Powiat kłodzki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat kłodzki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 161 856 Liczba mieszkańców
 • 1 642 km2 Powierzchnia
 • 100 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 65,1% Stopa urbanizacji
 • Maciej Awiżeń Starosta
 • ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko Adres starostwa powiatowego
 • DKL Tablice rejestracyjne
Powiat kłodzki na mapie
Identyfikatory
 • 0208 TERYT (TERC)
Herb powiatu kłodzkiego
powiat kłodzki herb
Flaga powiatu kłodzkiego
powiat kłodzki flaga

powiat kłodzki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
74 647 33 33
74 647 32 30
ul. Pl.Chopina 2 bud. "A" ul. Bohat.Getta 20A bud. "B"
57-300 Kłodzko
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku
74 865 72 01
74 865 72 03
Traugutta 7
57-300 Kłodzko
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłodzku
74 867 35 26
74 867 69 66
ul. Okrzei 16
57-300 Kłodzko
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłodzku
74 867 36 63
74 811 02 47
ul. Kłodzka 12
57-500 Bystrzyca Kłodzka
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
(74) 865-75-23
(74) 867-32-32
ul. Okrzei
57-300 Kłodzko

Powiat kłodzki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie kłodzkim oddano do użytku 218 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,34 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  95,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 4,1% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 96,2% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 3,8% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kłodzkim to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie kłodzkim to 142,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kłodzkim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 218 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 1,34 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat kłodzki
  1,34
  Województwo
  4,83
  Cały kraj
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 201 Użytek własny
 • 8 Sprzedaż lub wynajem
 • 96,2%
  3,8%
 • 1 200 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. kłodzki
  5,50
  Województwo
  3,69
  Polska
  4,13
 • 7,39 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat kłodzki
  7,39
  Województwo
  17,84
  Kraj
  15,89
 • 30 951 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 142,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. kłodzki
  142,0 m2
  Dolnośląskie
  88,4 m2
  Polska
  99,8 m2
 • 0,19 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. kłodzki
  0,19 m2
  Województwo
  0,43 m2
  Cała Polska
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kłodzki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat kłodzki ma 161 856 mieszkańców, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 4,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu kłodzkiego zawarli w 2015 roku 687 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  31,4% mieszkańców powiatu kłodzkiego jest stanu wolnego, 51,3% żyje w małżeństwie, 6,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kłodzki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -863. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,3 na 1000 mieszkańców powiatu kłodzkiego. W 2015 roku urodziło się 1 191 dzieci, w tym 47,5% dziewczynek i 52,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 315 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,58 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 49,5% zgonów w powiecie kłodzkim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,2% zgonów w powiecie kłodzkim były nowotwory, a 5,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kłodzkiego przypada 12.61 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 1 267 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 634 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kłodzkiego -367. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,6% mieszkańców powiatu kłodzkiego jest w wieku produkcyjnym, 15,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kłodzkiego

 • 161 856 Liczba mieszkańców
 • 83 725 Kobiety
 • 78 131 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kłodzkim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kłodzkim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kłodzkim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kłodzkiego w latach 2017-2050

 • 115 087 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 58 606 Kobiety
 • 56 481 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kłodzkim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kłodzkim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kłodzkim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kłodzkiego

 • 43,0 latŚredni wiek mieszkańców
 • Powiat
  43,0 lat
  Dolnośląskie
  41,7 lat
  Kraj
  40,9 lat
 • 44,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kłodzki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kłodzkiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kłodzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kłodzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kłodzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,4% Kawalerowie/Panny
 • pow. kłodzki
  31,4%
  woj. dolnośląskie
  29,8%
  Polska
  28,8%
 • 26,2% Kobiety
  (Panny)
 • 37,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,3%Żonaci/Zamężne
 • pow. kłodzki
  51,3%
  woj. dolnośląskie
  53,4%
  Cała Polska
  55,8%
 • 49,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,7% Wdowcy/Wdowy
 • pow. kłodzki
  10,7%
  Województwo
  9,7%
  Kraj
  9,6%
 • 17,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  6,6%
  woj. dolnośląskie
  6,6%
  Cały kraj
  5,0%
 • 7,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,1%
  woj. dolnośląskie
  0,5%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kłodzkim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kłodzkim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Powiat
  4,2
  Województwo
  4,5
  Cała Polska
  4,9
 • 2,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • pow. kłodzki
  2,0
  woj. dolnośląskie
  1,9
  Cały kraj
  1,8
 • 687 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kłodzkim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kłodzkim

 • -863 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -441 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -422 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,3 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. kłodzki
  -5,3
  Województwo
  -1,8
  Polska
  -0,7
 • -5,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kłodzkim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kłodzkim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kłodzkim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kłodzkim w roku 2015

