Powiat bialski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat bialski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 112 398 Liczba mieszkańców
 • 2 755 km2 Powierzchnia
 • 41 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 20,4% Stopa urbanizacji
 • Mariusz Filipiuk Starosta
 • ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska Adres starostwa powiatowego
 • LBI Tablice rejestracyjne
Powiat bialski na mapie
Identyfikatory
 • 0601 TERYT (TERC)
Herb powiatu bialskiego
powiat bialski herb

Powiat bialski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat bialski ma 112 398 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 2,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu bialskiego w 2050 roku wynosi 95 527, z czego 47 418 to kobiety, a 48 109 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu bialskiego zawarli w 2016 roku 551 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,7% mieszkańców powiatu bialskiego jest stanu wolnego, 55,1% żyje w małżeństwie, 2,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat bialski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -118. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,1 na 1000 mieszkańców powiatu bialskiego. W 2016 roku urodziło się 1 139 dzieci, w tym 47,4% dziewczynek i 52,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 392 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,91 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 48,7% zgonów w powiecie bialskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w powiecie bialskim były nowotwory, a 7,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu bialskiego przypada 11.19 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 959 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 188 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu bialskiego -229. W tym samym roku 34 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 28.

  61,7% mieszkańców powiatu bialskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu bialskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 112 398 Liczba mieszkańców
 • 56 603 Kobiety
 • 55 795 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie bialskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie bialskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie bialskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu bialskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 95 527 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 47 418 Kobiety
 • 48 109 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie bialskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie bialskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie bialskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu bialskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 40,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. bialski
  40,2 lat
  woj. lubelskie
  41,4 lat
  Kraj
  41,2 lat
 • 41,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat bialski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu bialskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat bialski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat bialski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat bialski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,7%
  Województwo
  28,7%
  Polska
  28,8%
 • 23,9% Kobiety
  (Panny)
 • 37,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,1% Żonaci/Zamężne
 • powiat bialski
  55,1%
  woj. lubelskie
  56,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 54,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,5% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  11,5%
  Lubelskie
  10,4%
  Cały kraj
  9,6%
 • 19,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  2,6%
  Lubelskie
  3,9%
  Cała Polska
  5,0%
 • 2,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • powiat bialski
  0,1%
  woj. lubelskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie bialskim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • powiat bialski
  4,9
  Lubelskie
  5,0
  Polska
  5,0
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • powiat bialski
  1,1
  Województwo
  1,5
  Cała Polska
  1,7
 • 551 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie bialskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -118 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -46 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -72 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,1 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat bialski
  -1,1
  Województwo
  -1,2
  Polska
  -0,2
 • -0,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie bialskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie bialskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie bialskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie bialskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 139 Urodzenia żywe
 • 540 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 599 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,4%
  52,6%
 • 10,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat bialski
  10,1
  Lubelskie
  9,2
  Cała Polska
  10,0
 • 43,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat bialski
  43,0
  Lubelskie
  39,1
  Kraj
  41,7
 • 5.88 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5.88
 • 39.68 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39.68
 • 104.11 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 104.11
 • 95.07 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 95.07
 • 35.39 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35.39
 • 6.11 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.11
 • 0.29 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.29
 • 3 392 g Średnia waga noworodków
 • 3 289 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 485 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. bialski
  3 392 g
  woj. lubelskie
  3 360 g
  Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 19 Waga 4500g - 4999g
 • 19
 • 120 Waga 4000g - 4499g
 • 120
 • 344 Waga 3500g - 3999g
 • 344
 • 435 Waga 3000g - 3499g
 • 435
 • 145 Waga 2500g - 2999g
 • 145
 • 46 Waga 2000g - 2499g
 • 46
 • 17 Waga 1500g - 1999g
 • 17
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,43 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,43
  woj. lubelskie
  1,27
  Kraj
  1,36
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. bialski
  0,68
  Lubelskie
  0,63
  Polska
  0,66
 • 0,91 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,91
  Lubelskie
  0,88
  Cała Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie bialskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 257 Zgony
 • 586 Kobiety
  (Zgony)
 • 671 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,6%
  53,4%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 11,2 Zgony na 1000 ludności
 • pow. bialski
  11,2
  woj. lubelskie
  10,4
  Cała Polska
  10,1
 • 110,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat bialski
  110,4
  Województwo
  113,3
  Cała Polska
  101,5
 • 1,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  1,8
  Lubelskie
  3,5
  Kraj
  4,0
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. bialski
  3,2
  Lubelskie
  3,0
  Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  1,5
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie bialskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat bialski
  48,4%
  Województwo
  47,6%
  Cały kraj
  45,7%
 • 21,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. bialski
  21,0%
  woj. lubelskie
  23,8%
  Cała Polska
  26,7%
 • 6,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. bialski
  6,4%
  Lubelskie
  5,5%
  Polska
  6,1%
 • 4,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  4,0
  Cała Polska
  5,9
 • 76,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  76,0
  Polska
  74,3
 • 237,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  237,1
  woj. lubelskie
  253,5
  Kraj
  274,3
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  239,1
  Polska
  261,6
 • 547,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 593,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 499,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  547,1
  Województwo
  506,7
  Polska
  469,0
 • 96,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 50,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 140,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat bialski
  96,8
  Województwo
  80,2
  Kraj
  87,7
 • 22,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat bialski
  22,9
  woj. lubelskie
  25,0
  Cała Polska
  31,8
 • 3,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. bialski
  3,5
  woj. lubelskie
  6,2
  Kraj
  8,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,3%
  woj. lubelskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 959 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 514 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 445 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 34 Zameldowania z zagranicy
 • 19 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 188 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 666 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 522 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -201 Saldo migracji
 • -135 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -66 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -229 Saldo migracji wewnętrznych
 • -152 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -77 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 28 Saldo migracji zagranicznych
 • 17 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 11 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie bialskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat bialski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bialski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie bialskim oddano do użytku 305 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,71 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  90,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 9,2% na mieszkania spółdzielcze. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 94,2% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 5,8% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie bialskim to 5,51 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie bialskim to 128,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 305 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 2,71 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  2,71
  Województwo
  3,29
  Cały kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 261 Użytek własny
 • 16 Sprzedaż lub wynajem
 • 94,2%
  5,8%
 • 1 681 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,51 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. bialski
  5,51
  woj. lubelskie
  4,43
  Polska
  3,96
 • 14,96 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. bialski
  14,96
  Lubelskie
  14,58
  Cała Polska
  16,85
 • 39 139 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 128,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  128,3 m2
  woj. lubelskie
  101,7 m2
  Cały kraj
  94,5 m2
 • 0,35 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  0,35 m2
  Województwo
  0,33 m2
  Kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bialski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie bialskim na 1000 mieszkańców pracuje 129 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie bialskim wynosiło w 2016 roku 12,3% (12,8% wśród kobiet i 11,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie bialskim wynosi 3 184,04 PLN, co odpowiada 74.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu bialskiego 6 158 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 208 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 950.

