Powiat braniewski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat braniewski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 41 954 Liczba mieszkańców
 • 1 202 km2 Powierzchnia
 • 35 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 53,3% Stopa urbanizacji
 • Krzysztof Kowalski Starosta
 • pl. Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo Adres starostwa powiatowego
 • NBR Tablice rejestracyjne
Powiat braniewski na mapie
Identyfikatory
 • 2802 TERYT (TERC)
Herb powiatu braniewskiego
powiat braniewski herb
Flaga powiatu braniewskiego
powiat braniewski flaga

powiat braniewski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie
055 620 55 03
055 620 55 06 055 620 55 00
Plac Strażacki 2
14-500 Braniewo
Komenda Powiatowa Policji w Braniewie
055 244 02 00
055 244 02 05 055 244 02 01
Moniuszki 11a
14-500 Braniewo
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Braniewie
055 644 02 77
55 644 02 76
ul. Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Braniewo
055 243 23 81
055 243 23 81
Królewiecka 26
14-500 Braniewo
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Braniewie
055 243 20 65
055 243 20 65
Żeromskiego 22
14-500 Braniewo
Starostwo Powiatowe w Braniewie
(55) 644-02-04
(55) 644-20-05
Plac Piłsudskiego
14-500 Braniewo

Powiat braniewski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat braniewski ma 41 954 mieszkańców, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 5,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu braniewskiego w 2050 roku wynosi 27 304, z czego 13 683 to kobiety, a 13 621 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu braniewskiego zawarli w 2016 roku 192 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  30,1% mieszkańców powiatu braniewskiego jest stanu wolnego, 52,2% żyje w małżeństwie, 5,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat braniewski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -55. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,3 na 1000 mieszkańców powiatu braniewskiego. W 2016 roku urodziło się 381 dzieci, w tym 50,4% dziewczynek i 49,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 404 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,87 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 45,3% zgonów w powiecie braniewskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,5% zgonów w powiecie braniewskim były nowotwory, a 5,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu braniewskiego przypada 10.37 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 319 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 567 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu braniewskiego -248. W tym samym roku 12 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 10 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  64,9% mieszkańców powiatu braniewskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu braniewskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 41 954 Liczba mieszkańców
 • 21 010 Kobiety
 • 20 944 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie braniewskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie braniewskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie braniewskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu braniewskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 27 304 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 13 683 Kobiety
 • 13 621 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie braniewskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie braniewskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie braniewskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu braniewskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 40,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. braniewski
  40,3 lat
  Warmińsko-mazurskie
  40,4 lat
  Polska
  41,2 lat
 • 41,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat braniewski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu braniewskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat braniewski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat braniewski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat braniewski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,1% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  30,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  28,7%
  Cała Polska
  28,8%
 • 24,4% Kobiety
  (Panny)
 • 35,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,2% Żonaci/Zamężne
 • powiat braniewski
  52,2%
  Warmińsko-mazurskie
  54,0%
  Kraj
  55,8%
 • 51,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • pow. braniewski
  9,2%
  Województwo
  9,0%
  Cały kraj
  9,6%
 • 15,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. braniewski
  5,4%
  Warmińsko-mazurskie
  5,6%
  Cały kraj
  5,0%
 • 5,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,0% Nieustalone
 • pow. braniewski
  3,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,7%
  Kraj
  0,8%
 • 3,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie braniewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie braniewskim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Powiat
  4,6
  Warmińsko-mazurskie
  4,7
  Cały kraj
  5,0
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • pow. braniewski
  1,7
  Warmińsko-mazurskie
  1,9
  Cała Polska
  1,7
 • 192 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie braniewskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie braniewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -55 Przyrost naturalny w roku 2016
 • 1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -56 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,3 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -1,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  -0,4
  Polska
  -0,2
 • -0,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie braniewskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie braniewskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie braniewskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie braniewskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 381 Urodzenia żywe
 • 192 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 189 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,4%
  49,6%
 • 9,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. braniewski
  9,1
  Województwo
  9,4
  Kraj
  10,0
 • 38,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  38,3
  Województwo
  39,0
  Kraj
  41,7
 • 20.98 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 20.98
 • 57.2 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 57.2
 • 76.67 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 76.67
 • 61.32 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61.32
 • 28.31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28.31
 • 6.59 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.59
 • 3 404 g Średnia waga noworodków
 • 3 289 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 522 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 404 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 393 g
  Kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 35 Waga 4000g - 4499g
 • 35
 • 132 Waga 3500g - 3999g
 • 132
 • 128 Waga 3000g - 3499g
 • 128
 • 56 Waga 2500g - 2999g
 • 56
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,25
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,28
  Cała Polska
  1,36
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,63
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,66
 • 0,87 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. braniewski
  0,87
  Województwo
  0,95
  Cała Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie braniewskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 436 Zgony
 • 191 Kobiety
  (Zgony)
 • 245 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,8%
  56,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,4 Zgony na 1000 ludności
 • powiat braniewski
  10,4
  Warmińsko-mazurskie
  9,8
  Cała Polska
  10,1
 • 114,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. braniewski
  114,4
  Warmińsko-mazurskie
  104,7
  Polska
  101,5
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. braniewski
  0,0
  Województwo
  5,0
  Kraj
  4,0
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat braniewski
  3,5
  Województwo
  3,4
  Cała Polska
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,3
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie braniewskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  41,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  39,1%
  Kraj
  45,7%
 • 25,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. braniewski
  25,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  29,0%
  Cały kraj
  26,7%
 • 5,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. braniewski
  5,6%
  Warmińsko-mazurskie
  6,4%
  Polska
  6,1%
 • 17,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  17,0
  Cała Polska
  5,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  65,4
  Polska
  74,3
 • 255,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  255,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  278,4
  Polska
  274,3
 • 262,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  262,1
  Polska
  261,6
 • 420,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 434,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 406,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  420,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  375,6
  Cały kraj
  469,0
 • 70,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 39,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 99,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. braniewski
  70,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  73,1
  Polska
  87,7
 • 4,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  4,7
  Warmińsko-mazurskie
  25,5
  Polska
  31,8
 • 18,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat braniewski
  18,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,1
  Polska
  8,0
 • 2,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. braniewski
  2,1%
  Województwo
  1,0%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 319 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 173 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 146 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 567 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 324 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 243 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -246 Saldo migracji
 • -152 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -94 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -248 Saldo migracji wewnętrznych
 • -151 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -97 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie braniewskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie braniewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 71,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 74,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat braniewski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat braniewski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie braniewskim oddano do użytku 103 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,46 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  61,2% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 38,8% na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie braniewskim to 3,70 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie braniewskim to 79,70 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie braniewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 103 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 2,46 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  2,46
  Warmińsko-mazurskie
  3,18
  Cały kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 40 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 381 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 3,70 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. braniewski
  3,70
  Województwo
  3,91
  Cała Polska
  3,96
 • 9,08 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. braniewski
  9,08
  Województwo
  12,45
  Cała Polska
  16,85
 • 8 204 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 79,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. braniewski
  79,7 m2
  Województwo
  90,6 m2
  Kraj
  94,5 m2
 • 0,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  0,20 m2
  Warmińsko-mazurskie
  0,29 m2
  Kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat braniewski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie braniewskim na 1000 mieszkańców pracuje 130 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie braniewskim wynosiło w 2016 roku 25,2% (30,1% wśród kobiet i 21,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie braniewskim wynosi 3 352,72 PLN, co odpowiada 78.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu braniewskiego 2 144 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 240 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -904.

