Powiat prudnicki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, gminy, regon, zarobki, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat prudnicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 55 748 Liczba mieszkańców
 • 572 km2 Powierzchnia
 • 98 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 52,8% Stopa urbanizacji
 • Radosław Roszkowski Starosta
 • ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik Adres starostwa powiatowego
 • OPR Tablice rejestracyjne
Powiat prudnicki na mapie
Identyfikatory
 • 1610 TERYT (TERC)
Herb powiatu prudnickiego
powiat prudnicki herb
Flaga powiatu prudnickiego
powiat prudnicki flaga

powiat prudnicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku
77 438 05 35
77 438 05 45
Legionów 12a
48-200 Prudnik
Komenda Powiatowa Policji w Prudniku
77-43-41-803
77-43-41-845
Skowrońskiego 39
48-200 Prudnik
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Prudniku
77-43-69-399
77-43-69-399
Kościuszki 76
48-200 Prudnik
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Prudniku
77-43-62-074
77-43-62-074
Klasztorna 4
48-200 Prudnik
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Prudniku
77-43-62-242
77-43-62-242
Nyska 28
48-200 Prudnik
Starostwo Powiatowe w Prudniku
(77) 438-17-00
(77) 543-22-15
ul. T. Kościuszki
48-200 Prudnik

Powiat prudnicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat prudnicki ma 55 748 mieszkańców, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 9,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu prudnickiego w 2050 roku wynosi 39 505, z czego 20 284 to kobiety, a 19 221 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu prudnickiego zawarli w 2017 roku 292 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,8% mieszkańców powiatu prudnickiego jest stanu wolnego, 55,0% żyje w małżeństwie, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat prudnicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -205. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,67 na 1000 mieszkańców powiatu prudnickiego. W 2017 roku urodziło się 471 dzieci, w tym 51,4% dziewczynek i 48,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 359 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,70 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 49,5% zgonów w powiecie prudnickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w powiecie prudnickim były nowotwory, a 8,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu prudnickiego przypada 11.38 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 515 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 531 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu prudnickiego -16. W tym samym roku 21 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 40 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -19.

