Powiat prudnicki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat prudnicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 55 915 Liczba mieszkańców
 • 572 km2 Powierzchnia
 • 98 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 52,8% Stopa urbanizacji
 • Radosław Roszkowski Starosta
 • ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik Adres starostwa powiatowego
 • OPR Tablice rejestracyjne
Powiat prudnicki na mapie
Identyfikatory
 • 1610 TERYT (TERC)
Herb powiatu prudnickiego
powiat prudnicki herb
Flaga powiatu prudnickiego
powiat prudnicki flaga

powiat prudnicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku
77 438 05 35
77 438 05 45
Legionów 12a
48-200 Prudnik
Komenda Powiatowa Policji w Prudniku
77-43-41-803
77-43-41-845
Skowrońskiego 39
48-200 Prudnik
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Prudniku
77-43-69-399
77-43-69-399
Kościuszki 76
48-200 Prudnik
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Prudniku
77-43-62-074
77-43-62-074
Klasztorna 4
48-200 Prudnik
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Prudniku
77-43-62-242
77-43-62-242
Nyska 28
48-200 Prudnik
Starostwo Powiatowe w Prudniku
(77) 438-17-00
(77) 543-22-15
ul. T. Kościuszki
48-200 Prudnik

Powiat prudnicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat prudnicki ma 55 915 mieszkańców, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 9,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu prudnickiego w 2050 roku wynosi 39 505, z czego 20 284 to kobiety, a 19 221 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu prudnickiego zawarli w 2016 roku 251 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,8% mieszkańców powiatu prudnickiego jest stanu wolnego, 55,0% żyje w małżeństwie, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat prudnicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -167. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,0 na 1000 mieszkańców powiatu prudnickiego. W 2016 roku urodziło się 471 dzieci, w tym 49,0% dziewczynek i 51,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 412 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,74 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 48,1% zgonów w powiecie prudnickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,4% zgonów w powiecie prudnickim były nowotwory, a 4,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu prudnickiego przypada 11.38 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 515 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 531 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu prudnickiego -16. W tym samym roku 21 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 40 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -19.

