Pyskowice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Pyskowice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Pyskowice to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu gliwickiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Pyskowice.
 • 18 412 Liczba mieszkańców
 • 30,9 km² Powierzchnia
 • 596,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1260 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • SGL Tablice rejestracyjne
 • Wacław Kęska Burmistrz miasta
Pyskowice na mapie
Identyfikatory
 • 18.634650.3956 Współrzędne GPS
 • 2405021 TERYT (TERC)
 • 0942417 SIMC
Herb miasta Pyskowice
Pyskowice herb

Pyskowice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
44-120Poczta Pyskowice, ul. Armii Krajowej 22
44-120Skrytki Pocztowe Poczta Pyskowice, ul. Armii Krajowej 22

Pyskowice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Pyskowicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Pyskowicach
(32) 332-60-20
(32) 332-60-02
ul. Strzelców Bytomskich 3
44-120 Pyskowice
ZUS Oddział w Zabrzu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Szczęść Boże 18
41-800 Zabrze

Pyskowice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pyskowice jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 18 412, z czego 52,0% stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 5,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2016 roku 95 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  26,9% mieszkańców Pyskowic jest stanu wolnego, 59,1% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Pyskowice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -66. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,6 na 1000 mieszkańców Pyskowic. W 2016 roku urodziło się 152 dzieci, w tym 44,7% dziewczynek i 55,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 383 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,00 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 45,1% zgonów w Pyskowicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,3% zgonów w Pyskowicach były nowotwory, a 4,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Pyskowic przypada 11.84 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 195 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 202 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Pyskowic -7. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 4 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  63,9% mieszkańców Pyskowic jest w wieku produkcyjnym, 15,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Pyskowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 18 412 Liczba mieszkańców
 • 9 571 Kobiety
 • 8 841 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Pyskowicach w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Pyskowicach w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Pyskowicach w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Pyskowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 42,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Pyskowice
  42,4 lat
  Województwo
  42,2 lat
  Kraj
  41,2 lat
 • 43,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Pyskowice, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Pyskowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Pyskowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Pyskowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Pyskowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,9% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,0%
  śląskie
  27,1%
  Cała Polska
  28,8%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 31,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,1% Żonaci/Zamężne
 • Pyskowice
  59,1%
  woj. śląskie
  57,5%
  Kraj
  55,8%
 • 57,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,2%
  Województwo
  9,8%
  Kraj
  9,6%
 • 14,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,2%
  Województwo
  5,1%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Tutaj
  0,5%
  woj. śląskie
  0,4%
  Kraj
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Pyskowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Pyskowicach w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  5,2
  śląskie
  5,0
  Kraj
  5,0
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  1,7
  śląskie
  1,8
  Polska
  1,7
 • 95 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Pyskowicach w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Pyskowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -66 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -46 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -20 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,6 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,6
  śląskie
  -1,4
  Cała Polska
  -0,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Pyskowicach w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Pyskowicach w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Pyskowicach w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Pyskowicach w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 152 Urodzenia żywe
 • 68 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 84 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,7%
  55,3%
 • 8,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Pyskowice
  8,3
  śląskie
  9,4
  Cała Polska
  10,0
 • 40,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  40,6
  Województwo
  40,2
  Cały kraj
  41,7
 • 10.62 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10.62
 • 49.08 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49.08
 • 94.43 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94.43
 • 70.64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70.64
 • 35.33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35.33
 • 6.95 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.95
 • 1.03 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1.03
 • 3 383 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 325 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 437 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 383 g
  woj. śląskie
  3 311 g
  Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 87 Waga 4000g - 4499g
 • 87
 • 377 Waga 3500g - 3999g
 • 377
 • 438 Waga 3000g - 3499g
 • 438
 • 158 Waga 2500g - 2999g
 • 158
 • 35 Waga 2000g - 2499g
 • 35
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,33 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,33
  Województwo
  1,32
  Cała Polska
  1,36
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,64
  Województwo
  0,64
  Polska
  0,66
 • 1,00 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  1,00
  woj. śląskie
  0,87
  Kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w Pyskowicach w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 218 Zgony
 • 114 Kobiety
  (Zgony)
 • 104 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,3%
  47,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,8 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  11,8
  śląskie
  10,7
  Kraj
  10,1
 • 100,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  100,3
  Województwo
  114,5
  Polska
  101,5
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Pyskowice
  2,7
  woj. śląskie
  4,4
  Polska
  4,0
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,2
  śląskie
  3,6
  Polska
  3,2
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  0,8
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gliwickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  46,1%
  woj. śląskie
  46,1%
  Kraj
  45,7%
 • 25,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Pyskowice
  25,1%
  Województwo
  27,5%
  Cały kraj
  26,7%
 • 4,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,5%
  Województwo
  4,6%
  Kraj
  6,1%
 • 9,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • śląskie
  9,5
  Polska
  5,9
 • 81,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  81,1
  Polska
  74,3
 • 250,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  250,1
  woj. śląskie
  302,7
  Kraj
  274,3
 • 281,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  281,0
  Polska
  261,6
 • 459,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 466,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 451,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Pyskowice
  459,4
  śląskie
  508,0
  Cały kraj
  469,0
 • 78,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 49,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 108,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  78,8
  woj. śląskie
  96,0
  Cały kraj
  87,7
 • 28,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  28,6
  woj. śląskie
  37,6
  Polska
  31,8
 • 5,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,1
  Województwo
  9,2
  Cała Polska
  8,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Pyskowice
  0,6%
  woj. śląskie
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 195 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 108 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 87 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 202 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 115 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 87 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -6 Saldo migracji
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -7 Saldo migracji wewnętrznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Pyskowicach w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Pyskowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Pyskowice, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pyskowice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Pyskowicach oddano do użytku 47 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,55 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  57,4% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 42,6% na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Pyskowicach to 5,68 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w Pyskowicach to 136,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Pyskowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 47 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 2,55 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  2,55
  Województwo
  2,42
  Kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 20 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 267 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,68 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  5,68
  śląskie
  4,66
  Kraj
  3,96
 • 14,50 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  14,50
  Województwo
  11,26
  Polska
  16,85
 • 6 401 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 136,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Pyskowice
  136,2 m2
  Województwo
  116,4 m2
  Kraj
  94,5 m2
 • 0,35 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  0,35 m2
  śląskie
  0,28 m2
  Cały kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pyskowice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W Pyskowicach na 1000 mieszkańców pracuje 222 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. 44,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 55,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Pyskowicach wynosiło w 2016 roku 8,2% (9,6% wśród kobiet i 6,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pyskowicach wynosi 3 564,05 PLN, co odpowiada 83.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Pyskowic 2 568 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 984 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 584.

