Powiat janowski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat janowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 46 596 Liczba mieszkańców
 • 875 km2 Powierzchnia
 • 53 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 24,7% Stopa urbanizacji
 • Jerzy Bielecki Starosta
 • ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski Adres starostwa powiatowego
 • LJA Tablice rejestracyjne
Powiat janowski na mapie
Identyfikatory
 • 0605 TERYT (TERC)
Herb powiatu janowskiego
powiat janowski herb
Flaga powiatu janowskiego
powiat janowski flaga

powiat janowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim
15-87-25-024
15-87-23-000
Piłsudskiego 58
23-300 Janów Lubelski
Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim
15-87-10-210
15-87-10-244
Jana Zamoyskiego 92
23-300 Janów Lubelski
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Janowie Lubelskim
15-87-23-480
15-87-20-559
Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Janowie Lubelskim
15-87-25-400
15-87-24-762
Wojska Polskiego 28
23-300 Janów Lubelski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Janowie Lubelskim
15-87-23-032
15-87-23-032
Bialska 98
23-300 Janów Lubelski
Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim
(15) 872-03-09
(15) 872-05-59
ul. Zamoyskiego
23-300 Janów Lubelski

Powiat janowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat janowski ma 46 596 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 4,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu janowskiego w 2050 roku wynosi 35 085, z czego 17 614 to kobiety, a 17 471 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu janowskiego zawarli w 2016 roku 241 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców powiatu janowskiego jest stanu wolnego, 58,3% żyje w małżeństwie, 1,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat janowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -101. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,2 na 1000 mieszkańców powiatu janowskiego. W 2016 roku urodziło się 414 dzieci, w tym 49,3% dziewczynek i 50,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 297 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,80 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 51,8% zgonów w powiecie janowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,1% zgonów w powiecie janowskim były nowotwory, a 6,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu janowskiego przypada 11.02 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 307 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 471 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu janowskiego -164. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -4.

