Karlino w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Karlino - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Karlino to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu białogardzkiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Karlino.
 • 5 950 Liczba mieszkańców
 • 9,4 km² Powierzchnia
 • 631,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 14 m n.p.m Wysokość
 • 1240 Data założenia
 • 1385 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 94 Numer kierunkowy
 • ZBI Tablice rejestracyjne
 • Waldemar Miśko Burmistrz miasta
Karlino na mapie
Identyfikatory
 • 15.876954.0335 Współrzędne GPS
 • 3201034 TERYT (TERC)
 • 0949968 SIMC
Herb miasta Karlino
Karlino herb
Flaga miasta Karlino
Karlino flaga

Karlino - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
78-230Poczta Karlino, ul. Koszalińska 57

Karlino - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Karlinie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Karlinie
(94) 311-72-73
(94) 311-74-10
Plac Jana Pawła II 6
78-230 Karlino
ZUS Inspektorat w Białogardzie (podlega pod: ZUS Oddział w Koszalinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wojska Polskiego 56
78-200 Białogard

Karlino - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Karlino jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 950, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 2,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,6 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2016 roku 26 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  30,3% mieszkańców Karlina jest stanu wolnego, 51,6% żyje w małżeństwie, 6,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Karlino ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -3. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,5 na 1000 mieszkańców Karlina. W 2016 roku urodziło się 48 dzieci, w tym 47,9% dziewczynek i 52,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 367 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,88 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 41,2% zgonów w Karlinie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,2% zgonów w Karlinie były nowotwory, a 7,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Karlina przypada 8.56 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 74 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 49 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Karlina 25. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  61,6% mieszkańców Karlina jest w wieku produkcyjnym, 19,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Karlina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 950 Liczba mieszkańców
 • 3 042 Kobiety
 • 2 908 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Karlinie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Karlinie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Karlinie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Karlina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Karlino
  39,6 lat
  Zachodniopomorskie
  41,8 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 40,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Karlino, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Karlina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Karlino, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Karlino, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Karlino, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,2%
  Województwo
  28,5%
  Polska
  28,8%
 • 25,0% Kobiety
  (Panny)
 • 35,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,6% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  51,6%
  woj. zachodniopomorskie
  53,1%
  Cała Polska
  55,8%
 • 50,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,1%
  woj. zachodniopomorskie
  9,0%
  Cały kraj
  9,6%
 • 15,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,4%
  woj. zachodniopomorskie
  6,7%
  Kraj
  5,0%
 • 7,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,7% Nieustalone
 • Miasto
  2,7%
  woj. zachodniopomorskie
  2,7%
  Polska
  0,8%
 • 2,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Karlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Karlinie w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Miasto
  4,4
  Województwo
  4,8
  Cały kraj
  5,0
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Karlino
  1,7
  Województwo
  1,8
  Polska
  1,7
 • 26 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Karlinie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Karlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -3 Przyrost naturalny w roku 2016
 • 0 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,5 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -0,5
  Województwo
  -0,8
  Cały kraj
  -0,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Karlinie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Karlinie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Karlinie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Karlinie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 48 Urodzenia żywe
 • 23 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 25 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,9%
  52,1%
 • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  8,1
  woj. zachodniopomorskie
  9,2
  Kraj
  10,0
 • 37,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Karlino
  37,8
  Zachodniopomorskie
  39,0
  Polska
  41,7
 • 20.91 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 20.91
 • 68.99 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 68.99
 • 62.65 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 62.65
 • 67.09 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 67.09
 • 27.76 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27.76
 • 5.42 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.42
 • 0.66 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.66
 • 3 367 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 285 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 435 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 367 g
  Zachodniopomorskie
  3 343 g
  Cała Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 53 Waga 4000g - 4499g
 • 53
 • 128 Waga 3500g - 3999g
 • 128
 • 157 Waga 3000g - 3499g
 • 157
 • 65 Waga 2500g - 2999g
 • 65
 • 19 Waga 2000g - 2499g
 • 19
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Karlino
  1,26
  woj. zachodniopomorskie
  1,30
  Cały kraj
  1,36
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,57
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,66
 • 0,88 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,88
  Województwo
  0,92
  Kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w Karlinie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 51 Zgony
 • 23 Kobiety
  (Zgony)
 • 28 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,1%
  54,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,6 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  8,6
  Województwo
  10,0
  Cały kraj
  10,1
 • 114,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  114,2
  Zachodniopomorskie
  108,7
  Kraj
  101,5
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  0,0
  Zachodniopomorskie
  4,9
  Cały kraj
  4,0
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,4
  Województwo
  3,4
  Kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie białogardzkim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Karlino
  43,5%
  woj. zachodniopomorskie
  45,7%
  Cały kraj
  45,7%
 • 28,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Karlino
  28,6%
  woj. zachodniopomorskie
  28,2%
  Cała Polska
  26,7%
 • 8,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Karlino
  8,3%
  Województwo
  6,4%
  Polska
  6,1%
 • 2,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  2,5
  Cała Polska
  5,9
 • 74,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  74,5
  Polska
  74,3
 • 296,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  296,2
  Zachodniopomorskie
  284,5
  Cały kraj
  274,3
 • 273,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  273,9
  Cała Polska
  261,6
 • 450,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 452,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 448,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  450,5
  Województwo
  460,5
  Cały kraj
  469,0
 • 116,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 58,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 173,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  116,9
  Zachodniopomorskie
  94,1
  Cała Polska
  87,7
 • 16,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Karlino
  16,1
  Zachodniopomorskie
  30,4
  Cała Polska
  31,8
 • 12,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  12,1
  woj. zachodniopomorskie
  8,2
  Polska
  8,0
 • 1,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Karlino
  1,2%
  woj. zachodniopomorskie
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 74 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 35 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 39 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 49 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 25 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 28 Saldo migracji
 • 12 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 16 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 25 Saldo migracji wewnętrznych
 • 10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 15 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Karlinie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Karlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Karlino, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Karlino - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Karlinie oddano do użytku 32 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,38 nowych lokali. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 87,5% mieszkań zostało przeznaczonych na lokale społeczne czynszowe, 12,5% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Karlinie to 2,91 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Karlinie to 54,90 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Karlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 32 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 5,38 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  5,38
  woj. zachodniopomorskie
  4,38
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 2 Użytek własny
 • 5 Sprzedaż lub wynajem
 • 28,6%
  71,4%
 • 93 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 2,91 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  2,91
  woj. zachodniopomorskie
  3,57
  Cała Polska
  3,91
 • 15,63 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  15,63
  Województwo
  15,65
  Cała Polska
  18,14
 • 1 756 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 54,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  54,9 m2
  Zachodniopomorskie
  83,3 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,30 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  0,30 m2
  Województwo
  0,37 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Karlino - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W Karlinie na 1000 mieszkańców pracuje 209 osób . Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 38,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 62,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Karlinie wynosiło w 2016 roku 37,8% (43,2% wśród kobiet i 33,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Karlinie wynosi 3 607,49 PLN, co odpowiada 84.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Karlina 381 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 457 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 76.