  19,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Pyskowic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 40,0% w przemyśle i budownictwie, a 15,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Pyskowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 222 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  222,0
  woj. śląskie
  265,0
  Cała Polska
  240,0
 • 8,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,6% Kobiety
 • 6,8% Mężczyźni
 • Miasto
  8,2%
  woj. śląskie
  6,6%
  Kraj
  8,3%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Pyskowicach w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Pyskowicach w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Pyskowicach w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pyskowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 564 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 564 PLN
  Województwo
  4 295 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Pyskowicach w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Pyskowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 568 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 984 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -1 584 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,38 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Pyskowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 40,0% Przemysł i budownictwo
 • 17,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 58,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,5% Pozostałe
 • 41,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Pyskowicach w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Pyskowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 4 088 Pracujący ogółem
 • 1 834 Kobiety
 • 2 254 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Pyskowicach w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,9% W wieku produkcyjnym
 • 58,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Pyskowice, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 56,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Pyskowice
  56,6
  śląskie
  61,8
  Polska
  61,7
 • 32,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  32,5
  woj. śląskie
  34,5
  Kraj
  32,7
 • 134,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Pyskowice
  134,6
  Województwo
  126,9
  Cały kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 59,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Pyskowice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Pyskowicach stwierdzono szacunkowo 483 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 26,28 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Pyskowicach wynosi 75,30% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Pyskowic najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 20,81 (wykrywalność 71%) oraz przeciwko mieniu - 17,53 (wykrywalność 68%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,08 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,79 (86%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,66 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Pyskowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Pyskowic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Pyskowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 483 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 483
 • 383 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 383
 • 51 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 51
 • 38 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 38
 • 12 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 12
 • 322 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 322
 • 26,28 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Pyskowice
  26,28
  Województwo
  23,18
  Cała Polska
  19,48
 • 20,81 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Pyskowice
  20,81
  woj. śląskie
  14,32
  Cały kraj
  12,76
 • 2,79 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,79
  śląskie
  6,09
  Cały kraj
  3,91
 • 2,08 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,08
  woj. śląskie
  1,84
  Cała Polska
  1,91
 • 0,66 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Pyskowice
  0,66
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,47
 • 17,53 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Pyskowice
  17,53
  Województwo
  12,05
  Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Pyskowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  75%
  Województwo
  71%
  Cały kraj
  67%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Pyskowice
  71%
  śląskie
  58%
  Polska
  55%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  87%
  śląskie
  89%
  Polska
  83%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  woj. śląskie
  99%
  Polska
  99%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Pyskowice
  84%
  śląskie
  79%
  Cała Polska
  83%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  69%
  woj. śląskie
  53%
  Polska
  46%

Pyskowice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Suma wydatków z budżetu Pyskowic wyniosła w 2015 roku 53,9 mln złotych, co daje 2,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.4% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu Pyskowic - 34.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (14.1%) oraz na Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (13.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,7 mln złotych, czyli 5,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Pyskowic wyniosła w 2015 roku 55,4 mln złotych, co daje 3,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.9% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (43.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (22.4%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (15.9%). W budżecie Pyskowic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 689 złotych na mieszkańca (23,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 18,3 złotych na mieszkańca (0,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 18,5%.
 • Wydatki budżetu w Pyskowicach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Pyskowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Pyskowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Pyskowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,3 mln

  2,2 tys(100%)

  45,8 mln

  2,4 tys(100%)

  48,1 mln

  2,6 tys(100%)

  51,1 mln

  2,7 tys(100%)

  50,7 mln

  2,7 tys(100%)

  51,1 mln

  2,7 tys(100%)

  53,9 mln

  2,9 tys(100%)

  53,9 mln

  2,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,4 mln

  651(30%)

  13,5 mln

  707(29.4%)

  14,2 mln

  744(29.5%)

  15,3 mln

  816(29.9%)

  16,0 mln

  854(31.5%)

  17,1 mln

  915(33.4%)

  17,5 mln

  941(32.4%)

  18,4 mln

  996(34.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,8 mln

  307(14.1%)

  6,2 mln

  325(13.5%)

  6,7 mln

  350(13.9%)

  6,8 mln

  361(13.2%)

  6,7 mln

  359(13.2%)

  7,0 mln

  373(13.6%)

  7,0 mln

  378(13%)

  7,6 mln

  411(14.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  7,3 mln

  382(17.6%)

  7,9 mln

  415(17.3%)

  7,3 mln

  381(15.1%)

  7,7 mln

  408(15%)

  8,0 mln

  428(15.8%)

  7,2 mln

  387(14.1%)

  7,3 mln

  393(13.5%)

  7,3 mln

  395(13.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,2 mln

  271(12.5%)

  5,6 mln

  295(12.3%)

  5,9 mln

  311(12.3%)

  5,8 mln

  308(11.3%)

  5,7 mln

  307(11.3%)

  5,9 mln

  316(11.5%)

  6,1 mln

  327(11.3%)

  6,6 mln

  359(12.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 mln

  96,0(4.4%)

  2,1 mln

  109(4.5%)

  4,1 mln

  217(8.6%)

  4,2 mln

  223(8.2%)

  3,4 mln

  181(6.7%)

  3,5 mln

  189(6.9%)

  4,0 mln

  214(7.4%)

  4,8 mln

  259(8.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,7 mln

  196(9%)

  4,9 mln

  257(10.7%)

  3,5 mln

  185(7.3%)

  3,8 mln

  205(7.5%)

  3,3 mln

  176(6.5%)

  4,3 mln

  229(8.4%)

  5,8 mln

  310(10.7%)

  2,6 mln

  143(4.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,6 mln

  86,7(4%)

