Powiat szczycieński w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, gminy, regon, zarobki, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat szczycieński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 70 153 Liczba mieszkańców
 • 1 933 km2 Powierzchnia
 • 36 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 41,1% Stopa urbanizacji
 • Jarosław Matłacha Starosta
 • ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno Adres starostwa powiatowego
 • NSZ Tablice rejestracyjne
Powiat szczycieński na mapie
Identyfikatory
 • 2817 TERYT (TERC)
Herb powiatu szczycieńskiego
powiat szczycieński herb
Flaga powiatu szczycieńskiego
powiat szczycieński flaga

powiat szczycieński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie
089 624 22 37 089 622 54 24
089 622 54 44 089 622 54 23
Sobieszczańskiego 2
12-100 Szczytno
Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie
089 623 22 00
089 623 22 05
Piłsudskiego 39
12-100 Szczytno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie
087 623 11 12
087 623 24 14
Lipperta 10
12-100 Szczytno
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Szczytno
089 624 87 31 do 46
089 623 24 20 89 624-25-53
M. Curie-Skłodowskiej 8
12-100 Szczytno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie
089 624 21 76 089 624 16 05
089 624 21 76
Korczaka 1
12-100 Szczytno
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
(89) 624-70-00
(89) 624-70-05
ul. Sienkiewicza
12-100 Szczytno

Powiat szczycieński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat szczycieński ma 70 153 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 0,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu szczycieńskiego w 2050 roku wynosi 57 529, z czego 28 561 to kobiety, a 28 968 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu szczycieńskiego zawarli w 2017 roku 336 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,5% mieszkańców powiatu szczycieńskiego jest stanu wolnego, 55,5% żyje w małżeństwie, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat szczycieński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -6. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,09 na 1000 mieszkańców powiatu szczycieńskiego. W 2017 roku urodziło się 694 dzieci, w tym 49,7% dziewczynek i 50,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 445 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,99 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 36,3% zgonów w powiecie szczycieńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,1% zgonów w powiecie szczycieńskim były nowotwory, a 8,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu szczycieńskiego przypada 9.2 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 731 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 895 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu szczycieńskiego -164. W tym samym roku 15 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 63 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -48.