 • 1 191 Urodzenia żywe
 • 566 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 625 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,5%
  52,5%
 • 7,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,3
  woj. dolnośląskie
  9,0
  Cała Polska
  9,6
 • 32,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat kłodzki
  32,5
  Województwo
  38,1
  Cała Polska
  40,1
 • 18.13 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 18.13
 • 47.2 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47.2
 • 69.8 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 69.8
 • 51.64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 51.64
 • 23.37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 23.37
 • 5.12 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.12
 • 3 315 gŚrednia waga noworodków
 • 3 230 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 393 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 315 g
  woj. dolnośląskie
  3 256 g
  Cały kraj
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 100 Waga 4000g - 4499g
 • 100
 • 351 Waga 3500g - 3999g
 • 351
 • 430 Waga 3000g - 3499g
 • 430
 • 204 Waga 2500g - 2999g
 • 204
 • 56 Waga 2000g - 2499g
 • 56
 • 17 Waga 1500g - 1999g
 • 17
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,07 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,07
  Województwo
  1,21
  Polska
  1,29
 • 0,51 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat kłodzki
  0,51
  Dolnośląskie
  0,59
  Polska
  0,63
 • 0,58 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat kłodzki
  0,58
  Województwo
  0,83
  Cały kraj
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie kłodzkim w roku 2015

 • 2 054 Zgony
 • 1 007 Kobiety
  (Zgony)
 • 1 047 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,0%
  51,0%
 • 6 Zgony niemowląt
 • 4 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 66,7%
  33,3%
 • 12,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,6
  woj. dolnośląskie
  10,9
  Cały kraj
  10,3
 • 172,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. kłodzki
  172,5
  woj. dolnośląskie
  120,1
  Polska
  106,9
 • 5,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat kłodzki
  5,0
  Województwo
  3,8
  Kraj
  4,0
 • 4,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,4
  Dolnośląskie
  3,6
  Cała Polska
  3,2
 • 1,9 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,9
  Cały kraj
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kłodzkim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  47,7%
  woj. dolnośląskie
  45,1%
  Polska
  45,1%
 • 25,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat kłodzki
  25,3%
  woj. dolnośląskie
  27,5%
  Kraj
  26,6%
 • 5,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,6%
  woj. dolnośląskie
  5,8%
  Cały kraj
  5,4%
 • 3,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  3,1
  Polska
  3,9
 • 74,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  74,6
  Kraj
  70,2
 • 297,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. kłodzki
  297,9
  Dolnośląskie
  282,5
  Kraj
  260,7
 • 265,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  265,6
  Cały kraj
  248,3
 • 561,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 580,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 540,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  561,1
  Województwo
  463,6
  Polska
  441,1
 • 131,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 76,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 186,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat kłodzki
  131,7
  woj. dolnośląskie
  97,4
  Kraj
  85,7
 • 30,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  30,6
  Województwo
  29,9
  Cały kraj
  30,1
 • 16,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  16,5
  Dolnośląskie
  9,7
  Cały kraj
  8,2
 • 1,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat kłodzki
  1,5%
  woj. dolnośląskie
  1,0%
  Cała Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 1 267 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 657 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 610 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 634 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 862 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 772 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -367 Saldo migracji
 • -205 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -162 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -367 Saldo migracji wewnętrznych
 • -205 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -162 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kłodzkim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kłodzkim

 • 12,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kłodzki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kłodzki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie kłodzkim na 1000 mieszkańców pracuje 155 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kłodzkim wynosiło w 2015 roku 19,9% (21,0% wśród kobiet i 18,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kłodzkim wynosi 3 410,23 PLN, co odpowiada 82.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kłodzkiego 14 087 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 10 265 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 822.

  18,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kłodzkiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,3% w przemyśle i budownictwie, a 6,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 6,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kłodzkim

 • 155 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  155,0
  Dolnośląskie
  255,0
  Cały kraj
  232,0
 • 19,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 21,0% Kobiety
 • 18,9% Mężczyźni
 • Powiat
  19,9%
  Województwo
  8,5%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kłodzkim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kłodzkim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kłodzkim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kłodzkim

 • 3 410 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. kłodzki
  3 410 PLN
  Dolnośląskie
  4 204 PLN
  Cała Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kłodzkim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kłodzkim

 • 14 087 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 10 265 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 822 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,73 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kłodzkim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,3% Przemysł i budownictwo
 • 12,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 35,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 6,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 6,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 12,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 14,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 38,5% Pozostałe
 • 51,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 23,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kłodzkim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kłodzkim

