Powiat bialski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, tabele)

Powiat bialski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 111 922 Liczba mieszkańców
 • 2 755 km2 Powierzchnia
 • 41 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 20,4% Stopa urbanizacji
 • Mariusz Filipiuk Starosta
 • ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska Adres starostwa powiatowego
 • LBI Tablice rejestracyjne
Powiat bialski na mapie
Identyfikatory
 • 0601 TERYT (TERC)
Herb powiatu bialskiego
powiat bialski herb

Powiat bialski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat bialski ma 111 922 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 3,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu bialskiego w 2050 roku wynosi 95 527, z czego 47 418 to kobiety, a 48 109 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu bialskiego zawarli w 2017 roku 554 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,7% mieszkańców powiatu bialskiego jest stanu wolnego, 55,1% żyje w małżeństwie, 2,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat bialski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -159. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,42 na 1000 mieszkańców powiatu bialskiego. W 2017 roku urodziło się 1 137 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 407 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,88 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 48,8% zgonów w powiecie bialskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,7% zgonów w powiecie bialskim były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu bialskiego przypada 11.19 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 959 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 188 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu bialskiego -229. W tym samym roku 34 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 28.

  61,5% mieszkańców powiatu bialskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu bialskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 111 922 Liczba mieszkańców
 • 56 363 Kobiety
 • 55 559 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie bialskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie bialskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie bialskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu bialskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 95 527 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 47 418 Kobiety
 • 48 109 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie bialskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie bialskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie bialskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu bialskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. bialski
  40,4 lat
  woj. lubelskie
  41,6 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 42,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat bialski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu bialskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat bialski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat bialski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat bialski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,7%
  woj. lubelskie
  28,7%
  Kraj
  28,8%
 • 23,9% Kobiety
  (Panny)
 • 37,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,1% Żonaci/Zamężne
 • pow. bialski
  55,1%
  Lubelskie
  56,4%
  Polska
  55,8%
 • 54,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,5% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  11,5%
  Lubelskie
  10,4%
  Cała Polska
  9,6%
 • 19,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. bialski
  2,6%
  woj. lubelskie
  3,9%
  Cała Polska
  5,0%
 • 2,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • powiat bialski
  0,1%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie bialskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  4,9
  Lubelskie
  5,0
  Kraj
  5,0
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. bialski
  1,4
  Lubelskie
  1,6
  Polska
  1,7
 • 554 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie bialskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -159 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -45 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -114 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,42 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. bialski
  -1,4
  woj. lubelskie
  -1,2
  Polska
  -0,0
 • 0,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie bialskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie bialskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie bialskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie bialskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 137 Urodzenia żywe
 • 568 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 569 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 10,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,1
  Województwo
  9,8
  Kraj
  10,5
 • 43,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. bialski
  43,3
  Województwo
  42,0
  Kraj
  44,2
 • 12.69 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12.69
 • 41.51 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41.51
 • 95.1 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 95.1
 • 89.59 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 89.59
 • 39.2 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 39.2
 • 10.06 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10.06
 • 0.28 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.28
 • 3 407 g Średnia waga noworodków
 • 3 358 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 456 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. bialski
  3 407 g
  Lubelskie
  3 372 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 13 Waga 4500g - 4999g
 • 13
 • 117 Waga 4000g - 4499g
 • 117
 • 378 Waga 3500g - 3999g
 • 378
 • 419 Waga 3000g - 3499g
 • 419
 • 149 Waga 2500g - 2999g
 • 149
 • 43 Waga 2000g - 2499g
 • 43
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,44 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,44
  Lubelskie
  1,37
  Polska
  1,45
 • 0,72 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,72
  woj. lubelskie
  0,67
  Kraj
  0,71
 • 0,88 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,88
  Lubelskie
  0,89
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie bialskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 257 Zgony
 • 586 Kobiety
  (Zgony)
 • 671 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,6%
  53,4%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 11,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,2
  Lubelskie