  63,4% mieszkańców powiatu szczycieńskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu szczycieńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 70 153 Liczba mieszkańców
 • 35 410 Kobiety
 • 34 743 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie szczycieńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie szczycieńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie szczycieńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu szczycieńskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 57 529 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 28 561 Kobiety
 • 28 968 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie szczycieńskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie szczycieńskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie szczycieńskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu szczycieńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. szczycieński
  40,1 lat
  Województwo
  40,7 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 41,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat szczycieński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu szczycieńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat szczycieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat szczycieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat szczycieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,5% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  28,7%
  Polska
  28,8%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 34,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,5% Żonaci/Zamężne
 • pow. szczycieński
  55,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  54,0%
  Kraj
  55,8%
 • 54,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,0%
  Cała Polska
  9,6%
 • 14,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. szczycieński
  4,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,6%
  Kraj
  5,0%
 • 5,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,9% Nieustalone
 • powiat szczycieński
  2,9%
  Województwo
  2,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • 2,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie szczycieńskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat szczycieński
  4,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,8
  Cały kraj
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  1,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,0
  Cała Polska
  1,7
 • 336 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie szczycieńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -6 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 25 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -31 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,09 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat szczycieński
  -0,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,1
  Kraj
  -0,0
 • -2,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie szczycieńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie szczycieńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie szczycieńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie szczycieńskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 694 Urodzenia żywe
 • 345 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 349 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,7%
  50,3%
 • 9,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,9
  Warmińsko-mazurskie
  10,1
  Cała Polska
  10,5
 • 41,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  41,2
  Warmińsko-mazurskie
  42,6
  Cała Polska
  44,2
 • 20.2 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 20.2
 • 48.14 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48.14
 • 88.19 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 88.19
 • 71.88 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71.88
 • 40.21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40.21
 • 5.79 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.79
 • 3 445 g Średnia waga noworodków
 • 3 331 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 557 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 445 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 401 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 14 Waga 4500g - 4999g
 • 14
 • 84 Waga 4000g - 4499g
 • 84
 • 237 Waga 3500g - 3999g
 • 237
 • 244 Waga 3000g - 3499g
 • 244
 • 76 Waga 2500g - 2999g
 • 76
 • 24 Waga 2000g - 2499g
 • 24
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,36 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat szczycieński
  1,36
  Województwo
  1,41
  Kraj
  1,45
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,68
  Warmińsko-mazurskie
  0,70
  Cała Polska
  0,71
 • 0,99 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,99
  Warmińsko-mazurskie
  1,01
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie szczycieńskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 648 Zgony
 • 306 Kobiety
  (Zgony)
 • 342 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,2%
  52,8%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 25,0%
  75,0%
 • 9,2 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  9,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,8
  Polska
  10,1
 • 95,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  95,2
  Województwo
  104,7
  Cały kraj
  101,5
 • 5,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat szczycieński
  5,9
  Warmińsko-mazurskie
  5,0
  Kraj
  4,0
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,2
  Warmińsko-mazurskie
  3,4
  Cała Polska
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,3
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie szczycieńskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  38,2%
  Województwo
  39,1%
  Cała Polska
  45,7%
 • 21,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  21,7%
  Województwo
  29,0%
  Polska
  26,7%
 • 8,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,5%
  Województwo
  6,4%
  Cała Polska
  6,1%
 • 17,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  17,0
  Cała Polska
  5,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,4
  Kraj
  74,3
 • 209,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  209,4
  Województwo
  278,4
  Polska
  274,3
 • 262,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  262,1
  Cały kraj
  261,6
 • 367,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 370,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 365,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  367,8
  Warmińsko-mazurskie
  375,6
  Kraj
  469,0
 • 84,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 136,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  84,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  73,1
  Polska
  87,7
 • 25,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. szczycieński
  25,3
  Województwo
  25,5
  Cały kraj
  31,8
 • 8,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. szczycieński
  8,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,1
  Cały kraj
  8,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. szczycieński
  1,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,0%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 731 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 387 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 344 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 895 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 496 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 399 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 63 Wymeldowania za granicę
 • 28 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 35 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -212 Saldo migracji
 • -129 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -83 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -164 Saldo migracji wewnętrznych
 • -109 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -55 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -48 Saldo migracji zagranicznych
 • -20 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -28 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie szczycieńskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat szczycieński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat szczycieński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie szczycieńskim oddano do użytku 285 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,06 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie szczycieńskim to 22 740 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 323 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 55,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 42,1% na sprzedaż lub wynajem, 2,8% jako mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie szczycieńskim to 4,36 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie szczycieńskim to 94,00 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,05% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,60% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,31% mieszkań posiada łazienkę, 77,55% korzysta z centralnego ogrzewania, a 38,97% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 22 740 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 322,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  322,70
  Województwo
  354,80
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 75,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. szczycieński
  75,40 m2
  Warmińsko-mazurskie
  68,30 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 24,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. szczycieński
  24,30 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  24,20 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,08 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat szczycieński
  4,08
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Polska
  3,82
 • 3,10 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. szczycieński
  3,10
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,82
  Polska
  2,69
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. szczycieński
  0,76
  Województwo
  0,75
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 285 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 4,06 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  4,06
  Warmińsko-mazurskie
  3,34
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 161 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 1 244 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,36 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. szczycieński
  4,36
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,77
  Cała Polska
  3,91
 • 17,73 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat szczycieński
  17,73
  Warmińsko-mazurskie
  12,57
  Kraj
  18,14
 • 26 798 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 94,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  94,0 m2
  Warmińsko-mazurskie
  89,0 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,38 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  0,38 m2
  Województwo
  0,30 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 95,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  95,05%
  Województwo
  97,06%
  Cały kraj
  96,79%
 • 91,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. szczycieński
  91,60%
  woj. warmińsko-mazurskie
  94,47%
  Cały kraj
  93,66%
 • 88,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  88,31%
  woj. warmińsko-mazurskie
  91,91%
  Cała Polska
  91,31%
 • 77,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  77,55%
  Województwo
  83,15%
  Kraj
  82,12%
 • 38,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. szczycieński
  38,97%
  woj. warmińsko-mazurskie
  46,52%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat szczycieński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie szczycieńskim na 1000 mieszkańców pracuje 165 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie szczycieńskim wynosiło w 2016 roku 14,3% (16,4% wśród kobiet i 12,5% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie szczycieńskim wynosi 3 538,21 PLN, co odpowiada 82.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu szczycieńskiego 3 728 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 168 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 560.