  1,8 mln

  96,5(4%)

  2,2 mln

  114(4.5%)

  2,0 mln

  109(4%)

  2,2 mln

  119(4.4%)

  1,9 mln

  102(3.7%)

  2,0 mln

  105(3.6%)

  2,0 mln

  106(3.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  889,9 tys

  46,8(2.2%)

  980,6 tys

  51,5(2.1%)

  1,1 mln

  58,6(2.3%)

  1,0 mln

  55,5(2%)

  1,0 mln

  55,7(2.1%)

  1,0 mln

  54,0(2%)

  991,1 tys

  53,4(1.8%)

  1,2 mln

  62,7(2.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  733,3 tys

  38,5(1.8%)

  793,4 tys

  41,7(1.7%)

  808,0 tys

  42,4(1.7%)

  798,1 tys

  42,6(1.6%)

  835,1 tys

  44,6(1.6%)

  908,5 tys

  48,7(1.8%)

  952,1 tys

  51,3(1.8%)

  845,3 tys

  45,8(1.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  549,3 tys

  28,9(1.3%)

  591,0 tys

  31,0(1.3%)

  668,6 tys

  35,1(1.4%)

  700,3 tys

  37,4(1.4%)

  719,0 tys

  38,4(1.4%)

  714,5 tys

  38,3(1.4%)

  793,0 tys

  42,7(1.5%)

  832,0 tys

  45,1(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  619,4 tys

  32,6(1.5%)

  709,5 tys

  37,2(1.6%)

  716,9 tys

  37,6(1.5%)

  2,1 mln

  114(4.2%)

  2,0 mln

  106(3.9%)

  897,7 tys

  48,2(1.8%)

  871,8 tys

  47,0(1.6%)

  822,1 tys

  44,6(1.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  390,0 tys

  20,5(0.9%)

  381,2 tys

  20,0(0.8%)

  414,1 tys

  21,7(0.9%)

  451,8 tys

  24,1(0.9%)

  489,8 tys

  26,2(1%)

  483,1 tys

  25,9(0.9%)

  415,1 tys

  22,4(0.8%)

  620,5 tys

  33,6(1.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  143,3 tys

  7,5(0.3%)

  164,1 tys

  8,6(0.4%)

  252,8 tys

  13,3(0.5%)

  238,3 tys

  12,7(0.5%)

  212,4 tys

  11,4(0.4%)

  150,5 tys

  8,1(0.3%)

  166,0 tys

  8,9(0.3%)

  116,4 tys

  6,3(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  2,8 tys

  0,1(0%)

  23,3 tys

  1,2(0.1%)

  67,8 tys

  3,6(0.1%)

  27,4 tys

  1,5(0.1%)

  3,8 tys

  0,2(0%)

  3,5 tys

  0,2(0%)

  99,1 tys

  5,3(0.2%)

  92,2 tys

  5,0(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  20,7 tys

  1,1(0.1%)

  24,4 tys

  1,3(0.1%)

  19,5 tys

  1,0(0%)

  25,1 tys

  1,3(0%)

  28,9 tys

  1,5(0.1%)

  34,0 tys

  1,8(0.1%)

  36,6 tys

  2,0(0.1%)

  38,7 tys

  2,1(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,6 tys

  1,6(0.1%)

  8,0 tys

  0,4(0%)

  32,0 tys

  1,7(0.1%)

  15,0 tys

  0,8(0%)

  20,0 tys

  1,1(0%)

  25,0 tys

  1,4(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  24,0 tys

  1,3(0.1%)

  38,2 tys

  2,0(0.1%)

  36,3 tys

  1,9(0.1%)

  31,6 tys

  1,7(0.1%)

  21,3 tys

  1,1(0%)

  22,4 tys

  1,2(0%)

  24,2 tys

  1,3(0%)

  23,4 tys

  1,3(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  25,5 tys

  1,3(0.1%)

  22,5 tys

  1,2(0%)

  14,5 tys

  0,8(0%)

  17,4 tys

  0,9(0%)

  26,2 tys

  1,4(0.1%)

  49,7 tys

  2,7(0.1%)

  32,0 tys

  1,7(0.1%)

  18,5 tys

  1,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  5,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,7 tys

  0,8(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  17,4 tys

  0,9(0%)

  5,7 tys

  0,3(0%)

  6,9 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  31,2

  0,0(0%)

  37,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  9,1 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  25,9 tys

  1,4(0.1%)

  34,0 tys

  1,8(0.1%)

  45,0 tys

  2,4(0.1%)

  48,1 tys

  2,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Pyskowicach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Pyskowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Pyskowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Pyskowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  43,4 mln

  2,3 tys(100%)

  45,5 mln

  2,4 tys(100%)

  47,9 mln

  2,5 tys(100%)

  48,8 mln

  2,6 tys(100%)

  49,0 mln

  2,6 tys(100%)

  51,3 mln

  2,8 tys(100%)

  54,2 mln

  2,9 tys(100%)

  55,4 mln

  3,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  18,9 mln

  992(43.5%)

  17,9 mln

  940(39.4%)

  18,8 mln

  987(39.2%)

  19,6 mln

  1,0 tys(40.1%)

  20,4 mln

  1,1 tys(41.5%)

  23,4 mln

  1,3 tys(45.6%)

  24,5 mln

  1,3 tys(45.2%)

  24,2 mln

  1,3 tys(43.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,4 mln

  443(19.5%)

  9,5 mln

  500(20.9%)

  9,7 mln

  511(20.3%)

  10,8 mln

  577(22.2%)

  11,6 mln

  620(23.7%)

  11,4 mln

  613(22.3%)

  11,2 mln

  603(20.6%)

  12,4 mln

  673(22.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  9,6 mln

  506(22.2%)

  11,3 mln

  593(24.8%)

  9,9 mln

  518(20.6%)

  9,7 mln

  520(20%)

  8,6 mln

  460(17.6%)

  9,0 mln

  482(17.5%)

  8,6 mln

  464(15.9%)

  8,8 mln

  479(15.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  199(8.7%)

  4,1 mln

  215(9%)

  4,4 mln

  229(9.1%)

