Powiat przysuski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, tabele)

Powiat przysuski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 42 116 Liczba mieszkańców
 • 801 km2 Powierzchnia
 • 53 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 14,1% Stopa urbanizacji
 • Marian Niemirski Starosta
 • ul. Jana Pawła II 10, 26-400 Przysucha Adres starostwa powiatowego
 • WPY Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie przysuskim (1)
 • Przysucha
Powiat przysuski na mapie
Identyfikatory
 • 1423 TERYT (TERC)
Herb powiatu przysuskiego
powiat przysuski herb
Flaga powiatu przysuskiego
powiat przysuski flaga

powiat przysuski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze
48 675 20 55
48 675 20 56
ul.Targowa 3
26-400 Przysucha
Komenda Powiatowa Policji w Przysusze
48 675 42 00
48 675 42 45
ul.Plac 3 Maja 8
26-400 Przysucha
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Przysusze
48 675 23 13
48 675 23 13
ul.Szkolna 7
26-400 Przysucha
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przysusze
48 675 23 37, 48 675 24 22
48 675 23 37, 48 675 24 22
ul. Szkolna 7
26-400 Przysucha
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze
48 675 28 01
48 675 28 01 wew. 20
ul.Radomska 24
26-400 Przysucha
Starostwo Powiatowe w Przysusze
(48) 675-23-52
(48) 6752352 wew. 21
Al. Jana Pawła II
26-400 Przysucha

Powiat przysuski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat przysuski ma 42 116 mieszkańców, z czego 50,3% stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 5,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu przysuskiego w 2050 roku wynosi 31 172, z czego 15 377 to kobiety, a 15 795 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu przysuskiego zawarli w 2016 roku 258 małżeństw, co odpowiada 6,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,4% mieszkańców powiatu przysuskiego jest stanu wolnego, 55,6% żyje w małżeństwie, 1,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat przysuski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -152. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,6 na 1000 mieszkańców powiatu przysuskiego. W 2016 roku urodziło się 364 dzieci, w tym 48,1% dziewczynek i 51,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 445 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 57,7% zgonów w powiecie przysuskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,0% zgonów w powiecie przysuskim były nowotwory, a 7,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu przysuskiego przypada 12.17 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 257 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 385 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu przysuskiego -128. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 6.

