Województwo dolnośląskie w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, tabele, edukacja, demografia)

Woj. dolnośląskie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • 2 903 812 Liczba mieszkańców
 • 19 947 km² Powierzchnia
 • 146 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 69,4% Stopa urbanizacji
 • Wrocław Siedziba wojewody
 • pl. Powstańców Warszawy 1 Urząd Wojewódzki
 • Tomasz Smolarz Wojewoda
 • Wrocław Siedziba sejmiku
 • wybrzeże J. Słowackiego 12/14 Urząd Marszałkowski
 • Cezary Przybylski Marszałek
 • D Tablica rejestracyjna
Mapa
Identyfikatory
 • 02 TERYT (TERC)
Herb woj. dolnośląskie
Woj. dolnośląskie herb
Flaga woj. dolnośląskie
Woj. dolnośląskie flaga

Woj. dolnośląskie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w dolnośląskim oddano do użytku 14 035 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,83 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  57,5% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 41,2% na cele indywidualne, 0,6% jako mieszkania komunalne, mieszkania spółdzielcze (0,4%), lokale zakładowe (0,2%) i lokale społeczne czynszowe (0,1%). Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 76,2% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 23,8% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w dolnośląskim to 3,69 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w dolnośląskim to 88,40 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w dolnośląskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 14 035 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 4,83 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • woj. dolnośląskie
  4,83
  Cała Polska
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 4 409 Użytek własny
 • 1 375 Sprzedaż lub wynajem
 • 76,2%
  23,8%
 • 51 813 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 3,69 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • woj. dolnośląskie
  3,69
  Cała Polska
  4,13
 • 17,84 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Dolnośląskie
  17,84
  Cała Polska
  15,89
 • 1 240 330 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 88,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • Dolnośląskie
  88,4 m2
  Cały kraj
  99,8 m2
 • 0,43 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Dolnośląskie
  0,43 m2
  Kraj
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. dolnośląskie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Woj. dolnośląskie ma 2 903 812 mieszkańców, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 0,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy dolnośląskiego zawarli w 2015 roku 13 172 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla kraju. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  29,8% mieszkańców dolnośląskiego jest stanu wolnego, 53,4% żyje w małżeństwie, 6,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Woj. dolnośląskie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -5 282. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,8 na 1000 mieszkańców dolnośląskiego. W 2015 roku urodziło się 26 258 dzieci, w tym 49,1% dziewczynek i 50,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 256 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,83 i jest znacznie mniejszy od średniej dla całego kraju.

  W 2013 roku 47,4% zgonów w dolnośląskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,6% zgonów w dolnośląskim były nowotwory, a 5,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności dolnośląskiego przypada 10.86 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla Polski.

  W 2015 roku zarejestrowano 33 100 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 30 448 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla dolnośląskiego 2 652. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,8% mieszkańców dolnośląskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców dolnośląskiego

 • 2 903 812 Liczba mieszkańców
 • 1 507 804 Kobiety
 • 1 396 008 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w dolnośląskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w dolnośląskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w dolnośląskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców dolnośląskiego w latach 2017-2050

 • 2 495 378 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 1 283 074 Kobiety
 • 1 212 304 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w dolnośląskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w dolnośląskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w dolnośląskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców dolnośląskiego

 • 41,7 latŚredni wiek mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  41,7 lat
  Kraj
  40,9 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Woj. dolnośląskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców dolnośląskiego

 • Wykres - Stan cywilny - Woj. dolnośląskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Woj. dolnośląskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Woj. dolnośląskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,8% Kawalerowie/Panny
 • woj. dolnośląskie
  29,8%
  Kraj
  28,8%
 • 25,2% Kobiety
  (Panny)
 • 34,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,4%Żonaci/Zamężne
 • Województwo
  53,4%
  Cała Polska
  55,8%
 • 51,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • Województwo
  9,7%
  Cały kraj
  9,6%
 • 15,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • woj. dolnośląskie
  6,6%
  Kraj
  5,0%
 • 7,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • woj. dolnośląskie
  0,5%
  Kraj
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w dolnośląskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w dolnośląskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • woj. dolnośląskie
  4,5
  Polska
  4,9
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Województwo
  1,9
  Polska
  1,8
 • 13 172 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w dolnośląskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w dolnośląskim

 • -5 282 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -2 536 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -2 746 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,8 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • woj. dolnośląskie
  -1,8
  Cała Polska
  -0,7
 • -2,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w dolnośląskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w dolnośląskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w dolnośląskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w dolnośląskim w roku 2015