  10,4
  Polska
  10,1
 • 110,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  110,4
  woj. lubelskie
  113,3
  Polska
  101,5
 • 1,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. bialski
  1,8
  woj. lubelskie
  3,5
  Kraj
  4,0
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. bialski
  3,2
  woj. lubelskie
  3,0
  Cała Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  1,5
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie bialskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  48,4%
  Województwo
  47,6%
  Cały kraj
  45,7%
 • 21,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. bialski
  21,0%
  woj. lubelskie
  23,8%
  Polska
  26,7%
 • 6,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. bialski
  6,4%
  Lubelskie
  5,5%
  Cała Polska
  6,1%
 • 4,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  4,0
  Kraj
  5,9
 • 76,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  76,0
  Cały kraj
  74,3
 • 237,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  237,1
  woj. lubelskie
  253,5
  Cały kraj
  274,3
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  239,1
  Cały kraj
  261,6
 • 547,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 593,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 499,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  547,1
  woj. lubelskie
  506,7
  Kraj
  469,0
 • 96,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 50,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 140,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. bialski
  96,8
  woj. lubelskie
  80,2
  Cała Polska
  87,7
 • 22,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat bialski
  22,9
  woj. lubelskie
  25,0
  Cała Polska
  31,8
 • 3,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  3,5
  Lubelskie
  6,2
  Cały kraj
  8,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,3%
  woj. lubelskie
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 959 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 514 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 445 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 34 Zameldowania z zagranicy
 • 19 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 188 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 666 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 522 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -201 Saldo migracji
 • -135 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -66 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -229 Saldo migracji wewnętrznych
 • -152 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -77 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 28 Saldo migracji zagranicznych
 • 17 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 11 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie bialskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat bialski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bialski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie bialskim oddano do użytku 294 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,63 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie bialskim to 39 222 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 349 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 82,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 9,5% na sprzedaż lub wynajem, 8,2% jako mieszkania spółdzielcze.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie bialskim to 5,39 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie bialskim to 129,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 83,26% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 76,73% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 73,25% mieszkań posiada łazienkę, 62,23% korzysta z centralnego ogrzewania, a 2,16% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 39 222 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 349,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  349,00
  Województwo
  359,90
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 84,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. bialski
  84,90 m2
  Województwo
  77,10 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 29,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,60 m2
  Województwo
  27,70 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,10 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,10
  woj. lubelskie
  3,85
  Polska
  3,82
 • 2,87 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,87
  Województwo
  2,78
  Cały kraj
  2,69
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat bialski
  0,70
  Województwo
  0,72
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 294 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,63 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  2,63
  Lubelskie
  3,46
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 261 Użytek własny
 • 16 Sprzedaż lub wynajem
 • 94,2%
  5,8%
 • 1 584 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,39 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat bialski
  5,39
  Województwo
  4,27
  Polska
  3,91
 • 14,15 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. bialski
  14,15
  woj. lubelskie
  14,79
  Cała Polska
  18,14
 • 37 949 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 129,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat bialski
  129,1 m2
  Województwo
  96,9 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,34 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,34 m2
  woj. lubelskie
  0,34 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 83,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat bialski
  83,26%
  Województwo
  91,60%
  Cały kraj
  96,79%
 • 76,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat bialski
  76,73%
  woj. lubelskie
  84,92%
  Cała Polska
  93,66%
 • 73,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  73,25%
  woj. lubelskie
  82,38%
  Cały kraj
  91,31%
 • 62,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  62,23%
  Lubelskie
  75,41%
  Cały kraj
  82,12%
 • 2,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  2,16%
  Województwo
  42,93%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat bialski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie bialskim na 1000 mieszkańców pracuje 129 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie bialskim wynosiło w 2016 roku 12,2% (12,7% wśród kobiet i 11,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie bialskim wynosi 3 184,04 PLN, co odpowiada 74.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu bialskiego 6 158 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 208 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 950.

