Szadek w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, zarobki, wynagrodzenie, tabele)

Szadek - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Szadek to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu zduńskowolskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Szadek.
 • 1 976 Liczba mieszkańców
 • 17,9 km² Powierzchnia
 • 110,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 43 Numer kierunkowy
 • EZD Tablice rejestracyjne
 • Artur Ławniczak Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 18.976451.6916 Współrzędne GPS
 • 1019024 TERYT (TERC)
 • 0976451 SIMC
Herb miasta Szadek
Szadek herb

Szadek - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
98-240Poczta Szadek

Szadek - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Szadku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Szadku aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy i Miasta Szadek
(43) 821-50-04
(43) 821-57-73
ul. Warszawska 3
98-240 Szadek
ZUS II Oddział w Łodzi
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kilińskiego 7/11
98-220 Zduńska Wola
Ochotnicza Straż Pożarna Szadek
ul. Nowe Miasto 9
98-240 Szadek
Ochotnicza Straż Pożarna Wilamów
Wilamow 31
98-240 Szadek

Szadek - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Szadek jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 976, z czego 52,9% stanowią kobiety, a 47,1% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 7,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2016 roku 5 małżeństw, co odpowiada 2,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,1% mieszkańców Szadka jest stanu wolnego, 55,4% żyje w małżeństwie, 5,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Szadek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -5. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,5 na 1000 mieszkańców Szadka. W 2016 roku urodziło się 10 dzieci, w tym 70,0% dziewczynek i 30,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 224 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,78 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 40,6% zgonów w Szadku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,2% zgonów w Szadku były nowotwory, a 7,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Szadka przypada 7.58 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 23 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 36 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Szadka -13. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  61,5% mieszkańców Szadka jest w wieku produkcyjnym, 16,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Szadka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 976 Liczba mieszkańców
 • 1 045 Kobiety
 • 931 Mężczyźni
 • 52,9%
  47,1%
 • 112 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 112 kobiet)
 • 89 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 89 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Szadku w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Szadku w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Szadku w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Szadka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 41,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,4 lat
  Województwo
  42,5 lat
  Kraj
  41,2 lat
 • 43,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Szadek, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Szadka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Szadek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Szadek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Szadek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,1% Kawalerowie/Panny
 • Szadek
  28,3%
  Województwo
  26,6%
  Kraj
  28,8%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 33,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,5%
  łódzkie
  55,0%
  Cały kraj
  55,8%
 • 53,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,9%
  Województwo
  11,5%
  Kraj
  9,6%
 • 16,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,8%
  Województwo
  5,8%
  Polska
  5,0%
 • 6,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Szadek
  0,5%
  Województwo
  1,1%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Szadku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Szadku w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Miasto
  2,5
  Województwo
  4,7
  Polska
  5,0
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Szadek
  1,5
  łódzkie
  1,6
  Kraj
  1,7
 • 5 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Szadku w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Szadku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -5 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,5 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Szadek
  -2,5
  Województwo
  -3,0
  Cały kraj
  -0,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Szadku w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Szadku w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Szadku w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Szadku w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 10 Urodzenia żywe
 • 7 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 3 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 70,0%
  30,0%
 • 5,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  5,1
  Województwo
  9,2
  Cały kraj
  10,0
 • 39,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  39,1
  Województwo
  39,9
  Cały kraj
  41,7
 • 14.07 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14.07
 • 46.12 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46.12
 • 89.76 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89.76
 • 71.99 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71.99
 • 35.15 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35.15
 • 5.34 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.34
 • 3 224 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 197 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 252 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 224 g
  woj. łódzkie
  3 350 g
  Cały kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 32 Waga 4000g - 4499g
 • 32
 • 168 Waga 3500g - 3999g
 • 168
 • 237 Waga 3000g - 3499g
 • 237
 • 120 Waga 2500g - 2999g
 • 120
 • 34 Waga 2000g - 2499g
 • 34
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,31
  łódzkie
  1,32
  Kraj
  1,36
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,67
  woj. łódzkie
  0,64
  Polska
  0,66
 • 0,78 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Szadek
  0,78
  Województwo
  0,75
  Cały kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w Szadku w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15 Zgony
 • 8 Kobiety
  (Zgony)
 • 7 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 53,3%
  46,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 7,6 Zgony na 1000 ludności
 • Szadek
  7,6
  łódzkie
  12,1
  Polska
  10,1
 • 127,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  127,5
  łódzkie
  132,5
  Polska
  101,5
 • 11,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  11,4
  łódzkie
  3,8
  Polska
  4,0
 • 4,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,4
  woj. łódzkie
  4,0
  Cały kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  1,6
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zduńskowolskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  39,9%
  Województwo
  41,7%
  Kraj
  45,7%
 • 27,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Szadek
  27,1%
  łódzkie
  25,2%
  Polska
  26,7%
 • 12,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Szadek
  12,1%
  woj. łódzkie
  7,4%
  Polska
  6,1%
 • 10,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  10,1
  Kraj
  5,9
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  83,3
  Polska
  74,3
 • 301,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Szadek
  301,6
  woj. łódzkie
  314,0
  Cała Polska
  274,3
 • 295,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  295,4
  Cała Polska
  261,6
 • 443,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 507,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 375,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  443,5
  łódzkie
  519,0
  Polska
  469,0
 • 68,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 38,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 97,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Szadek
  68,5
  Województwo
  90,2
  Cała Polska
  87,7
 • 43,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Szadek
  43,0
  łódzkie
  36,2
  Cała Polska
  31,8
 • 11,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  11,5
  Województwo
  10,4
  Kraj
  8,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,1%
  łódzkie
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 23 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 36 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -12 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -13 Saldo migracji wewnętrznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Szadku w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Szadku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Szadek, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szadek - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Szadku oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,01 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Szadku to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w Szadku to 141,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Szadku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 1,01 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  1,01
  łódzkie
  2,84
  Cała Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1999-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 2 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 12 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  6,00
  Województwo
  4,37
  Polska
  3,96
 • 6,07 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  6,07
  Województwo
  12,43
  Cała Polska
  16,85
 • 283 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 141,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  141,5 m2
  Województwo
  111,9 m2
  Kraj
  94,5 m2
 • 0,14 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  0,14 m2
  woj. łódzkie
  0,32 m2
  Cały kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1999-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szadek - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W Szadku na 1000 mieszkańców pracuje 278 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 64,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 35,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Szadku wynosiło w 2016 roku 31,5% (35,8% wśród kobiet i 27,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Szadku wynosi 3 271,45 PLN, co odpowiada 76.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Szadka 175 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 175 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 0.

