Boguszów-Gorce w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, zarobki, wynagrodzenie, tabele)

Boguszów-Gorce - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Boguszów-Gorce to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu wałbrzyskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Boguszów-Gorce.
 • 15 733 Liczba mieszkańców
 • 27,0 km² Powierzchnia
 • 582,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 520-750 m n.p.m Wysokość
 • 1973 Data założenia
 • Boguszów 1499, Gorce 1962 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 74 Numer kierunkowy
 • DBA, DB Tablice rejestracyjne
 • Waldemar Kujawa Burmistrz miasta
Boguszów-Gorce na mapie
Identyfikatory
 • 16.204350.7559 Współrzędne GPS
 • 0221011 TERYT (TERC)
 • 0983824 SIMC
Herb miasta Boguszów-Gorce
Boguszów-Gorce herb
Flaga miasta Boguszów-Gorce
Boguszów-Gorce flaga

Boguszów-Gorce - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
58-370Poczta Boguszów-Gorce 001, ul. Mickiewicza 9
58-370Skrytki Pocztowe Poczta Boguszów-Gorce 001, ul. Mickiewicza 9
58-371Poczta Boguszów-Gorce 003, ul. Grunwaldzka 3

Boguszów-Gorce - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Boguszowie-Gorcach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
(74) 844-93-11
(74) 844-91-65
Plac Odrodzenia 1
58-370 Boguszów-Gorce
ZUS Oddział w Wałbrzychu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kasztanowa 1
58-390 Wałbrzych

Boguszów-Gorce - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Boguszów-Gorce jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 15 733, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 7,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2016 roku 76 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców Boguszowa-Gorców jest stanu wolnego, 51,3% żyje w małżeństwie, 7,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,6% to wdowy/wdowcy.

  Boguszów-Gorce ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -94. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,0 na 1000 mieszkańców Boguszowa-Gorców. W 2016 roku urodziło się 114 dzieci, w tym 41,2% dziewczynek i 58,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 354 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 45,9% zgonów w Boguszowie-Gorcach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,7% zgonów w Boguszowie-Gorcach były nowotwory, a 3,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Boguszowa-Gorców przypada 13.19 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 88 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 159 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Boguszowa-Gorców -71. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -6.