  57,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu bialskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 9,9% w przemyśle i budownictwie, a 14,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 129 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  129,0
  woj. lubelskie
  180,0
  Polska
  240,0
 • 12,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 12,7% Kobiety
 • 11,7% Mężczyźni
 • pow. bialski
  12,2%
  woj. lubelskie
  10,3%
  Polska
  8,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie bialskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie bialskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie bialskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 184 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat bialski
  3 184 PLN
  woj. lubelskie
  3 816 PLN
  Kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie bialskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 158 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 208 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 950 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,52 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 57,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 53,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 60,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 9,9% Przemysł i budownictwo
 • 7,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 11,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,3% Pozostałe
 • 25,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie bialskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 14 504 Pracujący ogółem
 • 7 498 Kobiety
 • 7 006 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie bialskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,5% W wieku produkcyjnym
 • 55,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat bialski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 62,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. bialski
  62,7
  woj. lubelskie
  63,7
  Cała Polska
  63,4
 • 31,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  31,7
  woj. lubelskie
  34,7
  Kraj
  34,0
 • 102,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  102,1
  Województwo
  119,9
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat bialski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie bialskim stwierdzono 1 427 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,72 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie bialskim wynosi 87,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu bialskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,78 (wykrywalność 83%) oraz przeciwko mieniu - 3,20 (wykrywalność 63%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,10 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,85 (78%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat bialski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 427 Przestępstwa ogółem
 • 1 427
 • 760 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 760
 • 207 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 207
 • 348 Przestępstwa drogowe
 • 348
 • 43 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 43
 • 359 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 359
 • 12,72 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  12,72
  Województwo
  14,59
  Cała Polska
  19,62
 • 6,78 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. bialski
  6,78
  Lubelskie
  8,79
  Cały kraj
  12,07
 • 1,85 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. bialski
  1,85
  Lubelskie
  3,11
  Polska
  4,94
 • 3,10 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat bialski
  3,10
  woj. lubelskie
  1,92
  Cały kraj
  1,78
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,38
  Województwo
  0,49
  Kraj
  0,49
 • 3,20 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. bialski
  3,20
  Lubelskie
  6,20
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat bialski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  88%
  woj. lubelskie
  77%
  Polska
  72%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. bialski
  83%
  Województwo
  69%
  Cały kraj
  60%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat bialski
  78%
  woj. lubelskie
  83%
  Cała Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. lubelskie
  99%
  Polska
  99%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. bialski
  98%
  Województwo
  86%
  Polska
  84%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  63%
  Województwo
  61%
  Cały kraj
  52%

Powiat bialski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu bialskiego wyniosła w 2016 roku 85,5 mln złotych, co daje 761 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu bialskiego - 26.3% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (23.2%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (14.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,8 mln złotych, czyli 8,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu bialskiego wyniosła w 2016 roku 85,4 mln złotych, co daje 761 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (41%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (19.7%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.3%). W budżecie powiatu bialskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 105 złotych na mieszkańca (13,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,2 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie bialskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu bialskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat bialski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu bialskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  83,5 mln

  738(100%)

  97,2 mln

  849(100%)

  82,1 mln

  719(100%)

  76,9 mln

  675(100%)

  77,8 mln

  687(100%)

  82,2 mln

  727(100%)

  83,2 mln

  739(100%)

  85,5 mln

  761(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  17,9 mln

  159(21.5%)

  18,0 mln

  160(18.5%)

  18,3 mln

  161(22.3%)

  18,9 mln

  166(24.6%)

  21,4 mln

  189(27.5%)

  20,0 mln

  178(24.4%)

  21,3 mln

  189(25.6%)

  22,5 mln

  200(26.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,9 mln

  168(22.7%)

  22,7 mln

  201(23.3%)

  25,2 mln

  221(30.7%)

  20,8 mln

  183(27%)

  20,3 mln

  179(26.1%)

  19,7 mln

  175(24%)

  19,9 mln

  177(23.9%)

  19,9 mln

  177(23.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  23,9 mln

  211(28.6%)

  22,4 mln

  199(23.1%)

  7,7 mln

  67,7(9.4%)

  6,9 mln

  60,6(9%)

  7,3 mln

  64,7(9.4%)

  10,3 mln

  91,4(12.6%)

  11,0 mln

  98,2(13.3%)

  12,7 mln

  113(14.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,3 mln

  73,3(9.9%)

  8,6 mln

  76,6(8.9%)

  8,5 mln

  74,7(10.4%)

  9,4 mln

  82,3(12.2%)

  10,0 mln

  88,3(12.9%)

  10,6 mln

  94,0(12.9%)

  10,4 mln

  92,8(12.6%)

  10,7 mln

  95,4(12.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,9 mln

  43,6(5.9%)

  6,0 mln

  52,9(6.1%)

  6,4 mln

  56,3(7.8%)

  6,4 mln

  56,0(8.3%)

  7,0 mln

  61,9(9%)

