Powiat elbląski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat elbląski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 58 136 Liczba mieszkańców
 • 1 416 km2 Powierzchnia
 • 41 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 29,8% Stopa urbanizacji
 • Sławomir Jezierski Starosta
 • ul. Saperów 14a, 82-300 Elbląg Adres starostwa powiatowego
 • NEB Tablice rejestracyjne
Powiat elbląski na mapie
Identyfikatory
 • 2804 TERYT (TERC)
Herb powiatu elbląskiego
powiat elbląski herb
Flaga powiatu elbląskiego
powiat elbląski flaga

Powiat elbląski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie elbląskim oddano do użytku 157 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,70 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  82,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 17,8% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie elbląskim to 5,25 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie elbląskim to 118,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie elbląskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 157 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 2,70 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  2,70
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,99
  Kraj
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 129 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 824 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. elbląski
  5,25
  Warmińsko-mazurskie
  4,12
  Kraj
  4,13
 • 14,15 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat elbląski
  14,15
  Warmińsko-mazurskie
  12,34
  Kraj
  15,89
 • 18 537 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 118,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat elbląski
  118,1 m2
  Województwo
  95,9 m2
  Polska
  99,8 m2
 • 0,32 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  0,32 m2
  Warmińsko-mazurskie
  0,29 m2
  Polska
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat elbląski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat elbląski ma 58 136 mieszkańców, z czego 50,0% stanowią kobiety, a 50,0% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 3,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu elbląskiego zawarli w 2015 roku 256 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,3% mieszkańców powiatu elbląskiego jest stanu wolnego, 53,6% żyje w małżeństwie, 4,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat elbląski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 36. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,6 na 1000 mieszkańców powiatu elbląskiego. W 2015 roku urodziło się 568 dzieci, w tym 52,1% dziewczynek i 47,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 392 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,07 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 43,2% zgonów w powiecie elbląskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,4% zgonów w powiecie elbląskim były nowotwory, a 7,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu elbląskiego przypada 9.15 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 682 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 775 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu elbląskiego -93. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  64,2% mieszkańców powiatu elbląskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 15,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu elbląskiego

 • 58 136 Liczba mieszkańców
 • 29 052 Kobiety
 • 29 084 Mężczyźni
 • 50,0%
  50,0%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie elbląskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie elbląskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie elbląskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu elbląskiego w latach 2017-2050

 • 53 228 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 26 442 Kobiety
 • 26 786 Mężczyźni
 • 50,0%
  50,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie elbląskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie elbląskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie elbląskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu elbląskiego

 • 39,1 latŚredni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  39,1 lat
  Województwo
  40,1 lat
  Cała Polska
  40,9 lat
 • 40,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat elbląski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu elbląskiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat elbląski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat elbląski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat elbląski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,3% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  30,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  28,7%
  Cała Polska
  28,8%
 • 24,5% Kobiety
  (Panny)
 • 36,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,6%Żonaci/Zamężne
 • pow. elbląski
  53,6%
  Warmińsko-mazurskie
  54,0%
  Cały kraj
  55,8%
 • 53,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • powiat elbląski
  9,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,0%
  Kraj
  9,6%
 • 15,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  4,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,6%
  Kraj
  5,0%
 • 4,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,3% Nieustalone
 • Tutaj
  2,3%
  Województwo
  2,7%
  Kraj
  0,8%
 • 2,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie elbląskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie elbląskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Tutaj
  4,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,8
  Cały kraj
  4,9
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • pow. elbląski
  1,5
  Warmińsko-mazurskie
  1,9
  Cały kraj
  1,8
 • 256 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie elbląskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie elbląskim

 • 36 Przyrost naturalny w roku 2015
 • 46 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -10 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,6 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat elbląski
  0,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  -0,5
  Polska
  -0,7
 • -2,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie elbląskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie elbląskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie elbląskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie elbląskim w roku 2015