  30,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu szczycieńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,2% w przemyśle i budownictwie, a 11,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 165 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  165,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  196,0
  Polska
  240,0
 • 14,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 16,4% Kobiety
 • 12,5% Mężczyźni
 • powiat szczycieński
  14,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  14,2%
  Polska
  8,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie szczycieńskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie szczycieńskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie szczycieńskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 538 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. szczycieński
  3 538 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 619 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie szczycieńskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 728 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 168 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 560 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,58 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 30,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 24,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 36,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,2% Przemysł i budownictwo
 • 21,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,2% Pozostałe
 • 38,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie szczycieńskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 11 655 Pracujący ogółem
 • 6 077 Kobiety
 • 5 578 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie szczycieńskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,4% W wieku produkcyjnym
 • 57,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat szczycieński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 57,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  57,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  60,0
  Cała Polska
  63,4
 • 28,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat szczycieński
  28,4
  Województwo
  30,6
  Polska
  34,0
 • 96,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  96,4
  Warmińsko-mazurskie
  104,2
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat szczycieński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie szczycieńskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 185 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 879 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 463 nowe podmioty, a 432 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (539) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (463) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (601) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (348) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie szczycieńskim najwięcej (233) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 952) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  6,2% (323) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,9% (1 239) podmiotów, a 69,9% (3 623) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie szczycieńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.5%) oraz Budownictwo (19.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 185 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 323 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 239 Przemysł i budownictwo
 • 3 623 Pozostała działalność
 • 463 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie szczycieńskim w 2017 roku
 • 432 Podmioty wyrejestrowane w powiecie szczycieńskim w 2017 roku
 • 3 879 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 952 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 952
 • 186 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 186
 • 44 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 44
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 5 182 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 182
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 26 Spółdzielnie ogółem
 • 26
 • 258 Spółki handlowe ogółem
 • 258
 • 38  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 38
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 219  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 219
 • 38    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 38
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 233 Spółki cywilne ogółem
 • 233
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 879 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 988 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 988
 • 747 Budownictwo
 • 747
 • 335 Przetwórstwo przemysłowe
 • 335
 • 275 Transport i gospodarka magazynowa
 • 275
 • 271 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 271
 • 257 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 257
 • 255 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 255
 • 164 Pozostała działalność
 • 164
 • 147 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 147
 • 109 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 109
 • 103 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 103
 • 74 Edukacja
 • 74
 • 71 Informacja i komunikacja
 • 71
 • 36 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 36
 • 24 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 24
 • 12 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 12
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat szczycieński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie szczycieńskim stwierdzono 1 200 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,06 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie szczycieńskim wynosi 62,50% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu szczycieńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,15 (wykrywalność 48%) oraz przeciwko mieniu - 9,07 (wykrywalność 39%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,81 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,15 (82%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,68 (79%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat szczycieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 200 Przestępstwa ogółem
 • 1 200
 • 784 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 784
 • 151 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 151
 • 198 Przestępstwa drogowe
 • 198
 • 48 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 48
 • 638 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 638
 • 17,06 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat szczycieński
  17,06
  Warmińsko-mazurskie
  17,07
  Cały kraj
  19,62
 • 11,15 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. szczycieński
  11,15
  Warmińsko-mazurskie
  10,98
  Kraj
  12,07
 • 2,15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,15
  Województwo
  3,06
  Polska
  4,94
 • 2,81 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat szczycieński
  2,81
  Województwo
  2,10
  Cały kraj
  1,78
 • 0,68 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat szczycieński
  0,68
  Województwo
  0,61
  Kraj
  0,49
 • 9,07 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. szczycieński
  9,07
  Województwo
  8,49
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat szczycieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  63%
  Województwo
  72%
  Cała Polska
  72%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  49%
  woj. warmińsko-mazurskie
  61%
  Cały kraj
  60%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. szczycieński
  82%
  woj. warmińsko-mazurskie
  83%
  Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. szczycieński
  99%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. szczycieński
  79%
  Warmińsko-mazurskie
  86%
  Cały kraj
  84%
 • 39% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat szczycieński
  39%
  Województwo
  52%
  Cały kraj
  52%