  61,7% mieszkańców powiatu janowskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu janowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 46 596 Liczba mieszkańców
 • 23 553 Kobiety
 • 23 043 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie janowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie janowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie janowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu janowskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 35 085 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 17 614 Kobiety
 • 17 471 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie janowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie janowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie janowskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu janowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 41,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  41,3 lat
  Województwo
  41,4 lat
  Cała Polska
  41,2 lat
 • 43,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat janowski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu janowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat janowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat janowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat janowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • pow. janowski
  28,9%
  Lubelskie
  28,7%
  Kraj
  28,8%
 • 21,6% Kobiety
  (Panny)
 • 36,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,3%
  Lubelskie
  56,4%
  Polska
  55,8%
 • 57,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,7% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  10,7%
  Lubelskie
  10,4%
  Kraj
  9,6%
 • 18,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. janowski
  1,9%
  woj. lubelskie
  3,9%
  Polska
  5,0%
 • 1,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  Lubelskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie janowskim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Powiat
  5,2
  woj. lubelskie
  5,0
  Cały kraj
  5,0
 • 0,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • pow. janowski
  0,6
  Lubelskie
  1,5
  Polska
  1,7
 • 241 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie janowskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -101 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -44 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -57 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,2 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat janowski
  -2,2
  woj. lubelskie
  -1,2
  Cały kraj
  -0,2
 • 0,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie janowskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie janowskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie janowskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie janowskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 414 Urodzenia żywe
 • 204 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 210 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,3%
  50,7%
 • 8,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,9
  Lubelskie
  9,2
  Kraj
  10,0
 • 38,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat janowski
  38,1
  Województwo
  39,1
  Cały kraj
  41,7
 • 7.46 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7.46
 • 40.96 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40.96
 • 96.06 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96.06
 • 71.66 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71.66
 • 35.67 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35.67
 • 6.29 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.29
 • 3 297 g Średnia waga noworodków
 • 3 276 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 317 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 297 g
  woj. lubelskie
  3 360 g
  Cała Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 19 Waga 4000g - 4499g
 • 19
 • 137 Waga 3500g - 3999g
 • 137
 • 159 Waga 3000g - 3499g
 • 159
 • 62 Waga 2500g - 2999g
 • 62
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat janowski
  1,29
  woj. lubelskie
  1,27
  Polska
  1,36
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. janowski
  0,63
  Lubelskie
  0,63
  Cały kraj
  0,66
 • 0,80 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,80
  Województwo
  0,88
  Cały kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie janowskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 515 Zgony
 • 248 Kobiety
  (Zgony)
 • 267 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,2%
  51,8%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11,0 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  11,0
  woj. lubelskie
  10,4
  Cały kraj
  10,1
 • 124,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  124,4
  Lubelskie
  113,3
  Cała Polska
  101,5
 • 2,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat janowski
  2,4
  woj. lubelskie
  3,5
  Kraj
  4,0
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  2,6
  Województwo
  3,0
  Kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  1,5
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie janowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 59,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. janowski
  59,1%
  Lubelskie
  47,6%
  Polska
  45,7%
 • 21,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. janowski
  21,2%
  Lubelskie
  23,8%
  Cały kraj
  26,7%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat janowski
  5,0%
  woj. lubelskie
  5,5%
  Polska
  6,1%
 • 4,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  4,0
  Kraj
  5,9
 • 76,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  76,0
  Polska
  74,3
 • 264,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  264,1
  woj. lubelskie
  253,5
  Cały kraj
  274,3
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  239,1
  Polska
  261,6
 • 736,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 780,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 692,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat janowski
  736,8
  Województwo
  506,7
  Kraj
  469,0
 • 143,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 37,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 242,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. janowski
  143,4
  Lubelskie
  80,2
  Kraj
  87,7
 • 25,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  25,3
  Województwo
  25,0
  Cała Polska
  31,8
 • 4,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,2
  Województwo
  6,2
  Cała Polska
  8,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,4%
  woj. lubelskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 307 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 165 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 142 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 471 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 252 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 219 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -168 Saldo migracji
 • -87 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -81 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -164 Saldo migracji wewnętrznych
 • -87 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -77 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie janowskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat janowski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat janowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie janowskim oddano do użytku 50 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,07 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie janowskim to 5,90 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie janowskim to 137,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 50 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 1,07 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  1,07
  woj. lubelskie
  3,29
  Cała Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 50 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 295 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,90 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  5,90
  Województwo
  4,43
  Cały kraj
  3,96
 • 6,33 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat janowski
  6,33
  Lubelskie
  14,58
  Kraj
  16,85
 • 6 874 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 137,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat janowski
  137,5 m2
  woj. lubelskie
  101,7 m2
  Kraj
  94,5 m2
 • 0,15 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  0,15 m2
  woj. lubelskie
  0,33 m2
  Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat janowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie janowskim na 1000 mieszkańców pracuje 124 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie janowskim wynosiło w 2016 roku 11,3% (11,1% wśród kobiet i 11,5% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie janowskim wynosi 3 485,33 PLN, co odpowiada 81.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu janowskiego 3 253 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 309 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 56.

  71,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu janowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 9,9% w przemyśle i budownictwie, a 4,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 124 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  124,0
  Lubelskie
  180,0
  Cały kraj
  240,0
 • 11,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,1% Kobiety
 • 11,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  11,3%
  Lubelskie
  10,4%
  Cała Polska
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie janowskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie janowskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie janowskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 485 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 485 PLN
  Lubelskie
  3 816 PLN
  Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie janowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 253 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 309 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 56 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,02 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 71,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 69,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 72,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 9,9% Przemysł i budownictwo
 • 4,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 15,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 4,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 4,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 3,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,3% Pozostałe
 • 20,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie janowskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 5 764 Pracujący ogółem
 • 3 009 Kobiety
 • 2 755 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie janowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,7% W wieku produkcyjnym
 • 55,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat janowski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 61,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. janowski
  61,9
  Lubelskie
  62,3
  Cały kraj
  61,7
 • 33,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat janowski
  33,2
  Województwo
  33,5
  Kraj
  32,7
 • 115,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  115,3
  woj. lubelskie
  116,3
  Kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 63,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat janowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie janowskim stwierdzono 613 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,11 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie janowskim wynosi 82,30% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu janowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,93 (wykrywalność 67%) oraz o charakterze gospodarczym - 4,41 (wykrywalność 92%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 3,55 (46%), drogowe - 2,12 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat janowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 613 Przestępstwa ogółem
 • 613
 • 277 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 277
 • 206 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 206
 • 99 Przestępstwa drogowe
 • 99
 • 12 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 12
 • 166 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 166
 • 13,11 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,11
  woj. lubelskie
  14,62
  Cała Polska
  19,48
 • 5,93 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,93
  Lubelskie
  8,70
  Cały kraj
  12,76
 • 4,41 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  4,41
  Lubelskie
  3,02
  Cała Polska
  3,91
 • 2,12 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,12
  Województwo
  2,09
  Kraj
  1,91
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat janowski
  0,26
  Lubelskie
  0,47
  Cały kraj
  0,47
 • 3,55 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. janowski
  3,55
  Lubelskie
  6,60
  Cały kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat janowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat janowski
  82%
  Lubelskie
  73%
  Kraj
  67%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  67%
  woj. lubelskie
  62%
  Cała Polska
  55%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. janowski
  92%
  Województwo
  80%
  Cały kraj
  83%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. lubelskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat janowski
  100%
  Województwo
  87%
  Cały kraj
  83%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. janowski
  47%
  Województwo
  53%
  Cała Polska
  46%

