Miłakowo w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, tabele)

Miłakowo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Miłakowo to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu ostródzkiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Miłakowo.
 • 2 596 Liczba mieszkańców
 • 8,8 km² Powierzchnia
 • 296,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 88 m n.p.m Wysokość
 • przed 1315 Data założenia
 • ponownie 01.01.1998 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NOS Tablice rejestracyjne
 • Aleksander Gawryluk Burmistrz miasta
Miłakowo na mapie
Identyfikatory
 • 20.070654.0086 Współrzędne GPS
 • 2815064 TERYT (TERC)
 • 0481761 SIMC
Herb miasta Miłakowo
Miłakowo herb

Miłakowo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
14-310Poczta Miłakowo, ul. Daszyńskiego 10

Miłakowo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Miłakowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Miłakowie
(89) 757-83-00
(89) 757-83-21
ul. Olsztyńska 16
14-310 Miłakowo
ZUS Inspektorat w Ostródzie (podlega pod: ZUS Oddział w Elblągu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Czarnieckiego 50
14-100 Ostróda

Miłakowo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Miłakowo jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 596, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 2,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2016 roku 13 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  28,3% mieszkańców Miłakowa jest stanu wolnego, 54,9% żyje w małżeństwie, 5,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Miłakowo ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -33. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -12,6 na 1000 mieszkańców Miłakowa. W 2016 roku urodziło się 8 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 411 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,95 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 43,8% zgonów w Miłakowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,6% zgonów w Miłakowie były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Miłakowa przypada 15.71 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 12 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 15 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Miłakowa -3. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  63,4% mieszkańców Miłakowa jest w wieku produkcyjnym, 16,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Miłakowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 596 Liczba mieszkańców
 • 1 348 Kobiety
 • 1 248 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Miłakowie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Miłakowie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Miłakowie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Miłakowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miłakowo
  41,1 lat
  Warmińsko-mazurskie
  40,4 lat
  Polska
  41,2 lat
 • 42,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Miłakowo, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Miłakowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Miłakowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Miłakowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Miłakowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,3% Kawalerowie/Panny
 • Miłakowo
  28,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  28,7%
  Polska
  28,8%
 • 23,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,9%
  Województwo
  54,0%
  Polska
  55,8%
 • 53,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Miłakowo
  9,0%
  Warmińsko-mazurskie
  9,0%
  Kraj
  9,6%
 • 14,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,6%
  Polska
  5,0%
 • 5,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,5% Nieustalone
 • Miłakowo
  2,5%
  Warmińsko-mazurskie
  2,7%
  Kraj
  0,8%
 • 2,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Miłakowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Miłakowie w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Miasto
  5,0
  Warmińsko-mazurskie
  4,7
  Cały kraj
  5,0
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Miłakowo
  1,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,9
  Cały kraj
  1,7
 • 13 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Miłakowie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Miłakowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -33 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -24 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -12,6 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -12,6
  Warmińsko-mazurskie
  -0,4
  Cała Polska
  -0,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Miłakowie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Miłakowie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Miłakowie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Miłakowie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 8 Urodzenia żywe
 • 4 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 4 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 3,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  3,1
  Województwo
  9,4
  Polska
  10,0
 • 41,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  41,0
  Województwo
  39,0
  Polska
  41,7
 • 19.14 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 19.14
 • 59.64 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 59.64
 • 87.52 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 87.52
 • 65.88 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65.88
 • 31.03 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31.03
 • 7.31 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.31
 • 3 411 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 317 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 499 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 411 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 393 g
  Cały kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 17 Waga 4500g - 4999g
 • 17
 • 104 Waga 4000g - 4499g
 • 104
 • 350 Waga 3500g - 3999g
 • 350
 • 356 Waga 3000g - 3499g
 • 356
 • 148 Waga 2500g - 2999g
 • 148
 • 29 Waga 2000g - 2499g
 • 29
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,35 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,35
  Warmińsko-mazurskie
  1,28
  Polska
  1,36
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,65
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,66
 • 0,95 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,95
  Warmińsko-mazurskie
  0,95
  Kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w Miłakowie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 41 Zgony
 • 13 Kobiety
  (Zgony)
 • 28 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 31,7%
  68,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,7 Zgony na 1000 ludności
 • Miłakowo
  15,7
  Województwo
  9,8
  Cała Polska
  10,1
 • 105,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miłakowo
  105,2
  Warmińsko-mazurskie
  104,7
  Polska
  101,5
 • 6,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  6,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,0
  Kraj
  4,0
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,4
  Kraj
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,3
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ostródzkim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  41,9%
  Warmińsko-mazurskie
  39,1%
  Polska
  45,7%
 • 29,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  29,2%
  Województwo
  29,0%
  Polska
  26,7%
 • 6,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miłakowo
  6,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,4%
  Polska
  6,1%
 • 17,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  17,0
  Cała Polska
  5,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,4
  Cały kraj
  74,3
 • 293,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miłakowo
  293,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  278,4
  Polska
  274,3
 • 262,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  262,1
  Cała Polska
  261,6
 • 421,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 482,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 358,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miłakowo
  421,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  375,6
  Polska
  469,0
 • 87,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 46,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 126,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miłakowo
  87,0
  Województwo
  73,1
  Cały kraj
  87,7
 • 31,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  31,5
  Województwo
  25,5
  Polska
  31,8
 • 16,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miłakowo
  16,7
  Warmińsko-mazurskie
  9,1
  Cały kraj
  8,0
 • 1,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,0%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 12 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 6 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 15 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -2 Saldo migracji
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -3 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Miłakowie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Miłakowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Miłakowo, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Miłakowo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Miłakowie oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,16 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Miłakowie to 6,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w Miłakowie to 149,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Miłakowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 1,16 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  1,16
  Warmińsko-mazurskie
  3,18
  Cały kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1998-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 3 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 19 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 6,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Miłakowo
  6,33
  Warmińsko-mazurskie
  3,91
  Cały kraj
  3,96
 • 7,32 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  7,32
  Województwo
  12,45
  Cała Polska
  16,85
 • 449 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 149,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  149,7 m2
  Województwo
  90,6 m2
  Cała Polska
  94,5 m2
 • 0,17 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  0,17 m2
  Warmińsko-mazurskie
  0,29 m2
  Kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1998-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Miłakowo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W Miłakowie na 1000 mieszkańców pracuje 245 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 59,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 41,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Miłakowie wynosiło w 2016 roku 50,5% (54,1% wśród kobiet i 47,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Miłakowie wynosi 3 392,59 PLN, co odpowiada 79.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Miłakowa 106 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 220 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 114.