  4,3 mln

  227(8.7%)

  4,3 mln

  228(8.7%)

  4,4 mln

  238(8.7%)

  4,3 mln

  232(7.9%)

  4,6 mln

  248(8.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,1 tys

  0,4(0%)

  7,6 tys

  0,4(0%)

  3,3 mln

  173(6.9%)

  1,9 mln

  101(3.9%)

  838,9 tys

  44,9(1.7%)

  422,1 tys

  22,6(0.8%)

  70,2 tys

  3,8(0.1%)

  2,1 mln

  115(3.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  56,9(2.5%)

  1,0 mln

  53,4(2.2%)

  984,9 tys

  51,7(2.1%)

  1,0 mln

  54,3(2.1%)

  1,6 mln

  85,6(3.3%)

  1,7 mln

  88,9(3.2%)

  2,2 mln

  117(4%)

  2,1 mln

  113(3.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  135,2 tys

  7,1(0.3%)

  140,0 tys

  7,3(0.3%)

  126,0 tys

  6,6(0.3%)

  170,4 tys

  9,1(0.3%)

  128,9 tys

  6,9(0.3%)

  120,9 tys

  6,5(0.2%)

  132,2 tys

  7,1(0.2%)

  284,5 tys

  15,4(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  369,4 tys

  19,4(0.9%)

  355,9 tys

  18,7(0.8%)

  332,0 tys

  17,4(0.7%)

  260,7 tys

  13,9(0.5%)

  289,6 tys

  15,5(0.6%)

  364,9 tys

  19,6(0.7%)

  364,8 tys

  19,7(0.7%)

  275,6 tys

  14,9(0.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  93,9 tys

  4,9(0.2%)

  105,0 tys

  5,5(0.2%)

  119,2 tys

  6,3(0.2%)

  132,2 tys

  7,1(0.3%)

  341,7 tys

  18,3(0.7%)

  316,4 tys

  17,0(0.6%)

  262,7 tys

  14,2(0.5%)

  234,5 tys

  12,7(0.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  852,8 tys

  44,8(2%)

  933,2 tys

  49,0(2.1%)

  82,0 tys

  4,3(0.2%)

  142

  0,0(0%)

  39,8 tys

  2,1(0.1%)

  32,0 tys

  1,7(0.1%)

  2,4 mln

  127(4.3%)

  200,1 tys

  10,8(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  2,8 tys

  0,1(0%)

  23,3 tys

  1,2(0.1%)

  67,8 tys

  3,6(0.1%)

  27,4 tys

  1,5(0.1%)

  3,8 tys

  0,2(0%)

  3,5 tys

  0,2(0%)

  99,1 tys

  5,3(0.2%)

  92,2 tys

  5,0(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  35,2 tys

  1,9(0.1%)

  56,0 tys

  2,9(0.1%)

  79,7 tys

  4,2(0.2%)

  27,4 tys

  1,5(0.1%)

  52,7 tys

  2,8(0.1%)

  54,7 tys

  2,9(0.1%)

  55,8 tys

  3,0(0.1%)

  50,3 tys

  2,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  23,6 tys

  1,2(0.1%)

  22,8 tys

  1,2(0.1%)

  19,1 tys

  1,0(0%)

  25,9 tys

  1,4(0.1%)

  25,9 tys

  1,4(0.1%)

  26,6 tys

  1,4(0.1%)

  51,3 tys

  2,8(0.1%)

  46,0 tys

  2,5(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  16,9 tys

  0,9(0%)

  20,4 tys

  1,1(0%)

  17,1 tys

  0,9(0%)

  21,6 tys

  1,1(0%)

  22,8 tys

  1,2(0%)

  28,2 tys

  1,5(0.1%)

  31,1 tys

  1,7(0.1%)

  34,0 tys

  1,8(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  157

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,2(0%)

  4,5 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,0 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  6,4 tys

  0,3(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  613

  0,0(0%)

  987

  0,1(0%)

  973

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  870

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  820

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  381

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  5,4 tys

  0,3(0%)

  19,1

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  833,0 tys

  44,4(1.7%)

  844,5 tys

  45,1(1.7%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  524

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Pyskowice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 3 720 mieszkańców Pyskowic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 820 kobiet oraz 1 900 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 17,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,8% mieszkańców Pyskowic, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 19,0% podstawowym ukończonym. 0,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Pyskowic mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Pyskowicach największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,6%) oraz zasadnicze zawodowe (22,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,9%) oraz średnie zawodowe (19,6%).

  17,0% mieszkańców Pyskowic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 952 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,92 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,0% ludności (27,2% wśród dziewczynek i 26,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,43.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,7% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,6% wśród dziewczyn i 10,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 97,32.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,3% mieszkańców (15,8% wśród dziewczyn i 16,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 3 uczniów. 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,1% mieszkańców Pyskowic w wieku potencjalnej nauki (28,0% kobiet i 28,2% mężczyzn).