  62,1% mieszkańców Boguszowa-Gorców jest w wieku produkcyjnym, 15,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Boguszowa-Gorców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15 733 Liczba mieszkańców
 • 8 100 Kobiety
 • 7 633 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Boguszowie-Gorcach w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Boguszowie-Gorcach w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Boguszowie-Gorcach w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Boguszowa-Gorców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Boguszów-Gorce
  42,6 lat
  woj. dolnośląskie
  42,0 lat
  Cała Polska
  41,2 lat
 • 44,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Boguszów-Gorce, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Boguszowa-Gorców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Boguszów-Gorce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Boguszów-Gorce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Boguszów-Gorce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,9%
  Dolnośląskie
  29,8%
  Kraj
  28,8%
 • 24,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  51,3%
  woj. dolnośląskie
  53,4%
  Cała Polska
  55,8%
 • 48,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,6% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  11,7%
  Województwo
  9,7%
  Polska
  9,6%
 • 18,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  8,0%
  Dolnośląskie
  6,6%
  Cały kraj
  5,0%
 • 9,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  Województwo
  0,5%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Boguszowie-Gorcach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Boguszowie-Gorcach w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  4,8
  woj. dolnośląskie
  4,8
  Cały kraj
  5,0
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Miasto
  1,7
  woj. dolnośląskie
  1,7
  Cała Polska
  1,7
 • 76 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Boguszowie-Gorcach w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Boguszowie-Gorcach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -94 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -47 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -47 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,0 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,0
  Dolnośląskie
  -1,1
  Kraj
  -0,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Boguszowie-Gorcach w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Boguszowie-Gorcach w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Boguszowie-Gorcach w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Boguszowie-Gorcach w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 114 Urodzenia żywe
 • 47 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 67 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 41,2%
  58,8%
 • 7,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,2
  woj. dolnośląskie
  9,5
  Kraj
  10,0
 • 32,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Boguszów-Gorce
  32,2
  Dolnośląskie
  40,1
  Kraj
  41,7
 • 14.26 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14.26
 • 38.95 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38.95
 • 71.39 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 71.39
 • 53.64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 53.64
 • 30.76 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30.76
 • 6.27 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.27
 • 3 354 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 302 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 402 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 354 g
  woj. dolnośląskie
  3 339 g
  Cała Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 41 Waga 4000g - 4499g
 • 41
 • 132 Waga 3500g - 3999g
 • 132
 • 140 Waga 3000g - 3499g
 • 140
 • 70 Waga 2500g - 2999g
 • 70
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1,07 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,07
  woj. dolnośląskie
  1,29
  Kraj
  1,36
 • 0,51 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,51
  Województwo
  0,62
  Kraj
  0,66
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,57
  woj. dolnośląskie
  0,90
  Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w Boguszowie-Gorcach w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 208 Zgony
 • 94 Kobiety
  (Zgony)
 • 114 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,2%
  54,8%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 13,2 Zgony na 1000 ludności
 • Boguszów-Gorce
  13,2
  woj. dolnośląskie
  10,5
  Cały kraj
  10,1
 • 174,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  174,8
  Województwo
  111,3
  Polska
  101,5
 • 4,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Boguszów-Gorce
  4,8
  woj. dolnośląskie
  3,8
  Cała Polska
  4,0
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,8
  woj. dolnośląskie
  3,5
  Cały kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,6
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wałbrzyskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  45,9%
  Województwo
  45,1%
  Kraj
  45,7%
 • 25,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  25,6%
  Województwo
  27,4%
  Cała Polska
  26,7%
 • 5,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,2%
  Dolnośląskie
  6,3%
  Cała Polska
  6,1%
 • 8,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  8,5
  Kraj
  5,9
 • 78,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  78,7
  Kraj
  74,3
 • 343,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  343,9
  Dolnośląskie
  297,3
  Kraj
  274,3
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  281,7
  Polska
  261,6
 • 618,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 693,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 536,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Boguszów-Gorce
  618,1
  Dolnośląskie
  489,6
  Cały kraj
  469,0
 • 112,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 59,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 165,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  112,8
  Województwo
  97,3
  Cała Polska
  87,7
 • 37,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  37,0
  Dolnośląskie
  32,6
  Kraj
  31,8
 • 6,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,7
  Dolnośląskie
  8,9
  Kraj
  8,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Boguszów-Gorce
  0,5%
  woj. dolnośląskie
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 88 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 52 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 36 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 159 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 83 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 76 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -77 Saldo migracji
 • -32 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -45 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -71 Saldo migracji wewnętrznych
 • -31 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -40 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Boguszowie-Gorcach w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Boguszowie-Gorcach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 12,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Boguszów-Gorce, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Boguszów-Gorce - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Boguszowie-Gorcach oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,25 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  75,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 25,0% na mieszkania komunalne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Boguszowie-Gorcach to 7,25 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w Boguszowie-Gorcach to 200,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Boguszowie-Gorcach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 0,25 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  0,25
  Dolnośląskie
  5,68
  Cała Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1997-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 3 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 29 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 7,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Boguszów-Gorce
  7,25
  woj. dolnośląskie
  3,55
  Cały kraj
  3,96
 • 1,84 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  1,84
  woj. dolnośląskie
  20,19
  Cały kraj
  16,85
 • 800 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 200,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Boguszów-Gorce
  200,0 m2
  Dolnośląskie
  81,1 m2
  Kraj
  94,5 m2
 • 0,05 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  0,05 m2
  woj. dolnośląskie
  0,46 m2
  Kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1997-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Boguszów-Gorce - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W Boguszowie-Gorcach na 1000 mieszkańców pracuje 42 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 61,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 38,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Boguszowie-Gorcach wynosiło w 2016 roku 25,0% (29,1% wśród kobiet i 21,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Boguszowie-Gorcach wynosi 3 528,00 PLN, co odpowiada 82.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Boguszowa-Gorców 1 994 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 130 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 864.

  18,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Boguszowa-Gorców pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,8% w przemyśle i budownictwie, a 19,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Boguszowie-Gorcach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 42 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  42,0
  woj. dolnośląskie
  262,0
  Cały kraj
  240,0
 • 25,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 29,1% Kobiety
 • 21,5% Mężczyźni
 • Boguszów-Gorce
  25,0%
  Województwo
  7,3%
  Polska
  8,3%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Boguszowie-Gorcach w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Boguszowie-Gorcach w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Boguszowie-Gorcach w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Boguszowie-Gorcach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 528 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 528 PLN
  Województwo
  4 386 PLN
  Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Boguszowie-Gorcach w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Boguszowie-Gorcach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 994 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 130 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -1 864 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,07 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Boguszowie-Gorcach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,8% Przemysł i budownictwo
 • 12,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 40,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 34,7% Pozostałe
 • 49,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Boguszowie-Gorcach w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Boguszowie-Gorcach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 668 Pracujący ogółem
 • 409 Kobiety
 • 259 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Boguszowie-Gorcach w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,1% W wieku produkcyjnym
 • 55,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Boguszów-Gorce, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 61,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  61,0
  Dolnośląskie
  61,3
  Cała Polska
  61,7
 • 35,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  35,7
  Dolnośląskie
  34,2
  Cała Polska
  32,7
 • 140,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  140,6
  Dolnośląskie
  126,3
  Cała Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 60,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Boguszów-Gorce - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Boguszowie-Gorcach stwierdzono szacunkowo 299 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,98 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Boguszowie-Gorcach wynosi 73,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Boguszowa-Gorców najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,40 (wykrywalność 64%) oraz przeciwko mieniu - 9,94 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,37 (97%), o charakterze gospodarczym - 2,29 (91%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,51 (72%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Boguszowie-Gorcach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Boguszowa-Gorców.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Boguszów-Gorce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 299 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 299
 • 211 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 211
 • 36 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 36
 • 37 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 37
 • 8 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 8
 • 157 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 157
 • 18,98 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  18,98
  Województwo
  25,73
  Cała Polska
  19,48
 • 13,40 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,40
  Województwo
  19,01
  Polska
  12,76
 • 2,29 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,29
  Województwo
  3,66
  Cały kraj
  3,91
 • 2,37 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Boguszów-Gorce
  2,37
  woj. dolnośląskie
  2,05
  Kraj
  1,91
 • 0,51 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,51
  woj. dolnośląskie
  0,50
  Cały kraj
  0,47
 • 9,94 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Boguszów-Gorce
  9,94
  woj. dolnośląskie
  15,40
  Cała Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Boguszów-Gorce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  73%
  Województwo
  61%
  Cała Polska
  67%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Boguszów-Gorce
  64%
  woj. dolnośląskie
  52%
  Polska
  55%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  92%
  woj. dolnośląskie
  78%
  Kraj
  83%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  98%
  Województwo
  98%
  Polska
  99%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  72%
  Dolnośląskie
  81%
  Cała Polska
  83%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  58%
  Województwo
  41%
  Polska
  46%

