Powiat wielicki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, gminy, regon, zarobki, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat wielicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 125 197 Liczba mieszkańców
 • 411 km2 Powierzchnia
 • 300 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 26,5% Stopa urbanizacji
 • Jacek Juszkiewicz Starosta
 • ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka Adres starostwa powiatowego
 • KWI Tablice rejestracyjne
Powiat wielicki na mapie
Identyfikatory
 • 1219 TERYT (TERC)
Herb powiatu wielickiego
powiat wielicki herb
Flaga powiatu wielickiego
powiat wielicki flaga

powiat wielicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce
(012)278-38-88 (012)278-62-28
(012)278-15-22
ul. Park Kingi 4
32-020 Wieliczka
Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce
(012)289-12-15
(012)278-31-82
ul. Jedynaka 30a
32-020 Wieliczka
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieliczce
(012)288-04-88
(012)288-04-88
ul Stroma 11
32-020 Wieliczka
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce
(012)288-01-38
(012)289-05-00
ul. Stroma 11
32-020 Wieliczka
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieliczce
(012)278-31-12
(012)278-15-92
ul. Słowackiego 10
32-020 Wieliczka
Starostwo Powiatowe w Wieliczce
(12) 288-02-10
(12) 288-00-40
ul. Dembowskiego
32-020 Wieliczka

Powiat wielicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat wielicki ma 125 197 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 22,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,9 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wielickiego w 2050 roku wynosi 159 684, z czego 81 760 to kobiety, a 77 924 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu wielickiego zawarli w 2017 roku 603 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,8% mieszkańców powiatu wielickiego jest stanu wolnego, 59,6% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat wielicki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 459. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 3,70 na 1000 mieszkańców powiatu wielickiego. W 2017 roku urodziło się 1 487 dzieci, w tym 47,9% dziewczynek i 52,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 387 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,45 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 52,1% zgonów w powiecie wielickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,7% zgonów w powiecie wielickim były nowotwory, a 2,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu wielickiego przypada 8.19 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 2 197 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 845 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu wielickiego 1 352. W tym samym roku 47 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 16 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 31.