  19,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Miłakowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,7% w przemyśle i budownictwie, a 14,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Miłakowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 245 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  245,0
  Województwo
  196,0
  Kraj
  240,0
 • 50,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 54,1% Kobiety
 • 47,3% Mężczyźni
 • Miłakowo
  50,5%
  Warmińsko-mazurskie
  14,2%
  Cały kraj
  8,3%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Miłakowie w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Miłakowie w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Miłakowie w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Miłakowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 393 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  3 393 PLN
  Warmińsko-mazurskie
  3 619 PLN
  Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Miłakowie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Miłakowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 106 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 220 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 114 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 2,08 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Miłakowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,7% Przemysł i budownictwo
 • 25,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,7% Pozostałe
 • 38,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Miłakowie w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Miłakowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 637 Pracujący ogółem
 • 376 Kobiety
 • 261 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Miłakowie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,4% W wieku produkcyjnym
 • 57,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Miłakowo, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 57,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  57,7
  Warmińsko-mazurskie
  58,4
  Cała Polska
  61,7
 • 31,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  31,4
  Warmińsko-mazurskie
  29,2
  Cały kraj
  32,7
 • 119,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miłakowo
  119,4
  Województwo
  100,2
  Cała Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Miłakowo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Miłakowie stwierdzono szacunkowo 47 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,16 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Miłakowie wynosi 68,00% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Miłakowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,87 (wykrywalność 58%) oraz przeciwko mieniu - 8,54 (wykrywalność 41%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,66 (97%), o charakterze gospodarczym - 1,80 (82%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,78 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Miłakowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Miłakowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Miłakowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 47
 • 33 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 33
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 22 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 22
 • 18,16 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  18,16
  Województwo
  18,76
  Cały kraj
  19,48
 • 12,87 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,87
  Województwo
  12,58
  Cała Polska
  12,76
 • 1,80 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,80
  Województwo
  3,06
  Cała Polska
  3,91
 • 2,66 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,66
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,24
  Cała Polska
  1,91
 • 0,78 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miłakowo
  0,78
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,64
  Kraj
  0,47
 • 8,54 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,54
  Warmińsko-mazurskie
  9,98
  Cała Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Miłakowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  68%
  woj. warmińsko-mazurskie
  67%
  Cała Polska
  67%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  58%
  Województwo
  57%
  Cały kraj
  55%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  82%
  Województwo
  79%
  Kraj
  83%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miłakowo
  98%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  88%
  woj. warmińsko-mazurskie
  84%
  Cały kraj
  83%
 • 42% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  42%
  Województwo
  48%
  Kraj
  46%

