Powiat łukowski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat łukowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 108 299 Liczba mieszkańców
 • 1 394 km2 Powierzchnia
 • 78 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 30,7% Stopa urbanizacji
 • Janusz Kozioł Starosta
 • ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków Adres starostwa powiatowego
 • LLU Tablice rejestracyjne
Powiat łukowski na mapie
Identyfikatory
 • 0611 TERYT (TERC)
Herb powiatu łukowskiego
powiat łukowski herb

powiat łukowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie
25-79-82-088
25-79-71-078
Partyzantów 6
21-400 Łuków
Komenda Powiatowa Policji w Łukowie
25-79-76-210
25-79-76-244
Międzyrzecka 9
21-400 Łuków
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łukowie
25-79-89-741
25-79-82-203
Piłsudskiego 14
21-400 Łuków
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łukowie
25-79-82-196
25-79-87-178
Spółdzielcza 4
21-400 Łuków
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łukowie
25-79-82-613
25-79-82-519
Warszawska 16
21-400 Łuków
Starostwo Powiatowe w Łukowie
(25) 798-22-03
(25) 798-74-91
ul. Piłsudskiego
21-400 Łuków

Powiat łukowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat łukowski ma 108 299 mieszkańców, z czego 50,3% stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 0,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,1 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łukowskiego w 2050 roku wynosi 88 221, z czego 43 755 to kobiety, a 44 466 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu łukowskiego zawarli w 2016 roku 643 małżeństw, co odpowiada 5,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,1% mieszkańców powiatu łukowskiego jest stanu wolnego, 57,7% żyje w małżeństwie, 2,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat łukowski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 135. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,3 na 1000 mieszkańców powiatu łukowskiego. W 2016 roku urodziło się 1 212 dzieci, w tym 48,8% dziewczynek i 51,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 448 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,13 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 53,5% zgonów w powiecie łukowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,6% zgonów w powiecie łukowskim były nowotwory, a 2,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu łukowskiego przypada 9.94 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 789 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 249 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu łukowskiego -460. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  60,9% mieszkańców powiatu łukowskiego jest w wieku produkcyjnym, 20,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu łukowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 108 299 Liczba mieszkańców
 • 54 429 Kobiety
 • 53 870 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie łukowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie łukowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie łukowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łukowskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 88 221 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 43 755 Kobiety
 • 44 466 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie łukowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie łukowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie łukowskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu łukowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 39,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. łukowski
  39,1 lat
  woj. lubelskie
  41,4 lat
  Kraj
  41,2 lat
 • 40,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat łukowski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu łukowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat łukowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat łukowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat łukowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,1% Kawalerowie/Panny
 • powiat łukowski
  30,1%
  woj. lubelskie
  28,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 36,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,7% Żonaci/Zamężne
 • powiat łukowski
  57,7%
  Województwo
  56,4%
  Polska
  55,8%
 • 56,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • powiat łukowski
  9,9%
  woj. lubelskie
  10,4%
  Cała Polska
  9,6%
 • 16,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. łukowski
  2,1%
  Lubelskie
  3,9%
  Polska
  5,0%
 • 2,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  Lubelskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie łukowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie łukowskim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  5,9
  woj. lubelskie
  5,0
  Cały kraj
  5,0
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • pow. łukowski
  1,1
  Województwo
  1,5
  Cały kraj
  1,7
 • 643 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie łukowskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie łukowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 135 Przyrost naturalny w roku 2016
 • 103 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 32 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,3 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  1,3
  Województwo
  -1,2
  Polska
  -0,2
 • 2,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie łukowskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie łukowskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie łukowskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie łukowskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 212 Urodzenia żywe
 • 592 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 620 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,8%
  51,2%
 • 11,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,2
  Lubelskie
  9,2
  Cała Polska
  10,0
 • 47,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  47,4
  woj. lubelskie
  39,1
  Polska
  41,7
 • 9.58 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.58
 • 54.38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 54.38
 • 124.24 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 124.24
 • 74.25 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74.25
 • 38.67 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 38.67
 • 4.06 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.06
 • 3 448 g Średnia waga noworodków
 • 3 378 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 515 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. łukowski
  3 448 g
  Lubelskie
  3 360 g
  Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 20 Waga 4500g - 4999g
 • 20
 • 159 Waga 4000g - 4499g
 • 159
 • 411 Waga 3500g - 3999g
 • 411
 • 392 Waga 3000g - 3499g
 • 392
 • 171 Waga 2500g - 2999g
 • 171
 • 33 Waga 2000g - 2499g
 • 33
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,52 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,52
  Województwo
  1,27
  Cały kraj
  1,36
 • 0,74 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,74
  woj. lubelskie
  0,63
  Kraj
  0,66
 • 1,13 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  1,13
  woj. lubelskie
  0,88
  Kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie łukowskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 077 Zgony
 • 489 Kobiety
  (Zgony)
 • 588 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,4%
  54,6%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 9,9 Zgony na 1000 ludności
 • powiat łukowski
  9,9
  woj. lubelskie
  10,4
  Polska
  10,1
 • 88,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  88,9
  Lubelskie
  113,3
  Kraj
  101,5
 • 2,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat łukowski
  2,5
  Województwo
  3,5
  Cała Polska
  4,0
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat łukowski
  3,0
  woj. lubelskie
  3,0
  Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  1,5
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łukowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. łukowski
  50,5%
  Lubelskie
  47,6%
  Cała Polska
  45,7%
 • 21,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. łukowski
  21,1%
  woj. lubelskie
  23,8%
  Cała Polska
  26,7%
 • 4,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,5%
  Lubelskie
  5,5%
  Kraj
  6,1%
 • 4,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  4,0
  Kraj
  5,9
 • 76,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  76,0
  Polska
  74,3
 • 216,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  216,2
  Województwo
  253,5
  Cały kraj
  274,3
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  239,1
  Kraj
  261,6
 • 517,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 562,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 471,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat łukowski
  517,0
  Województwo
  506,7
  Cały kraj
  469,0
 • 70,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 110,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. łukowski
  70,0
  Województwo
  80,2
  Cała Polska
  87,7
 • 20,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat łukowski
  20,2
  Województwo
  25,0
  Kraj
  31,8
 • 5,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat łukowski
  5,5
  woj. lubelskie
  6,2
  Polska
  8,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  woj. lubelskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 789 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 435 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 354 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 249 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 695 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 554 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -457 Saldo migracji
 • -259 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -198 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -460 Saldo migracji wewnętrznych
 • -260 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -200 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie łukowskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie łukowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat łukowski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łukowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie łukowskim oddano do użytku 344 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,18 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  86,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 13,7% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 95,3% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 4,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie łukowskim to 5,89 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie łukowskim to 127,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie łukowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 344 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 3,18 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat łukowski
  3,18
  Województwo
  3,29
  Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 283 Użytek własny
 • 14 Sprzedaż lub wynajem
 • 95,3%
  4,7%
 • 2 027 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,89 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat łukowski
  5,89
  Lubelskie
  4,43
  Cała Polska
  3,96
 • 18,72 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  18,72
  Lubelskie
  14,58
  Cała Polska
  16,85
 • 43 942 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 127,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. łukowski
  127,7 m2
  Województwo
  101,7 m2
  Cały kraj
  94,5 m2
 • 0,41 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  0,41 m2
  woj. lubelskie
  0,33 m2
  Cała Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łukowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie łukowskim na 1000 mieszkańców pracuje 157 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 55,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie łukowskim wynosiło w 2016 roku 6,7% (8,4% wśród kobiet i 5,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łukowskim wynosi 3 238,34 PLN, co odpowiada 75.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łukowskiego 6 327 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 088 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 239.