  62,1% mieszkańców powiatu wielickiego jest w wieku produkcyjnym, 21,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu wielickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 125 197 Liczba mieszkańców
 • 64 086 Kobiety
 • 61 111 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie wielickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie wielickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie wielickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wielickiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 159 684 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 81 760 Kobiety
 • 77 924 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie wielickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie wielickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie wielickim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu wielickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 38,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  38,9 lat
  Małopolskie
  40,5 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 40,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat wielicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu wielickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat wielicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat wielicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat wielicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • powiat wielicki
  28,8%
  Małopolskie
  30,6%
  Kraj
  28,8%
 • 24,3% Kobiety
  (Panny)
 • 33,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,6% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,6%
  Małopolskie
  56,8%
  Cała Polska
  55,8%
 • 58,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,6%
  Województwo
  8,9%
  Kraj
  9,6%
 • 14,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat wielicki
  2,9%
  woj. małopolskie
  3,4%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  Województwo
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie wielickim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  4,9
  woj. małopolskie
  5,4
  Kraj
  5,0
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. wielicki
  1,3
  woj. małopolskie
  1,3
  Polska
  1,7
 • 603 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie wielickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 459 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 210 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 249 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 3,70 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,7
  woj. małopolskie
  1,9
  Cała Polska
  -0,0
 • 6,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 2,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie wielickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie wielickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie wielickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie wielickim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 487 Urodzenia żywe
 • 712 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 775 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,9%
  52,1%
 • 12,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. wielicki
  12,0
  Małopolskie
  11,3
  Polska
  10,5
 • 47,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat wielicki
  47,5
  Województwo
  46,2
  Cały kraj
  44,2
 • 5.52 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5.52
 • 48.04 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48.04
 • 108.81 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 108.81
 • 96.21 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 96.21
 • 46.75 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 46.75
 • 7.43 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.43
 • 0.74 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.74
 • 3 387 g Średnia waga noworodków
 • 3 335 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 434 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. wielicki
  3 387 g
  Województwo
  3 333 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 20 Waga 4500g - 4999g
 • 20
 • 121 Waga 4000g - 4499g
 • 121
 • 486 Waga 3500g - 3999g
 • 486
 • 566 Waga 3000g - 3499g
 • 566
 • 226 Waga 2500g - 2999g
 • 226
 • 45 Waga 2000g - 2499g
 • 45
 • 15 Waga 1500g - 1999g
 • 15
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,56 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,56
  woj. małopolskie
  1,49
  Polska
  1,45
 • 0,75 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,75
  Województwo
  0,72
  Polska
  0,71
 • 1,45 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,45
  Województwo
  1,20
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie wielickim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 003 Zgony
 • 474 Kobiety
  (Zgony)
 • 529 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,3%
  52,7%
 • 6 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 6 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 8,2 Zgony na 1000 ludności
 • powiat wielicki
  8,2
  woj. małopolskie
  9,1
  Cały kraj
  10,1
 • 74,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. wielicki
  74,2
  Województwo
  84,5
  Cała Polska
  101,5
 • 4,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,4
  Małopolskie
  3,4
  Cała Polska
  4,0
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  2,5
  woj. małopolskie
  2,5
  Cała Polska
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  1,2
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wielickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 53,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  53,7%
  Małopolskie
  50,2%
  Polska
  45,7%
 • 26,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. wielicki
  26,6%
  Województwo
  28,1%
  Kraj
  26,7%
 • 3,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  3,6%
  woj. małopolskie
  4,6%
  Cała Polska
  6,1%
 • 5,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  5,3
  Polska
  5,9
 • 72,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  72,9
  Polska
  74,3
 • 229,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  229,4
  Małopolskie
  261,6
  Kraj
  274,3
 • 248,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  248,4
  Cała Polska
  261,6
 • 463,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 488,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 437,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  463,7
  woj. małopolskie
  467,3
  Cała Polska
  469,0
 • 85,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 40,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 130,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat wielicki
  85,4
  Małopolskie
  72,0
  Cały kraj
  87,7
 • 25,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat wielicki
  25,9
  Małopolskie
  31,1
  Cały kraj
  31,8
 • 1,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  1,6
  Województwo
  7,3
  Kraj
  8,0
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat wielicki
  0,2%
  woj. małopolskie
  0,8%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 197 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 117 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 080 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 47 Zameldowania z zagranicy
 • 21 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 26 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 845 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 460 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 385 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Wymeldowania za granicę
 • 6 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 383 Saldo migracji
 • 672 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 711 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 352 Saldo migracji wewnętrznych
 • 657 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 695 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 31 Saldo migracji zagranicznych
 • 15 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 16 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie wielickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat wielicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wielicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie wielickim oddano do użytku 869 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,94 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie wielickim to 38 177 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 310 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 50,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 49,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie wielickim to 4,71 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie wielickim to 111,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,13% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,46% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,55% mieszkań posiada łazienkę, 78,64% korzysta z centralnego ogrzewania, a 83,82% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 38 177 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 309,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  309,80
  Małopolskie
  343,80
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 97,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. wielicki
  97,20 m2
  woj. małopolskie
  78,20 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 30,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. wielicki
  30,10 m2
  Województwo
  26,90 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,54 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,54
  Województwo
  3,92
  Kraj
  3,82
 • 3,23 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,23
  woj. małopolskie
  2,91
  Polska
  2,69
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat wielicki
  0,71
  Małopolskie
  0,74
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 869 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 6,94 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  6,94
  Małopolskie
  5,89
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 420 Użytek własny
 • 179 Sprzedaż lub wynajem
 • 70,1%
  29,9%
 • 4 092 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,71 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  4,71
  woj. małopolskie
  3,92
  Polska
  3,91
 • 32,68 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. wielicki
  32,68
  Małopolskie
  23,09
  Cała Polska
  18,14
 • 96 534 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 111,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  111,1 m2
  Województwo
  93,4 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,77 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat wielicki
  0,77 m2
  Województwo
  0,55 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 95,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat wielicki
  95,13%
  Małopolskie
  96,82%
  Polska
  96,79%
 • 93,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  93,46%
  woj. małopolskie
  94,95%
  Cały kraj
  93,66%
 • 91,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  91,55%
  Małopolskie
  93,08%
  Cała Polska
  91,31%
 • 78,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. wielicki
  78,64%
  woj. małopolskie
  81,97%
  Polska
  82,12%
 • 83,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  83,82%
  woj. małopolskie
  63,94%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat wielicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie wielickim na 1000 mieszkańców pracuje 192 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 44,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 55,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie wielickim wynosiło w 2016 roku 6,4% (7,4% wśród kobiet i 5,5% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wielickim wynosi 3 942,56 PLN, co odpowiada 91.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wielickiego 23 309 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 10 910 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -12 399.

