Powiat bialski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat bialski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 112 330 Liczba mieszkańców
 • 2 755 km2 Powierzchnia
 • 41 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 20,4% Stopa urbanizacji
 • Mariusz Filipiuk Starosta
 • ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska Adres starostwa powiatowego
 • LBI Tablice rejestracyjne
Powiat bialski na mapie
Identyfikatory
 • 0601 TERYT (TERC)
Herb powiatu bialskiego
powiat bialski herb

Powiat bialski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie bialskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 309 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 297 Użytek własny
 • 12 Sprzedaż lub wynajem
 • 96,1%
  3,9%
 • 1 771 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,73 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat bialski
  5,73
  Woj. lubelskie
  4,56
  Polska
  4,13
 • 42 616 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 137,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat bialski
  137,9 m2
  Woj. lubelskie
  105,4 m2
  Polska
  99,8 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bialski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat bialski ma 112 330 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 2,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu bialskiego zawarli w 2015 roku 584 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,7% mieszkańców powiatu bialskiego jest stanu wolnego, 55,1% żyje w małżeństwie, 2,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat bialski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -176. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,6 na 1000 mieszkańców powiatu bialskiego. W 2015 roku urodziło się 1 097 dzieci, w tym 47,1% dziewczynek i 52,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 380 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,86 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 48,7% zgonów w powiecie bialskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w powiecie bialskim były nowotwory, a 7,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu bialskiego przypada 11.31 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 862 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 208 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu bialskiego -346. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,8% mieszkańców powiatu bialskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu bialskiego

 • 112 330 Liczba mieszkańców
 • 56 627 Kobiety
 • 55 703 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie bialskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie bialskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie bialskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu bialskiego w latach 2017-2050

 • 95 527 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 47 418 Kobiety
 • 48 109 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie bialskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie bialskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie bialskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu bialskiego

 • 40,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat bialski
  40,0 lat
  Woj. lubelskie
  41,1 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 41,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat bialski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu bialskiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat bialski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat bialski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat bialski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,7% Kawalerowie/Panny
 • powiat bialski
  30,7%
  Woj. lubelskie
  28,7%
  Polska
  28,8%
 • 23,9% Kobiety
  (Panny)
 • 37,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,1% Żonaci/Zamężne
 • powiat bialski
  55,1%
  Woj. lubelskie
  56,4%
  Polska
  55,8%
 • 54,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,5% Wdowcy/Wdowy
 • powiat bialski
  11,5%
  Woj. lubelskie
  10,4%
  Polska
  9,6%
 • 19,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat bialski
  2,6%
  Woj. lubelskie
  3,9%
  Polska
  5,0%
 • 2,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • powiat bialski
  0,1%
  Woj. lubelskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie bialskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie bialskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • powiat bialski
  5,2
  Woj. lubelskie
  5,0
  Polska
  4,9
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • powiat bialski
  1,2
  Woj. lubelskie
  1,6
  Polska
  1,8
 • 584 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie bialskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie bialskim

 • -176 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -120 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -56 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,6 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat bialski
  -1,6
  Woj. lubelskie
  -1,4
  Polska
  -0,7
 • 0,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie bialskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie bialskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie bialskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie bialskim w roku 2015

 • 1 097 Urodzenia żywe
 • 517 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 580 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,1%
  52,9%
 • 9,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat bialski
  9,7
  Woj. lubelskie
  9,2
  Polska
  9,6
 • 41,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat bialski
  41,1
  Woj. lubelskie
  38,8
  Polska
  40,1
 • 9.16 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.16
 • 44.99 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44.99
 • 105.22 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 105.22
 • 71.92 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71.92
 • 35.83 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35.83
 • 7.72 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.72
 • 0.29 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.29
 • 3 380 g Średnia waga noworodków
 • 3 332 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 423 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat bialski
  3 380 g
  Woj. lubelskie
  3 361 g
  Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 19 Waga 4500g - 4999g
 • 19
 • 106 Waga 4000g - 4499g
 • 106
 • 363 Waga 3500g - 3999g
 • 363
 • 385 Waga 3000g - 3499g
 • 385
 • 146 Waga 2500g - 2999g
 • 146
 • 48 Waga 2000g - 2499g
 • 48
 • 16 Waga 1500g - 1999g
 • 16
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,37 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat bialski
  1,37
  Woj. lubelskie
  1,26
  Polska
  1,29
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat bialski
  0,64
  Woj. lubelskie
  0,61
  Polska
  0,63
 • 0,86 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat bialski
  0,86
  Woj. lubelskie
  0,86
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie bialskim w roku 2015

