Powiat wrocławski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, gminy, regon, zarobki, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat wrocławski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 141 337 Liczba mieszkańców
 • 1 118 km2 Powierzchnia
 • 123 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 14,9% Stopa urbanizacji
 • Roman Potocki Starosta
 • ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław Adres starostwa powiatowego
 • DWR Tablice rejestracyjne
Powiat wrocławski na mapie
Identyfikatory
 • 0223 TERYT (TERC)
Herb powiatu wrocławskiego
powiat wrocławski herb
Flaga powiatu wrocławskiego
powiat wrocławski flaga

Powiat wrocławski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat wrocławski ma 141 337 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 46,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,3 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wrocławskiego w 2050 roku wynosi 211 077, z czego 108 621 to kobiety, a 102 456 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu wrocławskiego zawarli w 2017 roku 699 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,9% mieszkańców powiatu wrocławskiego jest stanu wolnego, 59,2% żyje w małżeństwie, 4,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat wrocławski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 787. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 5,65 na 1000 mieszkańców powiatu wrocławskiego. W 2017 roku urodziło się 1 817 dzieci, w tym 49,4% dziewczynek i 50,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 379 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,76 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 37,5% zgonów w powiecie wrocławskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 32,2% zgonów w powiecie wrocławskim były nowotwory, a 7,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu wrocławskiego przypada 7.66 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 3 986 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 341 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu wrocławskiego 2 645. W tym samym roku 73 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 35 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 38.

