Powiat starachowicki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat starachowicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 91 449 Liczba mieszkańców
 • 523 km2 Powierzchnia
 • 175 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 58,5% Stopa urbanizacji
 • Dariusz Dąbrowski Starosta
 • ul. Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice Adres starostwa powiatowego
 • TST Tablice rejestracyjne
Powiat starachowicki na mapie
Identyfikatory
 • 2611 TERYT (TERC)
Herb powiatu starachowickiego
powiat starachowicki herb
Flaga powiatu starachowickiego
powiat starachowicki flaga

powiat starachowicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach
041 274 53 88
041 274 53 89
Krzosa 8
27-200 Starachowice
Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach
041 276 02 05
041 276 02 03
Aleja Armii Krajowej 27
27-200 Starachowice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starachowicach
041 275 42 09
42 275 42 09
Rogowskiego 14
27-200 Starachowice
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Starachowicach
041 274 62 67
041 274 62 67
Złota 6
27-200 Starachowice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach
041 274 71 13
041 275 63 70
Radomska 29
27-200 Starachowice
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
(41) 276-09-00 900
(41) 276-09-02
ul. Dr Władysława Borkowskiego
27-200 Starachowice

Powiat starachowicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat starachowicki ma 91 449 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 4,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu starachowickiego w 2050 roku wynosi 67 496, z czego 34 063 to kobiety, a 33 433 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu starachowickiego zawarli w 2016 roku 404 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  25,4% mieszkańców powiatu starachowickiego jest stanu wolnego, 57,7% żyje w małżeństwie, 5,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat starachowicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -335. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,7 na 1000 mieszkańców powiatu starachowickiego. W 2016 roku urodziło się 705 dzieci, w tym 50,4% dziewczynek i 49,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 303 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,68 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 50,8% zgonów w powiecie starachowickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,2% zgonów w powiecie starachowickim były nowotwory, a 4,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu starachowickiego przypada 11.33 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 544 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 824 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu starachowickiego -280. W tym samym roku 25 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 23.

