Kruszwica w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, zarobki, wynagrodzenie, tabele)

Kruszwica - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kruszwica to miasto leżące w północnej Polsce. Należy do województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu inowrocławskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kruszwica.
 • 8 995 Liczba mieszkańców
 • 6,6 km² Powierzchnia
 • 1 354,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • ok. 100 m n.p.m Wysokość
 • VI wiek Data założenia
 • 1422 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 52 Numer kierunkowy
 • CIN Tablice rejestracyjne
 • Dariusz Witczak Burmistrz miasta
Kruszwica na mapie
Identyfikatory
 • 18.331652.6743 Współrzędne GPS
 • 0407064 TERYT (TERC)
 • 0929380 SIMC
Herb miasta Kruszwica
Kruszwica herb

Kruszwica - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
88-150Poczta Kruszwica 001, ul. Niepodległości 33
88-150Skrytki Pocztowe Poczta Kruszwica 001, ul. Niepodległości 33
88-153Poczta Kruszwica 003, ul. Kujawska 23
88-153Skrytki Pocztowe Poczta Kruszwica 003, ul. Kujawska 23

Kruszwica - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kruszwicy)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Kruszwicy
(52) 351-50-10
(52) 351-60-21
ul. Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica
ZUS Inspektorat w Inowrocławiu (podlega pod: ZUS Oddział w Bydgoszczy )
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Solankowa 15
88-100 Inowrocław

Kruszwica - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Kruszwica jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 8 995, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 5,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2016 roku 40 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  28,6% mieszkańców Kruszwicy jest stanu wolnego, 56,5% żyje w małżeństwie, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Kruszwica ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -5. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,6 na 1000 mieszkańców Kruszwicy. W 2016 roku urodziło się 83 dzieci, w tym 50,6% dziewczynek i 49,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 367 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,80 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 46,5% zgonów w Kruszwicy spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,3% zgonów w Kruszwicy były nowotwory, a 6,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kruszwicy przypada 9.77 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 75 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 117 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kruszwicy -42. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  62,9% mieszkańców Kruszwicy jest w wieku produkcyjnym, 16,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kruszwicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 8 995 Liczba mieszkańców
 • 4 690 Kobiety
 • 4 305 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kruszwicy w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kruszwicy w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kruszwicy w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kruszwicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,6 lat
  Województwo
  40,9 lat
  Polska
  41,2 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kruszwica, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kruszwicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kruszwica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kruszwica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kruszwica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,6% Kawalerowie/Panny
 • Kruszwica
  28,7%
  woj. kujawsko-pomorskie
  29,2%
  Kraj
  28,8%
 • 23,9% Kobiety
  (Panny)
 • 33,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,5%
  Województwo
  56,3%
  Cały kraj
  55,8%
 • 54,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,3%
  Województwo
  9,4%
  Kraj
  9,6%
 • 15,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,7%
  Kujawsko-pomorskie
  4,9%
  Polska
  5,0%
 • 5,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Miasto
  0,8%
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,3%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kruszwicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kruszwicy w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Kruszwica
  4,4
  woj. kujawsko-pomorskie
  5,0
  Kraj
  5,0
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Kruszwica
  1,7
  Kujawsko-pomorskie
  1,8
  Polska
  1,7
 • 40 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kruszwicy w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kruszwicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -5 Przyrost naturalny w roku 2016
 • 1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,6 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -0,6
  Kujawsko-pomorskie
  -0,3
  Kraj
  -0,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kruszwicy w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kruszwicy w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kruszwicy w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kruszwicy w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 83 Urodzenia żywe
 • 42 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 41 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,6%
  49,4%
 • 9,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,2
  Województwo
  9,5
  Kraj
  10,0
 • 35,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  35,6
  Województwo
  39,8
  Polska
  41,7
 • 9.69 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.69
 • 52.69 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 52.69
 • 81.75 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 81.75
 • 60.01 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 60.01
 • 30.84 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30.84
 • 4.33 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.33
 • 0.19 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.19
 • 3 367 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 336 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 401 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Kruszwica
  3 367 g
  woj. kujawsko-pomorskie
  3 402 g
  Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 19 Waga 4500g - 4999g
 • 19
 • 116 Waga 4000g - 4499g
 • 116
 • 444 Waga 3500g - 3999g
 • 444
 • 495 Waga 3000g - 3499g
 • 495
 • 207 Waga 2500g - 2999g
 • 207
 • 49 Waga 2000g - 2499g
 • 49
 • 21 Waga 1500g - 1999g
 • 21
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,19 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Kruszwica
  1,19
  Województwo
  1,32
  Cała Polska
  1,36
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,61
  Województwo
  0,65
  Polska
  0,66
 • 0,80 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Kruszwica
  0,80
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,97
  Cały kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w Kruszwicy w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 88 Zgony
 • 41 Kobiety
  (Zgony)
 • 47 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,6%
  53,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,8 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  9,8
  woj. kujawsko-pomorskie
  9,9
  Cały kraj
  10,1
 • 124,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Kruszwica
  124,6
  Kujawsko-pomorskie
  103,5
  Kraj
  101,5
 • 5,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  5,9
  Województwo
  4,4
  Polska
  4,0
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Kruszwica
  3,5
  Województwo
  3,2
  Cała Polska
  3,2
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Kujawsko-pomorskie
  1,7
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie inowrocławskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  50,9%
  Województwo
  48,0%
  Polska
  45,7%
 • 25,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  25,1%
  Kujawsko-pomorskie
  27,5%
  Polska
  26,7%
 • 5,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Kruszwica
  5,4%
  woj. kujawsko-pomorskie
  5,0%
  Kraj
  6,1%
 • 0,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  0,3
  Kraj
  5,9
 • 74,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Kujawsko-pomorskie
  74,3
  Polska
  74,3
 • 254,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  254,9
  woj. kujawsko-pomorskie
  270,7
  Cały kraj
  274,3
 • 266,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. kujawsko-pomorskie
  266,9
  Polska
  261,6
 • 516,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 516,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 516,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  516,5
  Kujawsko-pomorskie
  472,1
  Polska
  469,0
 • 142,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 55,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 228,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  142,5
  Województwo
  110,8
  Cały kraj
  87,7
 • 37,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  37,0
  Województwo
  32,2
  Cały kraj
  31,8
 • 11,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Kruszwica
  11,9
  woj. kujawsko-pomorskie
  8,8
  Cały kraj
  8,0
 • 1,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,3%
  Województwo
  1,0%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 75 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 42 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 33 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 117 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 59 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 58 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -41 Saldo migracji
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -25 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -42 Saldo migracji wewnętrznych
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -25 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kruszwicy w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kruszwicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kruszwica, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kruszwica - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Kruszwicy oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,67 nowych lokali. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kruszwicy to 6,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w Kruszwicy to 121,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kruszwicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 0,67 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  0,67
  woj. kujawsko-pomorskie
  3,00
  Kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 6 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 38 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 6,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Kruszwica
  6,33
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,41
  Kraj
  3,96
 • 4,22 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  4,22
  Kujawsko-pomorskie
  13,24
  Cały kraj
  16,85
 • 727 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 121,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  121,2 m2
  Województwo
  101,8 m2
  Cały kraj
  94,5 m2
 • 0,08 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  0,08 m2
  Województwo
  0,31 m2
  Cały kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kruszwica - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W Kruszwicy na 1000 mieszkańców pracuje 229 osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. 49,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Kruszwicy wynosiło w 2016 roku 39,2% (48,9% wśród kobiet i 30,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kruszwicy wynosi 3 427,27 PLN, co odpowiada 79.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kruszwicy 595 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 380 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -215.