Powiat szczycieński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu szczycieńskiego wyniosła w 2016 roku 79,5 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu szczycieńskiego - 28.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (22.4%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (15.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 12,8 mln złotych, czyli 16,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu szczycieńskiego wyniosła w 2016 roku 80,0 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (45.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (17.4%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14.8%). W budżecie powiatu szczycieńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 142 złotych na mieszkańca (12,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,3 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie szczycieńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu szczycieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat szczycieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu szczycieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  75,1 mln

  1,1 tys(100%)

  96,5 mln

  1,4 tys(100%)

  70,0 mln

  980(100%)

  69,8 mln

  978(100%)

  76,7 mln

  1,1 tys(100%)

  74,1 mln

  1,0 tys(100%)

  74,4 mln

  1,1 tys(100%)

  79,5 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  20,8 mln

  301(27.8%)

  26,1 mln

  376(27%)

  21,1 mln

  295(30.1%)

  21,3 mln

  299(30.6%)

  23,1 mln

  325(30.1%)

  22,5 mln

  317(30.3%)

  22,4 mln

  317(30.1%)

  22,4 mln

  319(28.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  14,7 mln

  213(19.6%)

  15,7 mln

  226(16.2%)

  15,4 mln

  216(22%)

  16,2 mln

  227(23.2%)

  16,5 mln

  233(21.6%)

  16,9 mln

  238(22.8%)

  16,7 mln

  237(22.4%)

  17,8 mln

  252(22.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  17,0 mln

  245(22.6%)

  31,5 mln

  454(32.6%)

  9,8 mln

  138(14%)

  6,6 mln

  92,5(9.4%)

  8,0 mln

  112(10.4%)

  9,7 mln

  136(13%)

  10,3 mln

  146(13.9%)

  12,0 mln

  170(15.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,0 mln

  58,2(5.4%)

  3,9 mln

  56,3(4.1%)

  3,9 mln

  55,1(5.6%)

  4,6 mln

  65,0(6.6%)

  4,3 mln

  60,3(5.6%)

  4,7 mln

  66,5(6.4%)

  6,3 mln

  89,1(8.4%)

  6,9 mln

  97,4(8.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,5 mln

  80,0(7.4%)

  7,5 mln

  108(7.8%)

  6,1 mln

  85,8(8.8%)

  6,1 mln

  85,5(8.7%)

  6,5 mln

  91,6(8.5%)

  6,2 mln

  87,2(8.3%)

  6,3 mln

  89,3(8.5%)

  6,4 mln

  90,5(8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,0 mln

  71,5(6.6%)

  4,4 mln

  63,0(4.5%)

  4,5 mln

  63,4(6.5%)

  4,7 mln

  65,3(6.7%)

  4,0 mln

  56,9(5.3%)

  4,0 mln

  56,7(5.4%)

  3,1 mln

  43,9(4.2%)