  7,5 mln

  66,5(9.1%)

  8,0 mln

  71,0(9.6%)

  6,5 mln

  57,7(7.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,2 mln

  28,2(3.8%)

  5,2 mln

  46,1(5.3%)

  5,6 mln

  49,3(6.9%)

  5,0 mln

  43,8(6.5%)

  4,7 mln

  41,1(6%)

  5,4 mln

  47,7(6.5%)

  5,3 mln

  47,4(6.4%)

  4,5 mln

  39,7(5.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,8 mln

  24,6(3.3%)

  3,1 mln

  27,4(3.2%)

  4,8 mln

  42,2(5.9%)

  3,5 mln

  30,7(4.5%)

  3,9 mln

  34,2(5%)

  3,9 mln

  34,2(4.7%)

  3,8 mln

  33,8(4.6%)

  3,9 mln

  34,5(4.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  547,9 tys

  4,9(0.7%)

  531,5 tys

  4,7(0.5%)

  1,6 mln

  14,1(2%)

  1,0 mln

  9,2(1.4%)

  959,1 tys

  8,5(1.2%)

  2,4 mln

  21,3(2.9%)

  667,5 tys

  5,9(0.8%)

  1,0 mln

  9,2(1.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  248,5 tys

  2,2(0.3%)

  489,9 tys

  4,4(0.5%)

  93,1 tys

  0,8(0.1%)

  2,0 mln

  17,9(2.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,9 tys

  0,1(0%)

  22,7 tys

  0,2(0%)

  842,3 tys

  7,5(1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  598,4 tys

  5,3(0.7%)

  528,5 tys

  4,7(0.5%)

  717,9 tys

  6,3(0.9%)

  1,1 mln

  9,4(1.4%)

  565,5 tys

  5,0(0.7%)

  637,4 tys

  5,6(0.8%)

  684,4 tys

  6,1(0.8%)

  725,8 tys

  6,5(0.8%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  477,1 tys

  4,2(0.6%)

  490,8 tys

  4,4(0.5%)

  536,9 tys

  4,7(0.7%)

  568,1 tys

  5,0(0.7%)

  566,9 tys

  5,0(0.7%)

  283,7 tys

  2,5(0.3%)

  510,5 tys

  4,5(0.6%)

  627,5 tys

  5,6(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  276,4 tys

  2,4(0.3%)

  689,0 tys

  6,1(0.7%)

  351,6 tys

  3,1(0.4%)

  385,6 tys

  3,4(0.5%)

  126,4 tys

  1,1(0.2%)

  143,3 tys

  1,3(0.2%)

  448,6 tys

  4,0(0.5%)

  321,3 tys

  2,9(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  303,4 tys

  2,7(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  289,8 tys

  2,6(0.3%)

  449,5 tys

  4,0(0.5%)

  996,3 tys

  8,7(1.2%)

  827,1 tys

  7,3(1.1%)

  616,6 tys

  5,4(0.8%)

  428,4 tys

  3,8(0.5%)

  303,4 tys

  2,7(0.4%)

  268,3 tys

  2,4(0.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  6,8 mln

  60,1(7%)

  19,8 tys

  0,2(0%)

  4,4 tys

  0,0(0%)

  139,5 tys

  1,2(0.2%)

  257,2 tys

  2,3(0.3%)

  256,9 tys

  2,3(0.3%)

  231,1 tys

  2,1(0.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,7 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  228,1 tys

  2,0(0.3%)

  115,1 tys

  1,0(0.1%)

  174,7 tys

  1,6(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  109,9 tys

  1,0(0.1%)

  113,6 tys

  1,0(0.1%)

  103,6 tys

  0,9(0.1%)

  82,1 tys

  0,7(0.1%)

  71,1 tys

  0,6(0.1%)

  83,9 tys

  0,7(0.1%)

  89,0 tys

  0,8(0.1%)

  96,9 tys

  0,9(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  16,0 tys

  0,1(0%)

  84,7 tys

  0,8(0.1%)

  20,0 tys

  0,2(0%)

  20,0 tys

  0,2(0%)

  25,0 tys

  0,2(0%)

  50,0 tys

  0,4(0.1%)

  59,0 tys

  0,5(0.1%)

  96,8 tys

  0,9(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  14,4 tys

  0,1(0%)

  13,7 tys

  0,1(0%)