 • 12,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,8%
  woj. śląskie
  16,8%
  Cały kraj
  17,9%
 • 14,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Pyskowice
  30,9%
  Województwo
  34,2%
  Kraj
  33,3%
 • 33,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,0%
  woj. śląskie
  2,7%
  Kraj
  2,7%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,9%
  śląskie
  11,3%
  Polska
  12,4%
 • 14,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Pyskowice
  17,0%
  śląskie
  20,2%
  Cały kraj
  18,1%
 • 14,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  30,8%
  śląskie
  26,6%
  Cały kraj
  22,9%
 • 22,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  5,5%
  woj. śląskie
  4,9%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Pyskowice
  19,0%
  woj. śląskie
  16,6%
  Cała Polska
  19,3%
 • 23,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 0,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  0,9%
  woj. śląskie
  0,9%
  Polska
  1,4%
 • 1,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Pyskowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 952 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  952,0
  Województwo
  879,0
  Polska
  842,0
 • 0,92 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Pyskowice
  0,92
  Województwo
  0,99
  Cały kraj
  1,12
 •  
 • 33,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 33,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Pyskowicach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pyskowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole nr 2
  Publiczne
  32 233-27-51
  ul. Wyzwolenia Boczna 2
  44-120 Pyskowice
  512510
  Przedszkole Nr 5
  Publiczne
  32 233-24-38
  32 337-43-78
  ul. Szopena 9B
  44-120 Pyskowice
  512510
  Przedszkole nr 4
  Publiczne
  32 233-22-15
  ul. Dąbrowskiego 3
  44-120 Pyskowice
  41008
  Przedszkole nr 3
  Publiczne
  32 233-27-43
  32 337-43-76
  ul. Wojska Polskiego 19
  44-120 Pyskowice
  49511
  Przedszkole nr 1
  Publiczne
  32 233-25-80
  32 233-25-80
  ul. Oświęcimska 28
  44-120 Pyskowice
  3747
 • Szkoły podstawowe w Pyskowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 95,43 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  95,43
  Województwo
  92,73
  Polska
  90,94
 • 93,62 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  93,62
  Województwo
  91,78
  Kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pyskowice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pyskowice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,0
  woj. śląskie
  19,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7
 •  
 • 67,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 59,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Pyskowicach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pyskowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
  Publiczna
  32 233-23-17
  32 401-04-27
  ul. WYZWOLENIA 4
  44-120 Pyskowice
  1736238
  Szkoła Podstawowa nr 4 (Jarosława Dąbrowskiego)
  Publiczna
  32 233-20-10
  32 233-20-10
  ul. Wojska Polskiego 23
  44-120 Pyskowice
  1734437
  Szkoła Podstawowa Nr 5
  Publiczna
  32 233-32-48
  32 233-32-48
  ul. Szkolna 2
  44-120 Pyskowice
  12246-
  Szkoła Podstawowa nr 2 Specjalna
  Publiczna
  32 233-26-51
  32 233-26-51
  ul. Poniatowskiego 2
  44-120 Pyskowice
  533-
 • Szkoły gimnazjalne w Pyskowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 97,32 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  97,32
  woj. śląskie
  99,44
  Polska
  98,90
 • 88,81 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  88,81
  Województwo
  91,39
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Pyskowice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Pyskowice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Pyskowice
  19,0
  śląskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 •  
 • 39,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 32,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Pyskowicach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pyskowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  GIMNAZJUM NR1 (NOBLISTÓW POLSKICH)
  Publiczne
  32 233-26-85
  32 233-26-85
  ul. STRZELCÓW BYTOMSKICH 1
  44-120 Pyskowice
  1227240
  Gimnazjum Nr 2 (im. Prymasa Tysiąclecia)
  Publiczne
  32 233-32-48
  32 233-32-48
  ul. Szkolna 2
  44-120 Pyskowice
  6122-
  Gimnazjum Specjalne
  Publiczne
  32 233-26-51
  32 233-26-51
  ul. Poniatowskiego 2
  44-120 Pyskowice
  447-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Pyskowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Pyskowicach w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 3 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  3,0
  śląskie
  2,0
  Cały kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 3 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 3
 • 20 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 20
 • 18 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 18
 • 13,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 10,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  25,0
  woj. śląskie
  24,0
  Cała Polska
  23,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 1,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Pyskowicach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pyskowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
  Publiczna
  32 233-25-96
  32 233-25-96
  ul. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 37
  44-120 Pyskowice
  6147-
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (im.MARII KONOPNICKIEJ)
  Publiczne
  32 233-25-96
  32 233-25-96
  ul. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 37
  44-120 Pyskowice
  7142-
  TECHNIKUM
  Publiczne
  32 233-25-96
  32 233-25-96
  ul. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 37
  44-120 Pyskowice
  368-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim
  Publiczna
  32 233-26-51
  32 233-26-51
  ul. Poniatowskiego 2
  44-120 Pyskowice
  222-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  32 233-26-51
  32 233-26-51
  ul. Poniatowskiego 2
  44-120 Pyskowice
  218-
  UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH
  Publiczne
  32 233-25-96
  32 233-25-96
  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37
  44-120 Pyskowice
  ---
  SZKOŁA POLICEALNA
  Publiczna
  32 233-25-96
  32 233-25-96
  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37
  44-120 Pyskowice
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pyskowicach
  Niepubliczne
  32 233-26-85
  ul. Strzelców Bytomskich 1
  44-120 Pyskowice
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Pyskowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 10,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Pyskowice, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Pyskowice, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Pyskowice, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pyskowice - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Pyskowicach