 • 1 273 Zgony
 • 637 Kobiety
  (Zgony)
 • 636 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 7 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 5 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 28,6%
  71,4%
 • 11,3 Zgony na 1000 ludności
 • powiat bialski
  11,3
  Woj. lubelskie
  10,7
  Polska
  10,3
 • 116,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat bialski
  116,0
  Woj. lubelskie
  115,7
  Polska
  106,9
 • 6,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat bialski
  6,4
  Woj. lubelskie
  3,8
  Polska
  4,0
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat bialski
  3,1
  Woj. lubelskie
  3,1
  Polska
  3,2
 • 1,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. lubelskie
  1,8
  Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie bialskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat bialski
  45,0%
  Woj. lubelskie
  47,0%
  Polska
  45,1%
 • 19,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat bialski
  19,2%
  Woj. lubelskie
  23,2%
  Polska
  26,6%
 • 6,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat bialski
  6,7%
  Woj. lubelskie
  5,3%
  Polska
  5,4%
 • 2,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Woj. lubelskie
  2,9
  Polska
  3,9
 • 72,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. lubelskie
  72,1
  Polska
  70,2
 • 215,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat bialski
  215,8
  Woj. lubelskie
  238,2
  Polska
  260,7
 • 222,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Woj. lubelskie
  222,4
  Polska
  248,3
 • 506,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 517,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 496,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat bialski
  506,8
  Woj. lubelskie
  483,3
  Polska
  441,1
 • 82,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 129,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat bialski
  82,5
  Woj. lubelskie
  78,4
  Polska
  85,7
 • 10,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat bialski
  10,5
  Woj. lubelskie
  27,1
  Polska
  30,1
 • 8,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat bialski
  8,8
  Woj. lubelskie
  7,9
  Polska
  8,2
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat bialski
  0,9%
  Woj. lubelskie
  0,8%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 862 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 472 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 390 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 208 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 690 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 518 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -346 Saldo migracji
 • -218 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -128 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -346 Saldo migracji wewnętrznych
 • -218 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -128 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie bialskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie bialskim

 • 15,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat bialski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bialski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie bialskim na 1000 mieszkańców pracuje 124 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie bialskim wynosiło w 2015 roku 12,9% (13,2% wśród kobiet i 12,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie bialskim wynosi 3 127,01 PLN, co odpowiada 75.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu bialskiego 6 158 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 208 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 950.

  58,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu bialskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 9,9% w przemyśle i budownictwie, a 6,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 6,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie bialskim

 • 124 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat bialski
  124,0
  Woj. lubelskie
  175,0
  Polska
  232,0
 • 12,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 13,2% Kobiety
 • 12,6% Mężczyźni
 • powiat bialski
  12,9%
  Woj. lubelskie
  11,7%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie bialskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie bialskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie bialskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie bialskim

 • 3 127 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat bialski
  3 127 PLN
  Woj. lubelskie
  3 699 PLN
  Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie bialskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie bialskim

 • 6 158 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 208 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 950 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,52 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie bialskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 58,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 54,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 61,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 9,9% Przemysł i budownictwo
 • 8,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 11,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 6,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 6,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 12,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 12,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,7% Pozostałe
 • 24,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie bialskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie bialskim

