Powiat lubelski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat lubelski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 151 679 Liczba mieszkańców
 • 1 680 km2 Powierzchnia
 • 90 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • Paweł Pikula Starosta
 • ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin Adres starostwa powiatowego
 • LUB Tablice rejestracyjne
Powiat lubelski na mapie
Identyfikatory
 • 0609 TERYT (TERC)
Herb powiatu lubelskiego
powiat lubelski herb
Flaga powiatu lubelskiego
powiat lubelski flaga

Powiat lubelski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie lubelskim oddano do użytku 847 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,60 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  90,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 7,6% na mieszkania spółdzielcze, 2,4% jako sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 99,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 1,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie lubelskim to 5,66 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie lubelskim to 136,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie lubelskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 847 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 5,60 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. lubelski
  5,60
  Lubelskie
  2,91
  Polska
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 755 Użytek własny
 • 8 Sprzedaż lub wynajem
 • 99,0%
  1,0%
 • 4 798 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,66 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  5,66
  Województwo
  4,56
  Cały kraj
  4,13
 • 31,74 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat lubelski
  31,74
  Województwo
  13,28
  Cała Polska
  15,89
 • 115 757 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 136,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  136,7 m2
  Lubelskie
  105,4 m2
  Polska
  99,8 m2
 • 0,77 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  0,77 m2
  Województwo
  0,31 m2
  Kraj
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lubelski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat lubelski ma 151 679 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 10,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,4 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu lubelskiego zawarli w 2015 roku 709 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,2% mieszkańców powiatu lubelskiego jest stanu wolnego, 59,4% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat lubelski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -18. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,1 na 1000 mieszkańców powiatu lubelskiego. W 2015 roku urodziło się 1 463 dzieci, w tym 47,3% dziewczynek i 52,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 369 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,99 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 55,0% zgonów w powiecie lubelskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,0% zgonów w powiecie lubelskim były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu lubelskiego przypada 9.82 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 2 538 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 551 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu lubelskiego 987. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,6% mieszkańców powiatu lubelskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu lubelskiego

 • 151 679 Liczba mieszkańców
 • 77 429 Kobiety
 • 74 250 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie lubelskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie lubelskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie lubelskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu lubelskiego w latach 2017-2050

 • 175 941 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 89 776 Kobiety
 • 86 165 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie lubelskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie lubelskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie lubelskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu lubelskiego

 • 39,4 latŚredni wiek mieszkańców
 • pow. lubelski
  39,4 lat
  Lubelskie
  41,1 lat
  Cały kraj
  40,9 lat
 • 41,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat lubelski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu lubelskiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat lubelski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat lubelski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat lubelski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • powiat lubelski
  27,2%
  woj. lubelskie
  28,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 22,0% Kobiety
  (Panny)
 • 32,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,4%Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  59,4%
  Województwo
  56,4%
  Kraj
  55,8%
 • 57,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,3%
  Województwo
  10,4%
  Polska
  9,6%
 • 17,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. lubelski
  2,9%
  Lubelskie
  3,9%
  Cała Polska
  5,0%
 • 3,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie lubelskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie lubelskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Tutaj
  4,7
  Województwo
  5,0
  Cała Polska
  4,9
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • powiat lubelski
  1,2
  Lubelskie
  1,6
  Kraj
  1,8
 • 709 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie lubelskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie lubelskim

 • -18 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -29 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,1 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. lubelski
  -0,1
  Lubelskie
  -1,4
  Polska
  -0,7
 • 1,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie lubelskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie lubelskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie lubelskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie lubelskim w roku 2015

 • 1 463 Urodzenia żywe
 • 692 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 771 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,3%
  52,7%
 • 9,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,7
  Województwo
  9,2
  Cały kraj
  9,6
 • 39,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat lubelski
  39,1
  Lubelskie
  38,8
  Polska
  40,1
 • 11.04 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11.04
 • 39.91 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39.91
 • 92.24 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 92.24
 • 75.39 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75.39
 • 35.71 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35.71
 • 8.64 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8.64
 • 0.21 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.21
 • 3 369 gŚrednia waga noworodków
 • 3 304 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 428 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 369 g
  Lubelskie
  3 361 g
  Cała Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 20 Waga 4500g - 4999g
 • 20
 • 121 Waga 4000g - 4499g
 • 121
 • 465 Waga 3500g - 3999g
 • 465
 • 565 Waga 3000g - 3499g
 • 565
 • 191 Waga 2500g - 2999g
 • 191
 • 66 Waga 2000g - 2499g
 • 66
 • 22 Waga 1500g - 1999g
 • 22
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,31
  Województwo
  1,26
  Cała Polska
  1,29
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,62
  Województwo
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • 0,99 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,99
  woj. lubelskie
  0,86
  Kraj
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie lubelskim w roku 2015

