Powiat kłodzki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat kłodzki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 161 452 Liczba mieszkańców
 • 1 642 km2 Powierzchnia
 • 98 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 65,1% Stopa urbanizacji
 • Maciej Awiżeń Starosta
 • ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko Adres starostwa powiatowego
 • DKL Tablice rejestracyjne
Powiat kłodzki na mapie
Identyfikatory
 • 0208 TERYT (TERC)
Herb powiatu kłodzkiego
powiat kłodzki herb
Flaga powiatu kłodzkiego
powiat kłodzki flaga

powiat kłodzki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
74 647 33 33
74 647 32 30
ul. Pl.Chopina 2 bud. "A" ul. Bohat.Getta 20A bud. "B"
57-300 Kłodzko
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku
74 865 72 01
74 865 72 03
Traugutta 7
57-300 Kłodzko
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłodzku
74 867 35 26
74 867 69 66
ul. Okrzei 16
57-300 Kłodzko
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłodzku
74 867 36 63
74 811 02 47
ul. Kłodzka 12
57-500 Bystrzyca Kłodzka
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
(74) 865-75-23
(74) 867-32-32
ul. Okrzei
57-300 Kłodzko

Powiat kłodzki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat kłodzki ma 161 452 mieszkańców, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 5,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,3 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kłodzkiego w 2050 roku wynosi 115 087, z czego 58 606 to kobiety, a 56 481 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kłodzkiego zawarli w 2016 roku 798 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  31,4% mieszkańców powiatu kłodzkiego jest stanu wolnego, 51,3% żyje w małżeństwie, 6,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kłodzki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -864. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,3 na 1000 mieszkańców powiatu kłodzkiego. W 2016 roku urodziło się 1 151 dzieci, w tym 48,7% dziewczynek i 51,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 331 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 49,5% zgonów w powiecie kłodzkim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,2% zgonów w powiecie kłodzkim były nowotwory, a 5,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kłodzkiego przypada 12.45 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 1 281 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 535 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kłodzkiego -254. W tym samym roku 52 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 118 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -66.