Miłakowo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Suma wydatków z budżetu Miłakowa wyniosła w 2015 roku 20,2 mln złotych, co daje 3,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 7.7% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu Miłakowa - 35.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (28.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 506,9 tys złotych, czyli 2,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Miłakowa wyniosła w 2015 roku 20,0 mln złotych, co daje 3,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 2% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (39.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (23.7%). W budżecie Miłakowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 302 złotych na mieszkańca (8,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 13,6 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,9%.
 • Wydatki budżetu w Miłakowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Miłakowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Miłakowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Miłakowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,4 mln

  2,7 tys(100%)

  15,4 mln

  2,7 tys(100%)

  17,0 mln

  2,9 tys(100%)

  17,5 mln

  3,0 tys(100%)

  18,0 mln

  3,1 tys(100%)

  19,2 mln

  3,3 tys(100%)

  22,0 mln

  3,9 tys(100%)

  20,2 mln

  3,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,2 mln

  2,3 tys(40.2%)

  5,6 mln

  2,1 tys(36.7%)

  5,8 mln

  2,1 tys(34%)

  5,9 mln

  2,2 tys(33.8%)

  6,0 mln

  2,2 tys(33.1%)

  6,7 mln

  2,5 tys(35%)

  6,9 mln

  2,6 tys(31.3%)

  7,2 mln

  2,7 tys(35.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,1 mln

  1,5 tys(26.4%)

  4,2 mln

  1,6 tys(27.3%)

  4,7 mln

  1,7 tys(27.5%)

  4,8 mln

  1,8 tys(27.6%)

  5,2 mln

  1,9 tys(28.6%)

  5,4 mln

  2,0 tys(28.3%)

  6,0 mln

  2,3 tys(27.2%)

  5,8 mln

  2,2 tys(28.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,8 mln

  652(11.4%)

  2,1 mln

  764(13.4%)

  2,4 mln

  902(14.3%)

  2,2 mln

  793(12.4%)

  2,4 mln

  907(13.5%)

  2,6 mln

  986(13.7%)

  2,7 mln

  1,0 tys(12.1%)

  2,8 mln

  1,1 tys(13.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  754,0 tys

  280(4.9%)

  455,2 tys

  169(3%)

  515,4 tys

  191(3%)

  755,1 tys

  277(4.3%)

  769,0 tys

  287(4.3%)

  998,2 tys

  376(5.2%)

  1,2 mln

  454(5.4%)

  1,1 mln

  420(5.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  556,1 tys

  207(3.6%)

  436,7 tys

  162(2.8%)

  526,2 tys

  195(3.1%)

  696,5 tys

  255(4%)

  784,1 tys

  293(4.3%)

  921,1 tys

  347(4.8%)

  904,2 tys

  344(4.1%)

  889,2 tys

  338(4.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  500,0 tys

  186(3.3%)

  479,5 tys

  178(3.1%)

  487,3 tys

  181(2.9%)

  458,3 tys

  168(2.6%)

  531,7 tys

  199(2.9%)

  547,3 tys

  206(2.9%)

  565,4 tys

  215(2.6%)

  613,8 tys

  233(3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  297,9 tys

  111(1.9%)

  381,6 tys

  141(2.5%)

  811,1 tys

  301(4.8%)

  979,3 tys

  359(5.6%)

  1,1 mln

  424(6.3%)

  465,5 tys

  175(2.4%)

  1,2 mln

  471(5.6%)

  514,0 tys

  195(2.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  353,9 tys

  132(2.3%)

  207,0 tys

  76,7(1.3%)

  399,9 tys

  149(2.4%)

  376,7 tys

  138(2.2%)

  195,2 tys

  73,0(1.1%)

  366,6 tys

  138(1.9%)

  251,8 tys

  95,7(1.1%)

  361,9 tys

  138(1.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  200,0 tys

  74,3(1.3%)

  375,1 tys

  139(2.4%)

  416,6 tys

  155(2.5%)

  184,6 tys

  67,7(1.1%)

  238,7 tys

  89,2(1.3%)

  200,7 tys

  75,7(1%)

  202,4 tys

  76,9(0.9%)

  243,7 tys

  92,6(1.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  176,2 tys

  65,5(1.1%)

  189,0 tys

  70,0(1.2%)

  199,4 tys

  74,1(1.2%)

  292,6 tys

  107(1.7%)

  364,1 tys

  136(2%)

  394,8 tys

  149(2.1%)

  258,8 tys

  98,3(1.2%)

  209,5 tys

  79,6(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  141,8 tys

  52,7(0.9%)

  376,2 tys

  139(2.4%)

  417,8 tys

  155(2.5%)

  476,4 tys

  175(2.7%)

  103,6 tys

  38,7(0.6%)

  162,4 tys

  61,2(0.8%)