 • 1 481 Zgony
 • 721 Kobiety
  (Zgony)
 • 760 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,7%
  51,3%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 9,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,8
  Województwo
  10,7
  Kraj
  10,3
 • 101,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  101,2
  Województwo
  115,7
  Cały kraj
  106,9
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat lubelski
  2,7
  Lubelskie
  3,8
  Cała Polska
  4,0
 • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  2,7
  woj. lubelskie
  3,1
  Polska
  3,2
 • 1,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  1,8
  Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lubelskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 54,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat lubelski
  54,6%
  Województwo
  47,0%
  Cały kraj
  45,1%
 • 20,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat lubelski
  20,7%
  Województwo
  23,2%
  Polska
  26,6%
 • 4,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. lubelski
  4,1%
  Województwo
  5,3%
  Polska
  5,4%
 • 2,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  2,9
  Cała Polska
  3,9
 • 72,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  72,1
  Cały kraj
  70,2
 • 204,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat lubelski
  204,9
  woj. lubelskie
  238,2
  Kraj
  260,7
 • 222,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  222,4
  Cała Polska
  248,3
 • 539,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 585,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 491,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. lubelski
  539,3
  woj. lubelskie
  483,3
  Cały kraj
  441,1
 • 87,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 31,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 142,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  87,7
  Województwo
  78,4
  Kraj
  85,7
 • 24,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  24,8
  Województwo
  27,1
  Cały kraj
  30,1
 • 10,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  10,5
  woj. lubelskie
  7,9
  Kraj
  8,2
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  1,1%
  Lubelskie
  0,8%
  Cała Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 2 538 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 294 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 244 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 551 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 824 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 727 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 987 Saldo migracji
 • 470 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 517 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 987 Saldo migracji wewnętrznych
 • 470 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 517 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie lubelskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie lubelskim

 • 16,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat lubelski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lubelski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie lubelskim na 1000 mieszkańców pracuje 98 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie lubelskim wynosiło w 2015 roku 10,0% (10,2% wśród kobiet i 9,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie lubelskim wynosi 3 239,53 PLN, co odpowiada 78.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu lubelskiego 12 938 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 332 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -7 606.

  64,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu lubelskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 11,8% w przemyśle i budownictwie, a 4,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 4,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie lubelskim

 • 98 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. lubelski
  98,0
  Województwo
  175,0
  Kraj
  232,0
 • 10,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 10,2% Kobiety
 • 9,9% Mężczyźni
 • powiat lubelski
  10,0%
  woj. lubelskie
  11,7%
  Cały kraj
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie lubelskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie lubelskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie lubelskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie lubelskim

 • 3 240 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat lubelski
  3 240 PLN
  woj. lubelskie
  3 699 PLN
  Kraj
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie lubelskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie lubelskim

 • 12 938 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 332 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -7 606 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,41 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie lubelskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 64,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 63,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 65,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 11,8% Przemysł i budownictwo
 • 6,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 16,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 4,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 4,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 9,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 9,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,3% Pozostałe
 • 21,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie lubelskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie lubelskim