  62,9% mieszkańców powiatu wrocławskiego jest w wieku produkcyjnym, 21,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 15,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu wrocławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 141 337 Liczba mieszkańców
 • 72 142 Kobiety
 • 69 195 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie wrocławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie wrocławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie wrocławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wrocławskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 211 077 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 108 621 Kobiety
 • 102 456 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie wrocławskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie wrocławskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie wrocławskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu wrocławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 38,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat wrocławski
  38,3 lat
  woj. dolnośląskie
  42,2 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 39,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat wrocławski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu wrocławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat wrocławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat wrocławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat wrocławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,9% Kawalerowie/Panny
 • powiat wrocławski
  27,9%
  Dolnośląskie
  29,8%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,3% Kobiety
  (Panny)
 • 32,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,2% Żonaci/Zamężne
 • pow. wrocławski
  59,2%
  Dolnośląskie
  53,4%
  Cała Polska
  55,8%
 • 58,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,8% Wdowcy/Wdowy
 • powiat wrocławski
  7,8%
  Województwo
  9,7%
  Cały kraj
  9,6%
 • 13,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat wrocławski
  4,5%
  Dolnośląskie
  6,6%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • pow. wrocławski
  0,7%
  Dolnośląskie
  0,5%
  Kraj
  0,8%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie wrocławskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  5,0
  Dolnośląskie
  4,8
  Kraj
  5,0
 • 2,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. wrocławski
  2,1
  woj. dolnośląskie
  2,0
  Cała Polska
  1,7
 • 699 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie wrocławskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 787 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 425 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 362 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 5,65 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,7
  Województwo
  -1,3
  Cały kraj
  -0,0
 • 6,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 5,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie wrocławskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie wrocławskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie wrocławskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie wrocławskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 817 Urodzenia żywe
 • 897 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 920 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,4%
  50,6%
 • 13,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,0
  Dolnośląskie
  9,8
  Kraj
  10,5
 • 50,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat wrocławski
  50,8
  Dolnośląskie
  41,7
  Polska
  44,2
 • 8.36 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8.36
 • 49.68 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49.68
 • 121.36 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 121.36
 • 107.53 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 107.53
 • 42.21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 42.21
 • 8.47 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8.47
 • 0.67 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.67
 • 3 379 g Średnia waga noworodków
 • 3 297 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 460 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 379 g
  Województwo
  3 348 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 4 Waga 5000g i więcej
 • 4
 • 22 Waga 4500g - 4999g
 • 22
 • 155 Waga 4000g - 4499g
 • 155
 • 580 Waga 3500g - 3999g
 • 580
 • 698 Waga 3000g - 3499g
 • 698
 • 261 Waga 2500g - 2999g
 • 261
 • 64 Waga 2000g - 2499g
 • 64
 • 21 Waga 1500g - 1999g
 • 21
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,69 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,69
  Województwo
  1,36
  Cała Polska
  1,45
 • 0,83 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. wrocławski
  0,83
  Województwo
  0,67
  Polska
  0,71
 • 1,76 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,76
  Województwo
  0,89
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie wrocławskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 040 Zgony
 • 478 Kobiety
  (Zgony)
 • 562 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,0%
  54,0%
 • 10 Zgony niemowląt
 • 4 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 6 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 40,0%
  60,0%
 • 7,7 Zgony na 1000 ludności
 • pow. wrocławski
  7,7
  woj. dolnośląskie
  10,5
  Cała Polska
  10,1
 • 62,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  62,0
  Dolnośląskie
  111,3
  Cała Polska
  101,5
 • 6,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  6,0
  woj. dolnośląskie
  3,8
  Polska
  4,0
 • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,7
  Województwo
  3,5
  Kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  1,6
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wrocławskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  44,1%
  Dolnośląskie
  45,1%
  Kraj
  45,7%
 • 28,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  28,0%
  woj. dolnośląskie
  27,4%
  Cały kraj
  26,7%
 • 6,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,7%
  Województwo
  6,3%
  Cały kraj
  6,1%
 • 8,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  8,5
  Polska
  5,9
 • 78,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  78,7
  Cały kraj
  74,3
 • 208,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  208,8
  Dolnośląskie
  297,3
  Cała Polska
  274,3
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  281,7
  Cały kraj
  261,6
 • 328,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 344,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 312,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat wrocławski
  328,7
  Województwo
  489,6
  Polska
  469,0
 • 60,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 20,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 100,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  60,4
  Dolnośląskie
  97,3
  Kraj
  87,7
 • 25,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. wrocławski
  25,1
  woj. dolnośląskie
  32,6
  Polska
  31,8
 • 5,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,9
  woj. dolnośląskie
  8,9
  Cały kraj
  8,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. wrocławski
  0,8%
  Województwo
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 986 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 2 079 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 907 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 73 Zameldowania z zagranicy
 • 46 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 27 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 341 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 763 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 578 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Wymeldowania za granicę
 • 13 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 22 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 683 Saldo migracji
 • 1 349 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 334 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 2 645 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 316 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 329 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 38 Saldo migracji zagranicznych
 • 33 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie wrocławskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 12,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat wrocławski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wrocławski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie wrocławskim oddano do użytku 2 007 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 14,20 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie wrocławskim to 50 962 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 371 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 64,8% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 35,2% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie wrocławskim to 4,51 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie wrocławskim to 114,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,58% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,86% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,27% mieszkań posiada łazienkę, 88,79% korzysta z centralnego ogrzewania, a 41,92% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 50 962 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 370,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  370,90
  Województwo
  396,90
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 104,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. wrocławski
  104,40 m2
  woj. dolnośląskie
  72,40 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 38,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  38,70 m2
  Województwo
  28,70 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,75 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat wrocławski
  4,75
  Województwo
  3,84
  Cała Polska
  3,82
 • 2,70 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,70
  Województwo
  2,52
  Cała Polska
  2,69
 • 0,57 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. wrocławski
  0,57
  Dolnośląskie
  0,66
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 007 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 14,20 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. wrocławski
  14,20
  Dolnośląskie
  5,88
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 716 Użytek własny
 • 178 Sprzedaż lub wynajem
 • 80,1%
  19,9%
 • 9 050 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,51 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  4,51
  Dolnośląskie
  3,48
  Kraj
  3,91
 • 64,03 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. wrocławski
  64,03
  Województwo
  20,49
  Cała Polska
  18,14
 • 230 211 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 114,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. wrocławski
  114,7 m2
  Dolnośląskie
  81,8 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 1,63 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  1,63 m2
  Województwo
  0,48 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  98,58%
  woj. dolnośląskie
  98,59%
  Kraj
  96,79%
 • 96,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat wrocławski
  96,86%
  Województwo
  94,82%
  Kraj
  93,66%
 • 95,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat wrocławski
  95,27%
  Dolnośląskie
  92,57%
  Polska
  91,31%
 • 88,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  88,79%
  Województwo
  81,32%
  Cała Polska
  82,12%
 • 41,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  41,92%
  Dolnośląskie
  64,85%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat wrocławski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie wrocławskim na 1000 mieszkańców pracuje 334 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 43,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 56,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie wrocławskim wynosiło w 2016 roku 2,7% (3,3% wśród kobiet i 2,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wrocławskim wynosi 3 964,54 PLN, co odpowiada 92.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wrocławskiego 12 128 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 9 068 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 060.