  34,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu braniewskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 14,0% w przemyśle i budownictwie, a 15,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie braniewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 130 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  130,0
  Warmińsko-mazurskie
  196,0
  Cała Polska
  240,0
 • 25,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 30,1% Kobiety
 • 21,2% Mężczyźni
 • pow. braniewski
  25,2%
  Województwo
  14,2%
  Cały kraj
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie braniewskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie braniewskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie braniewskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie braniewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 353 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 353 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 619 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie braniewskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie braniewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 144 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 240 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -904 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,58 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie braniewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 34,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 40,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 14,0% Przemysł i budownictwo
 • 7,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 20,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 33,9% Pozostałe
 • 47,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 20,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie braniewskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie braniewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 5 471 Pracujący ogółem
 • 2 906 Kobiety
 • 2 565 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie braniewskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 64,9% W wieku produkcyjnym
 • 58,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 71,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat braniewski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 54,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat braniewski
  54,1
  Województwo
  58,4
  Cała Polska
  61,7
 • 27,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. braniewski
  27,2
  Warmińsko-mazurskie
  29,2
  Polska
  32,7
 • 101,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. braniewski
  101,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  100,2
  Cała Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat braniewski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie braniewskim stwierdzono 796 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,94 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie braniewskim wynosi 78,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu braniewskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,64 (wykrywalność 73%) oraz przeciwko mieniu - 7,00 (wykrywalność 55%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,50 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,19 (71%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 1,05 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie braniewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat braniewski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 796 Przestępstwa ogółem
 • 796
 • 531 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 531
 • 92 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 92
 • 105 Przestępstwa drogowe
 • 105
 • 44 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 44
 • 294 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 294
 • 18,94 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  18,94
  Warmińsko-mazurskie
  18,76
  Cała Polska
  19,48
 • 12,64 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,64
  Województwo
  12,58
  Cały kraj
  12,76
 • 2,19 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat braniewski
  2,19
  Warmińsko-mazurskie
  3,06
  Cały kraj
  3,91
 • 2,50 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. braniewski
  2,50
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,24
  Kraj
  1,91
 • 1,05 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,05
  Województwo
  0,64
  Kraj
  0,47
 • 7,00 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. braniewski
  7,00
  Warmińsko-mazurskie
  9,98
  Cała Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat braniewski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  79%
  Województwo
  67%
  Polska
  67%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat braniewski
  74%
  woj. warmińsko-mazurskie
  57%
  Kraj
  55%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. braniewski
  72%
  woj. warmińsko-mazurskie
  79%
  Polska
  83%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. braniewski
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  89%
  woj. warmińsko-mazurskie
  84%
  Polska
  83%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. braniewski
  55%
  Warmińsko-mazurskie
  48%
  Kraj
  46%

