Powiat tatrzański w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat tatrzański - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 67 905 Liczba mieszkańców
 • 472 km2 Powierzchnia
 • 144 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 42,5% Stopa urbanizacji
 • Piotr Bąk Starosta
 • ul. Ciągłówka 11, 34-500 Zakopane Adres starostwa powiatowego
 • KTT Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie tatrzańskim (1)
 • Zakopane
Powiat tatrzański na mapie
Identyfikatory
 • 1217 TERYT (TERC)
Herb powiatu tatrzańskiego
powiat tatrzański herb
Flaga powiatu tatrzańskiego
powiat tatrzański flaga

powiat tatrzański - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem
(018)202-09-10
(018)202-09-12
ul. Nowotarska 45
34-500 Zakopane
Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem
(018)202-34-00
(018)202-34-25
ul. Jagiellońska 32
34-500 Zakopane
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zakopanem
(018)201-59-35
(018)202-08-50
ul. Chramcówki 15
34-500 Zakopane
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem
(018)206-86-97
(018)206-84-10
ul. Chramcówki 19
34-500 Zakopane
Starostwo Powiatowe w Zakopanem
(18) 201-71-00
(18) 201-71-04
ul. Chramcówki
34-500 Zakopane

Powiat tatrzański - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat tatrzański ma 67 905 mieszkańców, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 4,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu tatrzańskiego w 2050 roku wynosi 68 843, z czego 35 268 to kobiety, a 33 575 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu tatrzańskiego zawarli w 2016 roku 318 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  31,7% mieszkańców powiatu tatrzańskiego jest stanu wolnego, 53,7% żyje w małżeństwie, 4,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat tatrzański ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 54. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,8 na 1000 mieszkańców powiatu tatrzańskiego. W 2016 roku urodziło się 696 dzieci, w tym 49,1% dziewczynek i 50,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 210 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,08 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 42,8% zgonów w powiecie tatrzańskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,0% zgonów w powiecie tatrzańskim były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu tatrzańskiego przypada 9.45 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 432 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 452 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu tatrzańskiego -20. W tym samym roku 65 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 39 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 26.