Boguszów-Gorce - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Suma wydatków z budżetu Boguszowa-Gorców wyniosła w 2015 roku 48,9 mln złotych, co daje 3,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5.1% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu Boguszowa-Gorców - 22.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (22.1%) oraz na Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (16.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,6 mln złotych, czyli 9,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Boguszowa-Gorców wyniosła w 2015 roku 51,9 mln złotych, co daje 3,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.3% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (27.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.6%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (16.1%). W budżecie Boguszowa-Gorców wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 582 złotych na mieszkańca (17,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,3 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,5%.
 • Wydatki budżetu w Boguszowie-Gorcach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Boguszowa-Gorców według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Boguszów-Gorce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Boguszowa-Gorców według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,3 mln

  2,3 tys(100%)

  44,6 mln

  2,7 tys(100%)

  46,6 mln

  2,8 tys(100%)

  43,0 mln

  2,6 tys(100%)

  43,5 mln

  2,6 tys(100%)

  50,5 mln

  3,1 tys(100%)

  47,1 mln

  2,9 tys(100%)

  48,9 mln

  3,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,9 mln

  607(25.8%)

  11,1 mln

  684(24.8%)

  12,1 mln

  751(25.9%)

  10,4 mln

  630(24.2%)

  11,6 mln

  704(26.6%)

  10,9 mln

  672(21.6%)

  10,4 mln

  650(22.1%)

  10,8 mln

  683(22.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,1 mln

  494(21%)

  8,4 mln

  517(18.7%)

  8,8 mln

  550(18.9%)

  8,9 mln

  536(20.6%)

  9,7 mln

  593(22.4%)

  10,1 mln

  621(20%)

  10,5 mln

  654(22.3%)

  10,8 mln

  681(22.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  7,5 mln

  459(19.6%)

  7,1 mln

  439(15.9%)

  7,1 mln

  442(15.2%)

  7,9 mln

  475(18.3%)

  7,6 mln

  465(17.5%)

  9,2 mln

  570(18.3%)

  7,7 mln

  479(16.3%)

  8,2 mln

  519(16.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  145(6.2%)

  3,1 mln

  189(6.9%)

  2,5 mln

  155(5.3%)

  1,7 mln

  100,0(3.8%)

  3,1 mln

  191(7.2%)

  3,2 mln

  195(6.3%)

  5,4 mln

  336(11.5%)

  5,0 mln

  312(10.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,2 mln

  197(8.4%)

  3,0 mln

  188(6.8%)

  3,1 mln

  191(6.6%)

  3,3 mln

  200(7.7%)

  3,3 mln

  201(7.6%)

  3,5 mln

  215(6.9%)

  3,5 mln

  216(7.4%)

  4,0 mln

  252(8.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,2 mln

  74,0(3.1%)

  2,8 mln

  172(6.3%)

  1,6 mln

  102(3.5%)

  1,7 mln

  101(3.9%)

  2,1 mln

  128(4.8%)

  2,4 mln

  145(4.7%)

  2,5 mln

  158(5.4%)

  3,0 mln

  189(6.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  72,9(3.1%)

  2,3 mln

  144(5.2%)

  5,5 mln

  345(11.9%)

  1,8 mln

  107(4.1%)

  1,2 mln

  71,1(2.7%)

  1,6 mln

  95,7(3.1%)

  2,6 mln

  160(5.4%)

  2,0 mln

  124(4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  75,1(3.2%)

  1,3 mln

  77,8(2.8%)

  1,3 mln

  81,0(2.8%)

  1,3 mln

  75,8(2.9%)

  1,3 mln

  81,8(3.1%)

  1,4 mln

  84,2(2.7%)

  1,6 mln

  97,0(3.3%)

  1,8 mln

  116(3.8%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,8 mln

  109(4.6%)

  2,6 mln

  162(5.9%)

  2,5 mln

  157(5.4%)

  4,2 mln

  252(9.7%)