  4,0 mln

  56,9(5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,9 mln

  42,3(3.9%)

  3,0 mln

  43,0(3.1%)

  3,3 mln

  45,8(4.7%)

  4,8 mln

  67,6(6.9%)

  6,3 mln

  88,3(8.2%)

  3,1 mln

  44,0(4.2%)

  3,1 mln

  44,5(4.2%)

  4,0 mln

  56,3(5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,9 mln

  55,7(5.1%)

  3,1 mln

  44,8(3.2%)

  3,3 mln

  46,4(4.7%)

  3,4 mln

  48,1(4.9%)

  3,7 mln

  52,7(4.9%)

  3,7 mln

  51,7(4.9%)

  3,7 mln

  52,4(5%)

  3,8 mln

  53,7(4.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  318,8 tys

  4,6(0.4%)

  344,8 tys

  5,0(0.4%)

  752,8 tys

  10,5(1.1%)

  1,0 mln

  14,4(1.5%)

  3,3 mln

  47,1(4.4%)

  968,0 tys

  13,7(1.3%)

  1,1 mln

  15,0(1.4%)

  1,3 mln

  18,8(1.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  330,4 tys

  4,8(0.4%)

  338,0 tys

  4,9(0.4%)

  369,5 tys

  5,2(0.5%)

  388,9 tys

  5,5(0.6%)

  435,8 tys

  6,1(0.6%)

  436,1 tys

  6,2(0.6%)

  370,4 tys

  5,2(0.5%)

  398,2 tys

  5,7(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  183,3 tys

  2,6(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  163,2 tys

  2,4(0.2%)

  304,1 tys

  4,4(0.3%)

  831,6 tys

  11,6(1.2%)

  90,0 tys

  1,3(0.1%)

  124,4 tys

  1,8(0.2%)

  244,5 tys

  3,4(0.3%)

  268,4 tys

  3,8(0.4%)

  150,8 tys

  2,1(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  209,8 tys

  3,0(0.3%)

  240,4 tys

  3,5(0.2%)

  253,4 tys

  3,5(0.4%)

  220,9 tys

  3,1(0.3%)

  169,8 tys

  2,4(0.2%)

  193,8 tys

  2,7(0.3%)

  165,8 tys

  2,3(0.2%)

  110,7 tys

  1,6(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  86,3 tys

  1,2(0.1%)

  70,9 tys

  1,0(0.1%)

  209,3 tys

  2,9(0.3%)

  209,8 tys

  2,9(0.3%)

  135,8 tys

  1,9(0.2%)

  116,9 tys

  1,6(0.2%)

  83,0 tys

  1,2(0.1%)

  61,0 tys

  0,9(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  41,0 tys

  0,6(0.1%)

  53,1 tys

  0,8(0.1%)

  53,1 tys

  0,7(0.1%)

  41,1 tys

  0,6(0.1%)

  44,4 tys

  0,6(0.1%)

  30,9 tys

  0,4(0%)

  160,6 tys

  2,3(0.2%)

  59,1 tys

  0,8(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,4 tys

  0,2(0%)

  14,0 tys

  0,2(0%)

  15,5 tys

  0,2(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,1(0%)

  7,2 tys

  0,1(0%)

  10,8 tys

  0,2(0%)

  10,8 tys

  0,2(0%)

  10,8 tys

  0,2(0%)

  10,2 tys

  0,1(0%)

  8,1 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  45,0 tys

  0,6(0.1%)

  33,6 tys

  0,5(0%)

  30,0 tys

  0,4(0%)

  28,3 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,0 tys

  0,4(0%)

  17,1 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  17,4(1.7%)

  337,6 tys

  4,8(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,7 tys

  0,1(0%)

  24,4 tys

  0,4(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  10,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  488

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  19,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,1 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie szczycieńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu szczycieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat szczycieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu szczycieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  73,1 mln

  1,1 tys(100%)

  94,1 mln

  1,3 tys(100%)

