Powiat łowicki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat łowicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 79 426 Liczba mieszkańców
 • 988 km2 Powierzchnia
 • 81 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 36,6% Stopa urbanizacji
 • Krzysztof Figat Starosta
 • ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz Adres starostwa powiatowego
 • ELC Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie łowickim (1)
 • Łowicz
Powiat łowicki na mapie
Identyfikatory
 • 1005 TERYT (TERC)
Herb powiatu łowickiego
powiat łowicki herb
Flaga powiatu łowickiego
powiat łowicki flaga

powiat łowicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łowiczu
ul. Starościńska 1, (46)837-03-47
99-400 Łowicz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu
(46) 837 - 55 - 78, 837 - 52 - 88
ul. Starościńska 5a
99-400 Łowicz
Komenda Powiatowa PSP w Łowiczu
(46) 830-25-70,71
ul. Seminaryjna 4
99-400 Łowicz
Starostwo Powiatowe w Łowiczu
(46) 837-59-02
(46) 837-50-15
ul. Stanisławskiego
99-400 Łowicz

Powiat łowicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie łowickim oddano do użytku 145 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,82 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  84,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 15,2% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie łowickim to 5,42 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie łowickim to 134,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie łowickim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 145 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 1,82 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  1,82
  Województwo
  2,87
  Polska
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 123 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 786 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,42 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat łowicki
  5,42
  woj. łódzkie
  4,48
  Kraj
  4,13
 • 9,87 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. łowicki
  9,87
  woj. łódzkie
  12,86
  Polska
  15,89
 • 19 515 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 134,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. łowicki
  134,6 m2
  Województwo
  112,6 m2
  Polska
  99,8 m2
 • 0,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  0,25 m2
  woj. łódzkie
  0,32 m2
  Polska
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łowicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat łowicki ma 79 426 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 5,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu łowickiego zawarli w 2015 roku 364 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,2% mieszkańców powiatu łowickiego jest stanu wolnego, 57,4% żyje w małżeństwie, 3,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat łowicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -248. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,1 na 1000 mieszkańców powiatu łowickiego. W 2015 roku urodziło się 711 dzieci, w tym 50,2% dziewczynek i 49,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 400 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,74 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 48,1% zgonów w powiecie łowickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,0% zgonów w powiecie łowickim były nowotwory, a 6,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu łowickiego przypada 12.03 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 626 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 763 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu łowickiego -137. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,4% mieszkańców powiatu łowickiego jest w wieku produkcyjnym, 17,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu łowickiego

 • 79 426 Liczba mieszkańców
 • 40 914 Kobiety
 • 38 512 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie łowickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie łowickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie łowickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łowickiego w latach 2017-2050

 • 65 709 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 33 560 Kobiety
 • 32 149 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie łowickim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie łowickim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie łowickim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu łowickiego

 • 41,6 latŚredni wiek mieszkańców
 • pow. łowicki
  41,6 lat
  łódzkie
  42,3 lat
  Kraj
  40,9 lat
 • 43,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat łowicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu łowickiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat łowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat łowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat łowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • powiat łowicki
  27,2%
  Województwo
  26,6%
  Cała Polska
  28,8%
 • 21,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,4%Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,4%
  woj. łódzkie
  55,0%
  Cała Polska
  55,8%
 • 54,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,6% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  11,6%
  łódzkie
  11,5%
  Cała Polska
  9,6%
 • 19,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,5%
  Województwo
  5,8%
  Polska
  5,0%
 • 3,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Powiat
  0,4%
  woj. łódzkie
  1,1%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie łowickim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie łowickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • powiat łowicki
  4,6
  łódzkie
  4,6
  Polska
  4,9
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • pow. łowicki
  1,4
  Województwo
  1,5
  Cały kraj
  1,8
 • 364 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie łowickim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie łowickim

 • -248 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -105 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -143 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,1 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -3,1
  woj. łódzkie
  -3,6
  Cały kraj
  -0,7
 • -1,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie łowickim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie łowickim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie łowickim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie łowickim w roku 2015