  1,4 mln

  87,8(3.3%)

  6,4 mln

  393(12.6%)

  609,6 tys

  38,0(1.3%)

  923,4 tys

  58,2(1.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  498,7 tys

  30,6(1.3%)

  1,5 mln

  92,5(3.4%)

  589,3 tys

  36,7(1.3%)

  405,2 tys

  24,5(0.9%)

  445,3 tys

  27,1(1%)

  401,4 tys

  24,8(0.8%)

  416,7 tys

  26,0(0.9%)

  784,6 tys

  49,4(1.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  350,2 tys

  21,5(0.9%)

  293,6 tys

  18,1(0.7%)

  288,9 tys

  18,0(0.6%)

  299,1 tys

  18,1(0.7%)

  342,7 tys

  20,9(0.8%)

  437,1 tys

  27,0(0.9%)

  635,1 tys

  39,6(1.3%)

  478,8 tys

  30,2(1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  244,8 tys

  15,0(0.6%)

  265,6 tys

  16,4(0.6%)

  319,3 tys

  19,9(0.7%)

  328,2 tys

  19,9(0.8%)

  329,3 tys

  20,1(0.8%)

  352,9 tys

  21,8(0.7%)

  562,6 tys

  35,0(1.2%)

  431,1 tys

  27,2(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  204,2 tys

  12,5(0.5%)

  206,0 tys

  12,7(0.5%)

  346,2 tys

  21,6(0.7%)

  245,5 tys

  14,9(0.6%)

  294,0 tys

  17,9(0.7%)

  267,4 tys

  16,5(0.5%)

  304,2 tys

  18,9(0.6%)

  288,2 tys

  18,2(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  73,0 tys

  4,5(0.2%)

  228,0 tys

  14,2(0.5%)

  592,5 tys

  35,9(1.4%)

  681,9 tys

  41,5(1.6%)

  432,7 tys

  26,7(0.9%)

  310,5 tys

  19,3(0.7%)

  184,5 tys

  11,6(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  2,6 tys

  0,2(0%)

  52,9 tys

  3,3(0.1%)

  69,4 tys

  4,3(0.1%)

  25,9 tys

  1,6(0.1%)

  2,9 tys

  0,2(0%)

  19,7 tys

  1,2(0%)

  99,5 tys

  6,2(0.2%)

  94,6 tys

  6,0(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  538,4 tys

  33,0(1.4%)

  538,7 tys

  33,3(1.2%)

  202,4 tys

  12,6(0.4%)

  68,1 tys

  4,1(0.2%)

  10,4 tys

  0,6(0%)

  48,4 tys

  3,0(0.1%)

  19,1 tys

  1,2(0%)

  35,7 tys

  2,3(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,9 tys

  0,2(0%)

  5,6 tys

  0,3(0%)

  5,2 tys

  0,3(0%)

  6,8 tys

  0,4(0%)

  7,1 tys

  0,4(0%)

  8,8 tys

  0,5(0%)

  8,3 tys

  0,5(0%)

  7,9 tys

  0,5(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  840

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  750

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  44,9 tys

  2,8(0.1%)

  35,7 tys

  2,2(0.1%)

  44,0 tys

  2,7(0.1%)

  57,5 tys

  3,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Boguszowie-Gorcach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Boguszowa-Gorców według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Boguszów-Gorce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Boguszowa-Gorców według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,2 mln

  2,3 tys(100%)

  39,0 mln

  2,4 tys(100%)

  41,5 mln

  2,5 tys(100%)

  40,0 mln

  2,4 tys(100%)

  47,3 mln

  2,9 tys(100%)

  50,0 mln

  3,1 tys(100%)

  48,9 mln

  3,0 tys(100%)

  51,9 mln

  3,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,5 mln

  641(27.4%)

  12,1 mln

  746(31%)

  12,5 mln

  778(30.1%)

  13,1 mln

  793(32.7%)

  13,5 mln

  822(28.5%)

  14,1 mln

  871(28.3%)

  14,2 mln

  882(29%)

  14,3 mln

  903(27.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,6 mln

  709(30.3%)

  10,2 mln

  629(26.1%)

  10,2 mln

  635(24.6%)

  11,0 mln

  665(27.5%)

  12,0 mln

  731(25.4%)

  13,0 mln

  802(26%)

  15,3 mln

  955(31.4%)

  14,3 mln

  903(27.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  8,3 mln

  511(21.8%)

  7,2 mln

  445(18.5%)

  7,5 mln

  467(18.1%)

  7,6 mln

  461(19%)

  7,4 mln

  449(15.6%)

  8,5 mln

  525(17%)

  8,3 mln

  516(16.9%)

  8,4 mln

  527(16.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,0 mln

  370(15.8%)

  6,2 mln

  386(16%)

  6,6 mln

  412(15.9%)

  6,6 mln

  401(16.6%)

  7,3 mln

  442(15.3%)

  7,7 mln

  472(15.3%)

  8,1 mln

  502(16.5%)

  8,1 mln

  508(15.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  11,5 tys

  0,7(0%)

