Ryglice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, zarobki, wynagrodzenie, tabele)

Ryglice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Ryglice to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu tarnowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Ryglice.
 • 2 849 Liczba mieszkańców
 • 25,2 km² Powierzchnia
 • 113,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 2001 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 14 Numer kierunkowy
 • KTA Tablice rejestracyjne
 • Teresa Połoska Burmistrz miasta
Ryglice na mapie
Identyfikatory
 • 21.137649.8788 Współrzędne GPS
 • 1216064 TERYT (TERC)
 • 0829098 SIMC
Herb miasta Ryglice
Ryglice herb
Flaga miasta Ryglice
Ryglice flaga

Ryglice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
33-160Poczta Ryglice
33-160Skrytki Pocztowe Poczta Ryglice

Ryglice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Ryglicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Ryglicach
(14) 644-36-35
(14) 654-10-54
Rynek 9
33-160 Ryglice
ZUS Oddział w Tarnowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kościuszki 32
33-100 Tarnów

Ryglice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Ryglice jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 849, z czego 49,8% stanowią kobiety, a 50,2% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 2,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,0 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2016 roku 16 małżeństw, co odpowiada 5,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  32,8% mieszkańców Ryglic jest stanu wolnego, 56,7% żyje w małżeństwie, 1,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Ryglice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -9. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,2 na 1000 mieszkańców Ryglic. W 2016 roku urodziło się 27 dzieci, w tym 44,4% dziewczynek i 55,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 258 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,16 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 47,2% zgonów w Ryglicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,0% zgonów w Ryglicach były nowotwory, a 4,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Ryglic przypada 12.68 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 22 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 25 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Ryglic -3. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 4 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -3.

  62,4% mieszkańców Ryglic jest w wieku produkcyjnym, 20,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Ryglic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 849 Liczba mieszkańców
 • 1 419 Kobiety
 • 1 430 Mężczyźni
 • 49,8%
  50,2%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 101 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Ryglicach w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Ryglicach w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Ryglicach w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Ryglic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 39,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  39,0 lat
  Województwo
  40,3 lat
  Kraj
  41,2 lat
 • 40,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Ryglice, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Ryglic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Ryglice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Ryglice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Ryglice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,8% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  32,8%
  Województwo
  30,6%
  Cała Polska
  28,8%
 • 26,9% Kobiety
  (Panny)
 • 39,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,7% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  56,7%
  woj. małopolskie
  56,8%
  Cała Polska
  55,8%
 • 56,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,5%
  Województwo
  8,9%
  Cała Polska
  9,6%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Ryglice
  1,5%
  Małopolskie
  3,4%
  Polska
  5,0%
 • 1,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Ryglice
  0,4%
  Województwo
  0,4%
  Kraj
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Ryglicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Ryglicach w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  5,6
  Małopolskie
  5,3
  Cały kraj
  5,0
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Miasto
  1,1
  woj. małopolskie
  1,4
  Polska
  1,7
 • 16 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Ryglicach w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Ryglicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -9 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,2 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -3,2
  Małopolskie
  1,7
  Cały kraj
  -0,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Ryglicach w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Ryglicach w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Ryglicach w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Ryglicach w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 27 Urodzenia żywe
 • 12 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,4%
  55,6%
 • 9,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  9,5
  Małopolskie
  10,8
  Cały kraj
  10,0
 • 39,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  39,2
  woj. małopolskie
  43,8
  Cała Polska
  41,7
 • 5.46 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5.46
 • 38.61 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38.61
 • 94.58 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94.58
 • 76.54 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76.54
 • 33.79 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33.79
 • 9.28 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9.28
 • 0.15 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.15
 • 3 258 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 193 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 317 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 258 g
  woj. małopolskie
  3 324 g
  Kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 102 Waga 4000g - 4499g
 • 102
 • 534 Waga 3500g - 3999g
 • 534
 • 790 Waga 3000g - 3499g
 • 790
 • 408 Waga 2500g - 2999g
 • 408
 • 83 Waga 2000g - 2499g
 • 83
 • 28 Waga 1500g - 1999g
 • 28
 • 14 Waga 1000g - 1499g
 • 14
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Ryglice
  1,29
  woj. małopolskie
  1,40
  Cały kraj
  1,36
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,62
  woj. małopolskie
  0,68
  Kraj
  0,66
 • 1,16 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Ryglice
  1,16
  woj. małopolskie
  1,18
  Cały kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w Ryglicach w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 36 Zgony
 • 16 Kobiety
  (Zgony)
 • 20 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,4%
  55,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,7
  woj. małopolskie
  9,1
  Cały kraj
  10,1
 • 86,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  86,0
  woj. małopolskie
  84,5
  Polska
  101,5
 • 2,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Ryglice
  2,5
  woj. małopolskie
  3,4
  Cały kraj
  4,0
 • 2,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,1
  woj. małopolskie
  2,5
  Cały kraj
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,2
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tarnowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  48,0%
  Małopolskie
  50,2%
  Kraj
  45,7%
 • 27,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  27,8%
  Małopolskie
  28,1%
  Cały kraj
  26,7%
 • 4,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  4,8%
  woj. małopolskie
  4,6%
  Cała Polska
  6,1%
 • 5,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  5,3
  Cała Polska
  5,9
 • 72,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  72,9
  Polska
  74,3
 • 238,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  238,8
  Województwo
  261,6
  Cały kraj
  274,3
 • 248,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  248,4
  Kraj
  261,6
 • 413,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 438,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 387,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Ryglice
  413,2
  Województwo
  467,3
  Cały kraj
  469,0
 • 55,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 21,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 87,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  55,0
  Małopolskie
  72,0
  Cały kraj
  87,7
 • 24,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  24,8
  Małopolskie
  31,1
  Cały kraj
  31,8
 • 6,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Ryglice
  6,9
  Województwo
  7,3
  Kraj
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,9%
  Województwo
  0,8%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 22 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 25 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -6 Saldo migracji
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -3 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Saldo migracji zagranicznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Ryglicach w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Ryglicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Ryglice, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ryglice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Ryglicach oddano do użytku 13 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,56 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Ryglicach to 5,92 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w Ryglicach to 133,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Ryglicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 13 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 4,56 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Ryglice
  4,56
  Małopolskie
  5,14
  Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2001-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 13 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 77 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,92 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  5,92
  Małopolskie
  3,93
  Cała Polska
  3,96
 • 27,03 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  27,03
  Małopolskie
  20,17
  Cała Polska
  16,85
 • 1 729 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 133,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  133,0 m2
  woj. małopolskie
  95,3 m2
  Cały kraj
  94,5 m2
 • 0,61 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  0,61 m2
  Małopolskie
  0,49 m2
  Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2001-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ryglice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W Ryglicach na 1000 mieszkańców pracuje 100 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 69,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 30,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Ryglicach wynosiło w 2016 roku 35,7% (51,0% wśród kobiet i 22,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ryglicach wynosi 3 155,92 PLN, co odpowiada 73.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Ryglic 274 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 92 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -182.