  20,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wielickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,2% w przemyśle i budownictwie, a 16,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 192 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. wielicki
  192,0
  Małopolskie
  231,0
  Cała Polska
  240,0
 • 6,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,4% Kobiety
 • 5,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,4%
  Województwo
  6,6%
  Cały kraj
  8,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wielickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie wielickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie wielickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 943 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 943 PLN
  Małopolskie
  4 078 PLN
  Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie wielickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 23 309 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 10 910 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -12 399 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,47 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 24,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 17,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,2% Przemysł i budownictwo
 • 22,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 52,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,3% Pozostałe
 • 34,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie wielickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 23 717 Pracujący ogółem
 • 10 590 Kobiety
 • 13 127 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie wielickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 21,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,1% W wieku produkcyjnym
 • 58,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat wielicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 61,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat wielicki
  61,1
  Województwo
  62,6
  Cały kraj
  63,4
 • 27,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. wielicki
  27,2
  Małopolskie
  31,8
  Polska
  34,0
 • 80,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  80,2
  Małopolskie
  103,2
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 65,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 34,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 31,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat wielicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie wielickim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 14 597 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 11 385 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 327 nowych podmiotów, a 953 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 327) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (1 086) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (1 020) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (523) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie wielickim najwięcej (1 087) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (14 062) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (83) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,2% (3 684) podmiotów, a 74,2% (10 830) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie wielickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.3%) oraz Budownictwo (16.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14 597 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 83 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 684 Przemysł i budownictwo
 • 10 830 Pozostała działalność
 • 1 327 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie wielickim w 2017 roku
 • 953 Podmioty wyrejestrowane w powiecie wielickim w 2017 roku
 • 11 385 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 14 062 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 14 062
 • 451 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 451
 • 76 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 76
 • 8 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 8
 • 14 589 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 14 589
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 24 Spółdzielnie ogółem
 • 24
 • 1 113 Spółki handlowe ogółem
 • 1 113
 • 134  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 134
 • 10  Spółki handlowe - akcyjne
 • 10
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 872  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 872
 • 130    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 130
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 1 087 Spółki cywilne ogółem
 • 1 087
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 385 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 993 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 993
 • 1 871 Budownictwo
 • 1 871
 • 1 194 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 194
 • 1 076 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 076
 • 1 022 Transport i gospodarka magazynowa
 • 1 022
 • 607 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 607
 • 538 Pozostała działalność
 • 538
 • 423 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 423
 • 421 Informacja i komunikacja
 • 421
 • 327 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 327
 • 311 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 311
 • 253 Edukacja
 • 253
 • 131 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 131
 • 120 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 120
 • 56 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 56
 • 23 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 23
 • 16 Górnictwo i wydobywanie
 • 16
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wielicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie wielickim stwierdzono 1 325 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,67 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie wielickim wynosi 68,80% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu wielickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,12 (wykrywalność 61%) oraz przeciwko mieniu - 4,62 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (83%), drogowe - 1,36 (96%) oraz o charakterze gospodarczym - 1,67 (69%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat wielicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 325 Przestępstwa ogółem
 • 1 325
 • 884 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 884
 • 207 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 207
 • 169 Przestępstwa drogowe
 • 169
 • 47 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 47
 • 574 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 574
 • 10,67 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  10,67
  woj. małopolskie
  24,34
  Cała Polska
  19,62
 • 7,12 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat wielicki
  7,12
  woj. małopolskie
  12,99
  Cała Polska
  12,07
 • 1,67 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat wielicki
  1,67
  Województwo
  9,11
  Polska
  4,94
 • 1,36 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. wielicki
  1,36
  Małopolskie
  1,46
  Kraj
  1,78
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,38
  Województwo
  0,40
  Cały kraj
  0,49
 • 4,62 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. wielicki
  4,62
  Województwo
  9,56
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat wielicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  69%
  Małopolskie
  79%
  Cały kraj
  72%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  62%
  Małopolskie
  67%
  Polska
  60%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat wielicki
  69%
  Województwo
  93%
  Kraj
  88%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  96%
  Małopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  83%
  woj. małopolskie
  83%
  Cała Polska
  84%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  45%
  woj. małopolskie
  58%
  Cała Polska
  52%