  72,6 mln

  1,0 tys(100%)

  72,4 mln

  1,0 tys(100%)

  75,2 mln

  1,1 tys(100%)

  73,7 mln

  1,0 tys(100%)

  75,7 mln

  1,1 tys(100%)

  80,0 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  36,3 mln

  524(49.7%)

  42,4 mln

  612(45.1%)

  36,1 mln

  505(49.7%)

  37,0 mln

  519(51.1%)

  37,9 mln

  534(50.4%)

  37,1 mln

  524(50.4%)

  37,1 mln

  526(49%)

  36,4 mln

  516(45.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,7 mln

  154(14.6%)

  10,5 mln

  152(11.2%)

  11,1 mln

  155(15.3%)

  11,8 mln

  166(16.4%)

  11,6 mln

  164(15.5%)

  12,4 mln

  174(16.8%)

  12,2 mln

  172(16%)

  14,0 mln

  198(17.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,0 mln

  86,5(8.2%)

  6,1 mln

  88,6(6.5%)

  6,9 mln

  96,8(9.5%)

  8,7 mln

  123(12.1%)

  9,2 mln

  129(12.2%)

  10,2 mln

  144(13.8%)

  10,8 mln

  153(14.3%)

  11,8 mln

  168(14.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,3 mln

  106(10%)

  16,9 mln

  244(18%)

  4,6 mln

  64,1(6.3%)

  1,5 mln

  21,5(2.1%)

  2,0 mln

  28,2(2.7%)

  2,3 mln

  32,7(3.1%)

  4,4 mln

  61,9(5.8%)

  5,6 mln

  79,4(7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,8 mln

  54,1(5.1%)

  3,3 mln

  47,6(3.5%)

  3,3 mln

  46,0(4.5%)

  3,4 mln

  47,5(4.7%)

  3,6 mln

  51,2(4.8%)

  3,6 mln

  50,8(4.9%)

  3,6 mln

  51,2(4.8%)

  3,8 mln

  53,3(4.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,9 mln

  41,5(3.9%)

  3,4 mln

  48,8(3.6%)

  3,9 mln

  55,2(5.4%)

  4,0 mln

  56,6(5.6%)

  3,6 mln

  50,2(4.7%)

  3,6 mln

  51,4(4.9%)

  2,8 mln

  39,0(3.6%)

  2,6 mln

  37,5(3.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  312,0 tys

  4,5(0.4%)

  426,7 tys

  6,2(0.5%)

  151,2 tys

  2,1(0.2%)

  51,1 tys

  0,7(0.1%)

  81,5 tys

  1,1(0.1%)

  161,0 tys

  2,3(0.2%)

  972,8 tys

  13,8(1.3%)

  1,3 mln

  17,7(1.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  426,6 tys

  6,2(0.6%)

  879,3 tys

  12,7(0.9%)

  839,4 tys

  11,7(1.2%)

  925,3 tys

  13,0(1.3%)

  3,0 mln

  41,9(4%)

  969,5 tys

  13,7(1.3%)

  1,1 mln

  15,2(1.4%)

  1,2 mln

  17,0(1.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,7 mln

  24,6(2.3%)

  1,6 mln

  23,3(1.7%)

  2,0 mln

  28,5(2.8%)

  2,3 mln

  32,8(3.2%)

  2,6 mln

  36,0(3.4%)

  1,1 mln

  15,2(1.5%)

  1,0 mln

  14,7(1.4%)

  1,2 mln

  16,4(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  159,6 tys

  2,3(0.2%)

  320,6 tys

  4,6(0.3%)

  109,1 tys

  1,5(0.2%)

  174,8 tys

  2,5(0.2%)

  158,3 tys

  2,2(0.2%)

  279,8 tys

  3,9(0.4%)

  280,0 tys

  4,0(0.4%)

  964,3 tys

  13,7(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  707,8 tys

  10,2(1%)

  5,3 mln

  76,7(5.7%)

  903,6 tys

  12,6(1.2%)

