Powiat mikołowski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat mikołowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 96 727 Liczba mieszkańców
 • 233 km2 Powierzchnia
 • 412 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 86,4% Stopa urbanizacji
 • Henryk Jaroszek Starosta
 • ul. Żwirki i Wigury 4A, 43-190 Mikołów Adres starostwa powiatowego
 • SMI Tablice rejestracyjne
Powiat mikołowski na mapie
Identyfikatory
 • 2408 TERYT (TERC)
Herb powiatu mikołowskiego
powiat mikołowski herb
Flaga powiatu mikołowskiego
powiat mikołowski flaga

powiat mikołowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa PSP w Mikołowie
32/ 326-23-10
32/ 326-23-11
ul. Prusa 7
43-190 Mikołów
Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie
32/ 737-72-00 Tel. dyż. 32/ 737-72-55
32/ 737-72-44
ul. Rymera 1
43-190 Mikołów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mikołowie
32/ 224-44-69
32/ 224-44-69
ul. Żwirki i Wigury 4 a
43-190 Mikołów
Starostwo Powiatowe w Mikołowie
(32) 324-81-22
(32) 324-81-32
ul. Żwirki i Wigury
43-190 Mikołów

Powiat mikołowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie mikołowskim oddano do użytku 512 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,31 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  72,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 27,3% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 87,4% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 12,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie mikołowskim to 5,26 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie mikołowskim to 133,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie mikołowskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 512 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 5,31 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  5,31
  Województwo
  2,22
  Kraj
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 325 Użytek własny
 • 47 Sprzedaż lub wynajem
 • 87,4%
  12,6%
 • 2 693 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,26 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  5,26
  woj. śląskie
  4,76
  Polska
  4,13
 • 27,92 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  27,92
  woj. śląskie
  10,58
  Cała Polska
  15,89
 • 68 466 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 133,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat mikołowski
  133,7 m2
  woj. śląskie
  119,8 m2
  Polska
  99,8 m2
 • 0,71 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  0,71 m2
  Województwo
  0,27 m2
  Cały kraj
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat mikołowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat mikołowski ma 96 727 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 6,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,2 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu mikołowskiego zawarli w 2015 roku 521 małżeństw, co odpowiada 5,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,5% mieszkańców powiatu mikołowskiego jest stanu wolnego, 60,4% żyje w małżeństwie, 3,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat mikołowski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 111. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,2 na 1000 mieszkańców powiatu mikołowskiego. W 2015 roku urodziło się 1 024 dzieci, w tym 47,7% dziewczynek i 52,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 338 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,12 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 46,4% zgonów w powiecie mikołowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,2% zgonów w powiecie mikołowskim były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu mikołowskiego przypada 9.48 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 1 411 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 013 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu mikołowskiego 398. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,1% mieszkańców powiatu mikołowskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu mikołowskiego

 • 96 727 Liczba mieszkańców
 • 49 633 Kobiety
 • 47 094 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie mikołowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie mikołowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie mikołowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu mikołowskiego w latach 2017-2050

 • 100 292 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 51 522 Kobiety
 • 48 770 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie mikołowskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie mikołowskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie mikołowskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu mikołowskiego

 • 40,2 latŚredni wiek mieszkańców
 • Powiat
  40,2 lat
  woj. śląskie
  41,9 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 41,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat mikołowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu mikołowskiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat mikołowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat mikołowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat mikołowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,5% Kawalerowie/Panny
 • pow. mikołowski
  26,5%
  Województwo
  27,1%
  Polska
  28,8%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 30,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,4%Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  60,4%
  Województwo
  57,5%
  Polska
  55,8%
 • 58,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 63,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,1%
  śląskie
  9,8%
  Cały kraj
  9,6%
 • 14,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. mikołowski
  3,8%
  śląskie
  5,1%
  Cały kraj
  5,0%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  śląskie
  0,4%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie mikołowskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie mikołowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • powiat mikołowski
  5,4
  Województwo
  4,9
  Kraj
  4,9
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • powiat mikołowski
  1,4
  Województwo
  1,8
  Cała Polska
  1,8
 • 521 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie mikołowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie mikołowskim

 • 111 Przyrost naturalny w roku 2015
 • 36 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 75 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,2 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  1,2
  Województwo
  -1,9
  Cały kraj
  -0,7
 • 0,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 2,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie mikołowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie mikołowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie mikołowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie mikołowskim w roku 2015