Powiat wielicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu wielickiego wyniosła w 2016 roku 74,3 mln złotych, co daje 607 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 1.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu wielickiego - 27.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (20.6%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (17.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,9 mln złotych, czyli 14,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu wielickiego wyniosła w 2016 roku 77,3 mln złotych, co daje 631 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (40.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (31.1%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (6.4%). W budżecie powiatu wielickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 220 złotych na mieszkańca (34,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,6 złotych na mieszkańca (1,8%).
 • Wydatki budżetu w powiecie wielickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu wielickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat wielicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu wielickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  57,8 mln

  527(100%)

  67,7 mln

  601(100%)

  62,3 mln

  545(100%)

  64,5 mln

  556(100%)

  61,1 mln

  519(100%)

  73,0 mln

  611(100%)

  74,5 mln

  617(100%)

  74,3 mln

  607(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,0 mln

  118(22.6%)

  18,6 mln

  166(27.5%)

  17,4 mln

  151(27.9%)

  16,9 mln

  145(26.2%)

  17,1 mln

  144(27.9%)

  21,5 mln

  179(29.5%)

  21,4 mln

  176(28.8%)

  20,5 mln

  166(27.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  11,3 mln

  102(19.5%)

  8,8 mln

  78,4(13%)

  11,8 mln

  102(18.9%)

  10,2 mln

  87,5(15.9%)

  11,4 mln

  96,1(18.7%)

  13,1 mln

  109(18%)

  12,7 mln

  105(17.1%)

  15,3 mln

  124(20.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  16,3 mln

  148(28.3%)

  21,7 mln

  193(32%)

  12,6 mln

  109(20.3%)

  14,8 mln

  127(23%)

  9,2 mln

  77,2(15%)

  14,3 mln

  119(19.6%)

  13,3 mln

  109(17.8%)

  13,3 mln

  108(17.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,8 mln

  43,3(8.3%)

  4,8 mln

  43,2(7.1%)

  5,2 mln

  45,2(8.4%)

  5,8 mln

  49,4(8.9%)

  5,8 mln

  48,6(9.4%)

  6,0 mln

  49,7(8.2%)

  6,0 mln

  49,0(8%)

  6,5 mln

  52,5(8.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,2 mln

  38,1(7.3%)

  4,6 mln

  40,7(6.7%)

  4,2 mln

  36,4(6.7%)

  4,4 mln

  37,9(6.9%)

  4,6 mln

  39,0(7.6%)

  4,8 mln

  39,9(6.6%)

  4,8 mln

  39,5(6.4%)