  1,3 mln

  18,3(1.8%)

  635,6 tys

  8,9(0.8%)

  989,7 tys

  14,0(1.3%)

  707,5 tys

  10,0(0.9%)

  399,6 tys

  5,7(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  258,3 tys

  3,7(0.4%)

  267,3 tys

  3,9(0.3%)

  274,3 tys

  3,8(0.4%)

  286,1 tys

  4,0(0.4%)

  296,7 tys

  4,2(0.4%)

  299,4 tys

  4,2(0.4%)

  289,3 tys

  4,1(0.4%)

  298,8 tys

  4,2(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  31,9(3%)

  2,2 mln

  31,2(2.3%)

  2,1 mln

  29,6(2.9%)

  534,2 tys

  7,5(0.7%)

  504,4 tys

  7,1(0.7%)

  460,1 tys

  6,5(0.6%)

  411,7 tys

  5,8(0.5%)

  248,9 tys

  3,5(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  183,3 tys

  2,6(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  107

  0,0(0%)

  104,6 tys

  1,5(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  270,1 tys

  3,9(0.4%)

  291,3 tys

  4,2(0.3%)

  224,8 tys

  3,1(0.3%)

  188,4 tys

  2,6(0.3%)

  99,7 tys

  1,4(0.1%)

  138,3 tys

  2,0(0.2%)

  102,3 tys

  1,5(0.1%)

  95,6 tys

  1,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  14,4 tys

  0,2(0%)

  7,1 tys

  0,1(0%)

  8,9 tys

  0,1(0%)

  9,1 tys

  0,1(0%)

  3,8 tys

  0,1(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  32,3 tys

  0,5(0%)

  80,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  488

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  45,0 tys

  0,6(0.1%)

  33,6 tys

  0,5(0%)

  30,0 tys

  0,4(0%)

  28,3 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  15,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  19,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,1 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat szczycieński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17 766 mieszkańców powiatu szczycieńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 598 kobiet oraz 9 168 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 15,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,6% mieszkańców powiatu szczycieńskiego, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 29,2% podstawowym ukończonym. 2,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu szczycieńskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie szczycieńskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,9%) oraz średnie zawodowe (16,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (29,5%) oraz zasadnicze zawodowe (27,2%).

  15,8% mieszkańców powiatu szczycieńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,6% wśród dziewczynek i 16,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 685 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,11 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,7% ludności (26,7% wśród dziewczynek i 26,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,18.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,0% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 96,87.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,0% mieszkańców (11,9% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26 uczniów. 27 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,1% mieszkańców powiatu szczycieńskiego w wieku potencjalnej nauki (33,9% kobiet i 32,5% mężczyzn).