  62,7% mieszkańców powiatu prudnickiego jest w wieku produkcyjnym, 16,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu prudnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 55 915 Liczba mieszkańców
 • 29 002 Kobiety
 • 26 913 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie prudnickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie prudnickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie prudnickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu prudnickiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 39 505 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 20 284 Kobiety
 • 19 221 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie prudnickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie prudnickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie prudnickim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu prudnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 42,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. prudnicki
  42,3 lat
  Opolskie
  42,4 lat
  Cały kraj
  41,2 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat prudnicki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu prudnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat prudnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat prudnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat prudnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,8%
  Opolskie
  28,3%
  Polska
  28,8%
 • 25,3% Kobiety
  (Panny)
 • 34,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,0% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,0%
  woj. opolskie
  54,8%
  Cała Polska
  55,8%
 • 52,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,2% Wdowcy/Wdowy
 • pow. prudnicki
  10,2%
  woj. opolskie
  9,4%
  Polska
  9,6%
 • 16,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,6%
  woj. opolskie
  4,7%
  Kraj
  5,0%
 • 4,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Powiat
  0,3%
  woj. opolskie
  2,7%
  Kraj
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie prudnickim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • powiat prudnicki
  4,5
  woj. opolskie
  4,9
  Cała Polska
  5,0
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • pow. prudnicki
  1,5
  Województwo
  1,4
  Cały kraj
  1,7
 • 251 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie prudnickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -167 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -90 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -77 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,0 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. prudnicki
  -3,0
  Województwo
  -1,4
  Cała Polska
  -0,2
 • -4,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie prudnickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie prudnickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie prudnickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie prudnickim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 471 Urodzenia żywe
 • 231 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 240 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,0%
  51,0%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. prudnicki
  8,4
  Województwo
  8,7
  Cała Polska
  10,0
 • 35,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  35,5
  woj. opolskie
  36,3
  Cały kraj
  41,7
 • 11.61 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11.61
 • 51.45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 51.45
 • 72.49 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 72.49
 • 67.68 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 67.68
 • 23.49 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 23.49
 • 5.22 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.22
 • 1.07 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1.07
 • 3 412 g Średnia waga noworodków
 • 3 321 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 500 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. prudnicki
  3 412 g
  Opolskie
  3 352 g
  Cały kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 53 Waga 4000g - 4499g
 • 53
 • 149 Waga 3500g - 3999g
 • 149
 • 171 Waga 3000g - 3499g
 • 171
 • 64 Waga 2500g - 2999g
 • 64
 • 19 Waga 2000g - 2499g
 • 19
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,16 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,16
  Opolskie
  1,20
  Polska
  1,36
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,57
  Opolskie
  0,58
  Polska
  0,66
 • 0,74 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat prudnicki
  0,74
  woj. opolskie
  0,86
  Cały kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie prudnickim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 638 Zgony
 • 321 Kobiety
  (Zgony)
 • 317 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,3%
  49,7%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 11,4 Zgony na 1000 ludności
 • pow. prudnicki
  11,4
  Opolskie
  10,1
  Cały kraj
  10,1
 • 135,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  135,5
  woj. opolskie
  115,9
  Cały kraj
  101,5
 • 4,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,2
  woj. opolskie
  4,6
  Kraj
  4,0
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. prudnicki
  3,0
  woj. opolskie
  3,1
  Cały kraj
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  1,4
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie prudnickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat prudnicki
  52,7%
  woj. opolskie
  48,6%
  Cała Polska
  45,7%
 • 24,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  24,4%
  Opolskie
  24,3%
  Cała Polska
  26,7%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. prudnicki
  5,0%
  Opolskie
  7,5%
  Cały kraj
  6,1%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  0,2
  Cały kraj
  5,9
 • 76,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  76,4
  Cały kraj
  74,3
 • 296,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. prudnicki
  296,1
  woj. opolskie
  254,2
  Polska
  274,3
 • 239,3 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  239,3
  Kraj
  261,6
 • 640,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 676,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 600,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat prudnicki
  640,0
  Opolskie
  509,7
  Cała Polska
  469,0
 • 117,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 59,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 173,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat prudnicki
  117,0
  woj. opolskie
  98,8
  Cały kraj
  87,7
 • 34,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. prudnicki
  34,2
  Województwo
  36,1
  Polska
  31,8
 • 10,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  10,2
  Opolskie
  10,5
  Cała Polska
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,9%
  woj. opolskie
  1,1%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 515 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 267 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 248 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Zameldowania z zagranicy
 • 10 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 531 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 277 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 254 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 40 Wymeldowania za granicę
 • 19 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 21 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -35 Saldo migracji
 • -19 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -16 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -16 Saldo migracji wewnętrznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -19 Saldo migracji zagranicznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie prudnickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat prudnicki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat prudnicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie prudnickim oddano do użytku 50 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,89 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  94,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 6,0% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie prudnickim to 5,66 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie prudnickim to 165,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 50 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 0,89 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  0,89
  Opolskie
  1,78
  Cały kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 47 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 283 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,66 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. prudnicki
  5,66
  Województwo
  4,73
  Kraj
  3,96
 • 5,06 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. prudnicki
  5,06
  woj. opolskie
  8,42
  Polska
  16,85
 • 8 262 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 165,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  165,2 m2
  woj. opolskie
  124,2 m2
  Cały kraj
  94,5 m2
 • 0,15 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  0,15 m2
  Województwo
  0,22 m2
  Kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat prudnicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie prudnickim na 1000 mieszkańców pracuje 151 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie prudnickim wynosiło w 2016 roku 13,6% (15,3% wśród kobiet i 12,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie prudnickim wynosi 3 464,23 PLN, co odpowiada 80.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu prudnickiego 6 563 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 010 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 553.