  58,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu bialskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 9,8% w przemyśle i budownictwie, a 13,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 129 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  129,0
  Lubelskie
  180,0
  Cały kraj
  240,0
 • 12,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 12,8% Kobiety
 • 11,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  12,3%
  woj. lubelskie
  10,4%
  Kraj
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie bialskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie bialskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie bialskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 184 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. bialski
  3 184 PLN
  woj. lubelskie
  3 816 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie bialskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 158 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 208 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 950 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,52 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 58,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 54,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 62,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 9,8% Przemysł i budownictwo
 • 8,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 11,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,0% Pozostałe
 • 24,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie bialskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 14 504 Pracujący ogółem
 • 7 498 Kobiety
 • 7 006 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie bialskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 19,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,7% W wieku produkcyjnym
 • 55,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat bialski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 62,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat bialski
  62,2
  woj. lubelskie
  62,3
  Cała Polska
  61,7
 • 31,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  31,0
  Lubelskie
  33,5
  Cały kraj
  32,7
 • 99,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  99,4
  woj. lubelskie
  116,3
  Kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 63,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat bialski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie bialskim stwierdzono 1 455 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,95 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie bialskim wynosi 86,30% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu bialskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,17 (wykrywalność 81%) oraz przeciwko mieniu - 4,19 (wykrywalność 66%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,88 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,73 (76%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,45 (98%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat bialski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 455 Przestępstwa ogółem
 • 1 455
 • 805 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 805
 • 194 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 194
 • 323 Przestępstwa drogowe
 • 323
 • 50 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 50
 • 471 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 471
 • 12,95 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,95
  Województwo
  14,62
  Polska
  19,48
 • 7,17 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. bialski
  7,17
  Województwo
  8,70
  Cała Polska
  12,76
 • 1,73 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,73
  Województwo
  3,02
  Cały kraj
  3,91
 • 2,88 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,88
  woj. lubelskie
  2,09
  Polska
  1,91
 • 0,45 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,45
  Województwo
  0,47
  Cały kraj
  0,47
 • 4,19 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat bialski
  4,19
  Województwo
  6,60
  Cały kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat bialski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  86%
  Lubelskie
  73%
  Cały kraj
  67%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat bialski
  82%
  Województwo
  62%
  Polska
  55%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. bialski
  77%
  woj. lubelskie
  80%
  Cała Polska
  83%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat bialski
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  98%
  woj. lubelskie
  87%
  Cały kraj
  83%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat bialski
  67%
  Województwo
  53%
  Cały kraj
  46%