  61,8% mieszkańców powiatu kłodzkiego jest w wieku produkcyjnym, 15,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kłodzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 161 452 Liczba mieszkańców
 • 83 551 Kobiety
 • 77 901 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kłodzkim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kłodzkim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kłodzkim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kłodzkiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 115 087 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 58 606 Kobiety
 • 56 481 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kłodzkim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kłodzkim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kłodzkim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kłodzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 43,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat kłodzki
  43,3 lat
  Województwo
  42,0 lat
  Cały kraj
  41,2 lat
 • 45,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kłodzki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kłodzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kłodzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kłodzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kłodzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,4% Kawalerowie/Panny
 • pow. kłodzki
  31,4%
  Województwo
  29,8%
  Polska
  28,8%
 • 26,2% Kobiety
  (Panny)
 • 37,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,3% Żonaci/Zamężne
 • powiat kłodzki
  51,3%
  Województwo
  53,4%
  Kraj
  55,8%
 • 49,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,7% Wdowcy/Wdowy
 • pow. kłodzki
  10,7%
  Dolnośląskie
  9,7%
  Polska
  9,6%
 • 17,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. kłodzki
  6,6%
  Województwo
  6,6%
  Cała Polska
  5,0%
 • 7,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Powiat
  0,1%
  Dolnośląskie
  0,5%
  Kraj
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kłodzkim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • pow. kłodzki
  4,9
  woj. dolnośląskie
  4,8
  Polska
  5,0
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • pow. kłodzki
  1,9
  woj. dolnośląskie
  1,7
  Cała Polska
  1,7
 • 798 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kłodzkim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -864 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -416 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -448 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,3 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. kłodzki
  -5,3
  Województwo
  -1,1
  Kraj
  -0,2
 • -5,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kłodzkim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kłodzkim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kłodzkim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kłodzkim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 151 Urodzenia żywe
 • 560 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 591 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,7%
  51,3%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,1
  woj. dolnośląskie
  9,5
  Cały kraj
  10,0
 • 31,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  31,7
  woj. dolnośląskie
  40,1
  Cała Polska
  41,7
 • 14.95 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14.95
 • 47.33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47.33
 • 63.68 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 63.68
 • 55.4 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 55.4
 • 25.19 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25.19
 • 5.13 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.13
 • 3 331 g Średnia waga noworodków
 • 3 267 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 391 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 331 g
  Województwo
  3 339 g
  Cała Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 90 Waga 4000g - 4499g
 • 90
 • 349 Waga 3500g - 3999g
 • 349
 • 425 Waga 3000g - 3499g
 • 425
 • 211 Waga 2500g - 2999g
 • 211
 • 38 Waga 2000g - 2499g
 • 38
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 11 Waga 1000g - 1499g
 • 11
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,06 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. kłodzki
  1,06
  woj. dolnośląskie
  1,29
  Cały kraj
  1,36
 • 0,51 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. kłodzki
  0,51
  Województwo
  0,62
  Polska
  0,66
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,57
  woj. dolnośląskie
  0,90
  Cała Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie kłodzkim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 015 Zgony
 • 976 Kobiety
  (Zgony)
 • 1 039 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,4%
  51,6%
 • 8 Zgony niemowląt
 • 6 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 75,0%
  25,0%
 • 12,5 Zgony na 1000 ludności
 • powiat kłodzki
  12,5
  Województwo
  10,5
  Cała Polska
  10,1
 • 175,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  175,1
  woj. dolnośląskie
  111,3
  Cały kraj
  101,5
 • 7,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  7,0
  Województwo
  3,8
  Polska
  4,0
 • 4,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat kłodzki
  4,6
  Dolnośląskie
  3,5
  Polska
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  1,6
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kłodzkim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  47,9%
  Województwo
  45,1%
  Kraj
  45,7%
 • 24,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  24,4%
  woj. dolnośląskie
  27,4%
  Kraj
  26,7%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat kłodzki
  6,3%
  Dolnośląskie
  6,3%
  Cały kraj
  6,1%
 • 8,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  8,5
  Cały kraj
  5,9
 • 78,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  78,7
  Cała Polska
  74,3
 • 308,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  308,1
  Województwo
  297,3
  Cały kraj
  274,3
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  281,7
  Polska
  261,6
 • 603,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 633,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 572,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat kłodzki
  603,9
  woj. dolnośląskie
  489,6
  Kraj
  469,0
 • 125,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 70,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 179,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  125,1
  woj. dolnośląskie
  97,3
  Cały kraj
  87,7
 • 36,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  36,8
  Dolnośląskie
  32,6
  Cały kraj
  31,8
 • 15,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. kłodzki
  15,4
  Dolnośląskie
  8,9
  Polska
  8,0
 • 1,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. kłodzki
  1,3%
  woj. dolnośląskie
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 281 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 700 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 581 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 52 Zameldowania z zagranicy
 • 23 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 29 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 535 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 828 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 707 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 118 Wymeldowania za granicę
 • 54 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 64 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -320 Saldo migracji
 • -159 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -161 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -254 Saldo migracji wewnętrznych
 • -128 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -126 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -66 Saldo migracji zagranicznych
 • -31 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -35 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kłodzkim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 12,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kłodzki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kłodzki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie kłodzkim oddano do użytku 414 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,56 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  47,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 38,2% na sprzedaż lub wynajem, 14,5% jako mieszkania komunalne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 98,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 2,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kłodzkim to 3,63 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie kłodzkim to 94,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 414 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 2,56 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  2,56
  Województwo
  5,68
  Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 192 Użytek własny
 • 4 Sprzedaż lub wynajem
 • 98,0%
  2,0%
 • 1 503 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 3,63 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat kłodzki
  3,63
  woj. dolnośląskie
  3,55
  Kraj
  3,96
 • 9,31 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  9,31
  Województwo
  20,19
  Cały kraj
  16,85
 • 38 913 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 94,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  94,0 m2
  Dolnośląskie
  81,1 m2
  Cały kraj
  94,5 m2
 • 0,24 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat kłodzki
  0,24 m2
  woj. dolnośląskie
  0,46 m2
  Cała Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kłodzki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie kłodzkim na 1000 mieszkańców pracuje 159 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 55,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kłodzkim wynosiło w 2016 roku 16,2% (17,8% wśród kobiet i 14,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kłodzkim wynosi 3 526,67 PLN, co odpowiada 82.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kłodzkiego 14 087 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 10 265 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 822.