  61,6% mieszkańców powiatu tatrzańskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu tatrzańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 67 905 Liczba mieszkańców
 • 35 149 Kobiety
 • 32 756 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie tatrzańskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie tatrzańskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie tatrzańskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu tatrzańskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 68 843 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 35 268 Kobiety
 • 33 575 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie tatrzańskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie tatrzańskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie tatrzańskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu tatrzańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 40,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. tatrzański
  40,3 lat
  Województwo
  40,3 lat
  Kraj
  41,2 lat
 • 42,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat tatrzański, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu tatrzańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat tatrzański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat tatrzański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat tatrzański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  31,7%
  woj. małopolskie
  30,6%
  Cała Polska
  28,8%
 • 27,3% Kobiety
  (Panny)
 • 36,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,7% Żonaci/Zamężne
 • powiat tatrzański
  53,7%
  Województwo
  56,8%
  Kraj
  55,8%
 • 52,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • pow. tatrzański
  9,5%
  Małopolskie
  8,9%
  Polska
  9,6%
 • 14,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat tatrzański
  4,3%
  woj. małopolskie
  3,4%
  Cała Polska
  5,0%
 • 5,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • pow. tatrzański
  0,8%
  Województwo
  0,4%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie tatrzańskim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • powiat tatrzański
  4,7
  Województwo
  5,3
  Cała Polska
  5,0
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • pow. tatrzański
  1,1
  Małopolskie
  1,4
  Polska
  1,7
 • 318 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie tatrzańskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 54 Przyrost naturalny w roku 2016
 • 15 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 39 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,8 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  0,8
  woj. małopolskie
  1,7
  Kraj
  -0,2
 • -2,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 2,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie tatrzańskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie tatrzańskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie tatrzańskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie tatrzańskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 696 Urodzenia żywe
 • 342 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 354 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,1%
  50,9%
 • 10,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  10,3
  woj. małopolskie
  10,8
  Kraj
  10,0
 • 42,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  42,2
  Województwo
  43,8
  Polska
  41,7
 • 7.46 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7.46
 • 64.75 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 64.75
 • 94.92 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94.92
 • 71.59 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71.59
 • 33.91 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33.91
 • 7.53 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.53
 • 3 210 g Średnia waga noworodków
 • 3 119 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 298 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat tatrzański
  3 210 g
  woj. małopolskie
  3 324 g
  Kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 39 Waga 4000g - 4499g
 • 39
 • 146 Waga 3500g - 3999g
 • 146
 • 288 Waga 3000g - 3499g
 • 288
 • 164 Waga 2500g - 2999g
 • 164
 • 42 Waga 2000g - 2499g
 • 42
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1,40 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat tatrzański
  1,40
  Województwo
  1,40
  Polska
  1,36
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,69
  woj. małopolskie
  0,68
  Cały kraj
  0,66
 • 1,08 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. tatrzański
  1,08
  Województwo
  1,18
  Cała Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie tatrzańskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 642 Zgony
 • 327 Kobiety
  (Zgony)
 • 315 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,9%
  49,1%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 9,5 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  9,5
  Małopolskie
  9,1
  Cały kraj
  10,1
 • 92,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. tatrzański
  92,2
  Małopolskie
  84,5
  Cała Polska
  101,5
 • 2,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,9
  Województwo
  3,4
  Kraj
  4,0
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat tatrzański
  2,9
  woj. małopolskie
  2,5
  Kraj
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  1,2
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tatrzańskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  45,6%
  Województwo
  50,2%
  Polska
  45,7%
 • 23,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  23,9%
  Województwo
  28,1%
  Kraj
  26,7%
 • 8,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat tatrzański
  8,1%
  Małopolskie
  4,6%
  Cały kraj
  6,1%
 • 5,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  5,3
  Cała Polska
  5,9
 • 72,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  72,9
  Kraj
  74,3
 • 230,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  230,0
  woj. małopolskie
  261,6
  Polska
  274,3
 • 248,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  248,4
  Polska
  261,6
 • 437,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 418,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 458,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. tatrzański
  437,8
  Małopolskie
  467,3
  Kraj
  469,0
 • 107,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 41,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 173,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat tatrzański
  107,8
  Małopolskie
  72,0
  Cała Polska
  87,7
 • 25,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  25,6
  woj. małopolskie
  31,1
  Kraj
  31,8
 • 5,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  5,7
  woj. małopolskie
  7,3
  Kraj
  8,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,6%
  Województwo
  0,8%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 432 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 237 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 195 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 65 Zameldowania z zagranicy
 • 24 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 41 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 452 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 244 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 208 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 39 Wymeldowania za granicę
 • 21 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 18 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Saldo migracji
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 10 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -20 Saldo migracji wewnętrznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 26 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 23 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie tatrzańskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat tatrzański, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tatrzański - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie tatrzańskim oddano do użytku 311 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,58 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  71,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 28,3% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 56,5% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 43,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie tatrzańskim to 4,20 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie tatrzańskim to 121,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 311 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 4,58 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat tatrzański
  4,58
  Małopolskie
  5,14
  Cały kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 126 Użytek własny
 • 97 Sprzedaż lub wynajem
 • 56,5%
  43,5%
 • 1 305 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 4,20 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  4,20
  Województwo
  3,93
  Cały kraj
  3,96
 • 19,22 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. tatrzański
  19,22
  Małopolskie
  20,17
  Polska
  16,85
 • 37 623 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 121,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. tatrzański
  121,0 m2
  Małopolskie
  95,3 m2
  Cały kraj
  94,5 m2
 • 0,55 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  0,55 m2
  Województwo
  0,49 m2
  Kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tatrzański - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie tatrzańskim na 1000 mieszkańców pracuje 157 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 63,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 36,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie tatrzańskim wynosiło w 2016 roku 11,6% (10,1% wśród kobiet i 13,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie tatrzańskim wynosi 3 687,87 PLN, co odpowiada 86.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu tatrzańskiego 2 258 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 845 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 587.