  17,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Szadka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,3% w przemyśle i budownictwie, a 14,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Szadku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 278 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  278,0
  woj. łódzkie
  237,0
  Cały kraj
  240,0
 • 31,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 35,8% Kobiety
 • 27,7% Mężczyźni
 • Szadek
  31,5%
  woj. łódzkie
  8,6%
  Cały kraj
  8,3%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Szadku w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Szadku w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Szadku w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Szadku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 271 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 271 PLN
  łódzkie
  3 925 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Szadku w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Szadku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 175 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 175 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 0 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,00 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Szadku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 19,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,3% Przemysł i budownictwo
 • 34,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 51,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,8% Pozostałe
 • 34,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Szadku w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Szadku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 549 Pracujący ogółem
 • 354 Kobiety
 • 195 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Szadku w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,5% W wieku produkcyjnym
 • 54,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Szadek, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 62,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  62,6
  łódzkie
  64,7
  Polska
  61,7
 • 36,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  36,1
  Województwo
  37,0
  Cały kraj
  32,7
 • 136,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  136,3
  Województwo
  133,8
  Cała Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 65,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 63,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 34,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 31,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 36,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Szadek - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Szadku stwierdzono szacunkowo 25 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,78 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Szadku wynosi 75,30% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Szadka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,65 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 6,15 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,61 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,46 (65%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,52 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Szadku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Szadka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Szadek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 25
 • 17 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 17
 • 3 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 3
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 12 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 12
 • 12,78 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  12,78
  Województwo
  18,50
  Polska
  19,48
 • 8,65 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,65
  łódzkie
  12,38
  Kraj
  12,76
 • 1,46 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,46
  woj. łódzkie
  3,23
  Cała Polska
  3,91
 • 1,61 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,61
  Województwo
  2,07
  Cały kraj
  1,91
 • 0,52 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,52
  Województwo
  0,47
  Kraj
  0,47
 • 6,15 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Szadek
  6,15
  woj. łódzkie
  9,93
  Cały kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Szadek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  75%
  Województwo
  62%
  Kraj
  67%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Szadek
  70%
  łódzkie
  49%
  Cała Polska
  55%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Szadek
  65%
  Województwo
  81%
  Cały kraj
  83%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Szadek
  99%
  woj. łódzkie
  98%
  Kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Szadek
  94%
  łódzkie
  79%
  Kraj
  83%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Szadek
  58%
  woj. łódzkie
  40%
  Cała Polska
  46%