  15,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Karlina pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,6% w przemyśle i budownictwie, a 12,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Karlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 209 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  209,0
  Zachodniopomorskie
  201,0
  Kraj
  240,0
 • 37,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 43,2% Kobiety
 • 33,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  37,8%
  Zachodniopomorskie
  10,9%
  Kraj
  8,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Karlinie w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Karlinie w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Karlinie w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Karlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 607 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 607 PLN
  Zachodniopomorskie
  3 946 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Karlinie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Karlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 381 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 457 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 76 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,20 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Karlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 15,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,6% Przemysł i budownictwo
 • 29,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,2% Pozostałe
 • 42,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Karlinie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Karlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 238 Pracujący ogółem
 • 470 Kobiety
 • 768 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Karlinie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,6% W wieku produkcyjnym
 • 55,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Karlino, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 62,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  62,4
  Zachodniopomorskie
  62,5
  Cała Polska
  63,4
 • 31,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Karlino
  31,3
  Zachodniopomorskie
  34,4
  Polska
  34,0
 • 100,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  100,8
  Zachodniopomorskie
  122,5
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 31,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Karlino - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Karlinie stwierdzono szacunkowo 108 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,05 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Karlinie wynosi 75,20% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Karlina najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,18 (wykrywalność 61%) oraz przeciwko mieniu - 7,87 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,72 (100%), o charakterze gospodarczym - 3,07 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,48 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Karlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Karlina.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Karlino, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 108 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 108
 • 67 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 67
 • 18 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 18
 • 16 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 16
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 47 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 47
 • 18,05 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  18,05
  Województwo
  19,88
  Cała Polska
  19,62
 • 11,18 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,18
  Województwo
  14,03
  Cały kraj
  12,07
 • 3,07 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Karlino
  3,07
  Zachodniopomorskie
  2,61
  Cała Polska
  4,94
 • 2,72 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,72
  Zachodniopomorskie
  2,14
  Cały kraj
  1,78
 • 0,48 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Karlino
  0,48
  Województwo
  0,60
  Polska
  0,49
 • 7,87 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Karlino
  7,87
  Zachodniopomorskie
  9,09
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Karlino, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  75%
  Województwo
  74%
  Cała Polska
  72%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Karlino
  61%
  Województwo
  64%
  Polska
  60%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  97%
  woj. zachodniopomorskie
  95%
  Kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  96%
  Województwo
  91%
  Cała Polska
  84%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Karlino
  51%
  woj. zachodniopomorskie
  51%
  Kraj
  52%