  19,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Kruszwicy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,2% w przemyśle i budownictwie, a 16,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kruszwicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 229 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  229,0
  Województwo
  223,0
  Cała Polska
  240,0
 • 39,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 48,9% Kobiety
 • 30,7% Mężczyźni
 • Miasto
  39,2%
  Kujawsko-pomorskie
  12,1%
  Polska
  8,3%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kruszwicy w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kruszwicy w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kruszwicy w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kruszwicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 427 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  3 427 PLN
  Województwo
  3 673 PLN
  Kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kruszwicy w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kruszwicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 595 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 380 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -215 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,64 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kruszwicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,2% Przemysł i budownictwo
 • 22,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 5,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,3% Pozostałe
 • 37,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kruszwicy w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Kruszwicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 064 Pracujący ogółem
 • 1 029 Kobiety
 • 1 035 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Kruszwicy w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,9% W wieku produkcyjnym
 • 56,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kruszwica, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 59,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Kruszwica
  59,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  60,8
  Cała Polska
  61,7
 • 33,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Kruszwica
  33,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  31,8
  Cała Polska
  32,7
 • 126,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  126,5
  Województwo
  109,3
  Kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 59,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kruszwica - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Kruszwicy stwierdzono szacunkowo 145 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,10 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kruszwicy wynosi 69,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kruszwicy najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 9,57 (wykrywalność 56%) oraz o charakterze kryminalnym - 9,45 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,13 (86%), drogowe - 1,84 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,44 (81%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kruszwicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kruszwicy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kruszwica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 145 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 145
 • 85 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 85
 • 37 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 37
 • 17 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 17
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 86 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 86
 • 16,10 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Kruszwica
  16,10
  Kujawsko-pomorskie
  17,82
  Polska
  19,48
 • 9,45 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,45
  Kujawsko-pomorskie
  11,38
  Polska
  12,76
 • 4,13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Kruszwica
  4,13
  woj. kujawsko-pomorskie
  3,44
  Cały kraj
  3,91
 • 1,84 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,84
  Kujawsko-pomorskie
  1,90
  Kraj
  1,91
 • 0,44 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Kruszwica
  0,44
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,40
  Kraj
  0,47
 • 9,57 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,57
  woj. kujawsko-pomorskie
  9,58
  Cały kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kruszwica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Kruszwica
  70%
  Kujawsko-pomorskie
  69%
  Cały kraj
  67%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  55%
  Kujawsko-pomorskie
  58%
  Cały kraj
  55%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Kruszwica
  87%
  Kujawsko-pomorskie
  83%
  Kraj
  83%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Kujawsko-pomorskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  82%
  Województwo
  84%
  Kraj
  83%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Kruszwica
  57%
  Województwo
  52%
  Cała Polska
  46%

