Powiat gorzowski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat gorzowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 70 990 Liczba mieszkańców
 • 1 214 km2 Powierzchnia
 • 58 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 37,9% Stopa urbanizacji
 • Małgorzata Domagała Starosta
 • ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wielkopolski Adres starostwa powiatowego
 • FGW Tablice rejestracyjne
Powiat gorzowski na mapie
Identyfikatory
 • 0801 TERYT (TERC)
Herb powiatu gorzowskiego
powiat gorzowski herb
Flaga powiatu gorzowskiego
powiat gorzowski flaga

Powiat gorzowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie gorzowskim oddano do użytku 334 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,71 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  89,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 8,1% na sprzedaż lub wynajem, 2,4% jako mieszkania komunalne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie gorzowskim to 5,30 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie gorzowskim to 111,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie gorzowskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 334 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 4,71 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. gorzowski
  4,71
  woj. lubuskie
  3,18
  Kraj
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 299 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 1 771 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,30 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. gorzowski
  5,30
  woj. lubuskie
  4,23
  Kraj
  4,13
 • 24,97 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  24,97
  woj. lubuskie
  13,45
  Cały kraj
  15,89
 • 37 193 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 111,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. gorzowski
  111,4 m2
  Województwo
  95,4 m2
  Cały kraj
  99,8 m2
 • 0,52 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  0,52 m2
  woj. lubuskie
  0,30 m2
  Cały kraj
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gorzowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat gorzowski ma 70 990 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 12,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,0 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu gorzowskiego zawarli w 2015 roku 348 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,7% mieszkańców powiatu gorzowskiego jest stanu wolnego, 55,1% żyje w małżeństwie, 5,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat gorzowski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 7. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,1 na 1000 mieszkańców powiatu gorzowskiego. W 2015 roku urodziło się 649 dzieci, w tym 51,0% dziewczynek i 49,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 312 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,01 i jest większy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 44,2% zgonów w powiecie gorzowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,4% zgonów w powiecie gorzowskim były nowotwory, a 3,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu gorzowskiego przypada 9.06 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 1 106 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 890 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu gorzowskiego 216. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  64,5% mieszkańców powiatu gorzowskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 15,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu gorzowskiego

 • 70 990 Liczba mieszkańców
 • 35 797 Kobiety
 • 35 193 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie gorzowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie gorzowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie gorzowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu gorzowskiego w latach 2017-2050

 • 79 814 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 39 811 Kobiety
 • 40 003 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie gorzowskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie gorzowskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie gorzowskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu gorzowskiego

 • 39,0 latŚredni wiek mieszkańców
 • powiat gorzowski
  39,0 lat
  woj. lubuskie
  40,6 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 40,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat gorzowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu gorzowskiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat gorzowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat gorzowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat gorzowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,7%
  Lubuskie
  30,0%
  Polska
  28,8%
 • 25,5% Kobiety
  (Panny)
 • 36,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,1%Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,1%
  Województwo
  53,6%
  Cały kraj
  55,8%
 • 54,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,1%
  woj. lubuskie
  9,1%
  Kraj
  9,6%
 • 13,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat gorzowski
  5,9%
  woj. lubuskie
  6,0%
  Polska
  5,0%
 • 6,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Powiat
  0,2%
  woj. lubuskie
  1,3%
  Kraj
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie gorzowskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie gorzowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • powiat gorzowski
  4,9
  Województwo
  4,9
  Polska
  4,9
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Tutaj
  1,5
  Lubuskie
  2,0
  Cały kraj
  1,8
 • 348 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie gorzowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie gorzowskim

 • 7 Przyrost naturalny w roku 2015
 • 38 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -31 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,1 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  0,1
  Województwo
  -0,7
  Cała Polska
  -0,7
 • 0,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie gorzowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie gorzowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie gorzowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie gorzowskim w roku 2015

 • 649 Urodzenia żywe
 • 331 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 318 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,0%
  49,0%
 • 9,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. gorzowski
  9,2
  woj. lubuskie
  9,2
  Cała Polska
  9,6
 • 37,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  37,1
  woj. lubuskie
  38,7
  Kraj
  40,1
 • 16.55 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 16.55
 • 51.55 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 51.55
 • 83.82 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 83.82
 • 61.28 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61.28
 • 28.06 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28.06
 • 6.16 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.16
 • 0.92 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.92
 • 3 312 gŚrednia waga noworodków
 • 3 220 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 408 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 312 g
  Lubuskie
  3 348 g
  Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 41 Waga 4000g - 4499g
 • 41
 • 209 Waga 3500g - 3999g
 • 209
 • 245 Waga 3000g - 3499g
 • 245
 • 105 Waga 2500g - 2999g
 • 105
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. gorzowski
  1,24
  Województwo
  1,25
  Kraj
  1,29
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,63
  Lubuskie
  0,60
  Polska
  0,63
 • 1,01 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. gorzowski
  1,01
  Województwo
  0,93
  Cała Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie gorzowskim w roku 2015