 • 26 258 Urodzenia żywe
 • 12 884 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 13 374 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,1%
  50,9%
 • 9,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Województwo
  9,0
  Kraj
  9,6
 • 38,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • woj. dolnośląskie
  38,1
  Polska
  40,1
 • 14.5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14.5
 • 45.49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45.49
 • 79.22 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 79.22
 • 68.84 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 68.84
 • 29.45 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29.45
 • 5.8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.8
 • 0.19 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.19
 • 3 256 gŚrednia waga noworodków
 • 3 189 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 320 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Województwo
  3 256 g
  Cała Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 26 Waga 5000g i więcej
 • 26
 • 280 Waga 4500g - 4999g
 • 280
 • 2 125 Waga 4000g - 4499g
 • 2 125
 • 7 692 Waga 3500g - 3999g
 • 7 692
 • 9 719 Waga 3000g - 3499g
 • 9 719
 • 4 157 Waga 2500g - 2999g
 • 4 157
 • 1 015 Waga 2000g - 2499g
 • 1 015
 • 333 Waga 1500g - 1999g
 • 333
 • 147 Waga 1000g - 1499g
 • 147
 • 76 Waga 600g - 999g
 • 76
 • 16 Waga poniżej 600g
 • 16
 • 1,21 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • woj. dolnośląskie
  1,21
  Kraj
  1,29
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Dolnośląskie
  0,59
  Kraj
  0,63
 • 0,83 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • woj. dolnośląskie
  0,83
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w dolnośląskim w roku 2015

 • 31 540 Zgony
 • 15 420 Kobiety
  (Zgony)
 • 16 120 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,9%
  51,1%
 • 100 Zgony niemowląt
 • 47 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 53 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 47,0%
  53,0%
 • 10,9 Zgony na 1000 ludności
 • Dolnośląskie
  10,9
  Kraj
  10,3
 • 120,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Województwo
  120,1
  Polska
  106,9
 • 3,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • woj. dolnośląskie
  3,8
  Cała Polska
  4,0
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Dolnośląskie
  3,6
  Kraj
  3,2
 • 1,9 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,9
  Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w dolnośląskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Dolnośląskie
  45,1%
  Cały kraj
  45,1%
 • 27,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • woj. dolnośląskie
  27,5%
  Kraj
  26,6%
 • 5,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Dolnośląskie
  5,8%
  Polska
  5,4%
 • 3,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  3,1
  Kraj
  3,9
 • 74,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  74,6
  Cały kraj
  70,2
 • 282,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Województwo
  282,5
  Polska
  260,7
 • 265,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  265,6
  Kraj
  248,3
 • 463,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 488,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 436,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Województwo
  463,6
  Polska
  441,1
 • 97,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 47,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 147,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • woj. dolnośląskie
  97,4
  Cała Polska
  85,7
 • 29,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Dolnośląskie
  29,9
  Kraj
  30,1
 • 9,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Województwo
  9,7
  Cały kraj
  8,2
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • woj. dolnośląskie
  1,0%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 33 100 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 619 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 481 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 30 448 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 266 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 182 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 652 Saldo migracji
 • 1 353 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 299 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 2 652 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 353 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 299 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w dolnośląskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w dolnośląskim

 • 14,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Woj. dolnośląskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. dolnośląskie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W dolnośląskim na 1000 mieszkańców pracuje 255 osób . Jest to więcej od wartości dla kraju. 49,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w dolnośląskim wynosiło w 2015 roku 8,5% (9,3% wśród kobiet i 7,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia dla Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w dolnośląskim wynosi 4 204,24 PLN, co odpowiada 101.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców dolnośląskiego 239 510 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 235 239 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 271.

  10,7% aktywnych zawodowo mieszkańców dolnośląskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,7% w przemyśle i budownictwie, a 0,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w dolnośląskim

 • 255 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Dolnośląskie
  255,0
  Polska
  232,0
 • 8,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,3% Kobiety
 • 7,8% Mężczyźni
 • woj. dolnośląskie
  8,5%
  Kraj
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w dolnośląskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w dolnośląskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w dolnośląskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w dolnośląskim

 • 4 204 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Dolnośląskie
  4 204 PLN
  Kraj
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w dolnośląskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w dolnośląskim

 • 239 510 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 235 239 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 271 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,98 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w dolnośląskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,7% Przemysł i budownictwo
 • 19,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 45,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 0,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 0,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,7% Pozostałe
 • 45,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 20,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w dolnośląskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w dolnośląskim