Kruszwica - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Suma wydatków z budżetu Kruszwicy wyniosła w 2015 roku 60,9 mln złotych, co daje 3,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 7.3% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu Kruszwicy - 37.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (20.1%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,9 mln złotych, czyli 8,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kruszwicy wyniosła w 2015 roku 63,5 mln złotych, co daje 3,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.3% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (40.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (28%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (14.5%). W budżecie Kruszwicy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 441 złotych na mieszkańca (13,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 64,6 złotych na mieszkańca (2,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 24,2%.
 • Wydatki budżetu w Kruszwicy według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kruszwicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kruszwica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kruszwicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,6 mln

  2,0 tys(100%)

  46,4 mln

  2,4 tys(100%)

  56,2 mln

  2,8 tys(100%)

  55,7 mln

  2,8 tys(100%)

  52,9 mln

  2,6 tys(100%)

  59,5 mln

  3,0 tys(100%)

  65,6 mln

  3,3 tys(100%)

  60,9 mln

  3,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,9 mln

  1,7 tys(39.2%)

  17,2 mln

  1,9 tys(37%)

  18,8 mln

  2,0 tys(33.5%)

  19,2 mln

  2,1 tys(34.4%)

  20,6 mln

  2,2 tys(39%)

  21,5 mln

  2,4 tys(36.1%)

  22,0 mln

  2,4 tys(33.6%)

  22,9 mln

  2,5 tys(37.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,4 mln

  1,0 tys(23.2%)

  9,0 mln

  977(19.4%)

  9,9 mln

  1,1 tys(17.6%)

  10,4 mln

  1,1 tys(18.7%)

  10,6 mln

  1,1 tys(20%)

  11,8 mln

  1,3 tys(19.9%)

  11,9 mln

  1,3 tys(18.1%)

  12,2 mln

  1,4 tys(20.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,6 mln

  279(6.4%)

  2,9 mln

  319(6.4%)

  3,6 mln

  393(6.4%)

  3,6 mln

  384(6.4%)

  4,9 mln

  531(9.3%)

  4,7 mln

  517(7.9%)

  6,0 mln

  660(9.1%)

  6,0 mln

  659(9.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,9 mln

  417(9.5%)

  4,2 mln

  460(9.1%)

  4,2 mln

  453(7.4%)

  4,5 mln

  485(8.1%)

  4,8 mln

  525(9.2%)

  5,1 mln

  564(8.7%)

  5,5 mln

  612(8.4%)

  5,6 mln

  620(9.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,3 mln

  248(5.7%)

  3,5 mln

  382(7.6%)

  4,4 mln

  480(7.9%)

  5,0 mln

  542(9%)

  3,5 mln

  380(6.6%)

  5,8 mln

  634(9.7%)

  7,6 mln

  844(11.6%)

  4,5 mln

  494(7.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,5 mln

  161(3.7%)

  1,6 mln

  174(3.5%)

  2,3 mln

  254(4.2%)

  1,5 mln

  167(2.8%)

  1,6 mln

  173(3%)

  1,8 mln

  202(3.1%)

  2,8 mln

  311(4.3%)

  2,0 mln

  217(3.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  692,4 tys

  74,7(1.7%)

  2,1 mln

  230(4.6%)

  1,9 mln

  205(3.4%)

  2,2 mln

  234(3.9%)

  1,9 mln

  204(3.6%)

  3,2 mln

  346(5.3%)

  3,0 mln

  329(4.5%)

  1,9 mln

  205(3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  129(3%)

  1,3 mln

  139(2.8%)

  1,8 mln

  193(3.2%)