  807

  0,0(0%)

  30,6 tys

  1,9(0.1%)

  33,2 tys

  2,0(0.1%)

  84,0 tys

  5,1(0.2%)

  1,1 mln

  69,6(2.3%)

  365,5 tys

  22,8(0.7%)

  2,4 mln

  148(4.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  101,3 tys

  6,1(0.3%)

  5,1 mln

  309(10.7%)

  3,8 mln

  237(7.7%)

  769,5 tys

  47,9(1.6%)

  1,3 mln

  84,4(2.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  340,8 tys

  20,9(0.9%)

  866,1 tys

  53,5(2.2%)

  883,3 tys

  55,0(2.1%)

  411,8 tys

  24,9(1%)

  362,8 tys

  22,1(0.8%)

  377,6 tys

  23,3(0.8%)

  604,8 tys

  37,7(1.2%)

  938,5 tys

  59,1(1.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  74,9 tys

  4,6(0.2%)

  442,9 tys

  27,4(1.1%)

  2,8 mln

  174(6.7%)

  373,3 tys

  22,6(0.9%)

  772,5 tys

  47,1(1.6%)

  155,7 tys

  9,6(0.3%)

  269,0 tys

  16,8(0.5%)

  611,3 tys

  38,5(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  350,2 tys

  21,5(0.9%)

  292,6 tys

  18,1(0.8%)

  235,0 tys

  14,6(0.6%)

  242,6 tys

  14,7(0.6%)

  240,6 tys

  14,7(0.5%)

  355,2 tys

  21,9(0.7%)

  384,7 tys

  24,0(0.8%)

  384,2 tys

  24,2(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  55,5 tys

  3,4(0.1%)

  733,4 tys

  45,3(1.9%)

  96,7 tys

  6,0(0.2%)

  63,4 tys

  3,8(0.2%)

  160,0 tys

  9,7(0.3%)

  273,3 tys

  16,9(0.5%)

  183,7 tys

  11,4(0.4%)

  328,2 tys

  20,7(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  304,4 tys

  18,7(0.8%)

  194,7 tys

  12,0(0.5%)

  305,3 tys

  19,0(0.7%)

  181,1 tys

  11,0(0.5%)

  279,8 tys

  17,0(0.6%)

  270,5 tys

  16,7(0.5%)

  139,7 tys

  8,7(0.3%)

  308,5 tys

  19,4(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  204,9 tys

  12,6(0.5%)

  195,1 tys

  12,1(0.5%)

  198,0 tys

  12,3(0.5%)

  147,0 tys

  8,9(0.4%)

  135,8 tys

  8,3(0.3%)

  229,9 tys

  14,2(0.5%)

  219,5 tys

  13,7(0.4%)

  276,0 tys

  17,4(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  12,5 tys

  0,8(0%)

  19,5 tys

  1,2(0.1%)

  53,0 tys

  3,3(0.1%)

  42,3 tys

  2,6(0.1%)

  47,0 tys

  2,9(0.1%)

  42,2 tys

  2,6(0.1%)

  27,4 tys

  1,7(0.1%)

  121,7 tys

  7,7(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  2,6 tys

  0,2(0%)

  52,9 tys

  3,3(0.1%)

  68,2 tys

  4,2(0.2%)

  25,9 tys

  1,6(0.1%)

  2,9 tys

  0,2(0%)

  19,7 tys

  1,2(0%)

  99,5 tys

  6,2(0.2%)

  94,6 tys

  6,0(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  451,5 tys

  27,7(1.2%)

  459,1 tys

  28,4(1.2%)

  16,5 tys

  1,0(0%)

  61,5 tys

  3,7(0.2%)

  2,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,3 tys

  0,7(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,5 tys

  0,2(0%)

  4,8 tys

  0,3(0%)

  4,7 tys

  0,3(0%)

  6,4 tys

  0,4(0%)

  6,4 tys

  0,4(0%)

  7,9 tys

  0,5(0%)

  7,5 tys

  0,5(0%)

  7,2 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  750

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,5 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Boguszów-Gorce - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 3 342 mieszkańców Boguszowa-Gorców jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 604 kobiet oraz 1 738 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 12,8% średnie ogólnokształcące, a 18,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,4% mieszkańców Boguszowa-Gorców, gimnazjalnym 4,6%, natomiast 21,8% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Boguszowa-Gorców mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Boguszowie-Gorcach największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,5%) oraz zasadnicze zawodowe (18,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,3%) oraz średnie zawodowe (20,2%).

  16,3% mieszkańców Boguszowa-Gorców w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 15,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 664 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,47 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,5% ludności (25,9% wśród dziewczynek i 27,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 81,25.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,2% wśród dziewczyn i 11,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 27 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 75,41.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,8% mieszkańców (19,0% wśród dziewczyn i 16,8% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,4% mieszkańców Boguszowa-Gorców w wieku potencjalnej nauki (26,2% kobiet i 28,5% mężczyzn).