Powiat braniewski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 10 373 mieszkańców powiatu braniewskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 082 kobiet oraz 5 291 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 12,3% średnie ogólnokształcące, a 16,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,9% mieszkańców powiatu braniewskiego, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 25,9% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu braniewskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie braniewskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,3%) oraz zasadnicze zawodowe (16,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,7%) oraz podstawowe ukończone (24,5%).

  16,0% mieszkańców powiatu braniewskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,4% wśród dziewczynek i 16,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 681 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,53 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 23,6% ludności (23,0% wśród dziewczynek i 24,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 85,68.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,7% wśród dziewczyn i 11,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 96,27.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (12,7% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 35,4% mieszkańców powiatu braniewskiego w wieku potencjalnej nauki (36,2% kobiet i 34,6% mężczyzn).

 • 11,9% Wykształcenie wyższe
 • powiat braniewski
  11,9%
  Województwo
  15,1%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,3% W miastach
  (wyższe)
 • 5,7% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  30,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  31,4%
  Cała Polska
  33,3%
 • 32,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 38,4% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 22,4% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,0%
  Warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,2% W miastach
  (policealne)
 • 0,6% Na wsi
  (policealne)
 • 12,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,3%
  Województwo
  11,8%
  Polska
  12,4%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,3% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  16,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 12,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 21,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat braniewski
  21,9%
  Warmińsko-mazurskie
  21,5%
  Polska
  22,9%
 • 16,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 18,9% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,4% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. braniewski
  6,3%
  Województwo
  6,0%
  Cały kraj
  5,2%
 • 6,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,7% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 25,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  25,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 27,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 18,0% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 34,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. braniewski
  3,1%
  Warmińsko-mazurskie
  2,2%
  Cała Polska
  1,4%
 • 4,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,7% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie braniewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 681 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  681,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  748,0
  Kraj
  842,0
 • 1,53 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. braniewski
  1,53
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,33
  Polska
  1,12
 •  
 • 36,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 36,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 17,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie braniewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 85,68 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat braniewski
  85,68
  Województwo
  88,14
  Polska
  90,94
 • 84,32 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  84,32
  Województwo
  86,91
  Cała Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat braniewski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat braniewski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. braniewski
  16,0
  Warmińsko-mazurskie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4
 •  
 • 191,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 163,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie braniewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 96,27 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. braniewski
  96,27
  Warmińsko-mazurskie
  97,53
  Cały kraj
  98,90
 • 86,19 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. braniewski
  86,19
  Warmińsko-mazurskie
  88,28
  Cała Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat braniewski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat braniewski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat braniewski
  20,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 19
 •  
 • 103,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 84,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 0,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie braniewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie braniewskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  2,0
  Warmińsko-mazurskie
  2,0
  Kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 24 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 24
 • 28,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 18,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  25,0
  Województwo
  23,0
  Cała Polska
  23,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 34,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 21,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  20,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 20 Szkoły policealne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 20
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie braniewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 23,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 35,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 36,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 34,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat braniewski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat braniewski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat braniewski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)