  1,5 mln

  161(2.7%)

  1,5 mln

  163(2.8%)

  1,6 mln

  178(2.7%)

  1,6 mln

  175(2.4%)

  1,7 mln

  192(2.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  433,3 tys

  46,7(1.1%)

  477,3 tys

  51,7(1%)

  999,1 tys

  108(1.8%)

  789,5 tys

  85,2(1.4%)

  727,6 tys

  79,0(1.4%)

  752,6 tys

  82,5(1.3%)

  1,1 mln

  118(1.6%)

  1,1 mln

  117(1.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  796,9 tys

  85,9(2%)

  2,0 mln

  220(4.4%)

  796,1 tys

  86,4(1.4%)

  785,7 tys

  84,8(1.4%)

  621,5 tys

  67,5(1.2%)

  715,3 tys

  78,4(1.2%)

  1,3 mln

  149(2.1%)

  818,6 tys

  90,6(1.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  527,3 tys

  56,9(1.3%)

  561,9 tys

  60,9(1.2%)

  566,4 tys

  61,5(1%)

  613,4 tys

  66,2(1.1%)

  521,4 tys

  56,6(1%)

  596,2 tys

  65,3(1%)

  730,9 tys

  80,9(1.1%)

  618,7 tys

  68,5(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  301,2 tys

  32,5(0.7%)

  289,5 tys

  31,4(0.6%)

  312,6 tys

  33,9(0.6%)

  351,1 tys

  37,9(0.6%)

  315,3 tys

  34,2(0.6%)

  330,4 tys

  36,2(0.6%)

  329,2 tys

  36,4(0.5%)

  385,9 tys

  42,7(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  320,3 tys

  34,5(0.8%)

  379,9 tys

  41,2(0.8%)

  379,6 tys

  41,2(0.7%)

  479,4 tys

  51,7(0.9%)

  486,8 tys

  52,8(0.9%)

  425,9 tys

  46,7(0.7%)

  287,2 tys

  31,8(0.4%)

  359,6 tys

  39,8(0.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  210,3 tys

  22,7(0.5%)

  276,3 tys

  29,9(0.6%)

  263,0 tys

  28,6(0.5%)

  369,4 tys

  39,9(0.7%)

  295,8 tys

  32,1(0.6%)

  394,4 tys

  43,2(0.7%)

  275,5 tys

  30,5(0.4%)

  329,3 tys

  36,4(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  112,4 tys

  12,1(0.3%)

  86,0 tys

  9,3(0.2%)

  226,6 tys

  24,6(0.4%)

  71,0 tys

  7,7(0.1%)

  42,0 tys

  4,6(0.1%)

  100,9 tys

  11,1(0.2%)

  843,2 tys

  93,3(1.3%)

  208,7 tys

  23,1(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  3,3 tys

  0,4(0%)

  46,1 tys

  5,0(0.1%)

  166,5 tys

  18,1(0.3%)

  51,0 tys

  5,5(0.1%)

  3,6 tys

  0,4(0%)

  3,6 tys

  0,4(0%)

  167,3 tys

  18,5(0.3%)

  206,7 tys

  22,9(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  228,4 tys

  24,6(0.6%)

  168,0 tys

  18,2(0.4%)

  5,5 mln

  592(9.7%)

  4,1 mln

  444(7.4%)

  442,2 tys

  48,0(0.8%)

  548,3 tys

  60,1(0.9%)

  119,3 tys

  13,2(0.2%)

  129,9 tys

  14,4(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,8 tys

  5,0(0.1%)

  43,4 tys

  4,7(0.1%)

  4,7 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  49,8 tys

  5,5(0.1%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,4(0%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  4,9 tys

  0,5(0%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  50,0 tys

  5,4(0.1%)

  41,3 tys

  4,5(0.1%)

  34,8 tys

  3,8(0.1%)

  24,0 tys

  2,6(0%)

  3,0 tys

  0,3(0%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  4,6 tys

  0,5(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  28,5 tys

  3,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  93,2 tys

  10,1(0.2%)

  89,3 tys

  9,7(0.2%)

  85,3 tys

  9,3(0.2%)

  89,1 tys

  9,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kruszwicy według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kruszwicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kruszwica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kruszwicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,8 mln

  2,1 tys(100%)

  47,6 mln

  2,4 tys(100%)

  53,1 mln

  2,6 tys(100%)

  56,4 mln

  2,8 tys(100%)

  52,9 mln

  2,6 tys(100%)

  59,2 mln

  3,0 tys(100%)

  61,1 mln

  3,1 tys(100%)

  63,5 mln

  3,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  18,1 mln

  2,0 tys(43.4%)

  19,4 mln

  2,1 tys(40.8%)