  12,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wrocławskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,0% w przemyśle i budownictwie, a 35,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 334 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat wrocławski
  334,0
  Województwo
  262,0
  Cała Polska
  240,0
 • 2,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 3,3% Kobiety
 • 2,2% Mężczyźni
 • pow. wrocławski
  2,7%
  Dolnośląskie
  7,2%
  Kraj
  8,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wrocławskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie wrocławskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie wrocławskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 965 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 965 PLN
  Województwo
  4 386 PLN
  Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie wrocławskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 12 128 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 9 068 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 060 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,75 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 12,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,0% Przemysł i budownictwo
 • 28,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 35,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 31,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 39,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,3% Pozostałe
 • 26,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie wrocławskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 45 865 Pracujący ogółem
 • 20 097 Kobiety
 • 25 768 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie wrocławskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 21,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,9% W wieku produkcyjnym
 • 58,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 15,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 20,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat wrocławski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 59,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  59,0
  woj. dolnośląskie
  63,4
  Cały kraj
  63,4
 • 24,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  24,9
  Dolnośląskie
  35,8
  Kraj
  34,0
 • 72,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  72,9
  Dolnośląskie
  129,6
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 66,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 69,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 33,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 30,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat wrocławski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie wrocławskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 19 280 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 14 685 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 888 nowych podmiotów, a 1 178 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 888) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (1 252) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (1 276) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (648) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie wrocławskim najwięcej (2 002) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (18 678) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (244) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,9% (4 031) podmiotów, a 77,8% (15 005) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie wrocławskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.2%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (15.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19 280 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 244 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4 031 Przemysł i budownictwo
 • 15 005 Pozostała działalność
 • 1 888 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie wrocławskim w 2017 roku
 • 1 178 Podmioty wyrejestrowane w powiecie wrocławskim w 2017 roku
 • 14 685 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 18 678 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 18 678
 • 491 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 491
 • 91 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 91
 • 16 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 16
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 4
 • 19 260 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 19 260
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 40 Spółdzielnie ogółem
 • 40
 • 2 421 Spółki handlowe ogółem
 • 2 421
 • 465  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 465
 • 38  Spółki handlowe - akcyjne
 • 38
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 7    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 2 002  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2 002
 • 442    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 442
 • 753 Spółki cywilne ogółem
 • 753
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 14 685 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 3 262 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 3 262
 • 2 302 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 2 302
 • 1 999 Budownictwo
 • 1 999
 • 1 092 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 1 092
 • 1 038 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 038
 • 1 013 Transport i gospodarka magazynowa
 • 1 013
 • 846 Informacja i komunikacja
 • 846
 • 612 Pozostała działalność
 • 612
 • 561 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 561
 • 470 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 470
 • 427 Edukacja
 • 427
 • 370 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 370
 • 319 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 319
 • 160 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 160
 • 145 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 145
 • 51 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 51
 • 10 Górnictwo i wydobywanie
 • 10
 • 8 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 8
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wrocławski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie wrocławskim stwierdzono 2 639 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,95 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie wrocławskim wynosi 60,00% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu wrocławskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,52 (wykrywalność 50%) oraz przeciwko mieniu - 11,46 (wykrywalność 40%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,58 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,11 (66%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat wrocławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 639 Przestępstwa ogółem
 • 2 639
 • 1 883 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 883
 • 294 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 294
 • 360 Przestępstwa drogowe
 • 360
 • 47 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 47
 • 1 597 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 597
 • 18,95 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  18,95
  Województwo
  25,10
  Cała Polska
  19,62
 • 13,52 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat wrocławski
  13,52
  Dolnośląskie
  17,91
  Cały kraj
  12,07
 • 2,11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. wrocławski
  2,11
  Województwo
  4,00
  Kraj
  4,94
 • 2,58 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. wrocławski
  2,58
  Dolnośląskie
  2,10
  Polska
  1,78
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,34
  woj. dolnośląskie
  0,49
  Polska
  0,49
 • 11,46 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  11,46
  Województwo
  14,49
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat wrocławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat wrocławski
  60%
  woj. dolnośląskie
  64%
  Cała Polska
  72%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  50%
  Województwo
  55%
  Cała Polska
  60%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat wrocławski
  66%
  woj. dolnośląskie
  81%
  Cała Polska
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. wrocławski
  98%
  Województwo
  98%
  Kraj
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. wrocławski
  87%
  woj. dolnośląskie
  83%
  Cały kraj
  84%
 • 40% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  40%
  Dolnośląskie
  45%
  Polska
  52%