  5,1 mln

  41,6(6.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,9 mln

  26,0(5%)

  3,2 mln

  28,7(4.7%)

  3,7 mln

  31,8(5.9%)

  4,1 mln

  34,8(6.3%)

  4,2 mln

  35,8(6.9%)

  4,4 mln

  36,6(6%)

  4,4 mln

  35,9(5.9%)

  4,5 mln

  36,2(6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,0 mln

  18,0(3.4%)

  2,3 mln

  20,3(3.4%)

  2,4 mln

  20,9(3.9%)

  2,4 mln

  21,0(3.8%)

  2,6 mln

  22,0(4.3%)

  2,8 mln

  23,5(3.9%)

  3,0 mln

  25,0(4.1%)

  2,8 mln

  22,8(3.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,7 mln

  15,4(2.9%)

  2,1 mln

  18,4(3%)

  2,4 mln

  21,0(3.9%)

  2,5 mln

  21,8(3.9%)

  3,0 mln

  25,6(5%)

  2,9 mln

  24,1(4%)

  2,3 mln

  18,8(3.1%)

  2,0 mln

  15,9(2.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  468,2 tys

  4,2(0.8%)

  493,1 tys

  4,4(0.7%)

  1,1 mln

  9,6(1.8%)

  1,4 mln

  12,1(2.2%)

  1,1 mln

  9,5(1.9%)

  988,1 tys

  8,2(1.4%)

  849,3 tys

  7,0(1.1%)

  1,0 mln

  8,2(1.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  637,3 tys

  5,8(1.1%)

  695,0 tys

  6,2(1%)

  956,5 tys

  8,3(1.5%)

  1,3 mln

  11,3(2%)

  1,5 mln

  12,7(2.5%)

  989,1 tys

  8,2(1.4%)

  1,2 mln

  9,7(1.6%)

  899,5 tys

  7,3(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  108,0 tys

  1,0(0.2%)

  39,5 tys

  0,4(0.1%)

  102,4 tys

  0,9(0.2%)

  118,3 tys

  1,0(0.2%)

  65,2 tys

  0,5(0.1%)

  82,8 tys

  0,7(0.1%)

  682,5 tys

  5,6(0.9%)

  826,1 tys

  6,7(1.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  160,2 tys

  1,5(0.3%)

  160,3 tys

  1,4(0.2%)

  170,0 tys

  1,5(0.3%)

  182,0 tys

  1,6(0.3%)

  189,1 tys

  1,6(0.3%)

  194,4 tys

  1,6(0.3%)

  818,0 tys

  6,7(1.1%)

  795,8 tys

  6,5(1.1%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  308,7 tys

  2,5(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  135,1 tys

  1,2(0.2%)

  46,5 tys

  0,4(0.1%)

  69,2 tys

  0,6(0.1%)

  83,3 tys

  0,7(0.1%)

  142,9 tys

  1,2(0.2%)

  192,7 tys

  1,6(0.3%)

  179,5 tys

  1,5(0.2%)

  230,0 tys

  1,9(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  24,4 tys

  0,2(0%)

  196,2 tys

  1,7(0.3%)

  115,5 tys

  1,0(0.2%)

  118,8 tys

  1,0(0.2%)

  116,5 tys

  1,0(0.2%)

  115,6 tys

  1,0(0.2%)

  132,2 tys

  1,1(0.2%)

  158,3 tys

  1,3(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  387,8 tys

  3,2(0.5%)

  2,7 mln

  22,4(3.7%)

  102,1 tys

  0,8(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  18,5 tys

  0,2(0%)

  21,8 tys

  0,2(0%)

  23,2 tys

  0,2(0%)

  24,7 tys

  0,2(0%)

  24,7 tys

  0,2(0%)

  22,6 tys

  0,2(0%)

  52,4 tys

  0,4(0.1%)

  37,2 tys

  0,3(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  25,5 tys

  0,2(0%)

  21,2 tys

  0,2(0%)

  25,0 tys

  0,2(0%)