Szadek - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Suma wydatków z budżetu Szadka wyniosła w 2015 roku 22,2 mln złotych, co daje 3,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 1.6% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu Szadka - 38.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (19%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (17.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,9 mln złotych, czyli 12,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Szadka wyniosła w 2015 roku 23,1 mln złotych, co daje 3,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.5% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (35%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (13.5%). W budżecie Szadka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 388 złotych na mieszkańca (12,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,2 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,8%.
 • Wydatki budżetu w Szadku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Szadka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Szadek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Szadka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,6 mln

  2,1 tys(100%)

  17,8 mln

  2,4 tys(100%)

  20,7 mln

  2,8 tys(100%)

  17,6 mln

  2,4 tys(100%)

  20,3 mln

  2,7 tys(100%)

  21,4 mln

  2,9 tys(100%)

  22,6 mln

  3,1 tys(100%)

  22,2 mln

  3,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,1 mln

  3,0 tys(39.1%)

  6,8 mln

  3,4 tys(38.3%)

  6,9 mln

  3,4 tys(33.4%)

  7,6 mln

  3,7 tys(43.1%)

  8,0 mln

  3,9 tys(39.4%)

  8,2 mln

  4,1 tys(38.2%)

  8,3 mln

  4,1 tys(36.9%)

  8,6 mln

  4,3 tys(38.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,7 mln

  829(10.7%)

  1,8 mln

  907(10.2%)

  1,9 mln

  927(9%)

  2,1 mln

  1,0 tys(12%)

  2,4 mln

  1,2 tys(11.7%)

  2,6 mln

  1,3 tys(12.2%)

  2,6 mln

  1,3 tys(11.3%)

  4,2 mln

  2,1 tys(19%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  1,8 tys(23.8%)

  3,6 mln

  1,8 tys(20%)

  3,9 mln

  2,0 tys(19%)

  3,7 mln

  1,8 tys(21.1%)

  3,8 mln

  1,9 tys(18.9%)

  4,0 mln

  2,0 tys(18.9%)

  4,2 mln

  2,1 tys(18.5%)

  4,0 mln

  2,0 tys(17.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  763,7 tys

  380(4.9%)

  1,3 mln

  651(7.3%)

  2,8 mln

  1,4 tys(13.8%)

  1,2 mln

  582(6.7%)

  1,0 mln

  506(5.1%)

  1,1 mln

  533(5%)

  1,5 mln

  738(6.6%)

  2,1 mln

  1,1 tys(9.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  408,1 tys

  203(2.6%)

  439,0 tys

  219(2.5%)

  1,2 mln

  624(6.1%)

  515,4 tys

  255(2.9%)

  659,5 tys

  324(3.3%)

  1,0 mln

  496(4.7%)

  628,5 tys

  311(2.8%)

  756,8 tys

  380(3.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,6 mln

  773(9.9%)

  2,4 mln

  1,2 tys(13.6%)

  2,2 mln

  1,1 tys(10.7%)

  783,0 tys

  387(4.5%)

  763,1 tys

  374(3.8%)

  910,7 tys

  451(4.3%)

  1,2 mln

  598(5.4%)

  728,6 tys

  365(3.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  532,7 tys

  265(3.4%)

  479,2 tys

  239(2.7%)

  477,4 tys

  238(2.3%)

  503,3 tys

  249(2.9%)