Powiat wrocławski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu wrocławskiego wyniosła w 2016 roku 99,3 mln złotych, co daje 731 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 6.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu wrocławskiego - 27.5% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (16.4%) oraz na Dział 801 - Oświata i wychowanie (13.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 22,9 mln złotych, czyli 23,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu wrocławskiego wyniosła w 2016 roku 105,9 mln złotych, co daje 779 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (49.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (25.9%) oraz z Dział 851 - Ochrona zdrowia (7.8%). W budżecie powiatu wrocławskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 324 złotych na mieszkańca (41,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 19,1 złotych na mieszkańca (2,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie wrocławskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu wrocławskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat wrocławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu wrocławskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  104,2 mln

  950(100%)

  76,2 mln

  651(100%)

  81,5 mln

  679(100%)

  95,0 mln

  772(100%)

  89,3 mln

  707(100%)

  105,7 mln

  816(100%)

  103,5 mln

  780(100%)

  99,3 mln

  731(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  24,5 mln

  221(23.6%)

  12,0 mln

  105(15.7%)

  15,4 mln

  127(18.9%)

  27,6 mln

  222(29.1%)

  20,5 mln

  160(22.9%)

  33,5 mln

  256(31.7%)

  28,9 mln

  216(28%)

  27,3 mln

  199(27.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  40,1 mln

  361(38.5%)

  16,4 mln

  143(21.4%)

  12,2 mln

  101(15%)

  12,5 mln

  101(13.2%)

  12,4 mln

  96,6(13.8%)

  12,9 mln

  98,2(12.2%)

  14,0 mln

  105(13.6%)

  16,3 mln

  119(16.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,9 mln

  98,4(10.5%)

  10,8 mln

  94,4(14.1%)

  12,3 mln

  102(15.1%)

  14,7 mln

  118(15.5%)

  13,4 mln

  105(15%)

  14,1 mln

  108(13.3%)

  14,0 mln

  105(13.6%)

  13,6 mln

  99,3(13.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,7 mln

  69,6(7.4%)

  7,7 mln

  67,6(10.1%)

  8,7 mln

  71,2(10.6%)

  8,8 mln

  70,4(9.2%)

  9,2 mln

  72,0(10.3%)

  9,4 mln

  71,6(8.9%)

  9,3 mln

  69,0(9%)

  10,1 mln

  73,2(10.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,5 mln

  67,8(7.2%)

  11,0 mln

  96,1(14.4%)

  10,7 mln

  88,1(13.1%)

  11,1 mln

  89,1(11.7%)

  13,2 mln

  103(14.7%)

  12,8 mln

  97,8(12.1%)

  9,4 mln

  69,7(9%)

  8,2 mln

  59,7(8.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,7 mln

  51,3(5.5%)

  6,3 mln

  54,9(8.2%)

  5,5 mln

  45,1(6.7%)

  6,6 mln

  53,0(6.9%)