  61,4% mieszkańców powiatu przysuskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu przysuskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42 116 Liczba mieszkańców
 • 21 171 Kobiety
 • 20 945 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie przysuskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie przysuskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie przysuskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu przysuskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 31 172 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 15 377 Kobiety
 • 15 795 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie przysuskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie przysuskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie przysuskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu przysuskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat przysuski
  41,7 lat
  Województwo
  41,2 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 43,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat przysuski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu przysuskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat przysuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat przysuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat przysuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,4% Kawalerowie/Panny
 • pow. przysuski
  30,4%
  woj. mazowieckie
  28,4%
  Kraj
  28,8%
 • 22,4% Kobiety
  (Panny)
 • 38,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,6% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,6%
  Mazowieckie
  55,4%
  Polska
  55,8%
 • 55,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,3% Wdowcy/Wdowy
 • pow. przysuski
  11,3%
  Województwo
  9,9%
  Kraj
  9,6%
 • 19,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  1,8%
  woj. mazowieckie
  5,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 2,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • Tutaj
  0,9%
  Mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,8%
 • 1,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie przysuskim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Powiat
  6,1
  woj. mazowieckie
  5,0
  Cała Polska
  5,0
 • 0,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • pow. przysuski
  0,8
  Mazowieckie
  1,6
  Cały kraj
  1,7
 • 258 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie przysuskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -152 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -65 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -87 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,6 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -3,6
  woj. mazowieckie
  0,9
  Cała Polska
  -0,2
 • -3,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie przysuskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie przysuskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie przysuskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie przysuskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 364 Urodzenia żywe
 • 175 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 189 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,1%
  51,9%
 • 8,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat przysuski
  8,6
  Mazowieckie
  11,1
  Polska
  10,0
 • 37,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  37,7
  Mazowieckie
  46,3
  Polska
  41,7
 • 7.31 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7.31
 • 52.24 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 52.24
 • 90.73 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90.73
 • 65.02 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65.02
 • 27.4 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27.4
 • 7.76 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.76
 • 3 445 g Średnia waga noworodków
 • 3 384 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 501 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 445 g
  woj. mazowieckie
  3 404 g
  Cała Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 34 Waga 4000g - 4499g
 • 34
 • 137 Waga 3500g - 3999g
 • 137
 • 129 Waga 3000g - 3499g
 • 129
 • 34 Waga 2500g - 2999g
 • 34
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,25
  Województwo
  1,48
  Kraj
  1,36
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,60
  Województwo
  0,72
  Cały kraj
  0,66
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,71
  Województwo
  1,09
  Kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie przysuskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 516 Zgony
 • 240 Kobiety
  (Zgony)
 • 276 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,5%
  53,5%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 12,2 Zgony na 1000 ludności
 • pow. przysuski
  12,2
  woj. mazowieckie
  10,2
  Cała Polska
  10,1
 • 141,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat przysuski
  141,8
  Mazowieckie
  92,1
  Cały kraj
  101,5
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. przysuski
  2,7
  woj. mazowieckie
  3,3
  Polska
  4,0
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat przysuski
  3,0
  woj. mazowieckie
  3,1
  Cała Polska
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,4
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie przysuskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 54,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat przysuski
  54,5%
  woj. mazowieckie
  45,4%
  Polska
  45,7%
 • 22,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  22,9%
  woj. mazowieckie
  26,7%
  Cały kraj
  26,7%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  6,3%
  woj. mazowieckie
  8,5%
  Cały kraj
  6,1%
 • 1,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  1,3
  Cały kraj
  5,9
 • 74,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  74,2
  Polska
  74,3
 • 264,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  264,4
  woj. mazowieckie
  275,0
  Polska
  274,3
 • 264,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  264,5
  Cały kraj
  261,6
 • 629,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 701,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 556,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. przysuski
  629,5
  Mazowieckie
  467,3
  Cały kraj
  469,0
 • 101,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 47,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 151,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  101,3
  woj. mazowieckie
  92,2
  Kraj
  87,7
 • 37,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. przysuski
  37,2
  woj. mazowieckie
  35,2
  Kraj
  31,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  0,0
  Mazowieckie
  7,6
  Kraj
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  Województwo
  0,8%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 257 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 143 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 114 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 385 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 223 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 162 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -122 Saldo migracji
 • -79 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -43 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -128 Saldo migracji wewnętrznych
 • -80 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -48 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie przysuskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat przysuski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat przysuski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie przysuskim oddano do użytku 91 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,16 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie przysuskim to 5,59 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie przysuskim to 125,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 91 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,16 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  2,16
  woj. mazowieckie
  6,92
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 81 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 509 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,59 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. przysuski
  5,59
  woj. mazowieckie
  3,55
  Polska
  3,91
 • 12,09 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. przysuski
  12,09
  Województwo
  24,57
  Kraj
  18,14
 • 11 419 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 125,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. przysuski
  125,5 m2
  Województwo
  84,7 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. przysuski
  0,27 m2
  woj. mazowieckie
  0,59 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat przysuski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie przysuskim na 1000 mieszkańców pracuje 103 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 57,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie przysuskim wynosiło w 2016 roku 21,9% (23,0% wśród kobiet i 21,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie przysuskim wynosi 3 423,77 PLN, co odpowiada 79.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu przysuskiego 3 272 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 556 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -716.