  17,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kłodzkiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,6% w przemyśle i budownictwie, a 16,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 159 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  159,0
  Dolnośląskie
  262,0
  Cały kraj
  240,0
 • 16,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 17,8% Kobiety
 • 14,8% Mężczyźni
 • Powiat
  16,2%
  Województwo
  7,3%
  Polska
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kłodzkim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kłodzkim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kłodzkim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 527 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. kłodzki
  3 527 PLN
  Dolnośląskie
  4 386 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kłodzkim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 14 087 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 10 265 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 822 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,73 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,6% Przemysł i budownictwo
 • 13,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 38,5% Pozostałe
 • 51,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kłodzkim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 25 729 Pracujący ogółem
 • 14 231 Kobiety
 • 11 498 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kłodzkim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,8% W wieku produkcyjnym
 • 55,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kłodzki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 61,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  61,7
  woj. dolnośląskie
  61,3
  Cała Polska
  61,7
 • 36,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. kłodzki
  36,9
  woj. dolnośląskie
  34,2
  Kraj
  32,7
 • 148,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  148,4
  Województwo
  126,3
  Cały kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 60,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kłodzki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie kłodzkim stwierdzono 2 864 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,69 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kłodzkim wynosi 68,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kłodzkiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,65 (wykrywalność 61%) oraz przeciwko mieniu - 9,06 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,88 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,40 (76%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,64 (79%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kłodzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 864 Przestępstwa ogółem
 • 2 864
 • 2 047 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 2 047
 • 388 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 388
 • 304 Przestępstwa drogowe
 • 304
 • 104 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 104
 • 1 467 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 467
 • 17,69 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat kłodzki
  17,69
  Województwo
  25,73
  Cała Polska
  19,48
 • 12,65 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat kłodzki
  12,65
  Województwo
  19,01
  Cały kraj
  12,76
 • 2,40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,40
  woj. dolnośląskie
  3,66
  Cały kraj
  3,91
 • 1,88 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat kłodzki
  1,88
  Województwo
  2,05
  Cała Polska
  1,91
 • 0,64 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat kłodzki
  0,64
  woj. dolnośląskie
  0,50
  Cała Polska
  0,47
 • 9,06 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. kłodzki
  9,06
  woj. dolnośląskie
  15,40
  Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kłodzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. kłodzki
  69%
  Województwo
  61%
  Cały kraj
  67%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  61%
  woj. dolnośląskie
  52%
  Kraj
  55%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  77%
  woj. dolnośląskie
  78%
  Kraj
  83%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. kłodzki
  99%
  woj. dolnośląskie
  98%
  Kraj
  99%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  80%
  Dolnośląskie
  81%
  Kraj
  83%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat kłodzki
  48%
  Dolnośląskie
  41%
  Polska
  46%

Powiat kłodzki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 33 646 mieszkańców powiatu kłodzkiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 16 282 kobiet oraz 17 364 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 13,0% średnie ogólnokształcące, a 19,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,5% mieszkańców powiatu kłodzkiego, gimnazjalnym 4,9%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 1,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kłodzkiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kłodzkim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,6%) oraz średnie zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,2%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  16,2% mieszkańców powiatu kłodzkiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,0% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 794 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,06 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,6% ludności (26,7% wśród dziewczynek i 26,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 85,70.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,9% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,0% wśród dziewczyn i 11,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 97,51.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 22 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,8% mieszkańców powiatu kłodzkiego w wieku potencjalnej nauki (32,8% kobiet i 32,7% mężczyzn).

 • 11,7% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,7%
  woj. dolnośląskie
  17,9%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 13,5% W miastach
  (wyższe)
 • 8,6% Na wsi
  (wyższe)
 • 36,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  36,0%
  Województwo
  35,0%
  Cała Polska
  33,3%
 • 38,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,2% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 30,2% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,8%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 5,3% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,5% W miastach
  (policealne)
 • 2,6% Na wsi
  (policealne)
 • 13,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  13,0%
  Dolnośląskie
  12,9%
  Polska
  12,4%
 • 15,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,9% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat kłodzki
  19,2%
  Województwo
  18,9%
  Cały kraj
  18,1%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,1% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 23,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,5%
  woj. dolnośląskie
  22,8%
  Polska
  22,9%
 • 17,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,8% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,7% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. kłodzki
  4,9%
  Województwo
  4,7%
  Polska
  5,2%
 • 4,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,7% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  22,1%
  Dolnośląskie
  18,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 23,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 19,5% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 26,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat kłodzki
  1,7%
  Dolnośląskie
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 2,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,4% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 794 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat kłodzki
  794,0
  woj. dolnośląskie
  848,0
  Cała Polska
  842,0
 • 1,06 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,06
  woj. dolnośląskie
  1,07
  Cały kraj
  1,12
 •  
 • 230,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 229,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 24,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 6,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 85,70 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat kłodzki
  85,70
  woj. dolnośląskie
  89,83
  Polska
  90,94
 • 84,13 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  84,13
  woj. dolnośląskie
  88,87
  Cała Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kłodzki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kłodzki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat kłodzki
  17,0
  Województwo
  19,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 615,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 521,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 94,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 58,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 52,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 97,51 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  97,51
  Dolnośląskie
  97,70
  Cała Polska
  98,90
 • 86,72 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat kłodzki
  86,72
  Dolnośląskie
  89,32
  Kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kłodzki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kłodzki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat kłodzki
  19,0
  woj. dolnośląskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 • 16 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 16
 •  
 • 323,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 239,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 84,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 27,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 2,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłodzkim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. kłodzki
  2,0
  woj. dolnośląskie
  2,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 28 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 28
 • 114,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 82,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 17,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  22,0
  Dolnośląskie
  24,0
  Cały kraj
  23,0
 • 22 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 22
 • 22 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 22
 • 175,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 109,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 65,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  25,0
  Dolnośląskie
  20,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 25 Szkoły policealne ogółem
 • 25
 • 21 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 21
 • 25 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 25
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kłodzki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kłodzki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kłodzki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)