Powiat skierniewicki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat skierniewicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 38 198 Liczba mieszkańców
 • 753 km2 Powierzchnia
 • 51 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • Mirosław Belina Starosta
 • ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice Adres starostwa powiatowego
 • ESK Tablice rejestracyjne
Powiat skierniewicki na mapie
Identyfikatory
 • 1015 TERYT (TERC)
Herb powiatu skierniewickiego
powiat skierniewicki herb

Powiat skierniewicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat skierniewicki ma 38 198 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 0,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,7 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu skierniewickiego w 2050 roku wynosi 36 423, z czego 18 163 to kobiety, a 18 260 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu skierniewickiego zawarli w 2016 roku 206 małżeństw, co odpowiada 5,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,0% mieszkańców powiatu skierniewickiego jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 2,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat skierniewicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -111. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,9 na 1000 mieszkańców powiatu skierniewickiego. W 2016 roku urodziło się 354 dzieci, w tym 49,4% dziewczynek i 50,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 374 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,76 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 47,6% zgonów w powiecie skierniewickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,5% zgonów w powiecie skierniewickim były nowotwory, a 6,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu skierniewickiego przypada 12.19 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 361 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 322 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu skierniewickiego 39. W tym samym roku 7 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 7.

  60,8% mieszkańców powiatu skierniewickiego jest w wieku produkcyjnym, 19,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu skierniewickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 38 198 Liczba mieszkańców
 • 19 290 Kobiety
 • 18 908 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie skierniewickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie skierniewickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie skierniewickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu skierniewickiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 36 423 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 18 163 Kobiety
 • 18 260 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie skierniewickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie skierniewickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie skierniewickim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu skierniewickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 40,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,7 lat
  woj. łódzkie
  42,5 lat
  Polska
  41,2 lat
 • 42,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat skierniewicki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu skierniewickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat skierniewicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat skierniewicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat skierniewicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,0% Kawalerowie/Panny
 • pow. skierniewicki
  28,0%
  woj. łódzkie
  26,6%
  Polska
  28,8%
 • 21,2% Kobiety
  (Panny)
 • 35,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • powiat skierniewicki
  57,5%
  Województwo
  55,0%
  Polska
  55,8%
 • 56,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,8% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  11,8%
  Województwo
  11,5%
  Kraj
  9,6%
 • 20,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,6%
  łódzkie
  5,8%
  Polska
  5,0%
 • 2,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,1%
  woj. łódzkie
  1,1%
  Kraj
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie skierniewickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie skierniewickim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • powiat skierniewicki
  5,4
  łódzkie
  4,7
  Kraj
  5,0
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  0,9
  woj. łódzkie
  1,6
  Cała Polska
  1,7
 • 206 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie skierniewickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie skierniewickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -111 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -31 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -80 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,9 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat skierniewicki
  -2,9
  woj. łódzkie
  -3,0
  Kraj
  -0,2
 • 0,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie skierniewickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie skierniewickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie skierniewickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie skierniewickim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 354 Urodzenia żywe
 • 175 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 179 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,4%
  50,6%
 • 9,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. skierniewicki
  9,3
  łódzkie
  9,2
  Kraj
  10,0
 • 40,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  40,4
  Województwo
  39,9
  Kraj
  41,7
 • 4.89 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4.89
 • 42.64 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42.64
 • 101.06 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 101.06
 • 82.56 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82.56
 • 23.92 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 23.92
 • 4.75 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.75
 • 3 374 g Średnia waga noworodków
 • 3 301 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 445 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 374 g
  łódzkie
  3 350 g
  Cała Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 25 Waga 4000g - 4499g
 • 25
 • 126 Waga 3500g - 3999g
 • 126
 • 133 Waga 3000g - 3499g
 • 133
 • 50 Waga 2500g - 2999g
 • 50
 • 12 Waga 2000g - 2499g
 • 12
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,28 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. skierniewicki
  1,28
  Województwo
  1,32
  Cały kraj
  1,36
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,63
  woj. łódzkie
  0,64
  Cała Polska
  0,66
 • 0,76 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,76
  Województwo
  0,75
  Kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie skierniewickim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 465 Zgony
 • 206 Kobiety
  (Zgony)
 • 259 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,3%
  55,7%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 12,2 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  12,2
  Województwo
  12,1
  Kraj
  10,1
 • 131,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  131,4
  łódzkie
  132,5
  Cały kraj
  101,5
 • 2,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. skierniewicki
  2,8
  woj. łódzkie
  3,8
  Polska
  4,0
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,4
  woj. łódzkie
  4,0
  Cały kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  1,6
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie skierniewickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  49,1%
  Województwo
  41,7%
  Polska
  45,7%
 • 22,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat skierniewicki
  22,7%
  łódzkie
  25,2%
  Polska
  26,7%
 • 8,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat skierniewicki
  8,1%
  Województwo
  7,4%
  Cały kraj
  6,1%
 • 10,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  10,1
  Kraj
  5,9
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  83,3
  Kraj
  74,3
 • 269,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. skierniewicki
  269,6
  łódzkie
  314,0
  Polska
  274,3
 • 295,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  295,4
  Kraj
  261,6
 • 583,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 617,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 549,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  583,8
  łódzkie
  519,0
  Cała Polska
  469,0
 • 97,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 163,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  97,1
  Województwo
  90,2
  Cały kraj
  87,7
 • 36,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  36,3
  łódzkie
  36,2
  Polska
  31,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  0,0
  woj. łódzkie
  10,4
  Cały kraj
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. skierniewicki
  0,0%
  Województwo
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 361 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 190 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 171 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 322 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 177 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 145 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 46 Saldo migracji
 • 17 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 29 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 39 Saldo migracji wewnętrznych
 • 13 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 26 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Saldo migracji zagranicznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie skierniewickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie skierniewickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat skierniewicki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat skierniewicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie skierniewickim oddano do użytku 105 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,75 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie skierniewickim to 5,30 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie skierniewickim to 140,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie skierniewickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 105 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 2,75 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat skierniewicki
  2,75
  Województwo
  2,84
  Kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 105 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 557 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,30 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. skierniewicki
  5,30
  łódzkie
  4,37
  Kraj
  3,96
 • 14,58 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  14,58
  Województwo
  12,43
  Cała Polska
  16,85
 • 14 766 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 140,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  140,6 m2
  łódzkie
  111,9 m2
  Polska
  94,5 m2
 • 0,39 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  0,39 m2
  woj. łódzkie
  0,32 m2
  Cały kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat skierniewicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie skierniewickim na 1000 mieszkańców pracuje 107 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie skierniewickim wynosiło w 2016 roku 5,0% (5,2% wśród kobiet i 4,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie skierniewickim wynosi 3 467,73 PLN, co odpowiada 80.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu skierniewickiego 4 017 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 926 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 091.