 • 13 957 Pracujący ogółem
 • 7 354 Kobiety
 • 6 603 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie bialskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 19,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,8% W wieku produkcyjnym
 • 56,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat bialski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 61,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat bialski
  61,7
  Woj. lubelskie
  61,1
  Polska
  60,1
 • 30,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat bialski
  30,3
  Woj. lubelskie
  32,3
  Polska
  31,4
 • 96,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat bialski
  96,3
  Woj. lubelskie
  112,1
  Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 63,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat bialski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie bialskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat bialski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 624 Przestępstwa ogółem
 • 1 624
 • 915 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 915
 • 181 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 181
 • 382 Przestępstwa drogowe
 • 382
 • 39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 39
 • 534 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 534
 • 14,42 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat bialski
  14,42
  Woj. lubelskie
  15,39
  Polska
  20,80
 • 8,13 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat bialski
  8,13
  Woj. lubelskie
  9,45
  Polska
  13,59
 • 1,61 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat bialski
  1,61
  Woj. lubelskie
  2,92
  Polska
  4,36
 • 3,39 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat bialski
  3,39
  Woj. lubelskie
  2,20
  Polska
  1,99
 • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat bialski
  0,35
  Woj. lubelskie
  0,41
  Polska
  0,45
 • 4,74 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat bialski
  4,74
  Woj. lubelskie
  7,15
  Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat bialski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat bialski
  82%
  Woj. lubelskie
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat bialski
  74%
  Woj. lubelskie
  60%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat bialski
  75%
  Woj. lubelskie
  81%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat bialski
  100%
  Woj. lubelskie
  99%

Powiat bialski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 30 459 mieszkańców powiatu bialskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 14 942 kobiet oraz 15 517 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 11,8% średnie ogólnokształcące, a 15,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,8% mieszkańców powiatu bialskiego, gimnazjalnym 6,5%, natomiast 26,2% podstawowym ukończonym. 2,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu bialskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie bialskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,3%) oraz zasadnicze zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,1%) oraz podstawowe ukończone (25,0%).

  15,9% mieszkańców powiatu bialskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,6% wśród dziewczynek i 16,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 690 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,92 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 23,8% ludności (23,9% wśród dziewczynek i 23,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 87,16.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,5% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,1% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 89,52.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,7% mieszkańców (13,9% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 34,1% mieszkańców powiatu bialskiego w wieku potencjalnej nauki (34,5% kobiet i 33,8% mężczyzn).

 • 11,2% Wykształcenie wyższe
 • powiat bialski
  11,2%
  Woj. lubelskie
  17,0%
  Polska
  17,9%
 • 13,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 16,0% W miastach
  (wyższe)
 • 9,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 29,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat bialski
  29,6%
  Woj. lubelskie
  33,2%
  Polska
  33,3%
 • 31,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,0% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 27,2% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • powiat bialski
  2,8%
  Woj. lubelskie
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,5% W miastach
  (policealne)
 • 2,3% Na wsi
  (policealne)
 • 11,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat bialski
  11,8%
  Woj. lubelskie
  11,7%
  Polska
  12,4%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,4% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,9% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat bialski
  15,0%
  Woj. lubelskie
  18,4%
  Polska
  18,1%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,1% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,0% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 23,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat bialski
  23,8%
  Woj. lubelskie
  20,3%
  Polska
  22,9%
 • 17,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,0% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,3% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat bialski
  6,5%
  Woj. lubelskie
  5,6%
  Polska
  5,2%
 • 5,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 26,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat bialski
  26,2%
  Woj. lubelskie
  22,1%
  Polska
  19,3%
 • 27,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 25,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,7% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 28,8% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat bialski
  2,8%
  Woj. lubelskie
  2,0%
  Polska
  1,4%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie bialskim

 • 690 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat bialski
  690,0
  Woj. lubelskie
  818,0
  Polska
  842,0
 • 1,92 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat bialski
  1,92
  Woj. lubelskie
  1,27
  Polska
  1,12
 •  
 • 112,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 109,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 6,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 68,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 66,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 12,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie bialskim

 • 87,16 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat bialski
  87,16
  Woj. lubelskie
  89,77
  Polska
  90,94
 • 86,47 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat bialski
  86,47
  Woj. lubelskie
  89,16
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat bialski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat bialski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat bialski
  16,0
  Woj. lubelskie
  17,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 629,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 537,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 91,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 20,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie bialskim

 • 89,52 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat bialski
  89,52
  Woj. lubelskie
  97,57
  Polska
  98,90
 • 86,71 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat bialski
  86,71
  Woj. lubelskie
  92,79
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat bialski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat bialski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat bialski
  21,0
  Woj. lubelskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 •  
 • 307,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 221,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 86,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie bialskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie bialskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat bialski
  24,0
  Woj. lubelskie
  4,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 24
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 62,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 46,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat bialski
  24,0
  Woj. lubelskie
  22,0
  Polska
  23,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 103,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 70,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie bialskim

 • 15,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 23,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 23,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 34,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 34,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat bialski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat bialski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat bialski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)