Województwo świętokrzyskie w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, tabele, edukacja, demografia)

Woj. świętokrzyskie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • 1 254 505 Liczba mieszkańców
 • 11 711 km² Powierzchnia
 • 108 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 44,8% Stopa urbanizacji
 • Kielce Siedziba wojewody
 • al. IX Wieków Kielc 3 Urząd Wojewódzki
 • Bożentyna Pałka-Koruba Wojewoda
 • Kielce Siedziba sejmiku
 • al. IX Wieków Kielc 3 Urząd Marszałkowski
 • Adam Jarubas Marszałek
 • T Tablica rejestracyjna
Mapa
Identyfikatory
 • 26 TERYT (TERC)
Herb woj. świętokrzyskie
Woj. świętokrzyskie herb
Flaga woj. świętokrzyskie
Woj. świętokrzyskie flaga
 • Miasta na prawach powiatu w woj. świętokrzyskim (1)
 • Kielce

Woj. świętokrzyskie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Mieszkania oddane do użytkowania w świętokrzyskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 409 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 2 338 Użytek własny
 • 106 Sprzedaż lub wynajem
 • 95,7%
  4,3%
 • 16 237 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 4,76 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Woj. świętokrzyskie
  4,76
  Polska
  4,13
 • 371 768 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 109,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Woj. świętokrzyskie
  109,1 m2
  Polska
  99,8 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. świętokrzyskie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Woj. świętokrzyskie ma 1 254 505 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 3,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy świętokrzyskiego zawarli w 2015 roku 5 892 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla kraju. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,7% mieszkańców świętokrzyskiego jest stanu wolnego, 57,2% żyje w małżeństwie, 4,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,5% to wdowy/wdowcy.

  Woj. świętokrzyskie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -3 830. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,0 na 1000 mieszkańców świętokrzyskiego. W 2015 roku urodziło się 10 579 dzieci, w tym 49,8% dziewczynek i 50,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 355 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,73 i jest znacznie mniejszy od średniej dla całego kraju.

  W 2013 roku 51,7% zgonów w świętokrzyskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,9% zgonów w świętokrzyskim były nowotwory, a 4,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności świętokrzyskiego przypada 11.44 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla Polski.

  W 2015 roku zarejestrowano 9 746 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 12 014 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla świętokrzyskiego -2 268. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,1% mieszkańców świętokrzyskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców świętokrzyskiego

 • 1 254 505 Liczba mieszkańców
 • 642 603 Kobiety
 • 611 902 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w świętokrzyskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w świętokrzyskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w świętokrzyskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców świętokrzyskiego w latach 2017-2050

 • 976 938 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 497 092 Kobiety
 • 479 846 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w świętokrzyskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w świętokrzyskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w świętokrzyskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców świętokrzyskiego

 • 42,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Woj. świętokrzyskie
  42,0 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 43,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Woj. świętokrzyskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców świętokrzyskiego

 • Wykres - Stan cywilny - Woj. świętokrzyskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Woj. świętokrzyskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Woj. świętokrzyskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Woj. świętokrzyskie
  27,7%
  Polska
  28,8%
 • 21,8% Kobiety
  (Panny)
 • 33,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,2% Żonaci/Zamężne
 • Woj. świętokrzyskie
  57,2%
  Polska
  55,8%
 • 55,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,5% Wdowcy/Wdowy
 • Woj. świętokrzyskie
  10,5%
  Polska
  9,6%
 • 17,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Woj. świętokrzyskie
  4,0%
  Polska
  5,0%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Woj. świętokrzyskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w świętokrzyskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w świętokrzyskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Woj. świętokrzyskie
  4,7
  Polska
  4,9
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Woj. świętokrzyskie
  1,4
  Polska
  1,8
 • 5 892 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w świętokrzyskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w świętokrzyskim

 • -3 830 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -1 396 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -2 434 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,0 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Woj. świętokrzyskie
  -3,0
  Polska
  -0,7
 • -2,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w świętokrzyskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w świętokrzyskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w świętokrzyskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w świętokrzyskim w roku 2015