  2,3 mln

  1,1 tys(11.5%)

  2,0 mln

  1,0 tys(9.5%)

  586,2 tys

  290(2.6%)

  658,8 tys

  330(3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  214,5 tys

  107(1.4%)

  307,8 tys

  154(1.7%)

  394,2 tys

  197(1.9%)

  504,8 tys

  249(2.9%)

  362,5 tys

  178(1.8%)

  415,0 tys

  206(1.9%)

  440,1 tys

  217(1.9%)

  327,7 tys

  164(1.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  384,9 tys

  191(2.5%)

  173,9 tys

  86,8(1%)

  157,0 tys

  78,4(0.8%)

  178,4 tys

  88,1(1%)

  182,0 tys

  89,3(0.9%)

  218,6 tys

  108(1%)

  251,1 tys

  124(1.1%)

  271,8 tys

  136(1.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  16,0 tys

  7,9(0.1%)

  30,5 tys

  15,3(0.2%)

  102,0 tys

  51,0(0.5%)

  222,8 tys

  110(1.3%)

  247,8 tys

  122(1.2%)

  213,5 tys

  106(1%)

  159,3 tys

  78,7(0.7%)

  132,3 tys

  66,4(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  77,4 tys

  38,5(0.5%)

  48,1 tys

  24,0(0.3%)

  47,9 tys

  23,9(0.2%)

  36,9 tys

  18,2(0.2%)

  125,4 tys

  61,5(0.6%)

  503,3 tys

  249(2.4%)

  2,4 mln

  1,2 tys(10.7%)

  112,7 tys

  56,5(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  50,4 tys

  25,0(0.3%)

  167,3 tys

  83,6(0.9%)

  138,8 tys

  69,3(0.7%)

  99,1 tys

  49,0(0.6%)

  97,9 tys

  48,1(0.5%)

  92,1 tys

  45,6(0.4%)

  100,1 tys

  49,4(0.4%)

  86,2 tys

  43,2(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,1 tys

  0,5(0%)

  18,2 tys

  9,1(0.1%)

  70,4 tys

  35,2(0.3%)

  22,1 tys

  10,9(0.1%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  60,9 tys

  30,1(0.3%)

  78,5 tys

  39,4(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  60,4 tys

  30,0(0.4%)

  83,7 tys

  41,8(0.5%)

  71,7 tys

  35,8(0.3%)

  75,1 tys

  37,1(0.4%)

  214,7 tys

  105(1.1%)

  65,3 tys

  32,3(0.3%)

  155,5 tys

  76,8(0.7%)

  65,9 tys

  33,1(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  110

  0,1(0%)

  67,0 tys

  33,5(0.4%)

  4,0 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  57,2 tys

  28,0(0.3%)

  20,0 tys

  9,9(0.1%)

  5,0 tys

  2,5(0%)

  29,8 tys

  15,0(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  153,8 tys

  76,8(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  77,5 tys

  38,5(0.5%)

  72,3 tys

  36,1(0.4%)

  56,9 tys

  28,4(0.3%)

  58,0 tys

  28,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,7 tys

  5,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Szadku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Szadka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Szadek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Szadka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,5 mln

  2,3 tys(100%)

  16,9 mln

  2,3 tys(100%)

  17,2 mln

  2,3 tys(100%)

  17,7 mln

  2,4 tys(100%)

  19,2 mln

  2,6 tys(100%)

  22,0 mln

  3,0 tys(100%)

  22,3 mln

  3,0 tys(100%)

  23,1 mln

  3,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,8 mln

  3,9 tys(47.4%)

  8,6 mln

  4,3 tys(50.9%)

  8,2 mln

  4,1 tys(48%)

  8,7 mln

  4,3 tys(49.3%)

  9,2 mln

  4,5 tys(47.9%)

  9,1 mln

  4,5 tys(41.3%)

  8,6 mln

  4,2 tys(38.6%)

  8,1 mln

  4,1 tys(35%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,0 mln

  2,0 tys(24.2%)

  4,0 mln

  2,0 tys(23.8%)

  3,9 mln

  2,0 tys(22.8%)

  4,3 mln

  2,1 tys(24.2%)