  52,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łukowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,4% w przemyśle i budownictwie, a 11,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie łukowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 157 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat łukowski
  157,0
  Lubelskie
  180,0
  Cała Polska
  240,0
 • 6,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,4% Kobiety
 • 5,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,7%
  Lubelskie
  10,4%
  Cały kraj
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie łukowskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie łukowskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie łukowskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łukowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 238 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 238 PLN
  Województwo
  3 816 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie łukowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie łukowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 327 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 088 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 239 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,49 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie łukowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 52,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 48,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 57,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,4% Przemysł i budownictwo
 • 15,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 20,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,5% Pozostałe
 • 26,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie łukowskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie łukowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17 003 Pracujący ogółem
 • 9 368 Kobiety
 • 7 635 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie łukowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 20,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,9% W wieku produkcyjnym
 • 55,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat łukowski, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 64,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  64,3
  woj. lubelskie
  62,3
  Cały kraj
  61,7
 • 30,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat łukowski
  30,1
  Województwo
  33,5
  Cały kraj
  32,7
 • 88,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  88,2
  woj. lubelskie
  116,3
  Cały kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 65,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 63,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 34,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 31,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 36,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat łukowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie łukowskim stwierdzono 1 183 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,92 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie łukowskim wynosi 83,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu łukowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,54 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 3,83 (wykrywalność 59%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,63 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,60 (74%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,39 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie łukowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat łukowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 183 Przestępstwa ogółem
 • 1 183
 • 600 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 600
 • 173 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 173
 • 285 Przestępstwa drogowe
 • 285
 • 42 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 42
 • 415 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 415
 • 10,92 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  10,92
  Województwo
  14,62
  Cały kraj
  19,48
 • 5,54 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  5,54
  woj. lubelskie
  8,70
  Kraj
  12,76
 • 1,60 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. łukowski
  1,60
  Lubelskie
  3,02
  Cała Polska
  3,91
 • 2,63 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat łukowski
  2,63
  Lubelskie
  2,09
  Kraj
  1,91
 • 0,39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,39
  woj. lubelskie
  0,47
  Polska
  0,47
 • 3,83 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,83
  woj. lubelskie
  6,60
  Cały kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat łukowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  83%
  Lubelskie
  73%
  Polska
  67%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  75%
  woj. lubelskie
  62%
  Kraj
  55%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  74%
  Województwo
  80%
  Cały kraj
  83%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Lubelskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat łukowski
  100%
  woj. lubelskie
  87%
  Cała Polska
  83%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. łukowski
  60%
  Lubelskie
  53%
  Cały kraj
  46%