 • 10 579 Urodzenia żywe
 • 5 272 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 5 307 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,8%
  50,2%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Woj. świętokrzyskie
  8,4
  Polska
  9,6
 • 36,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Woj. świętokrzyskie
  36,3
  Polska
  40,1
 • 9.54 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.54
 • 43.54 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43.54
 • 85.66 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 85.66
 • 66.66 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 66.66
 • 26.54 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26.54
 • 5.67 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.67
 • 0.24 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.24
 • 3 355 g Średnia waga noworodków
 • 3 288 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 423 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Woj. świętokrzyskie
  3 355 g
  Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 10 Waga 5000g i więcej
 • 10
 • 98 Waga 4500g - 4999g
 • 98
 • 843 Waga 4000g - 4499g
 • 843
 • 3 335 Waga 3500g - 3999g
 • 3 335
 • 4 086 Waga 3000g - 3499g
 • 4 086
 • 1 627 Waga 2500g - 2999g
 • 1 627
 • 385 Waga 2000g - 2499g
 • 385
 • 102 Waga 1500g - 1999g
 • 102
 • 52 Waga 1000g - 1499g
 • 52
 • 26 Waga 600g - 999g
 • 26
 • 10 Waga poniżej 600g
 • 10
 • 1,18 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Woj. świętokrzyskie
  1,18
  Polska
  1,29
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Woj. świętokrzyskie
  0,59
  Polska
  0,63
 • 0,73 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Woj. świętokrzyskie
  0,73
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w świętokrzyskim w roku 2015

 • 14 409 Zgony
 • 6 668 Kobiety
  (Zgony)
 • 7 741 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,3%
  53,7%
 • 40 Zgony niemowląt
 • 23 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 17 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 57,5%
  42,5%
 • 11,4 Zgony na 1000 ludności
 • Woj. świętokrzyskie
  11,4
  Polska
  10,3
 • 136,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Woj. świętokrzyskie
  136,2
  Polska
  106,9
 • 3,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Woj. świętokrzyskie
  3,8
  Polska
  4,0
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Woj. świętokrzyskie
  3,4
  Polska
  3,2
 • 2,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. świętokrzyskie
  2,1
  Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w świętokrzyskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Woj. świętokrzyskie
  50,7%
  Polska
  45,1%
 • 23,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Woj. świętokrzyskie
  23,3%
  Polska
  26,6%
 • 2,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Woj. świętokrzyskie
  2,9%
  Polska
  5,4%
 • 0,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Woj. świętokrzyskie
  0,1
  Polska
  3,9
 • 79,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. świętokrzyskie
  79,7
  Polska
  70,2
 • 251,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Woj. świętokrzyskie
  251,3
  Polska
  260,7
 • 243,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Woj. świętokrzyskie
  243,0
  Polska
  248,3
 • 545,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 581,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 508,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Woj. świętokrzyskie
  545,7
  Polska
  441,1
 • 101,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 49,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 151,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Woj. świętokrzyskie
  101,4
  Polska
  85,7
 • 31,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Woj. świętokrzyskie
  31,2
  Polska
  30,1
 • 5,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Woj. świętokrzyskie
  5,7
  Polska
  8,2
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Woj. świętokrzyskie
  0,6%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 9 746 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 5 206 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 540 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 12 014 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 6 412 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 602 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -2 268 Saldo migracji
 • -1 206 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -1 062 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -2 268 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 206 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 062 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w świętokrzyskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w świętokrzyskim

 • 13,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Woj. świętokrzyskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. świętokrzyskie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W świętokrzyskim na 1000 mieszkańców pracuje 184 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla kraju. 50,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w świętokrzyskim wynosiło w 2015 roku 12,5% (13,4% wśród kobiet i 11,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia dla Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w świętokrzyskim wynosi 3 580,62 PLN, co odpowiada 86.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców świętokrzyskiego 103 031 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 94 465 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -8 566.

  39,2% aktywnych zawodowo mieszkańców świętokrzyskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 21,4% w przemyśle i budownictwie, a 0,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w świętokrzyskim

 • 184 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Woj. świętokrzyskie
  184,0
  Polska
  232,0
 • 12,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 13,4% Kobiety
 • 11,7% Mężczyźni
 • Woj. świętokrzyskie
  12,5%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w świętokrzyskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w świętokrzyskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w świętokrzyskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w świętokrzyskim

 • 3 581 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Woj. świętokrzyskie
  3 581 PLN
  Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w świętokrzyskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w świętokrzyskim

 • 103 031 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 94 465 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -8 566 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,92 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w świętokrzyskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 39,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 39,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 39,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 21,4% Przemysł i budownictwo
 • 10,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 32,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 0,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 1,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,0% Pozostałe
 • 35,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w świętokrzyskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w świętokrzyskim