  62,2% mieszkańców powiatu prudnickiego jest w wieku produkcyjnym, 16,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu prudnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 55 748 Liczba mieszkańców
 • 28 954 Kobiety
 • 26 794 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie prudnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie prudnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie prudnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu prudnickiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39 505 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 20 284 Kobiety
 • 19 221 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie prudnickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie prudnickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie prudnickim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu prudnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. prudnicki
  42,6 lat
  Opolskie
  42,6 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 44,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat prudnicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu prudnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat prudnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat prudnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat prudnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,8% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  29,8%
  Opolskie
  28,3%
  Polska
  28,8%
 • 25,3% Kobiety
  (Panny)
 • 34,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,0% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  55,0%
  Opolskie
  54,8%
  Polska
  55,8%
 • 52,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,2% Wdowcy/Wdowy
 • powiat prudnicki
  10,2%
  woj. opolskie
  9,4%
  Cały kraj
  9,6%
 • 16,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. prudnicki
  4,6%
  Opolskie
  4,7%
  Cały kraj
  5,0%
 • 4,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Powiat
  0,3%
  woj. opolskie
  2,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie prudnickim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  5,2
  woj. opolskie
  4,8
  Kraj
  5,0
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. prudnicki
  1,3
  woj. opolskie
  1,6
  Cały kraj
  1,7
 • 292 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie prudnickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -205 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -94 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -111 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,67 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. prudnicki
  -3,7
  Opolskie
  -1,8
  Polska
  -0,0
 • -4,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie prudnickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie prudnickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie prudnickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie prudnickim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 471 Urodzenia żywe
 • 242 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 229 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,4%
  48,6%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. prudnicki
  8,4
  woj. opolskie
  9,2
  Cała Polska
  10,5
 • 35,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat prudnicki
  35,9
  woj. opolskie
  38,7
  Kraj
  44,2
 • 12.25 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12.25
 • 45.4 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45.4
 • 81.5 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 81.5
 • 60.06 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 60.06
 • 31.22 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31.22
 • 5.63 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.63
 • 1.07 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1.07
 • 3 359 g Średnia waga noworodków
 • 3 342 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 376 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat prudnicki
  3 359 g
  Województwo
  3 359 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 34 Waga 4000g - 4499g
 • 34
 • 163 Waga 3500g - 3999g
 • 163
 • 157 Waga 3000g - 3499g
 • 157
 • 75 Waga 2500g - 2999g
 • 75
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 1,18 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,18
  woj. opolskie
  1,29
  Cały kraj
  1,45
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. prudnicki
  0,60
  woj. opolskie
  0,63
  Polska
  0,71
 • 0,70 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,70
  Opolskie
  0,83
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie prudnickim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 638 Zgony
 • 321 Kobiety
  (Zgony)
 • 317 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,3%
  49,7%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 11,4 Zgony na 1000 ludności
 • powiat prudnicki
  11,4
  woj. opolskie
  10,1
  Polska
  10,1
 • 135,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. prudnicki
  135,5
  Województwo
  115,9
  Kraj
  101,5
 • 4,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,2
  Opolskie
  4,6
  Cały kraj
  4,0
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. prudnicki
  3,0
  Województwo
  3,1
  Cała Polska
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  1,4
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie prudnickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  52,7%
  Opolskie
  48,6%
  Cały kraj
  45,7%
 • 24,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. prudnicki
  24,4%
  Województwo
  24,3%
  Kraj
  26,7%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. prudnicki
  5,0%
  woj. opolskie
  7,5%
  Polska
  6,1%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  0,2
  Kraj
  5,9
 • 76,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  76,4
  Cały kraj
  74,3
 • 296,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  296,1
  woj. opolskie
  254,2
  Cała Polska
  274,3
 • 239,3 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  239,3
  Cały kraj
  261,6
 • 640,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 676,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 600,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  640,0
  woj. opolskie
  509,7
  Polska
  469,0
 • 117,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 59,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 173,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat prudnicki
  117,0
  Opolskie
  98,8
  Cała Polska
  87,7
 • 34,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  34,2
  Województwo
  36,1
  Polska
  31,8
 • 10,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  10,2
  Województwo
  10,5
  Cały kraj
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,9%
  Opolskie
  1,1%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 515 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 267 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 248 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Zameldowania z zagranicy
 • 10 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 531 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 277 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 254 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 40 Wymeldowania za granicę
 • 19 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 21 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -35 Saldo migracji
 • -19 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -16 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -16 Saldo migracji wewnętrznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -19 Saldo migracji zagranicznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie prudnickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat prudnicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat prudnicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie prudnickim oddano do użytku 48 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,86 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie prudnickim to 20 263 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 362 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 62,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 37,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie prudnickim to 4,85 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie prudnickim to 122,10 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,39% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,58% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,14% mieszkań posiada łazienkę, 72,48% korzysta z centralnego ogrzewania, a 48,43% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 20 263 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 362,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  362,40
  woj. opolskie
  355,90
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 86,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. prudnicki
  86,40 m2
  Województwo
  80,70 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 31,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. prudnicki
  31,30 m2
  woj. opolskie
  28,70 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,24 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,24
  Województwo
  4,19
  Cały kraj
  3,82
 • 2,76 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat prudnicki
  2,76
  Opolskie
  2,81
  Kraj
  2,69
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. prudnicki
  0,65
  woj. opolskie
  0,67
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 48 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,86 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat prudnicki
  0,86
  Opolskie
  2,02
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 47 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 233 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,85 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat prudnicki
  4,85
  Województwo
  4,59
  Cała Polska
  3,91
 • 4,18 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat prudnicki
  4,18
  woj. opolskie
  9,28
  Polska
  18,14
 • 5 862 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 122,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. prudnicki
  122,1 m2
  Opolskie
  115,2 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,11 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  0,11 m2
  Województwo
  0,23 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  97,39%
  Województwo
  98,25%
  Polska
  96,79%
 • 94,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  94,58%
  Województwo
  96,96%
  Cały kraj
  93,66%
 • 90,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat prudnicki
  90,14%
  woj. opolskie
  93,50%
  Kraj
  91,31%
 • 72,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  72,48%
  Opolskie
  82,22%
  Polska
  82,12%
 • 48,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat prudnicki
  48,43%
  Opolskie
  46,51%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat prudnicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie prudnickim na 1000 mieszkańców pracuje 151 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie prudnickim wynosiło w 2016 roku 13,5% (15,2% wśród kobiet i 12,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie prudnickim wynosi 3 464,23 PLN, co odpowiada 80.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu prudnickiego 6 563 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 010 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 553.