  20,3 mln

  2,2 tys(38.2%)

  23,2 mln

  2,5 tys(41.2%)

  23,4 mln

  2,5 tys(44.2%)

  26,2 mln

  2,9 tys(44.3%)

  27,4 mln

  3,0 tys(44.9%)

  25,8 mln

  2,9 tys(40.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,9 mln

  1,4 tys(30.8%)

  15,5 mln

  1,7 tys(32.7%)

  15,2 mln

  1,7 tys(28.7%)

  14,5 mln

  1,6 tys(25.8%)

  15,6 mln

  1,7 tys(29.4%)

  16,5 mln

  1,8 tys(27.8%)

  16,9 mln

  1,9 tys(27.6%)

  17,8 mln

  2,0 tys(28%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,5 mln

  804(17.8%)

  6,8 mln

  733(14.2%)

  7,5 mln

  813(14.1%)

  7,8 mln

  842(13.8%)

  7,7 mln

  834(14.5%)

  8,7 mln

  956(14.7%)

  8,8 mln

  976(14.4%)

  9,2 mln

  1,0 tys(14.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  627,9 tys

  67,7(1.5%)

  2,1 mln

  224(4.4%)

  2,1 mln

  224(3.9%)

  4,1 mln

  445(7.3%)

  2,4 mln

  257(4.5%)

  2,4 mln

  263(4.1%)

  3,3 mln

  361(5.3%)

  2,7 mln

  297(4.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  20,9 tys

  2,3(0.1%)

  4,4 tys

  0,5(0%)

  301,1 tys

  32,7(0.6%)

  183,1 tys

  19,8(0.3%)

  160,0 tys

  17,4(0.3%)

  243,5 tys

  26,7(0.4%)

  270,4 tys

  29,9(0.4%)

  1,9 mln

  209(3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  950,4 tys

  102(2.3%)

  1,1 mln

  115(2.2%)

  1,4 mln

  151(2.6%)

  1,2 mln

  125(2%)

  1,3 mln

  144(2.5%)

  1,4 mln

  154(2.4%)

  1,4 mln

  157(2.3%)

  1,4 mln

  154(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  493,1 tys

  53,2(1.2%)

  449,0 tys

  48,7(0.9%)

  449,4 tys

  48,8(0.8%)

  1,1 mln

  117(1.9%)

  610,2 tys

  66,2(1.2%)

  736,7 tys

  80,7(1.2%)

  1,1 mln

  122(1.8%)

  1,4 mln

  150(2.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  42,5 tys

  4,6(0.1%)

  525,8 tys

  57,0(1.1%)

  751,2 tys

  81,6(1.4%)

  1,5 mln

  164(2.7%)

  1,0 mln

  113(2%)

  2,2 mln

  238(3.7%)

  349,4 tys

  38,7(0.6%)

  1,3 mln

  143(2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  239,6 tys

  25,8(0.6%)

  246

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  338,4 tys

  36,5(0.6%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  3,2 tys

  0,4(0%)

  47,5 tys

  5,3(0.1%)

  673,7 tys

  74,5(1.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  187,6 tys

  20,2(0.4%)

  244,6 tys

  26,5(0.5%)

  235,4 tys

  25,6(0.4%)

  347,7 tys

  37,5(0.6%)

  291,0 tys

  31,6(0.5%)

  279,3 tys

  30,6(0.5%)

  247,9 tys

  27,4(0.4%)

  299,8 tys

  33,2(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  220,1 tys

  23,7(0.5%)

  909,0 tys

  98,5(1.9%)

  151,6 tys

  16,5(0.3%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  703

  0,1(0%)

  400

  0,0(0%)

  221

  0,0(0%)

  288,8 tys

  32,0(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  350,4 tys

  37,8(0.8%)

  292,0 tys

  31,7(0.6%)

  229,0 tys

  24,9(0.4%)

  260,3 tys

  28,1(0.5%)

  203,0 tys

  22,0(0.4%)

  286,1 tys

  31,3(0.5%)

  343,0 tys

  37,9(0.6%)

  281,3 tys

  31,1(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  208,4 tys

  22,5(0.5%)

  206,0 tys

  22,3(0.4%)

  230,1 tys

  25,0(0.4%)

  241,7 tys

  26,1(0.4%)

  214,4 tys

  23,3(0.4%)

  228,5 tys

  25,0(0.4%)

  209,5 tys

  23,2(0.3%)

  216,9 tys

  24,0(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  3,3 tys

  0,4(0%)

  46,1 tys

  5,0(0.1%)

  166,5 tys

  18,1(0.3%)

  51,0 tys

  5,5(0.1%)

  3,6 tys

  0,4(0%)