Powiat bialski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 29 785 mieszkańców powiatu bialskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 14 559 kobiet oraz 15 226 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 11,8% średnie ogólnokształcące, a 15,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,8% mieszkańców powiatu bialskiego, gimnazjalnym 6,5%, natomiast 26,2% podstawowym ukończonym. 2,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu bialskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie bialskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,3%) oraz zasadnicze zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,1%) oraz podstawowe ukończone (25,0%).

  15,8% mieszkańców powiatu bialskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,4% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 690 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,92 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,7% ludności (24,9% wśród dziewczynek i 24,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 87,16.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,0% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 89,52.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,7% mieszkańców (13,4% wśród dziewczyn i 14,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,8% mieszkańców powiatu bialskiego w wieku potencjalnej nauki (34,3% kobiet i 33,3% mężczyzn).

 • 11,2% Wykształcenie wyższe
 • powiat bialski
  11,2%
  woj. lubelskie
  17,0%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 16,0% W miastach
  (wyższe)
 • 9,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 29,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  29,6%
  woj. lubelskie
  33,2%
  Cały kraj
  33,3%
 • 31,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,0% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 27,2% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,8%
  Lubelskie
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,5% W miastach
  (policealne)
 • 2,3% Na wsi
  (policealne)
 • 11,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  11,8%
  Województwo
  11,7%
  Cały kraj
  12,4%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,4% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,9% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  15,0%
  woj. lubelskie
  18,4%
  Polska
  18,1%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,1% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,0% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 23,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. bialski
  23,8%
  woj. lubelskie
  20,3%
  Polska
  22,9%
 • 17,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,0% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,3% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat bialski
  6,5%
  woj. lubelskie
  5,6%
  Kraj
  5,2%
 • 5,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 26,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. bialski
  26,2%
  woj. lubelskie
  22,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 27,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 25,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,7% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 28,8% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,8%
  woj. lubelskie
  2,0%
  Kraj
  1,4%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 690 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  690,0
  Województwo
  818,0
  Cały kraj
  842,0
 • 1,92 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,92
  Województwo
  1,27
  Cała Polska
  1,12
 •  
 • 112,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 109,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 6,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 68,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 66,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 12,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 87,16 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. bialski
  87,16
  Lubelskie
  89,77
  Cały kraj
  90,94
 • 86,47 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. bialski
  86,47
  Lubelskie
  89,16
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat bialski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat bialski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat bialski
  16,0
  woj. lubelskie
  17,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 629,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 537,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 91,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 20,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 89,52 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  89,52
  Województwo
  97,57
  Kraj
  98,90
 • 86,71 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. bialski
  86,71
  Lubelskie
  92,79
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat bialski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat bialski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  21,0
  woj. lubelskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 •  
 • 307,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 221,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 86,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie bialskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. bialski
  24,0
  Województwo
  4,0
  Cały kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 24
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 62,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 46,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat bialski
  24,0
  woj. lubelskie
  22,0
  Cała Polska
  23,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 103,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 70,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie bialskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 34,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat bialski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat bialski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat bialski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)