  60,8% mieszkańców powiatu starachowickiego jest w wieku produkcyjnym, 16,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu starachowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91 449 Liczba mieszkańców
 • 47 155 Kobiety
 • 44 294 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie starachowickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie starachowickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie starachowickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu starachowickiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 67 496 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 34 063 Kobiety
 • 33 433 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie starachowickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie starachowickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie starachowickim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu starachowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 43,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. starachowicki
  43,1 lat
  woj. świętokrzyskie
  42,3 lat
  Cała Polska
  41,2 lat
 • 45,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat starachowicki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu starachowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat starachowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat starachowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat starachowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  25,4%
  Województwo
  27,7%
  Polska
  28,8%
 • 19,8% Kobiety
  (Panny)
 • 31,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,7%
  Województwo
  57,2%
  Kraj
  55,8%
 • 56,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,8% Wdowcy/Wdowy
 • pow. starachowicki
  10,8%
  świętokrzyskie
  10,5%
  Polska
  9,6%
 • 17,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat starachowicki
  5,2%
  świętokrzyskie
  4,0%
  Polska
  5,0%
 • 5,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • Tutaj
  0,9%
  świętokrzyskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie starachowickim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • pow. starachowicki
  4,4
  woj. świętokrzyskie
  4,8
  Cała Polska
  5,0
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • powiat starachowicki
  1,7
  świętokrzyskie
  1,4
  Cała Polska
  1,7
 • 404 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie starachowickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -335 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -156 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -179 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,7 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat starachowicki
  -3,7
  Województwo
  -2,7
  Cały kraj
  -0,2
 • -4,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie starachowickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie starachowickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie starachowickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie starachowickim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 705 Urodzenia żywe
 • 355 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 350 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,4%
  49,6%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. starachowicki
  7,7
  świętokrzyskie
  8,5
  Cały kraj
  10,0
 • 34,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. starachowicki
  34,7
  świętokrzyskie
  36,7
  Cały kraj
  41,7
 • 8.18 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8.18
 • 40.25 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40.25
 • 85.69 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 85.69
 • 61.93 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61.93
 • 27.32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27.32
 • 5.13 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.13
 • 3 303 g Średnia waga noworodków
 • 3 224 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 382 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 303 g
  Województwo
  3 337 g
  Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 48 Waga 4000g - 4499g
 • 48
 • 205 Waga 3500g - 3999g
 • 205
 • 273 Waga 3000g - 3499g
 • 273
 • 124 Waga 2500g - 2999g
 • 124
 • 33 Waga 2000g - 2499g
 • 33
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,14 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,14
  Województwo
  1,20
  Cały kraj
  1,36
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat starachowicki
  0,57
  woj. świętokrzyskie
  0,59
  Cały kraj
  0,66
 • 0,68 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,68
  świętokrzyskie
  0,76
  Cały kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie starachowickim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 040 Zgony
 • 511 Kobiety
  (Zgony)
 • 529 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,1%
  50,9%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 25,0%
  75,0%
 • 11,3 Zgony na 1000 ludności
 • pow. starachowicki
  11,3
  Województwo
  11,1
  Kraj
  10,1
 • 147,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  147,5
  woj. świętokrzyskie
  131,5
  Polska
  101,5
 • 5,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat starachowicki
  5,7
  woj. świętokrzyskie
  4,2
  Cały kraj
  4,0
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,5
  świętokrzyskie
  3,3
  Polska
  3,2
 • 1,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,8
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie starachowickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 54,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  54,5%
  świętokrzyskie
  55,8%
  Kraj
  45,7%
 • 27,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  27,0%
  woj. świętokrzyskie
  24,3%
  Kraj
  26,7%
 • 3,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  3,4%
  Województwo
  3,6%
  Kraj
  6,1%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  0,2
  Polska
  5,9
 • 91,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  91,6
  Kraj
  74,3
 • 317,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. starachowicki
  317,9
  Województwo
  277,6
  Cały kraj
  274,3
 • 272,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  272,5
  Cały kraj
  261,6
 • 642,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 659,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 624,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat starachowicki
  642,2
  woj. świętokrzyskie
  638,2
  Polska
  469,0
 • 119,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 40,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 195,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat starachowicki
  119,2
  Województwo
  120,2
  Cała Polska
  87,7
 • 37,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat starachowicki
  37,9
  świętokrzyskie
  29,6
  Kraj
  31,8
 • 10,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  10,5
  woj. świętokrzyskie
  8,2
  Cały kraj
  8,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,0%
  Województwo
  0,8%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 544 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 278 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 266 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 18 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 824 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 422 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 402 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -257 Saldo migracji
 • -137 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -120 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -280 Saldo migracji wewnętrznych
 • -144 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -136 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 23 Saldo migracji zagranicznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 16 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie starachowickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat starachowicki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat starachowicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie starachowickim oddano do użytku 173 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,89 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  80,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 19,7% na mieszkania komunalne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 89,9% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 10,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie starachowickim to 4,49 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie starachowickim to 107,60 m2 i jest mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 173 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 1,89 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  1,89
  świętokrzyskie
  2,41
  Cała Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 125 Użytek własny
 • 14 Sprzedaż lub wynajem
 • 89,9%
  10,1%
 • 776 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 4,49 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  4,49
  Województwo
  5,01
  Polska
  3,96
 • 8,49 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat starachowicki
  8,49
  świętokrzyskie
  12,09
  Kraj
  16,85
 • 18 614 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 107,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  107,6 m2
  woj. świętokrzyskie
  115,5 m2
  Kraj
  94,5 m2
 • 0,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat starachowicki
  0,20 m2
  woj. świętokrzyskie
  0,28 m2
  Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat starachowicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie starachowickim na 1000 mieszkańców pracuje 229 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. 45,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie starachowickim wynosiło w 2016 roku 10,9% (11,4% wśród kobiet i 10,5% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie starachowickim wynosi 3 444,11 PLN, co odpowiada 80.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu starachowickiego 6 936 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 553 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 383.

  28,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu starachowickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 42,1% w przemyśle i budownictwie, a 8,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 229 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  229,0
  woj. świętokrzyskie
  188,0
  Polska
  240,0
 • 10,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,4% Kobiety
 • 10,5% Mężczyźni
 • powiat starachowicki
  10,9%
  woj. świętokrzyskie
  10,8%
  Kraj
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie starachowickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie starachowickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie starachowickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 444 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat starachowicki
  3 444 PLN
  świętokrzyskie
  3 670 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie starachowickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 936 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 553 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 383 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,80 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 28,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 30,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 25,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 42,1% Przemysł i budownictwo
 • 26,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 56,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 8,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,9% Pozostałe
 • 31,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie starachowickim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 20 937 Pracujący ogółem
 • 9 545 Kobiety
 • 11 392 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie starachowickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,8% W wieku produkcyjnym
 • 54,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat starachowicki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 64,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  64,5
  Województwo
  62,3
  Polska
  61,7
 • 38,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat starachowicki
  38,1
  woj. świętokrzyskie
  35,2
  Kraj
  32,7
 • 144,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. starachowicki
  144,0
  świętokrzyskie
  130,0
  Kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 60,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat starachowicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie starachowickim stwierdzono 1 403 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,29 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie starachowickim wynosi 77,00% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu starachowickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,85 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 7,67 (wykrywalność 67%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,85 (86%), drogowe - 1,91 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,39 (80%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat starachowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 403 Przestępstwa ogółem
 • 1 403
 • 812 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 812
 • 353 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 353
 • 175 Przestępstwa drogowe
 • 175
 • 36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 36
 • 704 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 704
 • 15,29 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. starachowicki
  15,29
  woj. świętokrzyskie
  15,12
  Cały kraj
  19,48
 • 8,85 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,85
  Województwo
  8,98
  Cały kraj
  12,76
 • 3,85 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. starachowicki
  3,85
  Województwo
  3,67
  Kraj
  3,91
 • 1,91 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat starachowicki
  1,91
  woj. świętokrzyskie
  1,78
  Cały kraj
  1,91
 • 0,39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat starachowicki
  0,39
  woj. świętokrzyskie
  0,40
  Cały kraj
  0,47
 • 7,67 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,67
  Województwo
  6,37
  Kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat starachowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  77%
  woj. świętokrzyskie
  74%
  Polska
  67%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. starachowicki
  67%
  woj. świętokrzyskie
  63%
  Kraj
  55%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  86%
  świętokrzyskie
  86%
  Cały kraj
  83%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat starachowicki
  100%
  woj. świętokrzyskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  81%
  Województwo
  84%
  Polska
  83%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. starachowicki
  67%
  świętokrzyskie
  55%
  Cały kraj
  46%