  34,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu prudnickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,1% w przemyśle i budownictwie, a 13,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 151 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  151,0
  Województwo
  213,0
  Cała Polska
  240,0
 • 13,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 15,2% Kobiety
 • 12,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  13,5%
  Opolskie
  9,0%
  Polska
  8,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie prudnickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie prudnickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie prudnickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 464 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 464 PLN
  Województwo
  3 927 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie prudnickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 563 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 010 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 553 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,61 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 34,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 39,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,1% Przemysł i budownictwo
 • 16,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 29,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,3% Pozostałe
 • 39,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie prudnickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 8 428 Pracujący ogółem
 • 4 580 Kobiety
 • 3 848 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie prudnickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,2% W wieku produkcyjnym
 • 56,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat prudnicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 60,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. prudnicki
  60,7
  Opolskie
  59,7
  Kraj
  63,4
 • 34,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat prudnicki
  34,6
  Opolskie
  34,2
  Cała Polska
  34,0
 • 132,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat prudnicki
  132,8
  Województwo
  134,5
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat prudnicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie prudnickim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 4 494 podmioty gospodarki narodowej, z czego 3 086 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 240 nowych podmiotów, a 261 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (416) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (240) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (428) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (228) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie prudnickim najwięcej (239) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 313) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,0% (179) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,5% (967) podmiotów, a 74,5% (3 348) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie prudnickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.7%) oraz Budownictwo (16.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 494 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 179 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 967 Przemysł i budownictwo
 • 3 348 Pozostała działalność
 • 240 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie prudnickim w 2017 roku
 • 261 Podmioty wyrejestrowane w powiecie prudnickim w 2017 roku
 • 3 086 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 313 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 313
 • 139 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 139
 • 40 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 40
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 4 492 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 492
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 29 Spółdzielnie ogółem
 • 29
 • 193 Spółki handlowe ogółem
 • 193
 • 45  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 45
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 158  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 158
 • 44    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 44
 • 239 Spółki cywilne ogółem
 • 239
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 086 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 915 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 915
 • 517 Budownictwo
 • 517
 • 327 Przetwórstwo przemysłowe
 • 327
 • 249 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 249
 • 169 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 169
 • 166 Transport i gospodarka magazynowa
 • 166
 • 144 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 144
 • 138 Pozostała działalność
 • 138
 • 119 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 119
 • 90 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 90
 • 89 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 89
 • 59 Edukacja
 • 59
 • 47 Informacja i komunikacja
 • 47
 • 28 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 28
 • 22 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 22
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat prudnicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie prudnickim stwierdzono 948 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,99 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie prudnickim wynosi 81,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu prudnickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,44 (wykrywalność 78%) oraz przeciwko mieniu - 7,19 (wykrywalność 60%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,06 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,99 (79%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat prudnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 948 Przestępstwa ogółem
 • 948
 • 694 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 694
 • 111 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 111
 • 115 Przestępstwa drogowe
 • 115
 • 19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 19
 • 401 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 401
 • 16,99 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  16,99
  woj. opolskie
  19,95
  Polska
  19,62
 • 12,44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat prudnicki
  12,44
  Opolskie
  11,91
  Polska
  12,07
 • 1,99 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,99
  woj. opolskie
  5,35
  Kraj
  4,94
 • 2,06 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,06
  Opolskie
  1,83
  Cała Polska
  1,78
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,34
  Województwo
  0,55
  Polska
  0,49
 • 7,19 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. prudnicki
  7,19
  Województwo
  8,84
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat prudnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  82%
  Województwo
  74%
  Cała Polska
  72%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  79%
  Województwo
  63%
  Cała Polska
  60%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. prudnicki
  80%
  Województwo
  89%
  Cały kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  77%
  Kraj
  84%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat prudnicki
  60%
  woj. opolskie
  52%
  Cały kraj
  52%

Powiat prudnicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu prudnickiego wyniosła w 2016 roku 53,3 mln złotych, co daje 952 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu prudnickiego - 34.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (19.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,0 mln złotych, czyli 7,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu prudnickiego wyniosła w 2016 roku 52,7 mln złotych, co daje 941 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 4.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (47.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14.8%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (13.6%). W budżecie powiatu prudnickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 136 złotych na mieszkańca (14,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,0 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie prudnickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu prudnickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat prudnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu prudnickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  52,1 mln