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2016 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Pyskowicach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Zabytki w Pyskowicach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Pyskowic znajduje się 48 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Pyskowicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto z XIII w.dnia 1953-03-14, wykaz dokumentów: R/383/53 z 1953-03-14; 1015/69 z 1969-02-18; brak numeru z 2014-07-09
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. pl. Karola Miarki 9)dnia 1960-03-07, wykaz dokumentów: 284/60 z 1960-03-07
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 21)dnia 1960-03-07, wykaz dokumentów: 285/60 z 1960-03-07
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 18)dnia 1960-03-07, wykaz dokumentów: 286/60 z 1960-03-07
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 13)dnia 1960-03-07, wykaz dokumentów: 287/60 z 1960-03-07
  • Ratusz z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 9)dnia 1960-03-07, wykaz dokumentów: 288/60 z 1960-03-07
  • Kościół z XV w.dnia 1960-03-07, wykaz dokumentów: 289/60 z 1960-03-07
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Armii Krajowej 18)dnia 1969-02-18, wykaz dokumentów: 1016/69 z 1969-02-18
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Hutnicza 11)dnia 1969-02-18, wykaz dokumentów: 1018/69 z 1969-02-18
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 25)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1020/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1021/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Górnicza 2)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1022/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Górnicza 4)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1023/69 z 1969-02-24; brak numeru z 2012-04-25
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Górnicza 6)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1024/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Górnicza 7)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1025/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Górnicza 17)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1027/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Hutnicza 1)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1028/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Hutnicza 2)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1029/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Hutnicza 5)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1030/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Hutnicza 6)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1031/69 z 1969-02-24
  • Magazyn z XIX w. (ul. Hutnicza 7)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1032/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Hutnicza 8)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1033/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kościelna 7)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1034/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kościelna 10)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1035/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kościelna 15)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1036/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kościelna 16)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1037/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. pl. Karola Miarki 3)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1038/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. pl. Karola Miarki 5)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1039/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. pl. Karola Miarki 10)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1040/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. pl. Karola Miarki 11)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1041/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Karola Miarki 5)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1042/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Karola Miarki 6)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1043/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Karola Miarki 9)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1045/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Karola Miarki 10)dnia 1969-02-24, wykaz dokumentów: 1046/69 z 1969-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 5)dnia 1969-06-07, wykaz dokumentów: 1026/69 z 1969-06-07
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Karola Miarki 7)dnia 1969-06-07, wykaz dokumentów: 1044/69 z 1969-06-07
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Karola Miarki 11)dnia 1969-06-07, wykaz dokumentów: 1047/69 z 1969-06-07
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Karola Miarki 12)dnia 1969-06-07, wykaz dokumentów: 1048/69 z 1969-06-07
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Karola Miarki 13)dnia 1969-06-07, wykaz dokumentów: 1049/69 z 1969-06-07
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Karola Miarki 14)dnia 1969-06-07, wykaz dokumentów: 1050/69 z 1969-06-07
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 15)dnia 1969-06-07, wykaz dokumentów: 1051/69 z 1969-06-07
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 13)dnia 1969-06-07, wykaz dokumentów: 1052/69 z 1969-06-07
  • Szkoła z XIX w. (ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 37)dnia 1992-12-21, wykaz dokumentów: A/1511/92 z 1992-12-21
  • Sala gimnastyczna z 2. poł. XIX w.dnia 1992-12-21, wykaz dokumentów: A/1511/92 z 1992-12-21
  • Ogród z 2. poł. XIX w.dnia 1992-12-21, wykaz dokumentów: A/1511/92 z 1992-12-21
  • Zespół - szkoła z 2. poł. XIX w. (ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 37)dnia 1992-12-21, wykaz dokumentów: A/1511/92 z 1992-12-21; brak numeru z 2010-04-30
  • Lokomotywownia z 1902 r.dnia 2001-04-12, wykaz dokumentów: A/46/01 z 2001-04-12; brak numeru z 2010-08-12
  • Kościół z 1869 r. (ul. Cmentarna 15)dnia 2011-02-18, wykaz dokumentów: A/331/11 z 2011-02-18
 • Formy ochrony przyrody w Pyskowicach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Pyskowic znajduje się 28 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Pyskowicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cyprian - Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - "Cyprian" bardzo okazały charakteryzujący się wysokimi walorami estetycznymi oraz mocno rozbudowaną koroną i dużą ilością konarów, Data ustanowienia: 2010-12-15, Opis granicy: Rośnie przy ul. Polnej
  • Dominik Savio - Pomnik przyrodyOpis: Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) - "Dominik Savio" okazałe drzewo o wyjątkowych walorach estetycznych i rozłożystej koronie, Data ustanowienia: 2010-12-15, Opis granicy: Rośnie w Ogródku Jordanowskim przy ul. Strzelców Bytomskich
  • Franciszek - Pomnik przyrodyOpis: Dąb czerwony (Quercus rubra) - "Franciszek" okazały dąb o dobrze rozwiniętej rozłożystej koronie posiada charakterystyczne niesymetryczne odgałęzienie, Data ustanowienia: 2010-12-15, Opis granicy: Rośnie w Parku Miejskim przy ul. Powstańców Śląskich
  • Jadwiga - Pomnik przyrodyOpis: Kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum) - "Jadwiga" okazały charakteryzujący się wysokimi walorami estetycznymi oraz mocno rozbudowaną koroną i dużą ilością konarów, Data ustanowienia: 2010-12-15, Opis granicy: Rośnie na terenie Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Stanisława Poniatowskiego 2
  • Jan - Pomnik przyrodyOpis: Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) - "Jan" okazałe i wysokie drzewo o strzelistej budowie i rozłożystej koronie, Data ustanowienia: 2010-12-15, Opis granicy: Rośnie na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego
  • Józef - Pomnik przyrodyOpis: Kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum) - "Józef" okazały charakteryzujący się wysokimi walorami estetycznymi oraz mocno rozbudowaną koroną i dużą ilością konarów, Data ustanowienia: 2010-12-15, Opis granicy: Rośnie na terenie Gimnazjum nr 1 przy ul. Strzelców Bytomskich 1
  • Lonek - Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - "Lonek" bardzo okazały o wyjątkowych walorach estetycznych i bardzo rozwiniętej koronie, Data ustanowienia: 2010-12-15, Opis granicy: Rośnie przy ul. Żużlowej
  • Lutozat - Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - "Lutozat" bardzo okazały o charakterystycznym krótkim i skarłowaciałym pniu i bardzo roziniętej koronie, Data ustanowienia: 2010-12-15, Opis granicy: Rośnie przy ul. Polnej
  • Mikołaj - Pomnik przyrodyOpis: Platan klonolistny (Platanus acerifolia) - "Mikołaj" okazałe drzewo o wyjątkowych walorach estetycznych i charakterystycznym kolorze kory, Data ustanowienia: 2010-12-15, Opis granicy: Rośnie w Ogródku Jordanowskim przy ul. Strzelców Bytomskich w pobliżu Kościoła Św. Mikołaja
  • Rafał - Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Dąb czerwony (Quercus rubra) - "Rafał" okazały dąb o dobrze rozwiniętej rozłożystej koronie, Data ustanowienia: 2010-12-15, Opis granicy: Rośnie w Parku Miejskim przy ul. Powstańców Śląskich
  • Stanisław - Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) - "Stanisław" gatunek bardzo okazały o podwójnym pniu i charakterystycznym zgrubieniu pnia w dolnej części pnia oraz o bardzo dobrze rozwiniętej koronie, Data ustanowienia: 2010-12-15, Opis granicy: Rośnie na terenie kościoła Św. Stanisława w Pyskowicach przy ul. Armii Krajowej
  • Wiktor - Pomnik przyrodyOpis: Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) - "Wiktor" okazałe i wysokie drzewo o strzelistej budowie i rozłożystej koronie, Data ustanowienia: 2010-12-15, Opis granicy: Rośnie na terenie Gimnazjum nr 1 przy ul. Strzelców Bytomskich 1
  • Witold - Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - "Witold" bardzo okazały charakteryzujący się wysokimi walorami estetycznymi oraz mocno rozbudowaną koroną i dużą ilością konarów o wyraźnie skróconym pniu i charakterystycznym rozwidleniu, Data ustanowienia: 2010-12-15, Opis granicy: Rośnie przy ul. Polnej
  • Wojciech - Pomnik przyrodyOpis: Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) - "Wojciech" okazały wysoki jesion o nadzwyczaj dużej koronie (ponad 12 metrów średnicy), Data ustanowienia: 2010-12-15, Opis granicy: Rośnie w Parku Miejskim przy ul. Powstańców Śląskich
  • Pomnik przyrodyOpis: Kasztanowiec (Aesculus hippocastanum), Data ustanowienia: 1992-11-23, Opis granicy: Na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pyskowicach przy ul. K. Wyszyńskiego 37
  • Pomnik przyrodyOpis: Kasztanowiec (Aesculus hippocastanum), Data ustanowienia: 1992-11-23, Opis granicy: Na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pyskowicach przy ul. K. Wyszyńskiego 37
  • Pomnik przyrodyOpis: Kasztanowiec (Aesculus hippocastanum), Data ustanowienia: 1992-11-23, Opis granicy: Na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pyskowicach przy ul. K. Wyszyńskiego 37
  • Pomnik przyrodyOpis: Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), Data ustanowienia: 1992-11-23, Opis granicy: Na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pyskowicach przy ul. K. Wyszyńskiego 37
  • Pomnik przyrodyOpis: Kasztanowiec (Aesculus hippocastanum), Data ustanowienia: 1992-11-23, Opis granicy: Na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pyskowicach przy ul. K. Wyszyńskiego 37
  • Pomnik przyrodyOpis: Kasztanowiec (Aesculus hippocastanum), Data ustanowienia: 1992-11-23, Opis granicy: Na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pyskowicach przy ul. K. Wyszyńskiego 37
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa drobnolistna (Tilia cordata), Data ustanowienia: 1992-11-23, Opis granicy: Na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Strzelców Bytomskich/Poniatowskiego w Pyskowicach - przy wyjściu z Ogródka od strony ul. Poniatowskiego
  • Pomnik przyrodyOpis: Brzoza biała (Betula pendula), Data ustanowienia: 1992-11-23, Opis granicy: Na terenie Parku Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Powstańców Śląskich (przy drodze krajowej DK 94)
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Topola kanadyjska (Populus canadensis), Data ustanowienia: 1992-11-23, Opis granicy: Na terenie Parku Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Powstańców Śląskich (przy drodze krajowej DK 94)
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Topola kanadyjska (Populus canadensis), Data ustanowienia: 1992-11-23, Opis granicy: Na terenie Parku Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Powstańców Śląskich (przy drodze krajowej DK 94)
  • Pomnik przyrodyOpis: Wierzba biała (Salix alba), Data ustanowienia: 1992-11-23, Opis granicy: Na terenie Parku Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Powstańców Śląskich (przy drodze krajowej DK 94)
  • Pomnik przyrodyOpis: Klon jesionolistny (Acer negundo) - "Fryderyk" posiada charakterystyczną pofałdowaną korę pokrytą dużą ilością narośli korona drzewa jest rozrośnięta tworząc kształt dużej kuli o unikatowej na skalę Gminy estetyce., Data ustanowienia: 2010-12-15, Opis granicy: Rośnie przy ul. Szopena
  • Pomnik przyrodyOpis: Platan klonolistny (Platanau acerifolia) - "Maria" posiada charakterystyczny mocny pień o charakterystycznym ubarwieniu, Data ustanowienia: 2010-12-15, Opis granicy: Rośnie na terenie Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 37
  • Św. Jan Nepomucen - Pomnik przyrodyOpis: Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) - "Św. Jan Nepomucen" okazałe i wysokie drzewo o strzelistej budowie idealnie komponujące się z jednym z najważniejszych zabytków miasta - kapliczce Św. Jana Nepomucena, Data ustanowienia: 2010-12-15, Opis granicy: Rośnie w Parku Miejskim przy ul. Powstańców Śląskich w pobliżu kapliczki Św. Jana Nepomucena oraz rzeki Drama