 • 25 125 Pracujący ogółem
 • 14 046 Kobiety
 • 11 079 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kłodzkim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 15,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,6% W wieku produkcyjnym
 • 56,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kłodzki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 59,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  59,7
  woj. dolnośląskie
  59,3
  Cała Polska
  60,1
 • 35,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. kłodzki
  35,0
  woj. dolnośląskie
  32,6
  Kraj
  31,4
 • 141,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  141,6
  Województwo
  122,1
  Cały kraj
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 60,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kłodzki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie kłodzkim stwierdzono 3 242 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,90 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kłodzkim wynosi 70,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kłodzkiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,61 (wykrywalność 59%) oraz przeciwko mieniu - 9,27 (wykrywalność 49%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,06 (87%), drogowe - 2,41 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,50 (74%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kłodzkim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kłodzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 242 Przestępstwa ogółem
 • 3 242
 • 2 054 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 2 054
 • 662 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 662
 • 393 Przestępstwa drogowe
 • 393
 • 82 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 82
 • 1 510 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 510
 • 19,90 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat kłodzki
  19,90
  Województwo
  27,33
  Cała Polska
  20,80
 • 12,61 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat kłodzki
  12,61
  Województwo
  19,96
  Cały kraj
  13,59
 • 4,06 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,06
  woj. dolnośląskie
  4,28
  Cały kraj
  4,36
 • 2,41 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat kłodzki
  2,41
  Województwo
  2,18
  Cała Polska
  1,99
 • 0,50 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat kłodzki
  0,50
  woj. dolnośląskie
  0,47
  Cała Polska
  0,45
 • 9,27 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. kłodzki
  9,27
  woj. dolnośląskie
  17,00
  Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kłodzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. kłodzki
  71%
  Województwo
  60%
  Cały kraj
  65%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  59%
  woj. dolnośląskie
  50%
  Kraj
  52%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  87%
  woj. dolnośląskie
  81%
  Kraj
  84%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. kłodzki
  98%
  woj. dolnośląskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  74%
  Dolnośląskie
  82%
  Kraj
  82%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat kłodzki
  50%
  Dolnośląskie
  44%
  Polska
  46%

Powiat kłodzki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 34 464 mieszkańców powiatu kłodzkiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 16 701 kobiet oraz 17 763 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 13,0% średnie ogólnokształcące, a 19,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,5% mieszkańców powiatu kłodzkiego, gimnazjalnym 4,9%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 1,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kłodzkiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kłodzkim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,6%) oraz średnie zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,2%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  16,9% mieszkańców powiatu kłodzkiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,0% wśród dziewczynek i 16,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 794 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,06 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,0% ludności (25,0% wśród dziewczynek i 25,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 85,70.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,9% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,9% wśród dziewczyn i 11,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 97,51.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 22 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,3% mieszkańców powiatu kłodzkiego w wieku potencjalnej nauki (33,3% kobiet i 33,2% mężczyzn).

 • 11,7% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,7%
  woj. dolnośląskie
  17,9%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 13,5% W miastach
  (wyższe)
 • 8,6% Na wsi
  (wyższe)
 • 36,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  36,0%
  Województwo
  35,0%
  Cała Polska
  33,3%
 • 38,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,2% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 30,2% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,8%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 5,3% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,5% W miastach
  (policealne)
 • 2,6% Na wsi
  (policealne)
 • 13,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  13,0%
  Dolnośląskie
  12,9%
  Polska
  12,4%
 • 15,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,9% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat kłodzki
  19,2%
  Województwo
  18,9%
  Cały kraj
  18,1%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,1% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 23,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,5%
  woj. dolnośląskie
  22,8%
  Polska
  22,9%
 • 17,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,8% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,7% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. kłodzki
  4,9%
  Województwo
  4,7%
  Polska
  5,2%
 • 4,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,7% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  22,1%
  Dolnośląskie
  18,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 23,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 19,5% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 26,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat kłodzki
  1,7%
  Dolnośląskie
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 2,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,4% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kłodzkim

 • 794 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat kłodzki
  794,0
  woj. dolnośląskie
  848,0
  Cała Polska
  842,0
 • 1,06 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,06
  woj. dolnośląskie
  1,07
  Cały kraj
  1,12
 •  
 • 230,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 229,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 24,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 6,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kłodzkim

 • 85,70 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat kłodzki
  85,70
  woj. dolnośląskie
  89,83
  Polska
  90,94
 • 84,13 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  84,13
  woj. dolnośląskie
  88,87
  Cała Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kłodzki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kłodzki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat kłodzki
  17,0
  Województwo
  19,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 615,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 521,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 94,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 58,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 52,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie kłodzkim

 • 97,51 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  97,51
  Dolnośląskie
  97,70
  Cała Polska
  98,90
 • 86,72 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat kłodzki
  86,72
  Dolnośląskie
  89,32
  Kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kłodzki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kłodzki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat kłodzki
  19,0
  woj. dolnośląskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 • 16 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 16
 •  
 • 323,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 239,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 84,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 27,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 2,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie kłodzkim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłodzkim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. kłodzki
  2,0
  woj. dolnośląskie
  2,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 28 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 28
 • 114,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 82,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 17,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  22,0
  Dolnośląskie
  24,0
  Cały kraj
  23,0
 • 22 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 22
 • 22 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 22
 • 175,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 109,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 65,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  25,0
  Dolnośląskie
  20,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 25 Szkoły policealne ogółem
 • 25
 • 21 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 21
 • 25 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 25
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kłodzkim

 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kłodzki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kłodzki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kłodzki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)