  35,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu prudnickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 21,2% w przemyśle i budownictwie, a 13,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 151 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  151,0
  Opolskie
  213,0
  Cały kraj
  240,0
 • 13,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 15,3% Kobiety
 • 12,1% Mężczyźni
 • Powiat
  13,6%
  woj. opolskie
  9,0%
  Polska
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie prudnickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie prudnickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie prudnickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 464 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat prudnicki
  3 464 PLN
  Opolskie
  3 927 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie prudnickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 563 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 010 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 553 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,61 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 35,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 29,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 40,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 21,2% Przemysł i budownictwo
 • 15,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 27,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,4% Pozostałe
 • 39,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie prudnickim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 8 428 Pracujący ogółem
 • 4 580 Kobiety
 • 3 848 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie prudnickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,7% W wieku produkcyjnym
 • 56,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat prudnicki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 59,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  59,5
  Województwo
  58,2
  Polska
  61,7
 • 33,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  33,6
  Województwo
  33,0
  Cały kraj
  32,7
 • 130,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  130,3
  Opolskie
  130,9
  Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 60,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat prudnicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie prudnickim stwierdzono 1 081 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,29 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie prudnickim wynosi 77,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu prudnickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,13 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 7,67 (wykrywalność 59%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,12 (73%), drogowe - 2,14 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,46 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat prudnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 081 Przestępstwa ogółem
 • 1 081
 • 680 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 680
 • 231 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 231
 • 120 Przestępstwa drogowe
 • 120
 • 26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 26
 • 430 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 430
 • 19,29 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,29
  woj. opolskie
  20,01
  Cała Polska
  19,48
 • 12,13 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. prudnicki
  12,13
  Województwo
  12,82
  Cały kraj
  12,76
 • 4,12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. prudnicki
  4,12
  woj. opolskie
  4,22
  Polska
  3,91
 • 2,14 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,14
  Województwo
  2,07
  Cały kraj
  1,91
 • 0,46 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat prudnicki
  0,46
  Opolskie
  0,51
  Kraj
  0,47
 • 7,67 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. prudnicki
  7,67
  woj. opolskie
  9,88
  Kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat prudnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat prudnicki
  78%
  Opolskie
  66%
  Cały kraj
  67%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat prudnicki
  75%
  Województwo
  58%
  Cała Polska
  55%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat prudnicki
  73%
  woj. opolskie
  68%
  Polska
  83%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. prudnicki
  99%
  Opolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  89%
  Województwo
  82%
  Kraj
  83%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  60%
  Województwo
  48%
  Polska
  46%

Powiat prudnicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 12 328 mieszkańców powiatu prudnickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 006 kobiet oraz 6 322 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 10,3% średnie ogólnokształcące, a 17,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,3% mieszkańców powiatu prudnickiego, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu prudnickiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie prudnickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,3%) oraz zasadnicze zawodowe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,6%) oraz podstawowe ukończone (18,6%).

  16,3% mieszkańców powiatu prudnickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,2% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 931 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,82 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,1% ludności (25,2% wśród dziewczynek i 25,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,47.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,9% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,2% wśród dziewczyn i 11,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 93,32.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,2% mieszkańców (13,0% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 3 uczniów. 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,4% mieszkańców powiatu prudnickiego w wieku potencjalnej nauki (33,4% kobiet i 33,5% mężczyzn).

 • 12,2% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  12,2%
  Województwo
  15,1%
  Cały kraj
  17,9%
 • 14,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 15,3% W miastach
  (wyższe)
 • 8,7% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat prudnicki
  30,2%
  woj. opolskie
  31,8%
  Kraj
  33,3%
 • 33,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 34,8% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 24,9% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,8%
  Opolskie
  2,5%
  Polska
  2,7%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,5% W miastach
  (policealne)
 • 2,0% Na wsi
  (policealne)
 • 10,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat prudnicki
  10,3%
  Opolskie
  11,4%
  Cały kraj
  12,4%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,1%
  Województwo
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,7% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,2% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 28,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  28,3%
  Opolskie
  26,6%
  Polska
  22,9%
 • 20,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,0% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,2% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,4%
  Województwo
  5,1%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,9% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. prudnicki
  22,1%
  Opolskie
  19,9%
  Kraj
  19,3%
 • 25,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 19,0% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 25,7% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat prudnicki
  1,8%
  Opolskie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 931 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat prudnicki
  931,0
  Województwo
  897,0
  Cały kraj
  842,0
 • 0,82 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  0,82
  woj. opolskie
  0,93
  Polska
  1,12
 •  
 • 116,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 115,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 3,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 5,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 89,47 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat prudnicki
  89,47
  Opolskie
  89,89
  Polska
  90,94
 • 88,52 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  88,52
  woj. opolskie
  88,97
  Kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat prudnicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat prudnicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  17,0
  Opolskie
  17,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7
 •  
 • 251,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 209,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 41,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 15,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 93,32 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  93,32
  Województwo
  95,94
  Polska
  98,90
 • 88,76 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. prudnicki
  88,76
  Województwo
  88,86
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat prudnicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat prudnicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  23,0
  Województwo
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 23 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 23
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 24
 • 9 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 9
 •  
 • 112,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 86,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie prudnickim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 3 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  3,0
  Województwo
  2,0
  Cała Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 3 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 3
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 22 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 22
 • 38,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 27,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. prudnicki
  25,0
  Województwo
  24,0
  Cały kraj
  23,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 62,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 43,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  24,0
  Województwo
  22,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 24 Szkoły policealne ogółem
 • 24
 • 28 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 28
 • 22 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 22
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat prudnicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat prudnicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat prudnicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)