  60,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Ryglic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 14,5% w przemyśle i budownictwie, a 10,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Ryglicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  100,0
  woj. małopolskie
  231,0
  Kraj
  240,0
 • 35,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 51,0% Kobiety
 • 22,4% Mężczyźni
 • Ryglice
  35,7%
  Małopolskie
  6,7%
  Cały kraj
  8,3%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Ryglicach w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Ryglicach w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Ryglicach w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ryglicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 156 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Ryglice
  3 156 PLN
  Województwo
  4 078 PLN
  Kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Ryglicach w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Ryglicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 274 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 92 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -182 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,34 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Ryglicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 60,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 61,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 59,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 14,5% Przemysł i budownictwo
 • 7,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 22,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,3% Pozostałe
 • 20,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Ryglicach w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Ryglicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 285 Pracujący ogółem
 • 198 Kobiety
 • 87 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Ryglicach w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 20,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,4% W wieku produkcyjnym
 • 58,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Ryglice, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 60,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  60,2
  Małopolskie
  61,3
  Kraj
  61,7
 • 28,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  28,2
  woj. małopolskie
  30,8
  Cały kraj
  32,7
 • 87,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Ryglice
  87,9
  Województwo
  101,0
  Cały kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 64,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Ryglice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Ryglicach stwierdzono szacunkowo 30 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,39 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Ryglicach wynosi 83,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Ryglic najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,07 (wykrywalność 77%) oraz przeciwko mieniu - 3,37 (wykrywalność 60%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,74 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,56 (80%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Ryglicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Ryglic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Ryglice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 30
 • 17 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 17
 • 4 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 4
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 10 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 10
 • 10,39 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Ryglice
  10,39
  woj. małopolskie
  21,50
  Polska
  19,48
 • 6,07 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Ryglice
  6,07
  woj. małopolskie
  13,15
  Polska
  12,76
 • 1,56 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Ryglice
  1,56
  woj. małopolskie
  5,84
  Kraj
  3,91
 • 1,74 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,74
  Małopolskie
  1,59
  Polska
  1,91
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,26
  Małopolskie
  0,36
  Cały kraj
  0,47
 • 3,37 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,37
  Małopolskie
  9,33
  Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Ryglice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  83%
  woj. małopolskie
  73%
  Cała Polska
  67%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  77%
  woj. małopolskie
  61%
  Polska
  55%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  81%
  woj. małopolskie
  88%
  Kraj
  83%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. małopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Ryglice
  87%
  woj. małopolskie
  78%
  Cała Polska
  83%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  60%
  Województwo
  49%
  Cały kraj
  46%