  65,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu przysuskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 9,9% w przemyśle i budownictwie, a 4,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 103 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  103,0
  Mazowieckie
  295,0
  Cały kraj
  240,0
 • 21,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 23,0% Kobiety
 • 21,0% Mężczyźni
 • Powiat
  21,9%
  Mazowieckie
  7,0%
  Cała Polska
  8,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie przysuskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie przysuskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie przysuskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 424 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat przysuski
  3 424 PLN
  woj. mazowieckie
  5 241 PLN
  Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie przysuskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 272 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 556 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -716 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,78 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 65,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 61,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 70,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 9,9% Przemysł i budownictwo
 • 6,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 13,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 4,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 4,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 4,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,1% Pozostałe
 • 26,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie przysuskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 4 349 Pracujący ogółem
 • 2 487 Kobiety
 • 1 862 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie przysuskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,4% W wieku produkcyjnym
 • 54,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat przysuski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 62,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat przysuski
  62,9
  Województwo
  66,4
  Cała Polska
  63,4
 • 34,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  34,0
  Województwo
  35,0
  Kraj
  34,0
 • 117,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  117,6
  woj. mazowieckie
  111,2
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat przysuski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie przysuskim stwierdzono 616 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,55 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie przysuskim wynosi 81,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu przysuskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,40 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 5,43 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,10 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,69 (90%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,69 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat przysuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 616 Przestępstwa ogółem
 • 616
 • 398 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 398
 • 114 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 114
 • 89 Przestępstwa drogowe
 • 89
 • 29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 29
 • 230 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 230
 • 14,55 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat przysuski
  14,55
  Województwo
  19,35
  Cała Polska
  19,62
 • 9,40 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat przysuski
  9,40
  Mazowieckie
  13,22
  Cały kraj
  12,07
 • 2,69 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat przysuski
  2,69
  Województwo
  3,63
  Polska
  4,94
 • 2,10 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat przysuski
  2,10
  Województwo
  1,78
  Cały kraj
  1,78
 • 0,69 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat przysuski
  0,69
  Mazowieckie
  0,40
  Kraj
  0,49
 • 5,43 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat przysuski
  5,43
  Województwo
  10,51
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat przysuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat przysuski
  82%
  Mazowieckie
  60%
  Polska
  72%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  75%
  Województwo
  49%
  Cała Polska
  60%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  90%
  Mazowieckie
  74%
  Kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. przysuski
  99%
  Województwo
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Mazowieckie
  84%
  Polska
  84%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  63%
  Mazowieckie
  37%
  Kraj
  52%

Powiat przysuski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu przysuskiego wyniosła w 2016 roku 62,2 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 0.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu przysuskiego - 35.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (26.3%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (11%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,3 mln złotych, czyli 6,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu przysuskiego wyniosła w 2016 roku 67,3 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (71.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (6.7%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5%). W budżecie powiatu przysuskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 102 złotych na mieszkańca (6,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,6 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w powiecie przysuskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu przysuskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat przysuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu przysuskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  43,7 mln

  1,0 tys(100%)

  57,2 mln

  1,3 tys(100%)

  61,0 mln

  1,4 tys(100%)

  60,5 mln

  1,4 tys(100%)

  68,9 mln

  1,6 tys(100%)

  75,1 mln

  1,8 tys(100%)

  63,0 mln

  1,5 tys(100%)

  62,2 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,0 mln

  349(34.4%)

  18,7 mln

  437(32.7%)

  27,0 mln

  620(44.2%)

  25,6 mln

  591(42.2%)

  25,5 mln

  594(37.1%)

  21,5 mln

  502(28.7%)

  22,0 mln

  517(34.9%)

  22,1 mln

  522(35.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  9,5 mln

  221(21.8%)

  11,1 mln

  261(19.5%)

  11,7 mln

  270(19.3%)

  12,9 mln

  299(21.4%)

  16,0 mln

  373(23.3%)

  18,8 mln

  438(25%)

  15,7 mln

  369(24.9%)

  16,4 mln

  386(26.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,7 mln

  156(15.3%)

  12,1 mln

  284(21.2%)

  7,3 mln

  168(12%)

  5,1 mln

  118(8.5%)

  7,8 mln

  181(11.3%)

  8,7 mln

  203(11.6%)

  4,3 mln

  102(6.9%)

  6,8 mln

  161(11%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,6 mln

  83,8(8.3%)

  3,8 mln

  88,8(6.6%)

  4,4 mln

  101(7.2%)

  6,0 mln

  139(9.9%)

  8,9 mln

  207(12.9%)

  14,7 mln

  343(19.6%)

  9,7 mln

  229(15.5%)

  5,5 mln

  130(8.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,8 mln

  64,1(6.3%)

  3,8 mln

  87,8(6.6%)

  3,0 mln

  67,9(4.8%)

  2,9 mln

  68,1(4.9%)

  3,1 mln

  72,1(4.5%)