 • 14,0% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  14,0%
  Województwo
  17,9%
  Polska
  17,9%
 • 15,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Boguszów-Gorce
  33,8%
  woj. dolnośląskie
  35,0%
  Kraj
  33,3%
 • 35,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,8%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  12,8%
  Województwo
  12,9%
  Kraj
  12,4%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Boguszów-Gorce
  18,1%
  woj. dolnośląskie
  18,9%
  Polska
  18,1%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Boguszów-Gorce
  24,4%
  Dolnośląskie
  22,8%
  Cały kraj
  22,9%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  4,6%
  Dolnośląskie
  4,7%
  Kraj
  5,2%
 • 3,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Boguszów-Gorce
  21,8%
  Województwo
  18,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 24,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Boguszów-Gorce
  1,4%
  Dolnośląskie
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Boguszowie-Gorcach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 664 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Boguszów-Gorce
  664,0
  Dolnośląskie
  848,0
  Cała Polska
  842,0
 • 1,47 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,47
  Dolnośląskie
  1,07
  Polska
  1,12
 •  
 • 12,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 12,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Boguszowie-Gorcach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Boguszowie-Gorcach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne Nr 3
  Publiczne
  74 844-99-36
  74 844-94-01
  ul. Kolejowa 49
  58-370 Boguszów-Gorce
  7165-
  Przedszkole Niepubliczne " Koniczynka II "
  Niepubliczne
  74 844-04-55
  74 844-04-55
  ul. Warszawska 1
  58-371 Boguszów-Gorce
  ---
 • Szkoły podstawowe w Boguszowie-Gorcach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 81,25 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  81,25
  Województwo
  89,83
  Cały kraj
  90,94
 • 80,16 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  80,16
  Województwo
  88,87
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Boguszów-Gorce) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Boguszów-Gorce) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  23,0
  Dolnośląskie
  19,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 23 Szkoły podstawowe ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 23
 • 23 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 •  
 • 49,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 44,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Boguszowie-Gorcach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Boguszowie-Gorcach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  74 844-94-01
  74 844-94-01
  ul. Szkolna 4
  58-370 Boguszów-Gorce
  16403-
  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 (Bronisław Malinowski)
  Publiczna
  74 844-03-60
  74 844-03-60
  ul. Staszica 5
  58-371 Boguszów-Gorce
  14279-
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6
  Publiczna
  74 844-92-54
  74 844-92-54
  ul. Kopernika 7
  58-372 Boguszów-Gorce
  820317
 • Szkoły gimnazjalne w Boguszowie-Gorcach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 75,41 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  75,41
  Dolnośląskie
  97,70
  Cała Polska
  98,90
 • 71,39 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  71,39
  Województwo
  89,32
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Boguszów-Gorce) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Boguszów-Gorce) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  27,0
  Dolnośląskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 27 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 27
 • 27 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 27
 • 27 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 27
 •  
 • 25,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 21,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Boguszowie-Gorcach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Boguszowie-Gorcach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  GIMNAZJUM NR 1 W BOGUSZOWIE-GORCACH
  Publiczne
  74 844-94-73
  74 844-94-73
  ul. WARYŃSKIEGO 10
  58-370 Boguszów-Gorce
  925728
  Gimnazjum Nr 2
  Publiczne
  74 844-03-60
  74 844-03-60
  ul. Staszica 5
  58-371 Boguszów-Gorce
  393-
 • Edukacyjne grupy wieku w Boguszowie-Gorcach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Boguszów-Gorce, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Boguszów-Gorce, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Boguszów-Gorce, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Boguszów-Gorce - Zabytki i atrakcje(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Noclegi w Boguszowie-Gorcach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Boguszowie-Gorcach w najkorzystniejszej cenie. Bogata baza obiektów poczynając od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Zabytki w Boguszowie-Gorcach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Boguszowa-Gorców znajduje się 16 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Boguszowie-Gorcach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto (data nieznana)dnia 1958-12-02, wykaz dokumentów: 81/518 z 1958-12-02; A/6005/518 z 2016-05-10
  • Kościół z XVI w. (ul. plac Jana Pawła II 1)dnia 1966-06-30, wykaz dokumentów: 1728 z 1966-06-30; A/1832/1728 z 2010-03-25
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Małgorzaty Fornalskiej 9)dnia 1966-06-30, wykaz dokumentów: 1729 z 1966-06-30; A/3577/1729 z 2010-09-06
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w. (ul. Marcina Kasprzaka 7)dnia 1976-05-21, wykaz dokumentów: 621/Wł z 1976-05-21; A/3580/621/Wł z 2010-09-06
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Małgorzaty Fornalskiej 37)dnia 1976-05-21, wykaz dokumentów: 622/Wł z 1976-05-21; A/3579/622/Wł z 2010-09-06
  • Inny budynek mieszkalny z 1753 r. (ul. Karola Marksa 2)dnia 1976-05-22, wykaz dokumentów: 623/Wł z 1976-05-22; A/3581/623/Wł z 2010-09-06
  • Kościół z poł. XVIII w. (ul. Marcina Kasprzaka 13)dnia 1976-05-22, wykaz dokumentów: 637/Wł z 1976-05-22; A/3576/637/Wł z 2010-09-06
  • Ratusz z 1723 - 1737 (ul. Małgorzaty Fornalskiej 43)dnia 1976-06-15, wykaz dokumentów: 641/WŁ z 1976-06-15; A/3582/641/Wł z 2010-09-06
  • Wieża wyciągowa z 1926 r. (ul. Władysława Stanisława Reymonta 1d)dnia 1981-07-25, wykaz dokumentów: 809/Wł z 1981-07-25; A/3584/809/Wł z 2010-09-06
  • Maszynownia z 1914 r.dnia 1981-07-25, wykaz dokumentów: 810/Wł z 1981-07-25; A/3583/810/Wł z 2010-09-06
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1914 r.dnia 1981-07-25, wykaz dokumentów: 810/Wł z 1981-07-25; A/3583/810/Wł z 2010-09-06
  • Nadszybie z 1914 r.dnia 1981-07-25, wykaz dokumentów: 810/Wł z 1981-07-25; A/3583/810/Wł z 2010-09-06
  • Kościół z 1900 - 1901 (ul. Adama Mickiewicza 1)dnia 1994-06-20, wykaz dokumentów: 1405/Wł z 1994-06-20; A/3601/1405/Wł z 2010-09-07
  • Gospoda z pocz. XIX w. (ul. Małgorzaty Fornalskiej 31)dnia 1995-12-28, wykaz dokumentów: 1465/Wł z 1995-12-28; A/3578/1465/Wł z 2010-09-06
  • Kościół z 1914 - 1917 (ul. Stefana Żeromskiego 23)dnia 2014-07-28, wykaz dokumentów: A/5933/1-2 z 2014-07-28
  • Plebania z 1907 r. (ul. Stefana Żeromskiego 23a)dnia 2014-07-28, wykaz dokumentów: A/5933/1-2 z 2014-07-28
 • Formy ochrony przyrody w Boguszowie-Gorcach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Boguszowa-Gorców znajduje się 9 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Boguszowie-Gorcach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park Krajobrazowy Sudetów WałbrzyskichData ustanowienia: 1998-12-29, Opis granicy: ZAŁĄCZNIK Nr 1 do rozporządzenia Nr 7 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich 1. Opis granic Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich Na wschodzie od granicy państwa w kierunku na północ rozdzieleniem leśnym pomiędzy oddziałami nr 235 i 234 oraz 233 i 227 do linii zwartych kompleksów leśnych obok miejscowości Łomnica i Grzmiąca do szosy z Głuszycy do Unisławia. Następnie na północ obejmując swym zasięgiem wzniesienie pod którym przechodzi tunel kolejowy ze stacji Jedlina-Zdrój do Głuszycy granicą rolną przechodzi koło miejscowości Glinica i Kamieńsk w kierunku północno-zachodnim do tunelu kolejowego pod górę Wołowice dalej linią prostą do wylotu w dzielnicy Wałbrzych-Podgórze. Od tego miejsca skręca na południowy zachód granicą kompleksów leśnych obejmując swym zasięgiem Zamkową Górę na Podgórzu. W miejscowości Glinik skręca gwałtownie na południe a następnie na wschód do Kamionek i dalej na południe granicą lasów do drogi Rybnica Leśna-Głuszyca. Po przejściu przez szosę omijając pola uprawne Rybnicy dochodzi do przesmyku pomiędzy górę Klin a wzniesieniem bez nazwy o wysokości 890 m. Dalej do rozległych łąk pod schroniskiem Andrzejówka skręcając na zachód do wzniesienia Krzywuchy /788m/ potem skręca na północ przez szczyt góry Bukowiec /883m/ dalej granicą lasów od północy dochodzi do strumienia na polach Unisławia Śl. aż do podnóża góry Stożek Wielki /840m/. Następnie skręca na północ potem na południe do szosy Unisław Śląski-Mieroszów. Przechodzi przez drogę i tory kolejowe aby po granicy lasu gwałtownie skręcić na północ pod górę Sokółka /801m/ następnie obok torów kolejowych z Mieroszowa do Kuźnic Świdnickich. Przy placu sportowym obok szybu kopalnianego Barbara biegnie brzegiem lasów do drogi z Lesieńca do Grząd Dolnych i Górnych. Z tego miejsca skrajem lasów biegnie do gruntów wsi Kochanów omijając wydzielone tereny zalewu w Grzędach Górnych dalej do miejscowości Kowalowa na wschodzie gdzie przecina szosę Mieroszów--Unisław Śl. Tu biegnie na południe wschodnią stroną szosy aby pod górę Jatki /659m/ aby zmienić kierunek na wschód do granicy z Czechami., Powierzchnia: 6493.0 ha, Powierzchnia otuliny: 2894.6 ha
  • Kopuły Chełmca - obszar chronionego krajobrazuOpis: Fragment dawnego obszaru chronionego krajobrazu "Kopuły Chełmca Trójgarbu i Krzyżowej Góry koło Strzegomia" obejmujący obszary leśne tych wzniesień. Leżą one w obrębie Wzgórz Strzegomskich które są granitową intruzją w obrębie zmetamorfizowanych łupków paleozoicznych. Powierzchnia OChK-u wynosi 1 200 ha., Data ustanowienia: 1981-01-01, Powierzchnia: 1200.0 ha
  • Góry Kamienne - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 24098.85 ha
  • Masyw Chełmca - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 1432.45 ha
  • Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2011-02-19, Powierzchnia: 31577.91 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-26, Opis granicy: Rośnie za budynkiem zlokalizowanym przy ul. Buczka 11 - aktualnie sklep samoobsługowy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-26, Opis granicy: Rośnie ok. 400 m na południowy wschód od wjazdu ul. H. Sawickiej w las
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-26, Opis granicy: Rośnie ok. 400 m na południowy wschód od wjazdu ul. H. Sawickiej w las
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie przy drodze ok 370 m na północny wschód od zbiegu ul. Kilińskiego i ul. Młodzieży Polskiej