  25,0 tys

  0,2(0%)

  24,9 tys

  0,2(0%)

  24,5 tys

  0,2(0%)

  25,0 tys

  0,2(0%)

  21,0 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  899

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  6,7 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  27,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,2 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie wielickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu wielickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat wielicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu wielickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  56,7 mln

  517(100%)

  60,7 mln

  539(100%)

  60,0 mln

  524(100%)

  60,6 mln

  522(100%)

  61,7 mln

  525(100%)

  68,3 mln

  572(100%)

  73,7 mln

  610(100%)

  77,3 mln

  631(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  17,4 mln

  157(30.7%)

  18,3 mln

  163(30.1%)

  20,5 mln

  178(34.2%)

  21,4 mln

  183(35.4%)

  23,1 mln

  195(37.4%)

  25,4 mln

  212(37.3%)

  28,6 mln

  235(38.8%)

  31,7 mln

  257(40.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  19,6 mln

  178(34.7%)

  20,9 mln

  187(34.5%)

  23,0 mln

  200(38.4%)

  22,1 mln

  190(36.5%)

  20,9 mln

  176(33.9%)

  21,7 mln

  180(31.7%)

  22,2 mln

  183(30.1%)

  24,0 mln

  195(31.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,1 mln

  36,7(7.2%)

  4,1 mln

  36,4(6.7%)

  4,1 mln

  35,5(6.8%)

  4,2 mln

  36,0(6.9%)

  4,5 mln

  38,0(7.3%)

  4,5 mln

  37,8(6.7%)

  4,6 mln

  37,8(6.2%)

  5,0 mln

  40,2(6.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,7 mln

  87,7(17.1%)

  8,9 mln

  79,8(14.7%)

  1,1 mln

  9,4(1.8%)

  2,3 mln

  19,3(3.7%)

  2,2 mln

  18,1(3.5%)

  3,7 mln

  30,4(5.3%)

  3,8 mln

  31,2(5.2%)

  4,2 mln

  33,9(5.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,9 mln

  17,2(3.4%)

  2,1 mln

  18,4(3.4%)

  2,1 mln

  18,2(3.5%)

  2,4 mln

  20,5(4%)

  2,4 mln

  20,5(3.9%)

  2,5 mln

  20,7(3.6%)

  2,7 mln

  22,0(3.6%)

  3,1 mln

  25,3(4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  623,1 tys

  5,6(1.1%)

  696,4 tys

  6,2(1.1%)

  1,8 mln

  15,7(3%)

  1,8 mln

  15,4(3%)

  2,1 mln

  17,3(3.3%)

  2,7 mln

  22,4(3.9%)

  2,7 mln

  22,3(3.7%)

  2,6 mln

  21,1(3.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  419,9 tys

  3,8(0.7%)

  471,0 tys

  4,2(0.8%)

  514,7 tys

  4,5(0.9%)

  703,9 tys

  6,0(1.2%)

  658,5 tys

  5,6(1.1%)

  573,4 tys

  4,8(0.8%)

  722,2 tys

  5,9(1%)

  2,5 mln

  20,1(3.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,5 mln

  13,8(2.7%)

  2,1 mln

  18,6(3.4%)

  2,4 mln

  20,6(4%)

  2,5 mln

  21,6(4.2%)

  3,0 mln

  25,5(4.9%)

  2,9 mln

  23,8(4.2%)

  2,3 mln

  18,5(3.1%)

  1,9 mln

  15,7(2.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  559,5 tys

  5,1(1%)

  784,5 tys

  7,0(1.3%)

  907,2 tys

  7,9(1.5%)

  691,1 tys

  5,9(1.1%)

  846,0 tys

  7,1(1.4%)

  1,0 mln

  8,4(1.5%)

  846,1 tys

  7,0(1.1%)

  741,4 tys

  6,0(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  691,8 tys

  6,3(1.2%)

  1,4 mln

  12,6(2.3%)

  1,7 mln

  15,1(2.9%)