  995,5 tys

  378(4.5%)

  146,8 tys

  55,8(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  68,7 tys

  25,5(0.4%)

  68,7 tys

  25,4(0.4%)

  76,5 tys

  28,4(0.4%)

  74,3 tys

  27,2(0.4%)

  68,0 tys

  25,4(0.4%)

  81,7 tys

  30,8(0.4%)

  71,0 tys

  27,0(0.3%)

  78,8 tys

  29,9(0.4%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  496,5 tys

  189(2.3%)

  71,7 tys

  27,3(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  50,0 tys

  18,6(0.3%)

  50,0 tys

  18,5(0.3%)

  51,0 tys

  18,9(0.3%)

  92,4 tys

  33,9(0.5%)

  43,1 tys

  16,1(0.2%)

  40,0 tys

  15,1(0.2%)

  33,1 tys

  12,6(0.2%)

  70,6 tys

  26,8(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  843

  0,3(0%)

  9,5 tys

  3,5(0.1%)

  27,8 tys

  10,3(0.2%)

  11,0 tys

  4,1(0.1%)

  980

  0,4(0%)

  981

  0,4(0%)

  43,5 tys

  16,5(0.2%)

  47,2 tys

  17,9(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  79,9 tys

  29,7(0.5%)

  61,3 tys

  22,7(0.4%)

  39,4 tys

  14,6(0.2%)

  53,1 tys

  19,5(0.3%)

  35,4 tys

  13,2(0.2%)

  33,2 tys

  12,5(0.2%)

  35,3 tys

  13,4(0.2%)

  34,3 tys

  13,1(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,1 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  1,1(0%)

  4,1 tys

  1,5(0%)

  4,1 tys

  1,6(0%)

  4,1 tys

  1,6(0%)

  4,6 tys

  1,8(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  186,9 tys

  69,5(1.2%)

  387,9 tys

  144(2.5%)

  159,8 tys

  59,3(0.9%)

  140,4 tys

  51,5(0.8%)

  206,1 tys

  77,1(1.1%)

  167,8 tys

  63,3(0.9%)

  177,2 tys

  67,3(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,6 tys

  7,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Miłakowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Miłakowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Miłakowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Miłakowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,6 mln

  2,6 tys(100%)

  15,1 mln

  2,7 tys(100%)

  16,0 mln

  2,7 tys(100%)

  16,1 mln

  2,8 tys(100%)

  17,6 mln

  3,0 tys(100%)

  19,1 mln

  3,3 tys(100%)

  20,7 mln

  3,6 tys(100%)

  20,0 mln

  3,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,8 mln

  2,2 tys(40%)

  6,5 mln

  2,4 tys(42.9%)

  6,8 mln

  2,5 tys(42.5%)

  6,8 mln

  2,5 tys(42.2%)

  7,6 mln

  2,8 tys(42.9%)

  7,8 mln

  2,9 tys(40.9%)

  7,6 mln

  2,9 tys(36.6%)

  7,8 mln

  3,0 tys(39.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,6 mln

  1,3 tys(24.9%)

  3,5 mln

  1,3 tys(23.3%)

  3,4 mln

  1,3 tys(21.2%)

  3,7 mln

  1,3 tys(22.8%)

  3,9 mln

  1,5 tys(22.4%)

  4,5 mln

  1,7 tys(23.5%)

  4,6 mln

  1,7 tys(22.1%)

  4,9 mln

  1,9 tys(24.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  1,3 tys(23.7%)

  3,5 mln

  1,3 tys(23.3%)

  4,0 mln

  1,5 tys(24.7%)

  4,1 mln

  1,5 tys(25.4%)

  4,4 mln

  1,6 tys(24.8%)

  4,5 mln

  1,7 tys(23.8%)

  5,1 mln

  1,9 tys(24.6%)

  4,7 mln

  1,8 tys(23.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  288,4 tys

  107(2%)

  357,2 tys

  132(2.4%)

  513,7 tys

  191(3.2%)

  318,6 tys

  117(2%)

  715,0 tys

  267(4.1%)

  808,3 tys

  305(4.2%)

  413,2 tys

  157(2%)

  840,5 tys

  319(4.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  377,9 tys

  140(2.6%)

  203,4 tys

  75,3(1.4%)

  190

  0,1(0%)

  21,3 tys

  7,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  220,0 tys

  82,9(1.2%)

  557,8 tys

  212(2.7%)

  528,2 tys

  201(2.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  237,4 tys

  88,2(1.6%)

  241,9 tys

  89,6(1.6%)

  600,6 tys

  223(3.7%)

  396,6 tys

  145(2.5%)

  357,0 tys

  133(2%)