Karlino - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Karlina wyniosła w 2016 roku 51,5 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Karlina - 24.9% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (22.4%) oraz na Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (11.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,8 mln złotych, czyli 11,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Karlina wyniosła w 2016 roku 52,5 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (36.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (20.5%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (16.3%). W budżecie Karlina wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 430 złotych na mieszkańca (7,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 37,7 złotych na mieszkańca (0,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 27,5%.
 • Wydatki budżetu w Karlinie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Karlina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Karlino, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Karlina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,7 mln

  3,9 tys(100%)

  47,6 mln

  5,0 tys(100%)

  44,3 mln

  4,7 tys(100%)

  57,9 mln

  6,2 tys(100%)

  51,9 mln

  5,6 tys(100%)

  55,2 mln

  5,9 tys(100%)

  49,2 mln

  5,3 tys(100%)

  51,5 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,8 mln

  987(16.1%)

  6,2 mln

  1,1 tys(13.1%)

  6,5 mln

  1,1 tys(14.6%)

  6,8 mln

  1,1 tys(11.8%)

  7,1 mln

  1,2 tys(13.7%)

  7,0 mln

  1,2 tys(12.7%)

  7,0 mln

  1,2 tys(14.2%)

  12,8 mln

  2,2 tys(24.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,1 mln

  1,7 tys(28.2%)

  9,8 mln

  1,7 tys(20.6%)

  10,6 mln

  1,8 tys(23.9%)

  13,5 mln

  2,2 tys(23.2%)

  11,5 mln

  1,9 tys(22.1%)

  11,8 mln

  2,0 tys(21.3%)

  12,6 mln

  2,1 tys(25.7%)

  11,5 mln

  1,9 tys(22.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,1 mln

  530(8.7%)

  3,0 mln

  524(6.4%)

  2,3 mln

  382(5.2%)

  2,2 mln

  362(3.8%)

  4,2 mln

  706(8.1%)

  4,3 mln

  725(7.9%)

  5,5 mln

  922(11.1%)

  6,1 mln

  1,0 tys(11.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  290(4.7%)

  5,0 mln

  859(10.5%)

  4,8 mln

  789(10.7%)

  7,1 mln

  1,2 tys(12.2%)

  4,0 mln

  672(7.7%)

  4,1 mln

  684(7.4%)

  6,1 mln

  1,0 tys(12.5%)

  5,4 mln

  908(10.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,3 mln

  574(9.4%)

  4,6 mln

  796(9.7%)

  4,2 mln

  690(9.4%)

  4,4 mln

  733(7.6%)

  4,6 mln

  768(8.8%)

  4,7 mln

  788(8.5%)

  4,4 mln

  738(8.9%)

  4,2 mln

  710(8.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,6 mln

  954(15.6%)

  7,8 mln

  1,3 tys(16.4%)

  2,6 mln

  425(5.8%)

  890,6 tys

  148(1.5%)

  4,2 mln

  698(8%)

  4,9 mln

  810(8.8%)

  5,3 mln

  888(10.7%)

  3,1 mln

  525(6.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  938,6 tys

  161(2.6%)

  778,7 tys

  134(1.6%)

  2,7 mln

  442(6%)

  8,8 mln

  1,5 tys(15.2%)

  4,6 mln

  765(8.8%)

  9,6 mln

  1,6 tys(17.3%)

  1,7 mln

  294(3.6%)