  38,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu tatrzańskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 6,6% w przemyśle i budownictwie, a 24,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 157 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat tatrzański
  157,0
  woj. małopolskie
  231,0
  Polska
  240,0
 • 11,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 10,1% Kobiety
 • 13,0% Mężczyźni
 • pow. tatrzański
  11,6%
  woj. małopolskie
  6,7%
  Kraj
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie tatrzańskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie tatrzańskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie tatrzańskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 688 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 688 PLN
  Województwo
  4 078 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie tatrzańskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 258 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 845 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 587 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,26 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 38,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 31,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 48,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 6,6% Przemysł i budownictwo
 • 2,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 11,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 24,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 26,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,6% Pozostałe
 • 36,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 18,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie tatrzańskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 10 652 Pracujący ogółem
 • 6 756 Kobiety
 • 3 896 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie tatrzańskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 19,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,6% W wieku produkcyjnym
 • 56,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat tatrzański, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 62,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. tatrzański
  62,3
  Województwo
  61,3
  Cała Polska
  61,7
 • 31,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  31,1
  Województwo
  30,8
  Cały kraj
  32,7
 • 99,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. tatrzański
  99,5
  Małopolskie
  101,0
  Cały kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 63,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat tatrzański - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie tatrzańskim stwierdzono 2 169 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 31,93 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie tatrzańskim wynosi 72,00% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu tatrzańskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 23,55 (wykrywalność 64%) oraz przeciwko mieniu - 19,70 (wykrywalność 59%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,89 (98%), o charakterze gospodarczym - 3,77 (87%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,96 (83%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat tatrzański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 169 Przestępstwa ogółem
 • 2 169
 • 1 600 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 600
 • 256 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 256
 • 196 Przestępstwa drogowe
 • 196
 • 65 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 65
 • 1 338 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 338
 • 31,93 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  31,93
  Małopolskie
  21,50
  Cała Polska
  19,48
 • 23,55 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  23,55
  Województwo
  13,15
  Cała Polska
  12,76
 • 3,77 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,77
  Województwo
  5,84
  Polska
  3,91
 • 2,89 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat tatrzański
  2,89
  woj. małopolskie
  1,59
  Cały kraj
  1,91
 • 0,96 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat tatrzański
  0,96
  Województwo
  0,36
  Cała Polska
  0,47
 • 19,70 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,70
  Województwo
  9,33
  Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat tatrzański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  72%
  Województwo
  73%
  Cała Polska
  67%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. tatrzański
  64%
  Małopolskie
  61%
  Cała Polska
  55%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  88%
  Województwo
  88%
  Cała Polska
  83%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Małopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  83%
  Małopolskie
  78%
  Kraj
  83%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat tatrzański
  60%
  Małopolskie
  49%
  Cały kraj
  46%

Powiat tatrzański - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 17 084 mieszkańców powiatu tatrzańskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 258 kobiet oraz 8 826 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 13,2% średnie ogólnokształcące, a 15,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,4% mieszkańców powiatu tatrzańskiego, gimnazjalnym 6,4%, natomiast 26,7% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu tatrzańskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie tatrzańskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,9%) oraz zasadnicze zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (27,5%) oraz zasadnicze zawodowe (25,4%).

  17,8% mieszkańców powiatu tatrzańskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,9% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 697 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,36 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,2% ludności (25,3% wśród dziewczynek i 25,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 87,49.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,4% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 90,32.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,4% mieszkańców (13,6% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 5 uczniów. 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,3% mieszkańców powiatu tatrzańskiego w wieku potencjalnej nauki (30,9% kobiet i 31,6% mężczyzn).

 • 13,1% Wykształcenie wyższe
 • pow. tatrzański
  13,1%
  woj. małopolskie
  18,2%
  Cała Polska
  17,9%
 • 14,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 19,3% W miastach
  (wyższe)
 • 8,5% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  30,2%
  woj. małopolskie
  33,0%
  Cała Polska
  33,3%
 • 33,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 40,3% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 22,8% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,0%
  woj. małopolskie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 2,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,1% W miastach
  (policealne)
 • 1,1% Na wsi
  (policealne)
 • 13,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  13,2%
  Małopolskie
  12,6%
  Cała Polska
  12,4%
 • 15,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,2% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,8% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat tatrzański
  15,1%
  Małopolskie
  17,8%
  Cały kraj
  18,1%
 • 14,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,1% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 12,8% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  21,4%
  Małopolskie
  24,2%
  Kraj
  22,9%
 • 17,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 18,9% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,3% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,4%
  woj. małopolskie
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,4% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 26,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  26,7%
  woj. małopolskie
  18,1%
  Polska
  19,3%
 • 25,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 27,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 14,9% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 35,4% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat tatrzański
  2,1%
  Małopolskie
  1,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,6% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 697 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  697,0
  Województwo
  841,0
  Kraj
  842,0
 • 1,36 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,36
  woj. małopolskie
  1,11
  Cały kraj
  1,12
 •  
 • 89,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 89,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 35,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 87,49 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  87,49
  woj. małopolskie
  88,87
  Kraj
  90,94
 • 86,91 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  86,91
  woj. małopolskie
  88,42
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat tatrzański) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat tatrzański) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. tatrzański
  16,0
  Małopolskie
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4
 •  
 • 349,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 291,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 57,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 4,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 90,32 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat tatrzański
  90,32
  Województwo
  97,29
  Cała Polska
  98,90
 • 85,72 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  85,72
  Województwo
  93,62
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat tatrzański) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat tatrzański) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  19,0
  woj. małopolskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 11 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 11
 •  
 • 182,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 129,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 52,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie tatrzańskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 5 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. tatrzański
  5,0
  woj. małopolskie
  4,0
  Cała Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 5 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 5
 • 22 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 22
 • 7 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 7
 • 12 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 12
 • 37,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 27,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat tatrzański
  25,0
  Województwo
  23,0
  Polska
  23,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 26 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 26
 • 21 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 21
 • 83,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 53,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat tatrzański, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat tatrzański, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat tatrzański, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)