 • 14 754 Pracujący ogółem
 • 7 662 Kobiety
 • 7 092 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie lubelskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 19,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,6% W wieku produkcyjnym
 • 57,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat lubelski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 59,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat lubelski
  59,7
  woj. lubelskie
  61,1
  Cały kraj
  60,1
 • 28,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. lubelski
  28,0
  Lubelskie
  32,3
  Kraj
  31,4
 • 88,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. lubelski
  88,2
  Lubelskie
  112,1
  Cała Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 64,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat lubelski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie lubelskim stwierdzono 1 667 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,06 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie lubelskim wynosi 63,50% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu lubelskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,38 (wykrywalność 51%) oraz przeciwko mieniu - 5,56 (wykrywalność 38%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,22 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,05 (68%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,21 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie lubelskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat lubelski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 667 Przestępstwa ogółem
 • 1 667
 • 1 113 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 113
 • 159 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 159
 • 335 Przestępstwa drogowe
 • 335
 • 31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 31
 • 838 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 838
 • 11,06 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. lubelski
  11,06
  woj. lubelskie
  15,39
  Kraj
  20,80
 • 7,38 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  7,38
  Lubelskie
  9,45
  Cały kraj
  13,59
 • 1,05 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat lubelski
  1,05
  Województwo
  2,92
  Cały kraj
  4,36
 • 2,22 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. lubelski
  2,22
  Lubelskie
  2,20
  Cała Polska
  1,99
 • 0,21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,21
  Województwo
  0,41
  Polska
  0,45
 • 5,56 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  5,56
  Lubelskie
  7,15
  Cała Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat lubelski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat lubelski
  64%
  Lubelskie
  71%
  Kraj
  65%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  51%
  Województwo
  60%
  Cały kraj
  52%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. lubelski
  69%
  Województwo
  81%
  Kraj
  84%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat lubelski
  87%
  Województwo
  85%
  Cała Polska
  82%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  38%
  woj. lubelskie
  51%
  Kraj
  46%

Powiat lubelski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 40 185 mieszkańców powiatu lubelskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 19 574 kobiet oraz 20 611 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 9,4% średnie ogólnokształcące, a 18,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,5% mieszkańców powiatu lubelskiego, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 24,0% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu lubelskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie lubelskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,4%) oraz wyższe (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,0%) oraz podstawowe ukończone (22,5%).

  16,8% mieszkańców powiatu lubelskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,7% wśród dziewczynek i 17,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 740 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,68 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,7% ludności (25,5% wśród dziewczynek i 25,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 76,67.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,1% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 77,23.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,8% mieszkańców (13,7% wśród dziewczyn i 13,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 4 uczniów. 20 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,5% mieszkańców powiatu lubelskiego w wieku potencjalnej nauki (32,0% kobiet i 31,1% mężczyzn).

 • 15,0% Wykształcenie wyższe
 • powiat lubelski
  15,0%
  Lubelskie
  17,0%
  Cała Polska
  17,9%
 • 17,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,8% W miastach
  (wyższe)
 • 14,7% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  30,5%
  Województwo
  33,2%
  Polska
  33,3%
 • 32,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,8% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 29,9% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • powiat lubelski
  2,7%
  woj. lubelskie
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 6,0% W miastach
  (policealne)
 • 2,4% Na wsi
  (policealne)
 • 9,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,4%
  Lubelskie
  11,7%
  Kraj
  12,4%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,4% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,3% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat lubelski
  18,5%
  Województwo
  18,4%
  Polska
  18,1%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,5% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 18,3% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. lubelski
  22,5%
  Lubelskie
  20,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 17,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,7% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,9%
  Lubelskie
  5,6%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,0% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 24,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. lubelski
  24,0%
  woj. lubelskie
  22,1%
  Polska
  19,3%
 • 25,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 16,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 24,7% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. lubelski
  1,9%
  woj. lubelskie
  2,0%
  Kraj
  1,4%
 • 2,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,6% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie lubelskim

 • 740 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat lubelski
  740,0
  woj. lubelskie
  818,0
  Cały kraj
  842,0
 • 1,68 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,68
  Lubelskie
  1,27
  Cały kraj
  1,12
 •  
 • 195,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 192,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 113,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 112,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 1,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie lubelskim

 • 76,67 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat lubelski
  76,67
  woj. lubelskie
  89,77
  Cała Polska
  90,94
 • 76,26 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  76,26
  Województwo
  89,16
  Kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat lubelski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat lubelski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. lubelski
  15,0
  Lubelskie
  17,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15
 • 4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4
 •  
 • 784,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 667,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 117,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 20,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie lubelskim

 • 77,23 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  77,23
  Województwo
  97,57
  Cała Polska
  98,90
 • 74,24 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  74,24
  woj. lubelskie
  92,79
  Kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat lubelski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat lubelski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  20,0
  Województwo
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 •  
 • 346,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 261,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 85,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie lubelskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lubelskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 4 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. lubelski
  4,0
  woj. lubelskie
  4,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 4 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 4
 • 22 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 22
 • 31 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 31
 • 49,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 33,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat lubelski
  20,0
  woj. lubelskie
  22,0
  Kraj
  23,0
 • 20 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 20
 • 20 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 20
 • 108,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 64,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 43,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  21,0
  Lubelskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 21 Szkoły policealne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 21
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie lubelskim

 • 16,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat lubelski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat lubelski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat lubelski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)