 • 230 992 Pracujący ogółem
 • 116 005 Kobiety
 • 114 987 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w świętokrzyskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 16,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,1% W wieku produkcyjnym
 • 56,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Woj. świętokrzyskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 61,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Woj. świętokrzyskie
  61,0
  Polska
  60,1
 • 33,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Woj. świętokrzyskie
  33,9
  Polska
  31,4
 • 125,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Woj. świętokrzyskie
  125,0
  Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 62,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Woj. świętokrzyskie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Przestępstwa stwierdzone w świętokrzyskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Woj. świętokrzyskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24 749 Przestępstwa ogółem
 • 24 749
 • 12 299 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 12 299
 • 9 315 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 9 315
 • 2 338 Przestępstwa drogowe
 • 2 338
 • 510 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 510
 • 11 331 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 11 331
 • 19,64 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Woj. świętokrzyskie
  19,64
  Polska
  20,80
 • 9,76 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Woj. świętokrzyskie
  9,76
  Polska
  13,59
 • 7,39 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Woj. świętokrzyskie
  7,39
  Polska
  4,36
 • 1,86 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Woj. świętokrzyskie
  1,86
  Polska
  1,99
 • 0,40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Woj. świętokrzyskie
  0,40
  Polska
  0,45
 • 8,99 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Woj. świętokrzyskie
  8,99
  Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Woj. świętokrzyskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Woj. świętokrzyskie
  76%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Woj. świętokrzyskie
  58%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Woj. świętokrzyskie
  93%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Woj. świętokrzyskie
  99%

Woj. świętokrzyskie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 290 434 mieszkańców świętokrzyskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 141 632 kobiet oraz 148 802 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 10,7% średnie ogólnokształcące, a 18,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,3% mieszkańców świętokrzyskiego, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 22,2% podstawowym ukończonym. 1,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy świętokrzyskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w świętokrzyskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,1%) oraz wyższe (19,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,4%) oraz średnie zawodowe (20,5%).

  16,6% mieszkańców świętokrzyskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 16,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 806 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,32 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,1% ludności (24,2% wśród dziewczynek i 24,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,92.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,3% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 97,75.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,6% mieszkańców (13,5% wśród dziewczyn i 13,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 3 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,3% mieszkańców świętokrzyskiego w wieku potencjalnej nauki (33,5% kobiet i 33,1% mężczyzn).

 • 16,8% Wykształcenie wyższe
 • Woj. świętokrzyskie
  16,8%
  Polska
  17,9%
 • 19,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 24,5% W miastach
  (wyższe)
 • 10,6% Na wsi
  (wyższe)
 • 31,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Woj. świętokrzyskie
  31,5%
  Polska
  33,3%
 • 33,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 38,1% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,1% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Woj. świętokrzyskie
  2,5%
  Polska
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,8% W miastach
  (policealne)
 • 1,5% Na wsi
  (policealne)
 • 10,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Woj. świętokrzyskie
  10,7%
  Polska
  12,4%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Woj. świętokrzyskie
  18,3%
  Polska
  18,1%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,2% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 22,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Woj. świętokrzyskie
  22,3%
  Polska
  22,9%
 • 15,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 18,0% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,8% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Woj. świętokrzyskie
  5,4%
  Polska
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,5% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Woj. świętokrzyskie
  22,2%
  Polska
  19,3%
 • 24,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 14,1% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 28,8% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Woj. świętokrzyskie
  1,7%
  Polska
  1,4%
 • 2,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,5% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w świętokrzyskim

 • 806 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Woj. świętokrzyskie
  806,0
  Polska
  842,0
 • 1,32 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Woj. świętokrzyskie
  1,32
  Polska
  1,12
 •  
 • 1 555,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 1 549,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 37,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 524,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 513,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 182,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 182,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w świętokrzyskim

 • 89,92 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Woj. świętokrzyskie
  89,92
  Polska
  90,94
 • 89,20 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Woj. świętokrzyskie
  89,20
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. świętokrzyskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. świętokrzyskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Woj. świętokrzyskie
  17,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 6 009,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 5 267,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 742,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 266,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 239,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w świętokrzyskim

 • 97,75 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Woj. świętokrzyskie
  97,75
  Polska
  98,90
 • 92,15 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Woj. świętokrzyskie
  92,15
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. świętokrzyskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. świętokrzyskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Woj. świętokrzyskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 • 4 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 4
 •  
 • 3 113,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 2 381,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 732,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 234,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 193,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 4,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w świętokrzyskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w świętokrzyskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 3 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Woj. świętokrzyskie
  3,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 3 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 3
 • 28 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 28
 • 7 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 7
 • 25 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 25
 • 1 284,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 920,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 364,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 7,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 88,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 68,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Woj. świętokrzyskie
  23,0
  Polska
  23,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 7 Technika dla młodzieży specjalne
 • 7
 • 23 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 23
 • 1 651,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 1 081,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 569,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 14,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika uzupełniające dla dorosłych)
 • 1,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Woj. świętokrzyskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 21 Szkoły policealne ogółem
 • 21
 • 18 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 18
 • 9 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 9
 • 22 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 22
 • Edukacyjne grupy wieku w świętokrzyskim

 • 16,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Woj. świętokrzyskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Woj. świętokrzyskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Woj. świętokrzyskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)