  3,6 tys

  0,4(0%)

  167,3 tys

  18,5(0.3%)

  206,7 tys

  22,9(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,5 tys

  0,2(0%)

  50,4 tys

  5,5(0.1%)

  143

  0,0(0%)

  10,9

  0,0(0%)

  10,5 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  1,7(0%)

  50,0 tys

  5,5(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 mln

  449(7.8%)

  1,5 mln

  167(2.7%)

  48,9 tys

  5,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  513,4 tys

  56,8(0.8%)

  27,1 tys

  3,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,0 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  62,5 tys

  6,9(0.1%)

  3,7 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  150

  0,0(0%)

  855

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  15,2 tys

  1,6(0%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  3,4 tys

  0,4(0%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  3,8 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kruszwica - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 1 955 mieszkańców Kruszwicy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 977 kobiet oraz 978 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 9,9% średnie ogólnokształcące, a 19,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,8% mieszkańców Kruszwicy, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 21,0% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa kujawsko-pomorskiego mieszkańcy Kruszwicy mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kruszwicy największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,8%) oraz zasadnicze zawodowe (20,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,6%) oraz średnie zawodowe (20,0%).

  15,0% mieszkańców Kruszwicy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,4% wśród dziewczynek i 15,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 100 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,91 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,3% ludności (26,5% wśród dziewczynek i 26,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 123,55.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,9% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,7% wśród dziewczyn i 11,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 193,68.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,8% mieszkańców (17,7% wśród dziewczyn i 17,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,0% mieszkańców Kruszwicy w wieku potencjalnej nauki (28,7% kobiet i 29,2% mężczyzn).

 • 12,3% Wykształcenie wyższe
 • Kruszwica
  12,3%
  Kujawsko-pomorskie
  14,8%
  Cały kraj
  17,9%
 • 13,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Kruszwica
  31,8%
  Województwo
  31,0%
  Cała Polska
  33,3%
 • 34,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,3%
  Województwo
  2,4%
  Polska
  2,7%
 • 3,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Kruszwica
  9,9%
  Kujawsko-pomorskie
  11,5%
  Kraj
  12,4%
 • 12,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  19,6%
  woj. kujawsko-pomorskie
  17,1%
  Cały kraj
  18,1%
 • 19,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  27,8%
  Kujawsko-pomorskie
  26,5%
  Cała Polska
  22,9%
 • 20,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,0%
  Województwo
  5,5%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  21,0%
  woj. kujawsko-pomorskie
  20,9%
  Kraj
  19,3%
 • 24,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  1,1%
  Kujawsko-pomorskie
  1,2%
  Polska
  1,4%
 • 1,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kruszwicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 1100 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 100,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  776,0
  Cały kraj
  842,0
 • 0,91 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,91
  Kujawsko-pomorskie
  1,27
  Cała Polska
  1,12
 •  
 • 12,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 12,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 12,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kruszwicy

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kruszwicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe nr 1
  Publiczne
  52 351-60-60
  52 351-60-60
  ul. Kolegiacka 13
  88-153 Kruszwica
  613811
  Przedszkole Samorzadowe Nr 3 im. Ewy Lewańskiej (Ewa Lewańska)
  Publiczne
  52 351-58-72
  52 351-58-72
  ul. Niepodleglości 27
  88-150 Kruszwica
  51149
  Punkt Przedszkolny "Słoneczko"- Joanna Frąszczak
  Niepubliczny
  52 351-61-60
  ul. Wiejska 27b
  88-153 Kruszwica
  ---
 • Szkoły podstawowe w Kruszwicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 123,55 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  123,55
  woj. kujawsko-pomorskie
  90,08
  Cała Polska
  90,94
 • 120,31 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  120,31
  woj. kujawsko-pomorskie
  88,94
  Cała Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kruszwica) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kruszwica) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  22,0
  Województwo
  18,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 22 Szkoły podstawowe ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 23 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 • 12 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 12
 •  
 • 102,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 90,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 0,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kruszwicy

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kruszwicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 (Jan Kasprowicz)
  Publiczna
  52 351-50-12
  52 351-50-12
  ul. Kujawska 22
  88-153 Kruszwica
  2049337
  Szkoła Podstawowa nr 2 (im. Tysiąclecia Państwa Polskiego)
  Publiczna
  52 351-53-91
  52 351-53-91
  ul. Adama Mickiewicza 11
  88-150 Kruszwica
  1325731
  Szkoła Podstawowa Specjalna
  Publiczna
  ul. KUJAWSKA 20
  88-153 Kruszwica
  112-
 • Szkoły gimnazjalne w Kruszwicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 193,68 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  193,68
  Kujawsko-pomorskie
  98,33
  Polska
  98,90
 • 169,96 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  169,96
  woj. kujawsko-pomorskie
  89,84
  Kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Kruszwica) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Kruszwica) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Kruszwica
  23,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 23 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 23
 • 27 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 27
 • 13 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 13
 •  
 • 47,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 37,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Kruszwicy