 • 642 Zgony
 • 293 Kobiety
  (Zgony)
 • 349 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,6%
  54,4%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 9,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,1
  Lubuskie
  10,0
  Polska
  10,3
 • 98,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  98,9
  Lubuskie
  107,8
  Cały kraj
  106,9
 • 3,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,1
  woj. lubuskie
  4,1
  Cały kraj
  4,0
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,1
  Województwo
  3,6
  Kraj
  3,2
 • 2,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Lubuskie
  2,3
  Kraj
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gorzowskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  35,2%
  Lubuskie
  39,3%
  Kraj
  45,1%
 • 24,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. gorzowski
  24,0%
  Województwo
  26,8%
  Polska
  26,6%
 • 3,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. gorzowski
  3,8%
  Województwo
  3,3%
  Kraj
  5,4%
 • 0,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  0,1
  Kraj
  3,9
 • 61,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubuskie
  61,8
  Cała Polska
  70,2
 • 205,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat gorzowski
  205,7
  Województwo
  250,6
  Cała Polska
  260,7
 • 243,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  243,8
  Cała Polska
  248,3
 • 300,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 278,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 323,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat gorzowski
  300,8
  woj. lubuskie
  367,4
  Kraj
  441,1
 • 86,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 52,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 119,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  86,6
  Lubuskie
  103,3
  Cały kraj
  85,7
 • 19,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat gorzowski
  19,7
  Lubuskie
  27,9
  Cały kraj
  30,1
 • 14,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat gorzowski
  14,1
  woj. lubuskie
  12,0
  Kraj
  8,2
 • 1,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat gorzowski
  1,9%
  Lubuskie
  1,4%
  Cała Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 1 106 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 570 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 536 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 890 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 470 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 420 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 216 Saldo migracji
 • 100 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 116 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 216 Saldo migracji wewnętrznych
 • 100 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 116 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie gorzowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie gorzowskim

 • 16,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 71,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 69,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 12,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 9,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat gorzowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gorzowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie gorzowskim na 1000 mieszkańców pracuje 186 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 45,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie gorzowskim wynosiło w 2015 roku 8,1% (9,5% wśród kobiet i 6,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie gorzowskim wynosi 3 818,44 PLN, co odpowiada 92.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu gorzowskiego 2 295 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 835 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -460.

  26,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu gorzowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,7% w przemyśle i budownictwie, a 11,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 11,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie gorzowskim

 • 186 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. gorzowski
  186,0
  Lubuskie
  219,0
  Kraj
  232,0
 • 8,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,5% Kobiety
 • 6,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  8,1%
  Lubuskie
  10,5%
  Kraj
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie gorzowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie gorzowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie gorzowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie gorzowskim

 • 3 818 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 818 PLN
  woj. lubuskie
  3 568 PLN
  Kraj
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie gorzowskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie gorzowskim

 • 2 295 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 835 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -460 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,80 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie gorzowskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 26,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 26,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 26,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,7% Przemysł i budownictwo
 • 33,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 52,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 25,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 11,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 25,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 21,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 15,8% Pozostałe
 • 24,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie gorzowskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie gorzowskim