  457,0 tys

  172(2.4%)

  534,8 tys

  203(2.6%)

  390,7 tys

  148(2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  327,2 tys

  122(2.2%)

  197,1 tys

  73,0(1.3%)

  223,4 tys

  83,0(1.4%)

  197,7 tys

  72,5(1.2%)

  204,4 tys

  76,4(1.2%)

  245,9 tys

  92,7(1.3%)

  266,5 tys

  101(1.3%)

  245,0 tys

  93,1(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  148,6 tys

  55,2(1%)

  61,5 tys

  22,8(0.4%)

  243,9 tys

  90,6(1.5%)

  279,7 tys

  103(1.7%)

  214,3 tys

  80,1(1.2%)

  271,9 tys

  102(1.4%)

  220,2 tys

  83,7(1.1%)

  219,0 tys

  83,2(1.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  29,8 tys

  11,1(0.2%)

  38,4 tys

  14,2(0.3%)

  49,0 tys

  18,2(0.3%)

  19,9 tys

  7,3(0.1%)

  23,3 tys

  8,7(0.1%)

  21,4 tys

  8,1(0.1%)

  51,6 tys

  19,6(0.2%)

  166,8 tys

  63,4(0.8%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  461,8 tys

  175(2.2%)

  61,5 tys

  23,4(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  843

  0,3(0%)

  9,5 tys

  3,5(0.1%)

  27,8 tys

  10,3(0.2%)

  11,0 tys

  4,1(0.1%)

  980

  0,4(0%)

  981

  0,4(0%)

  43,5 tys

  16,5(0.2%)

  47,2 tys

  17,9(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  79,3 tys

  29,4(0.5%)

  10,0 tys

  3,7(0.1%)

  10,0 tys

  3,7(0.1%)

  10,0 tys

  3,7(0.1%)

  19,0 tys

  7,2(0.1%)

  19,0 tys

  7,2(0.1%)

  19,0 tys

  7,2(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  6,2 tys

  2,3(0%)

  5,3 tys

  2,0(0%)

  3,3 tys

  1,2(0%)

  3,6 tys

  1,3(0%)

  6,8 tys

  2,6(0%)

  7,4 tys

  2,8(0%)

  7,8 tys

  3,0(0%)

  6,0 tys

  2,3(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1 000

  0,4(0%)

  800

  0,3(0%)

  710

  0,3(0%)

  23,1 tys

  8,5(0.1%)

  1 000

  0,4(0%)

  2,0 tys

  0,8(0%)

  2,0 tys

  0,8(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  62,6 tys

  23,2(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  167,9 tys

  62,4(1.2%)

  252,8 tys

  93,6(1.7%)

  149,1 tys

  55,4(0.9%)

  244,1 tys

  89,5(1.5%)

  206,1 tys

  77,1(1.2%)

  183,5 tys

  69,2(1%)

  163,1 tys

  62,0(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,0 tys

  4,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  11,0 tys

  4,1(0.1%)

  135,0 tys

  50,0(0.9%)

  30,0 tys

  11,1(0.2%)

  30,0 tys

  11,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  702,5 tys

  267(3.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Miłakowo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 635 mieszkańców Miłakowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 326 kobiet oraz 309 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 10,6% średnie ogólnokształcące, a 16,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,7% mieszkańców Miłakowa, gimnazjalnym 6,1%, natomiast 28,0% podstawowym ukończonym. 2,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Miłakowa mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Miłakowie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,3%) oraz zasadnicze zawodowe (15,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,8%) oraz podstawowe ukończone (26,6%).

  14,2% mieszkańców Miłakowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (13,2% wśród dziewczynek i 15,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 129 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,70 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,5% ludności (25,2% wśród dziewczynek i 27,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 198,44.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,0% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 267,95.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,2% mieszkańców (16,3% wśród dziewczyn i 16,2% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,6% mieszkańców Miłakowa w wieku potencjalnej nauki (33,4% kobiet i 27,5% mężczyzn).