 • 1 024 Urodzenia żywe
 • 488 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 536 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,7%
  52,3%
 • 10,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  10,6
  Województwo
  9,1
  Polska
  9,6
 • 44,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat mikołowski
  44,0
  Województwo
  38,7
  Cała Polska
  40,1
 • 10.7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10.7
 • 46.13 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46.13
 • 98.09 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98.09
 • 86.2 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 86.2
 • 35.24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35.24
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0.64 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.64
 • 3 338 gŚrednia waga noworodków
 • 3 279 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 391 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 338 g
  Województwo
  3 306 g
  Kraj
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 76 Waga 4000g - 4499g
 • 76
 • 316 Waga 3500g - 3999g
 • 316
 • 408 Waga 3000g - 3499g
 • 408
 • 142 Waga 2500g - 2999g
 • 142
 • 52 Waga 2000g - 2499g
 • 52
 • 15 Waga 1500g - 1999g
 • 15
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,40 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,40
  śląskie
  1,26
  Cały kraj
  1,29
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. mikołowski
  0,67
  woj. śląskie
  0,61
  Polska
  0,63
 • 1,12 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat mikołowski
  1,12
  Województwo
  0,83
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie mikołowskim w roku 2015

 • 913 Zgony
 • 452 Kobiety
  (Zgony)
 • 461 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,5%
  50,5%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 75,0%
  25,0%
 • 9,5 Zgony na 1000 ludności
 • pow. mikołowski
  9,5
  woj. śląskie
  11,0
  Cały kraj
  10,3
 • 89,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  89,2
  śląskie
  121,2
  Kraj
  106,9
 • 3,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. mikołowski
  3,9
  śląskie
  4,7
  Polska
  4,0
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat mikołowski
  3,1
  Województwo
  3,7
  Cały kraj
  3,2
 • 0,9 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  0,9
  Kraj
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie mikołowskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat mikołowski
  48,0%
  woj. śląskie
  47,1%
  Cały kraj
  45,1%
 • 26,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. mikołowski
  26,9%
  woj. śląskie
  27,8%
  Kraj
  26,6%
 • 4,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. mikołowski
  4,7%
  woj. śląskie
  3,9%
  Cała Polska
  5,4%
 • 7,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • śląskie
  7,9
  Kraj
  3,9
 • 77,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  77,9
  Polska
  70,2
 • 263,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  263,4
  Województwo
  289,5
  Polska
  260,7
 • 270,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  270,1
  Cała Polska
  248,3
 • 469,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 489,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 448,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. mikołowski
  469,6
  śląskie
  490,0
  Cały kraj
  441,1
 • 98,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 166,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  98,0
  śląskie
  97,5
  Cała Polska
  85,7
 • 32,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. mikołowski
  32,5
  woj. śląskie
  35,1
  Cała Polska
  30,1
 • 12,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  12,2
  woj. śląskie
  9,5
  Polska
  8,2
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat mikołowski
  1,4%
  woj. śląskie
  1,0%
  Cały kraj
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 1 411 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 755 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 656 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 013 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 516 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 497 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 398 Saldo migracji
 • 239 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 159 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 398 Saldo migracji wewnętrznych
 • 239 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 159 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie mikołowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie mikołowskim

 • 15,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat mikołowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat mikołowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie mikołowskim na 1000 mieszkańców pracuje 279 osób . Jest to więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 41,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 58,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie mikołowskim wynosiło w 2015 roku 5,9% (7,0% wśród kobiet i 4,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie mikołowskim wynosi 3 657,03 PLN, co odpowiada 88.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu mikołowskiego 11 425 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 9 629 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 796.

  4,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu mikołowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 52,2% w przemyśle i budownictwie, a 6,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 6,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie mikołowskim

 • 279 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat mikołowski
  279,0
  Województwo
  259,0
  Kraj
  232,0
 • 5,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,0% Kobiety
 • 4,9% Mężczyźni
 • pow. mikołowski
  5,9%
  Województwo
  8,2%
  Kraj
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie mikołowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie mikołowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie mikołowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie mikołowskim

 • 3 657 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat mikołowski
  3 657 PLN
  woj. śląskie
  4 221 PLN
  Cała Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie mikołowskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie mikołowskim

 • 11 425 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 9 629 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 796 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,84 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie mikołowskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 4,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 3,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 52,2% Przemysł i budownictwo
 • 30,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 68,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 6,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 6,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 16,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 11,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,0% Pozostałe
 • 38,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie mikołowskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie mikołowskim