  2,5 mln

  420(4.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  756,0 tys

  130(2.1%)

  2,5 mln

  426(5.2%)

  1,5 mln

  245(3.3%)

  2,0 mln

  340(3.5%)

  4,6 mln

  775(8.9%)

  2,5 mln

  421(4.6%)

  1,3 mln

  227(2.7%)

  1,3 mln

  217(2.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  916,0 tys

  157(2.6%)

  953,6 tys

  164(2%)

  1,2 mln

  205(2.8%)

  1,7 mln

  280(2.9%)

  1,7 mln

  281(3.2%)

  1,7 mln

  280(3%)

  1,4 mln

  237(2.9%)

  1,2 mln

  210(2.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  754,8 tys

  129(2.1%)

  3,8 mln

  659(8.1%)

  2,8 mln

  465(6.3%)

  2,0 mln

  338(3.5%)

  1,7 mln

  281(3.2%)

  1,2 mln

  204(2.2%)

  910,9 tys

  153(1.9%)

  1,1 mln

  185(2.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  500,2 tys

  85,7(1.4%)

  486,5 tys

  83,6(1%)

  506,8 tys

  84,1(1.1%)

  531,8 tys

  88,6(0.9%)

  590,1 tys

  98,8(1.1%)

  614,1 tys

  103(1.1%)

  596,6 tys

  101(1.2%)

  672,8 tys

  113(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,0 mln

  180(2.9%)

  1,2 mln

  200(2.4%)

  3,0 mln

  496(6.8%)

  2,6 mln

  441(4.6%)

  1,7 mln

  280(3.2%)

  2,0 mln

  338(3.7%)

  1,5 mln

  246(3%)

  624,0 tys

  105(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  212,6 tys

  36,4(0.6%)

  312,0 tys

  53,6(0.7%)

  305,5 tys

  50,7(0.7%)

  317,9 tys

  52,9(0.5%)

  334,5 tys

  56,0(0.6%)

  337,3 tys

  56,3(0.6%)

  316,1 tys

  53,3(0.6%)

  307,4 tys

  51,8(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  262,6 tys

  45,0(0.7%)

  298,6 tys

  51,3(0.6%)

  259,2 tys

  43,0(0.6%)

  276,2 tys

  46,0(0.5%)

  200,9 tys

  33,6(0.4%)

  204,9 tys

  34,2(0.4%)

  167,4 tys

  28,2(0.3%)

  301,0 tys

  50,7(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  158,5 tys

  27,2(0.4%)

  175,5 tys

  30,2(0.4%)

  175,2 tys

  29,1(0.4%)

  167,0 tys

  27,8(0.3%)

  163,3 tys

  27,3(0.3%)

  169,1 tys

  28,2(0.3%)

  179,0 tys

  30,2(0.4%)

  145,5 tys

  24,5(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  106,2 tys

  18,2(0.3%)

  109,5 tys

  18,8(0.2%)

  10,6 tys

  1,8(0%)

  5,0 tys

  0,8(0%)

  7,3 tys

  1,2(0%)

  71,3 tys

  11,9(0.1%)

  89,2 tys

  15,0(0.2%)

  84,5 tys

  14,2(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  465,3 tys

  79,7(1.3%)

  396,2 tys

  68,1(0.8%)

  924,3 tys

  153(2.1%)

  4,6 mln

  767(8%)

  823,6 tys

  138(1.6%)

  39,5 tys

  6,6(0.1%)

  9,9 tys

  1,7(0%)

  7,6 tys

  1,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,4 tys

  1,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  13,3 tys

  2,3(0%)

  54,8 tys

  9,4(0.1%)

  17,2 tys

  2,9(0%)

  1,6 tys

  0,3(0%)

  5,1 tys

  0,9(0%)

  48,7 tys

  8,1(0.1%)

  58,1 tys

  9,8(0.1%)

  6,6 tys

  1,1(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  8,2 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  65,1 tys

  11,2(0.2%)

  62,5 tys

  10,7(0.1%)

  67,8 tys

  11,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Karlinie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Karlina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Karlino, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Karlina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  30,8 mln

  3,4 tys(100%)

  42,1 mln

  4,5 tys(100%)

  44,6 mln

  4,7 tys(100%)

  52,3 mln

  5,6 tys(100%)

  47,1 mln

  5,1 tys(100%)