  10,5 tys

  0,1(0%)

  4,9 tys

  0,0(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  33,9 tys

  0,3(0%)

  137,6 tys

  1,2(0.2%)

  66,9 tys

  0,6(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  37,7 tys

  0,3(0%)

  26,5 tys

  0,2(0%)

  66,4 tys

  0,6(0.1%)

  67,3 tys

  0,6(0.1%)

  32,3 tys

  0,3(0%)

  28,4 tys

  0,3(0%)

  23,6 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,5 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  31,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  107,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,0 tys

  0,3(0%)

  17,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  1,1 mln

  9,5(1.3%)

  1,0 mln

  9,0(1%)

  921,8 tys

  8,1(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie bialskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu bialskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat bialski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu bialskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  80,7 mln

  713(100%)

  91,1 mln

  796(100%)

  82,9 mln

  726(100%)

  81,5 mln

  715(100%)

  79,9 mln

  705(100%)

  83,2 mln

  736(100%)

  83,6 mln

  742(100%)

  85,4 mln

  761(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  35,0 mln

  310(43.4%)

  37,0 mln

  329(40.7%)

  36,6 mln

  321(44.2%)

  36,1 mln

  317(44.3%)

  35,8 mln

  316(44.8%)

  33,9 mln

  301(40.8%)

  33,7 mln

  300(40.3%)

  35,0 mln

  312(41%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,9 mln

  96,8(13.5%)

  11,8 mln

  105(13%)

  12,9 mln

  113(15.6%)

  13,4 mln

  118(16.5%)

  15,9 mln

  140(19.8%)

  14,8 mln

  131(17.8%)

  15,5 mln

  138(18.6%)

  16,9 mln

  150(19.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,0 mln

  79,7(11.1%)

  9,2 mln

  81,5(10.1%)

  10,7 mln

  94,0(12.9%)

  11,9 mln

  105(14.6%)

  12,6 mln

  111(15.7%)

  13,6 mln

  121(16.4%)

  14,7 mln

  131(17.6%)

  15,6 mln

  139(18.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,7 mln

  41,5(5.8%)

  5,5 mln

  48,6(6%)

  6,0 mln

  52,6(7.2%)

  6,4 mln

  55,9(7.8%)

  7,0 mln

  61,7(8.8%)

  7,5 mln

  66,3(9%)

  7,7 mln

  68,9(9.3%)

  6,1 mln

  54,3(7.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  15,2 mln

  135(18.9%)

  11,5 mln

  102(12.6%)

  1,5 mln

  13,4(1.8%)

  2,4 mln

  21,1(2.9%)

  1,0 mln

  8,9(1.3%)

  3,2 mln

  28,4(3.8%)

  3,5 mln

  30,9(4.2%)

  3,0 mln

  26,9(3.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,1 mln

  18,6(2.6%)

  3,6 mln

  31,9(3.9%)

  4,2 mln

  36,8(5.1%)

  3,4 mln

  29,5(4.1%)

  2,8 mln

  25,1(3.6%)

  3,4 mln

  30,1(4.1%)

  3,1 mln

  27,6(3.7%)

  2,4 mln

  21,0(2.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  548,0 tys

  4,9(0.7%)

  531,6 tys

  4,7(0.6%)

  2,7 mln

  23,6(3.2%)

  1,3 mln

  11,1(1.5%)

  1,2 mln

  10,9(1.6%)

  2,8 mln

  25,1(3.4%)

  1,8 mln

  16,4(2.2%)

  1,9 mln

  17,3(2.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  12,1(1.7%)

  2,5 mln

  22,1(2.7%)

  5,2 mln

  45,5(6.3%)

  1,6 mln

  14,4(2%)

  1,8 mln

  15,6(2.2%)

  1,4 mln

  12,1(1.6%)

  1,3 mln

  11,4(1.5%)

  1,5 mln

  13,5(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  248,7 tys

  2,2(0.3%)

  489,9 tys

  4,4(0.5%)

  93,2 tys

  0,8(0.1%)

  2,0 mln

  17,9(2.5%)

  10,0

  0,0(0%)

  9,9 tys

  0,1(0%)

  22,7 tys

  0,2(0%)

  842,3 tys

  7,5(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  719,6 tys

  6,4(0.9%)

  1,3 mln

  11,5(1.4%)