Boguszów-Gorce - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Boguszów-Gorce i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Boguszów-Gorce przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 367droga wojewódzka nr 367(Jelenia Góra - Mysłakowice - Kostrzyca - Kowary - Ogorzelec - Leszczyniec - Szarocin - Kamienna Góra - Borówno - Czarny Bór - Jabłów - Boguszów-Gorce - Wałbrzych)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Boguszów-Gorce przechodzą 3 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 274Linia kolejowa nr 274: Wrocław Świebodzki - Zgorzelec [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Wrocław Świebodzki - Wrocław Grabiszyn - Wrocław Zachodni - Smolec - Sadowice Wrocławskie - Kąty Wrocławskie - Mietków - Imbramowice - Żarów - Jaworzyna Śląska - Świebodzice - Wałbrzych Szczawienko - Wałbrzych Miasto - Wałbrzych Fabryczny - Wałbrzych Główny - Boguszów-Gorce Wschód - Boguszów-Gorce - Boguszów-Gorce Zachód - Witków Śląski - Sędzisław - Marciszów - Ciechanowice - Janowice Wielkie - Trzcińsko - Wojanów - Jelenia Góra - Rybnica - Stara Kamienica - Kwieciszowice - Rębiszów - Młyńsko - Gryfów Śląski - Ubocze - Olszyna Lubańska - Lubań Śląski - Batowice Lubańskie - Mikułowa - Jerzmanki - Zgorzelec)
  • LK 773Linia kolejowa nr 773: Boguszów Gorce - Boguszów Gorce Towarowy [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Boguszów-Gorce)
  • LK 291Linia kolejowa nr 291: Boguszów Gorce Wschód - Mieroszów [o znaczeniu drugorzędnym] (Boguszów-Gorce Wschód - Unisław Śląski - Mieroszów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Boguszowie-Gorcach istnieje 104 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Antoniego Józefa Madalińskiego