 • 13 197 Pracujący ogółem
 • 6 107 Kobiety
 • 7 090 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie gorzowskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 19,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 64,5% W wieku produkcyjnym
 • 59,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 15,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 21,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 9,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat gorzowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 55,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  55,0
  Województwo
  58,4
  Kraj
  60,1
 • 24,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat gorzowski
  24,3
  Lubuskie
  29,7
  Kraj
  31,4
 • 79,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  79,3
  Lubuskie
  103,5
  Kraj
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 63,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat gorzowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie gorzowskim stwierdzono 1 405 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,82 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie gorzowskim wynosi 64,90% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu gorzowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,27 (wykrywalność 54%) oraz przeciwko mieniu - 9,14 (wykrywalność 32%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,55 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,47 (77%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (80%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie gorzowskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat gorzowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 405 Przestępstwa ogółem
 • 1 405
 • 1 012 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 012
 • 104 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 104
 • 181 Przestępstwa drogowe
 • 181
 • 20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 20
 • 648 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 648
 • 19,82 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat gorzowski
  19,82
  woj. lubuskie
  26,43
  Polska
  20,80
 • 14,27 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  14,27
  woj. lubuskie
  16,13
  Polska
  13,59
 • 1,47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,47
  Województwo
  6,63
  Kraj
  4,36
 • 2,55 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat gorzowski
  2,55
  Województwo
  2,52
  Cały kraj
  1,99
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,28
  Województwo
  0,58
  Cały kraj
  0,45
 • 9,14 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  9,14
  Województwo
  13,73
  Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat gorzowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  65%
  woj. lubuskie
  71%
  Cała Polska
  65%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. gorzowski
  55%
  woj. lubuskie
  58%
  Polska
  52%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  77%
  Województwo
  88%
  Cały kraj
  84%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. gorzowski
  99%
  woj. lubuskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  80%
  woj. lubuskie
  83%
  Kraj
  82%
 • 32% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  32%
  Województwo
  54%
  Polska
  46%

Powiat gorzowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 18 604 mieszkańców powiatu gorzowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 093 kobiet oraz 9 511 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 11,5% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,4% mieszkańców powiatu gorzowskiego, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 21,8% podstawowym ukończonym. 2,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu gorzowskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie gorzowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,1%) oraz podstawowe ukończone (20,1%).

  17,5% mieszkańców powiatu gorzowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,1% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 737 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,33 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,5% ludności (26,7% wśród dziewczynek i 26,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 83,97.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,1% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 83,18.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,1% mieszkańców (13,0% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 3 uczniów. 17 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,9% mieszkańców powiatu gorzowskiego w wieku potencjalnej nauki (31,2% kobiet i 30,6% mężczyzn).

 • 13,7% Wykształcenie wyższe
 • pow. gorzowski
  13,7%
  Lubuskie
  15,3%
  Kraj
  17,9%
 • 15,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 13,0% W miastach
  (wyższe)
 • 14,1% Na wsi
  (wyższe)
 • 29,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. gorzowski
  29,9%
  Województwo
  33,5%
  Cała Polska
  33,3%
 • 33,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 34,2% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 27,4% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • pow. gorzowski
  2,4%
  woj. lubuskie
  2,7%
  Kraj
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,9% Na wsi
  (policealne)
 • 11,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  11,5%
  Województwo
  12,1%
  Polska
  12,4%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,7% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  16,0%
  Lubuskie
  18,7%
  Kraj
  18,1%
 • 14,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 16,3% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. gorzowski
  26,4%
  Lubuskie
  25,2%
  Polska
  22,9%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,4% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,0% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat gorzowski
  5,6%
  Lubuskie
  5,4%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,8% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 21,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. gorzowski
  21,8%
  Województwo
  18,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 23,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 21,0% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 22,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,6%
  Województwo
  1,7%
  Cały kraj
  1,4%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie gorzowskim

 • 737 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat gorzowski
  737,0
  Województwo
  832,0
  Cała Polska
  842,0
 • 1,33 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,33
  woj. lubuskie
  1,12
  Cała Polska
  1,12
 •  
 • 102,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 102,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 16,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie gorzowskim

 • 83,97 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  83,97
  Województwo
  90,71
  Polska
  90,94
 • 82,73 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  82,73
  Lubuskie
  89,51
  Cała Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat gorzowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat gorzowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat gorzowski
  19,0
  woj. lubuskie
  18,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8
 •  
 • 344,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 289,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 55,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie gorzowskim

 • 83,18 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat gorzowski
  83,18
  woj. lubuskie
  97,47
  Cały kraj
  98,90
 • 77,94 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  77,94
  Województwo
  89,11
  Kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat gorzowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat gorzowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat gorzowski
  20,0
  Województwo
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 •  
 • 155,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 101,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 54,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 2,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie gorzowskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie gorzowskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 3 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat gorzowski
  3,0
  Lubuskie
  2,0
  Cała Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 3 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 3
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 20 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 20
 • 24,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 17,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  17,0
  woj. lubuskie
  24,0
  Cała Polska
  23,0
 • 17 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 17
 • 17 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 17
 • 41,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 27,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla dorosłych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. gorzowski
  10,0
  woj. lubuskie
  20,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 10 Szkoły policealne ogółem
 • 10
 • 10 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 10
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie gorzowskim

 • 17,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat gorzowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat gorzowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat gorzowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)