  1,2 mln

  10,3(1.4%)

  1,3 mln

  11,8(1.6%)

  399,5 tys

  3,5(0.5%)

  862,3 tys

  7,6(1%)

  638,2 tys

  5,7(0.8%)

  838,4 tys

  7,5(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  626,2 tys

  5,5(0.8%)

  553,6 tys

  4,9(0.6%)

  750,4 tys

  6,6(0.9%)

  703,7 tys

  6,2(0.9%)

  1,0 mln

  9,0(1.3%)

  971,6 tys

  8,6(1.2%)

  937,1 tys

  8,3(1.1%)

  400,0 tys

  3,6(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  303,4 tys

  2,7(0.4%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  6,6 mln

  58,3(7.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  119,2 tys

  1,1(0.1%)

  224,4 tys

  2,0(0.3%)

  222,8 tys

  2,0(0.3%)

  234,5 tys

  2,1(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  143,7 tys

  1,3(0.2%)

  148,7 tys

  1,3(0.2%)

  152,6 tys

  1,3(0.2%)

  159,1 tys

  1,4(0.2%)

  165,0 tys

  1,5(0.2%)

  166,5 tys

  1,5(0.2%)

  166,5 tys

  1,5(0.2%)

  165,0 tys

  1,5(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  287,7 tys

  2,6(0.3%)

  134,4 tys

  1,2(0.2%)

  131,5 tys

  1,2(0.2%)

  65,6 tys

  0,6(0.1%)

  131,8 tys

  1,2(0.2%)

  111,6 tys

  1,0(0.1%)

  124,9 tys

  1,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  39,6 tys

  0,4(0%)

  92,2 tys

  0,8(0.1%)

  692,7 tys

  6,1(0.8%)

  618,6 tys

  5,4(0.8%)

  41,3 tys

  0,4(0.1%)

  55,5 tys

  0,5(0.1%)

  60,7 tys

  0,5(0.1%)

  62,5 tys

  0,6(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,5 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  60,0 tys

  0,5(0.1%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,8

  0,0(0%)

  955

  0,0(0%)

  120

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  31,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  107,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat bialski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 28 954 mieszkańców powiatu bialskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 14 161 kobiet oraz 14 793 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 11,8% średnie ogólnokształcące, a 15,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,8% mieszkańców powiatu bialskiego, gimnazjalnym 6,5%, natomiast 26,2% podstawowym ukończonym. 2,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu bialskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie bialskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,3%) oraz zasadnicze zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,1%) oraz podstawowe ukończone (25,0%).

  15,6% mieszkańców powiatu bialskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,4% wśród dziewczynek i 15,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 641 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,59 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,7% ludności (25,7% wśród dziewczynek i 25,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,21.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,0% wśród dziewczyn i 12,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 90,75.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,5% mieszkańców (13,3% wśród dziewczyn i 13,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,1% mieszkańców powiatu bialskiego w wieku potencjalnej nauki (33,6% kobiet i 32,7% mężczyzn).

 • 11,2% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  11,2%
  Lubelskie
  17,0%
  Polska
  17,9%
 • 13,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 16,0% W miastach
  (wyższe)
 • 9,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 29,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  29,6%
  woj. lubelskie
  33,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 31,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,0% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 27,2% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • pow. bialski
  2,8%
  woj. lubelskie
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,5% W miastach
  (policealne)
 • 2,3% Na wsi
  (policealne)
 • 11,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat bialski
  11,8%
  Województwo
  11,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,4% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,9% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat bialski
  15,0%
  Województwo
  18,4%
  Cały kraj
  18,1%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,1% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,0% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 23,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat bialski
  23,8%
  Lubelskie
  20,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 17,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,0% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,3% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,5%
  Województwo
  5,6%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 26,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  26,2%
  Lubelskie
  22,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 27,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 25,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,7% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 28,8% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,8%
  Lubelskie
  2,0%
  Cały kraj
  1,4%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 641 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. bialski
  641,0
  woj. lubelskie
  792,0
  Kraj
  811,0
 • 1,59 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,59
  Województwo
  1,13
  Polska
  1,01
 •  
 • 133,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 129,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 6,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 82,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 80,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 16,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 90,21 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat bialski
  90,21
  woj. lubelskie
  94,47
  Cały kraj
  96,62
 • 88,03 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. bialski
  88,03
  woj. lubelskie
  91,77
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat bialski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat bialski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. bialski
  15,0
  Województwo
  16,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 593,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 501,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 91,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 23,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 90,75 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. bialski
  90,75
  Lubelskie
  98,27
  Cały kraj
  100,01
 • 86,28 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  86,28
  Województwo
  92,40
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat bialski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat bialski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  20,0
  Lubelskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 •  
 • 298,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 215,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 82,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie bialskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat bialski
  22,0
  Lubelskie
  26,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 22 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 22
 • 22 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 22
 • 55,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 41,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  24,0
  Województwo
  22,0
  Cała Polska
  24,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 98,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 65,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat bialski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat bialski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat bialski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bialski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie bialskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie bialskim znajdowało się 6 hoteli (1 ★★★★, 3 ★★★, 1 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 4 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • pokoje gościnne: 2
  • kwatery agroturystyczne: 5 (całoroczne: 4)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 3 (całoroczne: 2)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 9
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 10 (liczba sal: 17, liczba miejsc: 1 985)
  • z nagłośnieniem: 8
  • z projektorem multimedialnym: 8
  • z zestawem do wideokonferencji: 5
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 10
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 7
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 7
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 16