  884(100%)

  55,9 mln

  964(100%)

  56,2 mln

  972(100%)

  50,9 mln

  887(100%)

  48,6 mln

  854(100%)

  57,5 mln

  1,0 tys(100%)

  50,9 mln

  903(100%)

  53,3 mln

  952(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,9 mln

  321(36.2%)

  18,9 mln

  323(33.8%)

  19,5 mln

  339(34.7%)

  19,0 mln

  332(37.4%)

  19,6 mln

  345(40.3%)

  18,5 mln

  327(32.2%)

  18,6 mln

  332(36.6%)

  18,5 mln

  331(34.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,6 mln

  130(14.6%)

  8,6 mln

  148(15.5%)

  8,3 mln

  145(14.8%)

  8,8 mln

  154(17.3%)

  9,0 mln

  158(18.4%)

  9,2 mln

  162(15.9%)

  9,2 mln

  164(18.1%)

  10,2 mln

  182(19.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,4 mln

  92,7(10.5%)

  5,8 mln

  99,6(10.4%)

  6,2 mln

  107(11%)

  6,3 mln

  110(12.4%)

  6,3 mln

  111(12.9%)

  6,8 mln

  120(11.8%)

  6,7 mln

  119(13.1%)

  7,2 mln

  129(13.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  56,4(6.4%)

  4,6 mln

  78,3(8.2%)

  3,5 mln

  60,0(6.1%)

  3,7 mln

  63,9(7.2%)

  3,8 mln

  67,5(7.9%)

  3,8 mln

  68,0(6.7%)

  3,9 mln

  69,6(7.7%)

  4,3 mln

  77,7(8.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,2 mln

  37,7(4.3%)

  4,1 mln

  70,2(7.3%)

  2,0 mln

  35,0(3.6%)

  2,1 mln

  37,0(4.2%)

  2,4 mln

  42,7(5%)

  2,5 mln

  44,0(4.3%)

  4,0 mln

  71,8(7.9%)

  3,7 mln

  65,5(6.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,7 mln

  165(18.6%)

  8,3 mln

  143(14.9%)

  10,7 mln

  185(19%)

  2,7 mln

  46,3(5.2%)

  2,3 mln

  40,0(4.7%)

  11,1 mln

  196(19.3%)

  2,9 mln

  51,0(5.6%)

  3,5 mln

  61,9(6.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,6 mln

  28,0(3.2%)

  1,8 mln

  31,3(3.3%)

  2,0 mln

  35,0(3.6%)

  2,7 mln

  47,1(5.3%)

  1,9 mln

  33,5(3.9%)

  2,0 mln

  35,5(3.5%)

  2,1 mln

  37,4(4.1%)

  2,1 mln

  37,6(3.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,5 mln

  25,6(2.9%)

  1,4 mln

  24,3(2.5%)

  1,7 mln

  29,1(3%)

  2,1 mln

  36,7(4.1%)

  1,6 mln

  28,1(3.3%)

  1,9 mln

  32,9(3.2%)

  1,9 mln

  34,0(3.7%)

  2,0 mln

  35,2(3.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  337,5 tys

  5,7(0.6%)

  363,6 tys

  6,2(0.7%)

  814,3 tys

  14,1(1.4%)

  728,7 tys

  12,7(1.4%)

  708,7 tys

  12,5(1.5%)

  753,8 tys

  13,3(1.3%)

  750,8 tys

  13,4(1.5%)

  741,4 tys

  13,3(1.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  757,2 tys

  12,9(1.5%)

  781,8 tys

  13,4(1.4%)

  717,5 tys

  12,5(1.3%)

  886,6 tys

  15,5(1.7%)

  580,7 tys

  10,2(1.2%)

  420,0 tys

  7,4(0.7%)

  480,5 tys

  8,6(0.9%)

  316,4 tys

  5,7(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  17,3 tys

  0,3(0%)

  82,6 tys

  1,4(0.1%)

  84,2 tys

  1,5(0.1%)

  1,1 mln

  19,9(2.2%)

  47,2 tys

  0,8(0.1%)

  132,8 tys

  2,3(0.2%)

  146,5 tys

  2,6(0.3%)

  287,4 tys

  5,1(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  64,3 tys

  1,1(0.1%)

  58,4 tys

  1,0(0.1%)

  22,2 tys

  0,4(0%)

  117,6 tys

  2,1(0.2%)

  29,0 tys

  0,5(0.1%)