  3,2 mln

  74,0(4.2%)

  3,1 mln

  73,2(4.9%)

  3,4 mln

  79,2(5.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,6 mln

  59,7(5.9%)

  3,6 mln

  84,7(6.3%)

  3,3 mln

  75,0(5.3%)

  3,4 mln

  79,5(5.7%)

  3,1 mln

  71,6(4.5%)

  3,4 mln

  78,5(4.5%)

  2,9 mln

  67,7(4.6%)

  2,9 mln

  67,6(4.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 mln

  31,4(3.1%)

  1,8 mln

  42,3(3.2%)

  1,8 mln

  41,5(3%)

  1,9 mln

  43,9(3.1%)

  2,1 mln

  49,0(3.1%)

  2,2 mln

  50,5(2.9%)

  1,9 mln

  44,8(3%)

  1,9 mln

  45,5(3.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,2 mln

  27,1(2.7%)

  922,6 tys

  21,6(1.6%)

  852,8 tys

  19,6(1.4%)

  1,0 mln

  23,8(1.7%)

  993,6 tys

  23,1(1.4%)

  1,3 mln

  30,5(1.7%)

  1,5 mln

  34,1(2.3%)

  1,6 mln

  37,5(2.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  301,9 tys

  7,0(0.7%)

  297,2 tys

  7,0(0.5%)

  596,2 tys

  13,7(1%)

  323,0 tys

  7,5(0.5%)

  330,1 tys

  7,7(0.5%)

  389,5 tys

  9,1(0.5%)

  336,8 tys

  7,9(0.5%)

  568,1 tys

  13,4(0.9%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  232,1 tys

  5,4(0.5%)

  228,3 tys

  5,3(0.4%)

  219,4 tys

  5,0(0.4%)

  225,5 tys

  5,2(0.4%)

  237,1 tys

  5,5(0.3%)

  230,4 tys

  5,4(0.3%)

  229,5 tys

  5,4(0.4%)

  237,2 tys

  5,6(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  7,4 tys

  0,2(0%)

  47,1 tys

  1,1(0.1%)

  143,1 tys

  3,3(0.2%)

  54,0 tys

  1,2(0.1%)

  135,0 tys

  3,1(0.2%)

  223,0 tys

  5,2(0.3%)

  200,0 tys

  4,7(0.3%)

  200,0 tys

  4,7(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  268,1 tys

  6,2(0.6%)

  356,7 tys

  8,3(0.6%)

  489,9 tys

  11,3(0.8%)

  635,1 tys

  14,7(1%)

  437,8 tys

  10,2(0.6%)

  314,9 tys

  7,3(0.4%)

  251,0 tys

  5,9(0.4%)

  165,9 tys

  3,9(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  155,8 tys

  3,7(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,9(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  73,7 tys

  1,7(0.2%)

  74,9 tys

  1,8(0.1%)

  73,3 tys

  1,7(0.1%)

  56,5 tys

  1,3(0.1%)

  76,9 tys

  1,8(0.1%)

  62,8 tys

  1,5(0.1%)

  92,0 tys

  2,2(0.1%)

  63,6 tys

  1,5(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  28,6 tys

  0,7(0.1%)

  170,8 tys

  4,0(0.3%)

  7,3 tys

  0,2(0%)

  8,8 tys

  0,2(0%)

  7,3 tys

  0,2(0%)

  28,3 tys

  0,7(0%)

  56,4 tys

  1,3(0.1%)

  62,4 tys

  1,5(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  45,0 tys

  1,0(0.1%)

  135,0 tys

  3,2(0.2%)

  130,0 tys

  3,0(0.2%)

  100,0 tys

  2,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,1 tys

  0,4(0%)

  89,6 tys

  2,1(0.1%)

  20,3 tys

  0,5(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,3 tys

  0,1(0%)

  4,3 tys

  0,1(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  5,3 tys

  0,1(0%)

  5,2 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  5,6 tys

  0,1(0%)

  91,3 tys

  2,1(0.1%)

  23,0 tys

  0,5(0%)

  2,6 tys

  0,1(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  9,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  220

  0,0(0%)

  146,5 tys

  3,4(0.2%)

  29,0 tys

  0,7(0%)