  6,7 mln

  52,3(7.5%)

  7,0 mln

  53,2(6.6%)

  7,3 mln

  54,3(7%)

  8,0 mln

  58,6(8.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  5,1 mln

  46,3(4.9%)

  5,1 mln

  44,3(6.6%)

  7,0 mln

  57,9(8.6%)

  6,0 mln

  47,9(6.3%)

  6,6 mln

  51,5(7.4%)

  7,1 mln

  54,6(6.8%)

  6,3 mln

  46,7(6.1%)

  6,2 mln

  45,0(6.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  736,2 tys

  6,4(1%)

  2,3 mln

  18,7(2.8%)

  2,8 mln

  22,3(2.9%)

  2,2 mln

  17,1(2.4%)

  4,2 mln

  31,7(3.9%)

  5,8 mln

  43,3(5.6%)

  3,6 mln

  26,1(3.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,2 mln

  10,6(1.1%)

  1,3 mln

  11,8(1.8%)

  1,4 mln

  11,7(1.7%)

  1,6 mln

  12,6(1.7%)

  1,6 mln

  12,5(1.8%)

  1,7 mln

  13,0(1.6%)

  1,8 mln

  13,2(1.7%)

  2,0 mln

  14,6(2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  870,6 tys

  7,8(0.8%)

  1,6 mln

  13,8(2.1%)

  1,6 mln

  13,2(2%)

  1,7 mln

  14,0(1.8%)

  1,4 mln

  10,6(1.5%)

  1,2 mln

  9,2(1.1%)

  1,4 mln

  10,4(1.3%)

  1,4 mln

  10,5(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  194,6 tys

  1,8(0.2%)

  161,1 tys

  1,4(0.2%)

  364,6 tys

  3,0(0.4%)

  447,5 tys

  3,6(0.5%)

  1,0 mln

  7,9(1.1%)

  284,3 tys

  2,2(0.3%)

  3,6 mln

  26,5(3.4%)

  749,9 tys

  5,5(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  114,4 tys

  1,0(0.1%)

  1,7 mln

  15,2(2.3%)

  2,5 mln

  20,4(3%)

  224,4 tys

  1,8(0.2%)

  661,5 tys

  5,2(0.7%)

  728,5 tys

  5,6(0.7%)

  865,9 tys

  6,5(0.8%)

  734,8 tys

  5,3(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  13,3 tys

  0,1(0%)

  10,9 tys

  0,1(0%)

  9,8 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  190,0 tys

  1,5(0.2%)

  209,8 tys

  1,6(0.2%)

  277,9 tys

  2,1(0.3%)

  326,4 tys

  2,4(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  307,4 tys

  2,2(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  11,0(1.6%)

  1,2 mln

  9,8(1.5%)

  473,9 tys

  3,8(0.5%)

  164,7 tys

  1,3(0.2%)

  241,9 tys

  1,8(0.2%)

  267,9 tys

  2,0(0.3%)

  162,0 tys

  1,2(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  16,5 tys

  0,1(0%)

  72,9 tys

  0,6(0.1%)

  57,9 tys

  0,5(0.1%)

  45,3 tys

  0,4(0%)

  70,5 tys

  0,6(0.1%)

  108,5 tys

  0,8(0.1%)

  131,1 tys

  1,0(0.1%)

  96,0 tys

  0,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  72,0 tys

  0,6(0.1%)

  140,2 tys

  1,2(0.2%)

  120,8 tys

  1,0(0.1%)

  353,5 tys

  2,8(0.4%)

  117,9 tys

  0,9(0.1%)

  117,9 tys

  0,9(0.1%)

  63,2 tys

  0,5(0.1%)

  67,6 tys

  0,5(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  56,0 tys

  0,5(0.1%)

  64,5 tys

  0,6(0.1%)

  67,4 tys

  0,6(0.1%)

  67,9 tys

  0,5(0.1%)

  71,0 tys

  0,6(0.1%)

  71,4 tys

  0,5(0.1%)

  116,5 tys

  0,9(0.1%)

  66,6 tys

  0,5(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  24,4 tys

  0,2(0%)

  4,4 tys

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  5,4 tys

  0,0(0%)