 • 711 Urodzenia żywe
 • 357 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 354 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,2%
  49,8%
 • 8,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. łowicki
  8,9
  łódzkie
  8,9
  Cała Polska
  9,6
 • 38,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  38,6
  woj. łódzkie
  38,3
  Kraj
  40,1
 • 9.66 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.66
 • 44.18 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44.18
 • 90.55 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90.55
 • 77.78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77.78
 • 28.03 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28.03
 • 5.42 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.42
 • 0.4 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.4
 • 3 400 gŚrednia waga noworodków
 • 3 348 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 453 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. łowicki
  3 400 g
  woj. łódzkie
  3 344 g
  Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 63 Waga 4000g - 4499g
 • 63
 • 237 Waga 3500g - 3999g
 • 237
 • 275 Waga 3000g - 3499g
 • 275
 • 94 Waga 2500g - 2999g
 • 94
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,27 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat łowicki
  1,27
  Województwo
  1,26
  Polska
  1,29
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,64
  Województwo
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • 0,74 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. łowicki
  0,74
  łódzkie
  0,71
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie łowickim w roku 2015

 • 959 Zgony
 • 462 Kobiety
  (Zgony)
 • 497 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,2%
  51,8%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 12,0 Zgony na 1000 ludności
 • pow. łowicki
  12,0
  łódzkie
  12,5
  Cały kraj
  10,3
 • 134,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. łowicki
  134,9
  łódzkie
  140,8
  Cała Polska
  106,9
 • 1,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat łowicki
  1,4
  woj. łódzkie
  4,8
  Cały kraj
  4,0
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,7
  łódzkie
  4,1
  Kraj
  3,2
 • 1,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,8
  Cały kraj
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łowickim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  49,3%
  Województwo
  44,1%
  Cała Polska
  45,1%
 • 25,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  25,1%
  Województwo
  24,6%
  Cała Polska
  26,6%
 • 5,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. łowicki
  5,4%
  Województwo
  5,8%
  Cały kraj
  5,4%
 • 9,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  9,4
  Cały kraj
  3,9
 • 81,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  81,4
  Cały kraj
  70,2
 • 289,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  289,5
  woj. łódzkie
  291,5
  Polska
  260,7
 • 278,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  278,8
  Cały kraj
  248,3
 • 567,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 642,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 488,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  567,7
  woj. łódzkie
  522,1
  Polska
  441,1
 • 86,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 48,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 123,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  86,4
  Województwo
  98,1
  Cała Polska
  85,7
 • 50,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  50,9
  woj. łódzkie
  31,6
  Kraj
  30,1
 • 4,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat łowicki
  4,8
  łódzkie
  8,1
  Kraj
  8,2
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat łowicki
  0,5%
  łódzkie
  0,7%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 626 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 342 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 284 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 763 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 410 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 353 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -137 Saldo migracji
 • -68 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -69 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -137 Saldo migracji wewnętrznych
 • -68 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -69 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie łowickim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie łowickim

 • 14,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat łowicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łowicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie łowickim na 1000 mieszkańców pracuje 161 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie łowickim wynosiło w 2015 roku 8,5% (8,5% wśród kobiet i 8,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łowickim wynosi 3 247,31 PLN, co odpowiada 78.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łowickiego 5 582 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 274 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 308.

  51,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łowickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 18,5% w przemyśle i budownictwie, a 7,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 7,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie łowickim

 • 161 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  161,0
  łódzkie
  230,0
  Cały kraj
  232,0
 • 8,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,5% Kobiety
 • 8,5% Mężczyźni
 • powiat łowicki
  8,5%
  łódzkie
  10,3%
  Kraj
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie łowickim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie łowickim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie łowickim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łowickim

 • 3 247 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. łowicki
  3 247 PLN
  Województwo
  3 791 PLN
  Cała Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie łowickim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie łowickim

 • 5 582 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 274 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 308 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,41 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie łowickim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 51,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 48,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 54,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 18,5% Przemysł i budownictwo
 • 14,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 22,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 7,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 15,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 16,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,6% Pozostałe
 • 23,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie łowickim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie łowickim