  14,8 tys

  0,3(0%)

  592,6 tys

  13,9(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  15,9 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,4 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie przysuskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu przysuskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat przysuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu przysuskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  42,6 mln

  986(100%)

  55,1 mln

  1,3 tys(100%)

  62,4 mln

  1,4 tys(100%)

  60,1 mln

  1,4 tys(100%)

  66,8 mln

  1,6 tys(100%)

  76,1 mln

  1,8 tys(100%)

  65,3 mln

  1,5 tys(100%)

  67,3 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  29,7 mln

  689(69.7%)

  36,5 mln

  853(66.1%)

  38,8 mln

  893(62.3%)

  41,3 mln

  955(68.7%)

  46,5 mln

  1,1 tys(69.6%)

  49,6 mln

  1,2 tys(65.2%)

  44,6 mln

  1,0 tys(68.2%)

  47,9 mln

  1,1 tys(71.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,5 mln

  57,1(5.8%)

  2,6 mln

  61,1(4.7%)

  3,0 mln

  69,5(4.8%)

  3,3 mln

  76,9(5.5%)

  3,5 mln

  82,5(5.3%)

  4,0 mln

  93,8(5.3%)

  4,3 mln

  101(6.5%)

  4,5 mln

  106(6.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,7 mln

  62,9(6.4%)

  3,5 mln

  81,9(6.4%)

  2,9 mln

  67,3(4.7%)

  2,9 mln

  67,5(4.9%)

  3,1 mln

  71,8(4.6%)

  3,1 mln

  72,8(4.1%)

  3,0 mln

  71,6(4.7%)

  3,4 mln

  79,2(5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,2 mln

  27,1(2.7%)

  1,1 mln

  26,7(2.1%)

  1,3 mln

  30,2(2.1%)

  3,0 mln

  68,3(4.9%)

  6,0 mln

  140(9%)

  11,1 mln

  258(14.6%)

  5,0 mln

  118(7.7%)

  2,9 mln

  68,6(4.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,2 mln

  52,1(5.3%)

  2,6 mln

  61,4(4.8%)

  2,9 mln

  65,7(4.6%)

  2,9 mln

  67,2(4.8%)

  3,1 mln

  71,4(4.6%)

  3,0 mln

  70,3(4%)

  2,9 mln

  67,4(4.4%)

  2,5 mln

  58,6(3.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  301,2 tys

  7,0(0.7%)

  399,5 tys

  9,3(0.7%)

  7,3 mln

  168(11.7%)

  2,6 mln

  60,0(4.3%)

  738,7 tys

  17,2(1.1%)

  1,4 mln

  33,6(1.9%)

  1,3 mln

  31,0(2%)

  1,1 mln

  26,3(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  301,9 tys

  7,0(0.7%)

  884,7 tys

  20,7(1.6%)

  652,8 tys

  15,0(1%)

  621,4 tys

  14,4(1%)

  677,8 tys

  15,8(1%)

  763,0 tys

  17,8(1%)

  724,8 tys

  17,0(1.1%)

  907,7 tys

  21,4(1.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  251,4 tys

  5,8(0.6%)

  485,1 tys

  11,4(0.9%)

  839,7 tys

  19,3(1.3%)

  630,5 tys

  14,6(1%)

  624,6 tys

  14,5(0.9%)

  638,1 tys

  14,9(0.8%)

  702,1 tys

  16,5(1.1%)

  885,6 tys

  20,9(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  849,4 tys

  19,7(2%)

  1,2 mln

  28,5(2.2%)

  1,5 mln

  33,6(2.3%)

  946,7 tys

  21,9(1.6%)

  1,0 mln

  24,2(1.6%)

  997,1 tys

  23,2(1.3%)

  896,4 tys

  21,1(1.4%)

  840,2 tys

  19,8(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  609,6 tys

  14,2(1.4%)

  644,7 tys

  15,1(1.2%)

  707,5 tys

  16,3(1.1%)

  838,6 tys

  19,4(1.4%)

  829,6 tys

  19,3(1.2%)

  400,9 tys

  9,3(0.5%)

  631,4 tys

  14,8(1%)

  688,7 tys

  16,2(1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  36,0(3.6%)