Ryglice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Suma wydatków z budżetu Ryglic wyniosła w 2015 roku 36,5 mln złotych, co daje 3,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 1.8% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu Ryglic - 45.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (16.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,7 mln złotych, czyli 12,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Ryglic wyniosła w 2015 roku 37,8 mln złotych, co daje 3,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.2% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (52.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14.7%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (13%). W budżecie Ryglic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 302 złotych na mieszkańca (9,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 0,8 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 5,0%.
 • Wydatki budżetu w Ryglicach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Ryglic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Ryglice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Ryglic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,9 mln

  2,5 tys(100%)

  29,1 mln

  2,5 tys(100%)

  40,7 mln

  3,5 tys(100%)

  35,6 mln

  3,0 tys(100%)

  38,6 mln

  3,3 tys(100%)

  37,7 mln

  3,2 tys(100%)

  37,2 mln

  3,2 tys(100%)

  36,5 mln

  3,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,7 mln

  4,9 tys(47.3%)

  12,9 mln

  4,6 tys(44.3%)

  16,1 mln

  5,8 tys(39.5%)

  14,3 mln

  5,0 tys(40.2%)

  15,6 mln

  5,4 tys(40.5%)

  17,8 mln

  6,2 tys(47.1%)

  16,9 mln

  5,9 tys(45.6%)

  16,7 mln

  5,8 tys(45.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,3 mln

  1,9 tys(18.5%)

  5,8 mln

  2,1 tys(19.9%)

  7,4 mln

  2,6 tys(18.2%)

  6,9 mln

  2,4 tys(19.5%)

  6,3 mln

  2,2 tys(16.4%)

  6,2 mln

  2,2 tys(16.6%)

  6,1 mln

  2,1 tys(16.3%)

  6,1 mln

  2,1 tys(16.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,3 mln

  818(7.9%)

  2,4 mln

  863(8.3%)

  2,6 mln

  920(6.3%)

  2,9 mln

  1,0 tys(8.3%)

  2,9 mln

  1,0 tys(7.6%)

  3,3 mln

  1,2 tys(8.8%)

  3,2 mln

  1,1 tys(8.5%)

  3,5 mln

  1,2 tys(9.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  998,2 tys

  356(3.4%)

  2,0 mln

  698(6.7%)

  4,2 mln

  1,5 tys(10.4%)

  1,8 mln

  639(5.2%)

  1,4 mln

  488(3.6%)

  1,6 mln

  555(4.2%)

  3,4 mln

  1,2 tys(9.1%)

  2,7 mln

  950(7.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  573,7 tys

  205(2%)

  185,7 tys

  66,2(0.6%)

  235,6 tys

  84,2(0.6%)

  372,6 tys

  129(1%)

  526,1 tys

  183(1.4%)

  523,6 tys

  182(1.4%)

  606,5 tys

  211(1.6%)

  2,5 mln

  884(6.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,8 mln

  1,0 tys(9.8%)

  2,7 mln

  980(9.5%)

  4,7 mln

  1,7 tys(11.6%)

  5,1 mln

  1,8 tys(14.3%)

  5,3 mln

  1,8 tys(13.7%)

  1,9 mln

  673(5.1%)

  2,5 mln

  861(6.6%)

  1,3 mln

  439(3.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  691,0 tys

  247(2.4%)

  710,0 tys

  253(2.4%)

  1,0 mln

  370(2.5%)

  1,1 mln

  396(3.2%)

  1,3 mln

  439(3.3%)

  824,5 tys

  286(2.2%)

  1,0 mln

  356(2.7%)

  838,4 tys

  294(2.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  42,7 tys

  15,2(0.1%)

  101,3 tys

  36,1(0.3%)

  154,1 tys

  55,1(0.4%)

  1,0 mln

  349(2.8%)

  899,0 tys

  312(2.3%)

  241,3 tys

  83,8(0.6%)

  143,7 tys

  50,1(0.4%)

  568,3 tys

  199(1.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  464,0 tys

  166(1.6%)

  411,8 tys

  147(1.4%)

  551,2 tys

  197(1.4%)

  388,9 tys

  135(1.1%)

  393,3 tys

  137(1%)

  465,6 tys

  162(1.2%)

  563,1 tys

  196(1.5%)

  543,3 tys

  191(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  293,3 tys

  105(1%)

  313,3 tys

  112(1.1%)

  410,4 tys

  147(1%)

  565,2 tys

  196(1.6%)

  740,7 tys

  257(1.9%)

  551,9 tys

  192(1.5%)

  648,2 tys

  226(1.7%)

  538,3 tys

  189(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  862,5 tys

  308(3%)

  593,3 tys

  212(2%)

  807,3 tys

  289(2%)