  1,5 mln

  13,1(2.5%)

  742,1 tys

  6,3(1.2%)

  656,6 tys

  5,5(1%)

  1,0 mln

  8,5(1.4%)

  638,5 tys

  5,2(0.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  124,5 tys

  1,1(0.2%)

  518,6 tys

  4,6(0.9%)

  1,6 mln

  13,7(2.6%)

  702,2 tys

  6,0(1.2%)

  1,1 mln

  9,7(1.9%)

  2,4 mln

  20,0(3.5%)

  1,0 mln

  8,4(1.4%)

  387,8 tys

  3,1(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  308,7 tys

  2,5(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  26,2 tys

  0,2(0%)

  396,9 tys

  3,5(0.7%)

  190,2 tys

  1,6(0.3%)

  185,5 tys

  1,6(0.3%)

  167,8 tys

  1,4(0.3%)

  175,1 tys

  1,5(0.3%)

  169,2 tys

  1,4(0.2%)

  159,1 tys

  1,3(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,1 tys

  0,1(0%)

  3,1 mln

  25,2(4.2%)

  129,7 tys

  1,1(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  899

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  6,7 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  39,8 tys

  0,4(0.1%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  51,2 tys

  0,4(0.1%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  286

  0,0(0%)

  22,6

  0,0(0%)

  7,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0

  0,0(0%)

  63,0

  0,0(0%)

  211

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  42,9

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  99,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  115

  0,0(0%)

  131

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  149

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 tys

  0,0(0%)

  1,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  27,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,2 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat wielicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 32 010 mieszkańców powiatu wielickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 15 494 kobiet oraz 16 516 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 11,9% średnie ogólnokształcące, a 17,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,8% mieszkańców powiatu wielickiego, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 17,2% podstawowym ukończonym. 1,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu wielickiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie wielickim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (21,9%) oraz podstawowe ukończone (19,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,2%) oraz średnie zawodowe (18,6%).

  18,4% mieszkańców powiatu wielickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 18,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 846 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,04 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,7% ludności (29,3% wśród dziewczynek i 30,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,33.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,8% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 97,00.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (12,5% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26 uczniów. 29 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,4% mieszkańców powiatu wielickiego w wieku potencjalnej nauki (28,0% kobiet i 26,7% mężczyzn).

 • 16,2% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  16,2%
  woj. małopolskie
  18,2%
  Kraj
  17,9%
 • 18,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 26,0% W miastach
  (wyższe)
 • 12,6% Na wsi
  (wyższe)
 • 31,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. wielicki
  31,2%
  Małopolskie
  33,0%
  Kraj
  33,3%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,1% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 29,1% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • pow. wielicki
  2,4%
  Małopolskie
  2,6%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,2% W miastach
  (policealne)
 • 2,0% Na wsi
  (policealne)
 • 11,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  11,9%
  Województwo
  12,6%
  Cała Polska
  12,4%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,3% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat wielicki
  17,0%
  woj. małopolskie
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 15,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,7% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,8% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 28,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat wielicki
  28,8%
  Województwo
  24,2%
  Cała Polska
  22,9%
 • 21,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,6% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,8% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,6%
  Województwo
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,8% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 17,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  17,2%
  Województwo
  18,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 19,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 10,8% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 19,6% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,0%
  Małopolskie
  1,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,7% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 846 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  846,0
  Województwo
  820,0
  Polska
  811,0
 • 1,04 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat wielicki
  1,04
  Małopolskie
  0,99
  Polska
  1,01
 •  
 • 273,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 272,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 98,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 95,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 18,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 94,33 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat wielicki
  94,33
  Małopolskie
  96,08
  Kraj
  96,62
 • 91,65 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  91,65
  Małopolskie
  93,17
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wielicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wielicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,0
  Małopolskie
  17,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 645,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 558,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 86,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 19,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,00 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat wielicki
  97,00
  woj. małopolskie
  98,59
  Polska
  100,01
 • 91,48 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  91,48
  Województwo
  93,36
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat wielicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat wielicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  22,0
  Małopolskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 • 5 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 5
 •  
 • 305,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 230,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 74,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie wielickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. wielicki
  26,0
  Małopolskie
  27,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 25 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 25
 • 60,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 43,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  29,0
  Województwo
  24,0
  Cały kraj
  24,0
 • 29 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 29
 • 29 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 29
 • 77,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 53,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  14,0
  Małopolskie
  20,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 14 Szkoły policealne ogółem
 • 14
 • 14 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 14
 • 4,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 3,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat wielicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat wielicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat wielicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wielicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie wielickim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie wielickim znajdowało się 17 hoteli (3 ★★★★, 13 ★★★, 1 ★★), 3 motele (1 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji) oraz 1 pensjonat (kategorii ★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 14 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • hostele: 2
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 14
  • drzwi automatycznie otwierane: 4
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 7