  105,5 tys

  1,9(0.2%)

  109,2 tys

  1,9(0.2%)

  221,5 tys

  4,0(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,5 tys

  2,2(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  18,7 tys

  0,3(0%)

  14,4 tys

  0,2(0%)

  17,3 tys

  0,3(0%)

  13,6 tys

  0,2(0%)

  20,1 tys

  0,4(0%)

  21,0 tys

  0,4(0%)

  90,6 tys

  1,6(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  549,9 tys

  9,4(1.1%)

  804,0 tys

  13,7(1.4%)

  532,8 tys

  9,3(0.9%)

  530,0 tys

  9,3(1%)

  330,0 tys

  5,8(0.7%)

  70,0 tys

  1,2(0.1%)

  50,8 tys

  0,9(0.1%)

  51,8 tys

  0,9(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  34,9 tys

  0,6(0.1%)

  30,3 tys

  0,5(0.1%)

  31,3 tys

  0,5(0.1%)

  32,9 tys

  0,6(0.1%)

  30,3 tys

  0,5(0.1%)

  30,4 tys

  0,5(0.1%)

  29,5 tys

  0,5(0.1%)

  31,4 tys

  0,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,7 tys

  0,0(0%)

  113,3 tys

  1,9(0.2%)

  74,5 tys

  1,3(0.1%)

  60,6 tys

  1,1(0.1%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  68,4 tys

  1,2(0.1%)

  6,1 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  3,7 tys

  0,1(0%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  19,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,3 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie prudnickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu prudnickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat prudnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu prudnickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  44,9 mln

  762(100%)

  59,7 mln

  1,0 tys(100%)

  56,2 mln

  972(100%)

  51,6 mln

  899(100%)

  49,5 mln

  870(100%)

  51,8 mln

  914(100%)

  55,6 mln

  986(100%)

  52,7 mln

  941(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  22,8 mln

  389(50.9%)

  24,7 mln

  422(41.4%)

  25,8 mln

  447(45.9%)

  27,1 mln

  473(52.5%)

  25,4 mln

  447(51.3%)

  24,4 mln

  431(47.1%)

  24,4 mln

  434(43.8%)

  25,0 mln

  447(47.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,7 mln

  79,4(10.4%)

  4,9 mln

  84,1(8.2%)

  5,6 mln

  96,9(9.9%)

  5,8 mln

  101(11.2%)

  6,1 mln

  107(12.3%)

  6,6 mln

  117(12.8%)

  7,2 mln

  129(13%)

  7,8 mln

  140(14.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,2 mln

  87,8(11.5%)

  5,4 mln

  92,1(9%)

  6,1 mln

  106(10.8%)

  6,0 mln

  105(11.6%)

  6,1 mln

  107(12.3%)

  6,3 mln

  111(12.1%)

  6,3 mln

  112(11.3%)

  7,2 mln

  128(13.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  55,9(7.3%)

  4,5 mln

  76,1(7.5%)

  3,3 mln

  58,0(6%)

  3,7 mln

  65,5(7.3%)

  3,8 mln

  66,7(7.6%)

  3,8 mln

  67,2(7.3%)

  3,8 mln

  68,3(6.9%)

  4,3 mln

  77,0(8.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,1 mln

  35,4(4.6%)

  2,3 mln

  39,0(3.8%)

  2,2 mln

  37,5(3.8%)

  2,0 mln

  34,7(3.9%)

  1,9 mln

  33,3(3.8%)

  2,0 mln

  36,1(3.9%)

  2,0 mln

  35,7(3.6%)

  2,1 mln

  37,0(3.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  25,6(3.4%)

  8,6 mln

  147(14.4%)

  6,9 mln

  120(12.3%)

  693,1 tys

  12,1(1.3%)

  645,8 tys

  11,4(1.3%)

  2,9 mln

  50,6(5.5%)

  6,0 mln

  107(10.8%)

  1,7 mln

  30,1(3.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,5 mln

  25,7(3.4%)

  5,4 mln

  92,5(9.1%)

  2,0 mln

  35,0(3.6%)

  2,1 mln

  36,9(4.1%)

  2,4 mln

  41,5(4.8%)

  2,4 mln

  43,0(4.7%)

  2,0 mln

  36,0(3.6%)

  1,6 mln

  29,4(3.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  337,9 tys

  5,8(0.8%)

  1,5 mln

  25,3(2.5%)