 • 568 Urodzenia żywe
 • 296 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 272 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,1%
  47,9%
 • 9,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat elbląski
  9,8
  Warmińsko-mazurskie
  9,1
  Cała Polska
  9,6
 • 40,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. elbląski
  40,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  37,7
  Polska
  40,1
 • 14.82 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14.82
 • 71.74 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 71.74
 • 75.16 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 75.16
 • 70.16 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70.16
 • 26.2 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26.2
 • 5.85 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.85
 • 0.59 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.59
 • 3 392 gŚrednia waga noworodków
 • 3 311 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 481 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 392 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 390 g
  Cały kraj
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 56 Waga 4000g - 4499g
 • 56
 • 191 Waga 3500g - 3999g
 • 191
 • 205 Waga 3000g - 3499g
 • 205
 • 79 Waga 2500g - 2999g
 • 79
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. elbląski
  1,32
  Warmińsko-mazurskie
  1,23
  Cała Polska
  1,29
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,69
  Warmińsko-mazurskie
  0,60
  Kraj
  0,63
 • 1,07 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat elbląski
  1,07
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,95
  Cały kraj
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie elbląskim w roku 2015

 • 532 Zgony
 • 250 Kobiety
  (Zgony)
 • 282 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,0%
  53,0%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 75,0%
  25,0%
 • 9,2 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  9,2
  Warmińsko-mazurskie
  9,6
  Cały kraj
  10,3
 • 93,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  93,7
  Warmińsko-mazurskie
  105,6
  Kraj
  106,9
 • 7,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  7,0
  Województwo
  4,0
  Polska
  4,0
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat elbląski
  3,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,5
  Cała Polska
  3,2
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  0,8
  Cała Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie elbląskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat elbląski
  39,7%
  Województwo
  40,6%
  Polska
  45,1%
 • 25,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  25,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  27,4%
  Cała Polska
  26,6%
 • 6,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Cała Polska
  5,4%
 • 9,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  9,6
  Kraj
  3,9
 • 61,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  61,6
  Kraj
  70,2
 • 240,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  240,4
  Województwo
  248,6
  Polska
  260,7
 • 239,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  239,4
  Cała Polska
  248,3
 • 372,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 411,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 333,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  372,6
  Warmińsko-mazurskie
  367,6
  Cały kraj
  441,1
 • 78,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 44,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 109,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  78,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  79,6
  Polska
  85,7
 • 30,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. elbląski
  30,9
  Warmińsko-mazurskie
  23,2
  Cały kraj
  30,1
 • 10,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  10,3
  Warmińsko-mazurskie
  8,3
  Kraj
  8,2
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,1%
  Warmińsko-mazurskie
  1,0%
  Cały kraj
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 682 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 354 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 328 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 775 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 428 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 347 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -93 Saldo migracji
 • -74 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -19 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -93 Saldo migracji wewnętrznych
 • -74 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -19 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie elbląskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie elbląskim

 • 16,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 71,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 12,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 9,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat elbląski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat elbląski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie elbląskim na 1000 mieszkańców pracuje 146 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 43,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 56,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie elbląskim wynosiło w 2015 roku 22,9% (27,8% wśród kobiet i 18,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie elbląskim wynosi 3 199,49 PLN, co odpowiada 77.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu elbląskiego 4 772 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 126 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 646.

  32,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu elbląskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,2% w przemyśle i budownictwie, a 16,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 16,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie elbląskim

 • 146 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  146,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  191,0
  Cała Polska
  232,0
 • 22,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 27,8% Kobiety
 • 18,8% Mężczyźni
 • pow. elbląski
  22,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,2%
  Cały kraj
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie elbląskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie elbląskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie elbląskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie elbląskim

 • 3 199 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat elbląski
  3 199 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 495 PLN
  Cały kraj
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie elbląskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie elbląskim

 • 4 772 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 126 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 646 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,45 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie elbląskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 32,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 31,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 33,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,2% Przemysł i budownictwo
 • 20,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 37,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 28,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 16,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 37,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 28,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,1% Pozostałe
 • 33,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie elbląskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie elbląskim