  4,7 mln

  110(8.5%)

  2,1 mln

  47,8(3.3%)

  695,3 tys

  16,1(1.2%)

  313,6 tys

  7,3(0.5%)

  184,2 tys

  4,3(0.2%)

  322,4 tys

  7,6(0.5%)

  505,0 tys

  11,9(0.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  272,4 tys

  6,3(0.6%)

  29,2 tys

  0,7(0.1%)

  26,0 tys

  0,6(0%)

  95,6 tys

  2,2(0.2%)

  63,3 tys

  1,5(0.1%)

  206,2 tys

  4,8(0.3%)

  249,4 tys

  5,9(0.4%)

  463,4 tys

  10,9(0.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,9 tys

  0,3(0%)

  284,0 tys

  6,6(0.4%)

  320,3 tys

  7,5(0.5%)

  310,4 tys

  7,3(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  155,3 tys

  3,6(0.4%)

  165,2 tys

  3,9(0.3%)

  136,8 tys

  3,1(0.2%)

  145,2 tys

  3,4(0.2%)

  153,2 tys

  3,6(0.2%)

  145,6 tys

  3,4(0.2%)

  138,7 tys

  3,3(0.2%)

  133,1 tys

  3,1(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,9(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  92,3 tys

  2,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,0 tys

  1,7(0.1%)

  100,0 tys

  2,3(0.1%)

  100,0 tys

  2,3(0.2%)

  100,0 tys

  2,4(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  210,9 tys

  4,9(0.4%)

  56,3 tys

  1,3(0.1%)

  76,4 tys

  1,8(0.1%)

  77,3 tys

  1,8(0.1%)

  50,5 tys

  1,2(0.1%)

  51,6 tys

  1,2(0.1%)

  54,7 tys

  1,3(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  45,0 tys

  1,0(0.1%)

  45,0 tys

  1,1(0.1%)

  40,0 tys

  0,9(0.1%)

  50,0 tys

  1,2(0.1%)

  1,0

  0,0(0%)

  18,1 tys

  0,4(0%)

  89,6 tys

  2,1(0.1%)

  20,3 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  9,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  15,9 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,4 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat przysuski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 10 163 mieszkańców powiatu przysuskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 952 kobiet oraz 5 211 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,7% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 14,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,0% mieszkańców powiatu przysuskiego, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 27,7% podstawowym ukończonym. 5,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu przysuskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie przysuskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,8%) oraz zasadnicze zawodowe (17,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,9%) oraz podstawowe ukończone (27,7%).

  15,6% mieszkańców powiatu przysuskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,4% wśród dziewczynek i 15,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 653 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,62 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,2% ludności (24,4% wśród dziewczynek i 24,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,97.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,6% wśród dziewczyn i 11,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 106,28.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,9% mieszkańców (15,4% wśród dziewczyn i 14,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20 uczniów. 22 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,0% mieszkańców powiatu przysuskiego w wieku potencjalnej nauki (32,1% kobiet i 33,9% mężczyzn).