 • 11,4% Wykształcenie wyższe
 • Miłakowo
  11,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  15,1%
  Polska
  17,9%
 • 13,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  29,3%
  Warmińsko-mazurskie
  31,4%
  Polska
  33,3%
 • 32,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Miłakowo
  2,3%
  Województwo
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  16,3%
  Województwo
  17,0%
  Kraj
  18,1%
 • 15,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miłakowo
  22,7%
  Warmińsko-mazurskie
  21,5%
  Cały kraj
  22,9%
 • 15,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,1%
  Województwo
  6,0%
  Polska
  5,2%
 • 5,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 28,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  28,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,9%
  Kraj
  19,3%
 • 29,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 26,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,6%
  Warmińsko-mazurskie
  2,2%
  Kraj
  1,4%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Miłakowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 1129 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 129,0
  Warmińsko-mazurskie
  748,0
  Kraj
  842,0
 • 0,70 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  0,70
  Województwo
  1,33
  Cały kraj
  1,12
 •  
 • 5,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 5,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Miłakowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Miłakowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE
  Publiczne
  89 758-74-03
  89 758-74-76
  ul. OLSZTYŃSKA 9A
  14-310 Miłakowo
  6137-
  Przedszkole Specjalne
  Publiczne
  89 758-74-06
  89 758-74-06
  ul. Olsztyńska 9a
  14-310 Miłakowo
  ---
 • Szkoły podstawowe w Miłakowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 198,44 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miłakowo
  198,44
  Województwo
  88,14
  Cała Polska
  90,94
 • 192,19 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miłakowo
  192,19
  woj. warmińsko-mazurskie
  86,91
  Cały kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Miłakowo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Miłakowo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3
 •  
 • 28,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 24,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 2,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Miłakowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Miłakowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  SZKOŁA PODSTAWOWA
  Publiczna
  89 758-74-76
  89 758-74-76
  ul. OLSZTYŃSKA 9A
  14-310 Miłakowo
  17346-
  Szkoła Podstawowa Specjalna
  Publiczna
  89 758-74-06
  89 758-74-06
  ul. Olsztyńska 9a
  14-310 Miłakowo
  25-
 • Szkoły gimnazjalne w Miłakowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 267,95 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Miłakowo
  267,95
  Województwo
  97,53
  Cały kraj
  98,90
 • 230,77 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Miłakowo
  230,77
  woj. warmińsko-mazurskie
  88,28
  Cała Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Miłakowo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Miłakowo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Miłakowo
  17,0
  Warmińsko-mazurskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 17 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 •  
 • 15,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 8,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Miłakowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Miłakowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  GIMNAZJUM
  Publiczne
  89 758-74-76
  89 758-74-76
  ul. OLSZTYŃSKA 9A
  14-310 Miłakowo
  9192-
  Gimnazjum Specjalne
  Publiczne
  89 758-74-06
  89 758-74-06
  ul. Olsztyńska 9a
  14-310 Miłakowo
  334-
 • Edukacyjne grupy wieku w Miłakowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 14,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Miłakowo, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Miłakowo, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Miłakowo, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Miłakowo - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Zabytki w Miłakowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Miłakowa znajduje się 37 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Miłakowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto Miłakowo, st.1 (chronologia niemożliwa do uzyskania)dnia 1992-11-05, wykaz dokumentów: A-A133 z 1992-11-05; C-170 z brak daty
  • Kościół z 1320 - 1350 (ul. Kościelna 2)dnia 1957-03-13, wykaz dokumentów: M/33 z 1957-03-13; A-584 z 1960-09-09
  • Mur miejski z XIV w.dnia 1959-05-04, wykaz dokumentów: M/32 z 1959-05-04; A-584 z 1960-09-09
  • Miasto z pocz. XIV w.dnia 1960-09-09, wykaz dokumentów: A-584 z 1960-09-09
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Kościelna 4)dnia 1960-09-09, wykaz dokumentów: A-584 z 1960-09-09; A-3129 z 1987-03-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Katowicka 3)dnia 1960-09-09, wykaz dokumentów: A-584 z 1960-09-09; A-3131 z 1987-03-10
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Katowicka 5)dnia 1960-09-09, wykaz dokumentów: A-584 z 1960-09-09; A-3132 z 1987-03-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Katowicka 2)dnia 1960-09-09, wykaz dokumentów: A-584 z 1960-09-09; A-3133 z 1987-03-10
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Morąska 6)dnia 1960-09-09, wykaz dokumentów: A-584 z 1960-09-09; A-3137 z 1987-03-10
  • Kamienica z XIX w. (ul. gen. Świerczewskiego 6)dnia 1960-09-09, wykaz dokumentów: A-584 z 1960-09-09; brak numeru z 1968-05-20
  • Zamek z 1354 r.dnia 1961-06-27, wykaz dokumentów: A-596 z 1961-06-27; A-1187 z 1968-05-20
  • Kościół z 2. poł. XIX w. (ul. Mikołaja Kopernika 3)dnia 1987-03-10, wykaz dokumentów: A-3128 z 1987-03-10
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Katowicka 9)dnia 1987-03-10, wykaz dokumentów: A-3134 z 1987-03-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Morąska 8)dnia 1987-03-10, wykaz dokumentów: A-3138 z 1987-03-10
  • Willa z pocz. XX w. (ul. o. Władysława Włodyki 5)dnia 1987-03-10, wykaz dokumentów: A-3139 z 1987-03-10
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. o. Władysława Włodyki 17)dnia 1987-03-10, wykaz dokumentów: A-3140 z 1987-03-10