  6,7 tys

  0,1(0%)

  21,0 tys

  0,2(0%)

  17,1 tys

  0,1(0%)

  22,0 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,6 tys

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  989

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  27,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  110,8 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie wrocławskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu wrocławskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat wrocławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu wrocławskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  75,2 mln

  685(100%)

  82,8 mln

  707(100%)

  81,5 mln

  679(100%)

  91,3 mln

  742(100%)

  91,4 mln

  724(100%)

  95,5 mln

  737(100%)

  100,7 mln

  759(100%)

  105,9 mln

  779(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  25,5 mln

  230(33.9%)

  26,7 mln

  234(32.2%)

  29,6 mln

  244(36.3%)

  33,1 mln

  266(36.2%)

  35,2 mln

  275(38.5%)

  38,0 mln

  290(39.8%)

  45,5 mln

  339(45.2%)

  52,4 mln

  381(49.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  22,2 mln

  199(29.5%)

  21,4 mln

  188(25.9%)

  23,9 mln

  196(29.3%)

  25,0 mln

  201(27.4%)

  25,0 mln

  195(27.3%)

  27,1 mln

  207(28.4%)

  27,3 mln

  203(27.1%)

  27,4 mln

  199(25.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,5 mln

  67,8(10%)

  11,0 mln

  96,1(13.2%)

  10,7 mln

  88,1(13.2%)

  11,1 mln

  89,1(12.1%)

  13,2 mln

  103(14.4%)

  12,8 mln

  97,8(13.4%)

  9,4 mln

  69,7(9.3%)

  8,2 mln

  59,7(7.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,1 mln

  63,7(9.4%)

  3,8 mln

  33,6(4.6%)

  1,6 mln

  13,3(2%)

  2,5 mln

  19,9(2.7%)

  8,0 mln

  62,7(8.8%)

  4,0 mln

  30,6(4.2%)

  5,4 mln

  40,5(5.4%)

  6,2 mln

  45,0(5.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,7 mln

  14,9(2.2%)

  3,6 mln

  31,4(4.3%)

  5,1 mln

  41,5(6.2%)

  3,5 mln

  28,5(3.9%)

  3,7 mln

  28,8(4%)

  4,5 mln

  34,1(4.7%)

  3,9 mln

  28,8(3.8%)

  3,9 mln

  28,3(3.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  780,0 tys

  7,0(1%)

  818,5 tys

  7,2(1%)

  609,7 tys

  5,0(0.7%)

  915,4 tys

  7,4(1%)

  1,0 mln

  8,1(1.1%)

  1,5 mln

  11,1(1.5%)

  1,6 mln

  12,2(1.6%)

  2,8 mln

  20,5(2.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  8,8 mln

  79,6(11.8%)

  5,5 mln

  48,3(6.7%)

  4,3 mln

  35,1(5.2%)

  10,5 mln

  84,4(11.5%)

  2,9 mln

  22,4(3.1%)

  4,6 mln

  35,1(4.8%)

  5,6 mln

  41,5(5.5%)

  2,0 mln

  14,9(1.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  554,9 tys

  5,0(0.7%)

  304,5 tys

  2,7(0.4%)

  540,1 tys

  4,4(0.7%)

  420,6 tys

  3,4(0.5%)

  125,3 tys

  1,0(0.1%)

  1,2 mln

  9,2(1.3%)

  515,2 tys

  3,8(0.5%)

  902,1 tys

  6,6(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  884,9 tys

  8,0(1.2%)

  5,9 mln

  51,5(7.1%)

  2,4 mln

  19,5(2.9%)

  3,1 mln

  24,6(3.4%)

  1,5 mln

  11,9(1.7%)

  847,2 tys

  6,5(0.9%)

  397,9 tys

  3,0(0.4%)

  569,0 tys

  4,1(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  3,2 mln

  28,2(3.9%)

  627,4 tys

  5,2(0.8%)

  471,2 tys

  3,8(0.5%)

  292,3 tys

  2,3(0.3%)

  493,9 tys

  3,8(0.5%)

  470,2 tys

  3,5(0.5%)