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 16 (liczba sal: 47, liczba miejsc: 3 000)
  • z nagłośnieniem: 10
  • z projektorem multimedialnym: 15
  • z zestawem do wideokonferencji: 6
  • z obsługą techniczną: 7
  • z ekranem: 13
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 12
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 10
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 19


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie wielickim: 13 (publiczne: 13, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 11 (przystosowane wejście do budynku: 11, udogodnienia wewnątrz budynku: 6). W powiecie wielickim 8 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 940 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 342 (uczestnicy: 73 814)
  • seanse filmowe: 21 (uczestnicy: 1 205)
  • wystawy: 12 (uczestnicy: 1 753)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 21 (uczestnicy: 7 370)
  • koncerty: 28 (uczestnicy: 21 126)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 118 (uczestnicy: 5 470)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 37 (uczestnicy: 25 897)
  • konkursy: 12 (uczestnicy: 5 660)
  • pokazy teatralne: 39 (uczestnicy: 3 220)
  • warsztaty: 50 (uczestnicy: 1 858)
  • inne: 4 (uczestnicy: 255)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 140 (członkowie: 2 185)
  • plastyczne/techniczne: 27 (członkowie: 246)
  • taneczne: 21 (członkowie: 377)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 51)
  • informatyczne: 7 (członkowie: 92)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 18)
  • teatralne: 1 (członkowie: 8)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 25 (członkowie: 397)
  • literackie: 1 (członkowie: 17)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 12 (członkowie: 433)
  • koło gospodyń wiejskich: 27 (członkowie: 459)
  • inne: 9 (członkowie: 87)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 11 (absolwenci: 284)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 16)
  • plastyczne: 4 (absolwenci: 98)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 150)
  • tańca: 1 (absolwenci: 20)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 11
  • muzyczne: 6
  • politechniczne: 3
  • komputerowe: 3
  • sale baletowe/taneczne: 10


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 48 (członkowie: 1 044)
  • teatralne: 5 (członkowie: 72)
  • muzyczne - instrumentalne: 9 (członkowie: 166)
  • wokalne i chóry: 15 (członkowie: 389)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 12 (członkowie: 335)
  • taneczne: 7 (członkowie: 82)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie wielickim działały 4 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 1 737 969 zwiedzających, co daje 140 014 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wielickim działało 20 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 289 275 wolumenów oraz 37 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 57 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 9 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 273 849 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 228
  • dostępne dla czytelników: 168
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 167
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 10
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 11
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 15
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 19
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 7


 • Biblioteki naukowe w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wielickim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 23 835 wolumenów w tym ziobry specjalne: 2 217. Odnotowano 140 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 33 871 wolumenów. Odnotowano 288 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wielickim działało 57 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 4 728 członków. Zarejestrowano 4 793 ćwiczących (mężczyźni: 3 347, kobiety: 1 446, chłopcy do lat 18: 2 453, dziewczęta do lat 18: 1 214). Aktywnych było 87 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (88), instruktora sportowego (87) oraz inne osoby (35).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie wielickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)