Pyskowice - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Pyskowice i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Pyskowice przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 40droga krajowa nr 40(granica (Czechy) - Głuchołazy - Wierzbiec - Łąka Prudnicka - Prudnik - Lubrza - Laskowice - Nowy Browiniec - Wierzch - Mochów - Głogówek - Stare Kotkowice - Biedrzychowice - Zwiastowice - Twardawa - Pokrzywnica - Większyce - Reńska Wieś - Kędzierzyn-Koźle - Ujazd - Łany - Niewiesze - Bycina - Pyskowice)
  • DK 94droga krajowa nr 94(Zgorzelec - Żarska Wieś - Przesieczany - Strzelno - Jeleniów - Wykroty - Czerna - Zebrzydowa Wieś - Parzyce - Brzeźnik - Bolesławiec - Kruszyn - Tomaszów Bolesławiecki - Wilczy Las - Okmiany - Krzywa - Chojnów - Michów - Studnica - Gniewomirowice - Legnica - Kunice - Szczytki Małe - Spalona - Golanka Górna - Golanka Dolna - Prochowice - Kawice - Mazurowice - Rusko - Wilczków - Środa Śląska - Komorniki - Źródła - Błonie - Wróblowice - Krępice - Wrocław - Radwanice - Siechnice - Groblice - Jankowice - Marcinkowice - Stanowice - Oława - Godzikowice - Gać - Zielęcice - Skarbimierz - Brzeg - Strzelniki - Łosiów - Leśniczówka - Buszyce - Skorogoszcz - Borkowice - Skarbiszów - Karczów - Wrzoski - Opole - Walidrogi - Nakło - Izbicko - Sucha - Strzelce Opolskie - Warmątowice - Błotnica Strzelecka - Płużnica Wielka - Toszek - Paczyna - Pyskowice - Karchowice - Boniowice - Wieszowa - Zabrze - Bytom - Piekary Śląskie - Siemianowice Śląskie - Czeladź - Będzin - Sosnowiec - Dąbrowa Górnicza - Sławków - Krze - Bolesław - Olkusz - Sieniczno - Zederman - Przeginia - Gotkowice - Jerzmanowice - Gościniec - Lepianka - Czajowice - Biały Kościół - Wielka Wieś - Szyce - Modlnica - Modlniczka - Rząska - Szczyglice - Kraków - Wieliczka - Sułków - Przebieczany - Bodzanów - Brzezie - Łysokanie - Grodkowice - Targowisko - Moszczenica - Łapczyca - Bochnia - Gorzków - Łazy - Brzesko - Jadowniki - Dębno - Sufczyn - Wojnicz - Łukanowice - Zgłobice - Tarnów - Ładna - Podgórska Wola - Machowa - Pilzno - Podgrodzie - Latoszyn - Dębica - Zawada - Lubzina - Ropczyce - Sędziszów Małopolski - Lipie - Klęczany - Trzciana - Świlcza - Rzeszów - Krasne - Tłoki - Łańcut - Głuchów - Kosina - Rogóżno - Przeworsk - Mirocin - Wierzbna - Tywonia - Jarosław - Munina - Tuczempy - Ostrów - Radymno - Duńkowice - Piaski - Zaleska Wola - Korczowa - granica (Ukraina))
  • DW 901droga wojewódzka nr 901(Gliwice - Pyskowice - Zacharzowice - Sieroty - Wielowieś - Kieleczka - Kielcza - Żędowice - Zawadzkie - Pietraszów - Pludry - Stara Bzinica - Dobrodzień - Malichów - Kocury - Wachowice - Olesno)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Pyskowice przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 132Linia kolejowa nr 132: Bytom - Wrocław Główny [o znaczeniu państwowym] (Bytom - Bytom Bobrek - Zabrze Biskupice - Zabrze Mikulczyce - Pyskowice - Paczyna - Toszek - Ligota Toszecka - Kotulin - Błotnica Strzelecka - Strzelce Opolskie - Szymiszów - Kamień Śląski - Tarnów Opolski - Opole Groszowice - Opole Główne - Opole Zachodnie - Opole Zachodnie (stacja towarowa) - Chróścina Opolska - Dąbrowa Niemodlińska - Przecza - Lewin Brzeski - Łosiów - Brzeg - Lipki - Oława - Lizawice - Zębice Wrocławskie - Święta Katarzyna - Wrocław Brochów Osobowy - Wrocław Górnośląski - Wrocław Główny)
  • LK 135Linia kolejowa nr 135: Gliwice Łabędy - Pyskowice [o znaczeniu państwowym] (Gliwice Łabędy - Gliwice Kuźnica - Pyskowice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Pyskowicach istnieje 149 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • al. 1 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Anny Jagiellonki

