukacyjne grupy wieku w Łowiczu

  (Dane powiatowe)
 • 19,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Łowicz, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Łowicz, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Łowicz, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)