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kruszwicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazum nr 2 im PCK w Kruszwicy (Polski Czerwony Krzyż)
  Publiczne
  52 351-52-59
  52 351-52-59
  ul. Kasprowicza 7
  88-150 Kruszwica
  9235-
  Gimnazjum nr 1 im.Mikołaja Kopernika w Kruszwicy (Mikołaj Kopernik)
  Publiczne
  52 353-45-50
  52 353-45-50
  ul. Kujawska 22
  88-153 Kruszwica
  821122
  GIMNAZUM SPECJALNE
  Publiczne
  ul. KUJAWSKA 20
  88-153 Kruszwica
  564-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Kruszwicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Kruszwicy w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  2,0
  Kujawsko-pomorskie
  2,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 23 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23
 • 19 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 19
 • 16,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 12,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  25,0
  Kujawsko-pomorskie
  23,0
  Cały kraj
  23,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 29,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 21,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Kruszwica
  8,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  20,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 8 Szkoły policealne ogółem
 • 8
 • 8 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 8
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Kruszwicy

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kruszwicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Tech 4-letnie (im. Kazimierza Wielkiego)
  Publiczne
  52 351-60-85
  52 351-60-85
  ul. Kujawska 20
  88-153 Kruszwica
  6149-
  ZSZ 3-letnia (im. Kazimierza Wielkiego)
  Publiczna
  52 351-60-85
  52 351-60-85
  ul. Kujawska 20
  88-153 Kruszwica
  5119-
  Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy (Juliusz Słowacki)
  Publiczne
  52 351-52-59
  52 351-52-59
  ul. Kasprowicza 7
  88-150 Kruszwica
  498-
  Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych (im. Kazimierza Wielkiego)
  Publiczne
  52 351-60-85
  52 351-60-85
  ul. Kujawska 20
  88-150 Kruszwica
  255-
  Liceum Ogólnokształcace dla młodzieży (im. kazimierza Wielkiego)
  Publiczne
  52 351-60-85
  52 351-60-85
  ul. Kujawska 20
  88-153 Kruszwica
  252-
  ZSz-Specjalna (im. Kazimierza Wielkiego)
  Publiczna
  52 351-60-85
  52 351-60-85
  ul. Kujawska 20
  88-153 Kruszwica
  18-
  Liceum Profilowane (im. Kazimierza Wielkiego)
  Publiczne
  52 351-60-85
  52 351-60-85
  ul. kujawska 20
  88-153 Kruszwica
  ---
  ZSZ-2 letnia (im. Kazimierza Wielkiego)
  Publiczna
  52 351-60-85
  52 351-60-85
  ul. Kujawska 20
  88-153 Kruszwica
  ---
  Policealne Politechniczno-Ekonomiczne Studium Zawodowe
  Niepubliczna
  52 569-10-39
  52 569-10-39
  ul. Kujawska 22
  88-153 Kruszwica
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Niepubliczne
  52 569-10-39
  52 569-10-39
  ul. Kujawska 22
  88-153 Kruszwica
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Kruszwicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 15,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kruszwica, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kruszwica, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kruszwica, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kruszwica - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Zabytki w Kruszwicy
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kruszwicy znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Kruszwicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Kruszwica, st.2 ze średniowieczadnia 1934-01-19, wykaz dokumentów: B-3 z 1934-01-19
  • Grodzisko Kruszwica, st.1 z epoki brązu dnia 1969-11-24, wykaz dokumentów: 122/C z 1969-11-24
  • Zamek z przełomu XIV/XV w. (ul. Podzamcze 1)dnia 1933-02-09, wykaz dokumentów: A-225 z 1933-02-09; A/866 z 2008-12-18
  • Kościół z 1120 - 1130 (ul. Kolegiacka 26)dnia 1933-03-08, wykaz dokumentów: A-268 z 1933-03-08; 268 z 1959-06-17; A/798 z 2010-08-30
  • Miasto z pocz. XII w.dnia 1957-09-17, wykaz dokumentów: 365 z 1957-09-17; A/1415 z 2014-07-08
  • Kościół z 1926 - 1928 (ul. Rynek 7)dnia 2009-04-24, wykaz dokumentów: A/1526 z 2009-04-24
 • Formy ochrony przyrody w Kruszwicy
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kruszwicy znajduje się 7 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kruszwicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Nadgoplański Park TysiącleciaData ustanowienia: 1993-08-11, Powierzchnia: 9982.71 ha
  • Jezioro Gopło - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 13459.42 ha
  • Ostoja Nadgoplańska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 9815.84 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Głaz narzutowy o obwodzie 520 cm znajdujący się przy drodze w miejscowości Lachmirowice w gminie Kruszwica, Data ustanowienia: 1991-08-14, Opis granicy: Przy drodze w miejscowości Lachmirowice
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Kasztanowiec biały o obwodzie w pierśnicy 341 cm dwie topole białe o obwodach w pierśnicy 420 i 404 oraz lipa drobnolistna o obwodzie w pierśnicy 460 cm rosnąca w parku dworskim w miejscowości Żerniki w gminie Kruszwicy, Data ustanowienia: 1994-12-31, Opis granicy: Park dworski
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Sześć lipa drobnolistnych o obwodach 229-438 cm rosnące przy Kolegiacie w Kruszwicy, Data ustanowienia: 1995-03-09, Opis granicy: Droga prowadząca do kolegiaty w Kruszwicy
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Dwie Topole czarne rosnące przy drodze Bachorce - Maszynice w Gminie Kruszwica stanowiące własność komunalną pod zarządem Urzędu Miasta i Gminy w Kruszwicy, Data ustanowienia: 1998-12-24, Opis granicy: Przy drodze Bachorce - Maszynice