 • 8 486 Pracujący ogółem
 • 3 802 Kobiety
 • 4 684 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie elbląskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 19,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 64,2% W wieku produkcyjnym
 • 58,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 15,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 9,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat elbląski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 55,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  55,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  56,9
  Cały kraj
  60,1
 • 24,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  24,9
  Województwo
  27,8
  Cała Polska
  31,4
 • 80,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat elbląski
  80,2
  Województwo
  95,7
  Cała Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 62,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat elbląski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie elbląskim stwierdzono 1 037 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,85 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie elbląskim wynosi 75,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu elbląskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,06 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 9,22 (wykrywalność 59%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,77 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,08 (74%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,62 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie elbląskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat elbląski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 037 Przestępstwa ogółem
 • 1 037
 • 701 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 701
 • 121 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 121
 • 161 Przestępstwa drogowe
 • 161
 • 36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 36
 • 536 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 536
 • 17,85 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  17,85
  Województwo
  18,80
  Cała Polska
  20,80
 • 12,06 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,06
  woj. warmińsko-mazurskie
  13,10
  Polska
  13,59
 • 2,08 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,08
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,79
  Kraj
  4,36
 • 2,77 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. elbląski
  2,77
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,12
  Cała Polska
  1,99
 • 0,62 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. elbląski
  0,62
  Województwo
  0,57
  Cały kraj
  0,45
 • 9,22 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,22
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,50
  Kraj
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat elbląski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  75%
  Województwo
  65%
  Polska
  65%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. elbląski
  69%
  Województwo
  56%
  Cała Polska
  52%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat elbląski
  74%
  Warmińsko-mazurskie
  76%
  Cały kraj
  84%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat elbląski
  89%
  woj. warmińsko-mazurskie
  82%
  Cała Polska
  82%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  60%
  Warmińsko-mazurskie
  47%
  Polska
  46%

Powiat elbląski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 15 548 mieszkańców powiatu elbląskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 497 kobiet oraz 8 051 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,8% wykształcenie policealne, 9,9% średnie ogólnokształcące, a 14,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,8% mieszkańców powiatu elbląskiego, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 27,1% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu elbląskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie elbląskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,5%) oraz zasadnicze zawodowe (20,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,8%) oraz podstawowe ukończone (25,7%).

  16,1% mieszkańców powiatu elbląskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 16,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 587 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 2,38 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,2% ludności (25,0% wśród dziewczynek i 25,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 78,70.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,7% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 87,62.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,3% mieszkańców (13,6% wśród dziewczyn i 14,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów. 17 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,8% mieszkańców powiatu elbląskiego w wieku potencjalnej nauki (32,5% kobiet i 31,2% mężczyzn).

 • 9,5% Wykształcenie wyższe
 • powiat elbląski
  9,5%
  Województwo
  15,1%
  Cały kraj
  17,9%
 • 11,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 15,6% W miastach
  (wyższe)
 • 6,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 26,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  26,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  31,4%
  Cała Polska
  33,3%
 • 29,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 23,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 35,6% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 22,5% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,8%
  Warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Cały kraj
  2,7%
 • 2,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,6% W miastach
  (policealne)
 • 1,0% Na wsi
  (policealne)
 • 9,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. elbląski
  9,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Polska
  12,4%
 • 12,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,0% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat elbląski
  14,7%
  Warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Polska
  18,1%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,0% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 12,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 27,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. elbląski
  27,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,5%
  Cały kraj
  22,9%
 • 20,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat elbląski
  6,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 27,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. elbląski
  27,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 28,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 25,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 18,2% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 30,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,9%
  Warmińsko-mazurskie
  2,2%
  Polska
  1,4%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,3% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie elbląskim

 • 587 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat elbląski
  587,0
  Województwo
  748,0
  Kraj
  842,0
 • 2,38 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  2,38
  Warmińsko-mazurskie
  1,33
  Polska
  1,12
 •  
 • 39,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 39,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 25,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 9,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie elbląskim

 • 78,70 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. elbląski
  78,70
  woj. warmińsko-mazurskie
  88,14
  Kraj
  90,94
 • 77,51 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat elbląski
  77,51
  Województwo
  86,91
  Cały kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat elbląski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat elbląski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. elbląski
  18,0
  Województwo
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 •  
 • 262,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 236,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie elbląskim

 • 87,62 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  87,62
  Warmińsko-mazurskie
  97,53
  Polska
  98,90
 • 76,87 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  76,87
  Warmińsko-mazurskie
  88,28
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat elbląski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat elbląski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat elbląski
  21,0
  Warmińsko-mazurskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 11 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 11
 • 26 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 26
 •  
 • 130,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 105,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 3,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie elbląskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie elbląskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. elbląski
  24,0
  Warmińsko-mazurskie
  2,0
  Kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 24
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 27,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 20,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  17,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,0
  Polska
  23,0
 • 17 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 17
 • 15 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 15
 • 22 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 22
 • 23,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 17,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie elbląskim

 • 16,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat elbląski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat elbląski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat elbląski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)