  183,4 tys

  63,7(0.5%)

  804,5 tys

  279(2.1%)

  2,4 mln

  839(6.4%)

  553,0 tys

  193(1.5%)

  320,8 tys

  113(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  501,6 tys

  179(1.7%)

  587,1 tys

  209(2%)

  1,1 mln

  377(2.6%)

  409,2 tys

  142(1.2%)

  445,9 tys

  155(1.2%)

  919,9 tys

  319(2.4%)

  839,2 tys

  292(2.3%)

  310,1 tys

  109(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  166,4 tys

  59,4(0.6%)

  175,5 tys

  62,6(0.6%)

  1,2 mln

  430(3%)

  196,1 tys

  68,1(0.6%)

  1,7 mln

  584(4.3%)

  637,4 tys

  221(1.7%)

  323,1 tys

  113(0.9%)

  178,2 tys

  62,5(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  76,0 tys

  26,4(0.2%)

  81,1 tys

  28,2(0.2%)

  82,5 tys

  28,7(0.2%)

  137,4 tys

  48,2(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  52,7 tys

  18,8(0.2%)

  51,5 tys

  18,4(0.2%)

  68,3 tys

  24,4(0.2%)

  32,7 tys

  11,4(0.1%)

  77,1 tys

  26,8(0.2%)

  99,9 tys

  34,7(0.3%)

  77,2 tys

  26,9(0.2%)

  97,4 tys

  34,2(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  2,1 tys

  0,8(0%)

  17,3 tys

  6,2(0.1%)

  49,4 tys

  17,6(0.1%)

  19,9 tys

  6,9(0.1%)

  2,4 tys

  0,8(0%)

  2,4 tys

  0,8(0%)

  103,3 tys

  36,0(0.3%)

  95,5 tys

  33,5(0.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  72,7 tys

  25,5(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  84,6 tys

  30,2(0.3%)

  79,6 tys

  28,4(0.3%)

  62,9 tys

  22,5(0.2%)

  104,7 tys

  36,3(0.3%)

  148,3 tys

  51,5(0.4%)

  91,4 tys

  31,7(0.2%)

  60,1 tys

  21,0(0.2%)

  71,9 tys

  25,2(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,1 tys

  0,4(0%)

  200

  0,1(0%)

  251

  0,1(0%)

  770

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  720

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,6 tys

  2,7(0%)

  125,8 tys

  43,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  51,0 tys

  18,2(0.2%)

  56,4 tys

  20,1(0.2%)

  51,9 tys

  18,5(0.1%)

  55,7 tys

  19,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Ryglicach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Ryglic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Ryglice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Ryglic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,5 mln

  2,3 tys(100%)

  28,7 mln

  2,5 tys(100%)

  36,6 mln

  3,1 tys(100%)

  35,7 mln

  3,1 tys(100%)

  36,6 mln

  3,1 tys(100%)

  35,2 mln

  3,0 tys(100%)

  35,3 mln

  3,0 tys(100%)

  37,8 mln

  3,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  15,6 mln

  5,6 tys(58.9%)

  17,5 mln

  6,2 tys(60.9%)

  19,0 mln

  6,8 tys(51.9%)

  19,1 mln

  6,6 tys(53.6%)

  19,8 mln

  6,9 tys(54.1%)

  20,3 mln

  7,0 tys(57.6%)

  19,5 mln

  6,8 tys(55.1%)

  19,8 mln

  6,9 tys(52.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,7 mln

  1,3 tys(14.1%)

  3,5 mln

  1,2 tys(12.2%)

  3,4 mln

  1,2 tys(9.2%)

  3,9 mln

  1,4 tys(10.9%)

  4,5 mln

  1,6 tys(12.4%)

  5,2 mln

  1,8 tys(14.7%)

  5,3 mln

  1,8 tys(14.9%)

  5,6 mln

  2,0 tys(14.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,8 mln

  1,7 tys(18.1%)

  5,1 mln

  1,8 tys(17.7%)

  6,6 mln

  2,4 tys(18.1%)

  6,1 mln

  2,1 tys(17.1%)

  5,3 mln

  1,9 tys(14.6%)

  5,2 mln

  1,8 tys(14.6%)

  5,0 mln

  1,8 tys(14.2%)

  4,9 mln

  1,7 tys(13%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,7 tys

  2,4(0%)

  39,8 tys

  14,2(0.1%)

  12,3 tys

  4,4(0%)

  1,4 mln

  490(3.9%)

  30,1 tys

  10,4(0.1%)

  144,0 tys

  50,0(0.4%)

  1,1 mln

  387(3.1%)

  1,7 mln

  605(4.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  527,1 tys

  188(2%)

  669,1 tys

  239(2.3%)

  3,3 mln

  1,2 tys(8.9%)

  868,2 tys

  301(2.4%)