Powiat łukowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 29 677 mieszkańców powiatu łukowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 14 424 kobiet oraz 15 253 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 14,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,2% mieszkańców powiatu łukowskiego, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 27,5% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu łukowskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie łukowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,0%) oraz zasadnicze zawodowe (18,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,8%) oraz podstawowe ukończone (27,1%).

  16,9% mieszkańców powiatu łukowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,0% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 832 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,28 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,3% ludności (25,4% wśród dziewczynek i 25,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,55.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,5% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,5% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 98,85.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,5% mieszkańców (13,6% wśród dziewczyn i 13,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 3 uczniów. 27 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,8% mieszkańców powiatu łukowskiego w wieku potencjalnej nauki (31,4% kobiet i 32,1% mężczyzn).

 • 12,0% Wykształcenie wyższe
 • powiat łukowski
  12,0%
  Województwo
  17,0%
  Cały kraj
  17,9%
 • 15,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 19,5% W miastach
  (wyższe)
 • 8,6% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  28,1%
  woj. lubelskie
  33,2%
  Kraj
  33,3%
 • 30,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,8% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 23,8% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,5%
  Lubelskie
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,5% W miastach
  (policealne)
 • 1,6% Na wsi
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat łukowski
  10,9%
  woj. lubelskie
  11,7%
  Kraj
  12,4%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,0% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  14,7%
  Województwo
  18,4%
  Kraj
  18,1%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,4% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 12,6% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 24,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. łukowski
  24,2%
  Województwo
  20,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 18,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,1% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,2% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,0%
  Województwo
  5,6%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,0% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 27,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. łukowski
  27,5%
  Lubelskie
  22,1%
  Kraj
  19,3%
 • 28,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 27,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 14,7% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 33,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat łukowski
  2,1%
  Lubelskie
  2,0%
  Polska
  1,4%
 • 2,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,7% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie łukowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 832 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  832,0
  Lubelskie
  818,0
  Cała Polska
  842,0
 • 1,28 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,28
  Województwo
  1,27
  Polska
  1,12
 •  
 • 191,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 190,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 63,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 62,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 7,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie łukowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 91,55 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat łukowski
  91,55
  Województwo
  89,77
  Kraj
  90,94
 • 90,95 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. łukowski
  90,95
  woj. lubelskie
  89,16
  Cała Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łukowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łukowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  16,0
  woj. lubelskie
  17,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8
 •  
 • 664,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 586,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 78,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie łukowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 98,85 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat łukowski
  98,85
  Województwo
  97,57
  Kraj
  98,90
 • 94,54 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  94,54
  Województwo
  92,79
  Kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat łukowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat łukowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  20,0
  woj. lubelskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 •  
 • 339,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 259,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 79,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie łukowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie łukowskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 3 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. łukowski
  3,0
  Lubelskie
  4,0
  Cały kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 3 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 3
 • 28 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 28
 • 19 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 19
 • 105,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 72,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 6,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  27,0
  Województwo
  22,0
  Polska
  23,0
 • 27 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 27
 • 27 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 27
 • 115,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 62,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 52,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat łukowski
  14,0
  woj. lubelskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 14 Szkoły policealne ogółem
 • 14
 • 14 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 14
 • 15 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 15
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie łukowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat łukowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat łukowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat łukowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)