  4,9 mln

  2,4 tys(25.6%)

  6,0 mln

  2,9 tys(27.1%)

  6,6 mln

  3,2 tys(29.4%)

  6,2 mln

  3,1 tys(27%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  1,6 tys(19.2%)

  3,0 mln

  1,5 tys(17.5%)

  3,2 mln

  1,6 tys(18.7%)

  3,0 mln

  1,5 tys(16.7%)

  3,1 mln

  1,5 tys(16.1%)

  3,2 mln

  1,6 tys(14.6%)

  3,3 mln

  1,6 tys(14.9%)

  3,1 mln

  1,6 tys(13.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  14,4 tys

  7,2(0.1%)

  27,5 tys

  13,8(0.2%)

  561,6 tys

  281(3.3%)

  23,3 tys

  11,5(0.1%)

  108,0 tys

  53,0(0.6%)

  284,1 tys

  141(1.3%)

  392,4 tys

  194(1.8%)

  1,4 mln

  694(6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  130,0 tys

  64,6(0.8%)

  125,7 tys

  62,8(0.7%)

  147,4 tys

  73,6(0.9%)

  182,3 tys

  90,1(1%)

  130,3 tys

  64,0(0.7%)

  211,2 tys

  105(1%)

  203,8 tys

  101(0.9%)

  1,2 mln

  597(5.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  332,5 tys

  165(2%)

  63,6 tys

  31,8(0.4%)

  91,0 tys

  45,5(0.5%)

  50,6 tys

  25,0(0.3%)

  102,1 tys

  50,1(0.5%)

  362,8 tys

  180(1.7%)

  466,7 tys

  231(2.1%)

  1,1 mln

  548(4.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  202,5 tys

  101(1.2%)

  419,8 tys

  210(2.5%)

  290,2 tys

  145(1.7%)

  279,9 tys

  138(1.6%)

  512,2 tys

  251(2.7%)

  481,8 tys

  239(2.2%)

  565,4 tys

  279(2.5%)

  794,6 tys

  399(3.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  367,6 tys

  183(2.2%)

  430,1 tys

  215(2.5%)

  439,5 tys

  220(2.6%)

  550,7 tys

  272(3.1%)

  788,4 tys

  387(4.1%)

  1,8 mln

  891(8.2%)

  1,4 mln

  713(6.5%)

  556,5 tys

  279(2.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  173,8 tys

  86,4(1.1%)

  52,9 tys

  26,4(0.3%)

  58,0 tys

  29,0(0.3%)

  98,0 tys

  48,4(0.6%)

  96,3 tys

  47,2(0.5%)

  149,7 tys

  74,1(0.7%)

  151,0 tys

  74,6(0.7%)

  162,5 tys

  81,5(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  66,1 tys

  32,9(0.4%)

  72,8 tys

  36,4(0.4%)

  53,7 tys

  26,8(0.3%)

  84,8 tys

  41,9(0.5%)

  97,1 tys

  47,6(0.5%)

  93,0 tys

  46,1(0.4%)

  113,1 tys

  55,9(0.5%)

  118,7 tys

  59,5(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  337,1 tys

  167(1.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  103,5 tys

  51,3(0.5%)

  223,9 tys

  111(1%)

  115,0 tys

  57,7(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  230,5 tys

  115(1.4%)

  99,2 tys

  49,5(0.6%)

  85,8 tys

  42,9(0.5%)

  101,1 tys

  50,0(0.6%)

  105,1 tys

  51,6(0.5%)

  134,8 tys

  66,8(0.6%)

  135,4 tys

  66,9(0.6%)

  110,1 tys

  55,2(0.5%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,1 tys

  0,5(0%)

  18,2 tys

  9,1(0.1%)

  70,4 tys

  35,2(0.4%)

  22,1 tys

  10,9(0.1%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  60,9 tys

  30,1(0.3%)

  78,5 tys

  39,4(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,5 tys

  11,5(0.1%)

  23,5 tys

  11,6(0.1%)

  4,7 tys

  2,3(0%)

  24,7 tys

  12,4(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  4,6 tys

  2,3(0%)

  4,8 tys

  2,4(0%)