  717,9 tys

  12,5(1.3%)

  749,7 tys

  13,1(1.5%)

  716,3 tys

  12,6(1.4%)

  737,8 tys

  13,0(1.4%)

  940,7 tys

  16,7(1.7%)

  921,8 tys

  16,5(1.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,9 mln

  32,0(4.2%)

  1,3 mln

  21,5(2.1%)

  1,4 mln

  23,9(2.4%)

  388,7 tys

  6,8(0.8%)

  1,1 mln

  19,4(2.2%)

  1,4 mln

  23,9(2.6%)

  1,3 mln

  22,6(2.3%)

  691,6 tys

  12,4(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  741,0 tys

  12,6(1.7%)

  608,5 tys

  10,4(1%)

  834,3 tys

  14,5(1.5%)

  1,1 mln

  18,3(2%)

  569,3 tys

  10,0(1.1%)

  650,3 tys

  11,5(1.3%)

  602,6 tys

  10,7(1.1%)

  650,9 tys

  11,6(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  780,2 tys

  13,3(1.7%)

  333,4 tys

  5,7(0.6%)

  725,4 tys

  12,6(1.3%)

  787,4 tys

  13,8(1.5%)

  279,2 tys

  4,9(0.6%)

  264,0 tys

  4,7(0.5%)

  594,6 tys

  10,6(1.1%)

  301,4 tys

  5,4(0.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  42,1 tys

  0,7(0.1%)

  35,1 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  89,8 tys

  1,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,7 tys

  1,2(0.1%)

  129,3 tys

  2,3(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,5 tys

  2,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  74,9 tys

  1,3(0.2%)

  149,6 tys

  2,6(0.3%)

  148,0 tys

  2,6(0.3%)

  483,2 tys

  8,4(0.9%)

  150,3 tys

  2,6(0.3%)

  125,1 tys

  2,2(0.2%)

  115,9 tys

  2,1(0.2%)

  111,0 tys

  2,0(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  193,2 tys

  3,4(0.3%)

  186,2 tys

  3,3(0.4%)

  89,4 tys

  1,6(0.2%)

  108,0 tys

  1,9(0.2%)

  97,1 tys

  1,7(0.2%)

  90,7 tys

  1,6(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,2 tys

  0,9(0.1%)

  489,6 tys

  8,6(0.9%)

  153,5 tys

  2,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  77,7 tys

  1,4(0.1%)

  38,7 tys

  0,7(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  26,2 tys

  0,4(0.1%)

  27,1 tys

  0,5(0%)

  27,7 tys

  0,5(0%)

  29,2 tys

  0,5(0.1%)

  26,4 tys

  0,5(0.1%)

  26,5 tys

  0,5(0.1%)

  26,7 tys

  0,5(0%)

  26,4 tys

  0,5(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  6,6 tys

  0,1(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  174,9 tys

  3,0(0.3%)

  6,1 tys

  0,1(0%)

  46,1 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,6 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  19,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,3 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat prudnicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 12 061 mieszkańców powiatu prudnickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 895 kobiet oraz 6 166 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 10,3% średnie ogólnokształcące, a 17,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,3% mieszkańców powiatu prudnickiego, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu prudnickiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie prudnickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,3%) oraz zasadnicze zawodowe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,6%) oraz podstawowe ukończone (18,6%).

  16,5% mieszkańców powiatu prudnickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 16,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 877 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,79 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,1% ludności (26,3% wśród dziewczynek i 25,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,61.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,6% wśród dziewczyn i 11,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 91,84.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (12,5% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,4% mieszkańców powiatu prudnickiego w wieku potencjalnej nauki (32,5% kobiet i 32,3% mężczyzn).