  52,5 mln

  5,6 tys(100%)

  50,6 mln

  5,5 tys(100%)

  52,5 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,6 mln

  1,6 tys(31.1%)

  13,9 mln

  2,4 tys(33.1%)

  14,8 mln

  2,5 tys(33.2%)

  16,3 mln

  2,7 tys(31.1%)

  17,3 mln

  2,9 tys(36.8%)

  18,2 mln

  3,0 tys(34.7%)

  18,4 mln

  3,1 tys(36.4%)

  19,3 mln

  3,2 tys(36.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,4 mln

  758(14.4%)

  4,8 mln

  817(11.3%)

  4,9 mln

  812(11%)

  5,1 mln

  855(9.8%)

  5,3 mln

  894(11.3%)

  5,1 mln

  851(9.7%)

  5,0 mln

  844(9.9%)

  10,7 mln

  1,8 tys(20.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,5 mln

  1,3 tys(24.3%)

  7,3 mln

  1,3 tys(17.3%)

  7,6 mln

  1,3 tys(17.1%)

  7,6 mln

  1,3 tys(14.6%)

  7,8 mln

  1,3 tys(16.5%)

  8,0 mln

  1,3 tys(15.2%)

  8,3 mln

  1,4 tys(16.4%)

  8,5 mln

  1,4 tys(16.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  329(6.2%)

  2,6 mln

  450(6.2%)

  3,5 mln

  587(7.9%)

  2,1 mln

  345(4%)

  2,9 mln

  492(6.2%)

  2,5 mln

  416(4.7%)

  3,7 mln

  628(7.4%)

  4,2 mln

  710(8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  94,4 tys

  16,2(0.3%)

  36,1 tys

  6,2(0.1%)

  1,1 mln

  180(2.4%)

  2,7 mln

  454(5.2%)

  567,9 tys

  95,1(1.2%)

  9,4 mln

  1,6 tys(17.8%)

  1,7 mln

  294(3.5%)

  2,5 mln

  416(4.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  174,2 tys

  29,9(0.6%)

  1,2 mln

  206(2.8%)

  948,3 tys

  157(2.1%)

  3,4 mln

  569(6.5%)

  1,1 mln

  180(2.3%)

  440,5 tys

  73,6(0.8%)

  4,0 mln

  679(8%)

  2,4 mln

  400(4.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,7 mln

  639(12.1%)

  3,4 mln

  593(8.2%)

  600

  0,1(0%)

  1,3 mln

  210(2.4%)

  2,0 mln

  339(4.3%)

  2,4 mln

  407(4.6%)

  2,7 mln

  454(5.3%)

  1,6 mln

  277(3.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  444,2 tys

  76,1(1.4%)

  545,2 tys

  93,7(1.3%)

  604,6 tys

  100(1.4%)

  417,8 tys

  69,6(0.8%)

  769,3 tys

  129(1.6%)

  780,3 tys

  130(1.5%)

  792,9 tys

  134(1.6%)

  792,7 tys

  134(1.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  723,8 tys

  124(2.3%)

  4,2 mln

  717(9.9%)

  2,1 mln

  347(4.7%)

  2,1 mln

  344(4%)

  1,1 mln

  191(2.4%)

  985,8 tys

  165(1.9%)

  570,0 tys

  96,0(1.1%)

  671,5 tys

  113(1.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  480,3 tys

  82,3(1.6%)

  471,9 tys

  81,1(1.1%)

  491,7 tys

  81,6(1.1%)

  507,5 tys

  84,5(1%)

  560,3 tys

  93,8(1.2%)

  592,5 tys

  98,9(1.1%)

  571,6 tys

  96,3(1.1%)

  628,5 tys

  106(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  757,1 tys

  130(2.5%)

  2,5 mln

  438(6.1%)

  6,4 mln

  1,1 tys(14.3%)

  7,6 mln

  1,3 tys(14.6%)

  4,2 mln

  702(8.9%)

  3,3 mln

  547(6.2%)

  3,5 mln

  590(6.9%)

  432,5 tys

  72,9(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  175,8 tys

  30,1(0.6%)

  398,5 tys

  68,5(0.9%)

  572,0 tys

  94,9(1.3%)

  716,4 tys

  119(1.4%)

  318,4 tys

  53,3(0.7%)

  236,3 tys

  39,5(0.5%)