Powiat janowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 11 729 mieszkańców powiatu janowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 744 kobiet oraz 5 985 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 13,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,7% mieszkańców powiatu janowskiego, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 29,2% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu janowskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie janowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,8%) oraz zasadnicze zawodowe (16,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,5%) oraz podstawowe ukończone (28,5%).

  14,3% mieszkańców powiatu janowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,2% wśród dziewczynek i 13,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 706 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,62 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,6% ludności (24,2% wśród dziewczynek i 25,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,19.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,2% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 95,05.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,8% mieszkańców (13,7% wśród dziewczyn i 13,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 10 uczniów. 19 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 34,9% mieszkańców powiatu janowskiego w wieku potencjalnej nauki (34,7% kobiet i 35,0% mężczyzn).

 • 12,0% Wykształcenie wyższe
 • pow. janowski
  12,0%
  woj. lubelskie
  17,0%
  Kraj
  17,9%
 • 14,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 23,3% W miastach
  (wyższe)
 • 8,3% Na wsi
  (wyższe)
 • 26,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  26,7%
  woj. lubelskie
  33,2%
  Kraj
  33,3%
 • 29,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 38,0% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 23,0% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,4%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 5,1% W miastach
  (policealne)
 • 1,5% Na wsi
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat janowski
  10,5%
  Województwo
  11,7%
  Polska
  12,4%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,4% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  13,8%
  woj. lubelskie
  18,4%
  Cała Polska
  18,1%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,6% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 12,6% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat janowski
  22,7%
  woj. lubelskie
  20,3%
  Polska
  22,9%
 • 16,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,8% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,7% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,9%
  Województwo
  5,6%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,8% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 29,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  29,2%
  Województwo
  22,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 29,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 28,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 13,3% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 34,4% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  woj. lubelskie
  2,0%
  Polska
  1,4%
 • 4,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,7% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,4% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 706 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. janowski
  706,0
  Lubelskie
  818,0
  Polska
  842,0
 • 1,62 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,62
  Lubelskie
  1,27
  Kraj
  1,12
 •  
 • 40,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 39,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 25,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 88,19 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  88,19
  woj. lubelskie
  89,77
  Kraj
  90,94
 • 88,16 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. janowski
  88,16
  Lubelskie
  89,16
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat janowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat janowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat janowski
  17,0
  Województwo
  17,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 •  
 • 250,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 208,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 41,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 95,05 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat janowski
  95,05
  Lubelskie
  97,57
  Cała Polska
  98,90
 • 91,68 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. janowski
  91,68
  woj. lubelskie
  92,79
  Kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat janowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat janowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  20,0
  woj. lubelskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 • 131,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 93,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie janowskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 10 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  10,0
  woj. lubelskie
  4,0
  Kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 10 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 10
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 20 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 20
 • 53,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 37,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. janowski
  19,0
  woj. lubelskie
  22,0
  Cały kraj
  23,0
 • 19 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 19
 • 19 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 19
 • 72,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 41,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. janowski
  20,0
  woj. lubelskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 20 Szkoły policealne ogółem
 • 20
 • 21 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 21
 • 16 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 16
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 14,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 34,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 34,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 35,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat janowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat janowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat janowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)