 • 12,2% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  12,2%
  woj. opolskie
  15,1%
  Polska
  17,9%
 • 14,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 15,3% W miastach
  (wyższe)
 • 8,7% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  30,2%
  Województwo
  31,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 33,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 34,8% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 24,9% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,8%
  woj. opolskie
  2,5%
  Kraj
  2,7%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,5% W miastach
  (policealne)
 • 2,0% Na wsi
  (policealne)
 • 10,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat prudnicki
  10,3%
  Opolskie
  11,4%
  Kraj
  12,4%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat prudnicki
  17,1%
  Opolskie
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,7% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,2% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 28,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  28,3%
  Opolskie
  26,6%
  Cały kraj
  22,9%
 • 20,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,0% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,2% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat prudnicki
  5,4%
  Opolskie
  5,1%
  Kraj
  5,2%
 • 4,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,9% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. prudnicki
  22,1%
  Województwo
  19,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 25,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 19,0% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 25,7% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,8%
  Województwo
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 2,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 877 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  877,0
  Opolskie
  875,0
  Polska
  811,0
 • 0,79 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  0,79
  Opolskie
  0,85
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 120,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 119,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 6,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 95,61 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. prudnicki
  95,61
  Opolskie
  94,54
  Cała Polska
  96,62
 • 92,73 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat prudnicki
  92,73
  Opolskie
  90,79
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat prudnicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat prudnicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  17,0
  Województwo
  16,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8
 •  
 • 243,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 202,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 41,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 14,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91,84 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. prudnicki
  91,84
  woj. opolskie
  96,73
  Kraj
  100,01
 • 87,62 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  87,62
  Opolskie
  88,61
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat prudnicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat prudnicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  22,0
  woj. opolskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 • 9 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 9
 •  
 • 109,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 83,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie prudnickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat prudnicki
  25,0
  Opolskie
  25,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 25 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 25
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 20 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 20
 • 35,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 25,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. prudnicki
  24,0
  Opolskie
  24,0
  Cała Polska
  24,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 60,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 41,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat prudnicki
  18,0
  Opolskie
  18,0
  Kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 18 Szkoły policealne ogółem
 • 18
 • 21 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 21
 • 12 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 12
 • 4,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 4,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 3,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat prudnicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat prudnicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat prudnicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat prudnicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie prudnickim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie prudnickim znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 3 (całoroczne: 2)
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 7, liczba miejsc: 309)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 5
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie prudnickim: 18 (publiczne: 18, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 9 (przystosowane wejście do budynku: 9, udogodnienia wewnątrz budynku: 7). W powiecie prudnickim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 852 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 106 (uczestnicy: 71 725)
  • seanse filmowe: 476 (uczestnicy: 23 910)
  • wystawy: 43 (uczestnicy: 1 520)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 24 (uczestnicy: 3 980)
  • koncerty: 80 (uczestnicy: 16 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 122 (uczestnicy: 8 163)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 173 (uczestnicy: 6 060)
  • konkursy: 74 (uczestnicy: 2 103)
  • pokazy teatralne: 58 (uczestnicy: 7 265)
  • konferencje: 4 (uczestnicy: 480)
  • interdyscyplinarne: 6 (uczestnicy: 380)
  • warsztaty: 43 (uczestnicy: 1 084)
  • inne: 3 (uczestnicy: 780)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 112 (członkowie: 2 219)
  • plastyczne/techniczne: 20 (członkowie: 313)
  • taneczne: 22 (członkowie: 307)
  • muzyczne: 19 (członkowie: 256)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 15)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 6)
  • teatralne: 7 (członkowie: 71)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 15 (członkowie: 484)
  • literackie: 1 (członkowie: 12)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 10 (członkowie: 395)
  • koło gospodyń wiejskich: 14 (członkowie: 281)
  • inne: 2 (członkowie: 79)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 25 (absolwenci: 340)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 41)
  • plastyczne: 4 (absolwenci: 50)
  • nauki gry na instrumentach: 8 (absolwenci: 82)
  • wiedzy praktycznej: 7 (absolwenci: 117)
  • tańca: 2 (absolwenci: 35)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 4
  • studia telewizyjne: 1
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 43 (członkowie: 827)
  • teatralne: 6 (członkowie: 161)
  • muzyczne - instrumentalne: 11 (członkowie: 139)
  • wokalne i chóry: 13 (członkowie: 200)
  • taneczne: 12 (członkowie: 309)
  • inne: 1 (członkowie: 18)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie prudnickim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 19 498 zwiedzających, co daje 3 494 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie prudnickim działały 22 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 230 973 wolumeny oraz 51 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 35 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 8 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 6 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 22 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 260 523 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 59
  • dostępne dla czytelników: 42
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 42
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 10
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 15
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie prudnickim działało 35 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 208 członków. Zarejestrowano 1 942 ćwiczących (mężczyźni: 1 650, kobiety: 292, chłopcy do lat 18: 984, dziewczęta do lat 18: 242). Aktywne były 44 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (61), instruktora sportowego (25) oraz inne osoby (18).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie prudnickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)