Powiat drawski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat drawski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 57 987 Liczba mieszkańców
 • 1 764 km2 Powierzchnia
 • 33 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 61,9% Stopa urbanizacji
 • Stanisław Kuczyński Starosta
 • pl. Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Adres starostwa powiatowego
 • ZDR Tablice rejestracyjne
Powiat drawski na mapie
Identyfikatory
 • 3203 TERYT (TERC)
Herb powiatu drawskiego
powiat drawski herb
Flaga powiatu drawskiego
powiat drawski flaga

powiat drawski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim
94 363 20 62
94 363 20 61
pl. Marii Konopnickiej 1
78-500 Drawsko Pomorskie
Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim
94 363 05 11, 94 363 05 05
94 363 05 13, 94 363 05 04
ul. Obrońców Westerplatte 3
78-500 Drawsko Pomorskie
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Drawsku Pomorskim
94 363 61 95
94 363 61 02
ul. Sobieskiego 1
78-500 Drawsko Pomorskie
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim
94 363 37 60
94 363 37 60
ul. Obrońców Westerplatte 11
78-500 Drawsko Pomorskie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Drawsku Pomorskim
94 363 22 70
94 363 42 58
ul. Polna 1
78-500 Drawsko Pomorskie
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
(94) 363-34-64
(94) 363-20-23
Plac Elizy Orzeszkowej
78-500 Drawsko Pomorskie

Powiat drawski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie drawskim oddano do użytku 137 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,36 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 85,4% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 14,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie drawskim to 4,75 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie drawskim to 122,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie drawskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 137 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 2,36 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  2,36
  woj. zachodniopomorskie
  3,09
  Polska
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 117 Użytek własny
 • 20 Sprzedaż lub wynajem
 • 85,4%
  14,6%
 • 651 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 4,75 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  4,75
  Zachodniopomorskie
  4,01
  Kraj
  4,13
 • 11,21 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat drawski
  11,21
  Województwo
  12,38
  Cała Polska
  15,89
 • 16 782 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 122,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  122,5 m2
  Województwo
  96,4 m2
  Cała Polska
  99,8 m2
 • 0,29 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. drawski
  0,29 m2
  Województwo
  0,30 m2
  Cały kraj
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat drawski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat drawski ma 57 987 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 1,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu drawskiego zawarli w 2015 roku 276 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców powiatu drawskiego jest stanu wolnego, 53,4% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat drawski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -71. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,2 na 1000 mieszkańców powiatu drawskiego. W 2015 roku urodziło się 532 dzieci, w tym 50,6% dziewczynek i 49,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 372 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,88 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 47,0% zgonów w powiecie drawskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,5% zgonów w powiecie drawskim były nowotwory, a 7,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu drawskiego przypada 10.37 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 608 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 752 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu drawskiego -144. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,3% mieszkańców powiatu drawskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu drawskiego

 • 57 987 Liczba mieszkańców
 • 29 575 Kobiety
 • 28 412 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie drawskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie drawskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie drawskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu drawskiego w latach 2017-2050

 • 45 229 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 23 151 Kobiety
 • 22 078 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie drawskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie drawskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie drawskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu drawskiego

 • 40,3 latŚredni wiek mieszkańców
 • powiat drawski
  40,3 lat
  woj. zachodniopomorskie
  41,2 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 41,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat drawski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu drawskiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat drawski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat drawski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat drawski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • pow. drawski
  28,9%
  Zachodniopomorskie
  28,5%
  Cała Polska
  28,8%
 • 23,3% Kobiety
  (Panny)
 • 34,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,4%Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  53,4%
  woj. zachodniopomorskie
  53,1%
  Kraj
  55,8%
 • 52,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • powiat drawski
  8,9%
  Zachodniopomorskie
  9,0%
  Polska
  9,6%
 • 14,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat drawski
  5,6%
  woj. zachodniopomorskie
  6,7%
  Polska
  5,0%
 • 5,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,2% Nieustalone
 • Tutaj
  3,2%
  Zachodniopomorskie
  2,7%
  Kraj
  0,8%
 • 3,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie drawskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie drawskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • powiat drawski
  4,7
  woj. zachodniopomorskie
  4,9
  Kraj
  4,9
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • pow. drawski
  1,8
  Zachodniopomorskie
  1,9
  Cały kraj
  1,8
 • 276 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie drawskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie drawskim

 • -71 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -14 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -57 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,2 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -1,2
  Województwo
  -1,3
  Kraj
  -0,7
 • -0,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie drawskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie drawskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie drawskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie drawskim w roku 2015