  988,9 tys

  343(2.7%)

  1,2 mln

  409(3.3%)

  2,1 mln

  732(5.9%)

  1,6 mln

  574(4.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  151,6 tys

  54,1(0.6%)

  170,5 tys

  60,8(0.6%)

  187,6 tys

  67,1(0.5%)

  250,3 tys

  86,9(0.7%)

  307,2 tys

  107(0.8%)

  331,9 tys

  115(0.9%)

  333,8 tys

  116(0.9%)

  1,5 mln

  536(4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  526,3 tys

  188(2%)

  58,0 tys

  20,7(0.2%)

  222,9 tys

  79,7(0.6%)

  157,4 tys

  54,6(0.4%)

  345,6 tys

  120(0.9%)

  437,8 tys

  152(1.2%)

  488,2 tys

  170(1.4%)

  1,3 mln

  439(3.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  742,8 tys

  265(2.8%)

  1,1 mln

  385(3.8%)

  2,4 mln

  859(6.6%)

  2,5 mln

  854(6.9%)

  3,1 mln

  1,1 tys(8.6%)

  893,6 tys

  310(2.5%)

  817,7 tys

  285(2.3%)

  447,5 tys

  157(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  134,8 tys

  48,1(0.5%)

  233,0 tys

  83,1(0.8%)

  126,8 tys

  45,3(0.3%)

  130,9 tys

  45,4(0.4%)

  123,3 tys

  42,8(0.3%)

  600,8 tys

  209(1.7%)

  116,5 tys

  40,6(0.3%)

  281,9 tys

  98,9(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  229,3 tys

  81,8(0.9%)

  208,2 tys

  74,2(0.7%)

  312,6 tys

  112(0.9%)

  198,3 tys

  68,8(0.6%)

  174,1 tys

  60,4(0.5%)

  197,4 tys

  68,5(0.6%)

  223,6 tys

  77,9(0.6%)

  194,4 tys

  68,2(0.5%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  2,1 tys

  0,8(0%)

  17,3 tys

  6,2(0.1%)

  49,4 tys

  17,6(0.1%)

  19,9 tys

  6,9(0.1%)

  2,4 tys

  0,8(0%)

  2,4 tys

  0,8(0%)

  103,3 tys

  36,0(0.3%)

  95,5 tys

  33,5(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  58,2 tys

  20,2(0.2%)

  66,5 tys

  23,1(0.2%)

  63,8 tys

  22,2(0.2%)

  83,7 tys

  29,4(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  36,3 tys

  13,0(0.1%)

  88,8 tys

  31,7(0.3%)

  130,6 tys

  46,7(0.4%)

  1,0 mln

  348(2.8%)

  744,9 tys

  259(2%)

  209,9 tys

  72,9(0.6%)

  108,8 tys

  37,9(0.3%)

  73,5 tys

  25,8(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,8 tys

  24,8(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  142,0 tys

  50,8(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  298,9 tys

  104(0.8%)

  5,1 tys

  1,8(0%)

  68,2 tys

  23,9(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1 000

  0,4(0%)

  12,2 tys

  4,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,3 tys

  2,2(0%)

  28,0 tys

  9,7(0.1%)

  48,0 tys

  16,7(0.1%)

  38,4 tys

  13,4(0.1%)

  41,2 tys

  14,5(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 tys

  1,2(0%)

  51,6 tys

  18,4(0.2%)

  296,5 tys

  106(0.8%)

  43,7 tys

  15,2(0.1%)

  20,0 tys

  6,9(0.1%)

  16,4 tys

  5,7(0%)

  17,0 tys

  5,9(0%)

  39,3 tys

  13,8(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  7,6 tys

  2,7(0%)

  11,2 tys

  4,0(0%)

  461,7 tys

  165(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  964,6 tys

  335(2.6%)

  174,9 tys

  60,7(0.5%)

  55,8 tys

  19,4(0.2%)

  24,0 tys

  8,4(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  445

  0,2(0%)

  732

  0,3(0%)

  549

  0,2(0%)

  854

  0,3(0%)

  915

  0,3(0%)

  854

  0,3(0%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  447

  0,2(0%)

  351

  0,1(0%)

  920

  0,3(0%)

  1,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  963

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,1 tys

  0,4(0%)

  200

  0,1(0%)

  250

  0,1(0%)

  770

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  720

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Ryglice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 791 mieszkańców Ryglic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 370 kobiet oraz 421 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,8% wykształcenie policealne, 11,5% średnie ogólnokształcące, a 14,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,1% mieszkańców Ryglic, gimnazjalnym 6,6%, natomiast 22,5% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Ryglic mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Ryglicach największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,0%) oraz zasadnicze zawodowe (22,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,6%) oraz podstawowe ukończone (19,9%).