 • 10,1% Wykształcenie wyższe
 • powiat przysuski
  10,1%
  woj. mazowieckie
  24,4%
  Cała Polska
  17,9%
 • 12,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 21,4% W miastach
  (wyższe)
 • 8,2% Na wsi
  (wyższe)
 • 27,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. przysuski
  27,5%
  Mazowieckie
  34,8%
  Polska
  33,3%
 • 28,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 40,5% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 25,2% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,7% Wykształcenie policealne
 • powiat przysuski
  1,7%
  Mazowieckie
  3,0%
  Cały kraj
  2,7%
 • 2,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 5,3% W miastach
  (policealne)
 • 1,0% Na wsi
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat przysuski
  11,2%
  Mazowieckie
  14,4%
  Polska
  12,4%
 • 13,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,0% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,7% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat przysuski
  14,6%
  Mazowieckie
  17,4%
  Kraj
  18,1%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,2% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,4% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 23,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. przysuski
  23,0%
  woj. mazowieckie
  17,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 17,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 18,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,8% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat przysuski
  6,3%
  Mazowieckie
  4,7%
  Polska
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,8% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 27,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  27,7%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Cała Polska
  19,3%
 • 27,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 27,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 13,2% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 30,2% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 5,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  5,3%
  Mazowieckie
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 7,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 6,1% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 653 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat przysuski
  653,0
  woj. mazowieckie
  880,0
  Kraj
  811,0
 • 1,62 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat przysuski
  1,62
  Województwo
  0,95
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 44,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 44,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 33,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 95,97 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  95,97
  woj. mazowieckie
  100,57
  Cały kraj
  96,62
 • 93,63 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  93,63
  Województwo
  95,87
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat przysuski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat przysuski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  16,0
  Mazowieckie
  18,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2
 •  
 • 203,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 177,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 12,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 106,28 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  106,28
  Mazowieckie
  105,11
  Cała Polska
  100,01
 • 95,81 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat przysuski
  95,81
  Mazowieckie
  95,78
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat przysuski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat przysuski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. przysuski
  17,0
  woj. mazowieckie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 17 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 9 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 9
 •  
 • 113,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 82,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 24,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  20,0
  Województwo
  26,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 20 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 20
 • 21 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 21
 • 17 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 17
 • 40,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 32,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  22,0
  Województwo
  23,0
  Kraj
  24,0
 • 22 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 22
 • 22 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 22
 • 47,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 32,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  25,0
  woj. mazowieckie
  20,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 25 Szkoły policealne ogółem
 • 25
 • 25 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 25
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat przysuski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat przysuski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat przysuski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat przysuski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie przysuskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie przysuskim znajdował się 1 hotel (kategorii w trakcie kategoryzacji), 1 motel (kategorii ) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
   • z nagłośnieniem: 1
   • z projektorem multimedialnym: 1
   • z obsługą techniczną: 1
   • z ekranem: 2
   • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
   • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


  • Domy i ośrodki kultury w powiecie przysuskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie przysuskim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 2 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W powiecie przysuskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 330 standardowych miejsc dla widzów.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 70 (uczestnicy: 6 641)
   • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 60)
   • wystawy: 12 (uczestnicy: 1 600)
   • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 1 050)
   • koncerty: 6 (uczestnicy: 430)
   • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 80)
   • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 10 (uczestnicy: 470)
   • konkursy: 8 (uczestnicy: 326)
   • pokazy teatralne: 11 (uczestnicy: 1 295)
   • konferencje: 2 (uczestnicy: 60)
   • warsztaty: 8 (uczestnicy: 170)
   • inne: 7 (uczestnicy: 1 100)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
   • ogółem: 21 (członkowie: 350)
   • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 25)
   • taneczne: 3 (członkowie: 37)
   • muzyczne: 7 (członkowie: 77)
   • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 7)
   • teatralne: 1 (członkowie: 20)
   • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 113)
   • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 25)
   • inne: 3 (członkowie: 46)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
   • ogółem: 2 (absolwenci: 20)
   • komputerowe: 2 (absolwenci: 20)


   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
   • fotograficzne: 1
   • plastyczne: 1
   • muzyczne: 3
   • komputerowe: 1
   • sale baletowe/taneczne: 1


   Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
   • ogółem: 20 (członkowie: 238)
   • teatralne: 3 (członkowie: 35)
   • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 94)
   • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 40)
   • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 17)
   • taneczne: 3 (członkowie: 39)
   • inne: 1 (członkowie: 13)


   Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Muzea w powiecie przysuskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Według danych z 2017 w powiecie przysuskim działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 2 799 zwiedzających, co daje 661 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

   Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biblioteki publiczne w powiecie przysuskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w powiecie przysuskim działało 20 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 207 241 wolumenów oraz 41 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 28 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 8 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

   Dla porównania w 2008 roku działało 18 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 159 249 wolumenów.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 84
   • dostępne dla czytelników: 51
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 51
   • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 10
   • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 9
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 11
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 5
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 6
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


  • Kluby sportowe w powiecie przysuskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w powiecie przysuskim działało 16 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 873 członków. Zarejestrowano 798 ćwiczących (mężczyźni: 605, kobiety: 193, chłopcy do lat 18: 394, dziewczęta do lat 18: 178). Aktywnych było 21 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (17), instruktora sportowego (12) oraz inne osoby (12).

   Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie przysuskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)