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. o. Władysława Włodyki 25)dnia 1987-03-10, wykaz dokumentów: A-3141 z 1987-03-10
  • Kamienica (data nieznana) (ul. o. Władysława Włodyki 26)dnia 1987-03-10, wykaz dokumentów: A-3142 z 1987-03-10
  • Kamienica (data nieznana) (ul. o. Władysława Włodyki 14)dnia 1987-03-10, wykaz dokumentów: A-3754 z 1987-03-10
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. o. Władysława Włodyki 16)dnia 1987-03-10, wykaz dokumentów: A-3755 z 1987-03-10
  • Budynek śluzy z pocz. XIX w. (ul. o. Władysława Włodyki 7)dnia 1987-03-10, wykaz dokumentów: A-3756 z 1987-03-10
  • Wieża ciśnień z 1919 r. (ul. Mikołaja Kopernika 21)dnia 1987-03-10, wykaz dokumentów: A-3757 z 1987-03-10
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. gen. Bema 1)dnia 1987-03-10, wykaz dokumentów: A-3758 z 1987-03-10
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Okrężna 5)dnia 1987-03-10, wykaz dokumentów: A-3759 z 1987-03-10
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Okrężna 9)dnia 1987-03-10, wykaz dokumentów: A-3760 z 1987-03-10
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 2. poł. XIX w.dnia 1988-04-20, wykaz dokumentów: A3668 z 1988-04-20
  • Cmentarz żydowski z XIX w.dnia 1988-04-20, wykaz dokumentów: A3966 z 1988-04-20
  • Cmentarz ewangelicki z XIX w.dnia 1988-04-20, wykaz dokumentów: A3967 z 1988-04-20
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. gen. Świerczewskiego 18)dnia 1991-12-16, wykaz dokumentów: A-4210 z 1991-12-16
  • Młyn (data nieznana)dnia 1997-02-25, wykaz dokumentów: A-4336 z 1997-02-25; brak numeru z 1997-05-05; A-3960 z 2009-03-05
  • Magazyn (data nieznana)dnia 1997-02-25, wykaz dokumentów: A-4336 z 1997-02-25; brak numeru z 1997-05-05; A-3960 z 2009-03-05
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana)dnia 1997-02-25, wykaz dokumentów: A-4336 z 1997-02-25; brak numeru z 1997-05-05; A-3960 z 2009-03-05
  • Magazyn z XVIII w.dnia 1997-02-25, wykaz dokumentów: A-4336 z 1997-02-25; brak numeru z 1997-05-05; A-3960 z 2009-03-05
  • Stajnia (data nieznana)dnia 1997-02-25, wykaz dokumentów: A-4336 z 1997-02-25; brak numeru z 1997-05-05; A-3960 z 2009-03-05
  • Trafostacja (data nieznana)dnia 1997-02-25, wykaz dokumentów: A-4336 z 1997-02-25; brak numeru z 1997-05-05; A-3960 z 2009-03-05
  • Inne urządzenie hydrotechniczne (data nieznana)dnia 1997-02-25, wykaz dokumentów: A-4336 z 1997-02-25; brak numeru z 1997-05-05; A-3960 z 2009-03-05
  • Zespół - młyn z 1904 r. (ul. Młyńska 5)dnia 1997-02-25, wykaz dokumentów: A-4336 z 1997-02-25; brak numeru z 1997-05-05; A-3960 z 2009-03-05
 • Formy ochrony przyrody w Miłakowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Miłakowa znajduje się 18 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Miłakowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Pasłęki - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1998-01-01, Opis granicy: Mapa poglądowa Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały z 2017 r., Powierzchnia: 43420.82 ha
  • Narieński - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1998-01-01, Powierzchnia: 7984.4 ha
  • Czarci Dąb - Pomnik przyrodyOpis: 3 gałęzie odcięte uszkodzony pień, Data ustanowienia: 1987-05-30, Opis granicy: 1 5 km E od fermy ZR Głodówko; N-ctwo Dobrocin
  • Dąb Butelkowy - Pomnik przyrodyOpis: drzewo usychające; wyłom po konarze uszkodzony pień, Data ustanowienia: 1987-05-30, Opis granicy: na polu między oddz. 28 i 29; N-ctwo Dobrocin L-ctwo Miłakowo
  • Dąb przy Altanie - Pomnik przyrodyOpis: drzewo suche, Data ustanowienia: 1986-12-30, Opis granicy: N-ctwo Dobrocin L-ctwo Miłakowo oddz. 31
  • Dęby na Kurhanie - Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 2 dębów szypułkowych, Data ustanowienia: 1987-05-30, Opis granicy: 1 6 km E od fermy ZR Głodówko; N-ctwo Dobrocin
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 22 dębów szypułkowych (początkowo w 1952 r. 26 dębów) w wieku ok. 220 lat; w terenie stwierdzono 18 dębów oraz 2 pnie 2 drzew nie odnaleziono, Data ustanowienia: 1952-12-29, Opis granicy: na gruntach prywatnych - p. Sierginisa - 11 szt. p. Stasiaka - 2 szt. p. Kosacza - 9 szt.; N-ctwo Podony (1952) Dobrocin (1984)
  • Pomnik przyrodyOpis: suche gałęzie od dołu, Data ustanowienia: 1986-12-30, Opis granicy: skarpa traktu Miłakowo- Henrykowo; N-ctwo Dobrocin L-ctwo Miłakowo oddz. 36
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo z tabliczką upamiętniającą rozstrzelanych partyzantów; 2 suche konary uszkodzony pień, Data ustanowienia: 1986-12-30, Opis granicy: przy drodze wzdłuż oddz. 29; N-ctwo Dobrocin L-ctwo Miłakowo oddz. 31
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 2 dębów szypułkowych, Data ustanowienia: 1986-12-30, Opis granicy: E skraj oddz. 6; N-ctwo Dobrocin L-ctwo Miłakowo oddz. 6
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1987-05-30, Opis granicy: 1 7 km E od fermy ZR Głodówko; N-ctwo Dobrocin
  • Pomnik przyrodyOpis: uszkodzony pień złamany konar, Data ustanowienia: 1987-05-30, Opis granicy: pole ZR Głodówko w pobliżu oddz. 8; N-ctwo Dobrocin
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 2 dębów szypułkowych, Data ustanowienia: 1987-05-30, Opis granicy: 1 2 km NE od fermy ZR Głodówko; N-ctwo Dobrocin
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 12 dębów - w terenie pomierzono 8 4 drzew nie odnaleziono, Data ustanowienia: 1992-05-01, Opis granicy: przy drodze wzdłuż parku; N-ctwo Dobrocin
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 143 lip (pierwotnie 145 1 lipa zniesiona w 1999 r. 1 lipa w 2001 r.); w terenie stwierdzono 132 drzewa i 5 pni 6 lip nie odnaleziono, Data ustanowienia: 1992-05-01, Opis granicy: przedłużenie ul. Mazowieckiej do "Lasu Gminnego"; N-ctwo Dobrocin
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 2 lip drobnolistnych, Data ustanowienia: 1992-12-26, Opis granicy: naprzeciw podanego oddziału leśnego; N-ctwo Dobrocin L-ctwo Roje oddz. 69
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 8 drzew - 5 lip 3 klony; w terenie stwierdzono 5 lip i 2 klony 1 klon ścięty, Data ustanowienia: 1992-12-26, Opis granicy: przy drodze koło starego cmentarza PPGR w Miłakowie; N-ctwo Nowe Ramuki
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-11-27, Opis granicy: AWRSP - ZR Różnowo; N-ctwo Dobrocin