  499,9 tys

  3,6(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  307,4 tys

  2,2(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  28,1 tys

  0,3(0%)

  286,9 tys

  2,5(0.3%)

  1,8 mln

  14,6(2.2%)

  105,3 tys

  0,8(0.1%)

  71,5 tys

  0,6(0.1%)

  129,9 tys

  1,0(0.1%)

  195,2 tys

  1,5(0.2%)

  257,2 tys

  1,9(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  131,0 tys

  1,2(0.2%)

  146,0 tys

  1,3(0.2%)

  355,8 tys

  2,9(0.4%)

  363,8 tys

  2,9(0.4%)

  400,0 tys

  3,1(0.4%)

  188,0 tys

  1,4(0.2%)

  316,3 tys

  2,4(0.3%)

  216,1 tys

  1,6(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  13,3 tys

  0,1(0%)

  10,9 tys

  0,1(0%)

  9,8 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  9,8 tys

  0,1(0%)

  77,9 tys

  0,6(0.1%)

  96,4 tys

  0,7(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,8 tys

  0,1(0%)

  30,1 tys

  0,2(0%)

  60,9 tys

  0,4(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  39,0 tys

  0,4(0.1%)

  43,2 tys

  0,4(0.1%)

  44,2 tys

  0,4(0.1%)

  46,2 tys

  0,4(0.1%)

  47,9 tys

  0,4(0.1%)

  48,4 tys

  0,4(0.1%)

  48,4 tys

  0,4(0%)

  43,5 tys

  0,3(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,0(0%)

  10,5 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  13,0 tys

  0,1(0%)

  14,2 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  89,0

  0,0(0%)

  5,8

  0,0(0%)

  200,0 tys

  1,6(0.2%)

  3,4

  0,0(0%)

  149

  0,0(0%)

  6,8

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,6 tys

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  989

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  27,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  110,8 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat wrocławski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 35 331 mieszkańców powiatu wrocławskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 17 248 kobiet oraz 18 083 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 21,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 10,7% średnie ogólnokształcące, a 18,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,8% mieszkańców powiatu wrocławskiego, gimnazjalnym 4,9%, natomiast 18,7% podstawowym ukończonym. 1,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu wrocławskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie wrocławskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,9%) oraz podstawowe ukończone (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,5%) oraz średnie zawodowe (19,3%).

  19,4% mieszkańców powiatu wrocławskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,4% wśród dziewczynek i 19,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 976 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,90 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 32,3% ludności (32,5% wśród dziewczynek i 32,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,82.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,8% wśród dziewczyn i 11,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 81,85.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,4% mieszkańców (11,4% wśród dziewczyn i 11,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22 uczniów. 21 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,1% mieszkańców powiatu wrocławskiego w wieku potencjalnej nauki (24,9% kobiet i 25,3% mężczyzn).