  299,8 tys

  50,5(0.6%)

  387,3 tys

  65,3(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  212,6 tys

  36,4(0.7%)

  233,7 tys

  40,2(0.6%)

  231,9 tys

  38,5(0.5%)

  237,2 tys

  39,5(0.5%)

  222,7 tys

  37,3(0.5%)

  226,4 tys

  37,8(0.4%)

  226,8 tys

  38,2(0.4%)

  216,7 tys

  36,5(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  126,9 tys

  21,8(0.4%)

  182,7 tys

  31,4(0.4%)

  167,2 tys

  27,7(0.4%)

  77,2 tys

  12,9(0.1%)

  98,6 tys

  16,5(0.2%)

  103,7 tys

  17,3(0.2%)

  100,6 tys

  16,9(0.2%)

  93,3 tys

  15,7(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  13,3 tys

  2,3(0%)

  54,8 tys

  9,4(0.1%)

  17,2 tys

  2,9(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  5,1 tys

  0,9(0%)

  48,7 tys

  8,1(0.1%)

  58,1 tys

  9,8(0.1%)

  6,6 tys

  1,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  480,8 tys

  82,4(1.6%)

  120,6 tys

  20,7(0.3%)

  626,9 tys

  104(1.4%)

  1,6 mln

  260(3%)

  1,7 mln

  280(3.6%)

  12,9 tys

  2,1(0%)

  493,8 tys

  83,2(1%)

  6,5 tys

  1,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  6,9 tys

  1,2(0%)

  3,7 tys

  0,6(0%)

  3,7 tys

  0,6(0%)

  6,9 tys

  1,1(0%)

  7,6 tys

  1,3(0%)

  7,6 tys

  1,3(0%)

  6,8 tys

  1,1(0%)

  5,9 tys

  1,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  89,6 tys

  15,4(0.2%)

  548,6 tys

  91,0(1.2%)

  608,6 tys

  101(1.2%)

  1,0 mln

  174(2.2%)

  216,4 tys

  36,1(0.4%)

  55,0 tys

  9,3(0.1%)

  952

  0,2(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Karlino - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 508 mieszkańców Karlina jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 763 kobiet oraz 745 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 16,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,3% mieszkańców Karlina, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 26,5% podstawowym ukończonym. 2,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Karlina mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Karlinie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,0%) oraz zasadnicze zawodowe (18,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,6%) oraz podstawowe ukończone (24,8%).

  16,6% mieszkańców Karlina w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,0% wśród dziewczynek i 17,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 857 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,73 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,6% ludności (26,5% wśród dziewczynek i 26,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 100,75.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 13,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,6% wśród dziewczyn i 13,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 116,52.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,0% mieszkańców (17,3% wśród dziewczyn i 16,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 16 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,2% mieszkańców Karlina w wieku potencjalnej nauki (26,6% kobiet i 25,8% mężczyzn).