  3,4 tys

  1,7(0%)

  3,8 tys

  1,9(0%)

  6,7 tys

  3,3(0%)

  7,5 tys

  3,7(0%)

  6,5 tys

  3,2(0%)

  6,0 tys

  3,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,5(0%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  14,1 tys

  7,0(0.1%)

  3,1 tys

  1,5(0%)

  3,8 tys

  1,9(0%)

  1,7 tys

  0,8(0%)

  4,3 tys

  2,1(0%)

  1,7 tys

  0,9(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,5 tys

  19,4(0.2%)

  62,8 tys

  31,1(0.3%)

  38,3 tys

  18,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,7 tys

  5,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Szadek - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 462 mieszkańców Szadka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 220 kobiet oraz 242 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 14,6% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,6% mieszkańców Szadka, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 22,0% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Szadka mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Szadku największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,8%) oraz średnie ogólnokształcące (17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,6%) oraz podstawowe ukończone (21,1%).

  16,7% mieszkańców Szadka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,2% wśród dziewczynek i 15,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 315 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,54 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 21,6% ludności (21,4% wśród dziewczynek i 21,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 225,62.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,7% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 24 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 223,08.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,7% mieszkańców (15,9% wśród dziewczyn i 19,4% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,4% mieszkańców Szadka w wieku potencjalnej nauki (31,8% kobiet i 31,0% mężczyzn).

 • 13,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  13,6%
  Województwo
  16,6%
  Polska
  17,9%
 • 16,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Szadek
  36,0%
  Województwo
  34,1%
  Cały kraj
  33,3%
 • 37,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,4%
  łódzkie
  2,8%
  Cała Polska
  2,7%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 14,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  14,6%
  woj. łódzkie
  13,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 17,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Szadek
  17,9%
  woj. łódzkie
  17,7%
  Cała Polska
  18,1%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  21,6%
  łódzkie
  20,8%
  Kraj
  22,9%
 • 16,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Szadek
  5,4%
  łódzkie
  4,8%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Szadek
  22,0%
  woj. łódzkie
  22,1%
  Polska
  19,3%
 • 22,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 21,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Szadek
  1,4%
  Województwo
  1,6%
  Polska
  1,4%
 • 1,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Szadku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 2315 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  2 315,0
  łódzkie
  847,0
  Polska
  842,0
 • 0,54 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  0,54
  łódzkie
  1,15
  Cały kraj
  1,12
 •  
 • 5,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 5,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 8,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Szadku

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szadku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Szadku
  Publiczne
  43 821-51-48
  ul. Widawska 7
  98-240 Szadek
  4989
 • Szkoły podstawowe w Szadku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 225,62 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  225,62
  Województwo
  91,63
  Kraj
  90,94
 • 224,79 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  224,79
  woj. łódzkie
  90,78
  Cały kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Szadek) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Szadek) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Szadek
  22,0
  woj. łódzkie
  18,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 22 Szkoły podstawowe ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 22 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 •  
 • 42,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 38,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Szadku

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szadku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. T.Kościuszki
  Publiczna
  43 821-50-31
  43 821-50-31
  ul. Prusinowska 4
  98-240 Szadek
  15319-
 • Szkoły gimnazjalne w Szadku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 223,08 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  223,08
  łódzkie
  100,03
  Kraj
  98,90
 • 218,46 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Szadek
  218,46
  łódzkie
  93,23
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Szadek) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Szadek) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Szadek
  24,0
  woj. łódzkie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 24 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 24
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 24
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 24
 •  
 • 19,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 13,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Szadku

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szadku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Gimnazjum
  Publiczne
  43 821-50-31
  43 821-50-31
  ul. Prusinowska 4
  98-240 Szadek
  6144-
 • Edukacyjne grupy wieku w Szadku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 21,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Szadek, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Szadek, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Szadek, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szadek - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Zabytki w Szadku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Szadka znajdują się 2 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Szadku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XIV w.dnia 1967-12-28, wykaz dokumentów: 850 z 1967-12-28; 65/A z 1999-11-08
  • Dzwonnica z XIV w.dnia 1967-12-28, wykaz dokumentów: 851 z 1967-12-28; 66/A z 1999-11-08
 • Formy ochrony przyrody w Szadku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Szadka znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Szadku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy - od wys. 1 2 m pień rozwidlony, Data ustanowienia: 2004-04-25, Opis granicy: Leśnictwo Szadek oddz. 250 a N - ctwo Poddębice