 • 532 Urodzenia żywe
 • 269 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 263 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,6%
  49,4%
 • 9,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat drawski
  9,1
  Zachodniopomorskie
  8,8
  Cała Polska
  9,6
 • 38,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. drawski
  38,9
  Zachodniopomorskie
  37,2
  Polska
  40,1
 • 19.99 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 19.99
 • 56 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 56
 • 84.42 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 84.42
 • 64.4 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 64.4
 • 25.37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25.37
 • 5.94 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.94
 • 3 372 gŚrednia waga noworodków
 • 3 312 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 434 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. drawski
  3 372 g
  Województwo
  3 333 g
  Cały kraj
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 58 Waga 4000g - 4499g
 • 58
 • 154 Waga 3500g - 3999g
 • 154
 • 192 Waga 3000g - 3499g
 • 192
 • 78 Waga 2500g - 2999g
 • 78
 • 26 Waga 2000g - 2499g
 • 26
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,28 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,28
  Województwo
  1,22
  Cały kraj
  1,29
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,64
  Województwo
  0,60
  Cała Polska
  0,63
 • 0,88 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat drawski
  0,88
  Województwo
  0,87
  Kraj
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie drawskim w roku 2015

 • 603 Zgony
 • 283 Kobiety
  (Zgony)
 • 320 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,9%
  53,1%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 25,0%
  75,0%
 • 10,4 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  10,4
  woj. zachodniopomorskie
  10,1
  Cały kraj
  10,3
 • 113,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  113,3
  Zachodniopomorskie
  114,4
  Polska
  106,9
 • 7,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. drawski
  7,5
  Zachodniopomorskie
  3,6
  Cała Polska
  4,0
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. drawski
  4,0
  Województwo
  3,5
  Cała Polska
  3,2
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  1,7
  Cała Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie drawskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat drawski
  46,0%
  Województwo
  45,6%
  Cały kraj
  45,1%
 • 27,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat drawski
  27,6%
  Województwo
  28,8%
  Cała Polska
  26,6%
 • 4,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat drawski
  4,9%
  Zachodniopomorskie
  5,4%
  Kraj
  5,4%
 • 2,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  2,6
  Cały kraj
  3,9
 • 70,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  70,5
  Cały kraj
  70,2
 • 272,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. drawski
  272,9
  Województwo
  273,3
  Kraj
  260,7
 • 261,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  261,2
  Cały kraj
  248,3
 • 454,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 464,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 444,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  454,9
  woj. zachodniopomorskie
  431,8
  Cały kraj
  441,1
 • 96,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 60,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 133,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat drawski
  96,9
  Województwo
  94,0
  Cała Polska
  85,7
 • 23,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat drawski
  23,6
  woj. zachodniopomorskie
  31,2
  Cała Polska
  30,1
 • 3,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  3,4
  Zachodniopomorskie
  9,3
  Polska
  8,2
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat drawski
  0,4%
  Województwo
  1,1%
  Kraj
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 608 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 312 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 296 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 752 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 395 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 357 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -144 Saldo migracji
 • -83 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -61 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -144 Saldo migracji wewnętrznych
 • -83 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -61 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie drawskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie drawskim

 • 15,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat drawski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat drawski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie drawskim na 1000 mieszkańców pracuje 169 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie drawskim wynosiło w 2015 roku 21,7% (24,4% wśród kobiet i 19,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie drawskim wynosi 3 068,19 PLN, co odpowiada 73.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu drawskiego 5 370 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 195 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 175.

  26,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu drawskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,7% w przemyśle i budownictwie, a 16,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 16,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie drawskim

 • 169 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat drawski
  169,0
  Województwo
  195,0
  Polska
  232,0
 • 21,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 24,4% Kobiety
 • 19,4% Mężczyźni
 • powiat drawski
  21,7%
  Zachodniopomorskie
  13,1%
  Cała Polska
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie drawskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie drawskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie drawskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie drawskim

 • 3 068 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 068 PLN
  woj. zachodniopomorskie
  3 794 PLN
  Kraj
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie drawskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie drawskim

 • 5 370 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 195 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 175 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,78 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie drawskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 26,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 31,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,7% Przemysł i budownictwo
 • 28,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 30,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 36,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 16,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 30,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 36,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,8% Pozostałe
 • 34,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie drawskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie drawskim