  14,9% mieszkańców Ryglic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,1% wśród dziewczynek i 15,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 939 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,68 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,8% ludności (24,6% wśród dziewczynek i 24,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,66.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 13,7% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (14,9% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 174,26.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 21,1% mieszkańców (20,5% wśród dziewczyn i 21,6% wśród chłopaków). 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,5% mieszkańców Ryglic w wieku potencjalnej nauki (25,9% kobiet i 25,2% mężczyzn).

 • 10,0% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  10,0%
  Województwo
  18,2%
  Cała Polska
  17,9%
 • 12,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  28,2%
  Województwo
  33,0%
  Cała Polska
  33,3%
 • 31,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,8% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  1,8%
  woj. małopolskie
  2,6%
  Cały kraj
  2,7%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 0,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,5%
  Małopolskie
  12,6%
  Cały kraj
  12,4%
 • 15,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  14,9%
  Małopolskie
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  31,1%
  Małopolskie
  24,2%
  Polska
  22,9%
 • 22,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Ryglice
  6,6%
  woj. małopolskie
  5,3%
  Cały kraj
  5,2%
 • 6,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  22,5%
  Małopolskie
  18,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 25,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,6%
  woj. małopolskie
  1,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Ryglicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 939 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  939,0
  woj. małopolskie
  841,0
  Kraj
  842,0
 • 0,68 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Ryglice
  0,68
  woj. małopolskie
  1,11
  Cały kraj
  1,12
 •  
 • 12,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 12,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 10,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Ryglicach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ryglicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole
  Publiczne
  14 654-10-60
  14 654-10-60
  ul. 11 Listopada 8
  33-160 Ryglice
  49211
 • Szkoły podstawowe w Ryglicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 88,66 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Ryglice
  88,66
  Małopolskie
  88,87
  Polska
  90,94
 • 88,24 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  88,24
  woj. małopolskie
  88,42
  Cała Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ryglice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ryglice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Ryglice
  18,0
  woj. małopolskie
  18,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 •  
 • 72,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 53,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Ryglicach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ryglicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Ryglicach (Kardynał Stefana Wyszyński)
  Publiczna
  14 654-11-00
  14 654-10-18
  ul. Tarnowska 29
  33-160 Ryglice
  1119927
 • Szkoły gimnazjalne w Ryglicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 174,26 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Ryglice
  174,26
  Województwo
  97,29
  Polska
  98,90
 • 168,32 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  168,32
  woj. małopolskie
  93,62
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Ryglice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Ryglice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Miasto
  22,0
  woj. małopolskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 •  
 • 38,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 28,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Ryglicach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ryglicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Gimnazjum nr 1 w Ryglicach (im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ryglicach)
  Publiczne
  14 654-17-49
  14 654-02-46
  ul. Tarnowska 25
  33-160 Ryglice
  818523
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Ryglicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Ryglicach w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Miasto
  24,0
  Małopolskie
  23,0
  Polska
  23,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 12,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 8,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Ryglice
  21,0
  woj. małopolskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 21 Szkoły policealne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 21
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Ryglicach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ryglicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum (im prof.Czesława Majorka w Ryglicach)
  Publiczne
  14 654-10-08
  14 654-10-08
  ul. Tarnowska 23
  33-160 Ryglice
  6144-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa-wielozawodowa (im.prof.Czesława Majorka)
  Publiczna
  14 654-10-08
  14 654-10-08
  ul. Tarnowska 23
  33-160 Ryglice
  390-
  Szkoła Policealna (im.prof. Czesława Majorka)
  Publiczna
  14 654-10-08
  14 654-10-08
  ul. Tarnowska 23
  33-160 Ryglice
  243-
  Liceum Uzupełniające ogólnokształcące (im.prof.Czesława Majorka)
  Publiczne
  14 654-10-08
  14 654-10-08
  ul. Tarnowska 23
  33-160 Ryglice
  ---
  Szkola Policealna (im.prof.Czesława Majorka)
  Publiczna
  14 654-10-08
  14 654-10-08
  ul. Tarnowska 23
  33-160 Ryglice
  ---
  Liceum ogólnokształcące (im.prof.Czesława Majorka)
  Publiczne
  14 654-10-08
  14 654-10-08
  ul. Tarnowska 23
  33-160 Ryglice
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Ryglicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 14,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 21,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Ryglice, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Ryglice, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Ryglice, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ryglice - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Zabytki w Ryglicach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Ryglic znajduje się 11 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Ryglicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pałac z 1. poł. XIX w. (ul. Tarnowska 23)dnia 1969-03-27, wykaz dokumentów: A-123 z 1969-03-27