 • 12,8% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  12,8%
  Województwo
  15,1%
  Polska
  17,9%
 • 15,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 19,1% W miastach
  (wyższe)
 • 8,7% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  28,4%
  Warmińsko-mazurskie
  31,4%
  Kraj
  33,3%
 • 31,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 35,6% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 23,7% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 2,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,3% Na wsi
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,5%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  15,8%
  Warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Kraj
  18,1%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,2% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 20,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat szczycieński
  20,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,5%
  Kraj
  22,9%
 • 14,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 18,0% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,3% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,2%
  Województwo
  6,0%
  Kraj
  5,2%
 • 5,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,0% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 29,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat szczycieński
  29,2%
  Województwo
  23,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 28,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 29,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 20,8% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 34,6% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat szczycieński
  2,8%
  Województwo
  2,2%
  Polska
  1,4%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 685 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  685,0
  Warmińsko-mazurskie
  707,0
  Polska
  811,0
 • 1,11 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. szczycieński
  1,11
  Warmińsko-mazurskie
  1,16
  Kraj
  1,01
 •  
 • 122,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 121,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 7,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 20,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,18 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat szczycieński
  93,18
  Warmińsko-mazurskie
  93,00
  Cały kraj
  96,62
 • 89,89 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. szczycieński
  89,89
  Województwo
  88,32
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat szczycieński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat szczycieński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  17,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 334,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 300,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 23,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,87 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  96,87
  woj. warmińsko-mazurskie
  97,50
  Cały kraj
  100,01
 • 89,63 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  89,63
  woj. warmińsko-mazurskie
  87,77
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat szczycieński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat szczycieński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. szczycieński
  20,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 •  
 • 180,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 138,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 41,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 12,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie szczycieńskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  26,0
  Województwo
  25,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26
 • 29 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 29
 • 21 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 21
 • 35,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 26,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  27,0
  Warmińsko-mazurskie
  23,0
  Cały kraj
  24,0
 • 27 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 27
 • 27 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 27
 • 51,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 37,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat szczycieński
  19,0
  Województwo
  20,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 19 Szkoły policealne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 19
 • 0,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat szczycieński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat szczycieński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat szczycieński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat szczycieński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie szczycieńskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie szczycieńskim znajdowały się 3 hotele (1 ★★★★, 2 ★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • ośrodki wczasowe: 3 (całoroczne: 1)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2 (całoroczne: 1)
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 3 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 4 (całoroczne: 1)
  • kwatery agroturystyczne: 2
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 13, liczba miejsc: 995)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 7
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 8
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 7
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 6
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 11


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie szczycieńskim: 7 (publiczne: 7, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 4 (przystosowane wejście do budynku: 4, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W powiecie szczycieńskim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 937 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 501 (uczestnicy: 89 056)
  • seanse filmowe: 59 (uczestnicy: 10 884)
  • wystawy: 31 (uczestnicy: 2 480)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 13 (uczestnicy: 3 500)
  • koncerty: 89 (uczestnicy: 47 650)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 61 (uczestnicy: 3 440)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 28 (uczestnicy: 3 070)
  • konkursy: 36 (uczestnicy: 1 400)
  • pokazy teatralne: 43 (uczestnicy: 7 525)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 80)
  • interdyscyplinarne: 7 (uczestnicy: 815)
  • warsztaty: 112 (uczestnicy: 2 492)
  • inne: 19 (uczestnicy: 5 720)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 48 (członkowie: 688)
  • plastyczne/techniczne: 10 (członkowie: 144)
  • taneczne: 6 (członkowie: 99)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 66)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 20)
  • fotograficzne i filmowe: 3 (członkowie: 15)
  • teatralne: 6 (członkowie: 64)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 35)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 181)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 28)
  • inne: 3 (członkowie: 36)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 8 (absolwenci: 117)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 59)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 6)
  • tańca: 1 (absolwenci: 40)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 7)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 5)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 6
  • muzyczne: 6
  • komputerowe: 4
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 67 (członkowie: 663)
  • teatralne: 9 (członkowie: 89)
  • muzyczne - instrumentalne: 17 (członkowie: 125)
  • wokalne i chóry: 8 (członkowie: 97)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 14 (członkowie: 89)
  • taneczne: 15 (członkowie: 228)
  • inne: 4 (członkowie: 35)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie szczycieńskim działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 8 068 zwiedzających, co daje 1 147 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie szczycieńskim działało 20 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 186 152 wolumeny oraz 38 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 48 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 6 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 224 705 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 119
  • dostępne dla czytelników: 78
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 74
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 9
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 16
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 11
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 14
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Biblioteki naukowe w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie szczycieńskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 213 724 wolumeny w tym ziobry specjalne: 633. Odnotowano 3 890 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 22 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 247 079 wolumenów. Odnotowano 5 003 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 126
  • dostępne dla czytelników: 72
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 43
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie szczycieńskim działało 20 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 001 członków. Zarejestrowano 1 932 ćwiczących (mężczyźni: 1 422, kobiety: 510, chłopcy do lat 18: 1 036, dziewczęta do lat 18: 426). Aktywnych było 36 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (36), instruktora sportowego (33) oraz inne osoby (9).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie szczycieńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)