  70,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu skierniewickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 14,3% w przemyśle i budownictwie, a 5,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie skierniewickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 107 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  107,0
  Województwo
  237,0
  Cały kraj
  240,0
 • 5,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,2% Kobiety
 • 4,8% Mężczyźni
 • powiat skierniewicki
  5,0%
  Województwo
  8,6%
  Polska
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie skierniewickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie skierniewickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie skierniewickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie skierniewickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 468 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 468 PLN
  woj. łódzkie
  3 925 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie skierniewickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie skierniewickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 017 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 926 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 091 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,23 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie skierniewickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 70,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 70,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 70,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 14,3% Przemysł i budownictwo
 • 11,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 17,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 3,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 9,1% Pozostałe
 • 14,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 3,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie skierniewickim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie skierniewickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 4 099 Pracujący ogółem
 • 1 995 Kobiety
 • 2 104 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie skierniewickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 19,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,8% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat skierniewicki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 64,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat skierniewicki
  64,5
  Województwo
  64,7
  Cała Polska
  61,7
 • 32,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  32,7
  łódzkie
  37,0
  Kraj
  32,7
 • 102,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat skierniewicki
  102,8
  Województwo
  133,8
  Cała Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 63,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat skierniewicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie skierniewickim stwierdzono 413 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,82 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie skierniewickim wynosi 52,00% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu skierniewickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,52 (wykrywalność 41%) oraz przeciwko mieniu - 5,63 (wykrywalność 23%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,52 (93%), o charakterze gospodarczym - 1,02 (61%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie skierniewickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat skierniewicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 413 Przestępstwa ogółem
 • 413
 • 287 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 287
 • 39 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 39
 • 58 Przestępstwa drogowe
 • 58
 • 14 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 14
 • 215 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 215
 • 10,82 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. skierniewicki
  10,82
  Województwo
  18,50
  Kraj
  19,48
 • 7,52 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  7,52
  woj. łódzkie
  12,38
  Cały kraj
  12,76
 • 1,02 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,02
  Województwo
  3,23
  Polska
  3,91
 • 1,52 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,52
  Województwo
  2,07
  Polska
  1,91
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,37
  Województwo
  0,47
  Cały kraj
  0,47
 • 5,63 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. skierniewicki
  5,63
  Województwo
  9,93
  Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat skierniewicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  52%
  Województwo
  62%
  Polska
  67%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. skierniewicki
  41%
  woj. łódzkie
  49%
  Kraj
  55%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  62%
  łódzkie
  81%
  Kraj
  83%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  93%
  Województwo
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  100%
  woj. łódzkie
  79%
  Cały kraj
  83%
 • 24% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. skierniewicki
  24%
  łódzkie
  40%
  Kraj
  46%