Kruszwica - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Kruszwica i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kruszwica przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 62droga krajowa nr 62(Strzelno - Stodólno - Sławsk Wielki - Kobylniki - Kruszwica - Grodztwo - Gocanowo - Chełmce - Czołowo - Radziejów - Skibin - Samszyce - Borucinek - Redecz Krukowy - Brześć Kujawski - Pikutkowo - Włocławek - Modzerowo - Wistka Królewska - Mostki - Dobiegniewo - Dąb Polski - Skoki Duże - Nowa Wieś - Karolewo - Nowy Duninów - Stary Duninów - Wola Brwileńska - Brwilno Dolne - Soczewka - Popłacin - Płock - Cekanowo - Słupno - Wilczkowo - Wyszogród - Chmielewo - Wola - Czerwińsk Nad Wisłą - Zarębin - Chociszewo - Goławin - Kamienica-Wygoda - Emolinek - Trębki Stare - Zakroczym - Nowy Dwór Mazowiecki - Stanisławowo - Pomiechówek - Brody Parcele - Kikoły - Nowe Orzechowo - Orzechowo - Dębe - Bolesławowo - Szadki - Karolino - Serock - Wierzbica - Łacha - Rybienko Nowe - Wyszków - Skuszew - Puste Łąki - Gwizdały - Budziska - Łochów - Kamionna - Twarogi - Wólka Paplińska - Kalinowiec - Paplin - Borzychy - Starawieś - Węgrów - Grochów Włościański - Brzozów - Przeździatka-Kolonia - Sokołów Podlaski - Karlusin - Bachorza - Repki - Skrzeszew - Frankopol - Tonkiele - Wólka Zamkowa - Drohiczyn - Zajęczniki - Klekotowo - Słochy Annopolskie - Siemiatycze)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Kruszwica przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 231Linia kolejowa nr 231: Inowrocław Rąbinek - Kruszwica [o znaczenia miejscowym] (Inowrocław Rąbinek - Inowrocław Mątwy - Rożniaty - Kruszwica)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Kruszwicy istnieje 55 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  Aleja Honorowych Dawców Krwi

  ul. Biwakowa

  ul. Cicha

  ul. Cmentarna

  ul. Droga Młyńska

  al. Dworcowa

  ul. Działkowa

  ul. Folwarczna

  ul. Goplańska

  ul. Grodzka

  ul. Jana Kasprowicza

  ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego

  ul. Kolegiacka

  ul. Krucza

  ul. Kujawska

  ul. Lipowa

  ul. Mieszka I

  ul. Nadgoplańska

  ul. Niepodległości

  ul. Ogrodowa

  ul. Orla

  ul. PCK

  ul. Piasta

  ul. Plażowa

  ul. Podgórna

  ul. Podzamcze

  ul. Polna

  ul. Popiela

  ul. Portowa

  ul. Powstańców Wielkopolskich

  ul. Poznańska

  ul. Promienna

  szosa Radziejowska

  os. Robotnicze

  ul. Rybacka

  ul. Rynek

  ul. Solidarności

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Stary Rynek

  ul. Szosa Tryszczyńska

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Ukośna

  ul. Wiejska

  ul. Wodna

  ul. Wspólna

  ul. Zacisze

  ul. Zakątek

  ul. Zamkowa

  ul. Ziemowita

  ul. kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego

  ul. Żeglarska