  ul. Armii Krajowej

  ul. Astrów

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Braci Pisko

  ul. Brzozowa

  ul. Bytomska

  ul. Cicha

  ul. Cmentarna

  ul. Czapli

  ul. Czechowicka

  ul. Czeremchy

  ul. Czereśniowa

  ul. Czerwionka

  ul. Czyżyków

  ul. Dobrawy

  ul. Dojazdowa

  ul. Dworcowa

  ul. Działkowa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Gliwicka

  ul. Gołębia

  ul. Górnicza

  ul. Henryka Dąbrowskiego

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Hutnicza

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jana Matejki

  ul. Jana Matejki Boczna

  al. Jana Pawła II

  ul. Jaworowa

  ul. Jaśkowicka

  ul. Jesionowa

  ul. Juliusza Ligonia

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Lompy

  pl. Józefa Poniatowskiego

  ul. Józefa Poniatowskiego

  ul. Józefa Wieczorka

  ul. Karola Miarki

  pl. Karola Miarki

  ul. Kasztanowa

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kolonia Pyskowicka

  ul. Kormoranów

  ul. Kosów

  ul. Kościelna

  ul. Krokusów

  ul. Królowej Bony

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Królowej Marysieńki

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Lokalna

  ul. Magazynowa

  ul. Malinowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mewy

  ul. Michała Drzymały

  ul. Michała Drzymały Boczna

  ul. Mieszka I

  pl. Mikołaja Kopernika

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Młyńska

  ul. Na Grobli

  ul. Nad Kanałem

  ul. Nad Wodą

  ul. Nad Łąkami

  ul. Nasienna

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Okonia

  ul. Orzechowa

  ul. Osiedlowa

  ul. Oświęcimska

  ul. Parkowa

  ul. Piaskowa

  ul. Platanowa

  ul. Pliszki

  ul. Pod Stadionem

  ul. Poddębie

  ul. Polna

  ul. Powstańców Śląskich

  ul. Poziomkowa

  ul. Poznańska

  ul. Przepiórki

  ul. Ptasia

  ul. Pustułki

  ul. Romualda Traugutta

  ul. Rynek

  ul. Rzeczna

  ul. Różana

  ul. Sikorki

  ul. Sosnowa

  ul. Sowia

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Stara

  ul. Stefana Batorego

  ul. Strzelców Bytomskich

  ul. Szczęść Boże

  ul. Szkolna

  ul. Szopena

  ul. Szopena Boczna

  ul. Szpitalna

  ul. Sójki

  ul. Słoneczna

  ul. Słowików

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Toszecka

  ul. Tylna

  ul. Wiejska

  ul. Wielowiejska

  ul. Wierzbowa

  ul. Wiktorii

  ul. Wiśniowa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wolfganga Amadeusza Mozarta

  ul. Wolności

  ul. Wrzosowa

  ul. Wyzwolenia

  ul. Wyzwolenia Boczna

  ul. Wąska

  ul. Wędkarzy

  ul. Węgorza

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Zaolszany

  ul. Zielona

  ul. Zygmunta Augusta

  ul. Zygmunta Starego

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. kard. Stefana Wyszyńskiego

  ul. ks. Bończyka

  ul. ks. Johannesa Chrząszcza

  pl. marsz. Józefa Piłsudskiego

  ul. Śluza

  ul. Świerkowa

  ul. Żużlowa

  pl. Żwirki i Wigury