Powiat szczycieński w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat szczycieński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 70 459 Liczba mieszkańców
 • 1 933 km2 Powierzchnia
 • 37 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 41,1% Stopa urbanizacji
 • Jarosław Matłacha Starosta
 • ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno Adres starostwa powiatowego
 • NSZ Tablice rejestracyjne
Powiat szczycieński na mapie
Identyfikatory
 • 2817 TERYT (TERC)
Herb powiatu szczycieńskiego
powiat szczycieński herb
Flaga powiatu szczycieńskiego
powiat szczycieński flaga

powiat szczycieński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie
089 624 22 37 089 622 54 24
089 622 54 44 089 622 54 23
Sobieszczańskiego 2
12-100 Szczytno
Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie
089 623 22 00
089 623 22 05
Piłsudskiego 39
12-100 Szczytno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie
087 623 11 12
087 623 24 14
Lipperta 10
12-100 Szczytno
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Szczytno
089 624 87 31 do 46
089 623 24 20 89 624-25-53
M. Curie-Skłodowskiej 8
12-100 Szczytno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie
089 624 21 76 089 624 16 05
089 624 21 76
Korczaka 1
12-100 Szczytno
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
(89) 624-70-00
(89) 624-70-05
ul. Sienkiewicza
12-100 Szczytno

Powiat szczycieński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie szczycieńskim oddano do użytku 279 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,95 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  61,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 29,7% na sprzedaż lub wynajem, 9,0% jako lokale zakładowe. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 99,4% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie szczycieńskim to 4,32 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie szczycieńskim to 93,60 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie szczycieńskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 279 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 3,95 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  3,95
  Województwo
  2,99
  Kraj
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 170 Użytek własny
 • 1 Sprzedaż lub wynajem
 • 99,4%
  0,6%
 • 1 206 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 4,32 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat szczycieński
  4,32
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,12
  Polska
  4,13
 • 17,09 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. szczycieński
  17,09
  Województwo
  12,34
  Kraj
  15,89
 • 26 125 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 93,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  93,6 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  95,9 m2
  Cała Polska
  99,8 m2
 • 0,37 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  0,37 m2
  Województwo
  0,29 m2
  Polska
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat szczycieński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat szczycieński ma 70 459 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 1,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu szczycieńskiego zawarli w 2015 roku 293 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  28,5% mieszkańców powiatu szczycieńskiego jest stanu wolnego, 55,5% żyje w małżeństwie, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat szczycieński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -87. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,2 na 1000 mieszkańców powiatu szczycieńskiego. W 2015 roku urodziło się 594 dzieci, w tym 50,5% dziewczynek i 49,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 435 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,87 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 41,1% zgonów w powiecie szczycieńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,2% zgonów w powiecie szczycieńskim były nowotwory, a 7,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu szczycieńskiego przypada 9.63 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 673 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 859 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu szczycieńskiego -186. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  64,4% mieszkańców powiatu szczycieńskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu szczycieńskiego

 • 70 459 Liczba mieszkańców
 • 35 523 Kobiety
 • 34 936 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie szczycieńskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie szczycieńskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie szczycieńskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu szczycieńskiego w latach 2017-2050

 • 57 529 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 28 561 Kobiety
 • 28 968 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie szczycieńskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie szczycieńskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie szczycieńskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu szczycieńskiego

 • 39,4 latŚredni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  39,4 lat
  Województwo
  40,1 lat
  Kraj
  40,9 lat
 • 40,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat szczycieński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu szczycieńskiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat szczycieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat szczycieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat szczycieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,5% Kawalerowie/Panny
 • pow. szczycieński
  28,5%
  Województwo
  28,7%
  Polska
  28,8%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 34,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,5%Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,5%
  Województwo
  54,0%
  Cały kraj
  55,8%
 • 54,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • powiat szczycieński
  8,5%
  Województwo
  9,0%
  Kraj
  9,6%
 • 14,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. szczycieński
  4,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,6%
  Cała Polska
  5,0%
 • 5,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,9% Nieustalone
 • pow. szczycieński
  2,9%
  Województwo
  2,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • 2,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie szczycieńskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie szczycieńskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • pow. szczycieński
  4,1
  Województwo
  4,8
  Kraj
  4,9
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Tutaj
  1,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,9
  Polska
  1,8
 • 293 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie szczycieńskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie szczycieńskim

 • -87 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -8 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -79 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,2 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. szczycieński
  -1,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  -0,5
  Kraj
  -0,7
 • -3,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie szczycieńskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie szczycieńskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie szczycieńskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie szczycieńskim w roku 2015