  ul. Azaliowa

  ul. Bartosza Głowackiego

  ul. Boczna

  ul. Browarna

  ul. Cicha

  ul. Dworcowa

  ul. Dębowa

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego

  ul. Grunwaldzka

  ul. Górna

  ul. Górnicza

  ul. Główna

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Hugo Kołłątaja

  ul. Jana Kasprowicza

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jana Matejki

  pl. Jana Pawła II

  ul. Janusza Kusocińskiego

  ul. Jasna

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Poniatowskiego

  ul. Kamieniogórska

  ul. Kazimierza Pułaskiego

  ul. Kazimierza Tetmajera

  ul. Kolejowa

  ul. Kosynierów

  ul. Krakowska

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Lawendowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Ludwika Waryńskiego

  ul. Marcina Kasprzaka

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mała

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Miła

  ul. Młodzieży Polskiej

  ul. Nadziei

  ul. Nowy Lubominek

  pl. Odrodzenia

  ul. Ogrodowa

  ul. Olimpijska

  ul. Osiedle Górnicze

  ul. Partyzantów

  ul. Piotra Skargi

  ul. Piękna

  ul. Pokoju

  ul. Polna

  ul. Promyka

  ul. Przodowników Pracy

  ul. Racławicka

  ul. Romualda Traugutta

  Rynek

  ul. Rzeźniana

  ul. Różana

  ul. Sobięcińska

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stanisława Wyspiańskiego

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Strażacka

  ul. Szkolna

  ul. Szybowa

  ul. Słodowa

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Towarowa

  ul. Tunel

  ul. Warszawska

  ul. Wałbrzyska

  ul. Widokowa

  ul. Wincentego Pola

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wojciecha Kossaka

  ul. Wrzosowa

  ul. Wysoka

  ul. Wąska

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Władysława Grabskiego

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Władysława Sikorskiego

  ul. Władysława Stanisława Reymonta

  ul. Zachodnia

  ul. Zamkowa

  ul. Zielona

  pl. Zwycięstwa

  ul. Złota

  ul. gen. Józefa Bema

  ul. Łączna

  ul. Średnia

  ul. Św. Barbary

  ul. Świerkowa