 • 21,5% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  21,5%
  Województwo
  17,9%
  Kraj
  17,9%
 • 23,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 22,0% W miastach
  (wyższe)
 • 21,5% Na wsi
  (wyższe)
 • 31,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  31,4%
  Województwo
  35,0%
  Kraj
  33,3%
 • 33,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 34,2% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 30,9% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,7%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,5% W miastach
  (policealne)
 • 2,6% Na wsi
  (policealne)
 • 10,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat wrocławski
  10,7%
  Województwo
  12,9%
  Cały kraj
  12,4%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,3% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,0%
  Dolnośląskie
  18,9%
  Cały kraj
  18,1%
 • 16,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,1% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 18,0% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 21,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat wrocławski
  21,8%
  Województwo
  22,8%
  Polska
  22,9%
 • 16,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,4% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,7% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. wrocławski
  4,9%
  Dolnośląskie
  4,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,1% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 18,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  18,7%
  Województwo
  18,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 19,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 16,0% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 19,2% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat wrocławski
  1,7%
  Dolnośląskie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 976 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. wrocławski
  976,0
  Województwo
  819,0
  Polska
  811,0
 • 0,90 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. wrocławski
  0,90
  woj. dolnośląskie
  0,97
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 318,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 316,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 93,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 92,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 1,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 32,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 94,82 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. wrocławski
  94,82
  woj. dolnośląskie
  96,05
  Cały kraj
  96,62
 • 89,66 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. wrocławski
  89,66
  Województwo
  91,14
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wrocławski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wrocławski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,0
  woj. dolnośląskie
  19,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4
 •  
 • 692,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 609,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 83,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 30,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 81,85 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  81,85
  woj. dolnośląskie
  98,13
  Cały kraj
  100,01
 • 74,37 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  74,37
  woj. dolnośląskie
  88,95
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat wrocławski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat wrocławski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. wrocławski
  20,0
  woj. dolnośląskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 5 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 5
 •  
 • 263,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 201,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 62,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 18,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie wrocławskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. wrocławski
  22,0
  Dolnośląskie
  26,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 22 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 22
 • 22 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 22
 • 13,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 9,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  21,0
  woj. dolnośląskie
  24,0
  Cała Polska
  24,0
 • 21 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 21
 • 21 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 21
 • 42,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 29,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 32,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 32,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 32,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat wrocławski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat wrocławski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat wrocławski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wrocławski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie wrocławskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie wrocławskim znajdowało się 6 hoteli (1 ★★★★, 4 ★★★, 1 ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 6
  • schroniska: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2
  • kempingi: 1
  • pokoje gościnne: 2
  • kwatery agroturystyczne: 2
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 5
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 11 (liczba sal: 35, liczba miejsc: 1 732)
  • z nagłośnieniem: 10
  • z projektorem multimedialnym: 10
  • z zestawem do wideokonferencji: 5
  • z obsługą techniczną: 7
  • z ekranem: 12
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 7
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 10
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 14


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie wrocławskim: 15 (publiczne: 15, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 9 (przystosowane wejście do budynku: 9, udogodnienia wewnątrz budynku: 6). W powiecie wrocławskim 8 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 025 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 631 (uczestnicy: 72 168)
  • seanse filmowe: 49 (uczestnicy: 1 555)
  • wystawy: 46 (uczestnicy: 12 418)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 19 (uczestnicy: 2 954)
  • koncerty: 64 (uczestnicy: 11 200)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 68 (uczestnicy: 7 921)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 111 (uczestnicy: 11 104)
  • konkursy: 35 (uczestnicy: 3 750)
  • pokazy teatralne: 29 (uczestnicy: 7 365)
  • konferencje: 4 (uczestnicy: 200)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 1 000)
  • warsztaty: 192 (uczestnicy: 4 981)
  • inne: 13 (uczestnicy: 7 720)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 177 (członkowie: 3 503)
  • plastyczne/techniczne: 33 (członkowie: 510)
  • taneczne: 36 (członkowie: 586)
  • muzyczne: 19 (członkowie: 275)
  • informatyczne: 5 (członkowie: 85)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 7)
  • teatralne: 8 (członkowie: 91)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 49 (członkowie: 1 546)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 8 (członkowie: 183)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 15)
  • inne: 17 (członkowie: 205)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 28)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 5)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 11)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 12)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 13
  • muzyczne: 7
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 5
  • ceramiczne: 5
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 8


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 66 (członkowie: 1 010)
  • teatralne: 6 (członkowie: 67)
  • muzyczne - instrumentalne: 19 (członkowie: 184)
  • wokalne i chóry: 13 (członkowie: 326)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 10 (członkowie: 161)
  • taneczne: 17 (członkowie: 262)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie wrocławskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 10 194 zwiedzających, co daje 732 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wrocławskim działało 38 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 435 028 wolumenów oraz 24 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 68 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 15 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 6 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 39 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 478 831 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 164
  • dostępne dla czytelników: 95
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 95
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 32
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 29
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 29
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 31
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 11


 • Kluby sportowe w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wrocławskim działało 90 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 4 509 członków. Zarejestrowano 4 619 ćwiczących (mężczyźni: 3 900, kobiety: 719, chłopcy do lat 18: 2 393, dziewczęta do lat 18: 555). Aktywnych było 109 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (140), instruktora sportowego (87) oraz inne osoby (30).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie wrocławskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)