Szadek - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Szadek i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Szadek przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 473droga wojewódzka nr 473(Koło - Powiercie - Skobielice - Przybyłów - Chełmno - Sobótka - Dąbie - Domanin - Kolonia Rożniatów - Stanisławów - Uniejów - Dominikowice - Krępa - Porczyny - Borki Lipkowskie - Dąbrówka - Wierzchy - Chodaki - Zygry - Leszkomin - Choszczewo - Szadek - Dziadkowice - Bałucz - Łask - Wola Łaska - Teodory - Gucin - Karczmy - Kuźnica - Zabiełłów - Chynów - Zwierzyniec - Wadlew - Rusociny - Grabica - Szydłów - Piotrków Trybunalski)
  • DW 710droga wojewódzka nr 710(Łódź - Konstantynów Łódzki - Mirosławice - Lutomiersk - Kwaitkowice - Kwaitkowice-Kolonia - Dobruchów - Górna Wola - Szadek - Nowy Kromolin - Kotliny - Kotlinki - Sikucin - Stare Boczki - Lipiny - Borek Lipiński - Rossoszyca - Warta - Raczków - Orzeżyn - Kwasków - Błaszki)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Szadek przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 131Linia kolejowa nr 131: Chorzów Batory - Tczew [o znaczeniu państwowym] (Chorzów Batory - Chorzów Miasto - Chorzów Stary - Bytom - Bytom Karb - Bytom Północny - Radzionków Rojca - Radzionków - Nakło Śląskie - Tarnowskie Góry - Miasteczko Śląskie - Zwierzyniec - Kalety - Strzebiń - Boronów - Herby Nowe - Puszczew - Wręczyca - Kłobuck - Mokra Częstochowska - Miedźno - Annolesie - Więcki - Działoszyn - Sadowiec - Chorzew Siemkowice - Huta - Rusiec Łódzki - Chociw Łaski - Siedlce Łaskie - Kozuby - Kustrzyce - Zduńska Wola Karsznice Południowe - Zduńska Wola Karsznice - Szadek - Otok - Poddębice - Kłudna - Kraski - Dąbie nad Nerem - Ponętów - Lipie Góry - Babiak - Lubotyń - Zaryń - Piotrków Kujawski - Chełmce - Bachorce - Karczyn - Inowrocław Rąbinek - Inowrocław Tabor Kolejowy - Inowrocław - Jaksice - Złotniki Kujawskie - Nowa Wieś Wielka - Chmielniki Bydgoskie - Brzoza Bydgoska - Trzciniec - Bydgoszcz Błonie - Bydgoszcz Główna - Rynkowo Wiadukt - Maksymilianowo - Kotomierz - Pruszcz Pomorski - Parlin - Terespol Pomorski - Laskowice Pomorskie - Warlubie - Twarda Góra - Smętowo - Majewo - Morzeszczyn - Kulice Tczewskie - Pelplin - Subkowy - Czarlin - Tczew)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Szadku istnieje 33 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Aleje 3 Maja

  ul. Bobownia

  ul. Działkowa

  ul. Glinianki

  ul. Grabowiny

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Kościelna

  ul. Krucica

  ul. Krótka

  ul. Nad Strugą

  ul. Nadrzeczna

  ul. Nowe Miasto

  ul. Ogrodowa

  ul. Opłotki

  ul. Osiny

  ul. Parczewskiego

  ul. Parkowa

  ul. Piotrkowska

  ul. Polna

  ul. Prusinowska

  ul. Przatowska

  ul. Rynek

  ul. Senatorska

  ul. Sieradzka

  ul. Stodolniana

  ul. Szosa Uniejowska

  ul. Szpitalna

  ul. Uniejowska

  ul. Warszawska

  ul. Widawska

  ul. Wilamowska

  ul. Łanowa

  ul. Łaska