 • 26 949 Pracujący ogółem
 • 11 307 Kobiety
 • 15 642 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie mikołowskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 18,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,1% W wieku produkcyjnym
 • 58,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat mikołowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 58,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  58,5
  woj. śląskie
  59,9
  Kraj
  60,1
 • 28,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  28,8
  Województwo
  33,0
  Cały kraj
  31,4
 • 96,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. mikołowski
  96,9
  Województwo
  123,1
  Cała Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 62,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat mikołowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie mikołowskim stwierdzono 1 832 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,02 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie mikołowskim wynosi 65,60% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu mikołowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 12,02 (wykrywalność 54%) oraz o charakterze kryminalnym - 12,09 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,06 (86%), drogowe - 2,02 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,33 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie mikołowskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat mikołowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 832 Przestępstwa ogółem
 • 1 832
 • 1 164 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 164
 • 391 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 391
 • 195 Przestępstwa drogowe
 • 195
 • 32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 32
 • 1 158 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 158
 • 19,02 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,02
  woj. śląskie
  25,59
  Polska
  20,80
 • 12,09 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat mikołowski
  12,09
  woj. śląskie
  15,78
  Cały kraj
  13,59
 • 4,06 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat mikołowski
  4,06
  woj. śląskie
  6,91
  Cały kraj
  4,36
 • 2,02 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. mikołowski
  2,02
  śląskie
  2,02
  Kraj
  1,99
 • 0,33 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,33
  śląskie
  0,61
  Kraj
  0,45
 • 12,02 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. mikołowski
  12,02
  woj. śląskie
  14,13
  Cała Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat mikołowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. mikołowski
  66%
  Województwo
  68%
  Cała Polska
  65%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. mikołowski
  51%
  Województwo
  54%
  Cały kraj
  52%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat mikołowski
  87%
  śląskie
  90%
  Cała Polska
  84%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. mikołowski
  100%
  woj. śląskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. mikołowski
  84%
  śląskie
  80%
  Polska
  82%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  55%
  woj. śląskie
  52%
  Cały kraj
  46%

Powiat mikołowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 22 811 mieszkańców powiatu mikołowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 11 130 kobiet oraz 11 681 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 20,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,9% mieszkańców powiatu mikołowskiego, gimnazjalnym 4,9%, natomiast 14,0% podstawowym ukończonym. 0,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu mikołowskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie mikołowskim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (22,5%) oraz wyższe (18,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,7%) oraz średnie zawodowe (23,2%).

  19,7% mieszkańców powiatu mikołowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,4% wśród dziewczynek i 19,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 939 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,10 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,3% ludności (26,7% wśród dziewczynek i 26,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,11.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,9% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,9% wśród dziewczyn i 11,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 97,09.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,2% mieszkańców (12,1% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 3 uczniów. 27 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,9% mieszkańców powiatu mikołowskiego w wieku potencjalnej nauki (29,8% kobiet i 30,0% mężczyzn).

 • 16,8% Wykształcenie wyższe
 • pow. mikołowski
  16,8%
  woj. śląskie
  16,8%
  Kraj
  17,9%
 • 18,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 16,9% W miastach
  (wyższe)
 • 16,5% Na wsi
  (wyższe)
 • 33,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  33,6%
  Województwo
  34,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 35,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 33,7% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 33,2% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,2%
  Województwo
  2,7%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,3% W miastach
  (policealne)
 • 1,7% Na wsi
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,9%
  woj. śląskie
  11,3%
  Polska
  12,4%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat mikołowski
  20,5%
  śląskie
  20,2%
  Cała Polska
  18,1%
 • 18,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,3% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 29,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. mikołowski
  29,9%
  Województwo
  26,6%
  Cały kraj
  22,9%
 • 22,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,9% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,3% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat mikołowski
  4,9%
  woj. śląskie
  4,9%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,8% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,7% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 14,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat mikołowski
  14,0%
  woj. śląskie
  16,6%
  Polska
  19,3%
 • 18,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 13,9% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 14,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 0,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat mikołowski
  0,7%
  woj. śląskie
  0,9%
  Kraj
  1,4%
 • 0,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,7% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie mikołowskim

 • 939 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat mikołowski
  939,0
  woj. śląskie
  879,0
  Cały kraj
  842,0
 • 1,10 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,10
  Województwo
  0,99
  Polska
  1,12
 •  
 • 224,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 223,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 29,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie mikołowskim

 • 94,11 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  94,11
  woj. śląskie
  92,73
  Polska
  90,94
 • 93,50 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  93,50
  woj. śląskie
  91,78
  Cały kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat mikołowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat mikołowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,0
  Województwo
  19,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 463,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 421,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 41,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 25,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie mikołowskim

 • 97,09 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  97,09
  śląskie
  99,44
  Cały kraj
  98,90
 • 93,22 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. mikołowski
  93,22
  Województwo
  91,39
  Cała Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat mikołowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat mikołowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat mikołowski
  21,0
  Województwo
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 •  
 • 226,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 180,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 46,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 18,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie mikołowskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie mikołowskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 3 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat mikołowski
  3,0
  śląskie
  2,0
  Kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 3 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 3
 • 31 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 31
 • 37 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 37
 • 57,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 43,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat mikołowski
  27,0
  śląskie
  24,0
  Kraj
  23,0
 • 27 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 27
 • 27 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 27
 • 85,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 46,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. mikołowski
  26,0
  woj. śląskie
  18,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 26 Szkoły policealne ogółem
 • 26
 • 26 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 26
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie mikołowskim

 • 19,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat mikołowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat mikołowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat mikołowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)