 • 9 803 Pracujący ogółem
 • 5 424 Kobiety
 • 4 379 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie drawskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 18,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,3% W wieku produkcyjnym
 • 57,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat drawski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 58,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  58,1
  Województwo
  58,4
  Cały kraj
  60,1
 • 28,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  28,9
  Województwo
  31,0
  Polska
  31,4
 • 99,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  99,0
  Województwo
  112,7
  Kraj
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 61,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat drawski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie drawskim stwierdzono 1 192 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,49 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie drawskim wynosi 74,50% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu drawskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 10,47 (wykrywalność 56%) oraz o charakterze kryminalnym - 11,43 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,45 (95%), drogowe - 2,80 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,88 (98%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie drawskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat drawski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 192 Przestępstwa ogółem
 • 1 192
 • 665 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 665
 • 259 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 259
 • 163 Przestępstwa drogowe
 • 163
 • 51 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 51
 • 609 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 609
 • 20,49 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  20,49
  woj. zachodniopomorskie
  23,21
  Kraj
  20,80
 • 11,43 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. drawski
  11,43
  Zachodniopomorskie
  15,08
  Cały kraj
  13,59
 • 4,45 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. drawski
  4,45
  woj. zachodniopomorskie
  4,57
  Cały kraj
  4,36
 • 2,80 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,80
  Województwo
  2,24
  Polska
  1,99
 • 0,88 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,88
  Zachodniopomorskie
  0,58
  Cała Polska
  0,45
 • 10,47 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  10,47
  woj. zachodniopomorskie
  11,61
  Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat drawski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. drawski
  75%
  Zachodniopomorskie
  70%
  Cała Polska
  65%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  56%
  Województwo
  56%
  Cała Polska
  52%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  95%
  Województwo
  95%
  Cały kraj
  84%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  Zachodniopomorskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat drawski
  98%
  Zachodniopomorskie
  89%
  Cała Polska
  82%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat drawski
  56%
  Zachodniopomorskie
  48%
  Cała Polska
  46%

Powiat drawski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 14 350 mieszkańców powiatu drawskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 124 kobiet oraz 7 226 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 13,8% średnie ogólnokształcące, a 13,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,8% mieszkańców powiatu drawskiego, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 25,3% podstawowym ukończonym. 2,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu drawskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie drawskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,1%) oraz zasadnicze zawodowe (18,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,2%) oraz podstawowe ukończone (23,4%).

  17,6% mieszkańców powiatu drawskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,4% wśród dziewczynek i 17,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 718 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,21 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,3% ludności (24,3% wśród dziewczynek i 24,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 85,63.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,4% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 98,73.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,3% mieszkańców (13,5% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 3 uczniów. 17 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,2% mieszkańców powiatu drawskiego w wieku potencjalnej nauki (32,3% kobiet i 32,1% mężczyzn).

 • 10,1% Wykształcenie wyższe
 • pow. drawski
  10,1%
  woj. zachodniopomorskie
  17,6%
  Kraj
  17,9%
 • 11,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 12,7% W miastach
  (wyższe)
 • 5,8% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat drawski
  30,7%
  Zachodniopomorskie
  33,2%
  Polska
  33,3%
 • 34,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 35,3% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 23,1% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,0%
  Zachodniopomorskie
  2,7%
  Polska
  2,7%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,9% W miastach
  (policealne)
 • 1,6% Na wsi
  (policealne)
 • 13,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat drawski
  13,8%
  Województwo
  13,3%
  Kraj
  12,4%
 • 16,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,4% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,2% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  13,8%
  Zachodniopomorskie
  17,3%
  Cały kraj
  18,1%
 • 13,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 14,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 16,0% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 10,2% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 25,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. drawski
  25,8%
  Województwo
  21,9%
  Cały kraj
  22,9%
 • 18,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,5% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,2% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,0%
  Zachodniopomorskie
  5,2%
  Kraj
  5,2%
 • 5,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,5% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 25,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  25,3%
  Województwo
  20,3%
  Kraj
  19,3%
 • 27,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 19,4% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 35,0% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,2%
  woj. zachodniopomorskie
  1,8%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie drawskim

 • 718 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  718,0
  woj. zachodniopomorskie
  799,0
  Cała Polska
  842,0
 • 1,21 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. drawski
  1,21
  Województwo
  1,22
  Cały kraj
  1,12
 •  
 • 85,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 85,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 8,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie drawskim

 • 85,63 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  85,63
  Województwo
  88,23
  Cały kraj
  90,94
 • 84,09 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  84,09
  Zachodniopomorskie
  86,83
  Cała Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat drawski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat drawski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,0
  woj. zachodniopomorskie
  19,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 256,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 221,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie drawskim

 • 98,73 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat drawski
  98,73
  Województwo
  97,11
  Cały kraj
  98,90
 • 86,44 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat drawski
  86,44
  Województwo
  86,79
  Cała Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat drawski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat drawski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  19,0
  Województwo
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 10 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 10
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 22
 •  
 • 147,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 115,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie drawskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie drawskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 3 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  3,0
  Zachodniopomorskie
  2,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 3 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 3
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 23 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 23
 • 61,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 43,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat drawski
  17,0
  Zachodniopomorskie
  21,0
  Kraj
  23,0
 • 17 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 17
 • 17 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 17
 • 19,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 11,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  18,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 18 Szkoły policealne ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 18
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie drawskim

 • 17,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat drawski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat drawski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat drawski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)