 • 10,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  10,6%
  woj. zachodniopomorskie
  17,6%
  Kraj
  17,9%
 • 12,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  29,5%
  woj. zachodniopomorskie
  33,2%
  Kraj
  33,3%
 • 32,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,0%
  woj. zachodniopomorskie
  2,7%
  Kraj
  2,7%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Karlino
  10,9%
  Zachodniopomorskie
  13,3%
  Cała Polska
  12,4%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  16,6%
  woj. zachodniopomorskie
  17,3%
  Cały kraj
  18,1%
 • 15,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  25,3%
  Zachodniopomorskie
  21,9%
  Kraj
  22,9%
 • 18,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Karlino
  5,9%
  Województwo
  5,2%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 26,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  26,5%
  Województwo
  20,3%
  Cały kraj
  19,3%
 • 28,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  2,3%
  Województwo
  1,8%
  Cała Polska
  1,4%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Karlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 857 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  857,0
  woj. zachodniopomorskie
  767,0
  Cały kraj
  811,0
 • 0,73 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Karlino
  0,73
  woj. zachodniopomorskie
  1,08
  Cały kraj
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Karlinie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Karlinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka (Kubuś Puchatek)
  Publiczne
  94 311-77-85
  94 311-77-85
  ul. Moniuszki 8
  78-230 Karlino
  923221
 • Szkoły podstawowe w Karlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,75 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  100,75
  woj. zachodniopomorskie
  93,92
  Polska
  96,62
 • 96,98 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Karlino
  96,98
  Zachodniopomorskie
  88,71
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Karlino) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Karlino) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  23,0
  woj. zachodniopomorskie
  19,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 23 Szkoły podstawowe ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 23
 • 23 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Karlinie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Karlinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty)
  Publiczna
  94 311-74-17
  94 311-74-17
  ul. Traugutta 2
  78-230 Karlino
  1943336
 • Szkoły gimnazjalne w Karlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 116,52 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  116,52
  woj. zachodniopomorskie
  97,90
  Cały kraj
  100,01
 • 105,36 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  105,36
  woj. zachodniopomorskie
  86,35
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Karlino) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Karlino) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Miasto
  22,0
  Zachodniopomorskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Karlinie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Karlinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum w Karlinie (Ludzie Wielkiego Serca i Umysłu)
  Publiczne
  94 311-78-44
  94 311-78-44
  ul. Ks. Brzóski 6
  78-230 Karlino
  12275-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Karlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Karlinie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  16,0
  Województwo
  26,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 16 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 16
 • 17 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 17
 • 14 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 14
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Karlinie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Karlinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Karlinie
  Publiczna
  94 311-78-44
  94 311-78-44
  ul. Ks. Brzóski 6
  78-230 Karlino
  247-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Karlinie
  Publiczne
  94 311-78-44
  94 311-78-44
  ul. Ks. Brzóski 6
  78-230 Karlino
  222-
  Liceum Ogólnokształcące w Karlinie
  Publiczne
  94 311-78-44
  94 311-78-44
  ul. Ks. Brzóski 6
  78-230 Karlino
  113-
 • Edukacyjne grupy wieku w Karlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 16,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Karlino, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Karlino, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Karlino, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Karlino - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Karlinie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Karlinie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Karlinie
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Karlinie: 2 (publiczne: 1, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Karlinie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 60 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 172 (uczestnicy: 27 301)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 271)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 935)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 18 (uczestnicy: 5 458)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 542)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 29 (uczestnicy: 8 269)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 14 (uczestnicy: 6 952)
  • konkursy: 46 (uczestnicy: 1 310)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 958)
  • konferencje: 16 (uczestnicy: 1 288)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 230)
  • warsztaty: 28 (uczestnicy: 1 088)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 160)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 44)
  • taneczne: 1 (członkowie: 52)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 26)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 38)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 10)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 10)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 98)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 16)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 26)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 4)
  • taneczne: 2 (członkowie: 52)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2017 w Karlinie działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 2 064 zwiedzających, co daje 3 467 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2016 w Karlinie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 34 296 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 38 282 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Karlinie działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 211 członków. Zarejestrowano 220 ćwiczących (mężczyźni: 162, kobiety: 58, chłopcy do lat 18: 140, dziewczęta do lat 18: 54). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Karlinie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Karlinie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Karlina znajduje się 13 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Karlinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XV w. (ul. Plac Jana Pawła II 12)dnia 1955-05-25, wykaz dokumentów: 82 z 1955-05-25; 106 z 1956-10-30
  • Miasto z 1385 r.dnia 1956-09-04, wykaz dokumentów: 44 z 1956-09-04
  • Stodoła z XIX w. (ul. Szczecińska 19)dnia 1960-03-19, wykaz dokumentów: 246 z 1960-03-19; 1257 z 1997-10-15
  • Zamek z XIV - XVI (ul. Szczecińska 19)dnia 1960-03-19, wykaz dokumentów: 246 z 1960-03-19; A-428 z 2009-09-28
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Konopnickiej 29)dnia 1965-03-15, wykaz dokumentów: 411 z 1965-03-15; A-473 z 2009-12-07
  • Park z 2. poł. XIX w.dnia 1978-06-26, wykaz dokumentów: 1044 z 1978-06-26; A-448 z 2009-11-23
  • Spichlerz z końca XIX w. (ul. Szczecińska 17)dnia 1983-07-20, wykaz dokumentów: 1181 z 1983-07-20; A-431 z 2009-09-28
  • Kuźnia z XIX w. (ul. Szczecińska 19)dnia 1997-10-15, wykaz dokumentów: 1257 z 1997-10-15; A-474 z 2009-12-07
  • Obora z XIX w. (ul. Szczecińska 19)dnia 1997-10-15, wykaz dokumentów: 1257 z 1997-10-15; A-474 z 2009-12-07
  • Magazyn z XIX w. (ul. Szczecińska 19)dnia 1997-10-15, wykaz dokumentów: 1257 z 1997-10-15; A-474 z 2009-12-07
  • Dwór z XIX w. (ul. Szczecińska 19)dnia 1997-10-15, wykaz dokumentów: 1257 z 1997-10-15; A-474 z 2009-12-07
  • Zespół - folwark z XIX w. (ul. Szczecińska 19)dnia 1997-10-15, wykaz dokumentów: 1257 z 1997-10-15; A-474 z 2009-12-07
  • Willa z przełomu XIX/XX w. (ul. Koszalińska 94)dnia 2004-10-27, wykaz dokumentów: A-181 z 2004-10-27
 • Formy ochrony przyrody w Karlinie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Karlina znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Karlinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Radwi Chocieli i Chotli - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 21861.73 ha
  • Dorzecze Parsęty - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 27710.43 ha