Powiat starachowicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 20 185 mieszkańców powiatu starachowickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 755 kobiet oraz 10 430 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,5% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 19,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,7% mieszkańców powiatu starachowickiego, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 20,7% podstawowym ukończonym. 1,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu starachowickiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie starachowickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,3%) oraz wyższe (17,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,4%) oraz średnie zawodowe (21,9%).

  16,0% mieszkańców powiatu starachowickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,7% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 751 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 2,00 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,8% ludności (25,8% wśród dziewczynek i 25,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,80.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,3% wśród dziewczyn i 11,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 100,00.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,0% mieszkańców (13,0% wśród dziewczyn i 13,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 26 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,1% mieszkańców powiatu starachowickiego w wieku potencjalnej nauki (33,2% kobiet i 33,0% mężczyzn).

 • 15,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,1%
  Województwo
  16,8%
  Cały kraj
  17,9%
 • 17,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 18,1% W miastach
  (wyższe)
 • 10,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 33,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. starachowicki
  33,8%
  woj. świętokrzyskie
  31,5%
  Cała Polska
  33,3%
 • 36,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,0% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,6% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,5% Wykształcenie policealne
 • powiat starachowicki
  3,5%
  woj. świętokrzyskie
  2,5%
  Kraj
  2,7%
 • 5,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,8% W miastach
  (policealne)
 • 1,6% Na wsi
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. starachowicki
  10,9%
  woj. świętokrzyskie
  10,7%
  Kraj
  12,4%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  19,5%
  woj. świętokrzyskie
  18,3%
  Cały kraj
  18,1%
 • 17,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,7% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,4% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 23,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. starachowicki
  23,7%
  woj. świętokrzyskie
  22,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 16,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,0% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,4% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,5%
  Województwo
  5,4%
  Kraj
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,8% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 20,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat starachowicki
  20,7%
  świętokrzyskie
  22,2%
  Cała Polska
  19,3%
 • 23,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 16,3% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 26,8% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,2%
  woj. świętokrzyskie
  1,7%
  Polska
  1,4%
 • 1,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,7% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 751 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat starachowicki
  751,0
  świętokrzyskie
  806,0
  Polska
  842,0
 • 2,00 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  2,00
  Województwo
  1,32
  Kraj
  1,12
 •  
 • 88,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 88,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 57,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 56,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 88,80 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. starachowicki
  88,80
  Województwo
  89,92
  Cała Polska
  90,94
 • 88,35 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat starachowicki
  88,35
  Województwo
  89,20
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat starachowicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat starachowicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,0
  Województwo
  17,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7
 •  
 • 460,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 401,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 59,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 14,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,00 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat starachowicki
  100,00
  woj. świętokrzyskie
  97,75
  Cała Polska
  98,90
 • 93,40 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  93,40
  świętokrzyskie
  92,15
  Kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat starachowicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat starachowicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  22,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 •  
 • 231,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 183,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 48,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie starachowickim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  2,0
  świętokrzyskie
  3,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 31 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 31
 • 29 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 29
 • 85,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 60,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 6,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  26,0
  świętokrzyskie
  23,0
  Kraj
  23,0
 • 26 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 26
 • 26 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 26
 • 113,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 84,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  22,0
  woj. świętokrzyskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 22 Szkoły policealne ogółem
 • 22
 • 6 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 6
 • 23 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 23
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat starachowicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat starachowicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat starachowicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)