  • Park z 1. poł. XIX w.dnia 1969-03-27, wykaz dokumentów: A-123 z 1969-03-27
  • Dwór z pocz. XIX w.dnia 1978-07-15, wykaz dokumentów: A-160 z 1978-07-15
  • Obora z pocz. XIX w.dnia 1978-07-15, wykaz dokumentów: A-160 z 1978-07-15
  • Zespół - dwór z pocz. XIX w. (ul. Rolnicza 70)dnia 1978-07-15, wykaz dokumentów: A-160 z 1978-07-15
  • Park z pocz. XIX w.dnia 1978-07-15, wykaz dokumentów: A-160 z 1978-07-15
  • Spichlerz z 1757 r.dnia 1978-07-15, wykaz dokumentów: A-161 z 1978-07-15
  • Cmentarz I wojna światowa z 1915 - 1916dnia 2006-01-11, wykaz dokumentów: A-38/M z 2006-01-11
  • Kościół z 1928 - 1940dnia 2011-03-23, wykaz dokumentów: A-1252/M z 2011-03-23
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 2011-03-23, wykaz dokumentów: A-1252/M z 2011-03-23
  • Figura z 1898 r.dnia 2011-03-23, wykaz dokumentów: A-1252/M z 2011-03-23
 • Formy ochrony przyrody w Ryglicach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Ryglic znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Ryglicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park Krajobrazowy Pasma BrzankiData ustanowienia: 1995-11-16, Opis granicy: Przebieg granicy na terenie województwa podkarpackiego: 1. Ilekroć w opisie granicy jest mowa o „punkcie Nr...” należy przez to rozumieć punkt załamania granicy o współrzędnych wykazanych w załączniku nr 3. 2. Począwszy od północy granica Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki rozpoczyna się w miejscu przecięcia się granicy administracyjnej między województwami: małopolskim i podkarpackim z drogą powiatową Ryglice - Jodłowa – Jasło (punkt Nr 1) i biegnie linią ciągłą kolejnymi opisanymi niżej odcinkami: 1) w kierunku wschodnim w następnie południowo - wschodnim wzdłuż południowego skraju ww. powiatowej do wschodniej granicy administracyjnej Gminy Jodłowa (punkt Nr 281) 2) w kierunku południowym a następnie zachodnim i północnym wschodnią południową i zachodnią granic administracyjną Gminy Jodłowa do miejsca przecięcia się granicy administracyjnej gminy Jodłowa z drogą powiatową Ryglice - Jodłowa – Jasło skąd rozpoczęto opis granicy z zastrzeżeniem pkt.3. 3. W przypadku rozbieżności między przebiegiem granicy Parku wyznaczonym punktami jej załamania pomiędzy punktem Nr 281 punktem Nr 1135 i punktem Nr 1 a faktycznym przebiegiem wschodniej południowej i zachodniej granicy administracyjnej Gminy Jodłowa za prawidłowy przebieg granicy Parku należy uznać granicę administracyjną Gminy Jodłowa. Przebieg granicy na terenie województwa małopolskiego: Granica północna Parku w województwie małopolskim przebiega od punktu przecięcia się granicy administracyjnej województwa małopolskiego z drogą powiatową nr 1385K w Kowalowej i biegnie nią w kierunku zachodnim przez Joniny Ryglice Uniszową i Bistuszową. W miejscu przecięcia drogi przez granicę miasta Tuchów zmienia kierunek podążając wzdłuż tej granicy w kierunku południowym a następnie w kierunku zachodnim. W miejscu gdzie granica miasta Tuchowa odbija na północ granica Parku przechodzi na drogę lokalną którą dociera do drogi powiatowej nr 1386K. Drogą tą biegnie na północny- zachód w kierunku Tuchowa i przecinając rzekę Biała dochodzi do wschodniej strony linii kolejowej Tarnów -Krynica. Granica zachodnia w całej swej długości przebiega wzdłuż wschodniej strony linii kolejowej Tarnów -Krynica w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 980. Stąd jako granica południowa Parku biegnie w kierunku południowo - wschodnim drogą wojewódzką nr 980 dochodząc do styku z drogą lokalną prowadzącą do przysiółka Cisie w Rzepienniku Marciszewskim. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni drogą lokalną nr 200033K dochodzi do przysiółka Cisie po czym skręca na południowy - wschód biegnąc dalej drogą lokalną. Drogą tą prowadzącą wododziałem przebiega przez przysiółek Granice w Rzepienniku Strzyżewskim i dochodzi do przysiółka Księży Las w tej samej wsi gdzie skręca na północny-wschód i drogą lokalną przez przysiółek Maliniec we wsi Jodłówka Tuchowska dochodzi do przysiółka Krawiecka. W przysiółku tym na skrzyżowaniu dróg lokalnych granica Parku skręca na wschód i dochodzi do drogi powiatowej nr 1387K. Drogą tą biegnie w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą Rzepiennik Suchy -Olszyny w miejscowości Olszyny gdzie skręca na drogę lokalną w kierunku północnym do przysiółka Mościska we wsi Olszyny. Od Mościsk granica biegnie grzbietem wzniesienia drogą polną w kierunku południowo-wschodnim do drogi powiatowej 1357K. Następnie skręca na północ i biegnie tą drogą w kierunku Żurowej potem zmieniając kierunek na wschodni grzbietem wzniesienia dochodzi do drogi lokalnej Ołpiny - Swoszowa. Po przecięciu tej drogi dalej grzbietem wzniesienia dociera do drogi powiatowej nr 1384K. Następnie tą drogą dociera do skrzyżowania w Szerzynach gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim biegnąc drogą powiatową nr 1412K przez przysiółek Maślaki dociera do Czermnej. Tam zmienia kierunek na południowy i dalej drogami powiatowymi nr 1411K i 1382K granica Parku dociera do granicy województwa małopolskiego. Granicę wschodnią Parku stanowi granica województwa małopolskiego. Na południu biegnie od przecięcia się granicy województwa z drogą powiatową nr 1382K do przecięcia się z drogą powiatową nr 1385K na północy., Powierzchnia: 15427.28 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar ten wyróżnia się znacznie zróżnicowaną rzeźbą terenu> Dominują tu żyzne lasy bukowe tworzące podgórską formę buczyny karpackiej oraz grądy. Charakterystyczne jest również występowanie wielu gatunków roślin kserotermicznych. Obszar bogaty jest w zabytki kultury materialnej. O wartościach turystycznych świadczy bogata sieć szlaków turystycznych., Data ustanowienia: 1996-01-01, Powierzchnia: 50991.0 ha
  • Biała Tarnowska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 957.46 ha
  • Ostoja w Paśmie Brzanki - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 788.9 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1968-05-08, Opis granicy: po lewej stronie wejścia do parku podworskiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-09-19, Opis granicy: przy drodze do przysiółka Galia