Karlino - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Karlino i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Karlino przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 6droga krajowa nr 6(Goleniów - Glewice - Kikorze - Olchowo - Wojcieszyn - Żabowo - Wyszogóra - Lisowo - Płoty - Wicimice - Pniewo - Skrzydłowo - Czartkowo - Rzesznikowo - Rymań - Leszczyn - Dębica - Słowenkowo - Gościnko - Karwin - Malonowo - Kozia Góra - Karlino - Żelimucha - Biesiekierz - Nowe Bielice - Stare Bielice - Koszalin - Sianów - Pękanino - Niemica - Malechowo - Karwice - Rzyszczewo - Bobrowice - Bobrowiczki - Sławno - Warszkowo - Sycewice - Reblinko - Redzikowo - Sąborze - Mianowice - Domaradz - Nowa Dąbrowa - Żochowo - Poganice - Darżyno - Potęgowo - Chlewnica - Pogorzelice - Leśnice - Lębork - Godętowo - Wielistowo - Bożepole Wielkie - Bożepole Małe - Strzebielino - Kębłowo - Gościcino - Bolszewo - Wejherowo - Reda - Rumia - Gdynia)
  • DW 163droga wojewódzka nr 163(Kołobrzeg - Stramnica - Czernin - Dygowo - Pyszka - Wrzosowo - Łykowo - Brzeźno - Karlino - Redlino - Białogard - Moczyłki - Przegonia - Byszyno - Wygoda - Tychówko - Bolkowo - Buślary - Połczyn-Zdrój - Gaworkowo - Kluczewo - Stare Drawsko - Czaplin Nowy - Czaplinek - Piekary - Broczyno - Machliny - Kosin - Dobrzyca - Golce - Glinki - Kłębowiec - Wałcz)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Karlino przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 404Linia kolejowa nr 404: Szczecinek - Kołobrzeg [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Szczecinek - Szczecinek Chyże - Dalęcino - Przeradz - Iwin - Grzmiąca - Wielanowo - Tychowo - Podborsko - Białogard - Karlino - Daszewo - Wrzosowo - Jazy - Dygowo - Stramnica - Kołobrzeg)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Karlinie istnieje 50 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 4 Marca

  ul. Białogardzka

  ul. Bogusława X

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Chopina

  ul. Cisowa

  ul. Cyprysowa

  ul. Dworcowa

  ul. Jaworskiej

  ul. Jedności

  ul. Jodłowa

  ul. Kolejowa

  ul. Konopnickiej

  ul. Koszalińska

  ul. Kołobrzeska

  ul. Kościuszki

  ul. Krasickiego

  ul. Krótka

  ul. Księdza Brzóski

  ul. Leśna

  ul. Modrzewiowa

  ul. Moniuszki

  ul. Nadbrzeżna

  ul. Niepodległości

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrzei

  ul. Parkowa

  ul. Pełki

  ul. Plac Jana Pawła II

  ul. Prusa

  ul. Przyjaźni

  ul. Sawickiej

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Spichrzowa

  ul. Spokojna

  ul. Stroma

  ul. Szczecińska

  ul. Szymanowskiego

  ul. Słoneczna

  ul. Traugutta

  ul. Waryńskiego

  ul. Wigury

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wolgast

  ul. Wolności

  ul. Wyzwolenia

  ul. Zwycięstwa

  ul. Świerkowa

  ul. Żwirki