 • 594 Urodzenia żywe
 • 300 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 294 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,5%
  49,5%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,1
  Cała Polska
  9,6
 • 34,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. szczycieński
  34,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  37,7
  Kraj
  40,1
 • 14.73 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14.73
 • 48.68 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48.68
 • 73.92 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 73.92
 • 53.31 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 53.31
 • 30.76 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30.76
 • 5.91 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.91
 • 0.45 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.45
 • 3 435 gŚrednia waga noworodków
 • 3 329 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 544 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat szczycieński
  3 435 g
  Województwo
  3 390 g
  Cała Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 72 Waga 4000g - 4499g
 • 72
 • 209 Waga 3500g - 3999g
 • 209
 • 201 Waga 3000g - 3499g
 • 201
 • 75 Waga 2500g - 2999g
 • 75
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,13 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat szczycieński
  1,13
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,23
  Cały kraj
  1,29
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,57
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,60
  Cała Polska
  0,63
 • 0,87 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat szczycieński
  0,87
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,95
  Kraj
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie szczycieńskim w roku 2015

 • 681 Zgony
 • 308 Kobiety
  (Zgony)
 • 373 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,2%
  54,8%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 9,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,6
  Warmińsko-mazurskie
  9,6
  Cała Polska
  10,3
 • 114,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  114,6
  Warmińsko-mazurskie
  105,6
  Cała Polska
  106,9
 • 1,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,7
  Warmińsko-mazurskie
  4,0
  Cały kraj
  4,0
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat szczycieński
  3,6
  Województwo
  3,5
  Kraj
  3,2
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  0,8
  Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie szczycieńskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  39,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  40,6%
  Kraj
  45,1%
 • 23,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  23,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  27,4%
  Cała Polska
  26,6%
 • 6,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat szczycieński
  6,8%
  Województwo
  6,0%
  Cała Polska
  5,4%
 • 9,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  9,6
  Polska
  3,9
 • 61,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  61,6
  Kraj
  70,2
 • 215,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  215,7
  Warmińsko-mazurskie
  248,6
  Cała Polska
  260,7
 • 239,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  239,4
  Cały kraj
  248,3
 • 358,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 369,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 346,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  358,0
  Województwo
  367,6
  Cała Polska
  441,1
 • 77,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 119,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  77,2
  Województwo
  79,6
  Polska
  85,7
 • 16,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  16,8
  Województwo
  23,2
  Cała Polska
  30,1
 • 8,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat szczycieński
  8,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,3
  Cały kraj
  8,2
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. szczycieński
  1,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,0%
  Cała Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 673 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 358 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 315 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 859 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 455 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 404 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -186 Saldo migracji
 • -97 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -89 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -186 Saldo migracji wewnętrznych
 • -97 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -89 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie szczycieńskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie szczycieńskim

 • 15,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 71,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat szczycieński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat szczycieński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie szczycieńskim na 1000 mieszkańców pracuje 164 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie szczycieńskim wynosiło w 2015 roku 17,3% (19,4% wśród kobiet i 15,5% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie szczycieńskim wynosi 3 482,48 PLN, co odpowiada 83.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu szczycieńskiego 3 728 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 168 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 560.

  31,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu szczycieńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,0% w przemyśle i budownictwie, a 13,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 13,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie szczycieńskim

 • 164 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat szczycieński
  164,0
  Województwo
  191,0
  Cały kraj
  232,0
 • 17,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 19,4% Kobiety
 • 15,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  17,3%
  Warmińsko-mazurskie
  16,2%
  Kraj
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie szczycieńskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie szczycieńskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie szczycieńskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie szczycieńskim

 • 3 482 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 482 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 495 PLN
  Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie szczycieńskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie szczycieńskim

 • 3 728 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 168 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 560 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,58 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie szczycieńskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 31,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 36,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,0% Przemysł i budownictwo
 • 19,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 40,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 25,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 26,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 13,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 25,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 26,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,1% Pozostałe
 • 38,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie szczycieńskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie szczycieńskim