Ryglice - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Ryglice i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Ryglice nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 977droga wojewódzka nr 977(Tarnów - Tarnowiec - Nowodworze - Poręba Radlna - Zabłędza - Tuchów - Dąbrówka Tuchowska - Siedliska - Chojnik - Gromnik - Bogonowice - Ciężkowice - Zborowice - Sędziszowa - Siedliska - Górki - Łużna - Moszczenica - Stróżówka - Gorlice - Siary - Sękowa - Ropica Górna - Małastów - Gładyszów - Zdynia - Konieczna - granica (Słowacja))
  • DW 980droga wojewódzka nr 980(Jurków - Równia - Biskupice Malsztyńskie - Domosławice - Faliszowice - Zakliczyn - Faściszowa - Siemiechów - Gromnik - Rzepiennik Marciszewski - Rzepiennik Strzyżewski - Rzepiennik Biskupi - Rzepiennik Suchy - Rożnowice - Racławice - Binarowa - Biecz)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Ryglice nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 96Linia kolejowa nr 96: Tarnów - Leluchów [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Tarnów - Tarnów Filia - Tarnów Południowy - Kłokowa - Łowczówek Pleśna - Łowczów - Tuchów - Lubaszowa - Siedliska koło Tuchowa - Chojnik - Gromnik - Bogoniowice Ciężkowice - Pławna - Bobowa - Bobowa Miasto - Jankowa - Wilczyska - Stróże - Grybów - Biała Wyżna - Ptaszkowa - Mszalnica - Kamionka Wielka - Nowy Sącz Jamnica - Nowy Sącz - Nowy Sącz Biegonice - Mostki - Stary Sącz - Barcice - Rytro - Młodów - Piwniczna Zdrój - Piwniczna - Łomnica Zdrój - Wierchomla - Wierchomla Wielka - Zubrzyk - Żegiestów - Żegiestów Zdrój - Andrzejówka - Milik - Muszyna - Muszyna Poprad - Leluchów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Ryglicach istnieje 39 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Aleksandra Fredry

  ul. Armii Krajowej

  ul. Batalionu Barbara

  ul. Batalionów Chłopskich

  ul. Bednarska

  ul. Biecka

  ul. Boczna

  ul. Górzysta

  ul. Jana Brzechwy

  ul. Jastruna

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Książęca

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Partyzantów

  ul. Piastowska

  ul. Podkarpacka

  ul. Polna

  ul. Pszenna

  ul. Rolnicza

  ul. Rynek

  ul. Strumieniowa

  ul. Szwedzka

  ul. Tarnowska

  ul. Tuchowska

  ul. Wacława Boratyńskiego

  ul. Wirtla

  ul. Witosa

  ul. Węgierska

  ul. Zakątna

  ul. gen. Józefa Bema

  ul. ks. Jakuba Wyrwy

  ul. Łokietka

  ul. Łyczków

  ul. Łąkowa