 • 741 630 Pracujący ogółem
 • 369 853 Kobiety
 • 371 777 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w dolnośląskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 16,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,8% W wieku produkcyjnym
 • 56,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Woj. dolnośląskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 59,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Województwo
  59,3
  Cały kraj
  60,1
 • 32,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Województwo
  32,6
  Cały kraj
  31,4
 • 122,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Dolnośląskie
  122,1
  Cała Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 62,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Woj. dolnośląskie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w dolnośląskim stwierdzono 79 395 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 27,33 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w dolnośląskim wynosi 60,30% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców dolnośląskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 19,96 (wykrywalność 50%) oraz przeciwko mieniu - 17,00 (wykrywalność 43%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,28 (81%), drogowe - 2,18 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,47 (82%).
 • Przestępstwa stwierdzone w dolnośląskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Woj. dolnośląskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79 395 Przestępstwa ogółem
 • 79 395
 • 57 978 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 57 978
 • 12 435 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 12 435
 • 6 327 Przestępstwa drogowe
 • 6 327
 • 1 379 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 1 379
 • 49 387 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 49 387
 • 27,33 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  27,33
  Cała Polska
  20,80
 • 19,96 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  19,96
  Polska
  13,59
 • 4,28 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  4,28
  Cała Polska
  4,36
 • 2,18 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  2,18
  Cały kraj
  1,99
 • 0,47 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  0,47
  Polska
  0,45
 • 17,00 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  17,00
  Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Woj. dolnośląskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • woj. dolnośląskie
  60%
  Kraj
  65%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Województwo
  50%
  Cały kraj
  52%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Dolnośląskie
  81%
  Polska
  84%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Dolnośląskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • woj. dolnośląskie
  82%
  Kraj
  82%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Dolnośląskie
  44%
  Cała Polska
  46%

Woj. dolnośląskie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 635 383 mieszkańców dolnośląskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 310 599 kobiet oraz 324 784 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 17,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 12,9% średnie ogólnokształcące, a 18,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców dolnośląskiego, gimnazjalnym 4,7%, natomiast 18,1% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy dolnośląskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w dolnośląskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (20,0%) oraz wyższe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,3%) oraz średnie zawodowe (20,5%).

  18,5% mieszkańców dolnośląskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,4% wśród dziewczynek i 18,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 848 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,07 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,5% ludności (25,5% wśród dziewczynek i 25,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,83.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,8% wśród dziewczyn i 11,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 97,70.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,7% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,4% mieszkańców dolnośląskiego w wieku potencjalnej nauki (31,6% kobiet i 31,3% mężczyzn).

 • 17,9% Wykształcenie wyższe
 • Województwo
  17,9%
  Cały kraj
  17,9%
 • 19,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 20,9% W miastach
  (wyższe)
 • 10,8% Na wsi
  (wyższe)
 • 35,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Województwo
  35,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 37,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,6% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 28,6% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Dolnośląskie
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,6% W miastach
  (policealne)
 • 2,0% Na wsi
  (policealne)
 • 12,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Dolnośląskie
  12,9%
  Kraj
  12,4%
 • 15,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,2% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,8% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • woj. dolnośląskie
  18,9%
  Kraj
  18,1%
 • 17,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,8% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Dolnośląskie
  22,8%
  Kraj
  22,9%
 • 16,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,5% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,4% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • woj. dolnośląskie
  4,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,2% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 18,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Dolnośląskie
  18,1%
  Polska
  19,3%
 • 20,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 24,0% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Województwo
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,3% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w dolnośląskim

 • 848 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Województwo
  848,0
  Polska
  842,0
 • 1,07 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • woj. dolnośląskie
  1,07
  Polska
  1,12
 •  
 • 5 029,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 4 996,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 67,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 66,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 704,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 689,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 6,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 309,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 306,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w dolnośląskim

 • 89,83 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • woj. dolnośląskie
  89,83
  Cały kraj
  90,94
 • 88,87 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Dolnośląskie
  88,87
  Cała Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. dolnośląskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. dolnośląskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • woj. dolnośląskie
  19,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 11 945,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 10 401,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 544,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 662,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 604,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 58,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w dolnośląskim

 • 97,70 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • woj. dolnośląskie
  97,70
  Kraj
  98,90
 • 89,32 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Województwo
  89,32
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. dolnośląskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. dolnośląskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Województwo
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 18
 •  
 • 6 036,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 4 563,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 472,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 574,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 450,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 124,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 30,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w dolnośląskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w dolnośląskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • woj. dolnośląskie
  2,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 7 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 7
 • 26 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 26
 • 2 395,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 1 717,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 677,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 28,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 290,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 203,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 87,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Dolnośląskie
  24,0
  Cała Polska
  23,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 6 Technika dla młodzieży specjalne
 • 6
 • 8 Technika dla dorosłych
 • 8
 • 14 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 14
 • 2 864,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 1 899,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 964,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 11,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla dorosłych)
 • 0,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Województwo
  20,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 20 Szkoły policealne ogółem
 • 20
 • 14 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 14
 • 7 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 7
 • 21 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 21
 • Edukacyjne grupy wieku w dolnośląskim

 • 18,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Woj. dolnośląskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Woj. dolnośląskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Woj. dolnośląskie, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)