 • 11 542 Pracujący ogółem
 • 6 043 Kobiety
 • 5 499 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie szczycieńskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 19,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 64,4% W wieku produkcyjnym
 • 59,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat szczycieński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 55,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. szczycieński
  55,3
  Województwo
  56,9
  Cały kraj
  60,1
 • 25,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. szczycieński
  25,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  27,8
  Cały kraj
  31,4
 • 87,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. szczycieński
  87,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  95,7
  Cały kraj
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 63,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat szczycieński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie szczycieńskim stwierdzono 1 265 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,90 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie szczycieńskim wynosi 57,10% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu szczycieńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,98 (wykrywalność 43%) oraz przeciwko mieniu - 9,04 (wykrywalność 28%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,35 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,80 (62%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,65 (71%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie szczycieńskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat szczycieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 265 Przestępstwa ogółem
 • 1 265
 • 847 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 847
 • 127 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 127
 • 237 Przestępstwa drogowe
 • 237
 • 46 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 46
 • 639 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 639
 • 17,90 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,90
  Województwo
  18,80
  Cała Polska
  20,80
 • 11,98 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. szczycieński
  11,98
  Warmińsko-mazurskie
  13,10
  Cały kraj
  13,59
 • 1,80 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. szczycieński
  1,80
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,79
  Cała Polska
  4,36
 • 3,35 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat szczycieński
  3,35
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,12
  Polska
  1,99
 • 0,65 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. szczycieński
  0,65
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,57
  Polska
  0,45
 • 9,04 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. szczycieński
  9,04
  Województwo
  10,50
  Cała Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat szczycieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  57%
  Warmińsko-mazurskie
  65%
  Kraj
  65%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. szczycieński
  43%
  woj. warmińsko-mazurskie
  56%
  Cała Polska
  52%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat szczycieński
  62%
  Warmińsko-mazurskie
  76%
  Kraj
  84%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Polska
  99%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  72%
  Województwo
  82%
  Kraj
  82%
 • 29% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  29%
  Województwo
  47%
  Cały kraj
  46%

Powiat szczycieński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 18 691 mieszkańców powiatu szczycieńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 054 kobiet oraz 9 637 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 15,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,6% mieszkańców powiatu szczycieńskiego, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 29,2% podstawowym ukończonym. 2,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu szczycieńskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie szczycieńskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,9%) oraz średnie zawodowe (16,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (29,5%) oraz zasadnicze zawodowe (27,2%).

  16,7% mieszkańców powiatu szczycieńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 16,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 719 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,31 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,5% ludności (24,1% wśród dziewczynek i 24,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,01.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,5% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 97,24.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (13,1% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 27 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,9% mieszkańców powiatu szczycieńskiego w wieku potencjalnej nauki (34,5% kobiet i 33,3% mężczyzn).

 • 12,8% Wykształcenie wyższe
 • pow. szczycieński
  12,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  15,1%
  Cały kraj
  17,9%
 • 15,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 19,1% W miastach
  (wyższe)
 • 8,7% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  28,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  31,4%
  Cała Polska
  33,3%
 • 31,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 35,6% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 23,7% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,1%
  Województwo
  2,6%
  Kraj
  2,7%
 • 2,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,3% Na wsi
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. szczycieński
  10,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Cała Polska
  12,4%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  15,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Polska
  18,1%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,2% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 20,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat szczycieński
  20,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,5%
  Polska
  22,9%
 • 14,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 18,0% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,3% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. szczycieński
  6,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,0% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 29,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  29,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 28,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 29,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 20,8% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 34,6% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat szczycieński
  2,8%
  Województwo
  2,2%
  Polska
  1,4%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie szczycieńskim

 • 719 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  719,0
  Warmińsko-mazurskie
  748,0
  Kraj
  842,0
 • 1,31 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat szczycieński
  1,31
  Warmińsko-mazurskie
  1,33
  Cały kraj
  1,12
 •  
 • 105,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 103,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 7,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 21,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie szczycieńskim

 • 89,01 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. szczycieński
  89,01
  Warmińsko-mazurskie
  88,14
  Kraj
  90,94
 • 87,59 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  87,59
  Województwo
  86,91
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat szczycieński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat szczycieński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat szczycieński
  17,0
  Województwo
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 350,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 316,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 23,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie szczycieńskim

 • 97,24 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat szczycieński
  97,24
  Województwo
  97,53
  Kraj
  98,90
 • 88,94 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. szczycieński
  88,94
  Województwo
  88,28
  Cała Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat szczycieński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat szczycieński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  21,0
  Województwo
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 •  
 • 182,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 139,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 43,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie szczycieńskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie szczycieńskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  2,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,0
  Cały kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 29 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 29
 • 25 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 25
 • 42,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 30,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. szczycieński
  27,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,0
  Polska
  23,0
 • 27 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 27
 • 27 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 27
 • 56,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 42,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. szczycieński
  11,0
  Województwo
  19,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 11 Szkoły policealne ogółem
 • 11
 • 11 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 11
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie szczycieńskim

 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 34,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat szczycieński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat szczycieński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat szczycieński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)