 • 12 786 Pracujący ogółem
 • 6 900 Kobiety
 • 5 886 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie łowickim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 17,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,4% W wieku produkcyjnym
 • 55,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat łowicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 62,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  62,8
  Województwo
  62,9
  Polska
  60,1
 • 33,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  33,9
  łódzkie
  35,6
  Polska
  31,4
 • 117,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  117,4
  łódzkie
  130,1
  Cała Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat łowicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie łowickim stwierdzono 1 214 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,23 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie łowickim wynosi 70,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu łowickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,49 (wykrywalność 63%) oraz przeciwko mieniu - 7,45 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,86 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,88 (70%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,43 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie łowickim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat łowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 214 Przestępstwa ogółem
 • 1 214
 • 836 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 836
 • 150 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 150
 • 148 Przestępstwa drogowe
 • 148
 • 34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 34
 • 594 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 594
 • 15,23 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. łowicki
  15,23
  łódzkie
  19,34
  Cała Polska
  20,80
 • 10,49 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat łowicki
  10,49
  łódzkie
  13,12
  Cała Polska
  13,59
 • 1,88 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,88
  Województwo
  3,41
  Cały kraj
  4,36
 • 1,86 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. łowicki
  1,86
  woj. łódzkie
  2,04
  Kraj
  1,99
 • 0,43 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,43
  łódzkie
  0,47
  Cały kraj
  0,45
 • 7,45 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,45
  woj. łódzkie
  11,13
  Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat łowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat łowicki
  70%
  łódzkie
  59%
  Cała Polska
  65%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. łowicki
  63%
  łódzkie
  46%
  Cała Polska
  52%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat łowicki
  70%
  łódzkie
  80%
  Kraj
  84%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. łódzkie
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. łowicki
  97%
  Województwo
  79%
  Cała Polska
  82%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. łowicki
  51%
  woj. łódzkie
  37%
  Cała Polska
  46%

Powiat łowicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 18 938 mieszkańców powiatu łowickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 328 kobiet oraz 9 610 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 8,4% średnie ogólnokształcące, a 20,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,4% mieszkańców powiatu łowickiego, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 25,4% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu łowickiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie łowickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,4%) oraz średnie zawodowe (19,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,4%) oraz podstawowe ukończone (23,2%).

  17,3% mieszkańców powiatu łowickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,1% wśród dziewczynek i 17,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 854 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,38 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,2% ludności (24,5% wśród dziewczynek i 24,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,51.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,5% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,3% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 101,60.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,9% mieszkańców (13,9% wśród dziewczyn i 14,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 6 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,0% mieszkańców powiatu łowickiego w wieku potencjalnej nauki (32,3% kobiet i 31,8% mężczyzn).

 • 13,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  13,0%
  łódzkie
  16,6%
  Polska
  17,9%
 • 15,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 19,6% W miastach
  (wyższe)
 • 9,2% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat łowicki
  30,9%
  Województwo
  34,1%
  Kraj
  33,3%
 • 33,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,1% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,2% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • pow. łowicki
  2,4%
  woj. łódzkie
  2,8%
  Polska
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,5% W miastach
  (policealne)
 • 1,2% Na wsi
  (policealne)
 • 8,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat łowicki
  8,4%
  woj. łódzkie
  13,7%
  Kraj
  12,4%
 • 10,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,7% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. łowicki
  20,1%
  Województwo
  17,7%
  Kraj
  18,1%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 17,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat łowicki
  23,4%
  Województwo
  20,8%
  Cały kraj
  22,9%
 • 16,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,3% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,8% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,5%
  woj. łódzkie
  4,8%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,8% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 25,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  25,4%
  woj. łódzkie
  22,1%
  Polska
  19,3%
 • 27,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 16,0% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 30,8% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. łowicki
  1,8%
  Województwo
  1,6%
  Kraj
  1,4%
 • 2,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie łowickim

 • 854 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  854,0
  łódzkie
  847,0
  Polska
  842,0
 • 1,38 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat łowicki
  1,38
  Województwo
  1,15
  Cały kraj
  1,12
 •  
 • 121,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 120,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 0,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 53,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 52,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie łowickim

 • 94,51 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  94,51
  łódzkie
  91,63
  Kraj
  90,94
 • 93,48 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat łowicki
  93,48
  łódzkie
  90,78
  Kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łowicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łowicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. łowicki
  16,0
  woj. łódzkie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 11 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 11
 •  
 • 391,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 338,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 53,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie łowickim

 • 101,60 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  101,60
  Województwo
  100,03
  Cała Polska
  98,90
 • 97,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  97,00
  łódzkie
  93,23
  Cała Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat łowicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat łowicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  20,0
  łódzkie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 10 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 10
 •  
 • 214,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 160,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 53,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie łowickim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie łowickim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 6 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  6,0
  Województwo
  2,0
  Cała Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 6 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 6
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 15 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 15
 • 79,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 61,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  24,0
  woj. łódzkie
  23,0
  Kraj
  23,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 143,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 95,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 48,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  23,0
  woj. łódzkie
  25,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 23 Szkoły policealne ogółem
 • 23
 • 22 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 22
 • 24 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 24
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie łowickim

 • 17,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat łowicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat łowicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat łowicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)