Powiat skierniewicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 9 736 mieszkańców powiatu skierniewickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 696 kobiet oraz 5 040 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,3% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 16,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,6% mieszkańców powiatu skierniewickiego, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 26,8% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu skierniewickiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie skierniewickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,9%) oraz zasadnicze zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,4%) oraz podstawowe ukończone (23,6%).

  17,1% mieszkańców powiatu skierniewickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,1% wśród dziewczynek i 17,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 806 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,63 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,6% ludności (26,5% wśród dziewczynek i 26,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 12 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,34.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,4% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 85,12.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (12,5% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów. 27 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,5% mieszkańców powiatu skierniewickiego w wieku potencjalnej nauki (31,6% kobiet i 31,3% mężczyzn).

 • 9,7% Wykształcenie wyższe
 • pow. skierniewicki
  9,7%
  woj. łódzkie
  16,6%
  Cała Polska
  17,9%
 • 12,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 6,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. skierniewicki
  28,0%
  łódzkie
  34,1%
  Polska
  33,3%
 • 29,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,3% Wykształcenie policealne
 • powiat skierniewicki
  1,3%
  łódzkie
  2,8%
  Cały kraj
  2,7%
 • 1,8% Kobiety
  (policealne)
 • 0,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. skierniewicki
  10,1%
  Województwo
  13,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,6%
  woj. łódzkie
  17,7%
  Cały kraj
  18,1%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  27,6%
  woj. łódzkie
  20,8%
  Cała Polska
  22,9%
 • 19,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. skierniewicki
  6,2%
  łódzkie
  4,8%
  Polska
  5,2%
 • 5,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 26,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  26,8%
  Województwo
  22,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 29,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,8%
  łódzkie
  1,6%
  Kraj
  1,4%
 • 2,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie skierniewickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 806 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  806,0
  łódzkie
  847,0
  Cała Polska
  842,0
 • 1,63 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat skierniewicki
  1,63
  woj. łódzkie
  1,15
  Polska
  1,12
 •  
 • 30,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 30,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 35,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 11,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie skierniewickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 89,34 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. skierniewicki
  89,34
  woj. łódzkie
  91,63
  Polska
  90,94
 • 89,10 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. skierniewicki
  89,10
  woj. łódzkie
  90,78
  Cała Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat skierniewicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat skierniewicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 12 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. skierniewicki
  12,0
  Województwo
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 12 Szkoły podstawowe ogółem
 • 12
 • 12 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 12
 • 12 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 12
 •  
 • 239,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 216,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie skierniewickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 85,12 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. skierniewicki
  85,12
  łódzkie
  100,03
  Cała Polska
  98,90
 • 82,02 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. skierniewicki
  82,02
  woj. łódzkie
  93,23
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat skierniewicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat skierniewicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  20,0
  łódzkie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 • 89,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 68,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie skierniewickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie skierniewickim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. skierniewicki
  24,0
  Województwo
  2,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 24
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 11,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 8,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat skierniewicki
  27,0
  woj. łódzkie
  23,0
  Polska
  23,0
 • 27 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 27
 • 27 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 27
 • 12,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 10,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie skierniewickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat skierniewicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat skierniewicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat skierniewicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)