Miłakowo - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Miłakowo i ich kategorie, przebieg dróg)

 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Miłakowo przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 528droga wojewódzka nr 528(Orneta - Głodówko - Miłakowo - Warny - Stare Bolity - Niebrzydowo Wielkie - Jurki - Plebania Wólka - Morąg)
  • DW 593droga wojewódzka nr 593(Miłakowo - Pityny - Kasztanowo - Ełdyty Wielkie - Wilczkowo - Łęgno - Nowa Wieś Mała - Dobre Miasto - Międzylesie - Orzechowo - Radostowo - Studnica - Wójtówko - Jeziorany - Olszewnik - Żardeniki - Kikity - Lutry - Wójtowo - Ryn Reszelski - Kominki - Zawidy - Mnichowo - Robawy - Reszel)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Miłakowie istnieje 34 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Daszyńskiego

  ul. Dworcowa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Hugona Kołłątaja

  ul. Kaszubska

  ul. Katowicka

  ul. Kilińskiego

  ul. Kolonia

  ul. Kościelna

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mazowiecka

  ul. Michała Kajki

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Morąska

  ul. Mostowa

  ul. Młyńska

  ul. Okrężna

  ul. Olsztyńska

  ul. Osiedle Kolorowe

  ul. Poznańska

  ul. Przemysłowa

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczny Stok

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Topolowa

  ul. Warszawska

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. gen. Bema

  ul. o. Władysława Włodyki