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie bialskim: 25 (publiczne: 25, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 15 (przystosowane wejście do budynku: 15, udogodnienia wewnątrz budynku: 10). W powiecie bialskim 14 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 521 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 070 (uczestnicy: 105 663)
  • seanse filmowe: 126 (uczestnicy: 5 065)
  • wystawy: 68 (uczestnicy: 12 910)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 67 (uczestnicy: 14 700)
  • koncerty: 86 (uczestnicy: 32 530)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 184 (uczestnicy: 5 585)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 116 (uczestnicy: 6 855)
  • konkursy: 81 (uczestnicy: 3 944)
  • pokazy teatralne: 48 (uczestnicy: 5 120)
  • konferencje: 9 (uczestnicy: 760)
  • interdyscyplinarne: 49 (uczestnicy: 12 101)
  • warsztaty: 219 (uczestnicy: 4 449)
  • inne: 17 (uczestnicy: 1 644)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 134 (członkowie: 2 150)
  • plastyczne/techniczne: 26 (członkowie: 485)
  • taneczne: 12 (członkowie: 228)
  • muzyczne: 30 (członkowie: 205)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 15)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 5)
  • teatralne: 10 (członkowie: 111)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 13 (członkowie: 362)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 7 (członkowie: 227)
  • koło gospodyń wiejskich: 26 (członkowie: 397)
  • inne: 8 (członkowie: 115)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 48 (absolwenci: 827)
  • języków obcych: 12 (absolwenci: 133)
  • plastyczne: 6 (absolwenci: 185)
  • nauki gry na instrumentach: 7 (absolwenci: 88)
  • wiedzy praktycznej: 14 (absolwenci: 282)
  • tańca: 5 (absolwenci: 73)
  • komputerowe: 3 (absolwenci: 58)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 8)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 2
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 14
  • muzyczne: 12
  • komputerowe: 12
  • ceramiczne: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 8
  • inne: 5


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 120 (członkowie: 1 940)
  • teatralne: 11 (członkowie: 188)
  • muzyczne - instrumentalne: 16 (członkowie: 268)
  • wokalne i chóry: 21 (członkowie: 294)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 49 (członkowie: 601)
  • taneczne: 23 (członkowie: 589)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie bialskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 20 miejscami na widowni. Odbyły się 94 seanse, na które przyszło 825 widzów, w tym 17 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 142 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie bialskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 5 030 zwiedzających, co daje 448 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie bialskim działało 40 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 324 758 wolumenów oraz 24 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 71 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 21 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 7 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 40 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 359 828 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 182
  • dostępne dla czytelników: 122
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 122
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 25
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 14
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 31
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 21
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 8
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 6


 • Kluby sportowe w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie bialskim działało 38 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 658 członków. Zarejestrowano 2 230 ćwiczących (mężczyźni: 1 679, kobiety: 551, chłopcy do lat 18: 1 111, dziewczęta do lat 18: 502). Aktywnych było 96 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (27), instruktora sportowego (50) oraz inne osoby (43).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie bialskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)